hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 47

  Long Vũ

  Thần Linh Long gầm thét liên hồi, bởi vì câu nói sau cùng của Lí Nhược Lan: "Thần Linh Long thật đáng yêu" khiến nó cảm thấy bị động chạm tới lòng tự tôn

  Long Bảo Bảo nhanh chóng biến nhỏ, dẩu mồm hạ xuống vai Thần nam, bất mãn làu bàu: "bộ dạng cơ thể ta biến hóa ra không thần vũ sao? Tại sao người con gái đó vẫn nói ta đáng yêu,ta chỉ sợ nói sẽ lộ ra giọng trẻ con, mới chỉ lớn tiếng gầm gào, kết quả vẫn bị người ta cười nhạo, bảo bảo rất tức giận, ả con gái đó thật đáng ghét!"

  Nghe giọng nói sặc mùi sữa của nó, Thần Nam không nhịn được bật cười, tâm trạng vốn căng thẳng đã thoải mái hơn

  "Đáng ghét, đợi sau khi cơ thể ta hoàn toàn phục hồi, nhất định sẽ bắt lấy kẻ hôm nay đã dám coi thường ta, nhốt chúng trong một căn phòng nhỏ tối om, hàng ngày để chúng dâng rượu, cánh gà nướng cho ta..."

  .....

  Đỗ Hạo gần đây tỏa sáng như mặt trời, lần này, tới để tấn công long gia, cuối cùng vì sự có mặt của Thần Nam mà ý đồ đã bị thất bại. Thần Nam lại điền thêm một dấu tích sâu trong bảng chiến tích của bản thân mình, tuy nhiên con đường phía trước không hề sáng sủa, những người còn đợi chàng đều là những đối thủ hùng mạnh, thời đại huyền chiến sắp tới sớm.

  Đại chiến đã qua đi ba ngày, mọi tin tức đều đã truyền khắp giới tu luyện, Thần Nam bây giờ đối với những tin tức, những lời đồn đại đó đã quen rồi, cũng không quan tâm

  Lúc này, chàng đang ở trong một trang viên của Long gia

  Ba ngày trước Long Phủ hoàn toàn bị phá hủy trọng trận đại chiến giữa Thần Nam và Đỗ Hạo, hóa thành một đống đổ nát, tiềm lực kinh tế của Long gia đúng là hùng hậu khó mà tưởng tượng được, một tòa nhà đối với bọn họ mà nói chẳng là gì cả, quy mô của trang viên này so với long phủ trước kia chẳng hề kém cạnh

  Long Tự Phong và Long Lão Thái gia cám ơn Thần Nam rất nhiều, đồng thời không biết vô tình hay hữu ý, để cho Long Vũ và Thần Nam có nhiều thời gian ở một mình bên nhau

  Con suối nhỏ ở phía xa đang róc rách chảy, trên bờ hoa cỏ thơm ngát, Thần Nam nằm trên bãi cỏ mềm mại, sắp sửa chìm vào giấc mộng, cách đó không xa, Long Bảo Bảo được mấy người nhà Long gia phục vụ tận tình, đang ăn uống cật lực trên bãi cỏ bên bờ sông

  Cảnh sắc xung quang trang viên vô cùng tươi đẹp, núi xanh, sông xanh, đồng cỏ... một thời gian dài bôn ba ở các thành phố, đến một nơi trở về với tự nhiên thế này, Thần Nam có cảm giác vô cùng thoải mái, mấy tháng nay chàng liên tiếp đại chiến, thật sự đã quá mệt mỏi rồi, khó có thể có được khoảng thời gian thoải mái thế này.

  "Thần Nam, cám ơn huynh đã tới cứu viện cho Long gia"

  Một người thanh niên dáng người uyển chuyển, tao nhã, duyên dáng bước tới, người đang tới vô cùng xinh đẹp, có thể nó là đẹp tới cực điểm, có thể được gọi là tuyệt thế nam mĩ nhân, nhưng nhìn kĩ nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc vô cùng, người này lạ là một cô gái mặc giả trai

  Không còn nghi ngờ gì nữa, người con gái đó chính là Long Vũ

  Long Vũ dáng người duyên dáng, mái tóc ngắn đen nhánh để ngang qua tai, đôi mắt long lanh trong veo, như nước mùa thu, sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm, tạo thành một người con gái xinh đẹp

  Nàng ta không mặc váy dài, mà lại mặc một bộ đồ con trai, nhìn rất đơn giản, thoải mái, khỏe khoắn, bộc lộ ra vẻ đẹp trung tính, phát ra một cảm giác mê hoặc khác lạ, khiến người ta cảm thấy mới lạ khó mà kháng cự lại được

  Thần Nam đã mấy tháng không gặp Long Vũ, phát hiện ra rằng nàng ta càng ngày càng trở nên xinh đẹp xuất trần nửa trái tim của thiên sứ khiến cho nàng ta nhiễm thêm một luồng khí tức tiên linh, vài thàng gần đây nàng ta đã hoàn thành một lần lột xác, dần dần thoát khỏi tâm trạng đau thương, người con gái vui tươi tự tin rực rỡ như ánh sáng mặt trời lại dần dần trở lại, nàng ta lại trở về là Long Vũ thần thái trẻ trung, phong thái tự tin khi xưa,

  "Đồ ngốc, đừng có nhìn ca ca mà đờ đẫn ra thế, này, ăn đi" Long Vũ mỉm cười, nàng ta đưa một mâm hoa quả ra, bên trên có để hoa qua các màu

  Thần Nam vừa nãy quả thật đã nhìn đến ngây người, trên thế giới mĩ nữ là vô số, nhưng Long Vũ tuyệt đối là đặc biệt nhất, khí chất vốn có của nàng ta, khiến cho nàng ta dù là đứng trong đám đông các tuyệt sắc mĩ nữ cũng vẫn trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý tới nhất.

  "Long đệ đệ đúng là phong thái tuyệt thế, ta là một người phàm tục, quả thật đã nhìn tới say mê!"

  "này, bản tính đồi bại khó đổi."

  ....

  Hai người dường như lại trở về với trước kia, giống như khi ở Thần phong học viện, không thể tránh được việc lại cãi nhau, tuy nhiên, đấy không phải là phá vỡ không khí, ngược lại khiến cho họ càng cảm thấy thân thiết hơn, những truyện trước kia như đang hiện ra trước mắt

  "Ôi, cánh gà thật ngon, rượu hoa quả thật thơm" Long bảo bảo ăn tới nỗi mồm nhậy nhụa mỡ, người hầu của Long gia trố mắt nhìn, không ngừng đưa rượu đưa thịt tới bãi cỏ một cách máy móc, bọn họ có chút đờ đẫn rồi, tên tiểu quái vật này đúng là một cái động không đáy, tới tận bây giờ đã ăn hết hai con bò, năm con dê, ba mươi con gà, và vô số cánh gà

  Tiểu long chỉ hiếu kì liếc nhìn về Long Vũ và Thần Nam ở phía xa, sau đó lại vùi đâu vào ăn uống

  Long Vũ sau khi trở về, bút mực giấy vẽ không khi nào rời người, bây giờ nàng ta đang ngồi trên bãi cỏ, người con trai trong bức tranh, chính là cảnh tượng Thần Nam đại chiến với Đỗ Hạo

  Tới nay công phu vẽ tranh của nàng ta đã ít có người bì kịp, sau khi hạ bút một bức dục huyết đồ nhanh chóng hoàn thành, Thần Nam trong bức tranh, mái tóc dài dựng thẳng, áo nhuốm máu, ma đao trong tay hướng lên trời,thể hiện cảnh tượng khốc liệt trong trận chiến một cánh vô cùng sinh động

  "Vẽ đúng là không tồi, không ngờ ta lại dũng mãnh tới vậy, hì hì, đáng để cất giữ" Thần Nam cười nói

  "xin lỗi đi, đây là do tài vẽ tranh của ca ca giỏi, cố ý mĩ hóa ngươi, nếu không với bộ dạng này của ngươi, làm gì có dáng dấp của một cao thru" Long Vũ trợn mắt nhìn chàng ta, vô tình đả kích

  "hì, nàng đúng là chỉ biết làm khổ ta, sao ta lại không có dáng dấp của cao thủ chứ? Mặc dù không dám sánh ngang với những cao thủ cái thế trong thiên hạ, nhưng sao lại không thể gọi là một cao thủ hiếm có chứ" Thần Nam biện luận

  "Được, ta lại vẽ một bức nữa cho ngươi coi, vẽ bộ mặt vốn có của ngươi" Long Vũ cười vô cùng rạng rỡ, cây bút trong tay gạch gạch chấm chấm, không lâu sau đã hoàn thành một bức tranh mới

  "Ta xỉu đây, lại làm cho ta xấu tới thế này, nói thế nào thì nói người này cũng không giống ta, đưa bút đây ta vẽ cho nàng một bức"

  .........

  Rất lâu sau, câu chuyện giữa hai người dường như ít đi một chút, Long Vũ do dự một lát nói: "Thần nam, hay là huynh hãy quy ẩn đi, một mình huynh đấu không lại bọn chúng đâu. Đỗ gia hiệu là đông thổ hoàng tộc, thực lực của chúng tuyệt đối không phải huynh có thể chống lại, loạn chiến đạo môn cùng từng hiệu là đông thổ đệ nhất, thực lực cũng cao thâm khó đoán, những nhân vật tiền bối của hai gia tộc đó nếu như xuất hiện, dù huynh có làm thế nào đi nữa cũng không thể chống được."

  Thần Nam gượng cười nói: "Những điều này ta cũng biết, nhưng thiên hạ dù lớn cũng không có chỗ để cho ta trốn tránh, người của loạn chiến đạo môn mặc dù đều điên cuồng, nhưng không hề có thù hận sâu sắc gì với ta, nhưng Đỗ gia thì không giống, bọn chúng và ta như nước với lửa không thể nào cùng sống trên thế giới này. Có ta thì không thể nào có chúng, có chúng thì không thể có ta, sớm muộn gì cũng là kết cục không chết thì không kết thúc, bất luận ta có trốn ở đâu, bọn chúng cũng có cách để tìm ra ta"

  "Vậy thì huynh làm thế nào" Long Vũ có chút quan tâm hỏi

  "yên tâm đi, cường giả trong thiên hạ không chỉ giới hạn trong số người của hai nhà này, có người đã hứa với ta, chỉ cần ta có thể đánh bại được cao thủ thanh niên của hai nhà Đỗ gia và Lí gia, tới lúc đó sẽ có cao thủ tới giúp đỡ ta, bọn họ sẽ xuất hiện đối phó với những nhân vật tiền bối"

  "Lời hứa đó căn bản không có gì để đảm bảo, một mình huynh làm sao có thể chiến đấu lại được đám đông cao thủ như Đỗ Hạo, Lí Nhược Lan?"

  "Không cần lo lắng, trong lòng ta đã có sắp xếp, đám người đó không giết được ta đâu" Thần nam tràn đầy tự tin nói: "Tới nay một chân ta đã bước vào lĩnh vực lục giai, trong thiên hạ người có thể giết được ta đã không nhiều nữa rồi, hừm, bọn chúng nhất định đừng để ta có cơ hội, chỉ cần để ta hoàn toàn bước vào lĩnh vực lục giai, ta nhất định sẽ đánh một trận long trời lở đất với hai gia tộc đó"

  Long Vũ không nói gì, bắt đầu tiếp tục vẽ tranh

  Thần Nam trong bức tranh chân đứng trên Thần linh long, giương cung bắn tên, mười mũi tên bay qua không trung, kéo theo cái đuôi ánh sáng dài thuột giống như sao băng, bắn nổ tung đầu của mười con phi long, cơ thể khổng lồ của phi long rơi xuống mặt đất."

  Nét vẽ phi phàm, tái hiện lại một cách chân thực nhất cảnh tượng lúc đó trên bức tranh, vô cùng truyền thần

  Long Vũ cẩn thận cuốn bức vẽ lại, sau đó đưa bút vẽ cho Thần Nam nói: "Huynh cũng vẽ tặng ta một bức đi"

  Thần Nam nhăn nhó nói: "Ta chắc chẳng có được công lực như nàng, chỉ e rằng không thể vẽ được dung nhan tuyệt thế của nàng lên giấy"

  Long Vũ cười, vẻ mặt rạng rỡ, toát lên mê lực vô tận

  "Vẽ tranh cần phải dùng tâm, chỉ cần huynh có tâm ý, nhân vật trong tranh nhất định sẽ tự nhiên truyền thần"

  Thần Nam ngạc nhiên, lặng lẽ trải giấy ra, cầm lấy cây bút vẽ, bắt đầu chăm chú vẽ, tài vẽ tranh của chàng ta không thể nào so sánh được với Long Vũ, vì theo đuổi sự hoàn mĩ, chàng đã vẽ đầy đặn trong nửa canh giờ

  Người con gái trong tranh đúng là xinh đẹp vô song, nụ cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt thuần khiết không có chút tà ác...

  Chỉ có điều, Long Vũ chỉ nhìn thoáng qua, đã nói: "Hình giống thần không giống, người trong tranh là ta sao?"

  Thần Nam ngạc nhiên, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tim chàng, càng ngày càng rõ ràng, nụ cười của nàng ta ấm áp hơh ánh sáng mặt trời, dịu dàng hơn sóng biển, thuần khiết hơn băng tuyết, thơm hơn hoa tươi...

  "hừm, vẽ tranh cho ca ca, lại thất thần, nghĩ ta trở thành một người khác, thật đáng ghét" Long Vũ cười, đám cho Thần Nam một cú trời giáng, cho dù Thần Nam đã một chân bước vão lĩnh vực lục giai, cũng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng

  Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Thần Nam, Long Vũ hất mái tóc ngắn rất đàn ông, cười nói: "Không ngờ huynh lại biết đỏ mặt, này, huynh không phải đã yêu ta rồi đấy chứ? Ta cảnh cáo huynh không được nghĩ lung tung đấy!"

  Thần Nam bây giờ cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, lời nói của Long Vũ rất mơ hồ, đường như đang... chỉ là chàng có thể không? Nghĩ một người, vẫn thích một người khác... chàng dù thế nào đi nữa cũng không thể nói lên lời!"

  "ha ha, đã bị ca ca nói cho lại đỏ mặt rồi, huynh có lúc quả thật rất đáng yêu!"

  Long Bảo Bảo cuối cùng đã ăn no rồi, lảo đảo bước tới, giọng sặc mùi sữa nói: "Long Vũ cũng rất đáng yêu, hơn nữa cũng rất xinh đẹp, ta chúc cho tâm tưởng của nàng thành sự thật"

  Long Vũ cười rạng rỡ, nàng ta dường như rất thích long bảo bảo, ông lấy nó vào trong lòng, thân mật vuốt sừng của nó: "Anh bạn nhỏ này đúng là một tên giảo hoạt"

  "Ôi, quang minh đại thần côn tại thượng, ta say rồi..."

  ...

  Ngày thứ tư, khi Thần Nam rời Long gia, Long Vũ nói với Thần Nam: "thời đại Huyền chiến sắp tới rồi, trong trận đại chiến sắp tới huynh nhất định phải cẩn thận bảo trọng, nếu như huynh không chết, lúc quy ẩn hãy nói với ta một tiếng..."

  "yên tâm, không có ai có thể giết được ta, nàng cũng bảo trọng..."

  Thần Linh Long đưa Thần Nam lao lên trời, không ngừng bay lượn vòng trên bầu trời bên trên long gia, kim quang lấp lánh chiếu sáng khắp bầu trời thành màu hoàng kim, sau đó nó đưa Thần Nam bay về hướng núi Côn Lôn.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Y Sĩ Tiền Tuyến

  Trang Châu

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639283]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470993]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490667]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300084]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445378]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078411]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028637]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905245]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851998]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842879]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622346]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm