hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 433

  Chư cường xuất hiện

  Núi cao ngập mây, sông dài vạn dặm, đại thảo nguyên mênh mang... sơn hà tráng lệ giờ đang sụp đổ.

  Hoacốc mĩ lệ, gò đồi rực rỡ, núi rừng phong quang... tất cả đều tiêu tan.Những gì tươi đẹp trên mặt đất mênh mang đều triệt để hủy diệt!

  Ánh sáng hỗn độn vô cùng vô tận trải ra, thiên địa nứt toác, từng vết nứt ngàn dặm chia cắt đại lục thành mười mấy phần.

  Một trường tai nạn kinh hoàng, vô tình đại kiếp.

  Tấtcả đi đến tận cùng, chúng sinh tận hủy. Cảm giác trầm trọng lan trànthiên địa, phảng phất có đôi hắc thủ vô tình đang dụng lực xé toangthiên địa.

  Sơn hà, làng xóm đều tan thành mây khói.

  "Ầm."

  Thiên địa lay động, ngàn vạn sinh linh điêu linh, một phần của đại lục hoàn toàn tan nát.

  "Ầm, ầm, ầm."

  Thiêngiới, Nhân gian, tàn phá thế giới, vốn có vô số không gian thông đạođang nối nhau, lúc tận thế giáng xuống, đều vỡ tan, nơi tam giới giaonhau bùng lên hỗn độn thần quang, trở thành tử vong chi nguyên, hủydiệt hết sinh linh quanh đó.

  Mạt nhật hạo kiếp!

  Thiên địa gầm gào.

  Chúngsinh cũng gào khóc, bách tính khắp Nhân gian đều chìm trong hoảng loạn,gần như suy sụp, trường tai nạn xưa nay chưa có giáng xuống khiến họkhông biết trốn vào đâu.

  Thần Nam từ Nguyệt lượng tiến vào Thiên giới, rồi trực tiếp về Nhân gian, được chứng kiến cảnh tượng tận thế.

  Hắn có cảm giâc ngột ngạt trước cảnh thiên hôn địa ám, đại phá diệt chân chính chưa thật sự bắt đầu, đây mới là khai màn.

  "Vì sao lại thế này, lẽ nào mọi người đều diệt vong?" Hắn ngẩng lên gầm hét.

  Lời đáp là thiên phạt đã lâu không thấy. Tia sét khổng lồ từ vô tận hỗn độn đánh xuống.

  "A..."

  Hắngầm lên giận dữ, lao vút lên đánh tan thiên phạt, lẫn vào vùng hỗn độn,toan dẹp hết mọi ngăn trở, tìm ra diệt thế nguyên hung.

  Trong đó không có gì, ngoài một không gian thông đạo do hắn mở ra.

  Hắnnhìn xuống mặt đất mênh mang, chúng sinh giãy giụa mà lòng dâng lên nỗiniềm vô lực bi thương, Thiên muốn diệt thế, ai ngăn nổi?

  "Thái cổ chư thần quay về? Họ ở đâu, có thay đổi được tất cả không?"

  Trước mắt chỉ có Thái cổ chư thần hùng mạnh mới có thể khiến thế giới đang hủy diệt thay đổi.

  "Đi đâu? Đi đâu?" Thần Nam gầm lên, vừa phản khỏi Thần gia, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

  Lục đạo sắp tan vỡ, những người từng là thân nhân thành cừu nhân, bằng hữu xưa kia ở đâu.

  Conđường phía trước mênh mang, không biết về đâu, bản thân hắn không chắccòn sống nổi, nói gì những người đó. Nếu sau đại phá diệt, người quenchết cả, thế giới cô tịch này còn ý nghĩa gì?

  Hắn không do dự bay vềphía Thần Ma lăng viên, từ khi sống lại, đó là nơi trọng yếu với hắn,mỗi lúc không thể quyết định được đều tìm về.

  Thiên địa vạn vật tan vỡ lướt qua dưới chân hắn, lúc đến Thần Ma lăng viên, hắn ngây người, lăng viên còn đâu?

  Mọi mộ bia mất bóng, chỉ còn lại cây Tuyết Phong dày đặc.

  "Ầm."

  Thiênđịa nứt vỡ lan tới tận đây, khe nứt kéo từng mảng cây Tuyết Phong chìmxuống, hoa rơi vô tận, phất phơi mang theo nỗi bi thương mênh mang.

  ThầnNam gầm lên, thân thể hóa thành một đạo thần quang, định tiến vào tổmạch, không chừng Thần bí nhân còn ở đó, cả tàn khuyết thi thể hắn từngthoáng thấy.

  Nhưng hắn lại thất vọng, dưới mặt đất không có gì, tổ mạch cũng không còn, nửa khúc thi thể và Thần bí thanh niên cũng vậy.

  "Vì sao lại thế?" Hắn ngửa mặt gầm rống.

  Khôngcòn thời gian nữa, hắn bao về vùng núi ở miền trung Thiên Nguyên đạilục, nhanh chóng nhìn thấy tử vong tuyệt địa, nhưng trừ cảnh đổ nát vàánh sáng hỗn độn ra, không còn gì khác.

  Ma Chủ vắng bóng, Vô Danh thần ma cũng đã đi, nơi đó thật sự thành tử vực, ánh sáng hỗn độn phá tan tất cả.

  Tronglòng hắn đau nhói, những gì từng có trên mặt đất chắc sẽ bị quét sạchkhỏi dòng lịch sử, sau cùng chẳng còn gì. Vĩnh hằng cô tịch đáng sợ hơnhết.

  Hắn cực tốc phi hành, mặt đất đang tan vỡ trôi lại phía sau,tiếng gào rống của chúng sinh vọng khắp thiên địa, ngày tàn tới khiếntất cả hoảng sợ cực điểm nhưng chỉ biết giãy giụa, gào hét.

  Hắn đến ngoài Vĩnh hằng sâm lâm, vùng rừng nguyên thủy vẫn còn nhưng Tiểu lục đạo đã biến mất.

  Hình như đó chỉ còn là một vùng rừng nguyên thủy, những thứ như Huyết hải đáng sợ và cả hoang mạc đều không xuất hiện.

  "Nơi này đã tan biến... lẽ nào toàn bộ chủ nhân của Tiểu lục đạo đã quay lại. mang tiểu thế giới của mình đi?"

  Trời đất mênh mông, lòng hắn hoang mang không biết nên đi đâu.

  Lời tổ mẫu còn vang bên tai, bảo hắn đi tìm thiên giai cao thủ cùng đối kháng hủy diệt đại kiếp, một mình ắt khó lòng sinh tồn.

  Hắntuy muốn tìm bằng hữu cũ nhưng trước mắt chúng sinh hoảng loạn, phâncách tại các giới, thiên địa lại vô cùng, biết tìm nơi đâu?

  "Phải sống, nỗ lực mà sống sót."

  Hắn gầm lên, lần vào vòm xanh, xuất hiện tại Tây phương Thiên giới.

  TrongTây phương Thần Vực một thời phồn thịnh, giờ đang tan nát, chúng thầntụ tập lại, mọi nội thiên địa chật ních, những thiên giai cao thủ nhưPháp Tổ, Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần, Âm Ảnh ma thần đứng trên khôngche kín một vùng không gian tương đối bình hòa.

  "Thần Nam ngươi tìmngười cùng độ kiếp chăng?" Pháp Tổ thấy hắn đầu tiên, lớn tiếng truyềnâm: "Đáng tiếc, chúng ta đủ người rồi, không cần ngoại nhân gia nhập.Hơn nữa vừa nãy Nguyệt lượng vang lên tiếng ma khiếu kinh thiên độngđịa nói ngươi là kẻ khi sư diệt tổ... loại người này Lục đạo nan dung!"

  Pháp Tổ cười lạnh lùng, trong mắt cũng lạnh theo.

  Hiệnthực là thế, lúc quan trọng, những lớp mặt nạ không cần nữa, Pháp Tổvốn có xích mích với hắn, giờ là lúc té nước theo mưa, thẳng thừng cựtuyệt.

  "Mời ngươi đi cho, đây là nơi của Tây phương chúng thần,người ngoài không được tự ý xâm nhập." Hắc Ám đại ma thần trực tiếptrách móc.

  "Mời ngươi đi." Thanh âm Minh Thần lạnh lùng cực độ.

  "Haha... ha ha..." Thần Nam ngửa mặt cười vang, thế giới này quả hiện thực.Hắn quát lớn: "Ta không tìm các ngươi đối kháng đại kiếp, cứ yên tâm.Dù khắp thiên địa không có thiên giai cao thủ cần ta gia nhập, mình tacũng sống an lành. Hôm nay lão tử đến đây khiêu chiến. Lục đạo tan vỡthì sao? Ta phải đại chiến với các ngươi một phen, kiểm nghiệm tu vitiến cảnh."

  Hắn không nuốt nổi lời lẽ của mấy tên này, các thiêngiai cao thủ của Tây phương biến sắc, hiện tại là lúc chống lại thiênđịa đại kiếp sắp giáng xuống mà tên điên này lại khiêu chiến họ, rõràng là trả đũa.

  Ánh mắt Thần Nam sắc như lưỡi dao nhìn quanh.

  "Giết."

  Khôngnói gì thêm, hắn hóa thành một đạo thần quang lao vào Pháp Tổ, mộttuyền phá toái không gian, thiên địa lay động khiến không gian càngngày càng nứt vỡ lớn hơn.

  Pháp Tổ chưa kịp phát ra chú ngữ đã bị một quyền hất văng đi. Tuyệt đối cường thế, tu vi kinh nhân khiến y biến sắc.

  "Loạikhi sư diệt tổ như ngươi không có chỗ dung thân trên thiên địa, ở đâyđâu cho phép ngươi làm càn." Hắc Ám đại ma thần gầm lềm lên, cùng MinhThần phát ra tử quang chụp lên Thần Nam.

  Hiện Thần Nam song linh hợpnhất, là thần hay ma đều do ý niệm, thấy tử quang rợp trời đổ tới, thầnquang quanh mình thu liễm, tử vong khí tức tràn ra, dáng vẻ còn giốngtử thần hơn Minh Thần, lao thẳng tới.

  "Ầm."

  Chưởng lực lay độngsơn hà, liên tục giao kích với Hắc Ám đại ma thần và Minh Thần, vùngkhông gian Tây phương tổ thần duy trì ổn định xuất hiện từng khe nứthỗn độn, các thiên giai cao thủ vô cùng kinh hãi.

  "Các ngươi là Tây phương tổ thần, tu vi sao tồi thế?" Thần Nam châm chọc.

  Vụt, vụt.

  Thêmhai nhân ảnh từ trong chúng thần bay lên, Hỏa Hệ tổ thần và Lôi Hệ tổthần cùng bay lên, tức thì nghiệp hỏa vô tận và lôi quang lợi hại khôngkém thiên phạt tràn ra, chiếu sáng tầng không.

  "Hóa ra Tây phươngcòn không ít lão bất tử." Thần Nam không hệ sợ sệt lao thẳng vào vòngvây của ngũ đại thiên giai cao thủ phe Pháp Tổ.

  Bị ngũ đại cao thủ vây công mà hắn vẫn ung dung như đang tản bộ.

  Saukhi niết bàn trùng sinh từ thể nội Viễn tổ, cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnhkhông tưởng tượng nổi, lần tái sinh này biến hóa bất ngờ, cộng thêmsong linh hợp nhất khiến hắn khác hẳn xưa, tu vi vươn lên tầm cao mới.

  CácTây phương thiên giai cao thủ động nộ, Thần Nam hung hăng công kíchkiểu này sẽ hủy hết những gì họ khổ tâm gìn giữ. Trong lúc ai nấy nỗlực sinh tồn trước khi đại phá diệt, hắn lại đến gây chiến.

  Thần Namdựa vào mẫn duệ phát giác, trong số chúng thần còn hai, ba thiên giaicao thủ chưa ra tay, tựa hồ đang bảo vệ gì đó, hắn cũng cảm ứng đượcnguyên khí dao động tinh thuần nhất ở chính giữa chúng thần.

  "A..."

  Hắngầm vang, đánh tan lôi quang ngập trời, đối chưởng với Hắc Ám đại mathần, vượt qua vô tận nghiệp hỏa, vượt luôn tử vong ngăn cách của MinhThần, vận dụng sức mạnh của Thời Không bảo tàng, hóa thành một đạo maquang lao xuống đất.

  Chúng thần đại loạn, mấy vị thiên giai cao thủ đều biến sắc.

  "Ngăn hắn lại." Tất cả gầm lên.

  Dưới đất quả nhiên có linh tuyền, thần mạch, linh căn do các thiên giai cao thủ dùng đại pháp lực kéo từ các nơi đến.

  Thần Nam tống ngay mấy linh căn vào nội thiên địa, rồi bay lên, không buồn ngoái lại.

  "Chết tiệt, mấy linh căn mạnh nhất Tây phương bị hắn cướp rồi." Pháp Tổ phần nộ gầm lên.

  Các thiên giai cao thủ đều phẫn nộ.

  "Giết hắt. Nhất định phải giết hắn."

  "Chúng ta cử ra bốn người là đủ."

  Hỏa Thần thở dài: "Chúng ta có năng lực giết hắn nhưng phải là khi hắn không bỏ chạy, hiện tại còn đuổi được sao?"

  Từ Tây phương Thần Vực vang lên tiếng gầm phẫn nộ, ai nấy bừng lên lửa giận.

  "Sau đại phá diệt nếu hắn may mắn sống sót, chúng ta sẽ diệt hắn."

  "Các ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót, lúc đó ta sẽ chủ động đến bái hội." Thần Nam ung ung thoát đi.

  Từ Tây phương, hắn lại sang Đông phương Thiên giới.

  Đông phương chúng tiên phân thành hai phe, một là Thái Cổ Lục Tà mới quay về, còn lại là mấy vị Thái cổ Đông phương cường giả.

  NamCung Tiên Nhi là một trong lục tà, thấy Thần Nam xuất hiện, định lôikéo hắn gia nhập nhưng bị Tuyệt Tình đạo tổ và Phá Diệt đạo tổ cực lựcphản đối.

  "Chúng ta không thu lưu loại khi sư diệt tổ." Tuyệt Tình đạo tổ lạnh giọng trào phúng.

  PháDiệt đạo tổ càng cay độc: "Mời ngươi đi cho, chúng ta không cần thêmthiên giai cao thủ gia nhập, không thấy lục tà tề tụ đủ sao?"

  ThầnNam không ngờ Nam Cung Tiên Nhi còn niệm chút tình cũ nên không muốngây khó cho nàng, hắn lạnh giọng: "Tuyệt Tình đạo tổ, cả Phá Diệt đạotổ, hiện tại ta khiêu chiến với các ngươi."

  Bất kể hai người có đồngý không, hắn lao tới, hiện tại Lục đạo sắp tan vỡ, thực lực là chân lýrõ nhất, đối diện với lời trào phúng lạnh lùng, có lúc quyền đầu mạnhhơn đạo lý.

  Ba dải hào quang quấn lấy nhau, thoáng sau Thần Nam tungchưởng đáng nay tay phải Phá Diệt đạo tổ, khiến nó tan biến như băngtuyết gặp hơi nóng.

  "Tưởng các ngươi có bản lãnh cuồng vọng, bất quá như vậy mà thôi." Lời lẽ miệt thị khiến Phá Diệt đạo tổ khó chịu hơn bị giết.

  "Bình."

  Một quyền đánh bay Tuyệt Tình đạo tổ, Thần Nam đứng ngang nhiên, xua xua tay: "Bất quá như thế là cùng."

  Lục tà kinh hãi, trừ Nam Cung Tiên Nhi, tất cả đều xông tới, Thần Nam lùi lại như bay.

  Phethiên giai cao thủ còn lại của Đông phương Thiên giới tuy chưa buônglời sỉ nhục nhưng thái độ cực kỳ lạnh lùng. Thần Nam đánh sau liền luingay.

  Tuy công lực đại tiến, đánh bại những kẻ sỉ nhục hắn nhưng hắnkhông cười nổi, thiên địa mênh mang, đâu là nơi dung thân? Hắn trỗi lêncảm giác cô tịch khó tả.

  Hắn lại xuống Nhân gian giới, tốc độ nứt vỡngày càng kịch liệt, ngày hoàn toàn bị hủy diệt không còn xa, chúngsinh gào khóc không ngừng.

  Đúng lúc đó, hắn cảm giác áp lực hùnghồn, không gian vỡ tan, Tuyệt Đại quân vương Sở Tương Ngọc không xuấthiện theo không gian chi môn mà trực tiếp phá tan không gian giữa haigiới.

  Áp lực vô tận tràn khắp thiên địa, khe nứt hỗn độn xuất hiện, nơi y đến, địa vực hủy diệt, hóa thành ánh sáng hỗn độn trào lên.

  "Saucùng Thái cổ chư thần cũng quay lại." Sở Tương Ngọc ngẩng lên hét vang,cái thế ma uy khiến Nhân gian giới rung chuyển, ma vân ngút trời, khôngngoái đầu lại lao lên Thiên giới, tiến vào vô tận tinh không.

  Đồngthời, ở vùng tàn tích Phong Đô sơn, không gian chi môn nối đệ lục giớivà Nhân gian sáng rực, hai thân ảnh cao lớn vượt giới tiến lên. Họ phátra khí tức thôn sơn hà, phá tan ánh sáng hỗn độn của Nhân gian và Thiêngiới, tiến vào vô hạn tinh không trên Thiên giới.

  Cuối cùng Thần Namcũng biết các cường giả mạnh nhất như đạo chủ Tiểu lục đạo đi đâu? Tháicổ chư thần sẽ xuất hiện tại tinh không, chiến trường sau cùng có lẽ ởđó.

  "Ầm."

  Không gian lại vỡ tan, một hắc phát thanh niên hiện thân phát ra ma khí ngùn ngụt.

  "Phụthân." Thần Nam tăng tốc cực hạn, sau cùng thấy được thân ảnh ma tínhThần Chiến, cùng lên Thiên giới bay về tinh không rộng lớn.

  Thêm mộtcỗ khí tức khiến Nhân gian giới rung lên, Thần Nam ngẩng đầu nhìn thấymột tấm Thái cực đồ khổng lồ mang theo Thần bí thanh niên từ Thần Malăng viên bay lên.

  Thái cực đồ quả nhiên bị Thần bí thanh niên thu về.

  "Gào."

  Ma khiếu chấn thiên, Bái Tướng đài xuất hiện nơi chân trời, thiên cổ Ma Chủ đứng trên nó, bay vào Thiên giới tinh không...

  Lục đạo sắp đại phá diệt, ngày Thái cổ chư thần quay về, những cường giả mạnh nhất đều nghênh chiến.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Giặc Ôkê

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619266]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462902]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599619]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422921]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293766]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553424]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654766]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270993]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2227352]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982975]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969575]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540492]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448142]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420978]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196951]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134529]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059597]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051243]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010596]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010181]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943295]
  25.Quỷ Bảo [902318]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899540]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888214]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864592]
  29.Hắc Nho [833735]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825577]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825124]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739734]
  33.Tru Tiên [738159]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729931]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649689]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617359]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590069]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554376]
  39.Hoàn Hảo [551624]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526535]
  41.Tầm Tần Ký [503838]
  42.Thiên Đường [448114]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441772]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435757]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434684]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422478]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412270]
  48.Cậu Chó [408873]
  49.If You Are Here [408407]
  50.Từ Khi Có Em [397352]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm