hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 426

  Lá xanh lại xuất hiện!

  Đólà trận nam nữ chi chiến khó lòng tưởng nổi, lưỡng đại thiên giai caothủ trần trụi tranh đấu với nhau. Đạm Đài Tuyền bình thường cao cao tạithượng, như xuất trần tiên tử giờ toàn thân lõa lồ, thân thể tuyệt đẹpphát ra ngọc quang lấp lánh và dụ hoặc vô hạn, quấn lấy Thần Nam. Trậnchiến đấu hương diễm mà ám muội cực điểm.

  Hỏa diễm màu hồng cháy rực khiến cả hai thở hồng hộc, vẫn liều mạng tương tranh.

  ĐạmĐài Tuyền phong tư tuyệt thế, mái tóc dài đen như mực buông xuống nhưdòng thác, cần cổ trắng ngần tú lệ như thiên nga, vòng eo mềm mại nhưmĩ nữ xà, cộng thêm cặp mông nở nang, đôi chân dài...Dù đang chiến đấukịch liệt mà không mất đi vẻ đẹp diệu cực, xứng đáng điên đảo chúngsinh.

  Tuy là trận chiến hương diễm cực điểm nhưng ngập sát cơ, lúcnào cũng có thể bị dồn vào tử địa. Đạm Đài Tuyền có lúc cưỡi lên ThầnNam liên tục tung đòn, có lúc bị hắn cưỡi lên trả đòn, liên mồm mắngchửi nhau, tuyệt sát thủ đoạn không chừa lại chút gì.

  Nhưng từ lúccửa tình dục trong quá trình tôi luyện thất tình lục dục bắt đầu, tấtcả dần thay đổi, trận chiến trở nên cực chậm, bản năng khiến cả haimuốn lại gần, nhưng không phải để chiến đấu, hơi thở nặng hơn hẳn.

  "Tên khốn vô sỉ."

  "Đồ nữ nhân hạ tiện."

  Khôngbiết từ bao giờ, bầu không khí cực kỳ vi diệu trải ra, sau cùng họ gầnnhư cuồng loạn, vừa mắng nhau hết lời, kịch liệt cấu xé nhau, rồi quấnlấy nhau lăn vào trong rừng, liền đó những tiếng động khiến người ta đỏmặt, tim đập mạnh vang lên...

  Sinh tử đại chiến sau cùng lại thành nam nữ chi chiến nguyên thủy nhất, kết cục này có ai tưởng tượng ra.

  Khungcảnh đó làm cho ai nhìn thấy cũng sững sờ, hai người quấn lấy nhau điêncuồng hợp lại, lăn lộn, giãy giụa để ép đối thủ xuống dưới. Đó... tựa hồlà một trường chiến đấu. Chiến đấu vì danh dự... và nam nữ chiến đấu.

  Hào quang màu hồng che kín tầng không hải đảo, sắc thái ám muội quái dị lan tràn.

  Tiếngthở kinh tâm động phách hồi lâu vẫn không dừng lại, hỏa diễm màu hồngtrên không dần thu liễm, bao phủ hai người trong khu rừng đang "chiếnđấu" không ngừng vì danh dự.

  Dần dần, hỏa diễm hóa thành dịch thể thực chất rồi đặc lại.

  Phíangoài còn đáng gọi là hỏa diễm, bên trong tuy nóng cực điểm nhưng khôngphải liệt hỏa mà tích tụ thành một chiếc kén lớn màu hồng.

  Trong lúc hai thiên giai cao thủ xuất thủ để xem ai hơn ai, mắng mỏ nhau thậm tệ thì chiếc kén hoàn toàn bao lấy họ.

  Nam nữ chi chiến và hải đảo đều cuồng loạn...

  Mấyngày sau, tiếng thở mới đình chỉ, trên hả đảo an tĩnh lại, hai ngườicuồng loạn chiến đấu tựa hồ dừng tay. Chiếc kén hồng đường kính cả chụcthước phát sinh biến hóa, hỏa diễm màu hồng chuyển sang màu lam, nửangày sau biến hẳn thành sắc lam.

  Nhưng lần này không phải cả hòn đảođều thế, chỉ có quanh chiếc kén đổi màu, tựa hồn hỏa diễm tinh hoa củatoàn đảo tập trung về đây.

  Hiện tượng khác thường, tôi luyện càng hung hiểm.

  Lúcnày cả hai đang thần du thái hư, tuy dung hợp lại nhưng tạm thời chỉ cóthân thể bất động, thân thức tiến vào cảnh giới kỳ diệu, liên tục tranhđấu trong ảo cảnh do chiếc kén màu lam tạo ra.

  Đương nhiên, Thần Nam cùng Đạm Đài Tuyền đang trải qua một lần biến hóa trong "Thất Tuyệt tôi luyện."

  Mấy ngày sau, chiếc kén lam chuyển thành màu vàng chanh, hào quang xung thiên, hỏa diễm đằng đằng vây phủ.

  Màu sắc liên tục thay đổi, từ vàng chanh thành tím... trải qua cả bảy màu. Dao động bên trong chiếc kén càng lúc càng mạnh.

  Tôi luyện sắp đến giai đoạn cuối, nếu hai người qua được, coi như xong một lần biến hóa.

  Saucùng, hào quang bảy sắc vút lên trời, liệt diễm bên ngoài chiếc kén độtnhiên tan biến rồi điên cuồng cháy rực, bảy màu hào quang đồng thờichiếu rọi lên mây.

  Chiếc kén sáng chói lên như quang cầu, hồng mang bảy màu chiếu rực thiên địa như vàng dương bảy màu đang sáng soi.

  Haingười trong kén tỉnh lại, tiếng đấu đá, mắng chửi lại vang lên, nhưnghai người ở cùng một chỗ nên âm thanh khác hẳn, tiếng thở lại vangvọng... tỉnh lại là cuồng loạn.

  Cuối cùng, hào quang bảy màu bùng lên, chiếc kén nở to rồi vỡ nát.

  Mỗi thốn không gian trên hải đảo đều tràn ngập linh khí, dao động năng lượng vô tận như đại hải, tràn ra khắp trời.

  Một đôi thanh niên nam nữ lõa lồ rú lên kinh hoảng, nhanh chóng tách nhau trên không, lần lượt hút lấy linh khí.

  Hàoquang bảy màu như có linh tính, hóa thành đạo đạo linh long quấn quanhThần Nam và Đạm Đài Tuyền, không chỉ nguyên khí vô tận chảy vào thể nộihọ mà không ngừng ngưng tụ bên ngoài, tựa hồ thành một lớp cổ lão chiếngiáp, lấp lánh hào quang kim thuộc.

  Nhưng chỉ có Đạm Đài Tuyền hìnhthành được huyền bí chiến giáp mà trắng bạc lấp lánh lãnh quang khiếnnàng càng đượm vẻ cao khiết, đồng thời lộ rõ khí khái anh thư, loángthoáng hiện lên nét linh động phiêu dật, động nhân khôn tả.

  Thần Namđã không ngưng tụ thành chiến giáp cổ lão thần bí mà làn da nứt ra, thểphách cường kiện sinh thêm một lớp da màu cổ đồng lấp lánh như vạn cổbất diệt chi thân.

  Đó là một lần biến đổi.

  Cơ thể mới của Đạm ĐàiTuyền muộn hơn Thần Nam một chút, lúc chiến giáp thương tang huyền bítriệt để ngưng tụ xong liền ẩn vào thân thể. Lúc đó, da nàng mới nứtra, mọc lên làn da mới óng ả, nuột nà hơn cả anh nhi, đòng thời lấplánh ngọc quang, cũng là vĩnh hằng bất diệt chi thể.

  Cả hai gặp được kỳ ngộ, Thần Nam không có chiến giáp nhưng với hắn, đó cũng là ân tứ.

  Hắncảm giác được cơ thể mới cực kỳ hùng mạnh, toàn thân có một luồng sứcmạnh dùng mãi không cạn, muốn tìm cao thủ như cái thế ma vương Hắc Khởivà Thái cổ cự hung Huyền Hoàng đại chiến một phen, kiểm nghiệm xem đãđạt tới cảnh giới nào.

  Lúc hào quang tan hết, Đạm Đài Tuyền mở bừngmắt, nhìn ngọc thể mới của mình, hồi tưởng lại những gì xảy ra, rít lênchói tai: "Không, không thể nào."

  Chiến giáp màu bạc huyền bí hiệnlên, che kín thân thể đoạn cảm giác xấu hổ vô cùng khiến nàng ngất đi,từ không trung rớt xuống, mặt đất nứt ra một khe lớn.

  Thần Nam cũngtỉnh lại, thần sắc vô cùng phức tạp, chầm chậm đến cạnh Đạm Đài Tuyền,vung chưởng lên định đánh xuống, nhưng sau cùng đành quay người bước đi.

  Hảiđảo bị cấm cố không còn gì ngăn cản, hắn bay lên, nhanh chóng lướt khỏihải đảo, lấy ra một bộ y phục trong nội thiên địa, mặc lên rồi bay vềhướng bắc.

  Mặt biển đen ngòm bên dưới cuộn trào, quấn quít tử khí vôtận nhưng Thần Nam không muốn xảy ra chuyện gì hay chuốc phiền phức nênkhông để ý.

  Đệ lục giới quá rộng, hắn dùng cực hạn tốc độ khôngngừng phá toái hư không mà mất ba ngày mới thoát khỏi vùng biển đenngòm tiến vào một vùng biển khác màu lam rực rỡ. Năm ngày phi hành liêntục mới thấy đất liền rộng lớn xuất hiện ở tận đầu hải dương.

  Mặtđất mênh mang tràn ngập thương tang khí tức, tuy chưa đến gần nhưng hắncảm ứng được vùng đất này không tầm thường, làn thần thổ nuôi dưỡng vôsố anh linh.

  Hắm cảm thụ được phong vận thần kỳ đặc biệt của vùng đất.

  Nhữngngọn núi cao đến mây xanh, những hồ nước rộng như biển, những dòng sôngdài mấy chục vạn dặm gầm gào. Quả là một dải sơn hà mênh mông, cổ đạilục khiến người ta sinh lòng ngưỡng vọng.

  Cùng lúc, Đạm Đài Tuyềnđang phi hành khắp mặt biển vô tận, nghiến răng nghiến lợi tìm tungtích Thần Nam, "kỳ sỉ đại nhục" này nàng nhất định phải báo.

  ThầnNam đã phi hành mấy chục vạn dặm mà vẫn mon men ngoài rìa cổ đại lụcrộng lớn này, thật không tưởng tượng nổi nó lớn bao nhiêu, tựa hồ ngũgiới cộng lại cũng không so được.

  Mấy ngày nay, hắn không phát hiệnbóng người, nhưng đại lục có rất nhiều chủng loại động thực vật, chứngtỏ nó là một cổ đại lục sống động, tuyệt không phải một phiến tử vực.

  Lại phi hành thêm hai ngày, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người, hơn nữa là một thiên giai cao thủ quen thuộc.

  Quả là kinh hỉ bất ngờ.

  Mộttrung niên y sam lam lũ như khiếu hóa tử đang cúp đuôi bỏ chạy, đóc tócrối bời, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân hôi thối. Chính thị lão nhị Mã Tưcủa phe đệ ngũ giới quân vương Đức Mãnh.

  Hiển nhiên Mã Tư cũng pháthiện Thần Nam, thần sắc khó coi biến ngay, cười lạnh lùng: "Tiểu cẩu,ngươi lại vào đệ lục giới, hiện tại chỉ có mình ngươi, ha ha... không cóai quấy rầy, ngươi chết chắc rồi. Gia gia phải đày đọa ngươi một phen."

  ThầnNam bất ngờ, cười lạnh đáp: "Hóa ra là bại tướng thủa xưa, hiện tại còndám sính cường trước mặt ta sao? Không phải ngươi bị đả kích ở đây đếnmức tinh thần thác loạn đấy chứ?"

  "Quá khứ thì không những giờ giết ngươi thật dễ như giết xú trùng." Mã Tư cười vang, gần như phát cuồng.

  "Đầuóc ngươi có vấn đề hả?" Thần Nam cười lạnh: "Ngươi đã hoành tráng thếsao còn bỏ chạy như chó nhà có tang, còn chút nào dáng vẻ quân vươngcao vời chăng?"

  "Bởi người đệ lục giới quá đáng sợ, hơn nữa lại mộtnhóm đấu cuồng nhân đuổi theo mình ta, bằng không làm gì có ai giết nổita." Mã Tư hình như bị đả kích, dừng lại gầm hét lên, sắc mặt nanh ácvô cùng.

  "À, chắc đã gặp được gì đó nhỉ?" Thần Nam nhanh nhạy cảm ứng được thể nội Mã Tư ẩn chứa một vật kỳ quái.

  "Haha...đương nhiên, đương nhiên! " Mã Tư cười điên cuồng: "Ngươi biếtkhông, lúc trước tàn phá thế giới tan vỡ, trong thiên địa từng rơixuống bốn phiến lá xanh, hiện này nó tái hiện, dự báo trong một ngàytới sẽ có một giới hủy diệt. ha ha ta may mắn có được một chiếc, đúnglà ân tứ ngàn đời, sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để hủy diệt nhiều thiêngiai cao thủ!"

  "Lá xanh?" Thần Nam nghi hoạc nhìn y.

  Mấy hôm nayMã Tư toàn bị người ta truy sát, bị kích kích cùng cực, cần tìm chỗ phát tiết, vừa hai kẻ địch Thần Nam tìm tới cho y có chỗ xả cục tức,nên không che giấu gì: "Đương nhiên, lá xanh trong lời đồn cổ xưa lạixuất hiện. Ngươi xem này."

  Một dải lục quang từ thể nội y nổi lên,che lấp tầng không trên đầu. Giữa vùng hào quang, có thể thấy rõ trên chiếc là viết một chữ sáng chói: đạo!

  Thần Nam thầm cả kinh, nhìnthấy chiếc lá, lại nhớ lúc xuyên qua thời không, ở thời điểm cách đoạn Thái cổ đã thấy bốn chiếc, tất cả đều y thế này. Chỉ là chiếc lá này cóẩn chứa sức mạnh đáng sợ.

  Lại một thế giới nữa sẽ bị hủy diệt? Tim Thần Nam đập thình thình.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Mùa Hạ Non

  Thanh Thủy

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Vũ Thần [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619595]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463370]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600507]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423564]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294442]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3554042]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655192]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271363]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2230264]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983332]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969624]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540574]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448531]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421465]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197117]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134790]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059982]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051390]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010885]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010495]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943430]
  25.Quỷ Bảo [902542]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899718]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888530]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864690]
  29.Hắc Nho [833918]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825826]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825412]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739880]
  33.Tru Tiên [738266]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730136]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649852]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617532]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590101]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554594]
  39.Hoàn Hảo [551667]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526656]
  41.Tầm Tần Ký [503899]
  42.Thiên Đường [448233]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441984]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435783]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434859]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422696]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412482]
  48.Cậu Chó [409057]
  49.If You Are Here [408436]
  50.Từ Khi Có Em [397405]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm