hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 465

  Huyết quan

  Huyết quan tuy đậy nắp nhưng vẫn khiến người khác kinh hồn.

  Đó là một cỗ "thế" vô hình, phảng phất là nguồn gốc tội ác, mở ra sẽ tạo thành tai nạn kinh thiên, Thần Nam tuy hơi hé nắp quan tài ra, liếc thấy toái cốt và toái nhục, nhưng giờ vẫm cảm thấy bị áp bức, biết rằng có thể mình đã lỗ mãng.

  Khí tức kinh nhân chầm chậm trải rộng, vô tận hắc vân cuồn cuộn, Hồng Hoang Kỳ cuốn huyết quan bay lên, phía trên hắc ám đại hợp cốc dấy lên sát khí vô tận, phảng phất tuyệt thế ác ma bị chôn sâu dưới đất xuất thế.

  Không Không và Tử Kim thần long cả kinh thất sắc, không biết phía dưới sơn cốc có vấn đề gì mà dao động kinh nhân lại tràn lên.

  "Sao lại thế này, phụ thân ở dưới đó có gặp nguy hiểm gì không?"

  Tử Kim thần long tỏ vẻ ngưng trọng, đứng trên vách đá cheo leo nhìn xuống nhưng ma vân dày đặc, nó không thấy gì.

  "Ầm, ầm, ầm."

  Hắc vân như hỏa sơn phun lên, hất văng con rồng du côn và Không Không lăn lộn trên lớp bạch cốt rải đất mặt đất.

  Một huyết quan bay lên vách đá, Hồng Hoang Kỳ theo sau.

  "A, sao lại là nó?" Tiểu Không Không rợn tóc gáy, nó và Thần Nam từng vào Thần ma đồ, từng thấy huyết quan nuốt sống Hoàng Thiên.

  Nhưng thấy Hồng Hoang Kỳ ở cạnh, không xảy ra bất trắc gì, nó mới yên tâm.

  "Phụ thân, sao lại quay về nhanh thế? Còn mang cả cỗ quan tài này về nữa, xảy ra chuyện gì?"

  "Nhanh?" Thần Nam kinh ngạc: "Không phải đã năm, sáu năm rồi sao?" Hắn phi hành trong hỗn độn thông đạo, cảm giác thời gian quá dài, đoán rằng ít nhất cũng phải năm, sáu năm.

  "Cha sao thế, rõ ràng mới đi chưa lâu, hà cớ tận năm, sáu năm? Không phải cha bị đả kích gì quá đáng ở dưới đó nên loạn hết tâm trí rồi chăng?"

  "Đáng đánh." Thần Nam cốc cho Không Không tinh ranh một cái, hoài nghi nhìn Tử Kim thần long hỏi: "Thật sự ta mới đi sao?"

  "Đương nhiên, long đại gia còn chưa uống xong vò rượu này."

  Nghe nó đáp vậy, trong lòng Thần Nam cả kinh, vĩnh hằng chi lộ quả thực vô cùng huyền bí, ở đó thời gian cơ hồ ngừng lại, hai chữ "vĩnh hằng" đã nói lên ý nghĩa chân chính của nó.

  "Cha, sao lại mang huyết quan lên đây, không sợ nó nuốt luon chúng ta sao?" Tuy đã qua nhiều năm nhưng Không Không vẫn còn sợ, lúc đó nó mới một tuổi, cảnh tượng huyết quan nuốt Hoàng Thiên để lại ấn tượng rất sâu.

  "Không phải cỗ đó, đây là cỗ khác, ta cần nghiên cứu rõ ràng một phen." Thần Nam định mở nắp.

  "Vù, vù", Không Không và Tử Kim thần long nhanh chóng bay lùi lại, tuy không thể phi hành nhưng tốc độ cực nhanh.

  Tử Kim thần long ở ngoài xa gầm lên: "Ta ngất mất, tiểu tử ngươi không bị điên chứ? Lẽ nào ngươi không cảm giác thấy huyết quan xuất hiện là vùng đất bạch cốt này liền đầy khí tức âm u ghê rợn khiến người ta nghẹt thời, huyết quan đẳng cấp Thái cổ này có thể tùy tiện mở ra sao? Ngươi không sợ rước phiền sao?"

  "Đúng, cha mau xem này, khắp vùng bạch cốt, mọi bộ xương đều rung lên, cỗ huyết quan kinh hồn này chắc do địa ngục triệu hoán."

  Không Không nói không sai, vùng bạch cốt vô tận tựa hồ bị một luồng sức mạnh vô danh hấp dẫn, đang rung lên, phảng phất như mọi vong linh đã chết sẽ tỉnh lại và quay về.

  Huyết quan thần bí mà đáng sợ, như là nguồn gốc tội ác, phong bế ngàn vạn ác hồn bên trong.

  Đã đưa huyết quan lên đây, Thần Nam đương nhiên không trả nó lại chỗ cũ mà phải tìm hiểu rõ ràng. Nhưng Không Không và Tử Kim thần long nói rất có lý, mở huyết quan ra ắt ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Hắn quyết định đợi thủy tinh khô lâu soái lĩnh ngũ sắc khô lâu quay về, sẽ cùng áp chế huyết quan rồi mới mở ra.

  "Được, vậy đợi đã."

  Hắn đưa thần thức rời khỏi Hồng Hoang Kỳ, quay lại nhục thể, tạm nghỉ một lúc rồi dùng đại pháp lực xé tan không gian, đưa thần thức hùng mạnh về đại lục hắc ám quan sát. Hắn muốn hiểu xem tung tích của Thái cổ chư thần làm gì khi họ quay lại.

  Nhưng hắn vô cùng kinh hãi nhận ra, tuy cảm nhận được một luồng đại lực lan tràn trong hắc ám thế giới, trong hỗn độn hải nhưng không nắm được nhóm Thái cổ thần thứ hai quay lại ở đâu.

  Tựa hồ... họ định giáng lâm nhưng còn chưa làm thế.

  Quả là tin tức kinh nhân. Xem ra vĩnh hằng chi lộ cùng Tiếp dẫn chi môn đều có sức mạnh thần bí, ở đó thời gian và không gian không thể xem xét theo lẽ thường mà đình trệ, xem ra Thái cổ thần vẫn đang trên đường quay về, hướng về đại lục hắc ám nhưng chưa thật sự xuất hiện.

  Thần Nam thu thần thức lại, rồi mở nội thiên địa ra.

  "Ai da da... sau cùng cha cũng chịu thả chúng con ra."

  Hai tiểu bất điểm kêu lên nhảy ra, một đứa nháy mắt, một đứa tỏ vẻ đáng thương ôm chặt chân hắn, tròe lên ôm cổ, nhất định không chịu buông.

  Hai búp bê mũm mĩm vốn vô cùng khả ái nhưng hiện tại khiến Thần Nam tức xì khói, mới thoáng chốc mà hai tiểu bất điểm đã khiến nội thiên địa của hắn nháo nhào không thành hình dạng gì, một vùng thần thánh quả thụ bị bẻ cành vặt lá, còn may có Sinh Mệnh nguyên tuyền tưới tắm, bằng không ắt tổn thất thảm trọng.

  "Hai các ngươi..." Hắn chỉ vào hai tiểu quỷ: "Sau này phải trói lại rồi nhốt trong lồng."

  "Cha hung hãn quá."

  "Cha ngược đãi chúng con."

  Thần Nam không muốn vòng vo, nói luôn: "Cho các ngươi cơ hội lập công chuộc tội, tiến vào thân thể mẫu thân rồi áp chế huyết quan cho ta."

  "Tuân mệnh, cha!" Hai tiểu quỷ thống thống khoái khoái đáp ứng, chạy khỏi nội thiên địa.

  Thần Nam cảm giác mình đã thất bại, phải dùng cách này áp chế huyết quan.

  Chừng một tháng sau, Thần Nam lại đưa thần thức vào đại lục hắc ám, phát hiện Thái cổ thần vẫn chưa xuất hiện.

  Hắn cảm giác mâu thuẫn, Thái cổ thần lẽ ra phải quay lại rồi, có lẽ tại Lục đạo đã tan tành có không gian cũng tan nát khác tồn tại song song với đại lục hắc ám. Họ chắc đang nhớ lại quá khứ, đại phá diệt tạo thành đả kích quá lớn với họ, những gì xa xưa đều không còn tồn tại.

  Thủy tinh khô lâu và ngũ sắc khô lâu quay về. Thủy tinh khô lâu lần này gần như tan tành, tuy cổ lão liên y chiến giáp đã tìm thêm được một miếng, cổ thuẫn cũng gần như hoàn chỉnh nhưng hiển nhiên nó trọng thương.

  Đó quả là việc kinh nhân, nên biết điểm bất diệt linh quang của nó siêu tuyệt, Thái Thượng hóa thân cũng từng nếm đòn mà dưới hắc ám đại hợp cốc lại có sức mạnh thần bí đánh tan được, quả nhiên không tầm thường.

  Kim, ngân, tử, ngọc, hắc ngũ đại khô lâu vương, cũng gần như tan nát, nhưng linh hồn trong đầu cốt vẫn y nguyên, cốt cách bị vỡ dần lành lại.

  Cho chúng đủ thời gian, thủy tinh khô lâu triệt để phục nguyên chắc sẽ có biến hóa rất lớn, trên cốt cách có huyết quang lưu động, là huyết thủy. Huyết nhục quả thật đang sinh sản.

  Thần Nam vốn định dùng Sinh Mệnh nguyên tuyền giúp nó nhưng sợ can dự từ bên ngoài sẽ xảy ra bất trắc, để nó tự biến hóa là hoàn mỹ nhất.

  Linh hồn dao động của năm bộ khô lâu mạnh hẳn, hắn đã thấy được chúng mạnh mẽ thế nào.

  Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, Thần Nam để Tác Tác và Huyền Huyền khống chế nhục thân Đạm Đài Tuyền ở phía ngoài, Tử Kim thần long và Không Không ở trong, hắn và mấy khô lâu ở trong cùng đoạn hắn cầm Hồng Hoang Kỳ mở huyết quan.

  "Ầm," trong cổ thiên lộ như có địa chấn, chấn động mạnh hơn lần hé mở huyết quan trước đây nhiều. Vô tận sát khí kinh rợn tràn lan khắp nơi, mọi hài cốt rung lên, không biết do dao động gây chấn động hay chúng đang bị triệu hoán, mọi vong linh đều muốn quay lại.

  Huyết quang xung thiên!

  Trong huyết quan, toái cốt và toái nhục phát ra hồng quang yêu dị, không biết tại Thần Nam hay không mà chúng phảng phất như phát ra sinh mệnh hoạt lực khẽ chuyển động mềm mại.

  "Ta ngất mất" Tử Kim thần long kêu lên kinh hãi.

  Quả là tính cảnh khiến người ta lạnh mình, chỉ dao động không thôi cũng khiến người ta run rẩy, cộng thêm tình cảnh này tất nhiên lại càng buốt lạnh trong lòng.

  "Giữ chúng lại." Thần Nam quát vang.

  Ai nấy dốc toàn lực, mấy đạo hào quang bùng lên xạ vào huyết quan, trùm lên đang mềm mại chuyển động.

  "A a a, đáng sợ thật." Hai tiểu bất điểm kêu lên kinh hãi, Thương Thiên chi nhãn liên tục xạ ra hủy diệt chi quang, từng dải hào quang xạ vào khiến không ít toái cốt và toái nhục tan đi, hóa thành huyết thủy.

  Nhưng người ta lại kinh hãi vì chỉ thoáng sau huyết thủy lại biến thành toái cốt và toái nhục. Huyền Huyền và Tác Tác khống chế Thương Thiên chi nhãn cũng không hủy diệt nổi.

  Đương nhiên tại Huyền Huyền và Tác Tác công lực quá thấp, không thể hoàn toàn chế ngự Thương Thiên chi nhãn nhưng cũng đủ thấy toái cốt và toái nhục vô cùng đáng sợ, chúng không hề hoàn chỉnh, lại bị động, chỉ biết phòng ngự.

  Thần Nam quan sát hồi lâu vẫn không hiểu nổi chỗ toái cốt và toái nhục là người, thú hay sinh mệnh thể nào.

  Cách đó không xa, ngàn vạn hài cốt rung lên, nhiều khô lâu đứng thẳng dậy.

  "Được rồi, lần này ta thử sáng tạo sinh mệnh!" Hắn vẫy tay, một bộ khô lâu hoàn chỉnh nhanh chóng bay tới, hắn dùng đại pháp lực, cách không hút một phần toái nhục trong huyết quan ra, phân ly với toái cốt rồi rải đều trên bộ bạch cốt.

  "Ầm," huyết quan đóng lại.

  Thần Nam chuyên tâm xử lý bộ khô lâu, dùng đại pháp lực của mình trợ giúp huyết nhục nhanh chóng mọc ra trên bộ bạch cốt, lại lấy một phần Sinh Mệnh nguyên tuyền trong nội thiên địa rảy vào khô lâu thân.

  Huyết nhục sinh trưởng cực nhanh, trong sát na bạch cốt sinh nhục! Bất quá khuôn mặt phẳng lỳ, không có hình tượng cụ thể.

  Lần ép buộc phải sinh ra này khẳng định có tác dụng phụ nhưng Thần Nam không thể cả nghĩ, hắn rất muốn xem thẻ uy lực của huyết nhục.

  Tử Kim thần long, Không Không, Tác Tác, Huyền Huyền cả kinh chứng kiến tất cả.

  Bạch cốt mọc thịt liền như có sinh mệnh, tự động đậy, hơn nữa có cả điểm điểm linh hồn dao động, khiến ai nấy cả kinh.

  Thần Nam cũng kinh hãi nhận ra linh hồn dao động đến từ huyết nhục, tuyệt không phải từ bộc bạch cốt, tựa hồ có điểm điểm tàn hồn dính lên huyết nhục, hắn vung chưởng ấn mạnh tới sinh mệnh thể vừa tạo ra. "Ầm", huyết nhục khô lâu vỡ tan những chỉ sát na sau đã hợp lại.

  "Đại Ma thiên vương... ngươi đến đây... Thời Không đại thần, ngươi..."

  Quay cuồng!

  Tử Kim thần long cả kinh há hốc mồm, Không Không cũng trợn trừng mắt, họ đều cảm giác được cỗ tinh thần dao động đó, nghe thấy tiếng hô hoán ngắt quãng.

  Thần Nam cũng kinh hãi muốn biết khô lâu nói gì nhưng chỉ nghe thấy thế, hắn biết bởi huyết nhục quá ít, tàn hồn bị thiếu đi nhưng hắn không dám cho hết toái cốt và toái nhục tụ lại.

  Hắn đoán rằng huyết quan có tác dụng trấn áp chỗ xương thịt này, nếu tất cả tụ lại sẽ có đại họa xảy ra.

  "Hay lắm." Thần Nam nhìn huyết nhục khô lâu, dung thần thức mãnh liệt xé tan không gian, quăng nó vào đại lục hắc ám.

  "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Tử Kim thần long không hiểu.

  "Nhóm Thái cổ thần thứ hai sắp về, tàn khuyết sinh mệnh thể mói tái tạo này cứ để họ đánh giá xem là thần thánh phương nào."

  Đoạn hắn lại cẩn thận lấy ra một chút toái cốt, luyện hóa vào một bộ xương tầm thường. Kết quả cũng có từng sợi linh hồn dao động phát ra.

  Vẫn không thể biết được tin tức gì hay ho từ linh hồn dao động.

  Toái cốt và toái nhục trong huyết quan chỉ ẩn chứa điểm điểm tàn hồn, bị phân chia thế này nên không đủ.

  Khô lâu bị đẩy toái cốt vào nhìn quanh tựa hồ nhớ lại nhưng nó chưa kịp làm gì đã bị Thần Nam đẩy vảo đại lục hắc ám.

  "Hy vọng Thái cổ thần có thể thấy được lai lịch của huyết nhục và toái cốt."

  Thần Nam xé một góc không gian, quan sát hắc ám đại lục.

  Cùng lúc huyết quan đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, không hề phát ra dao động nào đoạn "ầm" một tiếng, hút Thần Nam vào trong.

  "A... cha ơi."


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Y Sĩ Tiền Tuyến

  Trang Châu

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639619]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689685]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972329]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078612]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026394]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876909]
  29.Hắc Nho [852117]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427342]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm