hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 479

  Thiên Đô luyện ngục

  Thần Nam và Mộng Khả Nhi cùng hai hài tử, nhanh chóng lao lên trước nhóm Thái cổ thần, kể cho thủ mộ lão nhân và Huyên Huyên tin tức nghe được.

  Thái cổ thần không chú ý đến tin về nhóm linh thi Vũ Hinh nhưng nghe nói có người muốn nghiên cứu đồ đệ hoặc hóa thân của Ma Chủ thì không nén được tò mò, Ma Chủ là một trong những cường giả mạnh nhất Thái cổ thần, nếu hóa thân bị người ta nghiên cứu ắt nguy hiểm vô cùng.

  Thái cổ thần tụ tập lại hùng hổ tiến lên, phát ra áp lực hùng hậu như hải dương dâng tràn khiến hỗn độn liên tục vỡ tan.

  Nhưng đi được mấy ngàn dặm, thủ mộ lão nhân thần sắc ngưng trọng bảo mọi người ngừng lại, ông ta cảm giác được khí tức quen thuộc, cả kinh nói: "U La vương. Không được, không thể tiến lên."

  "Sao thế?" Thái cổ thần đi sau không hiểu chân tướng, tiến lên hỏi.

  "Phía trước chắc là địa bàn của U La vương." " Thủ mộ lão nhân thần sắc phi thường nghiêm túc: "Hiện tại chúng ta không thể khắc chế y, cần triệu tập nhân thủ, tên này là đại địch của Ma Chủ, năm xưa đánh khắp lục giới vô địch thủ!"

  Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, có người đã biết qua điểm đáng sợ của U La vương, thậm chí có người từng thấy mặt vị vương giả của hỗn độn di dân này.

  "Y còn sống? Lời đồn rằng lúc xưa y bị Ma Chủ phế rồi, không phải sao?"

  "Đúng, ta cũng nghe nói, sau cùng Ma Chủ dùng sức mạnh diệt Thiên đánh nát y, sao vẫn còn sống?"

  Đương nhiên, các Thái cổ thần đều kị húy U La vương.

  "Đó là lời đồn, không phải sự thật." Thủ mộ lão nhân tỏ vẻ phi thường nghiêm túc: "U La vương công tham tạo hóa, đấu liền ba ngày ba đêm với Ma Chủ vẫn bất phân thắng bại, chỉ có một hóa thân bị phế. Ta thấy chúng ta nên rút lui, tuy hắn không hẳn làm gì được chúng ta nhưng chắc chắc sẽ là một trường thảm chiến, chúng ta nên đợi các hồng hoang cao thủ xuất hiện rồi ra tay."

  E rằng chỉ có những nhân vật như lão mới dám tính chuyện chinh thảo cao thủ cùng cỡ Ma Chủ.

  "Đi, cúng ta lui đã." Thủ mộ lão nhân dẫn đầu rút lui.

  Nhưng một giọng nói hùng hậu vang lên như tiếng biển gầm, chấn động màng tai: "Đến đây rồi còn định đi sao?"

  Đoạn tiếng ầm ầm vang lên, sóng hỗn độn lan tràn, vùng hỗn độn mông lung nhanh chóng trải qua, tất cả rút đi như nước triều để lại một không gian rộng lớn, căn bản không thấy điểm tận đầu.

  "Đi nào." Hắc Khởi cầm Tuyệt vọng ma đao, ma khí phủ toàn thân gầm vang.

  Các Thái cổ thần cũng chuẩn bị chiến đấu.

  Một cỗ áp lực lặng lẽ lan tràn như trời sập, một hỗn độn thủ chưởng khổng lồ ngàn trượng chầm chậm ép xuống, mục tiêu là Thái cổ thần.

  Chúng nhân đều kinh ngạc, có vài người cơ hồ bị trói lại, hành động vô cùng khó khăn.

  "Hừ, xương cuồng!" Thần Nam là người đầu tiên lắc Hồng Hoang Kỳ, vô tận tinh quang xoay vòng hóa thành hào quang hủy diệt xung thiên bay lên.

  Đồng thời, thủ mộ lão nhân rút Sinh Tử bàn, đập vào cự thủ, Hắc Khởi tế khởi ma đao bổ ra kinh thiên đao mang nghênh kích.

  Tam đại cao thủ hợp lực, đánh tan cự chưởng, vùng hỗn độn trên không xuất hiện một đạo hư ảnh lạnh lùng nhìn xuống: "Không thẹn là Thái cổ thần!"

  Tam đại cao thủ tuy dễ dàng đánh tan bàn tay U La vương nhưng chúng nhân đều hít sâu một hơi khí lạnh, họ đều là Thái cổ cường giả, kiến thức quảng bác vô cùng, hư ảnh không phải là bản thể hay hóa thân của U La vương mà chỉ là hư ảnh, vốn y còn ở ngoài ngàn dặm.

  Không hổ là nhân vật ngang ngửa với Ma Chủ.

  Trước đó, Thần Nam đầy tự tin, cảm giác chiến lực dâng tràn, có thể đấu một phen với U La vương nhưng lúc này lòng hắn trống không.

  Vô thanh vô tức, áp lực kinh nhân lại lan tới, nhưng lần này không phải bàn tay của U La vương mà là một quần thể cổ lão kiến trúc bổ tới như ô vân.

  Vùng kiến trúc đổ nát mà thần bí, đầy dấu vết tuế nguyệt, thoáng nhìn đã biết là Thái cổ di tích, ẩn chứa sức mạnh tà dị. Tuy lao tới không hề phát ra âm thanh nhưng khí thế như vạn mã gầm vang, ngàn vạn con sông đang suôi réo, khiến tất cả đều chấn động tâm linh.

  "Lên."

  Các Thái cổ thần không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm ập tới, cùng xuất ra sức mạnh hủy diệt để đột vây, nhưng hiển nhiên vùng cổ kiến trúc này khác thường, chúng thần chi lực cũng không phá được, đại lực như bùn đất chảy vào lòng biển, hoàn toàn bị hút sạch.

  "Là luyện ngục thành!" Thủ mộ lão nhân cả kinh: "Hỏng rồi, tên Vương bát đản này lại có cổ thành tà dị này, dù Thái cổ thần đi vào cũng sẽ lạc lối. Đó từng là Thiên đạo chi thành, là tà dị Thiên đô lấy ra từ thông thiên cổ lộ, được hỗn độn tộc giành lấy rồi luyện hóa thành cấm kị trận pháp, thành luyện ngục thật sự."

  Chúng thần căn bản không ra khỏi trùng vây được, vô tận cổ kiến trúc như cự sơn sừng sững vây chặt họ, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

  Thiên thành cổ lão và thần bí trùm kín, ánh sáng hỗn độn lấp lánh khắp không gian lập tức ảm đạm, đương nhiên không đến mức hắc ám, nhưng bị cổ lão thành thị hợp lại, âm ảnh lan tràn, phảng phất hoàng hôn đến sớm.

  Cổ thành lặng ngắt, áp lực vô hình khiến tất cả không thở nổi, trong luyện ngục tử khí trầm trầm này, mọi kiến trúc đều cực lớn, cơ hồ do cự nhân kiến tạo phảng phất như thập vạn đại sơn ép xuống. Thật không biết Thiên đô này năm xưa có ai cư trú, lẽ nào là hữu hình sinh mệnh thể? Không phải tối cao pháp tắc trong truyền thuyết?

  Một tầng khí xám phủ kín cổ lão Thiên đô.

  "Xong rồi. Hiện tại chúng ta bị khốn trong luyện ngục thành, nơi Thiên đạo từng cư trú này đầu hung hiểm, tất cả không nên đi riêng." Thủ mộ lão nhân quát vang, tụ tập Thái cổ thần đang nóng nảy.

  Huyên Huyên cực kỳ lãnh tĩnh quan sát chung quanh, trên trán xuất ra một đạo thần quang như trường hồng vạch ngang không giam, tựa hồ định phá tan cấm cố. Nhưng vô tận cổ lão kiến trúc phát ra u quang, đánh tan hết thần quang.

  Thần Nam rung Hồng Hoang Kỳ, định phá tan thần bí luyện ngục thành nhưng nhận ra nơi này quá tà dị, Hồng Hoang Kỳ phát ra sức mạnh hủy diệt bị ngoại lực kéo ra ngoài vô tận hỗn độn, không tác động mảy may vào cổ thành.

  Hắn gầm lên: "U La vương, tên cẩu hùng ngươi có dám đấu với ta không? Nếu sợ ta chấp ngươi một chân một tay."

  "Hừ." Trên không vang lên tiếng hừ lạnh, giọng U La vương xuyên qua vụ khí xám ngắt: "Hiện tại ta không muốn phí lực với các ngươi. Trận chiến năm xưa khiến ta dưỡng thương tới nay, đã khôi phục đỉnh cao, ta đang đợi Ma Chủ, nếu các ngươi qua được luyện ngục mới đáng đấu với ta, còn không sao đáng làm đối thủ của U La vương ta."

  "Địa phương quỷ quái này, ta lên không trung xem sao." Hắc Khởi bay lên.

  "Dừng lại." Đáng tiếc, thủ mộ lão nhân cảnh cáo chậm, Hắc Khởi tan biến vào tầng không, không hề có dao động, cơ hồ y bốc hơi, bị dung luyện vào hư không.

  Thủ mộ lão nhân gầm lên: "Không nên khinh cử vọng động, ở đây cực kỳ tà dị, một bước là rơi đi mấy chục dặm ngay, là một tòa mê thành đáng sợ."

  "Ta thử xem sao." Thần Nam lắc Hồng Hoang Kỳ để nó vô hạn phóng đại thành thông thiên chi trụ. Lá cờ rung lên phần phật, hắn gửi thần thức vào đó, bay lên cao quan sát, chỉ thấy vân vụ lan tràn, thiên thành tử khí trầm trầm, huyền bí mạc trắc.

  Hắn định phong đại Hồng Hoang Kỳ hơn nữa, đột nhiên phát hiện có sức mạnh cấm cố trên không, ngăn lá cờ bay lên cao hơn nữa.

  Hắn bó tay, thần thức chỉ lên được đến đó nhìn về bốn phương tám hướng, phát hiện chúng thần tựa hồ không ở trung tâm thiên thành mà chỉ ở sát bên ngoài.

  Cùng lúc, hắn cảm giác khí tức quen thuộc, nhìn về kiến trúc cao nhất trong thành là một tòa cổ tháp, hắn thấy Tiềm Long bị dây xích trói trên tầng cao nhất, toàn thân loang lổ, nhiều nơi lộ ra bạch cốt.

  Đồng thời, hắn cảm ứng được khí tức của Long Vũ, hình như cũng ở khu vực này, hai huynh muội họ hóa ra đều ở đây. Hắn quyết phá luyện ngục để cứu cả hai.

  Linh thức quay về bản thể, hắn kể lại những gì nhìn thấy cho chúng nhân.

  Huyên Huyên nói: "Muốn ra khỏi Thiên đô ắt phải phá trung ương cổ tháp, lần trước nơi Thiên cư trú cũng bị phá như thế."

  "Đi, chúng ta đánh đến trung ương cổ tháp!" Có vị Thái cổ thần quát vang, nhưng lập tức biến mất, ai nấy hít sâu khí lạnh. Thủ mộ lão nhân không nói ngoa, Thái cổ thần nọ mới đi một bước đã biến mất.

  Thủ mộ lão nhân quát khẽ: "Không cần quan tâm nhìn thấy nghe thấy gì, nhắm mắt, dẹp cả thiên nhãn, bằng cảm giác và trực giác mà đi đến trung ương cổ tháp."

  Tất cả dùng linh thức tìm phương hướng đi về trung ương cổ tháp, nhưng đi được vài bước đã có quá nửa số người biến mất.

  "Tách ra, chúng ta từ xung quanh tiến vào trung ương cổ tháp."

  Rất nhanh, Thần Nam và chúng thần phân tán, hắn đi cùng Mộng Khả Nhi, đưa Không Không và Y Y vào nội thiên địa.

  "Gào..."

  Một Thiên thú từ một tòa cổ kiến trúc lao ra, hung mãnh vồ lấy hai người, Thần Nam đưa Hồng Hoang Kỳ lên quét, phát hiện là lờ hình như quét sang không gian khác, mặt lá cờ biến mất, không ngăn nổi Thiên thú, nó thuận lợi bổ vào mình hắn.

  "Chết tiệt, đây là một trùng điệp không gian, chắc đến ngàn vạn tầng." Hắn thấp giọng chửi rủa, nhưng lúc này hắn tu vi cao tuyệt, thân thể tràn lên sức mạnh hùng hậu, cấm cố Thiên thú rồi tung một chưởng đánh nát nó, hồn phách bay ra cũng chung số phận.

  Cùng lúc, Mộng Khả Nhi thanh lệ tuyệt luân đột nhiên lên tiếng: "Hình như muội có kỳ ức mơ hồ, tứ hồn của Thất Tuyệt thiên nữ sẽ phá được Thiên đô."

  "Tứ hồn của Thất Tuyệt thiên nữ?" Thần Nam ngây ra, tìm ở đâu đây, trước mắt chỉ có Mộng Khả Nhi dung hợp lưỡng hồn, thêm Long Vũ ở trung ương cổ tháp cũng chỉ là ba.

  Chợt một đạo dao động tinh thần rất quen thuộc truyền vào óc hắn: "Ô ô... xú bại loại ngươi đến cứu ta hả? Ô ô... xui quá, đáng thương thật."

  Thần Nam nghiến răng kèn kẹt, hắn nhận ra giọng tiểu ác ma công chúa Sở Ngọc, trước đó lại không cảm ứng thấy cô ả.

  "Đúng là ngươi, xú bại loại! Không cần tìm, các ngươi không tìm thấy đâu, không gian này kỳ dị lắm, bị khốn hơn ngàn năm cũng chỉ biết được một vùng nhỏ xíu, ta cho các ngươi biết ta ở đâu. Đi sang trái hơn ngàn trước sẽ thấy một thông đạo rất rộng, nhắm mắt lại, đi tiếp, vào không gian chi môn là thấy ta."

  Thần Nam và Mộng Khả Nhi y lời, cả kinh phát hiện trong cổ thành có vô số không gian chi môn, chả trách lại phức tạp như thế, đi lỡ một bước là biến mất ngay, vô vàn không gian trùng điệp ở đây.

  Bên trong không gian chi môn vẫn là luyện ngục thành, tiểu công chúa nhiều năm không gặp hình như không thay đổi, vẫn kiều diễm và ác khẩu, tuy bị khốn nhưng thấy người quen liền cười như tiểu ác ma, nàng ta bị trói trong một tòa cổ kiến trúc.

  "Tiểu ác ma, trừ ngươi còn ai bị khốn ở trong này."

  "Được rồi, đến lúc ngươi sẽ biết, mau thả ta ra."

  Thần Nam không tính toán với nàng ta, bèn thả xuống, chợt máy động, cộng thêm tiểu công chúa và Long Vũ là đủ tứ hồn của Thất Tuyệt thiên nữ, sẽ phá được Thiên đô, nhưng tứ hồn có quy nhất không? Hắn cứ miên man liên tưởng.

  Chợt mọi người bị khốn nghe rõ tiếng gầm của U La vương: "Ma Chủ? Ma Chủ! Tên lừa đảo, lại định dùng kế che trời qua biển, không đi lên Thông thiên chi lộ! Được, hôm nay chúng ta quyết tử."


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Trong Vòng tay Đàn Ông

  Nguyễn Thụy Long

  1.Tinh Thần Biến [16777215]
  2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  3.Vũ Thần [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619391]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463059]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599890]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423124]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294115]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553597]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654931]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271119]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2228887]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983083]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969587]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540512]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448275]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421077]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197041]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134660]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059720]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051283]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010750]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010274]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943345]
  25.Quỷ Bảo [902371]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899605]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888297]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864629]
  29.Hắc Nho [833793]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825715]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825202]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739788]
  33.Tru Tiên [738213]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729972]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649728]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617431]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590080]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554447]
  39.Hoàn Hảo [551645]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526573]
  41.Tầm Tần Ký [503857]
  42.Thiên Đường [448163]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441805]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435768]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434734]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422512]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412368]
  48.Cậu Chó [408956]
  49.If You Are Here [408416]
  50.Từ Khi Có Em [397372]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm