hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 506

  Trước khi thông Thiên

  Quang minh đại lục. Tội Ác chi thành trong thập vạn đại sơn hiện tại đã thành đại bản doanh của Thái cổ chư thần, những cường giả chưa bước lên Thông thiên chi lộ đều tụ tập tại đây.

  Hắc Khởi uất ức cực độ, Tuyệt vọng ma đao đánh khắp đệ ngũ giới khó gặp địch thủ nhưng hiện tại y cảm giác mình chưa là gì, tuy là thiên giai đỉnh cấp cao thủ nhưng so với Thần Nam đạt nghịch thiên cấp còn thấp hơn một quãng. Địch thủ cũ bỏ y lại sau lưng khiến y sầu não, bởi lúc xưa Thần Nam còn xa mới là địch thủ của y.

  Ngang dọc khắp thập vạn đại sơn, y dấy lên ma khí ngút tròi, trở về Tội Ác chi thành.

  "Mấy tiểu tử đó đang chế tạo thần, tuy không hoàn mỹ nhưng cũng có đôi chút thành tựu, ta có nên thử theo phương diện này không?" Y đáp xuống Thần Phong học viện.

  Một cỗ dao động năng lượng hùng hồn tràn tới, năng lượng từ Tạo thần phủ của học viện dấy động, đồng thời truyền lại tiếng cười vang: "Ha ha... nhục thể hỗn độn tộc mạnh mẽ thật khiến ‘thần chế tạo từ người' tăng tiến hẳn."

  Hiển nhiên, những nghiên cứu điên cuồng của Thần Phong học viện đạt dược tiến triển, lần quét sạch hỗn độn tộc khiến họ có thêm nhiều thực nghiệm phẩm.

  "Tạo thần phủ" quả nhiên ở trong một hồ nước nhưng với Hắc Khởi, đó không phải ngăn cách đáng kể, y như u minh ma vụ tiến xuống đáy hồ, xuyên qua thạch bích.

  "Là ai?" Mấy lão giả tóc bạc phơ trong địa động cùng quay lại nhìn y.

  "Hừ," y chỉ hừ lạnh một tiếng, Thái cổ cường giả như y cao hơn mấy tiểu lão đầu tóc bạc như tơ này không biết bao nhiêu đời, thành ra y cực kỳ lạnh lùng với mấy hậu bối.

  Trong ánh sáng lập lòe, hai ‘thần chế tạo từ người' trên thạch đài mở bừng mắt, hiển hiện địch ý rõ ràng với Hắc Khởi, nhưng liền đó nhắm nghiền mắt lại ngay.

  "Ồ." Hắc Khởi là nhân vật cỡ nào, từ dao động tinh thần của đối phương lập tức cảm giác được hận ý ngút trời, bèn hú lên khe khẽ, một hình ảnh ác ma từ thân thể y bay ra hút hai người đó lại.

  Thoáng chốc, y hiểu hết ngọn nguồn: "Dưới Thiên đạo toàn là sâu kiến, dưới thiên giai đều là bùn đất. Nguyên lai các ngươi đến từ một nơi tên Đỗ gia Huyền giới, ồ, là nơi đó hả, các ngươi là huynh muội, từng dùng chung một thân thể. Hay lắm, hắc hắc, định tìm thất quân vương chúng ta báo cừu, tìm chết mà."

  Thần sắc y trở nên lạnh ngắt, hai tay vung mạnh, chụp lấy Đỗ Linh và Đỗ Hạo mang hỗn độn thể, lạnh lùng nói: "Các ngươi chỉ là mấy con trùng nhỏ xíu nhưng Hắc Khởi ta là ai, xưa nay chưa từng cho kẻ nào uy hiếm ta tồn tại."

  Hai vùng huyết vụ văng lên, Đỗ gia huynh muội gào lên thảm thiết rồi hóa thành huyết thủy, hoàn toàn tịch diệt.

  "Ngươi... ngươi sao lại làm thế?" Mấy tiểu lão đầu giận dữ gầm lên.

  "Hắc Khởi ta là ai? Ngay hài tử của mình còn phải giết, hà huống mấy địch nhân không ra gì!" Hắc Khởi cười điên cuồng: "Phụ mẫu, thê tử, con cái đều bị ta giết. Không cần oán thiên oán địa, không cần ai đồng tình, thế giới này vốn tàn khốc như vậy. Ta mạnh hơn các ngươi nên đương nhiên được giết các ngươi, vì các ngươi quá nhược tiểu, có lẽ sẽ được thế nhân đồng tình. Nhưng hiện thực là tàn khốc, trong cuộc đấu tranh giữa giết người và bị giết, các ngươi chỉ có thể đợi người ta làm thịt."

  Khí thế kinh nhân của Hắc Khởi bùng lên, mấy lão giả tóc bạc phơ không thốt nổi lên lời, đó là chấn nhiếp xuất phát từ linh hồn khiến họ cảm giác được nỗi sợ từ sâu thẳm tâm linh trỗi dậy.

  "Hừ, lấy thân thể ta làm ‘tài liệu', các ngươi dốc hết khả năng cải tạo."

  "Chuyện này..."

  "Do dự cái gì, còn không mau lên, định để ta lục ký ức rồi giết các ngươi, tự mình động thủ chăng?" Lời Hắc Khởi vẫn lạnh lẽo cực độ.

  Đối diện ma vương bá đạo cỡ này, họ biết nói gì, cầm một món thần binh sắc bén lên chém nhưng kết quả thần binh gãy gục mà Hắc Khởi vẫn trơ trơ.

  "Đợi ta thả lỏng đã rồi các ngươi tiếp tục."

  Hắc Khởi thả lỏng, mấy lão nhân lại bắt đầu, theo bản chất, họ là một nhóm điên cuồng, đã trăm ngàn lần tôi luyện hỗn độn tộc huyết dịch, thần ma huyết vũ, thường nhân huyết dịch thu lấy tinh hoa hữu hiệu nhất, có diều hiện tại họ nhận ra vẫn không so được với huyết dịch của Hắc Khởi nên chú tâm tôi luyện huyết tinh của y.

  Ta ngày ba đêm trôi qua, huyết tinh của Hắc Khởi và cường giả hỗn độn tộc được trộn vào thể nội y, thay thế huyết dịch ban đầu.

  Lúc Hắc Khởi mở mắt, thở dài chán nản, vẫn là thiên giai đỉnh cấp, tu vi không tinh tiến bao nhiêu nhưng lại được khơi mở, nhục thể tăng tiến cũng vô hiệu, chỉ khi thần thức mạnh lên mới thật sự được coi là cường giả.

  "Các ngươi đem huyết tinh của ta bổ dung cho các tu luyện giả khác, có thể tạo được bao nhiêu ‘thần từ người' cứ việc, tự ta phải tham ngộ, tiến hành cải tạo tinh thần."

  Những ngày sao, các tu giả sống sót trên quang minh đại lục đều đến Thần Phong học viện để tiến hành huyết mạch thăng hoa.

  Một tu giả thông thường đương nhiên không thể tiến lên thiên giai cảnh giới nhưng thành thần tộc phổ thông không vấn đề gì. Tiến lên Thiên đạo cần phải hy sinh, cần sĩ tốt, tuy tàn nhẫn nhưng không thể thiếu điều đó được.

  Cứ thế, thành quả nghiên cứu của Thần Phong học viện xuất thế, đại quân chinh chiến Thiên đạo không thể thiếu cũng xuất hiện.

  Trên Nguyệt lượng, Thần gia lão ma vương qua mấy lần biến hóa, quả nhiên triệt để đột phá cảnh giới năm xưa, thành nghịch thiên cấp cao thủ thực lực siêu cấp.

  Thần gia Tứ tổ cùng Ngũ tổ cũng phục sinh, trọng yếu nhất là Thần gia bát hồn từ Thần ma đồ tiến ra, họ đều có thiên phú khiến người khác ganh tỵ, là nhất đại nhân kiệt khi xưa, pháp tắc của mỗi người đều thần diệu vô kể, tám người tách ra, chiến lực của một người không đủ uy chấn một phương nhưng tám thần diệu pháp tắc hợp lại, do tám người cùng thi triển, dù Thần gia lão ma vương cũng phải nhường bước.

  "Ha ha..." Thần gia lão ma vương cười vang: "Đời sau của ta quả nhiên cực mạnh."

  Độc Cô Bại Thiên về Nguyệt lượng, vị đệ nhất cấm kị thần ma này thần thái thoải mái, hưởng thụ niềm vui khó tả nhưng lòng đã gửi lên Thiên đạo.

  Nguyệt Thần, Huyên Huyên, Độc Cô Tiểu Nguyệt, thậm chí Độc Cô Tiểu Huyên biến mất đã lâu cũng về, cả cửu đại đệ tử cũng hiện thế, họ hoặc từ Thần ma đồ bước ra, hoặc từ vô tận thiên vũ trở về. Họ biết Độc Cô Bại Thiên cần mình, diệt Thiên đạo không thể thiếu phần họ.

  "Còn thiếu hai người." Độc Cô Tiểu Huyên thấp giọng.

  Chúng nhân họ biết nàng ta nhắc đến hai nhi tử của Độc Cô Bại Thiên, trưởng tử Thiên Ma cùng ấu tử Độc Cô Tiểu Bại. Thiên Ma đã bước lên Thông thiên chi lộ, theo truyền thuyết, Độc Cô Tiểu Bại ở cùng Độc Cô Bại Thiên, tu vi không kém phụ thân, bao nhiêu năm nay bố trí cho lần chinh chiến Thiên đạo. Trừ Độc Cô Bại Thiên không ai biết y ở đâu.

  "Được, cho mọi người biết một bí mật." Độc Cô Bại Thiên nói với thân nhân: "Lúc xưa Lục giới tan tành, ta từng xuất ra bốn phiến lá xanh đề tỉnh, lúc Thái cổ bị cách đoạn, ta lại xuất ra bốn phiến nữa, bốn chữ đó là ‘chúng sinh diệt Thiên', chỉ khí chúng sinh hợp lực mới diệt được Thiên đạo, đó là nguyên nhân vì sao sau vô tận tuế nguyệt Thiên đạo lại hủy diệt chúng sinh. Tiểu Bại đang mượn sức mạnh chúng sinh."

  Quỷ Chủ bay khắp sông núi trên quang minh đại lục, đến Thần Phong học viện, đối diện linh thi Vũ Hinh liền cảm khái vô vàn: "Hảo đồ đệ, con quá đơn thuần, ai, ta hy vọng con vĩnh viễn đơn thuần khoái lạc thế này. Con tuy có quan hệ cực lớn với Nhân vương nhưng sư phụ sẽ dốc khả năng bảo vệ con." Y liên tục thở dài, khác hẳn dáng vẻ thủng thẳng hàng ngày.

  Tâm tư linh thi Vũ Hinh như tờ giấy trắng, mỉm cười ngây thơ, vô cùng xán lạn, khinh linh đến bên Quỷ Chủ, lắng nghe y chỉ dạy.

  Cạnh đó, Tiểu Thần Hi cười ngọt ngào như tiểu thiên sứ cạnh thủ mộ lão nhân, lão vuốt râu: "Còn ngoan ngoãn hơn Huyên Huyên lúc nhỏ, đúng là tiểu tinh linh, nếu không phải Thiên đạo vô tình, có ai thương tổn đến cháu được, lão nhân gia và cháu có duyên, sẽ tận lực bảo vệ cháu."

  "Lão gia gia từ ái." Tiểu Thần Hi không biết thiên địa nguy nan, vẫn ngoan ngoãn đa tạ thủ mộ lão nhân.

  Ma Chủ lúc đó cũng mở tử vong tuyệt địa, Ma Chủ, Vô Danh thần ma, Tiềm Long đều ở trong tuyệt cốc. Ma Chủ lãnh khốc tựa hồ đang lay động cảm tình, mái tóc màu bạc lất phất theo gió, ánh mắt như đao phong lộ ra tia nhìn ấm áp, chỉ thoáng qua nhưng quả khó thấy.

  "Hôm nay gặp tất cả coi như triệt để hoàn thành tâm nguyện, sau này còn sống sót hay không cũng ân hận gì nữa."

  "Đại ca..." Hai mắt Ma Sư ướt mèm.

  "Phụ... phụ thân..." Đại Ma hiển nhiên chưa quen gọi Ma Chủ là cha, nhưng tình cảm vô cùng chân thành.

  "Sư phụ!" Vô Danh thần ma và Tiềm Long đều nghẹn ngào, họ đều biết tính cách của Ma Chủ, hiện tại thấy ánh mắt sắc lạnh lại mềm hẳn, khiến họ cảm nhận được phút mềm yếu hiếm có của thiên cổ ma nhân.

  Thiên cổ Ma Chủ, quân lâm thiên hạ, hôm nay lại lộ ra mặt cảm tính, coi như kì tích xảy ra.

  "Đại ca..."

  "Phụ thân..."

  "Sư phụ..."

  Bốn người cùng gọi: "Tất cả đều muốn bước lên Thông thiên chi lộ!"

  Ma Chủ nhìn họ hồi lâu chợt thở dài: "Được rồi, tất cả chúng ta được định sẵn sinh ra vì chinh chiến."

  Bốn người đều gật mạnh, dù Tiềm Long vốn có thành kiến với Ma Chủ cũng quên hết oán hận, y nhận ra Ma Chủ hung ác cũng xuất phát từ đại cục, đó là chí tôn bản sắc chân chính của bậc quân lâm thiên hạ.

  Tựa hồ nhận ra phút thất thần của y, Ma Chủ lên tiếng: "Kỳ thật, kiếp trước của con cũng là con cháu ta."

  Tiềm Long ngẩn người, thân là con Ma Chủ, lại ở cùng một khoảng thời gian dài nhưng chưa từng được phụ thân quan ái, Ma Chủ quả thật lãnh khốc.

  Rất nhanh, những mềm yếu trong mắt Ma Chủ tan biến, nhìn khắp bốn người: "Các ngươi muốn lên Thông thiên chi lộ, có những việc phải nói rõ trước, không rồi các ngươi lại trách ra."

  "Phụ thân (sư phụ, đại ca) nói đi."

  "Sau cùng, để đạt được sức mạnh cực đại, có thể ta sẽ lục thân bất nhận, không chỉ giết địch, giết người thân, thậm chí giết cả bản thân, các ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm." Ma Chủ lạnh lùng nhìn bốn người.

  "Lòng không oán hận." Bốn người đều nghĩ.

  "Được rồi." Ma Chủ gật đầu: "Ở đây ta từng giam một Thiên, tuy bản nguyên đã bị rút vào Cấm thiên nguyên giới nhưng linh lực vẫn còn, hiện tại ta dẫn vào thể nội các ngươi."

  Trong tinh không xa xôi, Thần Nam cười vang, Nhân vương chú thị theo bóng hắn một mình bay về quang minh đại lục.

  "Giấc mộng vạn năm hôm nay mới tỉnh, bỏ lại ba ngàn biển nhớ, quên hết tình cừu nhiều kiếp. Từ đây không quay đầu, ngẩng nhìn trời cười vang, chinh chiến Thiên đạo..." Tiếng cười của hắn có vẻ thông suốt nhưng chỉ mình hắn biết tư vị trong lòng lúc này.

  Nhân vương lặng lẽ dõi theo bóng dáng, đứng sững trên tinh không như vạn cổ thạch điêu.

  Thần Nam phia hành trên quang minh đại lục, nhìn khắp thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng tìm được thân nhân, năm hài tử đang chiến đấu hòng triệt để kích hoạt tiềm năng của Đồ Đằng chí tôn, cả Tác Tác và Huyền Huyền cũng không tinh nghịch nữa.

  Hắn lấy hài cốt Thiên Long hoàng trong nội thiên địa giao cho Long Nhi, đương nhiên như thế sẽ kích phát được sức mạnh một bước dài.

  "Chí tôn bản thể của Long Nhi và Y Y đã tìm thấy rồi, mấy ngày tới ta sẽ giúp Không Không, Tác Tác, Huyền Huyền tìm được chí tôn thể, dù Lục giới không còn nhưng chí tôn thể không thể bị hủy diệt. Ta sẽ dốc lực giúp các con tăng tu vi lên mức cao nhất để không ai bị thương tổn."

  Kỳ thật, hắn chưa đi tìm, Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên đã phái người đưa tới, họ tìm được Đồ Đằng chí tôn thể từ trước bởi họ vô cùng coi trọng tiềm năng của mấy hài tử.

  Thần Nam đến nơi Mộng Khả Nhi ở, hai người đứng trong trúc lâm nhìn nhau hồi lâu không nói.

  Lâu lắm hắn mới nói: "Nàng nhất định phải còn sống."

  "Huynh cũng vậy." Mộng Khả Nhi dịu giọng đáp.

  Lúc quay đi, hắn phát hiện Đạm Đài Tuyền.

  "Đạm Đài, vì Huyền Huyền và Tác Tác, cô nên bảo trọng."

  "Ta biết, ngươi cũng phải phải trọng, không thể chết dưới Thiên đạo, chỉ có thể chết trong tay ta." Tuy hận hắn nhưng Đạm Đài Tuyền cũng không mong hắn chết, từ thủa niên thiếu đã quen nhau, ân oán tình cừu giữa hai người không rạch ròi.

  Rời khỏi trúc lâm, hắn thấy Long Vũ, nàng vẫn thanh lệ như xưa, dung mạo bất biến, có lẽ chỉ tâm sự là khác.

  "Thần Nam..."

  Tiếng gọi khẽ khàng dấy lên hồi ức trong lòng hắn. Lúc thân tàn công phế, Long Vũ đã chờ đợi mười năm, mang lại cho hắn bao nhiêu cảm động trong đêm hoa tuyết bay bay khiến tâm linh chết lặng của hắn lại được sinh mệnh ôn tình tưới tắm. Nàng đã khiến hắn sống lại.

  Mười năm sinh tử mênh mang, Long Vũ mang lại cho hắn hi vọng, làm sao có thể quên nổi?

  "Long Vũ..." Hắn cầm tay nàng bay lên, đến cạnh biển mây, hắn lên tiếng: "Ta không quên những gì trước kia. Hy vọng mọi người đều còn sống. Muội yên tâm, chỉ cần ta còn sống sẽ không để muội tổn hại."

  Ánh mắt Long Vũ ướt nước, cầm chặt tay hắn.

  Cùng lúc, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên từ xa tắp: "Uy, Thần Nam, hóa ra là tên khốn này."

  Thần Nam và Long Vũ ngoái lại nhìn, một gương mặt dâm đãng cười hớn hở đang nhìn họ.

  "Nam Cung Ngâm, dâm tặc huynh còn sống sao."

  "Vớ vẩn, nói xui xẻo quá. Ta là đại mỹ nam tử phong lưu ngời ngời, tuyệt thế tiêu sái, sao lại chết được? Còn nhớ ta từng nói gì với huynh không, ta không đánh lại huynh, cả đời này cũng không định động thủ với huynh nhưng so về đời sau thì ha ha, ta nhiều hơn huynh không biết bao nhiêu lần. Ai da."

  Nụ cười dâm đãng của Nam Cung Ngâm thu lại ngay, y bị thê tử Vương Lâm cấu, sau lưng là bảy, tám hài tử, lớn chừng hơn mười tuổi, nhỏ chừng hai, ba tuổi, quả là một đại gia đình. Cách không xa, Nam Cung Tiên Nhi ngồi cạnh chiếc bàn đá trong vân hải, hiển nhiên chinh chiến Thiên đạo sắp bắt đầu nên gia đình cùng đoàn tụ.

  "Đó là hài tử còn nhỏ của ta, còn cả những hài tử đã thành gia lập thất, ha ha, đại phá diệt đã qua hơn ngàn năm, hiện tại ta đã thành tổ tổ gia gia rồi." Nam Cung Ngâm cười đắc ý. Hiển nhiên, y còn sống toàn nhờ vào Nam Cung Tiên Nhi.

  Thần Nam tắt tiếng, dâm tặc này đã làm đến thái tổ tông mà còn có con mới hai, ba tuổi, đúng là khiến người ta váng đầu.

  "Thần Nam, ta biết các huynh sắp bước lên Thông thiên chi lộ, trước khi đi, chúng ta gặp nhau một phen nhỉ? Nghe nói Huyền Trang, Tiềm Long đều không sao, mời đến ăn bữa cơm chia tay các huynh. Ta không có năng lực chinh chiến Thiên đạo, chỉ biết đứng sau vẫy cờ gióng trống cổ vũ. Lần này không tìm được lão bà cho tên trọc Huyền Trang không xong, bằng không làm sao để hắn bước lên Thông thiên chi lộ được."

  Phong cách dâm đãng của Nam Cung Ngâm vẫn như vữa.

  Thần Nam cảm khái vô vàn, dù tu vi thông thiên thì sao? Người vui vẻ, tiêu sái nhất trong các bằng hữu hắn biết là dâm tặc Nam Cung Ngâm tu vi chả ra sao này.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Đất Hứa

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Vũ Thần [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619603]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463389]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600717]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423600]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294555]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3554207]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655210]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271380]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2230361]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983376]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969625]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540582]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448547]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421569]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197125]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134794]
  20.Cô Gái Đồ Long [1060005]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051397]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010892]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010514]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943438]
  25.Quỷ Bảo [902554]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899725]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888564]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864695]
  29.Hắc Nho [833925]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825868]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825436]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739884]
  33.Tru Tiên [738272]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730152]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649853]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617537]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590102]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554604]
  39.Hoàn Hảo [551668]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526661]
  41.Tầm Tần Ký [503903]
  42.Thiên Đường [448236]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [442009]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435783]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434867]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422702]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412500]
  48.Cậu Chó [409070]
  49.If You Are Here [408436]
  50.Từ Khi Có Em [397407]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm