hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 394

  Ba Thế Thân

  Lờicủa Hắc Thủ làm cho mọi người chợt vô cùng khiếp sợ. Lúc thiên địa chưathành,mà hắn đã tồn tại rồi, thật không biết hắn có mạnh miệngkhông.Nếu chuyện này là thật, thì sẽ đối phó với lão thế nào đây.

  Ngườinày thật sự là chúa tể, sinh ra trong hỗn độn, đã có sẳn linh căn trướckhi thiên địa khai sinh,vạn vật trên thế gian này đều xuất hiện sauhắn.

  Không biết thần bí thanh niên tại Thần Ma lăng viên cùngtuyệt đại ma vương sở tương ngọc có biết chuyện này không?Nếu không,đây sẽ là 1 tin tức cực kì chấn động.

  "Ngẫu mễ đầu phát" Long bảo bảo trừng đôi mắt mở to,nói: "Để ta xem ngươi hình dạng gì, có phải lòng thòng như dây leo không?"

  "Lớn mật, dám khinh khi với bổn tôn, ta phán người hình thần câu diệt "Một tiếng quát uy áp truyền đến.

  "Tavốn là muốn giết ngươi, xem thường ngươi thì sao"?Long bảo bảo giươngmắt nhìn và ngọng ngịu nói."Không nên ở đó mà dọa thần dọa quỷ,nghe nóichính người là kẻ làm thân thể thiên long ta tan nát, hôm nay ta sẽcùng người tính số ! Lão hỗn đản"

  Tiểu tử kia mặc dù âm thanhnon choẹt nhưng hình dáng nghiêm trang, thật làm cho người ta có chútkhông nhịn được cười. Dù sao trong màn sương mù phía trước là truyềnthuyết thần bí hắc thủ.

  "Ngươi là ai, ta làm thân thể thiên longngươi tan nát khi nào. Trong nhận thức của ta chỉ biết có 2 thiênlong,nhưng tựa hồ không có ngươi"

  " Lão khốn kiếp, chỉ biết nóicàn" Long bảo bảo không khách khí tức giận nói:"Bây giờ ngươi không cóhại ta nhưng tương lai ngươi hại ta, tự xưng chúa tể giả mà không đoántrước được sự tình tương lai,hừ...một lão giả thần giả quỷ".

  Bịmột tên tiểu tử nói chưa hết chớt trách mắng, hắc thủ ngơ ngác một lúc,qua 1 thời gian rất lâu mới nói: "Các người đến từ tương lai, ta cũngđoán được,haha.."

  Ẩn trong sương vụ, hắc thủ đột nhiên cườito:"Trong tương lai các ngươi không thể đánh nổi với ta,mới đưa ra hạsách này để giết ta.hắc hắc, các ngươi cho rằng có thể vậy sao, Trongtương lai ta vẫn tồn tại như cũ, các ngươi chạy đến nơi này có tác dụnggì đây?Các ngươi không thể thay đổi cái gì ở nơi này, các ngươi chết ởnơi đây thì trong tương lai cũng tan biến luôn.Hắc hắc,nhân quả hoàntoàn tồn tại, có thể nói ta có thể giết chết các ngươi nhưng các ngườikhông thể giết ta"

  Phượng hoàng thiên nữ lạnh băng lêntiếng: "Giết chết ngươi tất nhiên chúng ta sẽ trả một cái giá quá đắt,như thế sẽ làm cải biến một phần lịch sử. Nhưng chúng ta không nhấtthiết phải giết chết ngươi, chỉ cần làm tăng thương thế của ngươi thêm,vậy là đủ rồi, đến tương lai tự nhiên sẽ có người thu thập ngươi"

  Thậthay, nhưng làm thế các ngươi đã thay đổi đi một ít lịch sử, nên nhấtđịnh các ngươi sẽ phải chết.Hắc thủ âm thanh lạnh như băng không cóchút tình cảm: "Các ngươi chết thật vô dụng, thương thế của ta cũng xấuđi,vẫn không ai có thể giết ta nhưng để ta nghĩ xem ai phái các ngươitới giết ta. A, độc cô Bại Thiên thì không thể,y đã bị diệt, tên machủ có chút điên cuồngphải không nhỉ? có thể,nhưng đây không phải phongcách của hắn, chẳng lẽ là thất tuyệt thiên nữ đã hợp nhất ? hắc hắc.."

  Tathật sự muốn nhìn thấy thất tuyệt hợp nhất trong truyền thuyết, xemcảnh giới nghịch thiên tột cùng của nàng rốt cuộc đã đạt đến đâu ? À,thần gia âm hồn không tan của lão bất tử, cũng có thể nhưng chẳng lẽhắn đã hồi sinh chăng..còn có mấy người của thế giới khác..."

  .Nghethần bí hắc thủ nhất nói ra tên những người mạnh nhất trong thiênđịa,Thần Nam có chút giật mình,những người y nói đến đều là cường giảcường đại không thể tưởng tượng,cho đến nay những người này còn chưacó biểu hiện thực lực đỉnh cao của mình.Như ma chủ chỉ là tàn hồn, thấttuyệt thiên nữ chỉ là phân thân,thần gia lão tổ là hồn ảnh,nếu nhữngngười này khôi phục trạng thái cường thịnh năm xưa, thiên địa nhất địnhsẽ rối loạn.

  "Nói đủ rồi, hôm nay bảo bảo thiên long ta chính làmuốn tìm ngươi báo thù".Nói đến đây,nó moi ra 1 vò rượu uống sạch rùiquát to:"Không cần ẩn trong sương vụ nữa,chịu chết đi".

  "Oanh!"

  Longbảo bảo quăng vò rượu vào trong vùng sương mù.vò rượu ẩn chứa một ngànsanh hồn, nổ lớn trong vùng sương vụ,sương mù tan, lộ ra 3 pho tượngkhí tức trang nghiêm

  Lúc đầu bọn Thần Nam còn mơ hồ nhìn thấyđược ba pho tượng,nhưng bây giờ mới nhìn rõ hình dáng ra sao.Một photượng không đầu phần dưới giống hình người,pho tượng thứ 2 mặc dù cóđầu nhưng khuôn mặt lại trống trơn, giống như một bức thạch bích, hạthân là hợp thể người thú,giống như 1 yêu thân,hai chân có trảo vuốt tolớn,khá tráng kiện toát ra uy thế bức nhân.Pho tượng thứ 3 còn chưa lộra ngoài,chỉ đơn giản là có dạng hình người khắc sâu trong thạchnham,xem ra không phải toàn thể hoàn chỉnh.

  Ba pho tượng kì dị thấu phát một khí chất tang thương,cổ phác,vừa nhìn qua đã biết đã trải qua vô vàn năm tháng.

  tinhlinh Y Y và Không không cùng nhỏ giọng nói: "Đây là cái gì,chẳng lẽ làkẻ tự xưng là chúa tể,còn chưa có tiến hóa hoàn toàn,vẫn còn là đá mà "

  "Tiểubối há có thể hiểu được hỗn độn linh vật này,đây là ba thế thân củata,sinh ra trong hỗn độn,trước khi cả thiên địa hình thành"

  "thìra người không có chính thức thân thể a".Long bảo bảo ngọng nghịu,hừhừ nói:"Trách không được ngươi không vừa ý với ta,nguyên do là ghen tỵvới ta".

  Thần Nam hiểu được thần bí cao thủ chính còn chưa cóhiện thân,vật trước mặt chỉ là hóa thân mà thôi,nhưng hắn không có dámchút coi thường, đưa linh hồn gia trì ngay trên phương thiên họakích,cả người vụt về phía trước

  Y Y như một tiểu bào, đột nhiên hóathành 1 đạo lục quang,quấn quanh ngực thần nam,truyền ra tiếng cười hìhì non nớt:"Cha, y y xinh đẹp đến giúp người đây"

  Thần Nam khôngnói gì,phương thiên họa kích trong tay phóng về phía trước,hơn vạn linhhồn kêu gào bao phủ,chụp xuống một pho tượng..

  Hỗn độn quangmang lóe ra,pho tượng không đầu thần thánh vô cùng, đột nhiên như thứctỉnh,đôi tay rất nhanh triển khai,đánh tới thân phương thiên hoa kích.

  "Đương"

  1tiếng chói tai vang lên, đánh văng phương thiên họa kích,hỗn độn thầnquang chói mắt trong nháy mắt tràn ra,hướng thần nam bao phủ

  "Nănglượng chuyển chuyển chuyển" Y Y đột nhiên kêu to,vô tận hỗn độn thầnquang vừa tiếp cận thần nam gần như bị lục quang trước ngực hắn hấp thusau đó hóa thành 1 cỗ lực lượng nhu hòa tiến vào thân thể thần nam.

  ThầnNam quả nhiên chấn động,tiểu bảo bối này thật phi thường ngoài ý muốncủa hắn,nghiễm nhiên như có 1 thần thông hoàn mỹ hóa giải công kích củađối phương hấp thu thành lực lượng của mình

  Bất quá nghĩ lại địnhđịa thần thụ lúc xưa,hắn có thể hiểu được,lúc trước thần thụ có thể đãcó loại thần thông này,bây giờ chuyển thể vào y y.

  Hì hì, cha thấy con lợi hại không?" tiểu bảo bối hiện ra bản thể,ngồi vắt vẻo trên vai thần nam cười hì hì.

  "Nguy hiểm" Thần nam quát lớn

  Lúcnày tượng đá không đầu như người sống bình thường,động tác vô cùngnhanh nhẹn,hai tay không ngừng kết ấn,từng đạo thần ấn phức tạp liêntiếp phóng ra

  "Đừng sợ". Y Y hưng phấn kêu lên:"cha mau làm cho thời gian hỗn loạn rùi người công kích hắn,con sẽ phụ giúp".

  Thầnnam hét lớn,thời không bổn nguyên lực lượng phát ra,đồng thời linh hồnngưng tụ trên thiên phương họa kích gào lên bất tận,lập tức chémxuống.Thời không phảng phất,thần nam làm cho thời gian xuôi hướng màchuuyển, trong chốc lát lại làm cho nghịch hướng mà chuyển,phương thiênhọa kích không ngừng rung động,vung vào quanh đá đánh tới

  Y ylại hóa thành 1 đạo lục quang,như suối chảy vòng quanh thần nam nhằmpháp ấn của tượng đá mà công kích làm các pháp ấn liên tục va vàonhau,cùng loại lực lực kích lên,trên vùng trời vang lên từng trận tiếngnổ kinh thiên

  Phương thiên họa kích trong tay thần nam hung hăngbổ thẳng vào tượng đá.Lúc này đây hắn vận dụng mười vạn linh hồn,vôcùng vô tận oán lực phủ xuống.

  Cùng lúc đó ngọc bội bị vỡ nát dothần bí nhân đưa cho thần nam đột nhiên quang mang đại thịnh,một đạohỗn độn thần quang phát ra,hướng tượng đá không đầu kích tới

  "Bùng.."

  Mộttiếng vỡ nát vang lên,trên tượng đá xuất hiện một vết nứt khá lớn.Khôngbiết do tác động của y y, oán lực,hoặc cũng có thể do hỗn độn thầnquang trong ngọc bội tạo thành thương tổn.

  "Chuẩn bị quả nhiênđầy đủ",thần bí hắc thủ không tức giận,âm thanh lạnh lùng từ trên caotruyền xuống:"Chiến hồn sưu tập tới quả cùng ta có nhân quả,xem ra takhông nên khinh thường các ngươi a"

  Nói đến đây hắn quátlớn:"Tam thân hợp thể". Hai tượng đá bên cạnh rất nhanh vọt tới,cùngtượng đá không đầu hợp thể,một là vô diện đầu,yêu thân,thú trảo.vẫnnhư lúc nãy nhưng tựa như có linh hồn,cũng tà dị hơn nhiều,phảng phấtlinh hoạt hơn,gần như đã sống lại.

  Sau đó hắn bắt đầu biến lớn,giống như một toà cự núi cao lớn,thấu phát ánh sáng vạn trượng

  "ngao hống..." long bảo bảo gầm lớn, thân thể Thiên long bắt đầu phóng lớn,trong nháy mắt như dãy núi,che kín không gian.

  Phượnghoàng thiên nữ cũng phát ra tiếng kêu lớn,nàng hóa ra bản thể,mộtphượng hoàng bảy màu trên không trung,bảy dải thiên hỏa hừng hực thiêuđốt chiếu sáng chân trời.

  Tượng đá thấu phát âm thanhcực lớn:" cho các ngưoi biết,3 pho tượng đó đại biểu cho quá khứ,hiệntại và tương lai,tam tượng hợp nhất,trọn đời bất diệt.Đó mặc dù làthế thân của ta nhưng thua kém ta bao nhiêu.

  Vô tận hỗn độn thần quang bạo phát,tượng đá sử dụng pháp tác của mình quát lớn:"Quy vu hỗn độn,chúng sanh đều diệt"

  Vôtận hỗn độn thần quang bao phủ thần nam,thiên long bảo bảo,phượng hoàngthất sắc, yy và không không.Ánh sáng hỗn độn đáng sợ bao phủ bọn họ bêntrong.Đồng thời lực lượng diệt tuyệt kinh khủng bắt đầu phát ra,tựa nhưmuốn biếnnơi này thành tử địa,diệt hết tất cả tánh mạng

  ThầnNam rất nhanh đưa không không cùng y y lại bên mình,mười vạn linh hồnđánh ra.lúc đó long bảo bảo cùng phượng hoàng thiên nữ cũng đều đánh ramười vạn linh hồn chống cự lại lực lượng hủy diệt đáng sợ này.

  Tạichổ tiếp cận thời đại thái cổ này,bọn họ không thể tự do phát huy hếtlực lượng của mình,chỉ có thể thông qua linh hồn truyền lực lượng rangoài,bằng không bọn họ đã trực tiếp thay đổi lịch sử,như vậy khác gìtự hủy mình. Do hắc thủ cùng các linh hồn này có nhân quả mới có thểtriệt tiêu cái hậu quả đáng sợ này.

  lúc này,ngọc bội bị vỡnát lại lóe xuất quang mang, âm thanh quen thuộc vang tới tai thầnnam:"Dùng thái cực đồ vây khốn tượng đá,đẩy đến tương lai, ta cùng sởtương ngọc dùng sức mạnh tiếp ứng trong lịch sử,mang về thế giới thựcđể diệt sát.như vậy các người lao vào phá tan hỗn độn có thể trực tiếpnhìn thấy chân thân hắn.

  Không do dự thần ma đồ được thần namđưa ra ngoài, thiên bảo này trong phút chốc phá toái hỗn độn, bao phủthiên địa,nuốt tượng đá bên trong.Tượng đá phảng phất muốn phá tan thầnma đồ nhưng thần nam sử dụng lực lượng thời gian,truyền tống tới tươnglai,thậm chí muốn đẩy về hiện tại.

  Tại vô tận bên trong dònglịch sử,thần nam thấy được thân ảnh của thần bí thanh niên lóe lên rồimất.Xem ra thần bí thanh niên cùng sở tương ngọc cũng tham dự vào.

  Tượngđá cùng thần ma đồ đồng thời biến mất, hỗn độn thần quang cùng lựclượng hủy diệt thiên địa cũng đã biến mất,thiên địa nhanh chóng lạikhôi phục

  Phía trước một thân ảnh thật lớn trong đám mây nhưchúa tể nhìn chúng sanh,vô cùng phẫn nộ hắn rốt cuộc tâm tình cũng kịchliệt dao động,kêu lớn:"Dám như thế...sở tương ngọc,còn người khác là ai?,tại sao lại tới nơi này đối phó ta. tương lai ta làm cái gì?,vì saolại ngăn cản?"

  Hắn nói vừa dứt, trong vô tận hư không Đột nhiênhỗn độn vỡ tan ra,một đạo quang mang sáng chói,chiếu sáng lục địa.Mộtâm thanh đáng sợ vang lên tại thiên địa:"Cắt đứt hết thảy nhân quả" Vôtận thần quang phát sáng trong thiên địa, rồi sau đó trong phút chốcbiến mất.

  Hắc thủ trong tương lai xuyên qua thời không đuổi tới nơi này, cắt hết mọi nhân quả rồi sau đó như gió lướt đi.

  Trênđám mây kia, thân ảnh cao lớn nhìn xuống thở dài:"Mặc dù đã tới chậm 1bước, ba thế thân mất đi cũng không sao cả, các ngươi đã bị vây khốntại đây, trong phiến thời không này, vĩnh viễn không có khả năng trở về.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Một Mai Khi Hòa Bình

  Nhã Ca

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639614]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689684]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078610]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026393]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876909]
  29.Hắc Nho [852117]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427341]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm