hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 50

  Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu

  Xa xa là núi non xanh biết, gần là nước trong xanh

  Trăm hoa đua nở khoe sắc, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, ngây ngất lòng người

  Trong đám hoa cỏ rậm rạp có điểm xuyết rất nhiều những loài cây ăn quả không biết tên

  Các loài cây ăn quả không hề giống nhau, tuy nhiên cành lá đều xanh mướt, giống như được điêu khắc bằng lục ngọc, bảo quang mờ ảo lấp lánh, bên trên mọc ra các loại quả nhiều màu sắc, mùi quả thơm ngon, khiến người ta chảy nước miếng

  Long bảo bảo hít mạnh một hơi, nhắm mắt lại, lộ ra vẻ ngây ngất, vui mừng nói: "Xem ra vô cùng ngon đây!"

  Nói rồi, nó bay vụt một tiếng, thân hóa thành một đạo kim quang, bay lượn giữa đám quả kì lạ

  "này này này, con rồng kia, sao ngươi lại như vậy chứ? Không thể tùy tiện hái những trái cây đó!" Bát ca công chúa có chút bất mãn kêu lên

  Tuy nhiên ngay lập tức nó lại kêu thất thanh lên, bởi vì Long Bảo bảo gioongs như một cơn lốc, quét qua một lượt tất cả những cây ăn quả điểm xuyết trong đám hoa cỏ, những nơi nó đi qua, đều để lại đầy hạt trên mặt đất, quả của trên mỗi cây ăn quả dường như đều bị ăn sạch

  Tốc độ của Long bảo bảo thật sự quá nhanh, giống như ánh chớp, bao quanh đám cây ăn quả, chỉ trong chớp mắt đã hoài thành việc thu hoạch hoàn mĩ

  Tiểu long xoa cái bụng căng tròn, thỏa mãi kêu lên một tiếng dài: "Ôi, hoa quả nơi đây thật là ngon"

  Nó đập đôi cánh màu hoàng kim, chao đảo bay tới, đôi tiểu trảo màu hoàng kim nắm lấy hai trái cây màu đỏ vừa to vừa tròn, đưa cho Thần Nam nói: "Ôi,thật là ngon quá, Thần Nam ngươi cũng nếm đi"

  Bát ca công chúa vừa kêu gào vừa nhảy lên, nhưng cũng không có cách nào

  Thần Nam càng ngày càng cảm thấy vù Côn lôn huyền giới này quá thần kì, nơi đây giống như một thế giới mới, núi non, sông ngòi, bình nguyên, gò đồi, giống như cái gì cũng có, vùng thiên địa mênh mang này không biết rộng tới nhường nào

  Không cần biết là loại địa hình nào, nơi nào cũng có những loài hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc tươi đẹp giống như trong cõi mộng, đúng là một vùng đất thanh tịnh của bên ngoài thế giới

  Động vật trong vùng thiên địa này điều gặp người mà không sợ hãi,đến mãnh hổ đều có phần hiền hòa hơn, đúng là một thế giới hòa bình

  Dã trư tinh nhanh chóng phi đi,đi về phía trước khoảng được hai mươi mấy dặm, một vùng đình đài lầu các xuất hiện trong vùng núi non sông nước phía trước, giống hệt như trong cõi mộng

  "Nơi này đúng là một nơi tốt, tiểu điểu các người đúng là biết hưởng thụ, lại ẩn mình ở trong này, chả trách mấy ngày hôm nay chúng ta tìm khắp trong đại sơn mà không thấy các người, ôi, ta không muốn đi nữa rồi, ta muốn sống ở nơi này lâu dài" Long bảo bảo mãn ý nói

  Non xanh nước biết, điện đài lầu các,cầu bắc qua sông,

  Thần Nam vô cùng kinh ngạc, chắc rằng tiên cảnh thật sự chắc cũng chỉ thế này mà thôi

  Đúng trong lúc này, ở trong ngọn núi phía xa, vọng tới một âm thanh: "wào... thương hải nhất thanh tiếu. thao thao lưỡng ngạn triều, phù trầm tùy lãng ức kim triêu. thương thiên tiếu, phân phân thế thượng triều, thùy phụ thùy thắng xuất thiên tri hiểu. giang sơn tiếu, yên vũ diêu, đào lãng đào tẫn hồng trần tục sự tri đa thiểu. thanh phong tiếu, cánh nhạ tịch liêu, hào tình hoàn thặng nhất khâm vãn chiếu. thương sinh tiếu, bất tái tịch liêu, hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu. wào..."

  Thần nam lập tức nghe ra, đó là tiếng hát của con rồng bỉ ổi

  "ối, quang minh đại thần côn tại thượng, con cá trạch thế này là thế nào?" Tiểu long kinh ngạc nói

  Bát ca công chúa tức giận bay qua bay lại, kêu lên: "Trời ơi, cái con rồng này, lại gẫy náo loạn nữa rồi, đây là ca khúc ý nghĩa cao xa, vốn là do thiên tài Hoàng Triêm của yêu tộc chúng ta vì ca tụng thái thượng yêu tổ Kim dung tiếu ngạo giang hồ mà sáng tác ra, nó làm sao lại có thể như thế chứ, trời ơi, tên rồng xấu xa đáng chết"

  "bài hát hay!" Thần Nam ngơi ca nói, tuy nhiên bị con rồng lưu manh đó hát lên, dù sao cũng vẫn cảm thấy có chút sai khác

  "hàng ngày bị con rồng đó hát, đúng là chẳng ra sao" bát ca công chúa dường như vô cùng bất mãn, tức giận nói: "từ sau con vật đó khi tới nơi này, ngày ngày đều làm phiền tới những con dân yêu tộc ở đây, nếu như không phải là nó và nên nhân yêu tộc có chút quan hệ, thì sớm đã khiến cho mọi người đều phẫn nộ rồi

  "cái gì? Tử kim thần long và một yêu tộc của các người có giao tình? " Thần Nam rõ ràng có chút kinh ngạc

  "Đúng thế, ai mà biết được rằng anh chàng đó làm sao lại leo lên được quan hệ ấy, mặc dù đó là một con thần long, nhưng võ công lại rất kém cỏi, nếu như không phải là nê nhân yêu tộc của chúng ta đã củng cố lại cơ thế bồi dưỡng nguyên khí cho nó một lượt, thì chắc rằng tất cả con dân yêu tộc ở nơi đây đều có thể đánh bại hắn ta"

  Có thể thấy rằng con rồng lưu manh ở đây cũng gây ra không ít tai họa và quấy nhiễu đám con dân yêu tộc, nếu không thì bát ca công chúa cũng không bất mãn đến như vậy

  "ta ngất rồi, con cá trạch đó lại có nhân mạch như thế, đúng là không thể ngờ được!" Thần Nam nói một mình, tuy nhiên sau đó Thần Nam lại giật mình, tên rồng lưu manh ấy bị cổ thần phong ấn hàng nghìn năm, bạn bè khi xưa nếu như vẫn còn trên thế giới này, nhất định đã trở thành bá chủ một phương,

  "Đúng rồi, vẫn chưa hỏi các người, các vị tổ yêu của các người rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Thần Nam hỏi

  " từ sau khi Thái Thượng yêu tổ Kim dung, cổ long, hoàng nghĩ bước vào giới tiên thần, La Sâm. Nê Nhân, Đoan Mộc, Ma Oa liền trở thành người bảo vệ cho yêu tộc chúng tôi

  " Ồ thì ra có bốn vị lão yêu quái thực lực cao thâm" Thần Nam nói một mình, sau đó chàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên nói: "Đoan Mộc? lần trước trong lúc thần bảo xuất thổ ở hoàng cung Sở quốc, một người yêu tộc côn lôn tự xưng là Đoan Mộc, chẳng nhẽ người đó chính là một trong những yêu tổ của các người?"

  "Nói đúng một nửa, người đó là Đoan Mộc yêu tổ thi triển thần thông thân ngoại hóa thân, chia ra một nửa tinh khí tạm thời hóa hình mà thành"

  Thần Nam cảm khái nói: "Thật hùng mạnh!"

  "wào... thương thiên tiếu, phân phân thế thượng triều, thùy phụ thùy thắng xuất thiên tri hiểu. giang sơn tiếu, yên vũ diêu, đào lãng đào tẫn hồng trần tục sự tri đa thiểu, wào..." Con rồng lưu manh lại vừa gào vừa rên lên

  "trời ơi, cái tên này, ta thật muốn@#%#......" bát ca công chúa tức giận bay qua bay lại trên không trung, đến Dã trư tinh vốn hiền lành cũng bất mãn kêu lên những tiếng ụt ịt ụt ịt

  "wào... Long bảo bảo lao lên không trung gầm lên một tiếng

  Tiếng gầm gào lập tức im bặt, côn lôn huyền giới lập tức trở lại yên tĩnh,tuy nhiên không quá ba giây, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp thiên địa vang lên

  "Ối, tiểu đậu đinh, lại còn cả tên Thần tiểu tử trời đánh nữa, các người tới rồi sao? Wào..." tử kim thần long gầm gào liên miên

  Một lát sau, trên không trung xuất hiện bóng màu tử kim, giống như một tia điện tím, nhanh chóng bay về nơi này

  "Ối, quang minh đại thần côn tại thượng, anh chàng cá trạch này ăn vụng được thứ gì ngon nghẻ ở nơi này, lại to lớn thế kia?" tiểu long lẩm bẩm nói

  Thần Nam cũng có chút kinh ngạc, nhiều tháng không gặp, tử kim thần long đã dài mười một mười hai trượng, cơ thể bay lượn giống như một đám mây tím, thanh thế dọa người

  Tên rồng lưu manh ở côn lôn huyền giới được lão yêu quái nê nhân giúp đỡ, bây giờ đã đạt tới trạng thái ngũ giai đỉnh phong, chờ ngày bước vào lục giai cảnh giới. tuy nhiên nó cả ngày ở đây,, cảm thấy vô cùng nhàm chán, bây giờ nhìn thấy người quen, nó vui mừng gầm gào liên miên

  "wào... tiểu đậu đinh, tên tiểu tử khốn nạn trời đánh, gặp lại các người thật là tốt quá, ngày ngày ở cùng đám yêu quái này thật chán muốn chết, đám người này không có tế bào nghệ thuật, hàng ngày ta hát cho chúng nghe, nhưng lại không có ai hiểu ta, thật đau đớn, may mà các người đã tới rồi, wào...

  "

  Nghe thấy những lời này, bát ca công chúa tức giận bay qua bay lại, đến dã trư tinh cũng nhảy lên tưng tưng thể hiện sự kháng nghị

  " ha ha..." Thần Nam cười lớn: "bản tính khó dời, ngươi đúng là vô cùng bỉ ổi, lại còn giả dạng đau thương, rên rỉ ‘thương hải nhất thanh tiếu' hàng ngày quấy rầy những con dân yêu tộc ở đây, ngươi đúng là..."

  "Ta là muốn bộc lộ tấm chân tình! Nghĩ tới năm xưa, ta một chàng rồng đẹp trai vô địch, tung hoành khắp giới tu luyện hàng nghìn năm, trong lúc cười đùa, cường địch biến thành tro bụi, khiế cho vô số mĩ nữ phải cúi người, tới cuối cùng lại rơi vào kết cục thế nào? Tên cổ thần khốn kiếp ấy đã phong ấn ta hàng nghìn năm, sau khi bước ra lại bị con đàn bạ khốn nạn đó..."

  Nói tới vài chữ ‘ con đàn bà khốn nạn đó', con rồng lưu manh cẩn thận so vai rụt cổ, mắt nhìn vào ngực Thần Nam, thấy không có phản ứng gì mới nói nhỏ: "Người đó, đã làm cho long nguyên của ta mất hết, trực tiếp đánh ta xuống cấp thấp nhất, sau khi tới Côn Lôn huyền giới, ta gặp lại một người bạn cũ, thì ra bây giờ người ta đã trở thành tổ tiên của một phương, nghe hắn ta nói thì vài người bạn đang sống, không phải bị thượng thiên giở trò, thì trở thành ác bá của một phương ở nhân gian, wào, chúng ta không muốn bị thượng thiên giở trò, khiến ta trở thành ác bá một phương, thật đau lòng..."

  Bát ca công chúa tức giận nói: "cái gì là thượng thiên giở trò, người ta là phá vỡ hư không trở thành đại thần, cái gì mà trở thành ác bá một phương, những lão tổ nhà ta là những người đại đức, ta thấy ngươi mới là ác ma thuần túy, từ sau khi ngươi tới đây,, tất cả con dân yêu tộc đều đã bị hại"

  Long bảo bảo hiếu kì nhìn Tử kim thần long, mũi hít mạnh, chớp đôi mắt to, giọng nói sặc hơi sữa kinh ngạc nói: "ôi, quang minh đại thần côn tại thượng! cá trạch, ta dám khẳng định, ngươi ở nơi đây đã ăn được rất nhiều tiên chi linh quả, ta người thấy mùi vị quen thuộc, thần nói, vật ngon cần để cho mọi người cùng hưởng thụ, ngươi không được một mình chiếm hữu..."

  Nghe thấy những lời này, tử kim thần long chớp mắt liên tục với tiểu long, Long bảo bảo dường như hiểu được điều gì, lập tức không nói gì

  Bát ca công chúa và dã trư tinh ở bên cạnh vẻ mặt đều xanh lục, cuối cùng đều kêu lên thảm thiết

  "ụt ịt ụt ịt..."

  "con rồng xấu xa trời đánh, ngươi...lại tới tiên quả viên ăn vụng rồi? hu hu...ác bá, khốn nạn"

  Bát ca công chúa thét lên,, kinh động tới rất nhiều con dân yêu tộc, trong các lầu đài điện vũ, rất nhiều cánh cửa đều mở ra, có con dân yêu tộc bộ dạng nửa người nửa yêu, có con dân yêu tộc bề ngoài giống hệt với con người

  Tử kim thần long nói với Thần Nam: "Phong tử, ta đi trước"

  "soạt" một tiếng nó lao về phía núi xa, Long bảo bảo vô cùng vui vẻ, ‘phụt' một tiếng, hóa thành một đạo kim quang bay theo, tiếp theo đó rất nhiều yêu tộc cũng đuổi theo

  Thần nam đau đầu, hai anh chàng này chẳng lẽ đều nhất trí đối đối ngoại, nếu như sống ở đây vài ngày, hai anh chàng này ở cạnh nhau, thì tiên quả viên nhất định sẽ không giữ nổi

  "người thanh niên ngươi tới rồi đấy à?" Một giọng nói già nua vang lên phía sau lưng Thần Nam. 


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Vào Nơi Gió Cát

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646569]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502465]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639599]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471202]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340754]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600449]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689668]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2491962]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300280]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010335]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548846]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469973]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445615]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150591]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078601]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062549]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028759]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026387]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959411]
  25.Quỷ Bảo [921679]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907531]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905271]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876907]
  29.Hắc Nho [852100]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843105]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840045]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755961]
  33.Tru Tiên [747740]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745072]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661885]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622390]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557770]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536770]
  41.Tầm Tần Ký [511931]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456191]
  43.Thiên Đường [452684]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450809]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439777]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427339]
  48.Cậu Chó [417215]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408161]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm