hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 90

  Đệ tử Phiêu Miểu phong

  Thần Nam trong lòng chợt lạnh, thiên giới Tây phương sắp phát sinh biến động, còn ả thiên sứ trước mặt tựa hồ cũng có biết ít nhiều. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến chuyện lập tức cứu Long Vũ, mà còn muốn bắt ả, tra khảo một hồi. Dù sao trong lòng hắn cũng có nhiều chuyện mơ hồ, hắn rất muốn tìm người để phá giải

  Nhưng vào lúc này, Đỗ Linh đang cưỡi trên con khổng tước khổng lỗ đột nhiên hét lên thất thanh, một bóng áo xanh cặp lấy nàng bay lên trời, chớp mắt đã biến mất.

  Đồng thời, thiên sứ áo xám bị bao vây cũng lợi dụng phút thất thần của Thần Nam và mỹ phụ, nhanh chóng bay lên. Nhưng ả vừa bay được vài chục trượng thì bị Long bảo bảo nhanh như chớp cản đường.

  Thần Nam và mỹ phụ phu nhanh tức giận, nhanh chóng bay lên. Thiên sứ áo xám thầm kêu hỏng bét, ả cảm nhận được sát ý cường liệt của hai người, liền ném Long Vũ và Lí Nhược Lan về hai phía, muốn phân tán sự chú ý của hai người và một rồng đào tẩu.

  Tuy nhiên ả đã tính sai, bây giờ Long Vũ không còn trong tay ả, Thần Nam không còn sợ gì nữa.

  Nội thiên địa của hắn đã sơ thành, chu vi khoảng ba trăm trượng. Nếu như thông một đường với thế giới hiện thực, có thể rộng đến chu vi ba trăm trượng. Sau khi đón lấy Long Vũ (sao sư phụ lại không đón đệ tử nhỉ) cánh cửa nội thiên địa của hắn lập tức khai mở. thiên sứ áo xám còn đang nghĩ mình may mắn đào thoát, ai ngờ chớp mắt đã đâm đầu vào tiểu thế giới của Thần Nam. Long bảo bảo cũng lập tức tiến vào.

  Phía sau, mỹ phụ phu nhân hít một hơi dài than : "Hậu bối đáng sợ".

  Cánh cửa không gian đóng lại. Thần Nam, Long Vũ, thiên sứ áo xám, Long bảo bảo, đều bị phong bế vào trong.

  Lí Nhược Lan bị thiên sứ áo xám ném ra xa, không rơi vào phạm vi bao phủ của nội thiên địa. Cuồng nữ sau khi khôi phục tự do liền tỉnh lại, quay đầu chăm chú nhìn xuống, rồi bay đi.

  Những người quan chiến bên dưới sôi lên. Trong một giờ ngắn ngủi, bọn họ đã được nhìn thấy vài tu luyện giả biết bay. Đối với bọn họ mà nói thì thật là chấn động rất lớn. Cuối cùng không ngờ lại nhìn thấy không gian phá toái, ba người một rồng tiến vào đó. Dù sao, có một số tu luyện giả tiền bối đã phần nào hiểu được một chút, từ từ nghĩ ra nguyên nhân cái chết của Lí Uyên.

  Tại thần giới Tây phương, thiên sứ cấp thần là công cụ chiến đấu do chủ thần tạo ra, số lượng vô cùng nhiều, thân thể là do ánh sáng tạo thành, là loại năng lượng thuần tuý, tu vi không cao, so với ngủ giai tuyệt thế cao thủ của nhân loại không phân cao thấp, là công cụ chiến tranh thuần tuý. Nếu như muốn tiến vào cấp độ trung giai thiên sứ có cơ thể huyết nhục, cần phải tốn rất nhiều thời gian.

  Trung giai thiên sứ thực lực có một khoảng cách rất lớn đối với thiên sứ cấp thấp. Tu vi của bọn họ nếu như tính theo đẳng cấp tu luyện của nhân gian giới mà phân loại, tất cả đều từ lục giai trở lên. Không ít kẻ còn tiếp cận cảnh giới lục giai đại thành. Trong đó có rất nhiều cường giả tuy chưa đạt đến cảnh giới tiên cấp cao thủ, nhưng khoảng cách không phải là quá xa.

  Quan trọng nhất là trung giai thiên sứ có cơ thể huyết nhục, có thể coi là sinh mệnh hoàn chỉnh. Từ đó tốc độ tu luyện so với thiên sứ cấp thấp cao hơn không biết bao nhiêu lần.

  Không nghi ngờ gì, ba thiên sứ mà Thần Nam tiêu diệt trước đây, tu vi đều gần đạt tới lục giai sơ cấp, đều là những kẻ yếu nhất trong trung giai thiên sứ. thiên sứ áo xám mà hắn bắt được ngày hôm nay cũng trong số đó. Các vị thiên sứ cao cấp phái bọn họ đi, sợ phát sinh những tình huống như thế, sẽ làm tổn thất lực lượng của thiên giới, do đó mới phải đi một vài trung giai thiên sứ yếu nhược, bởi vì thực lực của bọn họ cũng đủ để đối phó với những nhân vật mục tiêu.

  Trong nội thiên địa của Thần Nam, số phận của trung giai thiên sứ có thể đoán trước được. Thần Nam nhanh chóng dùng ngọn thần sơn do mảnh vỡ của cổ thuẫn hoá thành, đem ả trấn áp, sau đó bắt đầu tra khảo các vấn đề của thiên giới, cùng với những điều mơ hồ mà hắn rất muốn điều tra. Nhưng hắn bị thất vọng. Trung giai thiên sứ biết quá ít, căn bản không hiểu trong quá khứ xa xưa rốt cục là đã xảy ra chuyện gì.

  Cuối cùng, trên định địa thần thụ lại có thêm một quả thiên sứ chi tâm.

  Sau khi giết chết thiên sứ, Thần Nam cảm giác bản thân có chút tàn nhẫn. Nhưng ngay lập tức hắn gạt ý nghĩ đó đi. Trong thời loạn thế mạnh được yếu thua này, không giết người sẽ bị người giết. Nếu như hắn thả ả thiên sứ đí, cái đợi hắn có thể là một phen báo thù điên cuồng. Chi bằng mình sớm tàn nhẫn tiêu diệt cái nhân tố nguy hiểm đó đi.

  Đem thi thể nữ tử bị thánh nhập vất đi, Thần Nam liền cứu tỉnh Long Vũ.

  Long Vũ vĩnh viễn phong lưu tiêu sái như vậy, khuôn mặt rạng ngời như ngọc không hề có chút sợ hãi, biểu hiện vô cùng ung dung. Nàng ôm lấy tiểu long âu yếm, đến lúc tên tiểu quỷ dãy dụa không thở được mới chịu bỏ ra, nở một nụ cười tươi như hoa nở: "Xem ra là các người cứu ta, tiểu long đáng yêu, đa tạ người, còn Thần Nam nữa, cảm ơn huynh. Thật không ngờ dưới tình huống thê thảm như vậy lại gặp lại huynh".

  Sự phụ của Tiềm Long một trăm năm trước từng nợ Long gia một món nợ ân tình. Do đó bà rất quan tâm đến Long gia. Nghe tin Tiềm Long ngộ nạn, bà thật sự đau lòng, cuối cùng vô ý gặp Long Vũ trên giang hồ, kinh ngạc trước thiên tư của nàng, sau đó biết nàng là hậu nhân của Long gia, liền lập tức thu nàng làm đồ đệ.

  Long Vũ đương nhiên không bỏ qua cơ hội như thế, nàng sớm đã biết sự phụ của Tiềm Long ca ca là một vị kì nhân.

  Thông qua câu chuyện của Long Vũ, Thần Nam kinh ngạc,sư phụ hiện giờ của nàng, không ngờ lại là người của Phiêu Miểu phong.

  Cần biết Phiêu Miểu phong hơn vạn năm trước đã là một nơi vô cùng thần bí, truyền thuyết đó là một tiên địa do tiên thần giới thiết lập tại nhân gian, là một bí địa nối giữa tiên thần giới và nhân gian giới, bình thường không có quan hệ gì với phàm tục giới. Chỉ có nhưũng cường giả cực đại mới vô tình gặp qua người của Phiêu Miểu phong.

  Nhưng Thần Nam lại tin rằng Phiêu Miểu phong thực sự tồn tại trên thế gian. Bởi vị cha của hắn, Thần Chiến, sau khi đánh khắp thiên hạ không địch thủ, đã từng tiến vào Phiêu Miểu phong, sau đó ung dung thoát ra. Không ngờ một vạn năm sau bọn họ vẫn còn truyền đến giờ, làm sao hắn không chấn kinh cho được.

  Long Vũ thần thái rực rỡ, cưỡi trên lưng thần linh long dài gần hai mươi trượng, bay ra khỏi nội thiên địa của Thần Nam. Thân ảnh phiêu dật, khí chất bất phàm, như một tiên nữ.

  Từ xa, tiểu công chúa vô cùng ghen tị nói: "Khả Nhi tỷ tỷ, tỷ nói xem vì sao con thần linh long kia lại đi với tên xú bại hoại đó? Vì sao nó không chọn muội làm chủ nhân, thực là tức chết đi được". Tiểu công chúa bất mãn than thở.

  Mộng Khả Nhi không nói gì, nàng im lặng nhìn Thần Nam ở phía xa, thần sắc phức tạp, nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

  Long Vũ như tiễn nữ cưỡi rồng bay cao, vô số thiếu nữ bên dưới ghen tị, vô số thanh niên nam tử mắt chớp chớp miệng đớp đớp.Lúc này, hình ảnh của Long Vũ đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng những người trẻ tuổi. Hàng chục năm sau, những người đó nhớ lại đoạn hồi ức đó, vẫn còn cảm khái: "Giá như năm đó có thể cùng trò chuyện với tiên nữ đó, một câu thôi cũng được".

  Thần Nam khai mở nội thiên địa, hái một quả thiên sứ chi tâm tặng Long Vũ. Dùng dằng chia tay, cuối cùng Long Vũ cũng theo sư phụ rời đi, nhưng bên tai Thần Nam vẫn còn vang vọng câu nói cuối cùng của nàng: "Phiêu Miểu phong ở trên Đông hải..."

  Tây phương thần giới rốt cục phái bao nhiêu thiên sứ tới phương đông tìm kiếm thánh chiến thiên sứ? Thần Nam không biết, nhưng nhìn thấy Mộng Khả Nhi ở phía xa vẫn bình yên vô dạng, có thể khẳng định số thiên sứ đó không nhiều. Hơn nữa hắn có cảm giác mấy thiên sứ thực lực không cao mà hắn tiêu diệt lần trước, cùng với hai thiên sứ xuất hiện hôm nay không phải là cùng một nhóm.

  Thần Nam bỏ qua những ý nghĩ đó, ngự không phi hành bay xuống phía dưới. Hiện giờ nhân vật chính của đế vương chi chiến chỉ còn hắn và Đông Phương Trường Minh. Đây là lúc cần kết thúc, bởi vì chờ đợi hắn là những địch nhân còn cường đại hơn - những kẻ địch ở Đỗ gia huyền giới.

  Bất kể vừa rồi ở trên không có lục giai cao thủ đại chiến, nhưng công pháp kì dị của Đông Phương Trường Minh vẫn hấp dẫn không ít sự quan tâm của các quan chiến giả.

  Lúc này Tử kim thần long có phần thê thảm, nó vạn lần không ngờ đối thủ lại lợi hại như vậy. Cho dù là Thần Nam từ trên không lao xuống cũng bị công pháp của Đông Phương Trường Minh hấp dẫn.

  Hôm nay Đông Phương Trường Minh không chỉ thể hiện uy lực vô thượng của tuyệt học Liệt thiên thập kích, mà còn thi triển một loại công pháp kì dị. Chu vi mười trượng xung quanh hắn hoa tuyết bay phấp phới, đất trời một màu trắng xoá, giống như là mùa đông đã đến. Trên mặt đất cũng đã tính tụ một lớp tuyết dầy.

  "Grao...lại là chiêu đó, ta &#^^Q

  tiếng chửi rủa của Tử kim thần long đột nhiên ngừng lại, mười trọng chưởng của Đông Phương Trường Minh như sóng biển vỗ bờ, băng tuyết vô tận cuộn tròn trong kình khí, bao bọc lấy Tử kim thần long. Khi mười đạo sóng khí biến mất, giữa tràng lưu lại một khối băng khổng lồ. Còn con rồng du côn thì bị đóng băng ở trong đó.

  Đông Phương Trường Minh mái tóc dài trắng như tuyết, ngoại trừ đôi mi màu đen, còn lại các bộ phận khác của y đều trắng như bạch ngọc (đáng nhẽ phải bạch tạng), giống như một khối điêu khắc bằng băng, lấp lánh quang mang lạnh lẽo.

  Không ngờ Đông Phương Trường Minh lại có tuyệt học như thế, khiến Thần Nam cảm thấy kinh dị

  "Bùm"

  Khối băng khổng lồ vỡ tung, Tử kim thần long từ trong bay ra, hét lớn: "Đóng băng làm Long đại gia ta chết mâấ, ta &^#&^...tiểu tử hỗn xược kia, ngươi có thể đổi loại công pháp khác được không, cứ thế này không giết được Long đại gia đâu, chỉ là cứ đông lại thế này làm rồng không chịu được, làm rồng tức chết mất, công pháp đáng chết".

  Lực sát thương của công pháp này của Đông Phương Trường Minh lớn tới mức khó tưởng tượng. May mà Tử kim thần long có thân thể siêu phàm thoát tục, đổi lại là tu luuyện giả của nhân loại thì có lẽ đã bị đông cứng rồi vỡ thành từng mảnh.

  Chu vi trong phạm vi trăm trượng đã bị băng bao phủ, có thể tưởng tượng Tử kim thần long bị đóng băng mấy lần, nếu không con rồng du côn cũng không mất mặt chửi bới như vậy.

  Thần Nam từ trên cao đáp xuống đất, nói với Đông Phương Trường Minh: "cuộc chiến từ vạn năm trước kéo đến bây giờ đã đến lúc kết thúc.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Bàn Tay Máu 5

  Phi Long

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639283]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470993]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490667]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300084]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445378]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078411]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028637]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905245]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851998]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842879]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622346]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm