hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Kim Dung » Tiếu Ngạo Giang Hồ[4471680] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.1/7 - 531 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Kim Dung

  Tiếu Ngạo Giang Hồ  MỤC LỤC 

  1. Trong Tửu Quán Phát Sinh Án Mạng
  2. Lâm Chấn Nam Thử Tài Con Trẻ
  3. Phước Oai Tiêu Cục Phát Sinh Biến Cố
  4. Những Trò Biến Ảo Trong Quán Ruợu
  5. Hai Chục Tiêu Đầu Uổng Mạng Theo
  6. Cái Chết Bí Ẩn Của Hoa Tiên Sinh
  7. Lâm Chấn Nam Khám Phá Tồi Tâm Chưởng
  8. Tỹ đấu giữa phái Thanh Thành và Tiêu Cục
  9. Trong Phạn Điếm Thiếu Nữ Ra Oai
  10. Hào Kiệt Ngang Nhiên Uống Rượu Độc
  11. Tầm Song Thân Hào Kiệt Lên Đường
  12. Cuộc Do Thám Phân Cục Trường Sa
  13. Nguyên nhân rút lui của Lưu Chánh Phong
  14. Cô Gái Bán Rượu Lại Xuất Hiện
  15. Những mẫu chuyện giữa đồ đệ phái Hoa Sơn
  16. Phái Thanh Thành Luyện Kiếm Đêm Ngày
  17. Tịch Tà Kiếm Đả Bại Trường Thanh
  18. Dư Thương Hải Mưu Đồ Đại Sự
  19. Trong Quán Trà Chạm Trán Cao Nhân
  20. Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang
  21. Bên Bờ Suối Nghi Lâm Gặp Nạn
  22. Lệnh Hồ Xung Giải Cứu Ni Cô
  23. Điền Bá Quang Trổ Tài Thần Võ
  24. Lệnh Hồ Xung Dùng Trí Khích Điền Bá Quang
  25. La Nhân Kiệt Thủ Đoạn Đê Hèn
  26. Trong Lưu Phủ Dị Nhân Xuất Hiện
  27. Tiểu Cô Nương Mạt Sát Dư Thương Hải
  28. Khúc Phi Yến Xin Thuốc Cứu Người
  29. Người Bị Thương ấy Là Ai?
  30. Kiếm Ni Cô Quần Hùng Vào Kỹ Viện
  31. Gặp Nguy Nan Hào Kiệt Khuất Thân
  32. Hổn Nguyên Công Giải Cứu Thiếu Tiêu Đầu
  33. Cô Gái Bán Rượu Lại Xuất Hiện
  34. Nghe Chuyện Linh San Tiệu Ni Đau Lòng
  35. Nỗi Lòng Bí Ẩn Của Ni Cô
  36. Niệm Bồ Tát Giải Nạn Ân Nhân
  37. Lưu Chánh Phong Thụ Chức Triều Đình
  38. Bọn Tung Sơn Uy Hiếp Lưu Gia
  39. Lưu Chánh Phong Kết Bạn Tà Ma
  40. Vì Bạn Vàng Toà n Gia Mắc Nạn
  41. Khúc Tiếu Ngạo Từ Đây Bặt Tiếng
  42. Sợ Lộ Chuyện Phí Bân Hạ Sát Thủ
  43. Sắp Chết Vẫn Còn Mê Nhạc Điệu
  44. Lâm Chấn Nam Ủy Thác Di Ngôn
  45. Lệnh Hồ Xung Trổ Tài Miệng Lưỡi
  46. Vô Song Vô Đối Song Thị Nhất Kiếm
  47. Ngọc Nữ Phong Hồ Xung Xám Hối
  48. Sư Huynh Sư Muội Chan Chứa Thâm Tình
  49. Hất Bảo Kiếm Hồ Xung Hối Hận
  50. Những Bộ Xương Khô Trong Mật Động
  51. Lâm Bình Chi Đả Bại Lục Hầu Nhi
  52. Nhớ Sư Muội Hồ Xung Lâm Bệnh
  53. Lệnh Hồ Xung Luyện Võ Trừ Gian
  54. Lệnh Hồ Xung Đoạt Kiếm Sư Nương
  55. Điền Bá Quang Xuất Hiện Đột Ngột
  56. Thua Võ Công Trổ Tài Miệng Lưỡi
  57. Lệnh Hồ Xung Dùng Kế Hoãn Binh
  58. Lệnh Hồ Xung Mấy Lần Bại Trận
  59. Phong Thanh Dương Chỉ Điểm Kiếm Pháp
  60. Hồ Xung Luyện Độc Cô Cửu Kiếm
  61. Điền Bá Quang Thua Trận Bỏ Đi
  62. Núi Hoa Sơn Phát Sinh Biến Cố
  63. Hồ Xung Dùng Trí Khích Quái Nhân
  64. Cuộc Tranh Luận Giữa Hai Phe Kiếm , Khí
  65. Lục Tiên Xé Xác Thành Bất Ưu
  66. Hồ Xung Khốn Đốn Vì Trị Thương
  67. Di Ngôn Huyền Bí Đoán Không Ra
  68. Sợ Lục Tiên Thầy Trò Lánh Nạn
  69. Rời Tiểu Xá Gặp Điền Bãi Quang
  70. Khi Lâm Tử Nắm Tay Kết Bạn
  71. Trị Nội Thương Bất Giới Ra Tay
  72. Lục Hầu Nhi Thọ Tử Bất Ngờ
  73. Bọn Che Mặt Lăng Nhục Phái Hoa Sơn
  74. Giữ Thanh Danh Hồ Xung Liều Mạng
  75. Nhờ Cửu Kiếm Hồ Xung Thắng Địch
  76. Nhạc Bất Quần Hoài Nghi Đệ Tử
  77. Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá
  78. Lệnh Hồ Xung Thóa Mạ Vương Gia
  79. Gặp Cơ Duyên Nhạc Phổ Tặng Kỳ Nhân
  80. Đau Lòng Thay Kẽ Ở Người Đi
  81. Sát Nhân Danh Y Bà nh Nhất Chỉ
  82. Bạch Phát Đồng Tử Nhâm Vô Cương
  83. Bành Nhất Chỉ Cũng Đành Thúc Thủ
  84. Càng Say Ta Phải Biết Cho Đủ Điều
  85. Tổ Thiên Thu Trộm Thuốc Cứu Người
  86. Đôi Trai Gái Bị Cướp Giữa Đêm Khuya
  87. Hoàng Hà Quái Khách Bắt Lệnh Hồ Xung
  88. Cắt Máu Chửa Người Hồ Xung Kiệt Lực
  89. Hán Tử Cầm Cờ Trắng Là Ai
  90. Ngũ Tiên Giáo Xuất Hiện Trên Sông
  91. Phép Chửa Bịnh Ly Kỳ Của Cô Gái Miêu
  92. Khéo Phỉnh Phờ Thoát Nạn Tan Thây
  93. Tịch Tà kiếm phổ lọt vào tay aỉ
  94. Gò Ngũ Bảo Quần Hùng Tụ Hội
  95. Chửa Người Không Khỏi Tự Giết Mình
  96. Cứu Ân Nhân Hào Kiệt Ra Oai
  97. Nữ Dị Nhân Nhiều Phương Thuốc Lạ
  98. Nữ Dị Nhân Tỷ Đấu Phương Sinh
  99. Nữ Dị Nhân Là Trang Tuyệt Sắc
  100. Nuôi Hào Kiệt Giai Nhân Bắt Ếch
  101. Thánh Cô Ra Lệnh Giết Người Yêu
  102. Xót Người Yêu Tỏ Dạ Quan Hoài
  103. Lão Cao Gầy Mặc Áo Đạo Bào
  104. Hồ Xung Đả Bại Tang Nhất Đạo Nhân
  105. Xót Hào Kiệt Dốc Lòng Giải Cứu
  106. Tiếng Rú Thê Thảm Chìm Sâu Đáy Vực
  107. Hấp Công Nhập Địa Tiểu Pháp
  108. Muốn vào trang trổ tài miệng lưỡi
  109. Huyền Thiên Chỉ biến nước thành băng
  110. Hướng Vân Thiên khoe tài của bạn
  111. Lệnh Hồ Xung đả bại Đinh Kiên , Tứ Trang chúa
  112. Ngốc Bút Ông và Hắc Bạch Tử cũng thua luôn
  113. Đại Trang chúa cũng chịu thất bại
  114. Giang Nam Tứ Hữu cử người tái đấu
  115. Xuống đường hầm hào kiệt nghi ngờ
  116. Lệnh Hồ Xung đề nghị thả tù nhân
  117. Cuộc đấu kiếm giữa Hồ Xung và lão Nhậm
  118. Chốn hắc lao dào dạt sóng lòng
  119. Nghĩ thâm mưu gạt kẽ thâm mưu
  120. Lệnh Hồ Xung tính kế lừa địch
  121. Thoát lao tù muốn cứu ân nhân
  122. Lệnh Hồ Xung do thám Mai Trang
  123. Đầu hàng phải uống Nảo Thần Đan
  124. Trả bản đàn Chung Công tự vận
  125. Tiên Hà Lĩnh chạm trán tà ma
  126. Tiên Hà Lĩnh Chạm Trán Tà Ma
  127. Giả say sưa cản lối bọn Hằng Sơn
  128. Trong hẻm núi, phái Hằng Sơn bị khốn
  129. Mượn bồ câu, Định Tĩnh đưa thơ
  130. Trại 28, Quần Ni mất tích
  131. Bọn Tung Sơn tính bài giậu đổ bìm leo
  132. Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm
  133. Thấy giày mũ biết đường theo lối
  134. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại xuất hiện
  135. Phải chăng Kiếm Phổ chép vào Cà Sa ?
  136. Hối lỗi mình hào kiệt than thân
  137. Lập kiếm trận bao bây phường giảo quyệt
  138. Bênh hào kiệt xỉ mạ Bất Quần
  139. Tịch Tà kiếm phổ lại mất tích
  140. Vì chua ngoa, thiếu nữ bị thương
  141. Phái Tung Sơn bại lộ âm mưu
  142. Toan đục thuyền, Song Phi Ngư bị bắt
  143. Nỗi Lòng Đau Khổ Của Nghi Lâm
  144. Mạc Đại tiên sinh cảm người nghĩa hiệp
  145. Hoàng Khảo Bình quần hào tụ hội
  146. Đón Thánh Cô cờ mở trống rong
  147. Anh Hùng mới biết tài Hào Kiệt
  148. Vì mạo hiểm, Hồ Xung thủ thắng
  149. Xót Sư Thái, hào kiệt khóc ròng
  150. Núi Thiếu Thất quần hùng bị hãm
  151. Toan thoát hiểm Quần Hùng thất bại
  152. Thấy đường hầm Quần Hùng thoát hiểm
  153. Cuộc khẩu chiến giữa hai phe chánh tà
  154. Ai đáng phục? Ai không đáng phục?
  155. Nhậm Ngã Hành đả bại Phương Chứng
  156. Lệnh Hồ Xung bại lộ hành tung
  157. Quyết thắng Đồ nhi, Tiên Sinh thẹn mặt
  158. Nhậm tiểu thư kể lể khúc nôi
  159. Biến diễn kinh hồn trên đất tuyết
  160. Bọn ác nhân bắn tên giết ngựa
  161. Hai phen cự tuyệt vào Ma Giáo
  162. Lệnh Hồ Xung tiếp nhiệm Chưởng Môn
  163. Lễ mừng trọng hậu của Đông Phương Bất Bại
  164. Phái Hằng Sơn thu nạp nam đồ
  165. Chùa Huyền Không hội nghị tay ba
  166. Những mưu sâu của Nhạc Bất Quần
  167. Trên cầu treo Hào Kiệt lâm nguy
  168. Nhậm, Hướng hai người lại xuất hiện
  169. Đoàn người giả dạng lên Hắc Mộc Nhai
  170. Đông Phương Bất Bại đi đâu mất?
  171. Đông Phương Bất Bại phải chăng là đàn bà?
  172. Đông Phương Bất Bại một người chọi bốn
  173. Thầy trò bỉ ổi, Hào Kiệt than thầm
  174. Quần hào ra đi một cách đột ngột
  175. Bất Giới hòa thượng lại xuất hiện
  176. Bởi tương tư mặt võ mình gầy
  177. Phong Thiền Đài tụ hội Quần Hùng
  178. Chống Thiên Môn, Ngọc Cơ phản nghịch
  179. Đào Cốc Lục Tiên nhục mạ Tả Lãnh Thiền
  180. Đào Cốc Lục Tiên đề nghị tùm lum
  181. Bị đuối lý, Ngọc Cơ nổi nóng
  182. Đào Cốc Lục Tiên đề cử Lệnh Hồ Xung
  183. Linh San đả bại cao thủ Thái Sơn , Hành Sơn
  184. Nhạc Linh San tỷ kiếm với Lệnh Hồ Xung
  185. Mười ba chiêu kiếm phái Tung Sơn
  186. Ghét gian manh, Thiếu Phụ trổ tài
  187. Tỷ đấu giữa Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền
  188. Nhạc Bất Quần đoạt chức Chưởng Môn
  189. Lâm Bình Chi nhục đả Dư Thương Hải
  190. Lâm Bình Chi tái chiến Dư Thương Hải
  191. Nhạc Linh San chán ngấy chàng bạc hãnh
  192. Lâm Bình Chi đại chiến Mộc Cao Phong
  193. Lâm Bình Chi nhục mạ hiền thê
  194. Giả nhà nông theo dõi nọn Lâm, Nhạc
  195. Những mẩu chuyện bí ẩn về Tịch Tà Kiếm Phổ
  196. Lâm Bình Chi thổ lộ ân tình
  197. Phái Thanh Thành quyết chí rửa hờn
  198. Lao Đức Nặc thuyết phục Lâm Bình Chi
  199. Trong rừng sâu, cầm sắt hài hòa
  200. Bọn Ma Giáo lo mưu bắt địch
  201. Đấu Tịch Tà, Độc Cô thủ thắng
  202. Nhạc Bất Quần phải uống thần đan
  203. Trong khách điếm vẳng nghe tin dữ
  204. Lệnh Hồ Xung do thám bọn ma đầu
  205. Tiểu Ni Cô thổ lộ tâm tình
  206. Ngỡ bóng ma Hào Kiệt kinh hồn
  207. Linh Quy Các, Hào Kiệt thụ hình
  208. Kịch câm đạo diễn rất hùng hồn
  209. Bọn ác ôn đột nhập Linh Quy Các
  210. Ham kiếm phổ, ác ôn bỏ mạng
  211. Lệnh Hồ Xung bày kế giúp Bất Giới
  212. Trong hậu động, Quần Hùng coi kiếm
  213. Lệnh Hồ Xung lạc mất người yêu
  214. Trong hậu động, Quần Hùng bị nạn
  215. Thoát khỏi hang hùm lại gặp ác ôn
  216. Điền Bá Quang cũng có biệt tài
  217. Triều Dương Phong đại hội Quần Hùng
  218. Cuộc ra mắt của Triều Dương Thần Giáo
  219. Lệnh Hồ Xung từ biệt người yêu
  220. Lệnh Hồ Xung rèn luyện nội công
  221. Xung Hư Đạo Trưởng thiết kế cự địch
  222. Người trong kiệu sao không xuất hiện?
  223. Triều Dương Giáo Chủ bây giờ là ai ?
  224. Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ lại cất tiếng

   

  Dịch giả: Hàn Giang Nhạn  Phi Lộ

  Phước Oai Tiêu Cục Oai To Phước Lớn

  Gió xuân đầm ấm,

  Ngàn liu xanh tươi,

  Hoa phô sắc thắm,

  Hương nức lòng người.

  Tiết trời vào buổi đang xuân, ánh dương quang sáng lạn khắp miền Nam.

  Trên một đường phố lớn về phía cửa Tây phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, nổi lên một tòa nhà, cách kiến trúc thật là hùng vĩ.

  Hai bên tả, hữu trước tòa lâu đài này đều dựng một thạch đài. Trên mỗi thạch đài đều cắm một ngọn cờ xanh cao đến hơn hai trượng.

  Trên lá cờ mé tả thêu một con mãnh sư nhe nanh múa vuốt bằng chỉ vàng coi rất oai hùng. Lá cờ tung bay trước gió, con mãnh sư rung rinh như con vật thiệt.

  Trên lá cờ mé hữu thêu bốn chữ vàng: Phước Oai Tiêu Cục. Bốn chữ lớn này nét bút đanh thép hiển nhiên là thủ bút của một danh gia.

  Cổng lớn tòa nhà này sơn đen, sơn đỏ. Những mũ đanh đồng lớn bằng chén uống trà được đánh bóng sáng loáng.

  Trên nóc cổng treo một tấm biển sơn đen thiếp vàng. Biển cũng đề bốn chữ lớn "Phước Oai Tiêu Cục". Phía dưới bốn chữ lớn có chua hai hàng chữ nhỏ: "Tổng Cục".

  Qua cổng bước vào, có hai hàng ghế dài. Trên những hàng ghế này có tám hán tử võ phục ngồi đó. Gã nào cũng ngực nở, lưng ngay. Tuy bọn họ đang cười cười nói nói mà vẫn giữ được vẻ oai phong.

  Đột nhiên phía sau viện có tiếng vó ngựa dồn dập. Tám tên hán tử này đều đứng dậy chạy ra cổng lớn thì thấy cửa tây tiêu cục năm con ngựa vọt ra. Những con ngựa này chạy thẳng về phía cổng lớn.

  Con ngựa đi đầu toàn thân lông trắng như tuyết, tuyệt không lẫn một sợi lông tạp sắc nào cả. Yên và bàn đạp đều viền chỉ bạc. Trên yên một chàng thiếu niên mặc áo ngắn, chừng mười tám, mười chín tuổi. Trên vai bên tả chàng đậu một con chim ưng dùng để đi săn. Chàng lưng đeo bảo kiếm, vai khoác trường cung. Tay phải chàng cầm roi vung lên cho ngựa chạy thật nhanh.

  Phía sau chàng là bốn người kỵ mã cũng mặc áo ngắn toàn sắc vàng. Người nào cũng tung lên hạ xuống ở trên lưng ngựa ăn nhịp với vó ngựa. Vậy mà họ vẫn ung dung như không. Hiển nhiên họ đều là những tay thiện kỵ.

  Đoàn người ngựa đến trước cổng lớn tiêu cục thì ba tên trong tám gã hán tử la lên:

  - Ha ha! Thiếu tiêu đầu lại đi săn rồi!

  Chàng thiếu niên kia cười ha hả vẫy roi lên không cho nó bật thành tiếng lách cách. Dưới vế đùi chàng, con ngựa bạch ngửa cổ lên hý một tiếng dài rồi vọt đi như tên bắn.

  Một hán tử la lên:

  - Bữa nay Sử tiêu đầu lại đem về một con lợn rừng để anh em đánh chén một bữa say sưa nhé.

  Gã hán tử chừng bốn chục tuổi đi sau thiếu niên đáp:

  - Thế nào cũng có lợn rừng đấy! Anh em ở nhà đừng ăn uống gì trước, để bụng mà ăn thịt lợn rừng.

  Mọi người nghe nói đều cười "ồ".

  Năm người kỵ mã chớp mắt đã chạy xa rồi.

  Tiêu cục Phước Oai này là một tiêu cục lớn nhất ở miền nam sông Đại Giang. Tổng tiêu đầu là người họ Lâm, tên gọi Chấn Nam. Tiêu cục này là tổ nghiệp nhà họ Lâm để lại, truyền cho đến Lâm Chấn Nam là được ba đời.

  Tổ phụ Lâm Chấn Nam là Lâm Vin Đồ nhờ có bảy mươi hai đường "Tịch Tà Kiếm Phổ", một trăm lẻ tám thức "Phiên Thiên Chưởng" và mười tám cây "Ngân Vũ Tin" mà nổi danh ở Trung Nguyên. Lão mở tiêu cục Phước Oai tại cố hương ở phủ Phúc Châu. Từ ngày mở tiêu cục, lão làm ăn thuận lợi, mới vẻn vẹn trong khoảng mười năm mà tiếng dậy như sóng cồn.

  Ban đầu còn có những tên đại đạo lục lâm chủ ý đánh cướp trọng tiêu của lão, nhưng với ba môn tuyệt kỹ của Lâm Vin Đồ: về kiếm, về chưởng và về tên, họ chẳng mất mạng cũng bị tàn phế hay bị trọng thương. Từ đó tỉnh Phúc Kiến ra Tiên Hà Lĩnh đến phủ Hàng Châu, qua Giang Tô, Sơn Đông, Hà Bắc cho đến Quan Đông trong sáu tỉnh miền duyên hải, trên xe tiêu chỉ cần nêu cây cờ có bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục hoặc trong tiêu đoàn có người la lên bốn tiếng tiêu hiệu là "Phước Oai bình yên" thì bất luận những anh hùng hắc đạo lợi hại đến đâu cũng không dám dòm ngó nữa.

  Tiêu Vin Đồ đến tuổi đại thọ bảy chục mới rửa tay trao tiêu cục lại cho con thứ là Lâm Trọng Hùng nắm giữ.

  Người con lớn của Lâm Vin Đồ tên gọi Lâm Bá Phấn nguyên chân võ cử nhân xuất thân, lập được nhiều công trạng sau thăng quan lên đến chức Phó tướng.

  Nhà họ Lâm đã có người làm quan, nên quan liêu kéo đến chơi bời đi lại không ngớt.

  Lâm Trọng Hùng lại là người ưa giao du kết bạn, suốt ngày đêm khách khứa đầy nhà không khỏi có điều ăn uống quá độ. Năm y bốn mươi tuổi bị bệnh trúng phong mà chết. Thế là Phước Oai tiêu cục do con y là Lâm Chấn Nam điều khiển.

  Lâm Chấn Nam vốn được tổ phụ là Lâm Vin Đồ tự mình ra tay truyền thụ võ công. Năm lão 70 tuổi, một hôm ăn mừng thượng thọ mở yến tiệc lớn để khoản đãi các lộ anh hùng.

  Trong khi đang dự tiệc Lâm Vin Đồ sai cháu là Lâm Chấn Nam din võ múa vui. Năm ấy Lâm Chấn Nam mới mười sáu tuổi mà đã dùng chưởng phong một bàn tay quạt tắt hết đèn đuốc, phóng ngân tin bắn trúng đích. Các vị anh hùng thấy thế đều trầm trồ khen ngợi, đồng thanh nói:


  - Lâm lão anh hùng thật là tốt phước, trong nhà được người tài ba kế nghiệp. Phước Oai Tiêu Cục mà đến tay Lâm Chấn Nam điều động tất nhiên lừng lẫy tiếng tăm, cơ phát đạt không biết đến đâu mà lường.

  Lâm Chấn Nam quả nhiên không phụ tấm lòng mong mỏi của mọi người. Chẳng những y dựng được phân cục khắp sáu tỉnh miền duyên hải, mà cả năm tỉnh miền nam là Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc và Quảng Tây chỗ nào cũng có phân cục của Phước Oai tiêu cục.

  Mọi người trên chốn giang hồ mỗi khi đề cập đến Phước Oai tiêu cục đều giơ ngón tay cái lên nói:

  - Phước Oai tiêu cục oai to phước lớn.  Hồi 1

  Trong Tửu Quán Phát Sinh Án Mạng

  Phước Oai tiêu cục, ngoài tổng cục ra có thêm 12 phân cục.

  Tiêu cục này tiền nhiều thữ mạnh, nắm được rất nhiều tay cao thủ võ lâm.

  Trong vòng hai chục năm nay nhiều lộ Ở các tỉnh không được yên tĩnh, cũng có một số người bảo tiêu gặp phải mấy vụ rắc rối, nhưng những tay hảo thủ trong 12 tiêu cục mà kéo hết ra thì những vụ tày đình cũng giải quyết ngay được.

  Lâm Chấn Nam phu nhân người họ Vương cũng là dòng dõi danh gia võ lâm. Tuy bản lãnh phu nhân không cao cường cho lắm, song phụ thân bà ta là Kim đao vô địch Vương Nguyên Bá làm chưởng môn phái Kim Đao ở Lạc Dương thì dưới trướng lại lắm nhân tài xuất chúng.

  Sau khi hai họ Lâm, Vương kết thông gia rồi, hai nhà chiếu cố lẫn nhau, tiêu cục Phước Oai liền được một lực lượng rất lớn viện trợ cho.

  Vương phu nhân chỉ sinh hạ được một cậu con trai là Lâm Bình Chi.

  Lâm Bình Chi từ thuở nhỏ được phụ thân săn sóc, rất gắt gao và dạy chàng ba môn tuyệt kỹ là kiếm, chưởng và tiên. Có lúc chàng còn được mẫu thân truy n đao pháp của phái Kim đao chọ Lâm Chấn Nam lại mời một vị thâm nho để dạy Lâm Bình Chi đọc sách. Nhưng chàng không thích học chữ, thường trong ba ngày thì có đến hai ngày trốn học. Năm nay chàng đã mười tám tuổi mà chưa học hết Tứ Thự May ở chỗ Lâm Chấn Nam chỉ muốn chàng chuyên về nghề võ, không mong chàng đọc sách để thi đỗ hoặc đạt tới bước công danh, nên chàng trốn học hay không, ông cũng chẳng hỏi đến.

  Hôm ấy Lâm Bình Chi đem hai vị tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh cùng hai tên chạy cờ hiệu là Bạch Nhị, Trần Thất trong tiêu cục theo chàng đi săn ở ngoài thành phía Tây.

  Lâm Bình Chi cưởi ngựa Bạch. Con ngựa này là một giống ngựa danh câu ở Tây Vực mà bà ngoại chàng đã mua để mừng ngày sinh nhật năm chàng 17 tuổi. Nó chạy nhanh như gió nên chàng rất quí.

  Năm người kỵ mã vừa ra khỏi cổng thành Lâm Bình Chi thúc mạnh vế một cái, con ngựa tung cao bốn vó bay lao đi rất mau. Chỉ trong khoảnh khắc là đã bỏ rơi bốn con ngựa kia ở lại đằng sau khá xa.

  Lâm Bình Chi cho ngựa chạy lên sườn núi rồi thả chim ưng cho bay vào rừng. Có một đôi thỏ vàng chạy ra. Lâm Bình Chi tháo cung ở trên lưng xuống, móc lấy một mũi tên trong túi da đeo ở bên yên ngựa. Chàng giương cung, lắp tên bắn đến tách một phát. Một con thỏ trúng tên ngã liền, còn một con nữa vội chạy trốn vào trong bụi cỏ rậm, chẳng thấy đâu nữa. Trịnh tiêu đầu vọt ngựa tới nơi vừa cười vừa trầm trồ:

  - Tiêu pháp của Thiếu tiêu đầu thật là tuyệt diệu!

  Bỗng nghe Bạch Nhị Ở mé tả khu rừng la gọi:

  - Thiếu tiêu đầu! Lại đây mau! Chỗ này có dã kê.

  Lâm Bình Chi phóng ngựa chạy tới, thấy một con bạch trĩ ở trong rừng bay ra. Chàng bắn một phát nhưng không trúng, mũi tên lướt qua đầu con dã kệ Chàng liền vung roi ngựa vụt đánh vèo một cái. Con dã kê trúng roi rớt xuống. Những lông ngủ sắc của nó rụng ra tung bay trước gió. Cả năm người cùng cười rộ. Sử tiêu đầu cất tiếng khen:

  - Phát roi này của thiếu tiêu đầu, đừng có nói con dã kê mà là con chim ưng lớn cũng phải nhào xuống.

  Năm người chạy lui chạy tới trong khu rừng. Hai vị tiêu đầu cùng hai tên đuổi muông săn đều muốn dâng công Lâm Bình Chi, cứ dồn chim muông cho chạy đến trước mặt chàng, dù họ có gặp dịp may cũng không hạ thủ.

  Cuộc săn bắn kéo dài chừng hơn một giờ, Lâm Bình Chi bắn được đôi thỏ rừng, và một cặp dã kê, nhưng không được một con thú lớn nào như lợn rừng, hươu, nai cả. Chàng chưa được hoàn toàn thỏa mãn, liền nói:

  - Chúng ta qua khu rừng trước mặt kia săn một lúc nữa.

  Sử tiêu đầu bụng bảo dạ:

  - Nếu còn qua bên đó thì anh chàng thiếu tiêu đầu này tất săn bắn cho đến tối mịt mới chịu ra về . Bọn mình sẽ bị phu nhân trách oán.

  Nghĩ vậy hắn liền nói:

  - Trời sắp tối rồi mà trong khu rừng đó toàn đá mọc nhọn hoắt. Trong bóng tối mò, vó con bạch mã tất bị thương mất. Để sáng mai chúng ta đi sớm hơn sẽ qua đó chắc săn được lợn rừng.

  Sử tiêu đầu đã biết Lâm Bình Chi bản tánh ngang ngạnh khuyên can cách nào, chàng cũng không chịu nghe. Nhưng chàng quí con bạch mã hơn cả tánh mạng, hắn liền nhắm vào yếu điểm đó để can ngăn tiểu chủ nhân.

  Quả nhiên Sử tiêu đầu vừa nói vậy, Lâm Bình Chi vỗ vào đầu ngựa đáp:

  - Con Tiểu Tuyết Long này thông minh lắm, quyết nó không dẫm lên đá nhọn đâu. Có điều ta sợ bốn con ngựa của các ngươi thì không được thế. Thôi được! Chúng ta quay về đi kẻo làm bể đít gã Thất Trần.

  Năm người cùng cười ồ rồi bắt ngựa quay đầu. Lâm Bình Chi phóng ngựa chạy vọt đi nhưng không theo đường cũ lại vọt qua mé Bắc. Chàng cho ngựa phi nước đại một hồi, sau hết hứng mới cho đi thong thả lại. Bỗng thấy trên đường phía trước có treo một cái một cái chiêu bài bán rượu. Trịnh tiêu đầu đề nghị:

  - Thiếu tiêu đầu! Chúng ta thử vào uống một chén xem sao? Nhắm rượu bằng thịt thỏ tươi và thịt kê nướng thì thật là tuyệt!

  Lâm Bình Chi cười đáp:

  - Té ra ngươi theo ta đi săn là giả dối, uống rượu mới là chính đề . Nếu không cho uống thỏa thích thì bữa mai lại vênh vênh cái mặt không chịu đi nữa.

  Chàng nổi rồi lẹ làng nhảy xuống ngựa, đủng đỉnh tiến vào trong quán. Lâm Bình Chi đi thẳng vào cửa quán rượu. Mọi khi lão chủ quán người họ Thái thấy chàng tới nơi là chạy ra đón lấy dây cương vồn vã chào hỏi và đưa ra chẳng thiếu lời chúc tụng:

  - Bữa nay thiếu tiêu đầu đi săn chắc là được nhiều món dã vị ngon lành. Tiên pháp của thiếu tiêu đầu thần diệu phi thường, trên đời hiếm có.

  Nhưng bữa nay khác với mọi lần, Lâm Bình Chi tới nơi thấy trong tửu quán lặng ngắt. Bên lò rượu chỉ có một thiếu nữ áo xanh tóc trên đầu buộc lại thành hai bím và cài một cái cành thoa mộc mạc. Thiếu nữ đang mải trông nom việc cất rượu. Nàng quay mặt vào phía trong. Thấy có người đến cũng chẳng quay đầu nhìn ra.

  Trịnh tiêu đầu lên tiếng hỏi bô bô:

  - Lão Thái đâu? Sao không ra dắt ngựa?

  Hai tên chạy cờ hiệu: Bạch Nhị và Thất Trần kéo chiếc ghế dài ra, lấy tay áo phủi bụi bặm để chủ nhân ngồi. Sử, Trịnh hai vị tiêu đầu ngồi mé dưới bồi tiếp Lâm Bình Chị Còn hai tên hầu Bạch Nhị và Thất Trần thì ngồi riêng một chỗ.

  Bỗng nghe phía trong có tiếng người ho hắng, rồi một lão già đầu tóc bạc phơ bước ra chào:

  - Mời quan khách ngồi chơi. Các vị có xơi rượu không?

  Lão nói nghe khẩu âm lạ tai chứ không phải người địa phương này. Triệu tiêu đầu xẵng giọng đáp:

  - Chẳng uống rượu, dễ thường vào đây uống trà chăng? Hãy lấy đem ra đây ba cân Trúc Diệp Thanh.

  Hắn lại hỏi luôn:

  - Lão Thái đi đâu? Quán rượu này đổi chủ rồi chăng?

  Lão kia đáp:

  - Dạ, dạ! Xin có ngay.

  Lão quay vào bảo thiếu nữ:

  - Uyển nhi! Lấy ba cân trúc diệp thanh để quan khách uống.

  Rồi lão nói tiếp:

  - Tiểu lão họ Tát, nguyên quán ở đây. Tiểu lão xuất ngoại từ thuở nhỏ làm nghề buôn bán xuồng xĩnh để sinh nhai. Con trai, con dâu chết hết rồi. Tiểu lão nghĩ tới câu "Cáo chết ba năm quay đầu về núi" nên đem con cháu này về cố hương. Ngờ đâu bỏ nhà đi năm chục năm trời, bao nhiêu thân bằng cố hữu nơi quê nhà chẳng còn một ai. May mà gặp lão Thái đây không muốn hành nghề nữa, bán quán này lại cho tiểu lão lấy ba chục lạng bạc.

  Hởi ôi! Bây giờ về đến cố hương rồi, nghe chuyện người ta nói, trong lòng chẳng lấy chi làm thích thú nữa.

  Giữa lúc này, thiếu nữ áo xanh cúi đầu đem một cái bàn gỗ kê ở trước mặt bọn Lâm Bình Chi, nàng đặt đưa chén xuống mặt bàn rồi lại cúi đầu lui ra. Thủy chung nàng vẫn chẳng dám nhìn khách một cái nào.

  Lâm Bình Chi thấy cô gái thân hình mũm mĩm, nhưng nước da bánh mật. Mặt nàng lại rỗ như cái tổ ong bầu. Chàng cho đây là lần đầu tiên cô làm nghề bán rượu, nên cử chỉ hãy còn ngượng nghịu cũng không để ý.

  Sử tiêu đầu cầm một con dã kê và một thỏ rừng đưa cho lão Tát bảo :

  - Lão đem mổ và rửa cho sạch sẽ rồi nấu nướng làm hai bát.

  Lão Tát đáp:

  - Dạ, dạ! Các vị muốn nhắm rượu thì hãy tạm dùng ít thịt bò đậu phụng...

  Uyển nhi nghe ông nói thế, nàng không chờ ông sai bảo liền đi lấy thịt bò và mấy thứ rau đậu đặt lên bàn.

  Trịnh tiêu đầu giới thiệu:

  - Lâm công tử đây là thiếu tiêu đầu Phước Oai tiêu cục. Thiếu tiêu đầu là bậc thiếu niên anh hùng, chuyên làm việc nghĩa hiệp, vung tiền như cỏ rác. Nếu lão nấu hai món kia ngon lành vừa dạ thiếu tiêu đầu thì số bạc vốn ba chục lạng của lão đó chẳng mấy ngày thu về đủ.

  Tát lão đầu nói:

  - Dạ, dạ! Tiểu lão xin đa tạ.

  Rồi lão xách con dã kê và con thỏ rừng đi ra ngoài. Trịnh tiêu đầu rót rượu vào ly cho Lâm Bình Chi và Sử tiêu đầu rồi tự rót vào ly của mình. Hắn nâng ly rượu ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch. Hắn thò đầu lưỡi ra liếm mép rồi nói:

  - Quán đổi chủ, nhưng rượu vẫn y nguyên, không biến đổi mùi vị.

  Hắn rót ly nữa toan uống, bỗng nghe cổ tiếng vó ngựa vọng lại.

  Hai người kỵ mã từ mé Bắc đường quan đạo đi tới. Hai con ngựa này chạy rất nhanh, loáng cái đã đến ngoài cửa quán rượu.

  Một người lên tiếng:

  - Nơi đây cổ quán rượu. Hãy vào uống mấy ly đã!

  Sử tiêu đầu qua lại nhiều trên chốn giang hồ. Hắn nghe khẩu âm biết ngay là người ở Xuyên Tây. Mọi người quay đầu nhìn ra cửa quán thấy hai hán tử đầu đội nón lá, mình mặc áo bào xanh. Hai hán tử buộc ngựa vào gốc cây, bỏ nón ra rồi đi vào trong quán. Chúng liếc mắt ngó qua bọn Lâm Bình Chi một cái rồi oai vệ ngồi xuống.

  Hai hán tử này đều đầu quấn vải trắng, mình mặc áo xanh ra vẻ văn nhân. Chân hai gã đi dép mũ. Sử tiêu đầu biết cách ăn mặc này là đúng kiểu Xuyên Tây. Sở dĩ họ đội khăn trắng là có ý để tang Gia Cát Lượng mất đi. Nhân Võ Hầu được người đất Xuyên rất kính yêu như một đấng thần minh, họ để tang ông rồi tục đó đã hơn ngàn năm, chiếc khăn trắng vẫn không rời khỏi đầu họ.

  Lâm Bình Chi thấy cách phục sức của hai hán tử như vậy rất lấy làm kỳ, bụng bảo dạ:

  - Mấy người này văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, điệu bộ thật là cổ quái.

  Bỗng nghe gã ít tuổi la lên:

  - Lấy rượu đây! Lấy rượu đây! Này Giả huynh tỉnh Phúc Kiến lắm núi quá, đi nhiều rất hại sức ngựa.

  Uyển nhi cúi đầu đến trước mặt hai hán tử nổi rất khẽ:

  - Các vị dùng rượu gì?

  Tuy thanh âm nổi nhỏ nhưng rất trong trẻo lọt vào tai.

  Gã hán tử ít tuổi ngẩn người ra một chút rồi nổi lên tràng cười ha hả.

  Gã hán tử kia vừa cười rộ vừa thò tay đưa vào dưới cằm cô bé nâng cho ngẫng mặt lên để nhìn, vì lúc nào cô cũng cúi đầu xuống.

  Gã cười nói:

  - Đáng tiếc ôi là đáng tiếc.

  Cô bé sợ quá vội lùi lại. Hán tử họ Giả cười nói:

  - Vị cô nương này bắp thịt nở nang có vẻ ngon lắm. Nhưng lão Dư mà động vào cô ta thì cái mặt hổ phù của cô nổi lên dữ lắm đó.

  Gã hán tử họ Dư lại cười ha hả.

  Lâm Bình Chi thấy thái độ ngông cuồng của hai gã hán tử kia, tức giận đầy ruột, giơ tay phải lên đập xuống bàn đánh chát một tiếng rồi quát hỏi:

  - Hai con chó đui mắt ở đâu mà dám đến đất Phúc Châu chúng ta đây giở thói ngông cuồng?

  Gã họ Dư cười nói:

  - Giả lão nhị! Người ta đang chửi đổng đấy. Lão thử đoán xem "con thỏ" đó thóa mạ ai nào?

  Nguyên Lâm Bình Chi tướng mạo giống hệt mẫu thân chàng, lại mày thanh mắt sáng, vẻ người xinh đẹp khác thường. Ngày thường hễ gã trai nào nheo mắt ngó chàng một cái là chàng cho ngay cái bạt tai. Bây giờ hán tử kia lại nhại chàng bằng danh tự "con thỏ" thì chàng còn nhịn làm sao được? Chàng liền vớ ngay hồ rượu liệng qua.

  Hán tử họ Dư né tránh, hồ rượu bắn ra đám cỏ ngoài tửu quán. Rượu đổ ra tung tóe.

  Sử tiêu đầu và Trịnh tiêu đầu liền đứng lên chạy đến bên hai gã kia.

  Gã họ Dư cười nói:

  - Thằng nhỏ đó mà làm cô đào lên hí đài múa hát thì còn có thể thu hút được một số khán giả, chứ muốn đấu võ thì không được đâu.

  Trịnh tiêu đầu quát lên:

  - Vị này là thiếu tiêu đầu Phước Oai tiêu cục. Ngươi dám đến đây vuốt râu hùm thì thiệt là lớn mật.

  Hắn chưa dứt lời đã vung quyền đánh vào mặt đối phương.

  Gã hán tử họ Dư xoay tay trái một cái chụp vào huyệt mạch môn Trịnh tiêu đầu rồi đẩy mạnh một cái.

  Trịnh tiêu đầu đứng không vững, người hắn đụng mạnh vào cái bàn gỗ.

  Rắc rắc mấy tiếng vang lên. Hai chân bàn đã gãy rời.

  Trịnh tiêu đầu bị nắm chặt cổ tay, người hắn ngã chúi về phía trước.

  Hán tử họ Dư giơ khuỷu tay lên thúc mạnh xuống sau gáy Trịnh tiêu đầu khiến hắn không sao đứng dậy được.

  Trịnh tiêu đầu tuy chưa được kể vào hàng cao thủ trong Phước Oai tiêu cục, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường.

  Sử tiêu đầu thấy họ Trịnh bị hán tử kia mới đánh một đòn đã ngã chúi thì biết đối phương là là một nhân vật có lai lịch. Hắn liền hỏi:

  - Tôn giá là ai? Đã là bạn đồng đạo võ lâm, chẳng lẽ lại coi Phước Oai tiêu cục không vào đâu?

  Hán tử họ Dư cười lạt đáp:

  - Phước Oai tiêu cục ư ? Ta chưa nghe ai nói đến cả. Cái đó làm trò gì?

  Lâm Bình Chi vọt người lại quát:

  - Cái đó chỉ chuyên đánh hạng chó má!

  Chàng vừa quát vừa phóng chưởng bên trái đánh ra. Rồi không chờ đòn này đánh tới nơi, tay phải lại xuyên qua tay trái phóng luôn chưởng thứ hai. Đổ là chiêu "Vân lý càn khôn" trong phép "Phiên thiên chưởng" tổ truyền của nhà chàng. Gã họ Dư nói:

  - Bữa nay có một cặp đào hát chứ không phải một...

  Gã vung chưởng lên gạt. Còn tay phải nhằm chụp xuống vai bên hữu Lâm Bình Chị Lâm Bình Chi lún thấp vai bên hữu xuống, tay phải phóng chưởng đánh ra. Gã họ Dư nghiêng đầu né tránh. Không ngờ "Phiên thiên chưởng" gia truyền của nhà họ Lâm biến hóa kỳ diệu vô cùng.

  Gã họ Dư vừa thấy mình tránh được một quyền thì quyền bên trái Lâm Bình Chi đột nhiên xòe ra, biến quyền thành chưởng. Quyền đang bổ thẳng xuống, chưởng đột nhiên quét tạt ngang thành chiêu "Vụ lý khán hoa". "Bốp" một tiếng! Gã họ Dư bị một cú tát tai. Gã tức giận phóng cước đá Lâm Bình Chi.

  Lâm Bình Chi xuyên sang mé hữu trả lại một cước. Lúc này Sử tiêu đầu đã đang động thủ cùng hán tử họ Giả.

  Gã Bạch Nhị lại nâng Trịnh tiêu đầu dậy.

  Trịnh tiêu đầu ngoác miệng ra mà chửi rủa. Hắn nhảy vào giáp công hán tử họ Dự Nhưng Lâm Bình Chi bảo hắn:

  - Ngươi qua bên kia giúp Sử tiêu đầu. Con chổ này để mình ta phát lạc cũng xong.

  Trịnh tiêu đầu biết chàng có tính cương cường, hiếu thắng, không muốn người khác vào trợ chiến thành thữ hai người đánh một. Hắn liền lượm lấy cái chân bàn gãy quay sang đánh gã họ Giả.

  Hai tên chạy cờ hiệu Bạch Nhị, Thất Trần chạy ra ngoài cửa.

  Một tên rút thanh bảo kiếm ở bên yên ngựa của Lâm Bình Chi, còn một tên cầm cây đinh ba trỏ vào mặt gã họ Dư mà thóa mạ.

  Trong tiêu cục thì những tên này võ nghệ tầm thường, nhưng chúng chuyên việc chạy cờ, xướng tiêu hiệu nên thanh âm rất vang dội.

  Hai gã chửi mắng bằng tiếng thổ âm Phúc Châu, nên hai gã kia người ở Tứ Xuyên chẳng hiểu gì cả, nhưng chúng cũng biữt đó là những câu chẳng tốt đẹp gì.

  Tát lão đầu ở trong bếp cũng đã chạy ra. Uyển nhi đứng tựa vào gia gia. Hiển nhiên nàng khiếp sợ vô cùng.

  Lâm Bình Chi động thủ đã đến lúc hào hứng. Tiện đà chàng đá bàn ghế trong quán bắn vào một xó rồi lần lượt thi triển những chiêu thức mà phụ thân chàng đã truyền thụ cho.

  Lâm Bình Chi bắt đầu luyện võ từ ngày lên sáu. Đến nay chàng đã có 12 năm công phụ Vì môn "Phiên thiên chưởng" suốt 12 năm trời không gián đoạn một ngày nào, ít ra chàng đã luyện có đến hàng vạn lần nên thành thuộc lắm rồi.

  Ngày thường chàng cùng các vị tiêu sư phân tích, chiết giải chưởng pháp. Một là chàng đã luyện môn chưởng pháp tối truyền này đến chỗ tinh diệu phi thường. Hai là đối với tiêu chủ nhân quật cường hiếu thắng, ai cũng nhường nhịn vài phần, chẳng tội gì mà đem thực lực ra tranh thắng với chàng, để đi đến chỗ cả hai bên cùng bị hại. Vì thế nên tuy chàng đã thâu lượm được nhiều kinh nghiệm lâm địch, nhưng gặp cuộc tỷ đấu chân chính lại rất ít. Ở trong và ngoài thành Phúc Châu, chàng họa hoằn cũng có khi động thủ, nhưng toàn là những hạng mèo què chưa sạch nước cản thì địch làm sao lại với tuyệt nghệ của nhà họ Lâm. Chỉ trong mấy chiêu là chàng đã đánh người ta mặt mũi sưng húp lên phải chạy trốn ngay.

  Lần này Lâm Bình Chi động thủ với gã hán tử họ Dư, mới trong mười mấy chiêu mà tính khí kiêu căng của chàng đã bị chùn nhụt. Chàng biết đối phương là tay đáo để, vì chàng đã thi triển chưởng pháp đến chỗ biến ảo kỳ diệu đánh trúng vào vai, vào ngực gã ba chưởng mà gã vẫn chưa coi ra gì.

  Miệng gã không ngớt nói trăng, nói cuội:

  - Tiểu huynh đệ! Ta càng nhìn tiểu huynh đệ càng thấy rõ chú không phải là đàn ông, mà nhất định là một vị đại cô nương hóa trang. Má chú vừa trắng lại vừa hồng. Chú cho ta hôn một cái vào mặt có hay hơn không, tội gì mà choảng nhau hoài?

  Gã họ Dư còn dơ miệng nói nhăng, đủ tỏ ra đối với Lâm Bình Chi gã chẳng quan tâm gì mấy.

  Lâm Bình Chi thấy gã ăn nói hỗn xược, dám đem mình ra làm trò chơi thì chàng cáu giận vô cùng. Chàng lại đưa mắt nhìn qua bên kia thì thấy hai tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh giáp công hán tử họ Giả mà vẫn kém thế.

  Trịnh tiêu sư bị một quyền đánh trúng mũi khá nặng, máu tươi chảy ra làm cho vạt áo loang lổ đỏ lòm.

  Lâm Bình Chi càng phóng chưởng đánh nhanh hơn. Bỗng nghe "bốp" một tiắng. Gã họ Dư lại trúng một cái tát tai. Đòn này chàng đánh rất nặng. Gã họ Dư tức quá gầm lên:

  - Con rùa nhỏ này thiệt ngu ngốc không biết gì. Lão gia thấy ngươi xinh đẹp như một vị tiểu cô nương, nên đùa chơi với ngươi một lúc. Thế mà con rùa đánh lão gia thiệt sự.

  Gã biến đổi quyền pháp một cách đột ngột, đánh ra như gió táp mưa sa.

  Hai người vừa đánh vừa xích dần ra ngoài cửa tửu quán.

  Lâm Bình Chi thấy đối phương phóng quyền đánh thẳng vào giữa, chàng nhớ ngay tới khẩu quyết có chữ "tá", liền đưa tay trái ra gạt. Không ngờ tý lực của gã họ Dư mạnh quá, chàng không gạt được, trước ngực lại bị trúng quyền đánh huỵch một tiếng. Giữa lúc Lâm Bình Chi lảo đảo người đi, cổ áo chàng bị tay trái đối phương nắm được.

  Gã vít cánh tay xuống khiến nửa người chàng phải cong đi. Đoạn tay phải gã sử chiêu "Thiết môn hạm" gác ngang vào sau gáy chàng

  - Con rùa ơi! Mi dập đầu lạy ta ba lạy kêu lên ba tiếng: Hảo thúc thúc! Rồi ta buông tha mi.

  Hai vị tiêu sư họ Sử và họ Trịnh trông thấy cả kinh, muốn bỏ đối thủ chạy lại ứng cứu Lâm Bình Chi, nhưng gã họ Giả phóng cả quyền cước đánh tới tấp, không để cho hai người bỏ đi được.

  Tên hầu Bạch Nhị giơ đinh ba lên nhằm đâm vào sau lưng gã họ Dự Gã vừa đâm vừa la:

  - Mi có mấy đầu mà còn chưa buông tay rả...

  Gã họ Dư không quay đầu lại, phóng chân trái đá ngược về phía sau, trúng cái đinh ba bắn ra xa mấy trượng. Rồi chân phải lại đá theo một cước liên hoàn khiến cho gã Bạch Nhị lăn lộn đi mấy vòng, mãi không dậy được.

  Thất Trần lớn tiếng thóa mạ:

  - Con rùa đen đê tiện kia! Mẹ quân lộn giống! Con bà mi đẻ ra đứa đui mắt.

  Gã mắng mỗi câu lùi lại một bước. Gã mắng tám chín câu, lùi lại tám chín bước liền.

  Hán tử họ Dư vừa cười vừa nói:

  - Đại cô nương! Cô không chịu lạy ư?

  Rồi gã đè mỗi lúc một thấp xuống hơn khiến cho trán Lâm Bình Chi gần sát đất.

  Lâm Bình Chi cố nắm quyền tống vào bụng gã họ Dư luôn mấy cái nhưng thủy chung vẫn còn cách xa mấy tấc, không sao đánh trúng được. Chàng cảm thấy xương cổ đau ê ẩm, tưởng chừng như gãy đến nơi. Mắt nảy đom đóm, tai ù càng cạc. Hai tay chàng đánh đấm loạn lên.

  Đột nhiên đụng phải một vật cứng rắn ở dưới bắp chân. Trước tình trạng cấp bách, chàng không nghĩ ngợi gì nữa, liền rút ngay ra đâm mạnh về phía trước, cắm trúng vào bụng dưới gã họ Dư.

  Hán tử họ Dư đau quá rú lên một tiếng rồi buông tay ra, lùi lại hai bước. Mặt gã lộ vẻ khủng khiếp vô cùng. Bụng dưới gã có một lưỡi trủy thủ sắc vàng cắm ngập đắn tận chuôi. Mặt gã hướng về phía Tây, bóng tịch dương chiếu vào đuôi đao lấp loáng.

  Gã há miệng muốn nói mà không thốt ra lời, muốn thò tay ra rút đao trủy thủ mà cũng không dám.


   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Còn Một Đêm Nay

  Thanh Nam

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646836]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502828]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639956]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471681]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341272]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600893]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690030]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2496891]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300818]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010775]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972348]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549020]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470202]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445929]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204100]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150757]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078878]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062620]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028952]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026558]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959505]
  25.Quỷ Bảo [921865]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907656]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905346]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877085]
  29.Hắc Nho [852220]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843269]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840122]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756104]
  33.Tru Tiên [747835]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745345]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661957]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622482]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592513]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569436]
  39.Hoàn Hảo [557803]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536838]
  41.Tầm Tần Ký [512087]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456434]
  43.Thiên Đường [452719]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450987]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439837]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434060]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427542]
  48.Cậu Chó [417317]
  49.If You Are Here [411882]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408303]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm