hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 668 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 44

  Đệ nhất đạo môn

  Đỗ Hạo cảm thấy mọi thứ chao đảo, hắn ta há mồm thổ ra ba ngụm máu lớn, niềm tự tin của hắn ta bị một sự đả kích nghiêm trọng, từ bé tới lớn được gọi là thiên tài, nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra mình đúng là một kẻ đần độn, cẩn thận nghiên cứu nghịch thiên thất ma đao, lại lầm lẫn bước vào con đường sai lệch

  "phụt"

  Máu từ mồm Đỗ Hạo không ngừng phun ra, máu nhuộm đó áo của hắn ta, Thần Nam vẫn chưa ra tay, nhưng ngũ tạng của Đỗ Hạo đều đã bị thương, hắn ta không vượt qua được cửa ải chính bản thân mình, tức giận công tâm, tạng phủ của hắn đều bị thương tổn

  Phụt

  Đỗ Hạo cứ thế ngã xuống đất

  Đối mặt với người nhà Đỗ gia, Thần Nam không hề có chút nhân từ nào hết, lưỡi đao của tử vong ma đao chỉ thẳng vào Đỗ Hão, chàng dùng lực chém mạnh xuống

  Tuy nhiên đúng trong lúc này, một luồng dao động năng lượng kì lạ đột nhiên xuất hiện ở dưới ma đao, ánh sáng màu đỏ huyết lóe lên rồi biến mất, Đỗ Hạo trên mặt đất biến mất tăm

  Tử vong ma đao uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể hủy diệt tất cả mọi vật, chém mạnh xuống mặt đất, theo đó là một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bị chém thành một vết lớn, rãnh đen khổng lồ này, cũng không biết sâu bao nhiêu, thật vô cùng đáng sợ

  Thần Nam vô cùng tức giận, chàng biết là đã chém vào không khí, có người đã cứu được Đỗ hạo, chàng không chém vào người của đối phương, đồng thời, chàng vô cùng kinh ngạc, người vừa tới có thể cứu được người dưới nghịch thiên thất ma đao của chàng ta

  Xoạt

  Hồng quang lóe qua, trên không trung xuất hiện một người con trai mặc áo trắng, chân anh ta giẫm trên phi kiếm, nách kẹp Đỗ Hạo

  "wào..."

  Thần Linh Long gầm lên một tiếng, từ trên không trung lao xuống, tuy nhiên lập tức bị Thần Nam ngăn lại

  "Long Bảo Bảo đừng hành động lỗ mãng, ngươi cứ đứng ở một bên, không được nhúng tay vào"

  Thần nam lạnh lùng nhìn chằm chặp vào người vừa tới, đó là một người nam thanh niên trẻ tuổi chừng hơn hai mươi, tướng mạo anh tuấn, có thể được gọi là nam mĩ nhân, bạch y tung bay, có thể nói là thoát tục, đúng là rất giống với thần tiên

  "Đáng tiếc, thế là lãng phí mất một không gian ma pháp quyển trục quý giá!" người thanh niên áo trắng trong không trung lắc đầu, có chút tiếc nuối

  Thần Nam ngạc nhiên, vị tu đạo này lại có thể sử dụng không gian ma pháp quyển trục vô cùng hiếm thấy, chẳng trách có thể cứu được Đỗ Hạo tử dưới tử vong ma đao, nguyên nhân chính là ở đây

  Lúc nãy, chàng ta quả thật giật mình sợ hãi, vẫn cứ tưởng rằng có một lão quái vật thực lực không thể nào tưởng tượng được

  Lúc này, chàng nghĩ lại lời của vị phó viện trưởng nói: "tiểu tử ngươi đừng quá sơ xuất, nghe nói thanh niên cao thủ cảu đỗ gia không phải một mình đơn độc chiến đấu, mà còn mang theo một môn phái tu đạo cổ xưa trên chiến xa của họ, môn đạo này khi xưa được gọi là đông thổ đệ nhất, không biết là vì lí do gì, đã hàng nghìn hàng năm không xuất thế, lần này ngươi nhất định sẽ gặp những đối thủ mạnh mà ngươi không ngờ tới cùng trang lứa của mình"

  "Năm xưa được gọi là đệ nhất đạo môn tại đông thổ?" Thần Nam xách tử vong ma đao, nhìn người thanh niên áo trắng trên không trung

  Nghe xong câu nói này, người thanh niên anh tuấn có vẻ kinh ngạc

  "Không ngờ hàng nghìn năm trôi qua rồi, vẫn có người biết được môn phái của ta, môn phái cổ xưa, đúng là khiến người ta có chút cảm khái"

  "Nói như vậy, các ngươi quả thật đã liên thủ với Đỗ gia?" Thần Nam lạnh lùng hỏi: "Một lần nữa xuất hiện, muốn giống như Đỗ gia, khua khoắng làm cho giới tu luyện đại loạn, hay chỉ là muốn vực lại những ngày tháng huy hoàng khi xưa?"

  "Xem ra ngươi biết khá nhiều chuyện?" người thanh niên áo trắng vẻ mặt hiện ra nụ cười nhạt, vô cùng điềm nhiên và ung dung, đúng là có một tư thái xuất trần

  "có nhân tất có quả, đệ nhất đạo môn tái xuất, không ai có thể ngăn cản, đệ nhất của quá khứ cũng là đệ nhất của hiện tại" Nói đến đây. ánh mắt người thanh niên mặc áo trắng dần trở nên sắc sảo

  Thần Nam từ trong lời nói của người thanh niên áo trắng đã phát hiện ra vẻ thù địch, liền không khách sáo gì nữa, kích bác: "Thật buồn cười, người tu đạo lại xem trọng danh lợi như vậy, đúng là không biết các ngươi tu hành như thế nào?"

  Người con trai áo trắng chân giẫm trên phi kiếm, nhìn xuống phía Thần Nam, hỏi ngược lại: "Không nhập thế làm sao xuất thế?"

  "Nhập thế thì cần phải tham gia vào trận chiến danh lợi hay sao, đừng phí lới nữa, ngươi rốt cuộc có thái độ như thế nào, chẳng lẽ cũng muốn giết ta như Đỗ gia sao?"

  "ta đứng ở xa xem các người thi đấu, ngươi là một đối thủ hùng mạnh vô cùng, ta quả thật rất hi vọng được đánh một trận với ngươi"

  "ha...ha....ha...Đông thổ hoàng tộc...đông thổ đệ nhất đạo môn, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã!" Thần Nam cười lớn: "Ngươi còn đợi gì nữa? tới đây, để ta xem xem hiệu xưng là đệ nhất đạo môn rốt cuộc có những loại thần thông nào?"

  "Ta có mấy vị huynh đệ, đã tới tây đại lục, đi hội chiến với vài thánh địa truyền nhân, xem ra bọn họ đã tìm tới được những đối thủ không tồi, chỉ có điều, bọn họ không thể ngờ được rằng, ma đao tốt nhất lại đang ở đông thổ, ta quả thật cảm thấy vô cùng hứng thú, không ngờ nhanh như vậy mà ta đã tìm được ra ngươi, ta sớm đã mong chờ trận chiến này rồi!" trong mắt người thanh niên áo trắng lóe lên quang mang cuồng nhiệt

  Trời, đây là kẻ tu đạo gì chứ, the như những lời hắn ta nói để phán đoán, người trong gia tộc này dường như đều rất hiếu chiến,trái ngược hoàn toàn với khí chất xuất trần mà họ biểu hiện ra ngoài

  Người thanh niên áo trắng trong không trung nhìn thấy Thần Nam có vẻ nghi hoặc, bật cười, nói: "xem ra điều ngươi hiểu về gia tộc ta còn rất ít, biết tên của đệ nhất đạo môn chúng ta không? Tên là :Loạn chiến"

  "Loạn chiến, hì hì,, đúng là một đạo một kì quái, không cần nghĩ nhiều ta cũng biết nguyên nhân khi xưa các ngươi quy ẩn" Thần Nam cười nhạo nói

  "Ta tên là Lí trường Phong, đệ tam cao thủ trong thế hệ thanh niên của gia tộc, bây giờ ta chính thức khiêu chiến với ngươi!"

  Chính trong lúc này, ở phía xa trên không trung có một bóng người nhanh chóng tiến lại gần, một người thiếu niên áo trắng chân giẫm trên phi kiếm bay tới, có chút giống với Lí Trường Phong, cũng bộ dạng thoát tục, tuy nhiên ánh mắt anh ta sau khi nhìn về phía Thần nam, lập tức trở nên cuồng nhiệt, phá vỡ đi khí chất thoát trần

  " Trường Minh, đệ mang Đỗ Hạo đi, ta tới giao đấu với anh ta"

  "Đại ca, điều này không được hay cho lắm, ta mặc dù rất muốn giao chiến một trận với anh ta, nhưng mà điều này không phải thế hệ thanh niên của Đỗ gia đã nói, Thần Nam là của họ, do bọn họ tới giải quyết?"

  Lí trường Phong cười nhạt nói: "đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của Đỗ gia đã thất bại rồi, bọn họ sau này ngoài quần ẩu hoặc dùng thủ đoạn mờ ám ra, thì dựa vào cái gì mà giao chiến với Thần nam, bây giờ ta ra tay đối phó với Thần nam, chắc rằng bọn họ cũng không có gì để nói"

  "khẩu khí thật quá ngông cuồng, các ngươi coi ta là gì đây" Thần Nam phẫn nộ nói: "Cái gọi là đông thổ hoàng thất chẳng qua cũng chỉ là đám nô tài khi xưa của Thần gia, còn cái thứ đệ nhất đạo môn của các ngươi,đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi, lại sám coi thường ta đến vậy sao. Hừm,thanh niên cao thủ đã chết của Đỗ gia vần không đủ nhiều sao, chẳng lẽ vẫn cần các đệ nhất môn đạo của các ngươi đứng ra làm tấm gương nữa hay sao""

  Đúng trong lúc này Đỗ Hạo vừa ngất đi đã dần tỉnh lại, hắn ta há mồm phun ra một ngụm máu lớn, yếu ớt nói: "THần Nam ngươi đắc ý ít thôi, hôm nay ta nếu như có thể thoát khỏi tử quan, lần sau gặp lại ngươi chết là cái chắc! cánh cửa lớn của vũ đạo chí cao điện đường đã mở rộng trước mắt ta..."

  Thần Nam không nói gì, thầm huy đông tâm pháp nghịch thiên thất ma đao, đột nhiên tế tử vong ma đao, chém về phía Đỗ Hạo trên không trung, đây đúng là một đối thủ đáng sợ, để lại hắn ta, sớm muộn gì cũng là một tai họa, chàng ta muốn một đao tiêu diệt hòa toàn mối họa này, tuy nhiên Lí Trường Phong sớm đã có chuẩn bị, nhấc theo Đỗ Hạo, cưỡi phi kiếm, lao lên trời, tránh được một đao chí mạng

  "hì hì...." Đỗ Hạo trên không trung cười nham hiểm nói: "Sợ rồi chứ, đợi khi ta lĩnh hội hết tất cả những gì thu hoạch được trong tử cảnh, ngươi hãy đợi mà chết, Thần nam ta có thể nói với ngươi rằng, một tháng sau, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ngày chết của ngươi đã không còn xa nữa"

  "Chỉ dựa vào ngươi sao? Cứ luyện thêm nghìn năm nữa đi! Cả đời này ngươi cũng không thể là đối thủ của ta! Ta đợi ngươi tới nộp mạng!" Thần Nam giữ ma đao trong tay, lạnh lùng nhìn mấy người trên không trung

  Lí Trường Phong thúc giục: "Trường Minh mau đưa Đỗ hạo đi, tiếp theo đây ta phải giao chiến một trận, trận chiến này ta đã chờ đợi rất lâu rồi!"

  Lí trường Minh đưa Đỗ Hạo dần dần đi xa, tuy nhiên giọng nói của Đỗ Hạo vẫn vọng lại: "Thần gia đã suy tàn, sớm muốn gì cũng tiêu vong, Đỗ gia vực dậy, không kẻ nào có thể chống được, Thần nam ngươi là huyết mạch cuối cùng của thần gia, là vật tế lễ tốt nhất hiến tế cho huyết kì của Đỗ gia... sự việc của năm nghìn năm trước thì là gì chứ, đời này người con gái mà ngươi yêu cũng đã bị con cháu đỗ gia cướp mất rồi, ha ha...ha ha.. ta muốn ngươi mở to mắt ra mà nhìn, chẳng có cách nào ngăn cản được"

  Giọng nói của Đỗ Hạo lạnh lùng, vang lên trong không trung

  Thần Nam không hề cưỡi Thần linh long đuổi theo truy kích, bởi vì chàng phát hiện ra trong không trung phía xa đường như có một bóng người đang đứng, dường như là một người con gái tứ thái xuất trần...

  Long bảo bảo gầm động trời, uốn lượn trong không trung, nhưng Thần Nam đã ra lệnh cho nó, tuyệt đối không được đuổi theo hai người kia, chàng không muốn Long bảo bảo xảy ra điều gì bất trắc, trước mắt nhất định có rất nhiều địch thủ hùng mạnh đang đợi chàng, chàng hi vọng Long bảo bảo có thể nhanh chóng phục hồi lại, để có thể giúp đỡ được cho chàng

  Những đứng xem ở phía xa đang bàn tán xôn xao,sự hùng mạnh của Đỗ Hạo không có gì phải bàn cãi, nhưng cuối cùng lại thất bại một cách khó hiểu, bây giờ lại xuất hiện thêm một đệ tử Lí gia hiệu là đông thổ đệ nhất đạo môn, sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp

  "Được rồi, bây giờ người nhà Đỗ gia đã đi rồi, cuối cùng thì cũng đã tới lượt ta ra tay rồi, hi vọng ngươi sẽ không là ta thất vọng" ánh mắt của Lí Trường Phong lóe lên quang mang cuồng nhiệt đây đúng là một gia tộc điên cuồng, tâm pháp tu đạo của họ khác xa với những tâm pháp thông thường, khí chất bên ngoài mặc dù càng ngày càng xuất trần nhưng trong nội tâm thì ngược lại, chàng ngày càng hiếu chiến, thật khiến người ta không thể nào có thể tưởng tượng được

  "Được, vậy thì ngươi hãy tới đây đi!" ma đao của Thần Nam hướng lên trời, ma ảnh ở trong lưng không động đậy, mười thanh binh khí mờ ảo ẩn hiện, bao quanh người chàng ta, không ngừng chuyển động

  Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lúc này, tử vong ma đao dài gần một trượng trong tay chàng ta là nổi bật nhất, thân đao hoàn mĩ đã thực chất hóa lãnh lẽo đáng sợ, rất khó để người ta tưởng tượng ra rằng đây không phải là một thanh đao thật sự

  Sau khi cầm tử vong ma đao trong tay, Thần nam có cảm giác huyết nhục tương liên, khiến chàng cảm thấy đây không phải là một thanh đao năng lượng, trên thế gian này quả thật có một thanh đao như thế, bây giờ chàng đã nắm bắt được linh hồn của nó.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tường Vi

  Thiều Giang

  1.Tinh Thần Biến [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5618953]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462311]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599097]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422133]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293109]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552648]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654271]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270432]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2223873]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982596]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969509]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540397]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447765]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420615]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196865]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134221]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059367]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051122]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010319]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1009953]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943098]
  25.Quỷ Bảo [902036]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899438]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887871]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864452]
  29.Hắc Nho [833465]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825309]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824680]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739531]
  33.Tru Tiên [738030]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729750]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649507]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617208]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590036]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554149]
  39.Hoàn Hảo [551571]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526427]
  41.Tầm Tần Ký [503455]
  42.Thiên Đường [448073]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441482]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435722]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434338]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422348]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412078]
  48.Cậu Chó [408586]
  49.If You Are Here [408385]
  50.Từ Khi Có Em [397176]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm