hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 406

  Đệ tam giới trong truyền thuyết?

  Đệtam giới là một nơi không ai biết, chứa đầy thần bí, không phải thiêngiai cao thủ khó lòng tiến vào, đủ thấy nó đáng sợ thế nào.

  Thần Namvà Long Bảo Bảo là những cường giả mạnh nhất nhóm tiến vào, đương nhiênphụ trách phá toái hư không dẫn cả nhóm vào vùng đất trong truyềnthuyết.

  Một vùng hào quang từ thân thể Thần Nam chiếu rọi, đệ tamgiới trong truyền thuyết sau cùng cũng mở ra, bạch quang chiếu rọithiên địa.

  Thái cổ chư thần là tinh kim qua trăm lần luyện, từ thủakhai thiên tích địa, những người còn sống sót là bậc anh kiệt ngoancường chân chính. Cũng có người tinh thần kiên nghị, đối diện với đạihủy diệt vẫn quyết liệt phản kháng chỉ vì muốn sống sót...

  Đại bộ phậnbị khốn tại đường hầm thời không vĩnh hằng, nhẫn nại chờ đợi trong côtịch, khó nói được khi nào họ quay về, tuy theo truyền thuyết thời khắcđó không xa nhưng độ vênh khá lớn. Ai biết được trong khoảng thời gianđó xảy ra chuyện gì?

  Một bộ phận các Thái cổ chư thần sống sót trongtrận chiến Thái cổ, không vào trong đường hầm thời không, nhưng cũngvào đệ tam giới như đại đa số cường giả.

  Bọn Thần Nam phá toái hưkhông tiến vào đệ tam giới. Nhưng lúc đó thông đạo nối liền Nhân gianvà tàn phá thế giới chợt sáng lên, thần bí chi quang vô tận tràn vào,che kín đám cường giả đang vào đệ tam giới.

  Thần Nam và Long Bảo Bảolà chủ lực phá toái hư không, cảm giác thân hình rúng động, một luồngđại lực tác dụng với sức mạnh của họ, đồng thời tựa hồ có vô số thần machi hồn gầm gào. Họ kinh hãi nhận ra thời không thông đạo hình thànhsau khi hư không phá toái đang uốn khúc.

  Nhưng không có chỗ cho họ cả nghĩ, mọi người bị hút vào trong.

  Hàoquang sáng chói tan đi, trên tầng không mặt biển lại yên lành, mọicường giả đều biến mất. Những người quan sát kinh nghi, không khiểukhoảnh khắc vừa rồi xảy ra chuyện gì.

  Ở Thần Ma lăng viên ngoài xa, Thần bí thanh niên chậm rãi hút hào quang vào thể nội, đoạn biến mất trong mạch tổ...

  Trongkhông gian thông có vô số lối rẽ thông đến các giới, những ngã rẽ thầnbí này nhanh chóng tách đám cường giả ra, duy có Không Không và muộimuội Y Y không bị ảnh hưởng, nó xuyên qua mọi ngăn trở, theo sát ThầnNam. Đương nhiên, hắn cũng giữ chặt hai hài tử, chúng còn quá nhỏ nênhắn không yên tâm.

  Hắn vốn cho rằng chúng đi cạnh Mộng Khả Nhi vàĐạm Đài Tuyền nhưng không ngờ hai tiểu quỷ lại chạy đến bên mình, mộttả một hữu bò lên vai, ôm chặt cổ hắn. Không gian rung động, bọn hắnrớt khỏi không gian thông đạo, mọi thân ảnh quanh mình biến mất, ngoạitrừ hai tiểu quỷ trên vai.

  "Oa, cha mau xem kìa, ở đây đáng sợ thật."

  "Cha, không phải chúng ta xuống địa ngục chứ?"

  Hai tiểu quỷ hô hoán.

  Sắctrời u ám cực độ, không trung đầy mây vẩn xám xịt khiến thế giới nàyđượm vẻ nặng nề. Mấy ngọn núi đá cạnh đó trọc lóc, không hề có màu xanhmà nhuộm hắc vụ, âm u như yêu vân.

  Dưới chân họ là rất nhiều khô cốtđã trai qua không biết bao nhiêu năm. Không biết là hài cốt người hayđộng vật nhưng đều bị phong hóa, xuất hiện những chỗ rộng, giẫm lên lànát thành bụi.

  Bạch cốt không có gì đặc biệt nhưng phân bố dày đặc,từ dưới chân họ đến núi đá đều có rải rác, khiến nơi này tỏ ra hoanglương và cô tịch, đồng thời tà dị vô cùng.

  Không Không và Y Y nhăn nhó: "Chỗ quỷ quái nào nhỉ, tưởng là rất hay ai ngờ chả có gì đặc sắc, cha à, mau đi thôi."

  ThầnNam không lý đến hai tiểu quỷ, lặng lẽ quan sát chung quanh, vừa tiếnvào đệ tam giới trong truyền thuyết, hắn đã vô cùng cẩn thận, đồng thờiliên tưởng đến vùng hào quang đột nhiên xuất hiện lúc phá toái hưkhông, khiến hắn không dám chắc ăn.

  Không Không và Y Y nhảy xuống khỏi vai hắn, bắt đầu tìm kiếm tại vùng đất hoang vu đầy xương trắng.

  "Cốp."

  Mộttiếng động lạ vang bên tai, Không Không và Y Y kêu ầm lên, một khô lâuđầu cốt trước mặt đang lăn đến chỗ hai tiểu quỷ khiến chúng ôm đầu bỏchạy.

  "Vù."

  "Vù."

  Tốc độ cả hai nhanh như điện lao lên vai Thần Nam.

  Hán điểm ra một chỉ, hào quang phá tan khô lâu đầu cốt, một con chuột to từ trong đó chạy ra.

  "Con chuột khốn kiếp, dọa chúng ta sợ gần chết." Hai tiểu quỷ phi thường bất mãn.

  ThầnNam bình tĩnh lại, có sinh vật ắt không đến nỗi là tuyệt địa, tử địanhư tưởng tượng. Hắn không bay mà đưa hai tiểu quỷ cất bước tiến vềngọn núi đá, dọc đường gặp nhiều hài cốt, thậm chí thấy cả những thanhthiết kiếm bị hoen rỉ không thành hình dạng.

  Thần Nam cẩn thận quansát, thanh kiếm rỉ ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, đương nhiên không phải binhkhí bình phàm, có lẽ là thần binh bảo nhận năm xưa, mà giờ đã tan nátkhông thành hình dạng, không hiểu đã qua bao nhiêu năm tháng.

  Hắncảm khái nhìn bạch cốt rải rác, những người chết ở đây năm xưa chắc lànhững nhân vật kiệt xuất, thời gian quả thật vô tình, dù là anh hùngngàn đời cũng thành xương trắng.

  Thần Nam cẩn thận quan sát từngchút một, mang hai tiểu quỷ tinh linh cổ quái leo lên núi đá, tuy chỉcao chừng năm trăm thước nhưng dựng đứng.

  Hắn nhíu mày, ngọn núi nàychắc là sản vật của đại chiến, tựa hồ bị lợi khí chặt đứt, bởi mấy ngọnnúi cạnh đó đều không giống vậy. Khung cảnh càng khẳng định rằng hàicốt rải rác ở đây đều không đơn giản, ít nhất cũng đạt tới thiên giaisơ cấp.

  Lúc leo lên đỉnh núi, hắn lập tức cả kinh, dao động sinh mệnh khá mạnh dấy lên.

  Dướimột tảng đá lớn trong đóng loạn thạch tựa hồ có một khe hở khá lớn,Thần Nam tung chưởng đánh văng ra. Đồng thời một cỗ chưởng lực hùnghậu, uy thế bức nhân quét vào hắn.

  Quả nhiên có người sống.

  ThầnNam không sợ, không cần phí sức cũng đánh tan đạo chưởng lực, đồng thờivận chuyển thần lực xuất ra khiến mọi tảng đá trên đỉnh núi bay lên nhưrơm khô.

  Trong khe nứt trên đỉnh núi, một bộ khô lâu đang vùng vẫy, toàn thân phủ hào quang mờ mờ.

  "Cha, có cánh dài bằng xương." Không Không kêu lên.

  Saulưng khô lâu có một đôi cánh, hiển nhiên là sinh vật kiểu thiên sứ, nếuhắn đoán không sai, đó là một thiên sứ mười hai cánh.

  Tuy bộ xươngkhông màu vàng như mọi thiên sứ mà hết sức bình phàm, giống hệt củaphàm nhân, Thần Nam lại cảm giác được khô lâu cực kỳ cứng rắn, tuyệtkhông kém hơn thần binh lợi khí.

  Trong thế giới kỳ dị mà tân kì, hắn gặp sinh vật có trí tuệ đầu tiên.

  Hắn bình tĩnh hỏi: "Ngươi là ai?"

  Khôlâu cốt không còn huyết nhục, chỉ có hào quang mông lung che kín bộxương, trong hốc mắt sáng rực u minh quỷ diễm, lộ vẻ điên cuồng, tiếngquỷ khóc thần gào đáng sợ vang lên khiến người khác lạnh mình, quỷ trảotrắng nhởn hung hãn chộp lấy Thần Nam.

  Hai tiểu quỷ lại tỏ ra trấntĩnh cực độ, không hề sợ hãi, Thần Nam ép một chưởng xuống cắt đứt quỷtrảo. Hắn nhíu mày, cảm ứng được dao động tinh thần của đối phương,hình như là một kẻ điên tâm tình vô cùng cuồng loạn nên không thể nốithông được.

  Sau cùng hắn nhận ra khô lâu đã chết, chỉ còn lại một cỗoán niệm không tan. Hắn cố nhập vào tàn tồn tinh thần lạc ấn, chỉ pháthiện được một tin tức: tạp chủng Ma Chủ. Trong linh thức của thiên sứmười hai cánh oán niệm không tan này duy nhất có một câu như thế, oánkhí quả thật cực nặng.

  Thần Nam bật cười, Ma Chủ bị mắng như vậy,đúng là tư vị khác thường. Thật ra đã phát sinh chuyện gì, hắn khôngquan tâm, bởi thiên hạ có nhiều bí mật, không thể chuyện gì cũng hiểurõ.

  "Cha, trong tay hắn có một vật." Búp bê Tiểu Y Y nhãn thần đặcbiệt mẫn duệ, lên tiếng nhắc. Hắn mở tay khô lâu cốt lấy ra một khốitiểu mộc bài đen xì rộng chừng hai ngón tay, dài một ngón, phát ra khítức cổ xưa. Mộc bài cực nặng, so với tinh thiết cùng thể tích còn nặnghơn.

  Đương nhiên đó không phải phàm vật, mọi thần binh lợi khí quanhđó đều hoen rỉ không thành hình dạng, mà qua tuế nguyệt vô tận, mộc bàivẫn y nguyên, xứng danh thần dị.

  Bề mặt điêu khắc mấy khoa đẩu văn ngoằn nghoèo, Thần Nam không đọc được, đương nhiên cũng không biết ý nghĩa.

  "Loại chữ này quen quá nhỉ." Không Không và Y Y lẩm bẩm.

  ThầnNam giật nảy người, hai tiểu quỷ bình nhật ở trên Nguyệt lượng vẫn trốntránh không chịu học chữ hiện đại, hai chữ quen mắt của chúng có ýnghĩa không hề đơn giản. Cả hai là những chí tôn nhân vật từ trước đạiphá diệt chuyển sinh, có thể khối tiểu mộc bài là vật từ thời đó.

  Khô lâu thiên sứ mười hai cánh tung ra mấy chưởng đoạn hoàn toàn bất động.

  ThầnNam cầm tiểu mộc bài nhìn ngang ngó dọc nhưng không hiểu gì, lại nhìnđến mớ khoa đầu văn trên mặt, vạch xuống đất, vừa hoàn tất đột nhiênbùng lên một dải hào quang sáng rực cả đỉnh núi.

  Tiếng ầm ầm vang vọng, núi đá vỡ tan từ đỉnh trở xuống, Thần Nam bốc mình bay vụt lên cao.

  Thinhkhông âm u sáng rực, một thạch đài khổng lồ mang bọn Thần Nam bay vềhướng đông, dọc đường vô cùng hoang lương, khắp nơi là loạn thạch vôtận, không có màu xanh.

  Cảnh vật bên dưới nhanh chóng lùi lại, tiếng gió u u vang bên tai.

  Thần Nam đương nhiên có thể rời khỏi thạch đài nhưng hắn cả kinh, muốn xem thạch đài thần bí đưa mình đến đâu.

  "Oa, hay lắm, hay lắm."

  "Hi hi, thú vị thật."

  Hai tiểu quỷ nhảy tung tăng trên thạch đài, cảm giác vô cùng mới mẻ.

  Thần Nam không cười nổi, lúc nào cũng quan sát bên dưới, sẵn sàng chuẩn bị.

  "Soẹt."

  Trongvùng loạn thạch phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo sấm sét, điệnxà bay lượn ngút trời, xét toang hư không thành những vết nứt.

  "Hai con đứng cạnh ta."

  Hai tiểu quỷ có lúc rất tinh quái nhưng có lúc rất ngoan ngoãn, chạy ngay đến bên hắn.

  Haitay Thần Nam không ngừng khoa lên, từng đợt dao động kỳ dị xuất ra, đólà pháp quyết kỳ dị hắn mới ngộ ra mấy tháng gần đây, hào quang mênhmông đấy dạt hết sấm sét, thạch đài lại dễ dàng mang ba cha con bay qua.

  Khung cảnh phía trước rất kỳ dị, vừa nãy còn tử khí trầm trầm, giờ đã ngập ngụa sinh cơ, nhiều thực vật nổi lập lờ trên không.

  Bêndưới vẫn là loạn thạch, trên không là mây xám âm u, nhưng ở giữa ngậpsinh cơ, mọi thực vật nổi lơ lửng trên không tạo thành bức tranh kỳ dịkhiến người ta không lí giải nổi.

  Nhưng đóa hoa sặc sỡ, cây cối xanhum, tươi roi rói, vô cùng thanh tân, tuyệt không phải ảo ảnh. Đó là khurừng trên không, chiếm một vùng rộng lớn, bọn Thần Nam bây mười mấy dặmmới qua.

  Đồng thời, họ thấy phía trước có một bức màn từ tầng mây vôtận buông xuống như thác nước. Một bức tường ánh sáng thần bí khổng lồchặn đường ba người.

  Hào quang nhu hòa thánh khiết chiếu tới, một cỗ sức mạnh kỳ dị lưu chuyển trong bức tường tràn ra.

  Thạch đài mang bọn Thần Nam lao tới, định xuyên qua.

  "Ầm."

  Thạchđài vỡ nát, bức màn ánh sáng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ tà dị, trong mộtsát na đánh tan thạch đài thành bột. Cũng may Thần Nam đã phòng bị,nhảy xuống trước, hai tiểu quỷ túm chéo áo hắn, đứng sau lưng nhìn mọivật với vẻ hiếu kỳ.

  Cùng lúc, hắn thấy mộc bài trong tay rung lên,hình như sẽ gặp gì đó, hắn tiến tới từng bước, đưa mộc bài vào bứctường ánh sáng.

  Quái sự xảy ra, cả cánh tay hắn không mất chút sức lực nào lại xuyên qua, tựa hồ tiểu mộc bài là chìa khóa.

  "A, hay quá." Hai tiểu quỷ hoan hô, chui vào áo hắn, cùng xuyên qua bức tường hào quang.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Một Mai Khi Hòa Bình

  Nhã Ca

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639277]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470992]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490664]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300083]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445378]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078409]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028637]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905244]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851996]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842878]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622346]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm