hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 411

  Để người rung chuyển đệ tam giới

  Thủmộ lão nhân quả nhiên điên cuồng, định mở một không gian thông đạo đơnhướng giữa đệ lục giới và đệ tam giới, nếu đệ lục giới cao thủ vô ýxông vào, coi như tự đâm đầu vào lao lung.

  Đương nhiên nói dễ hơnlàm, trước hết phải biến phụ cận thành hỗn độn, cách tuyệt vùng đất nàykhiến nó tách ra, lúc đó phía sau hỗn độn chi môn là đệ tam giới.

  Nếuthiên giai cao thủ từ đệ lục giới thuận theo không gian thông đạo mà đitới, sau cùng sẽ dùng thiên giai tu vi phá toái hư không, thứ đợi họ làđệ tam giới đáng sợ được coi là lao ngục.

  Thủ mộ lão nhân thủ đoạnquả có phần cay độc bởi đệ tam giới hỗn loạn bất kham, rất cần "tiếptế", trong đó có một vài kẻ đại hung đại ác, bất kể thân phận thế nàonhưng trong lao lung thiếu nguyên khí như tế, kẻ nào tiến vào ắt bịthanh toán.

  "Bắt đầu đi tiểu tử, ta cần các ngươi giúp, biến nơi nàyhóa thành hỗn độn, ta sẽ kéo không gian của đệ tam giới gần như dínhliền với không gian thông đạo!"

  "Đợi chút." Thần Nam cắt ngang thủmộ lão nhân: "Tại hạ có mấy bằng hữu đi vào đó nên muốn tìm tung tíchtrước, để lâu sợ sẽ xảy ra biến cố."

  "Được, ngươi đi đi, không gian đó cũng không lớn lắm." Thủ mộ lão nhân gật đầu đồng ý.

  ThầnNam mang Long Nhi bay về hướng đông, lần này Đạm Đài Tuyền giữ KhôngKhông bên cạnh, chia thành hai hướng bay đi. Lưỡng đại thiên giai caothủ đồng thời phát ra thần thức tìm nơi hạ lạc của những người khác.

  Vùngdi địa trước khi đại phá diệt không lớn không nhỏ, diện tích chừng mấychục vạn dặm vuông, thần thức của Đạm Đài Tuyền và Thần Nam tìm từnggóc nhỏ xíu nhưng không phát hiện gì, ngược lại tìm được hai không gianthông đạo, tựa hồ mọi người đã theo hai đường này rời khỏi vùng di địa.

  Sau này, được thủ mộ lão nhân giám định, họ biết hai không gian thông đạo dẫn đến đệ lục giới.

  TiềmLong, Đại Ma, Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa đã vào đệ lục giới trongtruyền thuyết! Thế giới đó thế nào, Thần Nam cũng không biết, chỉ nhờlúc phong ấn tàn hồn Thất Tuyệt thiên nữ tại Tiểu lục đạo, vô tìnhbiết, ả đến từ đó. Những người ở đó tựa hồ vô cùng đáng sợ, hắn khônghiểu những người có hồn lực của Thất Tuyệt thiên nữ như Mộng Khả Nhi,tiểu công chúa mà vào đó có xảy ra chuyện gì không.

  Đoạn hắn và ĐạmĐài Tuyền dùng đại pháp lực phá toái hư không, biến địa vực của khônggian thông đạo thành hỗn độn. Thủ mộ lão nhân lại dùng vô thượng đạithần thông kéo không gian đệ tam giới sát với vùng hỗn độn. Quá trìnhnày cần đại pháp lực siêu tuyệt, Thần Nam giờ mới biết lão bất tử nàymạnh không thể dò nổi.

  Ba tháng liền nỗ lực, được Thần Nam và ĐạmĐài Tuyền trợ lực, thủ mộ lão nhân sau cùng cũng tạo thành một chiếcbẫy không gian đơn hướng nối đệ lục và đệ tam giới.

  Lão đầu tử quan sát thông đạo tự tạo ra, cười đắc ý: "Hắc chắc, lần này đệ tam giới thỏa mái náo nhiệt."

  Đangcười dương dương đắc ý, chợt ông ta tỉnh ngộ: "Các thiên giai cao thủcủa đệ lục giới sao có thể xông vào không gian thông đạo này? Ồ, xem ralão nhân gia ta phải tự mình đi một chuyến, dẫn đường cho họ, hắc hắc..."

  Chiếc bẫy không gian bị hậu nhân nguyền rủa sau này đã hoàn thành như thế.

  Rồi hai không gian thông đạo nữa được thủ mộ lão nhân, Thần Nam, Đạm Đài Tuyền cùng nỗ lực nửa năm mới hoàn thành.

  Trong khi thử lại lần cuối đã xảy ra dị biến.

  Nhóctỳ Không Không muốn vào thử đầu tiên, tuy thủ mộ lão nhân cười cợt nókhông có thiên giai thần thông, vạn vạn lần không thể phá được đệ tamgiới không gian nhưng Tiểu Không Không nhất định muốn thử.

  Kết quả...

  "Cha cứu mệnh... oa oa." Không Không quả nhiên phá được đệ tam giới không gian.

  Kìthật, nghĩ kĩ sẽ không thấy việc này có gì kỳ lạ, tiểu quỷ này là xuyênthiên giáp chuyển sinh, thần thông lớn nhất là phá tan mọi ngăn cách,lúc đạt đỉnh cao có thể dẹp hết mọi phong ấn, bằng không lúc quay vềThái cổ, nó sao đào nổi cách ly giới bị phong ấn.

  Thủ mộ lão nhânkinh hãi trợn tròn mắt, Thần Nam, Đạm Đài Tuyền định xuất thủ nhưng đãmuộn, Không Không đã xuyên qua đệ tam giới!

  "Oa... Không Không xuithật! Cha... con đi tìm gia gia và nãi nãi. Mẫu thân xinh đẹp, lão ca,Không Không rất nhớ các người..." Tiểu Không Không như ngọc vừa vẫy tayvừa khóc trên hư không.

  Dầu sao nó mới là nhóc tì một tuổi đầu, tuy tâm trí thành thục nhưng suy cho cùng vẫn là hải tử.

  "Không Không!" Thần Nam gầm lên, sức mạnh nguyên bản của thời không phát động, định kéo nó lại.

  "Khôngnhi." Đạm Đài Tuyền sau cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, hủy diệt chinhãn phá toái không gian, định cản không gian đóng lại.

  "Tiểu đệ." Long Nhi kinh hãi.

  Nhưng tất cả đều muộn, Không Không như ánh sao băng biến mất trong hư không vô tận.

  "Sao lại thế, nếu vừa nãy hài tử lùi lại mấy bước là ta kéo lại được." Thần Nam lẩm bẩm.

  Thủmộ lão nhân nói: "Thuận khác hẳn nghịch, cũng như sông chảy, xuôi dòngrất dễ nhưng muốn bằng sức một người ngược dòng, khó như lên trời."

  Nghĩđến đệ tam giới hung hiểm như vậy, không ít thiên giai cao thủ còn khógiữ mệnh trong đó, Thần Nam vô cùng lo lắng, Không Không liệu có thuậnlợi tìm được Thần Chiến giúp đỡ không?

  "Không thể, ta phải vào đệ tam giới." Thần Nam đột nhiên lên tiếng.

  "Phụ thân, con đi tìm đệ đệ cùng." Long Nhi đề nghị.

  "Các ngươi điên rồi, ở đó như một luyện ngục, tiến vào coi như tự tuyên án, đưa mình vào lao lung."

  ThầnNam lắc đầu: "Tại hạ tự có cách, sớm đã muốn gặp phụ mẫu, đồng thờitrong đó có vô số bí ẩn, chưa biết chừng phát hiện gì đó."

  Thần Namquay lại nói với Đạm Đài Tuyền: "Long Nhi giao cho ngươi." Đoạn nói vớithủ mộ lão nhân: "Tiền bối, nếu phải vào đệ lục giới, mong hãy quan tâmđến các bằng hữu Nhân gian giới của tại hạ."

  Đoạn hắn không để ai nói gì, trực tiếp phá toái hư không đuổi theo Không Không.

  "Phụ thân." Long Nhi gầm lên, định đi theo nhưng bị Đạm Đài Tuyền giữ chặt.

  Thủmộ lão nhân nhắc có, lẩm bẩm: "Ta thấy tiểu quỷ đó không phải loại đoảnmệnh, xú tiểu tử có gì mà lo lắng, lẽ nào đệ tam giới hay ho lắm sao?"Đoạn ông ta run lên.

  Mây đen che phủ thinh không đệ tam giới, cuối cùng, Thần Nam cũng đến được nơi thần bí này.

  Vừatiến vào, hắn cảm giác thân thể run lên, đó không phải do sợ mà do kíchđộng, Khí tức cổ lão thương tang đã lâu không tan phả vào mặt khiến hắncảm giác được đây là mảnh đất của cường giả chân chính.

  Mặt đất mênhmang, ngàn dặm không tấc cỏ, mặt đất đỏ pha đen như bị huyết thủy nhiễmqua, ma vân ép xuống, cổ lão khí tức lan tràn.

  "Gào..."

  Tiếng gầmvang dội, một sinh vật cực lớn như ngọn núi nhỏ lao vào Thần Nam. Hìnhdáng nó như sư tử nhưng không phải, toàn thân phủ vảy màu vàng, vừa gầmrú vừa há mồm như chậu máu lao vào Thần Nam.

  Thần Nam không lùi lại, phất ra quang mang ngàn trượng đáng trúng cự thú.

  "Cheng."

  Mặt đất rung lên, cực thú không bị chém làm hai mảnh mà chỉ bị văng đi.

  Vô cùng tà dị.

  Sức mạnh của thiên giai cao thủ không giết được nó.

  Nhưngqua đó Thần Nam biết được nhiều điều, nguyên khí thiên địa ở đây rấtít, không thể ngưng tụ được bao nhiêu, đương nhiên không so được vớiNhân gian giới.

  "Gào..." Cự thú xông tới tiếp.

  Hàn quang lóe lên,Thần Nam rút phương thiên họa kích ra, hóa thành lưỡi kích ngàn trượng,bùng lên ánh sáng lạnh lẽo bổ tới. Huyết quang rực rỡ, mùi máu tràn ra,cự thú ngã xuống, bị chém thành hai mảnh.

  Cự thú tuy hung hãn nhưngso với đại hung chi nhân chỉ là loại tép riu, chắc chán tại đây cònnhiều trận đại chiến kích động nhân tâm đang đợi hắn. Bọn Ma Chủ đã vàogiới này, đương nhiên có ý nghĩa sâu xa riêng.

  Hắn mong đợi đại chiến, mong đợi ngày gặp lại phụ thân, lao về phía trước như sao băng.

  Vùng đất mênh mang này hình như không có cây cối, chỉ có động vật bình thường, ma vân cuồn cuộn và khí tức cổ lão thương tang.

  Liêntục phi hành mấy ngày, Thần Nam chỉ thấy mấy con hung thú, tịnh khôngthấy bóng người. Mãi năm ngày sau, hắn nghe thấy phía trước có rungđộng mãnh liệt, phảng phất như thiên quân vạn mã đanh nhanh chóng laotới.

  "Ô ô.. cha.. gia gia..." Tiếng khóc khe khẽ vọng vào tai Thần Nam, hắn kích động bay tới, quả nhiên là tiếng Không Không.

  Phíatrước có một đàn hung thú, còn nào cũng to như hòn núi nhỏ, đang dichyển, Không Không cưỡi trên đầu một con, tựa hồ cùng bỏ chạy. Phía sauchúng là làn cuồng phong đáng sợ, những nơi bị quét qua, ngay cả núiđồi đều tan nát, không vật gì chặn nổi.

  "Không Không!" Thần Namkhông dám tin vào mắt mình, sao lại xảo hợp đến vậy, nhanh chóng tìmthấy Không Không trên vùng đất mênh mang này.

  "Cha mau cứu con." Không Không vẫy tay kêu to, khuôn mặt mịn màng đầy nước mắt.

  Thần Nam nhanh chóng lướt tới nhưng thoáng chốc cảm giác nguy cơ ập vào tim, hắn dừng bước, kích động liền lặng đi.

  "Hư ảo phá diệt!" Hắn quát vang.

  Trong lòng yên tĩnh lại, cảnh tượng tan biến ngay, không có đàn hung thú, lốc xoáy hay Không Không.

  Chỉ có một ngôi mộ lớn.

  Ngoi mộ to như ngọn núi nhỏ, suýt nữa hắn đã đâm vào, cự ly còn cách vài thước nữa.

  Khí tức hỗn hợp giữa cổ lão, huyết tinh, tàn bạo, thương tang... trải rộng.

  Đệ tam giới quả nhiên đáng sợ.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Đất Hứa

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619228]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462792]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599501]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422791]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293510]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553292]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654658]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270915]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2226535]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982915]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969569]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540480]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448076]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420880]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196912]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134483]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059553]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051212]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010487]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010095]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943249]
  25.Quỷ Bảo [902287]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899514]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888115]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864559]
  29.Hắc Nho [833685]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825523]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825080]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739682]
  33.Tru Tiên [738133]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729888]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649638]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617335]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590061]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554343]
  39.Hoàn Hảo [551608]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526512]
  41.Tầm Tần Ký [503832]
  42.Thiên Đường [448107]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441730]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435747]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434649]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422456]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412215]
  48.Cậu Chó [408827]
  49.If You Are Here [408402]
  50.Từ Khi Có Em [397330]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm