hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 98

  Song hồn cộng thể

  Uh, làm típ phát nữa rùi đi ngủ

  "Để cho ta tới!"

  Thần Nam vừa muốn tiến lên, Tử Kim thần long liền vọt tới trước

  Thấy vậy, Đỗ Linh lui về phía sau, nói: "Thần Nam ngươi không dám cùng ta đánh một trận sao?

  " "Hảo.ta sẽ tự mình ra tay cùng ngươi đánh một trận.

  " Thần Nam để cho tiểu phượng hoàng bay lên không trung, hắn đi nhanh về phía trước, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng Đỗ Linh có bản lĩnh gì, muốn cùng hắn lúc này đã là lục giai cao thủ đánh nhau.

  Đỗ Linh bay lên trời, động tác đẹp tới cực điểm, như phượng vũ loan phi, nhưng xuống tay lại đặc biệt tàn nhẫn, mười đạo khốn thần chỉ lực như mười đạo kim sắc thần quang xuyên xuống, hướng về phía Thần Nam đánh lại, "Xuy xuy" phá không không ngừng.

  Như vậy, Đỗ Linh tu vi đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong, ẩn ẩn như thời kỳ Đỗ Hạo phong đầu, nhưng nếu gần bằng loại.

  thực lực này, Thần Nam thật sự nhìn không ra đối phương làm thế nào để đánh chết hắn.

  Thần Nam gần như đơn giản đẩy về phía trướcmột chưởng, nhưng dù sao đây là lục giai cao thủ chưởng lực, làm sao ngũ giai cao thủ có khả năng chống lại đây.

  Dù có khốn thần chỉ lực quỷ thần khó lường, nhưng Đỗ Linh dù sao vẫn ở vào ngũ giai cảnh giới, căn bản không thể chống lại Thần Nam.

  mười đạo kim sắc đích chỉ lực toàn bộ tan biến vào biển chưởng lực của Thần Nam, nhưng dù vậy, Đỗ Linh cũng căn bản không tránh né đạokình khí mãnh liệt đó mà tại không trung thi triển Thiên Ma bát bộ tiếp tục về phía trước phóng đi, đồng thời đánh ra ra một đòn Diệt thiên thủ, oanh hướng nọ,bao bọcchưởng lực của Thần Nam.

  có thể dự tưởng, ngũ giai cảnh giới đích Đỗ Linh, nếu thật sự bị đạo chưởng lực đó bổ trúng, tức liền không chết cũng muốn trọng thương, song, sự tình ngoài dự đoán mọi người, Đỗ Linh đích thân thể bộc phát ra từng đạo huyết mang màu đỏ, hơn nữa đòn Diệt thiên thủ đánh ra cũng biến thành huyết sắc, nàng lượn vòng qua luồng chưởng lực cuồng mãnh của Thần Nam tay phải hóa hình xuất một cỗ huyết kiếm, hướng về phía Thần Nam bạo liệt bổ tới. Để phá tan lục giai cao thủ cuồng mãnh kình khí, vậy tất nhiên phải đã ngoài lực lượng lục giai mới có thể làm được.

  Trước biến cố phi thường này, Thần Nam thế nào cũng không nghĩ đến Đỗ Linh cũng đã là một lục giai cao thủ.

  nhưng, cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không rõ, đối phương rốt cuộc làm thế nào để che dấu thực lực chân thật

  Trước đó, Thần Nam sớm tỉ mỉ kiểm tra hơi thở của nàng, căn bản không có khả năng là một lục giai cao thủ! nhưng bây giờ căn bản hóa tán không được luồng kiếm khí đó, hắn rất muốn triệu xuất tử vong ma đao nhưng không kịp, hắn vội vàng đẩy một chưởng mãnh liệt về phía trước.

  nhưng dù sao cũng chỉ là một chưởng đánh ra vội vàng, mênh mông chưởng lực cùng huyết sắc trường kiếm va chạm kịch liệt, lập tức bị kích lùi, Thần Nam bị bắn lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, bất quá cũng may không có bị thương.

  "Đỗ Hạo ?" Thần Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Linh, mới vừa rồi hắn cảm giác được rồi hơi thở của Đỗ Hạo, có chút tán loạn, lại tịnh không xong toàn tượng, thật sự tà dị tới cực điểm, Đỗ Hạo rõ ràng đã bị hắn tự tay chém đầu rồi a! Đỗ Linh chậm rãi tự không trung đáp xuống đất, thân thể bộc phát ra một phiến hoàng kim lẫn huyết sắc tương giao phát ra quang huy chói lóa.

  một cỗ lực lượng cường đại ba động ra, hiển nhiên đây là lục giai lực lượng.

  "ngươi có thể gọi ta là Đỗ Hạo, đương nhiên cũng có thể gọi ta là Đỗ Linh!" Thần Nam không kinh, cười to : "Nhân yêu? ha ha ha......" Đỗ Linh sắc mặt vô cùng phẫn hận nhìn Thần Nam.

  tuyệt mỹ đích dung nhan hiển lộ vẻ yêu dị.

  giờ phút này hắn hai mắt đồng tử màu hoàng kim, nơi lòng trắng biến thành huyết sắc, thoạt nhìn có chút khiến người phải sợ hãi, thấu phát ra lưỡng đạo quang mang đáng sợ.

  Thần Nam, ta bây giờ đã đạt tới lục giai cảnh giới, bây giờ tu vi không kém chi ngươi, hôm nay đương nhiên phải báo thù tuyết hận! "Đỗ Linh thân là một nữ tử, nhưng lúc này phát ra thanh âm đàn ông, rõ ràng là thanh âm kẻ đã chết, Đỗ Hạo, thật độc nhất vô nhị.

  " Ngươi phách chiếm thân thể muội muội ngươi thật sự là quá tàn nhẫn a! "Thần Nam lạnh lùng nói.

  " Nói bậy.

  Là ta chính mình nguyện ý với ca ca cùng hưởng một thân thể, như vậy sau khi đã chúng ta có thể chánh thức đích đồng sinh cộng tử.

  tại thân để đó lại phát ra thanh âm trong trẻo của Đỗ Linh.

  " hai người cộng đồng chiếm cứ một cỗ thân thể, này...... "Thần Nam cảm giác có chút kinh ngạc, thật sự là làm cho người ta có chút giật mình.

  Thanh âm Đỗ Hạo vang lên: "Huyết Ma đại pháp của Đỗ gia, chính là thiên hạ đệ nhất Ma Công, tuyệt không kém gì Thần gia huyền công các ngươi.

  đáng tiếc ta có thể luyện đến lục giai cảnh giới, chỉ vì nóng lòng tham gia đích đế vương lôi đài đáng ghét vừa rồi, bằng không nếu ta tu vi đạt tới lục giai cảnh giới, làm sao có thể bị hủy khứ thân thể ? ta tuy có thể tái sanh, nhưng bây giờ chỉ có thể cùng huyết thân quan hệ với đồng bào muội muội cộng dụng một thân thể, ta hận a!" hắn ngửa mặt lên trời rống to.

  Ai gặp được loạitình huống này, sợ rằng cũng muốn nổi giận, vốn là một đường đường bảy thước nam tử, được người tán tụng là thiên tài, tiền đồ không thể hạn lượng, nhưng bây giờ hóa thành thân nữ tử, việc này quả thực không thể tưởng tượng, thống khổ lớn nhất của nam nhân cũng chẳng hơn thế ! "

  -Ca ca, ta nguyện ý như vậy, ngươi không cần nghĩ nhiều, như thế, chúng ta luôn có thể mỗi ngày cùng một chỗ rồi.

  " Nghe được Đỗ Linh nói, Thần Nam rùng mình một cái, luyến ái huynh muội, hay là...... "ta đã sớm cảm giác ngươi có chút không đúng rồi, nhưng không có nghĩ đến chuyện hoang đường như thế.

  " Thần Nam lạnh lùng thốt.

  trước mắt là tuyệt sắc giai lệ, làm hắn cả người cao thấp đều cảm giác không thoải mái, vì đối mặt một chánh thức Âm Dương nhân làm cho người ta có cảm giác không được tự nhiên.

  "ta nhất định giết chết ngươi !" Đỗ Hạo âm lãnh gầm nhẹ nói.

  "chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, mới vừa rồi ta rõ ràng dò xét thấy, ngươi chỉ ở ngũ giai cảnh giới, vì sao đột nhiên thăng tới lục giai?" "hừ" Đỗ Linh hừ lạnh nói: "không chỉ có linh thức ca ca tiến vào thân thể ta, mà cả sở tu công lực cũng đều chuyển nhập vào trong cơ thể ta, công lựccủa chúng ta có thể tự do phân hợp, chỉ cần hợp cùng một chỗ có thể phá nhập lục giai lĩnh vực, như vậy cường đại lực lượng dùng để giết ngươi quá dễ dàng!" " Phương pháp tăng công lực này quả thật biến thái, bất quá thế giới này quả thật rộng lớn!" Thần Nam khẽ thở dài.

  "Sát!" Đỗ Hạo sớm khó dằn nổi, cầm trong tay huyết kiếm vọt tới về phía trước.

  Thần Nam nhanh như thiểm điện bay lên trời, nhanh chóng tránh né huyết kiếm của Đỗ Hạo từ trên trời cao lạnh lùng nhìn hắn, nói: "ngươi mặc dù sơ nhập lục giai cảnh giới, nhưng còn xa mới là đối thủ của ta.

  " "Ít nói nhảm, hôm nay ta nhất định giết chết ngươi, mau mau nhận lấy cái chết!" Đỗ Hạo kiếm khí dựng lên, hướng Thần Nam truy kích.

  "ta nói rồi, ngươi không đủ tư cách, bây giờ ngươi còn không có tư cách hướng ta khiêu chiến.

  " Thần Nam giống như một trận sương khói, trước mắt Đỗ Hạo tan biến mất, huyết kiếm của Đỗ Hạo chỉ đánh nát một mảnh tàn ảnh, khi hắn lại nhìn quanh tìm nơi hạ lạc của Thần Nam thì phát hiện đối phương đã đứng tại lối vào đỗ gia huyền giới, hoàn toàn đoạn tuyệt đường trở về của hắn.

  "Đỗ Hạo lần trước ngươi may mắn chạy trối chết, hôm nay ta xem ngươi giữ mạng sống như thế nào.

  " Thần Nam thanh âm lạnh như băng, nhìn Tử Kim thần long và Long bảo bảo, nói: "các ngươi hai người thật sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu, kẻ này giao cho các ngươi.

  " "Hảo. Long bảo bảo huy vũ đôi tiểu quyền đầu hoàng kim định đánh, nhưng Tử Kim thần long bĩu môi, nói: "hắn có tư cách hòa ngươi chiến đấu, chẳng lẻ thì có tư cách cùng ta đánh một trận ư ? Nói đến kinh nghiệm chiến đấu, trong thiên hạ này sợ rằng còn không có mấy người hơn ta.

  Nhớ lại năm đó, long đại gia này ở phiến đại lục là nhất đính nhân vật phong vân đó nha.

  " Thần Nam ngăn hắn nói nhảm, nói thẳng: "Ai giết chết trước Đỗ Hạo, lần sau nếu đoạt được thiên sứ chi tâm, hoặc là thu hoạch nguyên anh quả, sẽ được hưởng ngay......" "Sưu", "Sưu" hắn còn chưa nói xong, hai con rồng vọt ngay tới trứơc.

  Long bảo bảo liền hiện ra hóa thân dài hơn một thước, động tác có thể nói tia chớp, chỉ thấy chung quanh Đỗ Linh, một đạo hoàng quang không ngừng xoay tròn, đó là tiểu long không gian tung bay, gần như trong nháy mắt đôi nắm tay nhỏ đã huy ra một trăm quyền, huyết kiếm của Đỗ Hạo sớm đã bị nó đánh nát nhiều lần.

  Tử Kim thần long không chút nào yếu thế, vì thiên sứ chi tâm, nó cũng hóa thành hình dáng long đầu nhân thân, vũ lộngmột đôi Tử Kim song tiệt côn, vung ngang dọc, hận không lập tức đem Đỗ Hạo nghiền thành tương thịt.

  Vì thiên sứ chi tâm thật sự kích thích a, hai con rồng quả thực uy mãnh tới cực điểm, Đỗ gia huynh muội đáng thương, vừa mới nhấm nháp tư vị lục giai, đã phải nghênh đón một hồi cuồng phong đại vũ.

  Vi tránh cho núi cao sụp đổ, hai rồng một người lao lên trời cao kịch chiến, cho dù như vậy, năng lượng ba động quá lớn, cũng làm cho ngọn núi phụ cận rung rồi đổ sụp, thanh thế vô cùng kinh người.

  "thiên biến vạn hóa, thân ngoại hóa thân!" Đỗ Hạo một tiếng hét lớn, bất quá bây giờ hắn chính là một tuyệt sắc mỹ nữ, lại dùng sức hô, cũng khó mà thể hiện ra khí thếcương mãnh.

  Xoát xoát xoát.. bầu trời đang trong sáng, đột nhiên hôn ám, vô tận huyết sắc nhiễm hồng bầu trời, vài đạo Huyết Ảnh như ẩn như hiện, chuẩn bị đánh lén Long bảo bảo cùng Tử Kim thần long.

  Chỉ là, hành động đánh lén còn chưa triển khai, Long bảo bảo phún ra một đạo hoàng kim thánh hỏa, rất nhanh huyết vụ tản ra, lộ ra bốn đạo Huyết Ảnh.

  thế nhưng là bốn hóa thân, nhưng không như lần trước bị Thần Nam kích tan thì hóa thân rõ ràng hơn, mi mắt rõ ràng, bây giờ các hóa thân của Đỗ Linh phi thường giống nhau.

  Hai con rồng liếc mắt nhìn nhau, cùng nói: "một người đánh với hai người hóa thân!" nói xong chúng phân biệt hướng vào đạo huyết sắc hóa thân phóng đi.

  Đến lúc này, Đỗ Hạo mới có thể thở ra nặng nề một hơi, mới vừa rồi hắn suýt nữa bị hai đầu long trực tiếp oanh sát, hắn bây giờ rốt cục cũng biết đó là cùng tồn tại lục giai sơ cấp, nhưng đối với tu luyện giả thì chênh lệch cũng là thật lớn.

  "Đỗ Hạo, muốn chạy trốn ư? ta xem ngươi chạy về đỗ gia huyền giới như thế nào !" Thần Nam thủ tại lối vào huyền giới lạnh lùng nhìn hắn, đã cắt đứt hồi lộ của hắn.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Rồi Hết Chiến Tranh

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619152]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462631]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599389]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422674]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293349]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553110]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654528]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270733]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2225814]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982845]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969550]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540452]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447959]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420812]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196888]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134400]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059482]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051184]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010435]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010052]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943192]
  25.Quỷ Bảo [902247]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899496]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888025]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864529]
  29.Hắc Nho [833631]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825461]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824976]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739634]
  33.Tru Tiên [738105]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729835]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649598]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617283]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590052]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554290]
  39.Hoàn Hảo [551597]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526496]
  41.Tầm Tần Ký [503807]
  42.Thiên Đường [448095]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441595]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435740]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434591]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422431]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412171]
  48.Cậu Chó [408768]
  49.If You Are Here [408395]
  50.Từ Khi Có Em [397252]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm