hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 456

  Đại chiến Thái thượng

  Tình cảnh khiến tất cả há hốc mồm, cả nhà Thần Nam hùng hổ, thanh thế rình rang đến khoắng nhà Thái Thượng.

  Thái thượng là hồng hoang cự bá, cao thủ siêu cấp, ai dám tranh phong? Thậm chí có truyền thuyết y là một dạng chân thân của "Thiên", có nghĩa là một trong những Thiên.

  Ngay cả thiên giai cường giả cũng tránh y như rắn rết, bò cạp, vốn không muốn chạm vào, còn cả nhà Thần Nam lại điên cuồng hệt như thủ mộ lão nhân. Tự động tìm đến, quả nhiên ngông cuồng không để đâu cho hết.

  Tử Kim thần long xưa nay chỉ sợ thiên hạ không loạn, hưng phấn kêu ngao ngao ầm lên, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã hút bóng vào vùng hỗn độn. Không Không đã mất bóng từ trước, nó vẫn như hồi nhỏ, ưa hoạt bát hiếu động, không chịu tịch mịch.

  Hai tiểu bất điểm đi đầu tiên, hăng hái dẫn đường dù chuyến đi khoắng nhà Thái Thượng chưa chắc đã thành công. Hai tiểu quỷ khống chế nhục thân Đạm Đài Tuyền, lao đi như điện chớp, liên tục phá toái hỗn độn khiến Không Không theo sau không kịp ngửi bụi. Chúng tựa hồ sợ rằng sẽ bị người nhà bắt về nên dốc toàn lực.

  Thần Nam phát khùng, hai tiểu bất điểm này vừa sinh ra đã gây họa, so với việc trốn nhà của Không Không và Y Y năm xưa, lần này thật sự là tai họa.

  Đương nhiên hắn càng giận thủ mộ lão nhân, đúng là "lão yêu nghiệt" chuyên gây họa, xuất hiện là xui xẻo. Hắn nhớ lại mỗi lần lão xuất hiện hắn đều gặp xui, dường như chân lý là thế.

  Dù nhân ảnh phi hành phía trước chỉ là hóa thân của lão nhưng hắn rất muốn bắt lấy, dần cho một trận để xả giận.

  Thủy tinh khô lâu ung dung bám theo, cùng hắn tiến bước.

  Hóa thân của thủ mộ lão nhân hưng phấn, quay lại gọi: "Tiểu tử, nhanh lên. Hắc hắc, lần này không biết sẽ kiếm được bảo bối gì, chưa biết chừng sẽ tìm được thí thiên hung khí hoặc cứu được mấy chiến hồn bị trấn áp. Ai da, tên tiểu tử khốn kiếp, dám đánh lén ta..."

  "Lão họa hại, tìm ta giúp là được rồi, sao còn kéo hài tử của ta vào cuộc?"

  "Hiện tại nói gì cũng muộn rồi, mau đi nào, bằng không mấy tên nhóc sẽ gây loạn." Thủ mộ lão nhân nói xong liền mất bóng.

  "Lão yêu nghiệt đi đâu?" Thần Nam cũng gia tốc phi hành.

  Chín vạn dặm ở đại lục là khoảng cách cực xa nhưng trong vùng tinh không tan vỡ lại rất ngắn, với tốc độ của bọn Thần Nam, không cần dùng toàn lực cũng nhanh chóng tới nơi. Nhưng tinh không đã tan vỡ nên hỗn độn trải ra mênh mang, phải liên tục phá vỡ mới tiến bước được, tốc độ đương nhiên chậm hơn.

  Tình huống hiện tại, thiên giai cao thủ muốn tiến bước từ tầng không cổ tinh bị tàn phá, đều phải xác định rõ phương hướng rồi cố gắng phá tan hỗn độn.

  Tử Kim thần long bị đuổi kịp đầu tiên, mất khá nhiều sức lực mới kịp Không Không, lục bọn Thần Nam nhìn thấy hai tiểu quỷ thì sào huyệt của Thái Thượng đã hiện ra trước mắt.

  Đã đến đây không còn đường lui nữa.

  Trên cổ tinh không tàn phá này, trừ không có hằng tinh tỏa sáng, có mười mấy tiểu hành tinh tan nát không thành hình dạng gì, một vài ngôi sao chỉ đáng là vẫn thạch cỡ lớn, không đáng gọi là hành tinh.

  Nhưng trong đó có một hành tinh cực nhỏ lại không mảy may tổn hại, nổi bật hẳn so với những hành tinh khác. Từ xa nhìn lại, bên mặt nó có thủy vực màu lam, những địa vực khác xanh rờn, ngập đầy sinh cơ.

  Không có hằng tinh nhưng tiểu tinh này sáng chói, phát ra ánh sáng nhu hòa.

  Cảm giác đầu tiên của Thần Nam rằng chuyện đó không phải ngẫu nhiên.

  Những tiểu tinh khác gần như hủy diệt, chỉ tiểu tinh có khí tức của Thái Thượng nguyên vẹn, không phải vì nó có vị trí tốt ở giữa các hành tinh khác nên được bảo vệ mà có người dùng đại pháp lực giữ lại. Quả thật người ta phải kinh hãi, Thái Thượng pháp lực vô biên!

  Hai tiểu quỷ lao thẳng đến tinh cầu màu lục, đồng thời cất lên giọng nói non nớt: "Cướp đây, Thái Thượng có nhà không? Cướp đây, chúng ta đến ăn cướp."

  Thủ mộ lão nhân cười ha hả, Tử Kim thần long lăn lộn trên không, Không Không há hốc mồm trước biểu hiện của tiểu đệ, tiểu muội. Thần Nam giận giữ nghiến răng kèn kẹt, trán xì khói, hai tiểu quỷ không hiểu sự đời, vừa xuất sinh chưa lâu mà không được chút gì tử tế.

  Hắn sợ chúng xảy ra chuyện nên nhanh chóng lao tới. Tiểu tinh màu lục đầy sinh cơ, ngược hẳn với các nơi khác trong tinh không tàn phá: hắc ám và âm lãnh, quả thật là thế ngoại tiên cảnh.

  Sông dài cuộn sóng, hồ lớn trong vắt, núi xanh um tùm, hoa cố ngát hương, thảo nguyên mênh mang, cảnh vật các nơi vô cùng phong phú.

  Một dải cung điện khí thế hoành tráng tọa lạc tại các địa vực, cổ lão thần điện phát ra thương tang khí tức, nhưng không vì tuế nguyệt trôi qua mà tàn phá, ngược lại cung điện giống như bất hủ thiên cung.

  Không sai, ở đó phát ra khí tức của Thái Thượng, dù y không có nhà, bận đuổi theo bản thể thủ mộ lão nhân nhưng dấu ấn bất diệt vẫn còn.

  "Oa, bảo bối, trong đó có bảo bối." Hai tiểu quỷ đáp xuống trước cổ điện, từ thể nội Đạm Đài Tuyền bò ra, đưa bàn chân trắng muốt định chạy vào.

  Thần Nam không cho phép chúng làm loạn, dùng đại pháp lực nhốt hai tiểu bất điểm lại, cuốn cả nhục thân Đạm Đài Tuyền theo.

  "Ầm."

  Một cỗ khí tức hùng hậy đột nhiên từ cổ điện bùng lên, mặt đất rung động, áp lực tràn khắp tiểu tinh, phảng phất có bậc chúa tể vô địch thức tỉnh.

  Ai nấy kinh ngạc, lẽ nào Thái Thượng quay về?

  Thủ mộ lão nhân hồ nghi, đoạn lắc đầu: "Không phải y, chắc cũng là hóa thân như ta."

  Dù vậy, tất cả đều hít sâu một hơi khí lạnh, cỗ uy thế này vô cùng đáng sợ, hơn hẳn thiên giai cao thủ tầm thường, khiến người ta rúng động.

  Hai tiểu quỷ tựa hồ dã cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng chui vào nhục thân Đạm Đài Tuyền.

  Một hình ảnh chiếc đầu từ trong cung điện nổi lên, càng lúc càng rõ trên nền trời.

  Đó là đầu một nam tử, vẻ mặt như điêu khắc, mắt sáng rực, phát ra uy nghiêm khí tức, thanh âm vang vọng tầng không: "Nhân loại nhỏ nhoi, dám đến mạo phạm tôn nghiêm của ta, kẻ xông vào Thái Thượng cung - chết."

  Hai mắt y phát ra hào quang kinh hồn, cơ hồ hủy diệt thế gian vạn vật, không gian tan vỡ, hào quang lao thẳng đến chỗ bọn Thần Nam.

  Hóa thân thủ mộ lão nhân kết thành pháp ấn cổ quái, đoạn ấn mạnh ra, một vùng hào quang sáng rực hình thành một tấm màn, khí thế hùng hậu lan tràn khiến không gian lay động, trùm lên hai dải sáng kinh dị kia.

  Không trung rung chuyển kịch liệt, hai mắt Thái Thượng bắn ra hai dải hào quang liên tục đánh tan trùng trùng màn sáng rồi tan biến. Y tạm thời đình chỉ công kích, cười lạnh: "Có chút bản lĩnh nhưng còn kém lắm."

  "Ta khinh, tên bổng chùy lại lên giọng, cùng là hóa thân, còn muốn ra vẻ ta đây là Thái Thượng hoàng." Thủ mộ lão nhân trả đòn.

  Cùng lúc, linh hồn dao động kịch liệt từ thủy tinh khô lâu phát ra, linh hồn Vũ Hinh quả nhiên thức tỉnh. Nàng từng tu luyện Thái Thượng vong tình lục nên vì Thái Thượng xuất hiện mà tỉnh lại.

  Thần Nam lo lắng nhưng điểm bất diệt linh quang trên trán thủy tinh khô lâu phát ra hào quang sáng rực, bao phủ cả cốt thể, bóng dáng tiểu thế giới xuất hiện.

  Đời thời bất diệt linh quang phát ra năng lượng như sóng nước liên tục tụ vào xương đầu, chầm chậm vỗ về linh hồn xáo động.

  "Thiên nhân, ha ha...lại một Thiên nhân nữa." Trên không đột nhiên vang lên tiếng cười của Thái Thượng như tiếng sấm. Một cự nhân vàng rực hiện lên rõ ràng, không chỉ là một chiếc đầu, phát ra dao động kinh nhân.

  Một bàn tay khổng lồ ập vào thủy tinh hài cốt, định chộp lấy, tròng mắt Thái Thượng phát ra tia nhìn tham lam như nhìn thấy thức ăn ngon lành nhất.

  "Giết." Thần Nam trực tiếp phá tan hư không, ma cốt phát ra một đòn lăng lệ, một quyền bá tuyệt thiên địa dấy lên ma khí ngùn ngụt đập vào Thái Thượng.

  Không Không hóa thành thiên kiếm chi thể, bổ mạnh vào địch thủ. Thủ mộ lão nhân cũng không chịu kém, kết thành những pháp ấn cổ quái, dấy lên dao động kinh hồn xé toang hư không, từng màn sáng trùm xuống.

  "Ầm, ầm, ầm."

  Năng lượng cuồng bá không ngừng lan tràn trên không, dao động năng lượng kịch liệt tỏa ra tinh không, tiểu hành tinh trở nên hôn ám, trận đánh giữa mấy đại cao thủ kinh thiên động địa, năng lượng xé tan dị không gian nuốt gọn thinh không.

  Hồi lâu sau mới yên tĩnh lại, chân trời dần sáng sủa.

  "Các ngươi định ngăn ta? Đó là thức ăn của ta, ngăn cũng vô dụng." Giọng nói lạnh lẽo vang vang khắp tầng không.

  "Ngươi không phải là Thái Thượng - hoàn mỹ thể do Thiên nhân biến hóa thành sao?" Thần Nam nhíu mày hỏi, hắn phải hỏi bởi chuyện này liên quan đến Vũ Hinh.

  "Thái Thượng do Thiên nhân biến hóa thành? Đúng là... buồn cười." Âm ba cuồn cuộn: "Thái Thượng vong tình lục do ta truyền lại, những kẻ tu thành Thiên nhân chi cảnh đều cống hiến sinh mệnh cho ta. Từng có kẻ gần thành công nhưng đến cuối lại thất bại, hắn là một kẻ đáng thương, sống trong mộng cảnh của ta mà cứ tưởng Thái Thượng vong tình lục do hắn sáng tạo và Thái Thượng do hắn biến hóa thành. Tất cả đều do ta ban cho, hắn chỉ là kẻ sống trong mộng cảnh của ta."

  Thiên nhân lại sống trong mộng cảnh do Thái Thượng bố trí. Tin tức kinh nhân này đủ chứng mình chỗ đáng sợ của Thái Thượng. Nói trắng ra Thiên nhân chỉ là thức ăn của y.

  Chả trách y thấy Vũ Hinh lại tỏ ra kích động như vậy, nàng từng tu luyện loại công pháp này.

  Thủ mộ lão nhân cười lạnh: "Lão nhân ta ta đã biết Thái Thượng vong tình lục rắm chó là một cái bẫy, cũng như Hoán Ma kinh, là vực sâu không đáy nên chưa bao giờ thèm nhìn." Rồi cười hắc hắc nói với Thần Nam: "Xem ra khô lâu mỹ nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm, bị tên biến thái này nhìn trúng, muốn bảo vệ chỉ còn cách diệt hóa thân của hắn, sau đó ta sẽ phong bế không gian này, Thái Thượng chân chính ắt không biết chuyện xảy ra. Hiện tại ta không còn bao nhiêu sức mạnh, phải trông vào các ngươi."

  "Cha, con đến đây." Hai tiểu quỷ đầu khống chế nhục thân Đạm Đài Tuyền lao tới, giọng nói non nớt vang lên, lao thẳng vào Thái Thượng: "Bảo bối, giao bảo bối ra, cướp đây."

  Hủy diệt chi nhãn của Thương Thiên phát ra hào quang lạnh mình trực tiếp oanh kích Thái Thượng. Khí tức hủy diệt trùm khắp tiểu tinh.

  Hai mắt Thái Thượng xạ ra hai đạo quang mang nghênh kích. Quái sự xảy ra, hóa thân của Thái Thượng không chống nổi Thương Thiên chi nhãn, bị đạo hào quang hủy diệt đánh văng đi, hư không vỡ vụn.

  "Thương Thiên chi nhãn." Thái Thượng hóa thân hô lên kinh hãi.

  Thủ mộ lão nhân đại hỉ: "Vật này đối phó với y là hợp nhất, dù Thái Thượng là một Thiên nhưng đây chỉ là thiên chi hóa thân, mắt y sao chống nổi Thương Thiên chi nhãn chân chính. Tất cả lên diệt y."

  Hai tiểu quỷ tuy giọng nói nhu nhu nhược nhược nhưng hành động không hề run tay, nghe thủ mộ lão nhân nói bèn huy động hủy diệt chi nhãn của Thương Thiên càng mạnh hơn, từng đạo hào quang phá tan hư không, điên cuồng tấn công Thái Thượng.

  "Các ngươi chỉ dựa vào song nhãn sao? Lẽ nào ta không có cấm kỵ thần thông khác sao?" Thái Thượng cười lạnh.

  "Hừ, ngươi tưởng chúng ta chỉ có Thương Thiên chi nhãn sao?" Thần Nam cười lạnh.

  "Grào... giết Thái Thượng." Tử Kim thần long chỉ sợ thiên hạ không loạn hưng phấn kêu ầm lên.

  "Giết." Vẻ mặt Không Không đầy sát khí.

  "Giết." Thủ mộ lão nhân trực tiếp xông tới.

  "Giết." Thần Nam sai khiến hài cốt Đại Ma thiên vương, ma diễm ngùn ngụt, ma vân kinh nhân che kín thiên không, dao động năng lượng quét khắp thập phương.

  Trận đại chiến kịch liệt nổ ra.

  Thần Nam, Không Không, Tử Kim thần long, hai tiểu bất điểm, hóa thân của thủ mộ lão nhân cũng đại chiến hóa thân Thái Thượng.

  Trời đất sụp đổ, những dòng sông phía dưới bị hất ngược lên không, từng dãy núi miên miên vô tận như những con rồng đất bị đại pháp lực kéo lên không, hoành tảo Thái Thượng.

  Đại chiến kịch liệt, công kích đáng sợ, riêng thủy tinh hài cốt tựa hồ gặp vấn đề gì đó, ngẩn ngơ ở ngoài xa, mặc cho Thần Nam hô hoán cũng không phản ứng.

  Hai tay thủ mộ lão nhân múa lên, núi non sụp đổ, mấy lần suýt xé tan Thái Thượng.

  Thần Nam với uy thế ma thôn thiên hạ, ép xuống Thái Thượng hóa thân, kéo một khối vẫn thạch cực lớn trên tàn phá tinh không đập vào cung điện phái dưới khiến cả tiểu tinh rung lên.

  Trận đại chiến sinh tử này khiến ai nấy dốc toàn lực, vô cùng kịch liệt.

  Vẫn thạch suýt nữa đạp tan Thái Thượng hóa thân, biến cung điện thành một đống hoang tàn.

  "Cha, đập hỏng hết bảo bối của chúng con." Hai tiểu quỷ đầu bất mãn kêu lên.

  Giờ còn tính gì đến bảo bối, giết Thái Thượng hóa thân mới là quan trọng.

  Nhưng như để đáp lời tiểu bất điểm, trong cung điện bùng lên trận trận bảo quang, mười mấy luồng dao động năng lượng hùng hồn tràn lan.

  Thái Thượng hóa thân vẫy tay hút một bánh xe cuồn cuộn ma khí vào tay.

  Thần Nam cũng không chậm hơn, dùng đại pháp lực nhanh chóng móc một "bảo vật" phát ra khí tức đáng sợ vào tay, nhưng lập tức hối hận, là một cây côn gãy nát, không ra kim loại hay gỗ, hắn nổi giận định quăng đi đoạt món khác nhưng thủ mộ lão nhân hô lên kinh hãi: "Hồng Hoang Kỳ."

  "Cái gì là Hồng Hoang Kỳ?" Thần Nam không hiểu: "Huyền Hoàng đại kỳ, ta từng nghe qua nhưng cây côn gãy nát này có gì lợi hại?"

  Thủ mộ lão nhân kích động vô cùng: "Huyền Hoàng đại kỳ quả nhiên lợi hại, là hung khí bất phàm nhưng so với Hồng Hoang Kỳ lại không đáng gì. Trong quá khứ xa xưa, mỗi lần Hồng Hoang Kỳ vẫy lên là tinh không lay động. Còn nhớ trận chiến Thái cổ không? Có vị cuồng nhân cầm Hồng Hoang Kỳ múa tít, cả tinh không hóa thành tử vực, mọi tinh cầu gần như không còn sinh mệnh, trừ vài thiên giai cao thủ mở được động phủ trong tinh không, những địa vực khác đều tử tịch. Nguồn gốc tội ác này từ Hồng Hoang Kỳ mà ra. Đương nhiên vì nguyên nhân khác mà lá hung kì bị vỡ tan, dù vậy nửa cán cờ cũng là hung khí thượng phẩm, là cấm kỵ thiên bảo vô giá, hôm nay Thái Thượng hóa thân chết chắc."


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Một Mai Khi Hòa Bình

  Nhã Ca

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5647006]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502971]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4640144]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471880]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341418]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600983]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690162]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498056]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300962]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010910]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972356]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549112]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470413]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446092]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204124]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150832]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078950]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062676]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1029072]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026632]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959558]
  25.Quỷ Bảo [921935]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907818]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877119]
  29.Hắc Nho [852274]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843324]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840253]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756154]
  33.Tru Tiên [747858]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745395]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662003]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622529]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592520]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569493]
  39.Hoàn Hảo [557827]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536878]
  41.Tầm Tần Ký [512194]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456507]
  43.Thiên Đường [452741]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [451057]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439879]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434185]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427592]
  48.Cậu Chó [417368]
  49.If You Are Here [411896]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408347]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm