hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 44

  Đệ nhất đạo môn

  Đỗ Hạo cảm thấy mọi thứ chao đảo, hắn ta há mồm thổ ra ba ngụm máu lớn, niềm tự tin của hắn ta bị một sự đả kích nghiêm trọng, từ bé tới lớn được gọi là thiên tài, nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra mình đúng là một kẻ đần độn, cẩn thận nghiên cứu nghịch thiên thất ma đao, lại lầm lẫn bước vào con đường sai lệch

  "phụt"

  Máu từ mồm Đỗ Hạo không ngừng phun ra, máu nhuộm đó áo của hắn ta, Thần Nam vẫn chưa ra tay, nhưng ngũ tạng của Đỗ Hạo đều đã bị thương, hắn ta không vượt qua được cửa ải chính bản thân mình, tức giận công tâm, tạng phủ của hắn đều bị thương tổn

  Phụt

  Đỗ Hạo cứ thế ngã xuống đất

  Đối mặt với người nhà Đỗ gia, Thần Nam không hề có chút nhân từ nào hết, lưỡi đao của tử vong ma đao chỉ thẳng vào Đỗ Hão, chàng dùng lực chém mạnh xuống

  Tuy nhiên đúng trong lúc này, một luồng dao động năng lượng kì lạ đột nhiên xuất hiện ở dưới ma đao, ánh sáng màu đỏ huyết lóe lên rồi biến mất, Đỗ Hạo trên mặt đất biến mất tăm

  Tử vong ma đao uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể hủy diệt tất cả mọi vật, chém mạnh xuống mặt đất, theo đó là một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bị chém thành một vết lớn, rãnh đen khổng lồ này, cũng không biết sâu bao nhiêu, thật vô cùng đáng sợ

  Thần Nam vô cùng tức giận, chàng biết là đã chém vào không khí, có người đã cứu được Đỗ hạo, chàng không chém vào người của đối phương, đồng thời, chàng vô cùng kinh ngạc, người vừa tới có thể cứu được người dưới nghịch thiên thất ma đao của chàng ta

  Xoạt

  Hồng quang lóe qua, trên không trung xuất hiện một người con trai mặc áo trắng, chân anh ta giẫm trên phi kiếm, nách kẹp Đỗ Hạo

  "wào..."

  Thần Linh Long gầm lên một tiếng, từ trên không trung lao xuống, tuy nhiên lập tức bị Thần Nam ngăn lại

  "Long Bảo Bảo đừng hành động lỗ mãng, ngươi cứ đứng ở một bên, không được nhúng tay vào"

  Thần nam lạnh lùng nhìn chằm chặp vào người vừa tới, đó là một người nam thanh niên trẻ tuổi chừng hơn hai mươi, tướng mạo anh tuấn, có thể được gọi là nam mĩ nhân, bạch y tung bay, có thể nói là thoát tục, đúng là rất giống với thần tiên

  "Đáng tiếc, thế là lãng phí mất một không gian ma pháp quyển trục quý giá!" người thanh niên áo trắng trong không trung lắc đầu, có chút tiếc nuối

  Thần Nam ngạc nhiên, vị tu đạo này lại có thể sử dụng không gian ma pháp quyển trục vô cùng hiếm thấy, chẳng trách có thể cứu được Đỗ Hạo tử dưới tử vong ma đao, nguyên nhân chính là ở đây

  Lúc nãy, chàng ta quả thật giật mình sợ hãi, vẫn cứ tưởng rằng có một lão quái vật thực lực không thể nào tưởng tượng được

  Lúc này, chàng nghĩ lại lời của vị phó viện trưởng nói: "tiểu tử ngươi đừng quá sơ xuất, nghe nói thanh niên cao thủ cảu đỗ gia không phải một mình đơn độc chiến đấu, mà còn mang theo một môn phái tu đạo cổ xưa trên chiến xa của họ, môn đạo này khi xưa được gọi là đông thổ đệ nhất, không biết là vì lí do gì, đã hàng nghìn hàng năm không xuất thế, lần này ngươi nhất định sẽ gặp những đối thủ mạnh mà ngươi không ngờ tới cùng trang lứa của mình"

  "Năm xưa được gọi là đệ nhất đạo môn tại đông thổ?" Thần Nam xách tử vong ma đao, nhìn người thanh niên áo trắng trên không trung

  Nghe xong câu nói này, người thanh niên anh tuấn có vẻ kinh ngạc

  "Không ngờ hàng nghìn năm trôi qua rồi, vẫn có người biết được môn phái của ta, môn phái cổ xưa, đúng là khiến người ta có chút cảm khái"

  "Nói như vậy, các ngươi quả thật đã liên thủ với Đỗ gia?" Thần Nam lạnh lùng hỏi: "Một lần nữa xuất hiện, muốn giống như Đỗ gia, khua khoắng làm cho giới tu luyện đại loạn, hay chỉ là muốn vực lại những ngày tháng huy hoàng khi xưa?"

  "Xem ra ngươi biết khá nhiều chuyện?" người thanh niên áo trắng vẻ mặt hiện ra nụ cười nhạt, vô cùng điềm nhiên và ung dung, đúng là có một tư thái xuất trần

  "có nhân tất có quả, đệ nhất đạo môn tái xuất, không ai có thể ngăn cản, đệ nhất của quá khứ cũng là đệ nhất của hiện tại" Nói đến đây. ánh mắt người thanh niên mặc áo trắng dần trở nên sắc sảo

  Thần Nam từ trong lời nói của người thanh niên áo trắng đã phát hiện ra vẻ thù địch, liền không khách sáo gì nữa, kích bác: "Thật buồn cười, người tu đạo lại xem trọng danh lợi như vậy, đúng là không biết các ngươi tu hành như thế nào?"

  Người con trai áo trắng chân giẫm trên phi kiếm, nhìn xuống phía Thần Nam, hỏi ngược lại: "Không nhập thế làm sao xuất thế?"

  "Nhập thế thì cần phải tham gia vào trận chiến danh lợi hay sao, đừng phí lới nữa, ngươi rốt cuộc có thái độ như thế nào, chẳng lẽ cũng muốn giết ta như Đỗ gia sao?"

  "ta đứng ở xa xem các người thi đấu, ngươi là một đối thủ hùng mạnh vô cùng, ta quả thật rất hi vọng được đánh một trận với ngươi"

  "ha...ha....ha...Đông thổ hoàng tộc...đông thổ đệ nhất đạo môn, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã!" Thần Nam cười lớn: "Ngươi còn đợi gì nữa? tới đây, để ta xem xem hiệu xưng là đệ nhất đạo môn rốt cuộc có những loại thần thông nào?"

  "Ta có mấy vị huynh đệ, đã tới tây đại lục, đi hội chiến với vài thánh địa truyền nhân, xem ra bọn họ đã tìm tới được những đối thủ không tồi, chỉ có điều, bọn họ không thể ngờ được rằng, ma đao tốt nhất lại đang ở đông thổ, ta quả thật cảm thấy vô cùng hứng thú, không ngờ nhanh như vậy mà ta đã tìm được ra ngươi, ta sớm đã mong chờ trận chiến này rồi!" trong mắt người thanh niên áo trắng lóe lên quang mang cuồng nhiệt

  Trời, đây là kẻ tu đạo gì chứ, the như những lời hắn ta nói để phán đoán, người trong gia tộc này dường như đều rất hiếu chiến,trái ngược hoàn toàn với khí chất xuất trần mà họ biểu hiện ra ngoài

  Người thanh niên áo trắng trong không trung nhìn thấy Thần Nam có vẻ nghi hoặc, bật cười, nói: "xem ra điều ngươi hiểu về gia tộc ta còn rất ít, biết tên của đệ nhất đạo môn chúng ta không? Tên là :Loạn chiến"

  "Loạn chiến, hì hì,, đúng là một đạo một kì quái, không cần nghĩ nhiều ta cũng biết nguyên nhân khi xưa các ngươi quy ẩn" Thần Nam cười nhạo nói

  "Ta tên là Lí trường Phong, đệ tam cao thủ trong thế hệ thanh niên của gia tộc, bây giờ ta chính thức khiêu chiến với ngươi!"

  Chính trong lúc này, ở phía xa trên không trung có một bóng người nhanh chóng tiến lại gần, một người thiếu niên áo trắng chân giẫm trên phi kiếm bay tới, có chút giống với Lí Trường Phong, cũng bộ dạng thoát tục, tuy nhiên ánh mắt anh ta sau khi nhìn về phía Thần nam, lập tức trở nên cuồng nhiệt, phá vỡ đi khí chất thoát trần

  " Trường Minh, đệ mang Đỗ Hạo đi, ta tới giao đấu với anh ta"

  "Đại ca, điều này không được hay cho lắm, ta mặc dù rất muốn giao chiến một trận với anh ta, nhưng mà điều này không phải thế hệ thanh niên của Đỗ gia đã nói, Thần Nam là của họ, do bọn họ tới giải quyết?"

  Lí trường Phong cười nhạt nói: "đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của Đỗ gia đã thất bại rồi, bọn họ sau này ngoài quần ẩu hoặc dùng thủ đoạn mờ ám ra, thì dựa vào cái gì mà giao chiến với Thần nam, bây giờ ta ra tay đối phó với Thần nam, chắc rằng bọn họ cũng không có gì để nói"

  "khẩu khí thật quá ngông cuồng, các ngươi coi ta là gì đây" Thần Nam phẫn nộ nói: "Cái gọi là đông thổ hoàng thất chẳng qua cũng chỉ là đám nô tài khi xưa của Thần gia, còn cái thứ đệ nhất đạo môn của các ngươi,đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi, lại sám coi thường ta đến vậy sao. Hừm,thanh niên cao thủ đã chết của Đỗ gia vần không đủ nhiều sao, chẳng lẽ vẫn cần các đệ nhất môn đạo của các ngươi đứng ra làm tấm gương nữa hay sao""

  Đúng trong lúc này Đỗ Hạo vừa ngất đi đã dần tỉnh lại, hắn ta há mồm phun ra một ngụm máu lớn, yếu ớt nói: "THần Nam ngươi đắc ý ít thôi, hôm nay ta nếu như có thể thoát khỏi tử quan, lần sau gặp lại ngươi chết là cái chắc! cánh cửa lớn của vũ đạo chí cao điện đường đã mở rộng trước mắt ta..."

  Thần Nam không nói gì, thầm huy đông tâm pháp nghịch thiên thất ma đao, đột nhiên tế tử vong ma đao, chém về phía Đỗ Hạo trên không trung, đây đúng là một đối thủ đáng sợ, để lại hắn ta, sớm muộn gì cũng là một tai họa, chàng ta muốn một đao tiêu diệt hòa toàn mối họa này, tuy nhiên Lí Trường Phong sớm đã có chuẩn bị, nhấc theo Đỗ Hạo, cưỡi phi kiếm, lao lên trời, tránh được một đao chí mạng

  "hì hì...." Đỗ Hạo trên không trung cười nham hiểm nói: "Sợ rồi chứ, đợi khi ta lĩnh hội hết tất cả những gì thu hoạch được trong tử cảnh, ngươi hãy đợi mà chết, Thần nam ta có thể nói với ngươi rằng, một tháng sau, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ngày chết của ngươi đã không còn xa nữa"

  "Chỉ dựa vào ngươi sao? Cứ luyện thêm nghìn năm nữa đi! Cả đời này ngươi cũng không thể là đối thủ của ta! Ta đợi ngươi tới nộp mạng!" Thần Nam giữ ma đao trong tay, lạnh lùng nhìn mấy người trên không trung

  Lí Trường Phong thúc giục: "Trường Minh mau đưa Đỗ hạo đi, tiếp theo đây ta phải giao chiến một trận, trận chiến này ta đã chờ đợi rất lâu rồi!"

  Lí trường Minh đưa Đỗ Hạo dần dần đi xa, tuy nhiên giọng nói của Đỗ Hạo vẫn vọng lại: "Thần gia đã suy tàn, sớm muốn gì cũng tiêu vong, Đỗ gia vực dậy, không kẻ nào có thể chống được, Thần nam ngươi là huyết mạch cuối cùng của thần gia, là vật tế lễ tốt nhất hiến tế cho huyết kì của Đỗ gia... sự việc của năm nghìn năm trước thì là gì chứ, đời này người con gái mà ngươi yêu cũng đã bị con cháu đỗ gia cướp mất rồi, ha ha...ha ha.. ta muốn ngươi mở to mắt ra mà nhìn, chẳng có cách nào ngăn cản được"

  Giọng nói của Đỗ Hạo lạnh lùng, vang lên trong không trung

  Thần Nam không hề cưỡi Thần linh long đuổi theo truy kích, bởi vì chàng phát hiện ra trong không trung phía xa đường như có một bóng người đang đứng, dường như là một người con gái tứ thái xuất trần...

  Long bảo bảo gầm động trời, uốn lượn trong không trung, nhưng Thần Nam đã ra lệnh cho nó, tuyệt đối không được đuổi theo hai người kia, chàng không muốn Long bảo bảo xảy ra điều gì bất trắc, trước mắt nhất định có rất nhiều địch thủ hùng mạnh đang đợi chàng, chàng hi vọng Long bảo bảo có thể nhanh chóng phục hồi lại, để có thể giúp đỡ được cho chàng

  Những đứng xem ở phía xa đang bàn tán xôn xao,sự hùng mạnh của Đỗ Hạo không có gì phải bàn cãi, nhưng cuối cùng lại thất bại một cách khó hiểu, bây giờ lại xuất hiện thêm một đệ tử Lí gia hiệu là đông thổ đệ nhất đạo môn, sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp

  "Được rồi, bây giờ người nhà Đỗ gia đã đi rồi, cuối cùng thì cũng đã tới lượt ta ra tay rồi, hi vọng ngươi sẽ không là ta thất vọng" ánh mắt của Lí Trường Phong lóe lên quang mang cuồng nhiệt đây đúng là một gia tộc điên cuồng, tâm pháp tu đạo của họ khác xa với những tâm pháp thông thường, khí chất bên ngoài mặc dù càng ngày càng xuất trần nhưng trong nội tâm thì ngược lại, chàng ngày càng hiếu chiến, thật khiến người ta không thể nào có thể tưởng tượng được

  "Được, vậy thì ngươi hãy tới đây đi!" ma đao của Thần Nam hướng lên trời, ma ảnh ở trong lưng không động đậy, mười thanh binh khí mờ ảo ẩn hiện, bao quanh người chàng ta, không ngừng chuyển động

  Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lúc này, tử vong ma đao dài gần một trượng trong tay chàng ta là nổi bật nhất, thân đao hoàn mĩ đã thực chất hóa lãnh lẽo đáng sợ, rất khó để người ta tưởng tượng ra rằng đây không phải là một thanh đao thật sự

  Sau khi cầm tử vong ma đao trong tay, Thần nam có cảm giác huyết nhục tương liên, khiến chàng cảm thấy đây không phải là một thanh đao năng lượng, trên thế gian này quả thật có một thanh đao như thế, bây giờ chàng đã nắm bắt được linh hồn của nó.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Lạc Đường Vào lịch Sử

  Nguyễn Mạnh Côn

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5647008]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502971]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4640145]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471881]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341418]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600984]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690162]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498058]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300962]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010910]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972356]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549112]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470414]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446092]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204124]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150832]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078950]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062676]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1029072]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026632]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959558]
  25.Quỷ Bảo [921935]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907818]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877119]
  29.Hắc Nho [852278]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843324]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840253]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756154]
  33.Tru Tiên [747858]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745396]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662003]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622529]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592520]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569493]
  39.Hoàn Hảo [557827]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536878]
  41.Tầm Tần Ký [512194]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456507]
  43.Thiên Đường [452741]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [451057]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439879]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434185]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427592]
  48.Cậu Chó [417369]
  49.If You Are Here [411896]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408348]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm