hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 433

  Chư cường xuất hiện

  Núi cao ngập mây, sông dài vạn dặm, đại thảo nguyên mênh mang... sơn hà tráng lệ giờ đang sụp đổ.

  Hoacốc mĩ lệ, gò đồi rực rỡ, núi rừng phong quang... tất cả đều tiêu tan.Những gì tươi đẹp trên mặt đất mênh mang đều triệt để hủy diệt!

  Ánh sáng hỗn độn vô cùng vô tận trải ra, thiên địa nứt toác, từng vết nứt ngàn dặm chia cắt đại lục thành mười mấy phần.

  Một trường tai nạn kinh hoàng, vô tình đại kiếp.

  Tấtcả đi đến tận cùng, chúng sinh tận hủy. Cảm giác trầm trọng lan trànthiên địa, phảng phất có đôi hắc thủ vô tình đang dụng lực xé toangthiên địa.

  Sơn hà, làng xóm đều tan thành mây khói.

  "Ầm."

  Thiên địa lay động, ngàn vạn sinh linh điêu linh, một phần của đại lục hoàn toàn tan nát.

  "Ầm, ầm, ầm."

  Thiêngiới, Nhân gian, tàn phá thế giới, vốn có vô số không gian thông đạođang nối nhau, lúc tận thế giáng xuống, đều vỡ tan, nơi tam giới giaonhau bùng lên hỗn độn thần quang, trở thành tử vong chi nguyên, hủydiệt hết sinh linh quanh đó.

  Mạt nhật hạo kiếp!

  Thiên địa gầm gào.

  Chúngsinh cũng gào khóc, bách tính khắp Nhân gian đều chìm trong hoảng loạn,gần như suy sụp, trường tai nạn xưa nay chưa có giáng xuống khiến họkhông biết trốn vào đâu.

  Thần Nam từ Nguyệt lượng tiến vào Thiên giới, rồi trực tiếp về Nhân gian, được chứng kiến cảnh tượng tận thế.

  Hắn có cảm giâc ngột ngạt trước cảnh thiên hôn địa ám, đại phá diệt chân chính chưa thật sự bắt đầu, đây mới là khai màn.

  "Vì sao lại thế này, lẽ nào mọi người đều diệt vong?" Hắn ngẩng lên gầm hét.

  Lời đáp là thiên phạt đã lâu không thấy. Tia sét khổng lồ từ vô tận hỗn độn đánh xuống.

  "A..."

  Hắngầm lên giận dữ, lao vút lên đánh tan thiên phạt, lẫn vào vùng hỗn độn,toan dẹp hết mọi ngăn trở, tìm ra diệt thế nguyên hung.

  Trong đó không có gì, ngoài một không gian thông đạo do hắn mở ra.

  Hắnnhìn xuống mặt đất mênh mang, chúng sinh giãy giụa mà lòng dâng lên nỗiniềm vô lực bi thương, Thiên muốn diệt thế, ai ngăn nổi?

  "Thái cổ chư thần quay về? Họ ở đâu, có thay đổi được tất cả không?"

  Trước mắt chỉ có Thái cổ chư thần hùng mạnh mới có thể khiến thế giới đang hủy diệt thay đổi.

  "Đi đâu? Đi đâu?" Thần Nam gầm lên, vừa phản khỏi Thần gia, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

  Lục đạo sắp tan vỡ, những người từng là thân nhân thành cừu nhân, bằng hữu xưa kia ở đâu.

  Conđường phía trước mênh mang, không biết về đâu, bản thân hắn không chắccòn sống nổi, nói gì những người đó. Nếu sau đại phá diệt, người quenchết cả, thế giới cô tịch này còn ý nghĩa gì?

  Hắn không do dự bay vềphía Thần Ma lăng viên, từ khi sống lại, đó là nơi trọng yếu với hắn,mỗi lúc không thể quyết định được đều tìm về.

  Thiên địa vạn vật tan vỡ lướt qua dưới chân hắn, lúc đến Thần Ma lăng viên, hắn ngây người, lăng viên còn đâu?

  Mọi mộ bia mất bóng, chỉ còn lại cây Tuyết Phong dày đặc.

  "Ầm."

  Thiênđịa nứt vỡ lan tới tận đây, khe nứt kéo từng mảng cây Tuyết Phong chìmxuống, hoa rơi vô tận, phất phơi mang theo nỗi bi thương mênh mang.

  ThầnNam gầm lên, thân thể hóa thành một đạo thần quang, định tiến vào tổmạch, không chừng Thần bí nhân còn ở đó, cả tàn khuyết thi thể hắn từngthoáng thấy.

  Nhưng hắn lại thất vọng, dưới mặt đất không có gì, tổ mạch cũng không còn, nửa khúc thi thể và Thần bí thanh niên cũng vậy.

  "Vì sao lại thế?" Hắn ngửa mặt gầm rống.

  Khôngcòn thời gian nữa, hắn bao về vùng núi ở miền trung Thiên Nguyên đạilục, nhanh chóng nhìn thấy tử vong tuyệt địa, nhưng trừ cảnh đổ nát vàánh sáng hỗn độn ra, không còn gì khác.

  Ma Chủ vắng bóng, Vô Danh thần ma cũng đã đi, nơi đó thật sự thành tử vực, ánh sáng hỗn độn phá tan tất cả.

  Tronglòng hắn đau nhói, những gì từng có trên mặt đất chắc sẽ bị quét sạchkhỏi dòng lịch sử, sau cùng chẳng còn gì. Vĩnh hằng cô tịch đáng sợ hơnhết.

  Hắn cực tốc phi hành, mặt đất đang tan vỡ trôi lại phía sau,tiếng gào rống của chúng sinh vọng khắp thiên địa, ngày tàn tới khiếntất cả hoảng sợ cực điểm nhưng chỉ biết giãy giụa, gào hét.

  Hắn đến ngoài Vĩnh hằng sâm lâm, vùng rừng nguyên thủy vẫn còn nhưng Tiểu lục đạo đã biến mất.

  Hình như đó chỉ còn là một vùng rừng nguyên thủy, những thứ như Huyết hải đáng sợ và cả hoang mạc đều không xuất hiện.

  "Nơi này đã tan biến... lẽ nào toàn bộ chủ nhân của Tiểu lục đạo đã quay lại. mang tiểu thế giới của mình đi?"

  Trời đất mênh mông, lòng hắn hoang mang không biết nên đi đâu.

  Lời tổ mẫu còn vang bên tai, bảo hắn đi tìm thiên giai cao thủ cùng đối kháng hủy diệt đại kiếp, một mình ắt khó lòng sinh tồn.

  Hắntuy muốn tìm bằng hữu cũ nhưng trước mắt chúng sinh hoảng loạn, phâncách tại các giới, thiên địa lại vô cùng, biết tìm nơi đâu?

  "Phải sống, nỗ lực mà sống sót."

  Hắn gầm lên, lần vào vòm xanh, xuất hiện tại Tây phương Thiên giới.

  TrongTây phương Thần Vực một thời phồn thịnh, giờ đang tan nát, chúng thầntụ tập lại, mọi nội thiên địa chật ních, những thiên giai cao thủ nhưPháp Tổ, Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần, Âm Ảnh ma thần đứng trên khôngche kín một vùng không gian tương đối bình hòa.

  "Thần Nam ngươi tìmngười cùng độ kiếp chăng?" Pháp Tổ thấy hắn đầu tiên, lớn tiếng truyềnâm: "Đáng tiếc, chúng ta đủ người rồi, không cần ngoại nhân gia nhập.Hơn nữa vừa nãy Nguyệt lượng vang lên tiếng ma khiếu kinh thiên độngđịa nói ngươi là kẻ khi sư diệt tổ... loại người này Lục đạo nan dung!"

  Pháp Tổ cười lạnh lùng, trong mắt cũng lạnh theo.

  Hiệnthực là thế, lúc quan trọng, những lớp mặt nạ không cần nữa, Pháp Tổvốn có xích mích với hắn, giờ là lúc té nước theo mưa, thẳng thừng cựtuyệt.

  "Mời ngươi đi cho, đây là nơi của Tây phương chúng thần,người ngoài không được tự ý xâm nhập." Hắc Ám đại ma thần trực tiếptrách móc.

  "Mời ngươi đi." Thanh âm Minh Thần lạnh lùng cực độ.

  "Haha... ha ha..." Thần Nam ngửa mặt cười vang, thế giới này quả hiện thực.Hắn quát lớn: "Ta không tìm các ngươi đối kháng đại kiếp, cứ yên tâm.Dù khắp thiên địa không có thiên giai cao thủ cần ta gia nhập, mình tacũng sống an lành. Hôm nay lão tử đến đây khiêu chiến. Lục đạo tan vỡthì sao? Ta phải đại chiến với các ngươi một phen, kiểm nghiệm tu vitiến cảnh."

  Hắn không nuốt nổi lời lẽ của mấy tên này, các thiêngiai cao thủ của Tây phương biến sắc, hiện tại là lúc chống lại thiênđịa đại kiếp sắp giáng xuống mà tên điên này lại khiêu chiến họ, rõràng là trả đũa.

  Ánh mắt Thần Nam sắc như lưỡi dao nhìn quanh.

  "Giết."

  Khôngnói gì thêm, hắn hóa thành một đạo thần quang lao vào Pháp Tổ, mộttuyền phá toái không gian, thiên địa lay động khiến không gian càngngày càng nứt vỡ lớn hơn.

  Pháp Tổ chưa kịp phát ra chú ngữ đã bị một quyền hất văng đi. Tuyệt đối cường thế, tu vi kinh nhân khiến y biến sắc.

  "Loạikhi sư diệt tổ như ngươi không có chỗ dung thân trên thiên địa, ở đâyđâu cho phép ngươi làm càn." Hắc Ám đại ma thần gầm lềm lên, cùng MinhThần phát ra tử quang chụp lên Thần Nam.

  Hiện Thần Nam song linh hợpnhất, là thần hay ma đều do ý niệm, thấy tử quang rợp trời đổ tới, thầnquang quanh mình thu liễm, tử vong khí tức tràn ra, dáng vẻ còn giốngtử thần hơn Minh Thần, lao thẳng tới.

  "Ầm."

  Chưởng lực lay độngsơn hà, liên tục giao kích với Hắc Ám đại ma thần và Minh Thần, vùngkhông gian Tây phương tổ thần duy trì ổn định xuất hiện từng khe nứthỗn độn, các thiên giai cao thủ vô cùng kinh hãi.

  "Các ngươi là Tây phương tổ thần, tu vi sao tồi thế?" Thần Nam châm chọc.

  Vụt, vụt.

  Thêmhai nhân ảnh từ trong chúng thần bay lên, Hỏa Hệ tổ thần và Lôi Hệ tổthần cùng bay lên, tức thì nghiệp hỏa vô tận và lôi quang lợi hại khôngkém thiên phạt tràn ra, chiếu sáng tầng không.

  "Hóa ra Tây phươngcòn không ít lão bất tử." Thần Nam không hệ sợ sệt lao thẳng vào vòngvây của ngũ đại thiên giai cao thủ phe Pháp Tổ.

  Bị ngũ đại cao thủ vây công mà hắn vẫn ung dung như đang tản bộ.

  Saukhi niết bàn trùng sinh từ thể nội Viễn tổ, cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnhkhông tưởng tượng nổi, lần tái sinh này biến hóa bất ngờ, cộng thêmsong linh hợp nhất khiến hắn khác hẳn xưa, tu vi vươn lên tầm cao mới.

  CácTây phương thiên giai cao thủ động nộ, Thần Nam hung hăng công kíchkiểu này sẽ hủy hết những gì họ khổ tâm gìn giữ. Trong lúc ai nấy nỗlực sinh tồn trước khi đại phá diệt, hắn lại đến gây chiến.

  Thần Namdựa vào mẫn duệ phát giác, trong số chúng thần còn hai, ba thiên giaicao thủ chưa ra tay, tựa hồ đang bảo vệ gì đó, hắn cũng cảm ứng đượcnguyên khí dao động tinh thuần nhất ở chính giữa chúng thần.

  "A..."

  Hắngầm vang, đánh tan lôi quang ngập trời, đối chưởng với Hắc Ám đại mathần, vượt qua vô tận nghiệp hỏa, vượt luôn tử vong ngăn cách của MinhThần, vận dụng sức mạnh của Thời Không bảo tàng, hóa thành một đạo maquang lao xuống đất.

  Chúng thần đại loạn, mấy vị thiên giai cao thủ đều biến sắc.

  "Ngăn hắn lại." Tất cả gầm lên.

  Dưới đất quả nhiên có linh tuyền, thần mạch, linh căn do các thiên giai cao thủ dùng đại pháp lực kéo từ các nơi đến.

  Thần Nam tống ngay mấy linh căn vào nội thiên địa, rồi bay lên, không buồn ngoái lại.

  "Chết tiệt, mấy linh căn mạnh nhất Tây phương bị hắn cướp rồi." Pháp Tổ phần nộ gầm lên.

  Các thiên giai cao thủ đều phẫn nộ.

  "Giết hắt. Nhất định phải giết hắn."

  "Chúng ta cử ra bốn người là đủ."

  Hỏa Thần thở dài: "Chúng ta có năng lực giết hắn nhưng phải là khi hắn không bỏ chạy, hiện tại còn đuổi được sao?"

  Từ Tây phương Thần Vực vang lên tiếng gầm phẫn nộ, ai nấy bừng lên lửa giận.

  "Sau đại phá diệt nếu hắn may mắn sống sót, chúng ta sẽ diệt hắn."

  "Các ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót, lúc đó ta sẽ chủ động đến bái hội." Thần Nam ung ung thoát đi.

  Từ Tây phương, hắn lại sang Đông phương Thiên giới.

  Đông phương chúng tiên phân thành hai phe, một là Thái Cổ Lục Tà mới quay về, còn lại là mấy vị Thái cổ Đông phương cường giả.

  NamCung Tiên Nhi là một trong lục tà, thấy Thần Nam xuất hiện, định lôikéo hắn gia nhập nhưng bị Tuyệt Tình đạo tổ và Phá Diệt đạo tổ cực lựcphản đối.

  "Chúng ta không thu lưu loại khi sư diệt tổ." Tuyệt Tình đạo tổ lạnh giọng trào phúng.

  PháDiệt đạo tổ càng cay độc: "Mời ngươi đi cho, chúng ta không cần thêmthiên giai cao thủ gia nhập, không thấy lục tà tề tụ đủ sao?"

  ThầnNam không ngờ Nam Cung Tiên Nhi còn niệm chút tình cũ nên không muốngây khó cho nàng, hắn lạnh giọng: "Tuyệt Tình đạo tổ, cả Phá Diệt đạotổ, hiện tại ta khiêu chiến với các ngươi."

  Bất kể hai người có đồngý không, hắn lao tới, hiện tại Lục đạo sắp tan vỡ, thực lực là chân lýrõ nhất, đối diện với lời trào phúng lạnh lùng, có lúc quyền đầu mạnhhơn đạo lý.

  Ba dải hào quang quấn lấy nhau, thoáng sau Thần Nam tungchưởng đáng nay tay phải Phá Diệt đạo tổ, khiến nó tan biến như băngtuyết gặp hơi nóng.

  "Tưởng các ngươi có bản lãnh cuồng vọng, bất quá như vậy mà thôi." Lời lẽ miệt thị khiến Phá Diệt đạo tổ khó chịu hơn bị giết.

  "Bình."

  Một quyền đánh bay Tuyệt Tình đạo tổ, Thần Nam đứng ngang nhiên, xua xua tay: "Bất quá như thế là cùng."

  Lục tà kinh hãi, trừ Nam Cung Tiên Nhi, tất cả đều xông tới, Thần Nam lùi lại như bay.

  Phethiên giai cao thủ còn lại của Đông phương Thiên giới tuy chưa buônglời sỉ nhục nhưng thái độ cực kỳ lạnh lùng. Thần Nam đánh sau liền luingay.

  Tuy công lực đại tiến, đánh bại những kẻ sỉ nhục hắn nhưng hắnkhông cười nổi, thiên địa mênh mang, đâu là nơi dung thân? Hắn trỗi lêncảm giác cô tịch khó tả.

  Hắn lại xuống Nhân gian giới, tốc độ nứt vỡngày càng kịch liệt, ngày hoàn toàn bị hủy diệt không còn xa, chúngsinh gào khóc không ngừng.

  Đúng lúc đó, hắn cảm giác áp lực hùnghồn, không gian vỡ tan, Tuyệt Đại quân vương Sở Tương Ngọc không xuấthiện theo không gian chi môn mà trực tiếp phá tan không gian giữa haigiới.

  Áp lực vô tận tràn khắp thiên địa, khe nứt hỗn độn xuất hiện, nơi y đến, địa vực hủy diệt, hóa thành ánh sáng hỗn độn trào lên.

  "Saucùng Thái cổ chư thần cũng quay lại." Sở Tương Ngọc ngẩng lên hét vang,cái thế ma uy khiến Nhân gian giới rung chuyển, ma vân ngút trời, khôngngoái đầu lại lao lên Thiên giới, tiến vào vô tận tinh không.

  Đồngthời, ở vùng tàn tích Phong Đô sơn, không gian chi môn nối đệ lục giớivà Nhân gian sáng rực, hai thân ảnh cao lớn vượt giới tiến lên. Họ phátra khí tức thôn sơn hà, phá tan ánh sáng hỗn độn của Nhân gian và Thiêngiới, tiến vào vô hạn tinh không trên Thiên giới.

  Cuối cùng Thần Namcũng biết các cường giả mạnh nhất như đạo chủ Tiểu lục đạo đi đâu? Tháicổ chư thần sẽ xuất hiện tại tinh không, chiến trường sau cùng có lẽ ởđó.

  "Ầm."

  Không gian lại vỡ tan, một hắc phát thanh niên hiện thân phát ra ma khí ngùn ngụt.

  "Phụthân." Thần Nam tăng tốc cực hạn, sau cùng thấy được thân ảnh ma tínhThần Chiến, cùng lên Thiên giới bay về tinh không rộng lớn.

  Thêm mộtcỗ khí tức khiến Nhân gian giới rung lên, Thần Nam ngẩng đầu nhìn thấymột tấm Thái cực đồ khổng lồ mang theo Thần bí thanh niên từ Thần Malăng viên bay lên.

  Thái cực đồ quả nhiên bị Thần bí thanh niên thu về.

  "Gào."

  Ma khiếu chấn thiên, Bái Tướng đài xuất hiện nơi chân trời, thiên cổ Ma Chủ đứng trên nó, bay vào Thiên giới tinh không...

  Lục đạo sắp đại phá diệt, ngày Thái cổ chư thần quay về, những cường giả mạnh nhất đều nghênh chiến.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Vào Nơi Gió Cát

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639277]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470992]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490664]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300084]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445378]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078409]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028637]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905245]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851997]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842878]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622346]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm