hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 489

  Huyết sát mười vạn dặm

  Đại chiến kịch liệt vô cũng, hỗn độn hải liên tục tan vỡ!

  Tiếng hò hét chấn thiên, huyết thủy văng tứ tán, máu của chư thần và hỗn độn di dân chiến tử nổ tung nhuộm đỏ một vùng không gian rộng lớn.

  Thần tổ bất ngờ sống lại khiến trường đại chiến này vượt khỏi dự liệu của hỗn độn tộc, vốn với tam đại vương hầu và Thông Thiên sẽ ăn gỏi được phe Thời Không đại thần, ai ngờ lão ma vương quay về, mở miệng nói muốn diệt hỗn độn tộc, riêng khí thế đã chiếm phần áp đảo.

  Hỗn độn tộc có vô tận sinh mệnh, nhiều người xuất thế từ thủa khai thiên, là những lão quái vật siêu cấp nhưng lai lịch của Thần tổ còn hơn thế, là nhận vật của một thần thoại thời đại, đã kinh qua hai, ba lần đại hủy diệt.

  Địch thủ năm xưa của lão là hỗn độn tộc của một phiến thiên địa khác, trong số các hỗn độn nguyên lão hiện tại có không ít người là con cháu của phiến thiên địa đó. Nhiều người còn nhớ được cái thế lão ma vương này, quả thật một trận huyết đồ trăm vạn dặm.

  "Ha ha..."

  Tiếng cười của Thần tổ vang vọng, Đa Mục vương cảm giác rợn tóc gáy, dù y tự tin mình đạt đến cảnh giới lúc xưa của Thần tổ nhưng đối diện với lão quái vật kinh nhân này, tâm lý không khỏi e sợ. Năm xưa lão ma vương chém giết hỗn độn thây trôi vạn dặm, máu chảy thành sông, tạo cho y một chướng ngịa tâm lý. Vừa thấy lão ma vương, lòng y đã chùn hẳn.

  "Đa Mục vương ngươi tệ thật." Thần tổ ra tay, dấy lên vô biên ma khí, áp chế Đa Mục vương mỗi lúc một chật vật. Không hẳn thực lực Đa Mục vương kém hơn lão ma vừa phục sinh mà nguyên nhân tại y thiếu lòng tin.

  "Đạo cao một trượng, ma cao một trượng!" Thần tổ vung ma trảo, hóa thành ngàn trượng, chụp lên Đa Mục vương, định luyện hóa.

  Cùng lúc, trên trán Đa Mục vương mở bừng một hàng hỗn độn nhãn, bảy con mắt tà dị phát ra bảy đạo tử quang, xạ vào Thần gia lão tổ.

  "Soẹt, soẹt", tử quang tiêu diệt hư không, không phải là xé tan mà là tiệu diệt, không gian bị hủy mát quá nửa, co lại không ít.

  Thần tổ cả kinh, vội tránh đi, nếu bị bảy đạo tử quang xạ trúng ắt phiền hà không nhỏ.

  "Ma thôn thiên hạ!" Hiển nhiên, lão ma vương cùng đến cấm kị tuyệt học. Lão không muốn bị hậu bối thương tổn, lợi dụng khí thế mà diệt đối phương. Vô lượng ma thân hiển hóa, thoáng sau ma khí hủy diệt vây kín Đa Mục vương, giành lại cho lão quyền chủ động. Đa Mục vương hãm thân hắc ám, lại càng khiếp đảm.

  Cạnh đó, đại chiến giữa Thời Không đại thần và U La vương đến hồi nan giải, dù thời không pháp tắc của đại thần khiến người ta không đề phòng được nhưng U La vương cũng đáng sợ không kém, bằng không năm xưa sao có thể đại chiến liền ba ngày với Ma Chủ mà không bại, xứng danh một trong những cường giả mạnh nhất hỗn độn tộc.

  Thoát thai từ hỗn độn pháp môn, y tự sáng tạo Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công, quả thật uy lực vươn dài ba vạn dặm, thế chấn động chín tầng trời. Y liên tục đột phá những chiếc bẫy thời không, xuyên qua không gian mê mang cùng phong tỏa của sức mạnh thời gian, đại chiến khốc liệt với Thời Không đại thần.

  "Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn!" Y quát vang, vô tận bích quang lạnh lùng phủ khắp thập phương, áp lực ba vạn dặm khiến Thời Không đại thần cũng nghẹt thở.

  Cạnh đó, trừ Thái cổ đang đại chiến hỗn độn di dân, còn có không ít thiên giai cường giả từ hắc ám đại lục lên quan chiến đã tham chiến, một vàai người mới đạt mức đích thiên giai sơ cấp, không chống nổi làn bích quang của Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công, không kịp rú lên đã tiêu tan như mây khói, uy lực ma công bá đạo kinh hồn cực độ.

  "Lùi mau." Thời Không đại thần quát vang, không gian pháp tắc xuất ra, đẩy hết mọi thiên giai cường giả gần đó di.

  Vô tận bích quang trùm kín vùng thiên địa này, như vạn trùng ma đao múa tít, Thời Không đại thần xuất ra đạo Đại thích nguyên trảm, vốn thuộc về sức mạnh thời không đối kháng Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công!

  Cạnh đó, đại chiến giữ Thông Thiên và lục hồn thiên nữ cũng đang ngang ngửa, có điều lục hồn thiên nữ càng đấu càng mạnh, thất sắc hồng mang xuyên qua hỗn độn như mưa sao băng vô tận đang bay múa, hủy diệt mọi cản trở.

  Thông Thiên tuy thực lực cực mạnh, ngang với các Hỗn Độn vương hầu, nhưng có chỗ ràng buộc, bởi y hướng lòng về hỗn độn song dù sao vẫn là cường giả đỉnh cao của nhân loại.

  Trong quá khứ, y là kẻ ba phải, dù đứng về một phe cũng toàn do thủ hạ xuất thủ, bản thân chưa từng dự phần. Lần này y triệt để tỏ rõ quan điểm đứng về phe hỗn độn nhưng vẫn còn chút tâm kết, khiến tay chân có phần hơi bó buộc. Hào quang đánh tới, y không tránh kịp, nổi cơn điên cuồng, gầm lên vang vọng: "Thông thiên động địa!"

  Vùng hỗn độn trên đầu và dưới chân y nứt toác, vô tận áp lực tràn tới, thông thiên thần uy cái thế khiến hỗn độn trong vòng trăm dặm hóa thành hư vô, mọi hỗn độn di dân và thiên giai cường giả đứng gần tịch diệt.

  Thông Thiên nổi giận, thiên địa biến! Sát cơ tất hiện!

  "Giết." Y và lục hồn thiên nữ quyết phân sinh tử.

  Trận chiến giữa Thần Nam và Ngự Phong vương như cơn gió, vây quan hắn liên tục ra đòn, thoáng chốc hóa thành cơn lốc như cành dương liễu lả lướt phất vào mặt, biến ảo mạc trắc.

  Ngự Phong vương cơ hồ hóa thành vô tận hỗn độn, vây khốn hắn trong hỗn độn hải, y dung hợp với hỗn độn, không hiện ra hữu hình chi thể.

  "Mượn tuyệt học của Độc Cô Bại Thiên dùng tạm." Thần Nam quát vang: "Nghịch Loạn bát thức."

  Song thủ ảo hóa ra ngàn vạn đạo chưởng ảnh, Nghịch Loạn bát thức xuất ra từ thức thứ nhất đến thứ năm, áp lực tràn khắp mấy vạn dặm, phe Thái cổ thần được hắn truyền âm, cách ly vùng nguy hiểm rất xa.

  Cả hỗn độn hải vỡ tan, nhiều hỗn độn di dân bị tiêu diệt, tiếng ầm ầm vang khắp thiên vũ như thủa khai thiên tịch địa, thanh thế vô cùng.

  Ngự Phong vương bị bức phải xuất hiện, hóa thành nhân hình, tốc độ nhanh cực điểm, bổ ra từng đạo hỗn độn thần lực hủy diệt. Vừa nãy y bị Nghịch Loạn đệ ngũ thức chấn động không nhẹ, suýt nữa nát mất cánh tay.

  "Hỗn độn thiên cương!" Ngự Phong vương quát vang, thiên cương chi phong có thể dễ dàng thổi tan thân thể thiên giai cường giả mang theo năng lượng vô tận, xứng danh cấm kị thần thông. Hỗn độn vạn dặm chưa kịp tụ lại liền hóa thành hư vô, không gian co lại liên tục.

  "Nghịch Loạn đệ lục thức!" Kỳ thật, năm xưa không được thấy đệ lục thức, sau khi xuất ra đệ ngũ thức, hắn dựa vào cảm giác mà tung đòn, ảo nghĩa hoàn toàn chính xác. Vô thanh vô tức, một cỗ "thế" khiến linh hồn người khác rung lên tràn ngập thiên vũ.

  "Oành!"

  Hỗn độn thiên cương bị đánh tan!

  Nghịch Loạn đệ lục thức đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hồn!

  "A..." Ngự Phong vương kinh nộ, quát vang: "Tam thiên địa ngục. Mở ra cho ta." Y dùng đến tuyệt học mạnh nhất, cấm kị đại thần thông chân chính.

  Vô số hắc động kinh nhân từ bốn phương tám hướng quán thông lại, nối với các thông đạo phá toái, Ngự Phong vương triệu hoán các ma hồn mạnh nhất tại những tử vực vô danh tới, định thanh toán Thần Nam.

  Hỗn độn hải lập tức tối đen, ma quỷ chân chính giáng lâm phát ra khí tức kinh hồn.

  "Nghịch Loạn đệ thất thức!" Thần Nam không hề sợ hãi, xuất ra đệ thất thức trong truyền thuyết. Nên biết đó là một môn công pháp chưa hoàn thiện, Độc Cô Bại Thiên mới dáng tạo sơ sơ, chưa hoàn chỉnh kỹ càng, không ai biết có đệ thất thức và đệ bát thức hay không nhưng lúc này trong lòng Thần Nam có cảm ngộ, tung ra đệ thất thức đáng sợ.

  Ma quang hùng hồn quét bay mọi ngăn trở.

  Nghịch loạn chi pháp quả nhiên giống với tên gọi, nghịch loạn tất cả.

  Tam thiên địa ngục chi môn toàn bộ vỡ vụn, mọi không gian thông đạo nối tới bị chấn tan, ma quỷ yêu vật vừa vào không gian này, cũng tan tành trước cấm kị đại thần thông uy lực vô cùng của Thần Nam, hóa thành cát bụi phiêu tán trên không trung.

  Ngự Phong vương bị đánh tan nửa người, linh hồn trọng thương, y biết mình đã thất bại triệt để, nên cắm đầu chạy về hỗn độn đại lục!

  Thần Nam quyết không bỏ qua, Nghịch Loạn đệ thất thức lại xuất ra, Ngự Phong vương cuống cuồng tránh né nhưng cả không gian đô bị chấn toái, không ít hỗn độn di dân xông tới đều tịch diệt.

  "Soẹt." Thần Nam đột ngột đổi thành chưởng đao, cắt đứt tay phải Ngự Phong vương, một phần linh hồn bị hãm trong cánh tay. Ngự Phong vương vong mệnh bỏ chạy, hóa thành hỗn độn thần quang tiêu tan trong hỗn độn hải.

  Thần Nam toàn thắng, phong ấn một phần linh hồn của Ngự Phong vương trong cánh tay, lao về phía Thông Thiên đang đại chiến với lục hồn thiên nữ.

  Đồng thời, Thần tổ cũng giải quyết xong trận chiến đấu, Đa Mục vương do tâm lý hoảng sợ, để lão nắm thóp, đánh cho tan tác, lê lết nửa tính mạng chạy vào vô tận hỗn độn hải. Kỳ thật, Đa Mục vương oan uổng hơn cả, công lực của y không thấp hơn Thần tổ mới sống lại nhưng do lòng hoảng sợ nên trận chiến không còn cân bằng.

  Thần tổ lập tức lao vào U La vương đang đấu với Thời Không đại thần.

  Thông Thiên và U La vương cùng lãnh thêm một đại địch, tức thì chân tay hoảng loạn, không còn lòng dạ nào ham chiến, dẫn hỗn độn di dân bỏ chạy.

  "Giết." Thần Nam hét vang, truy đuổi sát sạt.

  Thời Không đại thần và lục hồn thiên nữ cũng đuổi sát, Thần gia lão ma vương càng hung cuồng, ma khí ngùn ngụt tràn ra, lấp kín hỗn độn hải, hét vang: "Hôm nay không thể huyết đồ trăm vạn dặm nhưng mười vạn dặm không thành vấn đề."

  "Ầm, ầm." Thần tổ dung nhập vào ma khí cuồn cuộn, quét tới phía trước, cảnh tượng quá ư đáng sợ, ma khí quét qua đâu là mọi hỗn độn cường giả chưa kịp đào tẩu đều vong mạng, máu nhuộm tầng không.

  Có Thần tổ mở đường, các Thái cổ thần phái sau gần như không cần động thủ, rất ít đối thủ thành cá lọt lưới, ai nấy đều run sợ, lão ma vương mạnh đến biến thái.

  Thần Nam không nặng sát tâm như thế, hắn đi đầu, bám chặt Thông Thiên.

  "Thông Thiên ngươi chạy đâu."

  "Tiểu bối, ta không sợ ngươi nhưng các ngươi cậy đông, nếu đấu đơn lử, ngươi không phải địch thủ của ta."

  Thần Nam cười lạnh: "Ngự Phong vương cũng nói thế nhưng kết quả phải bỏ tay trái lại." Đoạn dù còn cách xa nhưng hắn tung ra một chưởng, chấn toái trùng trùng hỗn độn.

  Thông Thiên cười lạnh: "Là tuyệt học của Thái Thượng, ngươi dùng tuyệt học của người, khó lòng thành đại khí."

  Thần Nam lại hừ lạnh: "Ta sao phải đi trên con đường của Thái Thượng, ta chỉ dùng hắn đánh thức linh cảm. Dù hiện tại ta dùng Thái Thượng công pháp, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thái Thượng định quên bản thân nhưng cuối cùng vẫn phải tôn Thiên lên cao, chính là sơ hở. Giờ ta cho ngươi xem Thái Thượng huyền công của ta. Thái Thượng vong tình! Vô vật! Vô pháp! Vô thiên!"

  Thông Thiên cũng sử dụng Thông thiên động địa ma công, chấn tan hỗn độn, hủy diệt tất cả, kịch liệt đối kháng lại Vô thiên Thái Thượng huyền công!

  Đòn va nhau kinh nhân, thiên vũ xém chút tan tành.

  "Phù." Thông Thiên thổ máu, cắm đầu đào tẩu.

  Thần Nam lau máu trên khóe miệng, tốc độ tăng lên đuổi theo. Thông Thiên hoàn toàn biến mất, hắt bắt đầu đại khai sát giới trong vô tận hỗn độn hải, cùng Thần tổ và các Thái cổ thần truy sát hỗn độn di dân.

  Sau cùng, hắn thấy Thời Không đại thần và U La vương đang đại chiến, lập tức lao tới. Thần gia cấm kị đại thần thông "Ma thôn thiên hạ" được tung ra, suýt nữa nuốt sống U La vương.

  Bị hắn giáp công, U La vương cơ hồ bị Thời không đại liệt chiến của Thời Không đại thần chẻ làm đôi, tuy tránh được nhưng thời gian pháp tắc đáng sợ này cũng lấy mất của y ba ngàn năm công lực.

  Y đại nộ, hung hãn trừng mắt nhìn Thần Nam, bỏ Thời Không đại thần mà trốn chạy. Thần Nam không nói gì, tung Nghịch Loạn đệ thất thức đuổi theo.

  U La vương phất tay, không ngờ đòn đánh quá ư đáng sợ, bàn tay y tan nát.

  Hỗn độn hải vang lên tiến hò hét chấn thiên, hỗn độn di dân thương vong thảm trọng.

  Sau cùng, bọn Thần tổ đình chỉ truy kích, chính như Thần tổ nói, đã huyết sát mười vạn dặm, không nên truy đuổi tiếp.

  "Ta mới hoàn hồn, còn phải tu dưỡng, các vị không nên tiến đến hỗn độn đại lục, ta hoài nghi nếu Hỗn Độn vương chưa lên Thiên đạo, chắc vẫn ở đó. Tất cả đợi ta phục nguyên rồi hẵng nói." Đoạn lão bay xuống đại lục hắc ám.

  Thái cổ chúng thần dừng chân hết, cả Thời Không đại thần và lục hồn thiên nữ cũng về, chỉ thiếu Thần Nam.

  Chúng nhân nhìn nhau, lẽ nào mình hắn xông vào hỗn độn đại lục?


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Rồi Hết Chiến Tranh

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619119]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462606]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599358]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422653]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293317]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553080]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654493]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270623]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2225609]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982793]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969542]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540445]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447943]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420794]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196885]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134386]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059473]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051177]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010427]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010039]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943186]
  25.Quỷ Bảo [902245]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899490]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888014]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864523]
  29.Hắc Nho [833624]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825437]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824947]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739629]
  33.Tru Tiên [738097]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729828]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649594]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617274]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590051]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554281]
  39.Hoàn Hảo [551594]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526491]
  41.Tầm Tần Ký [503774]
  42.Thiên Đường [448093]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441590]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435738]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434537]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422425]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412164]
  48.Cậu Chó [408761]
  49.If You Are Here [408395]
  50.Từ Khi Có Em [397241]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm