hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 394

  Ba Thế Thân

  Lờicủa Hắc Thủ làm cho mọi người chợt vô cùng khiếp sợ. Lúc thiên địa chưathành,mà hắn đã tồn tại rồi, thật không biết hắn có mạnh miệngkhông.Nếu chuyện này là thật, thì sẽ đối phó với lão thế nào đây.

  Ngườinày thật sự là chúa tể, sinh ra trong hỗn độn, đã có sẳn linh căn trướckhi thiên địa khai sinh,vạn vật trên thế gian này đều xuất hiện sauhắn.

  Không biết thần bí thanh niên tại Thần Ma lăng viên cùngtuyệt đại ma vương sở tương ngọc có biết chuyện này không?Nếu không,đây sẽ là 1 tin tức cực kì chấn động.

  "Ngẫu mễ đầu phát" Long bảo bảo trừng đôi mắt mở to,nói: "Để ta xem ngươi hình dạng gì, có phải lòng thòng như dây leo không?"

  "Lớn mật, dám khinh khi với bổn tôn, ta phán người hình thần câu diệt "Một tiếng quát uy áp truyền đến.

  "Tavốn là muốn giết ngươi, xem thường ngươi thì sao"?Long bảo bảo giươngmắt nhìn và ngọng ngịu nói."Không nên ở đó mà dọa thần dọa quỷ,nghe nóichính người là kẻ làm thân thể thiên long ta tan nát, hôm nay ta sẽcùng người tính số ! Lão hỗn đản"

  Tiểu tử kia mặc dù âm thanhnon choẹt nhưng hình dáng nghiêm trang, thật làm cho người ta có chútkhông nhịn được cười. Dù sao trong màn sương mù phía trước là truyềnthuyết thần bí hắc thủ.

  "Ngươi là ai, ta làm thân thể thiên longngươi tan nát khi nào. Trong nhận thức của ta chỉ biết có 2 thiênlong,nhưng tựa hồ không có ngươi"

  " Lão khốn kiếp, chỉ biết nóicàn" Long bảo bảo không khách khí tức giận nói:"Bây giờ ngươi không cóhại ta nhưng tương lai ngươi hại ta, tự xưng chúa tể giả mà không đoántrước được sự tình tương lai,hừ...một lão giả thần giả quỷ".

  Bịmột tên tiểu tử nói chưa hết chớt trách mắng, hắc thủ ngơ ngác một lúc,qua 1 thời gian rất lâu mới nói: "Các người đến từ tương lai, ta cũngđoán được,haha.."

  Ẩn trong sương vụ, hắc thủ đột nhiên cườito:"Trong tương lai các ngươi không thể đánh nổi với ta,mới đưa ra hạsách này để giết ta.hắc hắc, các ngươi cho rằng có thể vậy sao, Trongtương lai ta vẫn tồn tại như cũ, các ngươi chạy đến nơi này có tác dụnggì đây?Các ngươi không thể thay đổi cái gì ở nơi này, các ngươi chết ởnơi đây thì trong tương lai cũng tan biến luôn.Hắc hắc,nhân quả hoàntoàn tồn tại, có thể nói ta có thể giết chết các ngươi nhưng các ngườikhông thể giết ta"

  Phượng hoàng thiên nữ lạnh băng lêntiếng: "Giết chết ngươi tất nhiên chúng ta sẽ trả một cái giá quá đắt,như thế sẽ làm cải biến một phần lịch sử. Nhưng chúng ta không nhấtthiết phải giết chết ngươi, chỉ cần làm tăng thương thế của ngươi thêm,vậy là đủ rồi, đến tương lai tự nhiên sẽ có người thu thập ngươi"

  Thậthay, nhưng làm thế các ngươi đã thay đổi đi một ít lịch sử, nên nhấtđịnh các ngươi sẽ phải chết.Hắc thủ âm thanh lạnh như băng không cóchút tình cảm: "Các ngươi chết thật vô dụng, thương thế của ta cũng xấuđi,vẫn không ai có thể giết ta nhưng để ta nghĩ xem ai phái các ngươitới giết ta. A, độc cô Bại Thiên thì không thể,y đã bị diệt, tên machủ có chút điên cuồngphải không nhỉ? có thể,nhưng đây không phải phongcách của hắn, chẳng lẽ là thất tuyệt thiên nữ đã hợp nhất ? hắc hắc.."

  Tathật sự muốn nhìn thấy thất tuyệt hợp nhất trong truyền thuyết, xemcảnh giới nghịch thiên tột cùng của nàng rốt cuộc đã đạt đến đâu ? À,thần gia âm hồn không tan của lão bất tử, cũng có thể nhưng chẳng lẽhắn đã hồi sinh chăng..còn có mấy người của thế giới khác..."

  .Nghethần bí hắc thủ nhất nói ra tên những người mạnh nhất trong thiênđịa,Thần Nam có chút giật mình,những người y nói đến đều là cường giảcường đại không thể tưởng tượng,cho đến nay những người này còn chưacó biểu hiện thực lực đỉnh cao của mình.Như ma chủ chỉ là tàn hồn, thấttuyệt thiên nữ chỉ là phân thân,thần gia lão tổ là hồn ảnh,nếu nhữngngười này khôi phục trạng thái cường thịnh năm xưa, thiên địa nhất địnhsẽ rối loạn.

  "Nói đủ rồi, hôm nay bảo bảo thiên long ta chính làmuốn tìm ngươi báo thù".Nói đến đây,nó moi ra 1 vò rượu uống sạch rùiquát to:"Không cần ẩn trong sương vụ nữa,chịu chết đi".

  "Oanh!"

  Longbảo bảo quăng vò rượu vào trong vùng sương mù.vò rượu ẩn chứa một ngànsanh hồn, nổ lớn trong vùng sương vụ,sương mù tan, lộ ra 3 pho tượngkhí tức trang nghiêm

  Lúc đầu bọn Thần Nam còn mơ hồ nhìn thấyđược ba pho tượng,nhưng bây giờ mới nhìn rõ hình dáng ra sao.Một photượng không đầu phần dưới giống hình người,pho tượng thứ 2 mặc dù cóđầu nhưng khuôn mặt lại trống trơn, giống như một bức thạch bích, hạthân là hợp thể người thú,giống như 1 yêu thân,hai chân có trảo vuốt tolớn,khá tráng kiện toát ra uy thế bức nhân.Pho tượng thứ 3 còn chưa lộra ngoài,chỉ đơn giản là có dạng hình người khắc sâu trong thạchnham,xem ra không phải toàn thể hoàn chỉnh.

  Ba pho tượng kì dị thấu phát một khí chất tang thương,cổ phác,vừa nhìn qua đã biết đã trải qua vô vàn năm tháng.

  tinhlinh Y Y và Không không cùng nhỏ giọng nói: "Đây là cái gì,chẳng lẽ làkẻ tự xưng là chúa tể,còn chưa có tiến hóa hoàn toàn,vẫn còn là đá mà "

  "Tiểubối há có thể hiểu được hỗn độn linh vật này,đây là ba thế thân củata,sinh ra trong hỗn độn,trước khi cả thiên địa hình thành"

  "thìra người không có chính thức thân thể a".Long bảo bảo ngọng nghịu,hừhừ nói:"Trách không được ngươi không vừa ý với ta,nguyên do là ghen tỵvới ta".

  Thần Nam hiểu được thần bí cao thủ chính còn chưa cóhiện thân,vật trước mặt chỉ là hóa thân mà thôi,nhưng hắn không có dámchút coi thường, đưa linh hồn gia trì ngay trên phương thiên họakích,cả người vụt về phía trước

  Y Y như một tiểu bào, đột nhiên hóathành 1 đạo lục quang,quấn quanh ngực thần nam,truyền ra tiếng cười hìhì non nớt:"Cha, y y xinh đẹp đến giúp người đây"

  Thần Nam khôngnói gì,phương thiên họa kích trong tay phóng về phía trước,hơn vạn linhhồn kêu gào bao phủ,chụp xuống một pho tượng..

  Hỗn độn quangmang lóe ra,pho tượng không đầu thần thánh vô cùng, đột nhiên như thứctỉnh,đôi tay rất nhanh triển khai,đánh tới thân phương thiên hoa kích.

  "Đương"

  1tiếng chói tai vang lên, đánh văng phương thiên họa kích,hỗn độn thầnquang chói mắt trong nháy mắt tràn ra,hướng thần nam bao phủ

  "Nănglượng chuyển chuyển chuyển" Y Y đột nhiên kêu to,vô tận hỗn độn thầnquang vừa tiếp cận thần nam gần như bị lục quang trước ngực hắn hấp thusau đó hóa thành 1 cỗ lực lượng nhu hòa tiến vào thân thể thần nam.

  ThầnNam quả nhiên chấn động,tiểu bảo bối này thật phi thường ngoài ý muốncủa hắn,nghiễm nhiên như có 1 thần thông hoàn mỹ hóa giải công kích củađối phương hấp thu thành lực lượng của mình

  Bất quá nghĩ lại địnhđịa thần thụ lúc xưa,hắn có thể hiểu được,lúc trước thần thụ có thể đãcó loại thần thông này,bây giờ chuyển thể vào y y.

  Hì hì, cha thấy con lợi hại không?" tiểu bảo bối hiện ra bản thể,ngồi vắt vẻo trên vai thần nam cười hì hì.

  "Nguy hiểm" Thần nam quát lớn

  Lúcnày tượng đá không đầu như người sống bình thường,động tác vô cùngnhanh nhẹn,hai tay không ngừng kết ấn,từng đạo thần ấn phức tạp liêntiếp phóng ra

  "Đừng sợ". Y Y hưng phấn kêu lên:"cha mau làm cho thời gian hỗn loạn rùi người công kích hắn,con sẽ phụ giúp".

  Thầnnam hét lớn,thời không bổn nguyên lực lượng phát ra,đồng thời linh hồnngưng tụ trên thiên phương họa kích gào lên bất tận,lập tức chémxuống.Thời không phảng phất,thần nam làm cho thời gian xuôi hướng màchuuyển, trong chốc lát lại làm cho nghịch hướng mà chuyển,phương thiênhọa kích không ngừng rung động,vung vào quanh đá đánh tới

  Y ylại hóa thành 1 đạo lục quang,như suối chảy vòng quanh thần nam nhằmpháp ấn của tượng đá mà công kích làm các pháp ấn liên tục va vàonhau,cùng loại lực lực kích lên,trên vùng trời vang lên từng trận tiếngnổ kinh thiên

  Phương thiên họa kích trong tay thần nam hung hăngbổ thẳng vào tượng đá.Lúc này đây hắn vận dụng mười vạn linh hồn,vôcùng vô tận oán lực phủ xuống.

  Cùng lúc đó ngọc bội bị vỡ nát dothần bí nhân đưa cho thần nam đột nhiên quang mang đại thịnh,một đạohỗn độn thần quang phát ra,hướng tượng đá không đầu kích tới

  "Bùng.."

  Mộttiếng vỡ nát vang lên,trên tượng đá xuất hiện một vết nứt khá lớn.Khôngbiết do tác động của y y, oán lực,hoặc cũng có thể do hỗn độn thầnquang trong ngọc bội tạo thành thương tổn.

  "Chuẩn bị quả nhiênđầy đủ",thần bí hắc thủ không tức giận,âm thanh lạnh lùng từ trên caotruyền xuống:"Chiến hồn sưu tập tới quả cùng ta có nhân quả,xem ra takhông nên khinh thường các ngươi a"

  Nói đến đây hắn quátlớn:"Tam thân hợp thể". Hai tượng đá bên cạnh rất nhanh vọt tới,cùngtượng đá không đầu hợp thể,một là vô diện đầu,yêu thân,thú trảo.vẫnnhư lúc nãy nhưng tựa như có linh hồn,cũng tà dị hơn nhiều,phảng phấtlinh hoạt hơn,gần như đã sống lại.

  Sau đó hắn bắt đầu biến lớn,giống như một toà cự núi cao lớn,thấu phát ánh sáng vạn trượng

  "ngao hống..." long bảo bảo gầm lớn, thân thể Thiên long bắt đầu phóng lớn,trong nháy mắt như dãy núi,che kín không gian.

  Phượnghoàng thiên nữ cũng phát ra tiếng kêu lớn,nàng hóa ra bản thể,mộtphượng hoàng bảy màu trên không trung,bảy dải thiên hỏa hừng hực thiêuđốt chiếu sáng chân trời.

  Tượng đá thấu phát âm thanhcực lớn:" cho các ngưoi biết,3 pho tượng đó đại biểu cho quá khứ,hiệntại và tương lai,tam tượng hợp nhất,trọn đời bất diệt.Đó mặc dù làthế thân của ta nhưng thua kém ta bao nhiêu.

  Vô tận hỗn độn thần quang bạo phát,tượng đá sử dụng pháp tác của mình quát lớn:"Quy vu hỗn độn,chúng sanh đều diệt"

  Vôtận hỗn độn thần quang bao phủ thần nam,thiên long bảo bảo,phượng hoàngthất sắc, yy và không không.Ánh sáng hỗn độn đáng sợ bao phủ bọn họ bêntrong.Đồng thời lực lượng diệt tuyệt kinh khủng bắt đầu phát ra,tựa nhưmuốn biếnnơi này thành tử địa,diệt hết tất cả tánh mạng

  ThầnNam rất nhanh đưa không không cùng y y lại bên mình,mười vạn linh hồnđánh ra.lúc đó long bảo bảo cùng phượng hoàng thiên nữ cũng đều đánh ramười vạn linh hồn chống cự lại lực lượng hủy diệt đáng sợ này.

  Tạichổ tiếp cận thời đại thái cổ này,bọn họ không thể tự do phát huy hếtlực lượng của mình,chỉ có thể thông qua linh hồn truyền lực lượng rangoài,bằng không bọn họ đã trực tiếp thay đổi lịch sử,như vậy khác gìtự hủy mình. Do hắc thủ cùng các linh hồn này có nhân quả mới có thểtriệt tiêu cái hậu quả đáng sợ này.

  lúc này,ngọc bội bị vỡnát lại lóe xuất quang mang, âm thanh quen thuộc vang tới tai thầnnam:"Dùng thái cực đồ vây khốn tượng đá,đẩy đến tương lai, ta cùng sởtương ngọc dùng sức mạnh tiếp ứng trong lịch sử,mang về thế giới thựcđể diệt sát.như vậy các người lao vào phá tan hỗn độn có thể trực tiếpnhìn thấy chân thân hắn.

  Không do dự thần ma đồ được thần namđưa ra ngoài, thiên bảo này trong phút chốc phá toái hỗn độn, bao phủthiên địa,nuốt tượng đá bên trong.Tượng đá phảng phất muốn phá tan thầnma đồ nhưng thần nam sử dụng lực lượng thời gian,truyền tống tới tươnglai,thậm chí muốn đẩy về hiện tại.

  Tại vô tận bên trong dònglịch sử,thần nam thấy được thân ảnh của thần bí thanh niên lóe lên rồimất.Xem ra thần bí thanh niên cùng sở tương ngọc cũng tham dự vào.

  Tượngđá cùng thần ma đồ đồng thời biến mất, hỗn độn thần quang cùng lựclượng hủy diệt thiên địa cũng đã biến mất,thiên địa nhanh chóng lạikhôi phục

  Phía trước một thân ảnh thật lớn trong đám mây nhưchúa tể nhìn chúng sanh,vô cùng phẫn nộ hắn rốt cuộc tâm tình cũng kịchliệt dao động,kêu lớn:"Dám như thế...sở tương ngọc,còn người khác là ai?,tại sao lại tới nơi này đối phó ta. tương lai ta làm cái gì?,vì saolại ngăn cản?"

  Hắn nói vừa dứt, trong vô tận hư không Đột nhiênhỗn độn vỡ tan ra,một đạo quang mang sáng chói,chiếu sáng lục địa.Mộtâm thanh đáng sợ vang lên tại thiên địa:"Cắt đứt hết thảy nhân quả" Vôtận thần quang phát sáng trong thiên địa, rồi sau đó trong phút chốcbiến mất.

  Hắc thủ trong tương lai xuyên qua thời không đuổi tới nơi này, cắt hết mọi nhân quả rồi sau đó như gió lướt đi.

  Trênđám mây kia, thân ảnh cao lớn nhìn xuống thở dài:"Mặc dù đã tới chậm 1bước, ba thế thân mất đi cũng không sao cả, các ngươi đã bị vây khốntại đây, trong phiến thời không này, vĩnh viễn không có khả năng trở về.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Thư Tình Trên Cát

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619438]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463125]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600071]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423232]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294214]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553681]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655028]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271212]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2229355]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983174]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969598]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540550]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448363]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421150]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197063]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134700]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059789]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051304]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010819]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010368]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943370]
  25.Quỷ Bảo [902406]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899645]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888349]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864648]
  29.Hắc Nho [833842]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825746]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825260]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739823]
  33.Tru Tiên [738228]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730015]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649781]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617480]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590085]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554503]
  39.Hoàn Hảo [551654]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526595]
  41.Tầm Tần Ký [503869]
  42.Thiên Đường [448174]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441826]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435771]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434771]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422550]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412415]
  48.Cậu Chó [408985]
  49.If You Are Here [408423]
  50.Từ Khi Có Em [397379]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm