hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 388

  Người Tốt a!

  Trong Đỗ gia huyền giới, huyết quang ngập trời trên không trung của mảnh vỡtàn phá thế giới này, vô tận oan hồn kêu rên, vô tận sát khí nơi nàybắt đầu khởi động,phía trong Không Gian Chi Môn, sinh mệnh ba độngkhông ngừng ngầm tỏa ra.

  Cũng không biết các cường giả của đệngũ giới rốt cuộc đã huyết sát bao nhiêu sinh linh??!!, Không Gian ChiMôn mới mở này quả thật thần bí khó lường. cách mở đường này không thểnghi ngờ là một loại thủ pháp vô cùng tàn nhẫn, dùng phương pháp sinhmệnh hiến tế để thông hành hai giới, thủ đoạn máu tanh độc ác làm chongười ta phát sợ.

  Đức Mãnh vốn liên kết ngũ đại thiên giai caothủ một phương, nhưng không chống được cơn giận của bảy vị thái cổ quânvương đệ ngũ giới cuối cùng bị lão Đại trong thất quân vương giết mộtngười, thần bí cường giả hoán tỉnh đánh bị thương nặng một người.

  Đâycũng là nguyên nhân Đức Mãnh tâm sanh độc kế, bọn họ không muốn cùngđối phương ngạnh đấu, quyết định dẫn mối họa đó, để cho cường giả NhânGian Giới hứng chịu cơn giận đáng sợ của quân vương!

  Giờ phútnày, Đức Mãnh một phương mấy người, đang chờ đợi tại Không Gian Chi Mônbên cạnh, bọn họ đã tới, nơi này thấu phát ra sát khí tận trời! thầnsắc ngưng trọng nhìn kỹ không gian chi môn khi đó.

  Lúc bắt đầu,bọn họ căn bản không định tử thủ nơi này, dựa theo kế sách của ĐứcMãnh, nhất định phải dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của thần gia,muốn cho thần gia làm vật tế! Bởi vì hắn biết, thái cổ thất quân vươnghận thần gia nhiều hơn bọn họ, Thần Nam giết 3 cường giả trong thấtquân vương, cừu này hận này bật cộng đái thiên (không đội trời chung)

  Ngoàira, Đức Mãnh biết Nhân Gian Giới còn có kỳ nhân ẩn phục - thiên giaicường giả, như với lực cường đại của ma sư, còn có đỉnh cấp cao thủnhân vật thần bí khó lường, không thể suy độ sâu cạn, tiêu diệt thanhthiên hóa thân ẩn sau thần ma lăng viên.

  Dựa theo kế sách củaĐức Mãnh, bọn họ tiến vào Nhân Gian Giới sau, sẽ hoàn toàn ẩn phục, mặckệ những người khác như thế nào tranh sát chiến đấu.

  Nhưng, cuốicùng kế hoạch phải thay đổi. Bởi vì, Đức Mãnh cùng bọn họ mấy ngườiphân tích lại, nghĩ,hiểu được làm như vậy sợ rằng họ hoàn toàn chọcgiận cường giả Nhân Gian Giới, dụng tâm hiểm ác của bọn họ ai nấy đềuthấy được. Nói không chừng ma sư, còn có thần bí thanh niên không thểsuy đoán kia, trực tiếp tính sổ bọn họ.

  lão Đại lâm đạt của bọnĐức Mãnh, cuối cùng quyết định tử thủ ở Không Gian Chi Môn này. Dù saođây là một cá chướng ngại thiên nhiên, nếu có thể phòng thủ tốt, tựnhiên có thể khiến đối phương bị thương nặng, mà đến lúc đó đợi đượcthần gia cho người đến viện trợ, liền có thể lấy được ưu thế chủ độnglớn lao, như vậy cũng không hoàn toàn chọc giận Nhân Gian Giới.

  nhưngmà bởi vì bọn họ nội bộ ý kiến không thống nhất, đã trì hoãn một đoạnthời gian rất dài, để lão đại trong Thái cổ thất quân vương tiến thẳngtới đây!

  Lâm đạt tuyệt đối là một thiên giai cường giả hùng mạnhnhất, phải biết rằng tại những cuộc đấu trước kia của hắn thì mỗi lầnđều là hắn cầm chân sở tương Ngọc lại. Hắn xưng chí tôn tại đệ ngũgiới, là một tuyệt đỉnh cao thủ,từ sau thời Thái cổ

  Bất quá,đối mặt với kẻ đang dần khôi phục công lực,Thái cổ đệ nhất quân vương,hắn đang dần chống không nổi,cảm thấy bất lực

  Tạitrước Không Gian Chi Môn, Thái cổ thất quân vương lão đại Sở TươngNgọc đột phát cuồng bạo,được thêm 2 vị quân vương thái cổ trợ lực,suýtnữa phá tan hoàn toàn lớp phòng thủ của bọn người Lâm Đạt

  Tuy nhiên,bởi vì không thể dồn toàn lực xuất thủ nên Sở Tương Ngọc ba người lại bị bức quay về phía trong không Gian Chi Môn

  Đươngnhiên, ba vị thái cổ quân vương cũng không phải không có thu hoạch.Đánh Pháp tổ vốn được Đức mãnh lôi kéo đến nơi này thụ thương nặng, còncó 1 vị cường giả phe Đức Mãnh hoàn toàn lâm vào hôn mê, ko thể hồiphục chiến lực.

  Lúc Thần Nam cầm phương thiên họa kích đến thì song phương đang trong giai đoạn giằng co quyêt liệt

  Mặcdù, chứng kiến tình huống không xấu như trong tưởng tượng. Nhưng ThầnNam tâm tình vẫn như cũ không nhẹ đi chút nào. Hắn âm trầm nghiêm mặtlạnh lùng nhìn chằm chằm Đức Mãnh.Trên không trung vô tận sát khí bắtđầù tỏa ra, Thần Nam tóc dài cuồng loạn tung bay như ngọn lửa địa ngụcđen ngòm

  Một cổ vô hình "Thế" bao phủ lên trên người Đức Mãnh,làm cho y run rẩy. Càng làm cho không khí tại đây vô cùng khẩn trương

  "Thần huynh ngươi hiểu lầm ta rùi......" Đức Mãnh tâm tư nở nụ cười, bất quá, nhìn thế nào cũng toát lên vẻ giả dối của hắn

  "ĐứcMãnh ngươi thật thái quá !" Nói đến nơi đây, Thần Nam vung cây tuyệtthế hung kích lên, Mũi kích bén nhọn chỉ vào ngực Đức Mãnh,cách xa kođầy nữa thước,sát khí băng lãnh tỏa ra

  " Đúng là một thanh tuyệtthế thần binh! xem ra nó chính là tuyệt thế thần thiết uy chấn đệ ngũgiới, trước kia từng bị tụng tán đức bố luyện thành cổ mâu uy chấnthiên hạ đây mà, hôm nay thành chiến lợi phẩm của Thần huynh, luyệnchế thành phương thiên họa kích, càng lợi hại hơn 1 bậc!" lão Đại lâmđạt phe Đức Mãnh nở nụ cười giải vây đ: "Thần huynh, đã sớm nghe nóiqua đại danh của huynh, mười lăm năm trước chúng ta từng liên thủ đốiđịch, hôm nay đến lúc có thể cùng nhân vật như Thần huynh kề vai chốngđịch thật sự sảng khoái a!"

  Pháp Tổ bị trọng thương phía sau phiđến bên cạnh thần nam. Pháp tổ buồn bực vô cùng, vô cớ bị Đức Mãnh lôikéo đến đây, kết quả cuối cùng suýt nữa trở thành vật tế, thương thếtrước mắt cũng ko đến nỗi nghiêm trọng như tưởng tượng,nhưng cũng cầntịnh dưỡng 1 thời gian dài

  "Thần huynh cẩn thận a! sở tương ngọcphi thường đáng sợ!" Pháp tổ muốn rời khỏi nơi này, nhưng là hắn cảmgiác bị một cổ vô hình "Thế" bao phủ, hiển nhiên lâm đạt không muốnhắn rời khỏi nơi này

  Lâm đạt mặc dù có ý hóa giải mâu thuẫn cùngvới Thần Nam, nhưng là lại bị một người cùng phe phá hủy. Người nàytên là mã tư, hắn hết sức không hài lòng việc Thần Nam dụng phươngthiên họa kích như thế chỉ vào ngực Đức Mãnh, nhịn không được cất tiếngnói lớn: "Thần huynh, ngươi cầm hung kích chỉ mãi như vậy mà không mệtsao, nếu ko để xuống e là ko còn kịp nữa đâu"

  "Ngươi tưởng ta ko dám?" Thần Nam lạnh lùng hỏi lại.

  "lờita nói là ai thì người đó phải tự biết, lời ta nói ko thể lung tung,người thì cũng ko thể nào chém lung." Mã tư lạnh lùng trào phúng 1câu. hắn biết, Thần Nam từng giết qua ba vị thái cổ quân vương, sởtương ngọc xuất hiện chính là đại địch của thần gia đích, hiện tạithời khắc này phải lựa lời mà hợp tác vói họ mới đúng lẽ,sao lại vô lễthế ?

  Thần Nam dùng hành động trả lời hắn, trong nháy mắt phátoái hư không, trực tiếp chém về phía Đức Mãnh, hung kích lạnh lẽo chémđứt cánh tay trái của Đức Mãnh

  Lần này bởi vì Đức Mãnh thật sựhiểu rõ Thần Nam làm j, lúc Mã Tư đang nói chuyện hắn đã đứng lên rấtnhanh tránh né, dùng một cái cánh tay đỡ để tránh bị cắt làm đôi, bởivì một khi sức mạnh của bản nguyên thời khong bộc phát ra, thì hắn sẽnhanh ko thể tưởng tượng được

  Thần Nam cũng không có truy kích ĐứcMãnh, phương thiên họa kích thẳng tắp nhắm hướng mã tư bổ tới, lựclượng sức mạnh bản nguyên thồi gian và không gian cùng xuất ra cầm cốtrên phương thiên họa kích, không gian bị giam cầm, thời gian tại giatốc,trong nháy mắt đã đem Mã Tư không có phòng bị chia làm hai nửa.

  Tuyệt thế hung kích lắc mạnh,phá tan thân thể của Mã Tư!

  Lâm đạt cùng Đức Mãnh vội vàng triễn khai tuyệt học thần thông tương trợ,cuối cùng cũng tiếp được 1 kích của Thần Nam

  Mãtư kêu thảm, hợp lại thân thể, quanh thân thấu phát ra một cổ Thế vôcùng cường đại, hắn bốc lửa giận lên cực điểm, như thế nào cũng khôngcó nghĩ đến, Thần Nam tại thời khắc này lại xuất thủ

  "Đáng chết, ta muốn giết ngươi!" Mã tư phẫn nộ rít gào, muốn cùng thần nam tử chiến

  "LãoNhị,đại địch trước mắt, không nên xúc động! hồi nãy là ngươi khôngđúng, ngươi không nên khiêu khích thần huynh đệ!" Lâm đạt giữ lại làmcho Mã Tư ko thể nào động đậy

  "Nhị ca không nên,là ta có lỗi vớithần huynh trước." Đức Mãnh mặc dù lửa giận mãnh liệt, nhưng là bây giờkhông phải lúc cùng Thần Nam trở mặt, đành giả bộ khuyên giải,nháy mắtvới Mã Tư

  hung kích trong tay Thần Nam thẳng tắp chỉ vào Mã Tư, cả người thấu phát ra vô tận sát khí.

  Ý tứ rất rõ ràng: ngon thì lại đây!

  Tuyệt đối kiêu ngạo vô cùng cuồng vọng!

  Mã Tư suýt nữa nổi giận công tâm hôn mê,đi tới, nhưng cuối cùng hắn nhìn nhìn Lâm Đạt cùng Đức Mãnh, vẫn còn nhẫn nhịn được.

  ThầnNam đã sớm nhìn chính xác điểm này, tại đây đánh nát thân thể bọn họ,còn không để cho bọn họ trở mặt. Nếu có thể xả một ngụm ác khí, vì cáigì mà không làm đây?!

  "Nếu là hiểu lầm, ta đây sẽ không truy cứunữa." Thần Nam nói, suýt nữa làm cho Mã Tư thổ huyết. "Đức Mãnh huynh,Không Không cùng Y y thả ra đi, ta không muốn bọn họ cuốn vào trongtrường thị phi này."

  Đức Mãnh mặt dày nói: "Ta đảm đương chức sưphó của hai người con này, quả thật có chút ủy khuất cho bọn họ, ta vốnmuốn cho lão Đại Lâm Đạt của chúng ta dạy, nếu thần huynh không vui,vậy để cho bọn họ cùng ngươi trở về đi. Nhưng mà,hai người con trai nàyhoạt bát thái quá, tiến vào nội thiên địa của ta, chạy nhảy, bẻ gãykhông còn hình dáng gì nữa. Gần nửa ngày, làm cho ta cảm giác có chútkhông thoải mái, thật không biết bọn họ làm cái gì, quả thật là tiềmlực vô cùng a."

  Đức Mãnh mở nội thiên địa, hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê,!

  "Oa nga, Đức Mãnh thúc thúc tới, ngươi thật sự là người tốt!"

  "Đức Mãnh thúc thúc, ngươi thật tốt a, tự nhiên có nhiều lễ vật thật là tốt như vậy!"

  Yy cùng Không Không hai tên tiểu tử kia, cùng nhau chạy loạn bên phiếnnội thiên địa gãy nát.hình dàng ở chỗ này vốn là tiên cảnh giờ đã loạnthất bát nhát, rõ ràng có thể thấy hai tên tiểu tử láu lỉnh kia đượctiện nghi không ít!

  Mặt Đức Mãnh đã chuyển xanh!

  Khôngphải vì nội thiên địa bị hai người con trai lật tung lên, chủ yếu là ởbên trong thiên địa bên bờ giải đất hỗn độn băng nát, địa vực từng bịhắn hạ hơn mười tám đạo phong ấn, hoàn toàn đã rộng mở!

  Bị phong ấn ở bên trong là mầm móng của nội thiên địa bổn nguyên lực lượng, tất cả đều biến mất không thấy nữa!

  Trongsuốt vô tận năm tháng, những mầm móng của nội thiên địa bổn nguyên lựclượng bị Đức Mãnh thu tập của cường giả đã chết, hắn tưởng ngày saukhôi phục lại đỉnh trạng thái thì sẽ luyện hóa, hoàn toàn dung nhập vớinội thiên địa của mình, để tiểu thế giới của mình phát triển vô hạn.Nhưng bổn nguyên mầm móng lực lượng của cường giả đã chết, toàn bộ......bị hai tên tiểu quỷ thôn phệ hết!

  Năm đó, vì tàn phá thế giớithái cổ thất quân vương tới Nhân Gian Giới đại chiến "Thương Thiên",bọn họ bảy người có một bộ bí pháp, bảy người đều thu thập bổn nguyênmầm móng lực lượng nội thiên địa của cường giả đã chết, tăng tu vi chochính mình.

  Những thứ Đức Mãnh cất dấu, mặc dù xa xa không cókhả năng cùng so sánh với tàn phá thế giới, nhưng là vẫn là một cái bảotàng thật lớn a!

  Không muốn nghĩ, tâm huyết tích trữ lâu ngày đã bị hai tên tiểu quỷ hủy đi một lúc, thật sự làm cho hắn nổi giận mà!

  ThầnNam cũng cuồng tiếu, hắn như thế nào cảm ứng không được biến hóa haitên tiểu tử kia? Trong tiểu thiên địa bọn chúng, tràn ngập vô tận linhkhí, tiểu thế giới của bọn chúng đã phát triển lên rất nhiều lần, cótiềm lực khổng lồ đợi bọn chúng sau này luyện hóa.

  Hai tên tiểu tử kia hiển nhiên cũng tự biết đã lấy được chỗ tốt lớn lao, vô cùng hoạt bát chạy tới bên cạnh Thần Nam.

  "Oa, cha, ôm một cái!" Như tiểu tinh linh y y đắc ý cười, nhào đến lồng ngực Thần Nam.

  KhôngKhông cũng không cam lòng yếu thế, từ từ bò lên trên vai Thần Nam, mộtcách tinh quái nhìn Đức Mãnh làm mặt quỷ, nói: "Đức Mãnh thúc thúc cámơn ngươi a, không cùng ngươi chơi nữa,cha tìm tới chúng ta rồi, chúngta phải về nhà đây."

  Y y không quên ngây thơ,mở mắt to, cảm tạ nói: "Đức Mãnh thúc thúc cám ơn lễ vật của người a!"

  ĐứcMãnh đích sắc mặt trong phút chốc thay đổi mấy lần, hắn do dự muốn haykhông lập tức trở mặt, nhưng cuối cùng nén xuống! Hắn quyết định ngàysau hoàn toàn luyện hóa hai tên tiểu tử kia, vậy thì bảo tàng cuối cùnglà thu trở về!

  Thần Nam đã cảm giác được sát ý Đức Mãnh, bất quá,hắn trong lòng cũng cười lạnh, nhìn xem rốt cuộc là ai giết ai ! Hắnquăng 2 tên tiểu quỉ tinh nghịch vào nội thiên địa,và ko quên nghiêmtrọng cảnh báo chúng ko được quậy phá,dính liếu vào chuyện này

  "Oa,Cha ah,nội thiên địa của người đúng là bảo bối a!,hơn hẳn chổ lộnxộn đó của thúc thúc Đức mảnh,hơn của chúng con rất nhiều,ở đây dườngnhư có một sức mạnh cực kì lớn,tựa hồ là một bảo tàng bị chôn sâua!".Hai tiểu quỷ đồng thời kêu lên

  Thần nam rất hài llòng vớinhãn lực của 2 đứa nhỏ,đồng thời điều 2 tiểu tử kia nói đã nhắc nhởhắn,có thời gian thì sẽ luyện hóa tàn phá thế giới thử

  "Oanh!"

  Một tiếng kịch chấn!

  Phảng phất như long trời lỡ đất

  Một tiếng hét lớn truyền khắp nhân gian giới: "Ai dám cùng sở tương ngọc ta đánh một trận?"

  Tháicổ thất quân vương đệ nhất nhân rốt cục cũng vọt ra,tuy tên có chữ ngọcnhưng cả người giống như được đúc từ hắc thiết cổ đồng,thân thể hùngmạnh phát ra màu đen sẫm,lóe ra thứ ánh sáng đáng sợ!

  Y với 2 tay không đứng ở Không Gian Chi Môn,cả người như 1 món thần binh sắc bén nhất!

  Tứ tổ, Ngủ tổ, Nam cung tiên nhi,MKN cùng Đạm thai tuyền hợp thể,bao phủ 1 lớp ánh sáng huyền ảo quanh mình cũng đến

  Đại chiến sắp bắt đâu!


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Z.28 Macao... Trinh Nữ Giang Hồ

  Người Thứ Tám

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5647008]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502971]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4640148]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471881]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341418]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600984]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690162]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498058]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300962]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010910]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972356]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549112]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470414]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446092]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204124]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150832]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078950]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062676]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1029072]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026632]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959558]
  25.Quỷ Bảo [921935]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907818]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877119]
  29.Hắc Nho [852278]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843324]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840253]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756154]
  33.Tru Tiên [747858]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745396]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662003]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622529]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592520]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569493]
  39.Hoàn Hảo [557827]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536878]
  41.Tầm Tần Ký [512194]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456507]
  43.Thiên Đường [452741]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [451057]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439879]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434185]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427592]
  48.Cậu Chó [417369]
  49.If You Are Here [411896]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408348]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm