hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 509

  Trận chiến với Vương

  Trên đệ ngũ trùng thiên âm vân dày đặc, sát khí lạnh tanh, trên mặt đất có nhiều hài cốt, trong đó nhiều bộ rất thần dị, tại một phiến loạn thạch Thần Nam phát hiện được mấy chục bộ thiên sứ tàn cốt, tối thiểu đều có từ mười bốn đôi cánh trở lên, vừa nhìn là biết thuộc nhóm tây phương cổ lão thần linh hùng mạnh nhất.

  Hài cốt của họ khác hẳn của thiên sứ hiện tại, gần như trong suốt, phảng phất thị do dịch thể ngưng tụ thành, hiển nhiên đó không phải hài cốt của một thần thoại thời đại mà từ vô tận tuế nguyệt trước lưu lại.

  Cốt cách tan nát rải khắp bãi loạn thạch, tựa hồ khẽ ngâm lên khúc bi ca, nghịch thiên chi lộ, vô số cường giả rơi rụng dọc cửu trùng thiên.

  Thần Chiến đứng sững giữa bãi loạn thạch, gặp Thần Nam chỉ lặng lẽ gật đầu, mục quang Thần Nam ươn ướt, sau cùng hắn cũng được gặp phụ thân, cùng ông chiến đấu.

  Long Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác đều tiến tới, vây quanh Thần Chiến gọi rất thân thiết, mấy hài tử mồm miệng đều ngọt ngào, nhất là Huyền Huyền và Tác Tác, không hề lạ lẫm, tựa hồ không sợ vô hình áp lực của Thần Chiến, cuống quít bò lên đầu vai ông, ngồi xuống không hề khách khí.

  "Gặp mẫu thân con một lần." Thần Nam mở nội thiên địa, mang Thần Nam và mấy hài tử vào.

  "Mẫu thân..." Vừa thấy Thần mẫu, hai mắt Thần Nam không ngăn nổi nước mắt trào ra, mẫu tử liên tâm, cách xa vô vàn năm tháng mới được gặp lại.

  "Tiểu Nam..." Thần mẫu không hề thay đổi dung mạo, vẫn mỹ lệ đoan trang, vừa nhìn thấy hắn cũng nước mắt lưng tròng.

  "Nãi nãi..." Năm hài tử nhanh chóng chạy tới.

  "Hảo hài tử..." Thần mẫu vuốt ve mặt mấy hài tử, hiển nhiên phi thường cao hứng, kích động....

  "Mẹ các con đâu?"

  "Cũng lên cửu trùng thiên rồi."

  "Mau, mời vào đi." Thần mẫu thôi thúc Thần Nam.

  "Vâng." Thần Nam hơi do dự, rời khỏi nội thiên địa của Thần Chiến, mời lục hồn thiên nữ lại đoạn hắn bước đến gần Thần Chiến.

  "Đừng cả nghĩ, chúng ta từng tồn tại, từng chiến đấu, bất kể kết quả thế nào, chúng ta cũng đã tận lực, vậy là đủ rồi." Thần Chiến nhìn hắn.

  "Con biết, con không có ý thoái lui." Thần Nam gật đầu.

  Hai người lặng lẽ, có những việc không phải giảng giải nhiều, hiện tại đều dựa vào trận chiến sau cùng giải quyết.

  Lúc ra khỏi nội thiên địa của Thần Chiến, hắn cảm giác được trên cửu trùng thiên có một cỗ đại lực đang thức tỉnh, như hung thú có thể phá toái cả phiến thiên vũ khiến ai nấy bị áp bức, run rẩy từ linh hồn.

  "Là Thiên đạo sao, y hủy diệt chúng sinh, lấy sức mạnh của Lục giới, hiện tại tỉnh rồi sao?"

  "Chưa." Ma Chủ bước tới, cũng ngẩng lên nhìn: "Y vẫn ngủ say, nhưng một phần ý thức liên tục quan sát thiên vũ. Y coi mình như cự miêu lớn bằng ngọn núi, để chúng ta gặp y như chuột nhắt."

  "Hừ, mèo vờn chuột sao?" Lần đầu tiên Thần Nam gần Thiên đạo như vậy, cảm giác được hủy diệt khí tức.

  Các thần tiên đều nhìn quanh đệ ngũ trùng thiên, thấy di hài của tiền bối, lòng ai cũng thê lương, bởi họ biết thần tiên không để lại được di hài, triệt để

  "Đại ca..." Hắc Khởi cạnh đó cầm Tuyệt vọng ma đao đến trước mặt quân vương Sở Tương Ngọc.

  "Nhị đệ..." Quân vương Sở Tương Ngọc là những người trong nhóm đầu tiên đi lên Thông thiên chi lộ, chính chiến ở đây nhiều năm, những nhân vật đáng sợ trong năm tầng trời cơ hồ đều bị họ diệt sạch.

  Hắc Khởi quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên ở cách không xa, tức giận: "Bảo y thả bọn Tùng Tán Đức Bố ra được chăng?"

  Quân vương Sở Tương Ngọc cao ngang ngửa Hắc Khởi, nắm tay nhị đệ lại: "Không cần nói nhiều, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ như bọn tam đệ, bỏ đi nhục thể."

  Đại thần Độc Cô Bại Thiên bay lên Nguyệt lượng, quát vang: "Tiến quân đệ lục trùng thiên!" Đoạn bay lên đầu tiên, Nhân vương, Quỷ Chủ, Thời Không đại thần, tinh không cổ chiến hồn, Thần Chiến, Thần tổ, Sở Tương Ngọc, toàn bộ cùng bay lên.

  Thần Nam dẫn theo năm hài tử, sát na sau cũng bay vào đệ lục trùng thiên.

  "Hắc hắc..." Tiếng cười lạnh truyền lại, trên đệ lục trùng thiên, Hỗn Độn vương đứng trên không lạnh lùng nhìn bọn Độc Cô Bại Thiên.

  Độc Cô Bại Thiên chú thị vào y: "Ngươi nóng nảy vậy hả? Ta tưởng trong lúc tối hậu quan đầu mới được chạm mặt ngươi, lẽ nào hiện tại phải phân sinh tử?"

  "Ngươi đến rồi nên ta không đợi được, ta ở trên Thiên đạo nhớ lại chinh chiến năm xưa, đã quá coi thường hai cha con nghịch thiên cấp, hiện tại triệt để kết thúc."

  Độc Cô Bại Thiên cười vang: "Ngươi muốn chết hả? Không có Thiên đạo bảo vệ, bằng mình người chặn được chúng ta sao?"

  "Ngươi có dám cùng ta đấu tay đôi, kẻ khác không chen vào chăng?" Mục quang Hỗn Độn vương lạnh lùng, y tu vi chấn cổ thước kim, độc chiến thiên hạ, gần như không có địch thủ, hiện tại dùng lời lẽ phỉ báng Độc Cô Bại Thiên nhằm đả kích sĩ khí của chư thần.

  "Ta đấu với ngươi." Thần Nam lướt ra, hắn không sợ Hỗn Độn vương, nhất là khi hạt giống bản nguyên thế giới của hắn vừa hay khắc chế tam trùng địa ngục của địch thủ.

  Hỗn Độn vương thấy hắn, căm hận nghiến răng kèn kẹt, dù y tha pháp lực thông thiên, lại cực lực khắc chế vẫn thấy muốn phát cuồng, phí tận tâm cơ tế luyện ra Thập Phương tuyệt lại thành vật bồi bổ cho Thần Nam, thật khiến y giận đến cực điểm.

  "Diệt ngươi trước đã." Hỗn Độn vương lướt đến trước mặt chư thần, tựa hồ không sợ họ vây công.

  Độc Cô Bại Thiên đưa tay chặn Thần Nam: "Bất tất cần ngươi ra tay, như hắn muốn, để ta diệt hắn." Đại thần hiện rõ thần sắc trịnh trọng, rảo bước trên hư không: "Hỗn Độn vương, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng."

  "Ha ha..." Hỗn Độn vương cười vang: "Xưa nay chưa có ai dám dùng khẩu khí ấy nói với ta, dưới Thiên đạo, ta là vô địch." Bất quá, y lén nhìn sang Nhân vương, y biết bất kể bây giờ hay hiện tại, Nhân vương đều là kình địch của mình.

  "Đánh một trận là biết ngay ngươi có vô địch không." Độc Cô Bại Thiên phát ra vạn trượng thần quang, sử dụng mấy đạo pháp ấn huyền diệu với luân hồi môn ngoài xa, dao động hùng hồn dấy lên.

  Thần ma đồ lơ lửng trên tầng không quang minh đại lục nhanh chóng biến mất, thông qua luân hồi môn bay về, một cỗ huyết quan từ Thần ma đồ bay ra. Vạn trượng huyết quang xé toang đệ lục trùng thiên, vô tận sát khí lan tràn.

  Dao động năng lượng khủng khiếp tràn lan thập phương.

  "Huyết nhục tương hoàn!"

  Độc Cô Bại Thiên quát vang, huyết quan vỡ vụn, huyết vụ vô tận phủ khắp trời, đoạn huyết vũ cùng toái cốt điên cuồng trùm lên y.

  Thiên lôi ì ùng vang lên bất tận, chấn động màng tai, trong vô tận điện quang, thân thể đại thần Độc Cô Bại Thiên liên tục tan vỡ rồi tụ lại, toàn thân phát ra hào quang chói lọi, huyết nhục và linh hồn bị rũ bỏ lúc biến hóa được triệu hồi, tổ hợp thành hoàn mỹ chiến thể.

  Áp lực này, đừng nói khiến thần tiên phía sau hoảng sợ nhũn người mà Hỗn Độn vương cũng nhướng mày, cả kinh: "Trải qua ba lần biến hóa linh hồn? Ta cảm giác có ba chiến hồn dung nhập vào thân thể ngươi."

  "Không sai." Mái tóc đen dày đặc của Độc Cô Bại Thiên không gió mà bay, cầm thần binh Độc Cô trong tay, quát vang: "Giết ngươi đủ rồi."

  Lãnh điện trong mắt y như lợi kiếm hóa thành thực chất xạ vào tâm hải Hỗn Độn vương.

  Hỗn Độn vương khẽ vung chưởng, một hùng hào quang mông lung lóe lên, hai đạo quang kiếm tương giao phát ra tiếng choang choảng, lạnh giọng đáp: "Cũng được đấy, vậy đấu một trận xem sao."

  "Diệt!"

  Độc Cô Bại Thiên khẽ quát, toàn thân hóa thành một đạo quang mang rồi tan biến, không gian trước mặt Hỗn Độn vương hoàn toàn tan biến, y gầm lên nhanh chóng lao tới, giáp trụ trên mình tan vỡ, y nhấc tay triệu hoán tam trùng địa ngục còn lại ép tới Độc Cô Bại Thiên.

  Một đạo kiếm mang vút lên, Độc Cô Bại Thiên cắt đứt thời không, Độc Cô trong tay chém xuống, xẻ đôi một tầng địa ngục trong lúc Hỗn Độn vương và tất cả đều không tin nổi.

  Vô tận linh lực tràn ra như biển động, Độc Cô trong tay Độc Cô Bại Thiên điên cuồng hút lấy, khác nào một tòa động không đáy.

  Hỗn Độn vương bay lùi, khống chế hai tầng địa ngục, sắc mặt ngăng trọng vô cùng: "Ta coi thường ngươi qua, ngươi có tư cách xưng Vương, không kém hơn Nhân vương năm xưa."

  "Đủ để giết ngươi." Thần sắc Độc Cô Bại Thiên lạnh ngắt, tiến vào trạng thái sát ý xung thiên, vô tận sát khí như gió lạnh quét lá khô, nếu không có bọn Thần Nam, Ma Chủ chống lại, nhiều thần tiên đã không chịu nổi.

  "Ngươi không giết nổi ta." Hỗn Độn vương thân thể hóa thành vạn trượng cao, hút cả hai tầng địa ngục rồi vung trảo chụp vào Độc Cô Bại Thiên, cự trảo như núi non không chỉ phá toái thời không mà triệt để tiêu diệt, không gian nào nó đi qua đều nhanh chóng co lại.

  Độc Cô trong tay Độc Cô Bại Thiên chợt phóng đại ngàn vạn lần, lưỡng đại Thái cổ chi vương đại chiến mù trời, đệ lục trùng thiên liên tục vỡ tan.

  Vùng không gian này sắp không giữ nổi, vụ khí ngập trời tràn khắp thập phương, vô tận thần quang xung kích, từng vùng đất rộng lớn tan vỡ bay vào vô tận hư không.

  "Đi nào, ở đây không có tộc bảo vệ Thiên tồn tại, cũng sẽ không tồn tại được, sẽ bị trận đại chiến hủy diệt." Ma Chủ nói xong liền bay lên đệ thất trùng thiên đầu tiên.

  Tác Tác nhỏ giọng: "Lão huynh tóc bạc, lẽ nào không quản đến Độc Cô đại thần? Không sợ y chiến tử ở đây sao?" Nó nháy mắt, ngầm liếc Ma Chủ.

  Ma Chủ quay lại nhìn đại chiến khiến đất trời sụp đổ bên dưới: "Những người đi lên Thông thiên chi lộ, không ai dám khẳng định mình còn sóng ót, chúng ta đều chuẩn bị chiến tử. Bất quá Độc Cô Bại Thiên không thể chết ở đây, nếu y chết trong tay Hỗn Độn vương, đó quyết không phải là Độc Cô Bại Thiên chân chính."

  Lời lẽ hiện rõ hào tình coi thường sinh tử, đồng thời là niềm tin bất diệt với Độc Cô Bại Thiên.

  "Ầm, ầm, ầm."

  Bên dưới, đệ lục trùng thiên vỡ vụn hoàn toàn do trận đại chiến kịch liệt của hai Thái cổ chi vương, lưỡng đại chí tôn nhân vật tiến vào vùng sâu vô tận hư không.

  "Ma Chủ, chúng ta tiếp tục trận chiến năm xưa." U La vương từ đệ thất trùng thiên bay ra, sau lưng là Hỗn Độn tử, Ngự Phong vương, Thông Thiên, Khuê Mộc vương.

  "Ngươi? Chưa đáng." Ma Chủ không hề lưu tình, lạnh giọng: "Năm xưa ta chiến Thiên xong, trọng thương gần chết mà ngươi không làm gì được, nói gì bây giờ. Chịu chết đi."

  Ma Chủ xuất ra kinh thiên diệt thế ma thủ, cơ hồ trùm kín đệ thất trùng thiên, vây bọn U La vương vào trong.

  U La vương định bay ra phá phong tảo nhưng cơ hồ y biến thành chim trong lồng, không thể phá nổi, hiện tại y mới hiểu thế nào là tuyệt vọng, ôm lăng vân tráng chí xông đến định diệt Ma Chủ nhưng đến cuối mới bi ai nhận ra, mình căn bản không đáng là đối thủ.

  "Thái cổ thời đại là lúc ta yết ớt nhất, con chưa bằng tu vi của kiếp trước là Đại Ma thiên vương, lúc ta trọng thương ngươi cũng không đáng là đối thủ, hiện tại dám giở trò sao? Chết đi."

  Ma Chủ dấy lên ma vân ngút trời, tụ tập bát phương sát khí thành vô tận kiếm khí trên không, ngàn tầng ma quang văng tung tóe nhanh chóng tạo thành ngàn vạn vết thương cho U La vương.

  U La vương trực tiếp tan tành.

  Bất quá bất diệt thần niệm không diệt vong, tụ lại chân thân ngoài xa, quát vang: "Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn!"

  Cửu trùng thiên và mười tầng đất dày do bản mệnh nguyên khí của y hóa thành chụp xuống Ma Chủ trong tiếng ầm ầm, định tiêu diệt.

  Nhưng Ma Chủ công tham tạo hóa, tu vi cao thâm cỡ nào, thể hiện siêu tuyệt công lực chân chính, quát vang: "Ma Chủ thiên hạ."

  Vung chưởng phá tan cửu thiên thập địa! Không phải là tu giả cùng đẳng cấp, U La vương tỏ vẻ bất cam, nhìn lại Ma Chủ một lần, gầm lên rồi tan tành, lần này hoàn toàn tịch diệt.

  Tử vong tuyệt địa bay tới, hút sạch số linh khí ngút ngàn.

  Hỗn Độn tử, Ngự Phong vương, Thông Thiên, Khuê Mộc vương trốn lên đệ bát trùng thiên, kinh hãi nhìn xuống Ma Chủ ở dưới, trong lòng hoảng sợ cùng cực.

  Nhất đại nhân kiệt Thần Chiến bay lên, thân ảnh cao lớn xuất chúng khôn tả, như một đỉnh núi cao không thể vươn tới, xuất ra một đạo thần quang vào tứ đại Hỗn Độn vương hầu.

  "Vạn Cổ Giai Không."

  "A..."

  "A..."

  Tứ đại Hỗn Độn vương hô lên thê thảm, trực tiếp bị thần quang quét bay, bất quá lúc đó linh hồn ấn kí Thanh Thiên chạy về Thiên đạo hiển hóa, có cả Thái Thượng.

  Cả hai đồng thời xuất thủ, cắt đứt đạo thần quang, cứu được tứ đại vương hầu.

  "Chết tiệt..."

  Tứ đại Hỗn Độn vương hầu phẫn nộ gầm lên, một đòn Vạn Cổ Giai Không tước mất của mỗi người năm vạn năm công lực, quả thật khó lòng chịu nổi. Thần Chiến chân chính mạnh hơn hư ảnh xuất hiện tại hỗn độn cổ địa lúc trước nhiều.

  "Tru thiên!" Thần Nam bay lên, vô tận sát ý xông lên cửu trùng thiên, song thủ giao nhau phát ra một sát thức mới cảm ngộ được, hất bay Thái Thượng đi ngay.

  Sau lưng vang lên tiếng hò hét, đại quân chinh chiến Thiên đạo hùng dũng kéo tới, chuẩn bị xông lên đệ bát trùng thiên. Cả Thái Thượng, Thanh Thiên, cùng Hắc Thủ Quảng Nguyên đều tái hiện, định xông tới ngăn.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Vào Vùng Giông Bảo

  Nguyễn Đình Thiều

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646569]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502465]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639599]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471202]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340754]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600449]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689668]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2491962]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300280]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010335]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548846]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469973]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445615]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150591]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078601]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062549]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028759]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026387]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959411]
  25.Quỷ Bảo [921679]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907531]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905271]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876907]
  29.Hắc Nho [852100]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843105]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840045]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755961]
  33.Tru Tiên [747740]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745072]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661885]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622390]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557770]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536770]
  41.Tầm Tần Ký [511931]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456191]
  43.Thiên Đường [452684]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450809]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439777]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427339]
  48.Cậu Chó [417215]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408161]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm