hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 47

  Long Vũ

  Thần Linh Long gầm thét liên hồi, bởi vì câu nói sau cùng của Lí Nhược Lan: "Thần Linh Long thật đáng yêu" khiến nó cảm thấy bị động chạm tới lòng tự tôn

  Long Bảo Bảo nhanh chóng biến nhỏ, dẩu mồm hạ xuống vai Thần nam, bất mãn làu bàu: "bộ dạng cơ thể ta biến hóa ra không thần vũ sao? Tại sao người con gái đó vẫn nói ta đáng yêu,ta chỉ sợ nói sẽ lộ ra giọng trẻ con, mới chỉ lớn tiếng gầm gào, kết quả vẫn bị người ta cười nhạo, bảo bảo rất tức giận, ả con gái đó thật đáng ghét!"

  Nghe giọng nói sặc mùi sữa của nó, Thần Nam không nhịn được bật cười, tâm trạng vốn căng thẳng đã thoải mái hơn

  "Đáng ghét, đợi sau khi cơ thể ta hoàn toàn phục hồi, nhất định sẽ bắt lấy kẻ hôm nay đã dám coi thường ta, nhốt chúng trong một căn phòng nhỏ tối om, hàng ngày để chúng dâng rượu, cánh gà nướng cho ta..."

  .....

  Đỗ Hạo gần đây tỏa sáng như mặt trời, lần này, tới để tấn công long gia, cuối cùng vì sự có mặt của Thần Nam mà ý đồ đã bị thất bại. Thần Nam lại điền thêm một dấu tích sâu trong bảng chiến tích của bản thân mình, tuy nhiên con đường phía trước không hề sáng sủa, những người còn đợi chàng đều là những đối thủ hùng mạnh, thời đại huyền chiến sắp tới sớm.

  Đại chiến đã qua đi ba ngày, mọi tin tức đều đã truyền khắp giới tu luyện, Thần Nam bây giờ đối với những tin tức, những lời đồn đại đó đã quen rồi, cũng không quan tâm

  Lúc này, chàng đang ở trong một trang viên của Long gia

  Ba ngày trước Long Phủ hoàn toàn bị phá hủy trọng trận đại chiến giữa Thần Nam và Đỗ Hạo, hóa thành một đống đổ nát, tiềm lực kinh tế của Long gia đúng là hùng hậu khó mà tưởng tượng được, một tòa nhà đối với bọn họ mà nói chẳng là gì cả, quy mô của trang viên này so với long phủ trước kia chẳng hề kém cạnh

  Long Tự Phong và Long Lão Thái gia cám ơn Thần Nam rất nhiều, đồng thời không biết vô tình hay hữu ý, để cho Long Vũ và Thần Nam có nhiều thời gian ở một mình bên nhau

  Con suối nhỏ ở phía xa đang róc rách chảy, trên bờ hoa cỏ thơm ngát, Thần Nam nằm trên bãi cỏ mềm mại, sắp sửa chìm vào giấc mộng, cách đó không xa, Long Bảo Bảo được mấy người nhà Long gia phục vụ tận tình, đang ăn uống cật lực trên bãi cỏ bên bờ sông

  Cảnh sắc xung quang trang viên vô cùng tươi đẹp, núi xanh, sông xanh, đồng cỏ... một thời gian dài bôn ba ở các thành phố, đến một nơi trở về với tự nhiên thế này, Thần Nam có cảm giác vô cùng thoải mái, mấy tháng nay chàng liên tiếp đại chiến, thật sự đã quá mệt mỏi rồi, khó có thể có được khoảng thời gian thoải mái thế này.

  "Thần Nam, cám ơn huynh đã tới cứu viện cho Long gia"

  Một người thanh niên dáng người uyển chuyển, tao nhã, duyên dáng bước tới, người đang tới vô cùng xinh đẹp, có thể nó là đẹp tới cực điểm, có thể được gọi là tuyệt thế nam mĩ nhân, nhưng nhìn kĩ nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc vô cùng, người này lạ là một cô gái mặc giả trai

  Không còn nghi ngờ gì nữa, người con gái đó chính là Long Vũ

  Long Vũ dáng người duyên dáng, mái tóc ngắn đen nhánh để ngang qua tai, đôi mắt long lanh trong veo, như nước mùa thu, sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm, tạo thành một người con gái xinh đẹp

  Nàng ta không mặc váy dài, mà lại mặc một bộ đồ con trai, nhìn rất đơn giản, thoải mái, khỏe khoắn, bộc lộ ra vẻ đẹp trung tính, phát ra một cảm giác mê hoặc khác lạ, khiến người ta cảm thấy mới lạ khó mà kháng cự lại được

  Thần Nam đã mấy tháng không gặp Long Vũ, phát hiện ra rằng nàng ta càng ngày càng trở nên xinh đẹp xuất trần nửa trái tim của thiên sứ khiến cho nàng ta nhiễm thêm một luồng khí tức tiên linh, vài thàng gần đây nàng ta đã hoàn thành một lần lột xác, dần dần thoát khỏi tâm trạng đau thương, người con gái vui tươi tự tin rực rỡ như ánh sáng mặt trời lại dần dần trở lại, nàng ta lại trở về là Long Vũ thần thái trẻ trung, phong thái tự tin khi xưa,

  "Đồ ngốc, đừng có nhìn ca ca mà đờ đẫn ra thế, này, ăn đi" Long Vũ mỉm cười, nàng ta đưa một mâm hoa quả ra, bên trên có để hoa qua các màu

  Thần Nam vừa nãy quả thật đã nhìn đến ngây người, trên thế giới mĩ nữ là vô số, nhưng Long Vũ tuyệt đối là đặc biệt nhất, khí chất vốn có của nàng ta, khiến cho nàng ta dù là đứng trong đám đông các tuyệt sắc mĩ nữ cũng vẫn trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý tới nhất.

  "Long đệ đệ đúng là phong thái tuyệt thế, ta là một người phàm tục, quả thật đã nhìn tới say mê!"

  "này, bản tính đồi bại khó đổi."

  ....

  Hai người dường như lại trở về với trước kia, giống như khi ở Thần phong học viện, không thể tránh được việc lại cãi nhau, tuy nhiên, đấy không phải là phá vỡ không khí, ngược lại khiến cho họ càng cảm thấy thân thiết hơn, những truyện trước kia như đang hiện ra trước mắt

  "Ôi, cánh gà thật ngon, rượu hoa quả thật thơm" Long bảo bảo ăn tới nỗi mồm nhậy nhụa mỡ, người hầu của Long gia trố mắt nhìn, không ngừng đưa rượu đưa thịt tới bãi cỏ một cách máy móc, bọn họ có chút đờ đẫn rồi, tên tiểu quái vật này đúng là một cái động không đáy, tới tận bây giờ đã ăn hết hai con bò, năm con dê, ba mươi con gà, và vô số cánh gà

  Tiểu long chỉ hiếu kì liếc nhìn về Long Vũ và Thần Nam ở phía xa, sau đó lại vùi đâu vào ăn uống

  Long Vũ sau khi trở về, bút mực giấy vẽ không khi nào rời người, bây giờ nàng ta đang ngồi trên bãi cỏ, người con trai trong bức tranh, chính là cảnh tượng Thần Nam đại chiến với Đỗ Hạo

  Tới nay công phu vẽ tranh của nàng ta đã ít có người bì kịp, sau khi hạ bút một bức dục huyết đồ nhanh chóng hoàn thành, Thần Nam trong bức tranh, mái tóc dài dựng thẳng, áo nhuốm máu, ma đao trong tay hướng lên trời,thể hiện cảnh tượng khốc liệt trong trận chiến một cánh vô cùng sinh động

  "Vẽ đúng là không tồi, không ngờ ta lại dũng mãnh tới vậy, hì hì, đáng để cất giữ" Thần Nam cười nói

  "xin lỗi đi, đây là do tài vẽ tranh của ca ca giỏi, cố ý mĩ hóa ngươi, nếu không với bộ dạng này của ngươi, làm gì có dáng dấp của một cao thru" Long Vũ trợn mắt nhìn chàng ta, vô tình đả kích

  "hì, nàng đúng là chỉ biết làm khổ ta, sao ta lại không có dáng dấp của cao thủ chứ? Mặc dù không dám sánh ngang với những cao thủ cái thế trong thiên hạ, nhưng sao lại không thể gọi là một cao thủ hiếm có chứ" Thần Nam biện luận

  "Được, ta lại vẽ một bức nữa cho ngươi coi, vẽ bộ mặt vốn có của ngươi" Long Vũ cười vô cùng rạng rỡ, cây bút trong tay gạch gạch chấm chấm, không lâu sau đã hoàn thành một bức tranh mới

  "Ta xỉu đây, lại làm cho ta xấu tới thế này, nói thế nào thì nói người này cũng không giống ta, đưa bút đây ta vẽ cho nàng một bức"

  .........

  Rất lâu sau, câu chuyện giữa hai người dường như ít đi một chút, Long Vũ do dự một lát nói: "Thần nam, hay là huynh hãy quy ẩn đi, một mình huynh đấu không lại bọn chúng đâu. Đỗ gia hiệu là đông thổ hoàng tộc, thực lực của chúng tuyệt đối không phải huynh có thể chống lại, loạn chiến đạo môn cùng từng hiệu là đông thổ đệ nhất, thực lực cũng cao thâm khó đoán, những nhân vật tiền bối của hai gia tộc đó nếu như xuất hiện, dù huynh có làm thế nào đi nữa cũng không thể chống được."

  Thần Nam gượng cười nói: "Những điều này ta cũng biết, nhưng thiên hạ dù lớn cũng không có chỗ để cho ta trốn tránh, người của loạn chiến đạo môn mặc dù đều điên cuồng, nhưng không hề có thù hận sâu sắc gì với ta, nhưng Đỗ gia thì không giống, bọn chúng và ta như nước với lửa không thể nào cùng sống trên thế giới này. Có ta thì không thể nào có chúng, có chúng thì không thể có ta, sớm muộn gì cũng là kết cục không chết thì không kết thúc, bất luận ta có trốn ở đâu, bọn chúng cũng có cách để tìm ra ta"

  "Vậy thì huynh làm thế nào" Long Vũ có chút quan tâm hỏi

  "yên tâm đi, cường giả trong thiên hạ không chỉ giới hạn trong số người của hai nhà này, có người đã hứa với ta, chỉ cần ta có thể đánh bại được cao thủ thanh niên của hai nhà Đỗ gia và Lí gia, tới lúc đó sẽ có cao thủ tới giúp đỡ ta, bọn họ sẽ xuất hiện đối phó với những nhân vật tiền bối"

  "Lời hứa đó căn bản không có gì để đảm bảo, một mình huynh làm sao có thể chiến đấu lại được đám đông cao thủ như Đỗ Hạo, Lí Nhược Lan?"

  "Không cần lo lắng, trong lòng ta đã có sắp xếp, đám người đó không giết được ta đâu" Thần nam tràn đầy tự tin nói: "Tới nay một chân ta đã bước vào lĩnh vực lục giai, trong thiên hạ người có thể giết được ta đã không nhiều nữa rồi, hừm, bọn chúng nhất định đừng để ta có cơ hội, chỉ cần để ta hoàn toàn bước vào lĩnh vực lục giai, ta nhất định sẽ đánh một trận long trời lở đất với hai gia tộc đó"

  Long Vũ không nói gì, bắt đầu tiếp tục vẽ tranh

  Thần Nam trong bức tranh chân đứng trên Thần linh long, giương cung bắn tên, mười mũi tên bay qua không trung, kéo theo cái đuôi ánh sáng dài thuột giống như sao băng, bắn nổ tung đầu của mười con phi long, cơ thể khổng lồ của phi long rơi xuống mặt đất."

  Nét vẽ phi phàm, tái hiện lại một cách chân thực nhất cảnh tượng lúc đó trên bức tranh, vô cùng truyền thần

  Long Vũ cẩn thận cuốn bức vẽ lại, sau đó đưa bút vẽ cho Thần Nam nói: "Huynh cũng vẽ tặng ta một bức đi"

  Thần Nam nhăn nhó nói: "Ta chắc chẳng có được công lực như nàng, chỉ e rằng không thể vẽ được dung nhan tuyệt thế của nàng lên giấy"

  Long Vũ cười, vẻ mặt rạng rỡ, toát lên mê lực vô tận

  "Vẽ tranh cần phải dùng tâm, chỉ cần huynh có tâm ý, nhân vật trong tranh nhất định sẽ tự nhiên truyền thần"

  Thần Nam ngạc nhiên, lặng lẽ trải giấy ra, cầm lấy cây bút vẽ, bắt đầu chăm chú vẽ, tài vẽ tranh của chàng ta không thể nào so sánh được với Long Vũ, vì theo đuổi sự hoàn mĩ, chàng đã vẽ đầy đặn trong nửa canh giờ

  Người con gái trong tranh đúng là xinh đẹp vô song, nụ cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt thuần khiết không có chút tà ác...

  Chỉ có điều, Long Vũ chỉ nhìn thoáng qua, đã nói: "Hình giống thần không giống, người trong tranh là ta sao?"

  Thần Nam ngạc nhiên, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tim chàng, càng ngày càng rõ ràng, nụ cười của nàng ta ấm áp hơh ánh sáng mặt trời, dịu dàng hơn sóng biển, thuần khiết hơn băng tuyết, thơm hơn hoa tươi...

  "hừm, vẽ tranh cho ca ca, lại thất thần, nghĩ ta trở thành một người khác, thật đáng ghét" Long Vũ cười, đám cho Thần Nam một cú trời giáng, cho dù Thần Nam đã một chân bước vão lĩnh vực lục giai, cũng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng

  Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Thần Nam, Long Vũ hất mái tóc ngắn rất đàn ông, cười nói: "Không ngờ huynh lại biết đỏ mặt, này, huynh không phải đã yêu ta rồi đấy chứ? Ta cảnh cáo huynh không được nghĩ lung tung đấy!"

  Thần Nam bây giờ cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, lời nói của Long Vũ rất mơ hồ, đường như đang... chỉ là chàng có thể không? Nghĩ một người, vẫn thích một người khác... chàng dù thế nào đi nữa cũng không thể nói lên lời!"

  "ha ha, đã bị ca ca nói cho lại đỏ mặt rồi, huynh có lúc quả thật rất đáng yêu!"

  Long Bảo Bảo cuối cùng đã ăn no rồi, lảo đảo bước tới, giọng sặc mùi sữa nói: "Long Vũ cũng rất đáng yêu, hơn nữa cũng rất xinh đẹp, ta chúc cho tâm tưởng của nàng thành sự thật"

  Long Vũ cười rạng rỡ, nàng ta dường như rất thích long bảo bảo, ông lấy nó vào trong lòng, thân mật vuốt sừng của nó: "Anh bạn nhỏ này đúng là một tên giảo hoạt"

  "Ôi, quang minh đại thần côn tại thượng, ta say rồi..."

  ...

  Ngày thứ tư, khi Thần Nam rời Long gia, Long Vũ nói với Thần Nam: "thời đại Huyền chiến sắp tới rồi, trong trận đại chiến sắp tới huynh nhất định phải cẩn thận bảo trọng, nếu như huynh không chết, lúc quy ẩn hãy nói với ta một tiếng..."

  "yên tâm, không có ai có thể giết được ta, nàng cũng bảo trọng..."

  Thần Linh Long đưa Thần Nam lao lên trời, không ngừng bay lượn vòng trên bầu trời bên trên long gia, kim quang lấp lánh chiếu sáng khắp bầu trời thành màu hoàng kim, sau đó nó đưa Thần Nam bay về hướng núi Côn Lôn.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Mùa Hạ Non

  Thanh Thủy

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619202]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462766]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599470]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422759]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293480]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553243]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654626]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270874]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2226327]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982888]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969563]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540470]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448065]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420853]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196908]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134468]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059531]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051202]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010473]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010090]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943233]
  25.Quỷ Bảo [902281]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899512]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888073]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864549]
  29.Hắc Nho [833659]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825510]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825061]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739674]
  33.Tru Tiên [738127]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729869]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649625]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617320]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590056]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554328]
  39.Hoàn Hảo [551603]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526508]
  41.Tầm Tần Ký [503830]
  42.Thiên Đường [448101]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441689]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435746]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434638]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422446]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412203]
  48.Cậu Chó [408811]
  49.If You Are Here [408401]
  50.Từ Khi Có Em [397281]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm