hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 388

  Người Tốt a!

  Trong Đỗ gia huyền giới, huyết quang ngập trời trên không trung của mảnh vỡtàn phá thế giới này, vô tận oan hồn kêu rên, vô tận sát khí nơi nàybắt đầu khởi động,phía trong Không Gian Chi Môn, sinh mệnh ba độngkhông ngừng ngầm tỏa ra.

  Cũng không biết các cường giả của đệngũ giới rốt cuộc đã huyết sát bao nhiêu sinh linh??!!, Không Gian ChiMôn mới mở này quả thật thần bí khó lường. cách mở đường này không thểnghi ngờ là một loại thủ pháp vô cùng tàn nhẫn, dùng phương pháp sinhmệnh hiến tế để thông hành hai giới, thủ đoạn máu tanh độc ác làm chongười ta phát sợ.

  Đức Mãnh vốn liên kết ngũ đại thiên giai caothủ một phương, nhưng không chống được cơn giận của bảy vị thái cổ quânvương đệ ngũ giới cuối cùng bị lão Đại trong thất quân vương giết mộtngười, thần bí cường giả hoán tỉnh đánh bị thương nặng một người.

  Đâycũng là nguyên nhân Đức Mãnh tâm sanh độc kế, bọn họ không muốn cùngđối phương ngạnh đấu, quyết định dẫn mối họa đó, để cho cường giả NhânGian Giới hứng chịu cơn giận đáng sợ của quân vương!

  Giờ phútnày, Đức Mãnh một phương mấy người, đang chờ đợi tại Không Gian Chi Mônbên cạnh, bọn họ đã tới, nơi này thấu phát ra sát khí tận trời! thầnsắc ngưng trọng nhìn kỹ không gian chi môn khi đó.

  Lúc bắt đầu,bọn họ căn bản không định tử thủ nơi này, dựa theo kế sách của ĐứcMãnh, nhất định phải dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của thần gia,muốn cho thần gia làm vật tế! Bởi vì hắn biết, thái cổ thất quân vươnghận thần gia nhiều hơn bọn họ, Thần Nam giết 3 cường giả trong thấtquân vương, cừu này hận này bật cộng đái thiên (không đội trời chung)

  Ngoàira, Đức Mãnh biết Nhân Gian Giới còn có kỳ nhân ẩn phục - thiên giaicường giả, như với lực cường đại của ma sư, còn có đỉnh cấp cao thủnhân vật thần bí khó lường, không thể suy độ sâu cạn, tiêu diệt thanhthiên hóa thân ẩn sau thần ma lăng viên.

  Dựa theo kế sách củaĐức Mãnh, bọn họ tiến vào Nhân Gian Giới sau, sẽ hoàn toàn ẩn phục, mặckệ những người khác như thế nào tranh sát chiến đấu.

  Nhưng, cuốicùng kế hoạch phải thay đổi. Bởi vì, Đức Mãnh cùng bọn họ mấy ngườiphân tích lại, nghĩ,hiểu được làm như vậy sợ rằng họ hoàn toàn chọcgiận cường giả Nhân Gian Giới, dụng tâm hiểm ác của bọn họ ai nấy đềuthấy được. Nói không chừng ma sư, còn có thần bí thanh niên không thểsuy đoán kia, trực tiếp tính sổ bọn họ.

  lão Đại lâm đạt của bọnĐức Mãnh, cuối cùng quyết định tử thủ ở Không Gian Chi Môn này. Dù saođây là một cá chướng ngại thiên nhiên, nếu có thể phòng thủ tốt, tựnhiên có thể khiến đối phương bị thương nặng, mà đến lúc đó đợi đượcthần gia cho người đến viện trợ, liền có thể lấy được ưu thế chủ độnglớn lao, như vậy cũng không hoàn toàn chọc giận Nhân Gian Giới.

  nhưngmà bởi vì bọn họ nội bộ ý kiến không thống nhất, đã trì hoãn một đoạnthời gian rất dài, để lão đại trong Thái cổ thất quân vương tiến thẳngtới đây!

  Lâm đạt tuyệt đối là một thiên giai cường giả hùng mạnhnhất, phải biết rằng tại những cuộc đấu trước kia của hắn thì mỗi lầnđều là hắn cầm chân sở tương Ngọc lại. Hắn xưng chí tôn tại đệ ngũgiới, là một tuyệt đỉnh cao thủ,từ sau thời Thái cổ

  Bất quá,đối mặt với kẻ đang dần khôi phục công lực,Thái cổ đệ nhất quân vương,hắn đang dần chống không nổi,cảm thấy bất lực

  Tạitrước Không Gian Chi Môn, Thái cổ thất quân vương lão đại Sở TươngNgọc đột phát cuồng bạo,được thêm 2 vị quân vương thái cổ trợ lực,suýtnữa phá tan hoàn toàn lớp phòng thủ của bọn người Lâm Đạt

  Tuy nhiên,bởi vì không thể dồn toàn lực xuất thủ nên Sở Tương Ngọc ba người lại bị bức quay về phía trong không Gian Chi Môn

  Đươngnhiên, ba vị thái cổ quân vương cũng không phải không có thu hoạch.Đánh Pháp tổ vốn được Đức mãnh lôi kéo đến nơi này thụ thương nặng, còncó 1 vị cường giả phe Đức Mãnh hoàn toàn lâm vào hôn mê, ko thể hồiphục chiến lực.

  Lúc Thần Nam cầm phương thiên họa kích đến thì song phương đang trong giai đoạn giằng co quyêt liệt

  Mặcdù, chứng kiến tình huống không xấu như trong tưởng tượng. Nhưng ThầnNam tâm tình vẫn như cũ không nhẹ đi chút nào. Hắn âm trầm nghiêm mặtlạnh lùng nhìn chằm chằm Đức Mãnh.Trên không trung vô tận sát khí bắtđầù tỏa ra, Thần Nam tóc dài cuồng loạn tung bay như ngọn lửa địa ngụcđen ngòm

  Một cổ vô hình "Thế" bao phủ lên trên người Đức Mãnh,làm cho y run rẩy. Càng làm cho không khí tại đây vô cùng khẩn trương

  "Thần huynh ngươi hiểu lầm ta rùi......" Đức Mãnh tâm tư nở nụ cười, bất quá, nhìn thế nào cũng toát lên vẻ giả dối của hắn

  "ĐứcMãnh ngươi thật thái quá !" Nói đến nơi đây, Thần Nam vung cây tuyệtthế hung kích lên, Mũi kích bén nhọn chỉ vào ngực Đức Mãnh,cách xa kođầy nữa thước,sát khí băng lãnh tỏa ra

  " Đúng là một thanh tuyệtthế thần binh! xem ra nó chính là tuyệt thế thần thiết uy chấn đệ ngũgiới, trước kia từng bị tụng tán đức bố luyện thành cổ mâu uy chấnthiên hạ đây mà, hôm nay thành chiến lợi phẩm của Thần huynh, luyệnchế thành phương thiên họa kích, càng lợi hại hơn 1 bậc!" lão Đại lâmđạt phe Đức Mãnh nở nụ cười giải vây đ: "Thần huynh, đã sớm nghe nóiqua đại danh của huynh, mười lăm năm trước chúng ta từng liên thủ đốiđịch, hôm nay đến lúc có thể cùng nhân vật như Thần huynh kề vai chốngđịch thật sự sảng khoái a!"

  Pháp Tổ bị trọng thương phía sau phiđến bên cạnh thần nam. Pháp tổ buồn bực vô cùng, vô cớ bị Đức Mãnh lôikéo đến đây, kết quả cuối cùng suýt nữa trở thành vật tế, thương thếtrước mắt cũng ko đến nỗi nghiêm trọng như tưởng tượng,nhưng cũng cầntịnh dưỡng 1 thời gian dài

  "Thần huynh cẩn thận a! sở tương ngọcphi thường đáng sợ!" Pháp tổ muốn rời khỏi nơi này, nhưng là hắn cảmgiác bị một cổ vô hình "Thế" bao phủ, hiển nhiên lâm đạt không muốnhắn rời khỏi nơi này

  Lâm đạt mặc dù có ý hóa giải mâu thuẫn cùngvới Thần Nam, nhưng là lại bị một người cùng phe phá hủy. Người nàytên là mã tư, hắn hết sức không hài lòng việc Thần Nam dụng phươngthiên họa kích như thế chỉ vào ngực Đức Mãnh, nhịn không được cất tiếngnói lớn: "Thần huynh, ngươi cầm hung kích chỉ mãi như vậy mà không mệtsao, nếu ko để xuống e là ko còn kịp nữa đâu"

  "Ngươi tưởng ta ko dám?" Thần Nam lạnh lùng hỏi lại.

  "lờita nói là ai thì người đó phải tự biết, lời ta nói ko thể lung tung,người thì cũng ko thể nào chém lung." Mã tư lạnh lùng trào phúng 1câu. hắn biết, Thần Nam từng giết qua ba vị thái cổ quân vương, sởtương ngọc xuất hiện chính là đại địch của thần gia đích, hiện tạithời khắc này phải lựa lời mà hợp tác vói họ mới đúng lẽ,sao lại vô lễthế ?

  Thần Nam dùng hành động trả lời hắn, trong nháy mắt phátoái hư không, trực tiếp chém về phía Đức Mãnh, hung kích lạnh lẽo chémđứt cánh tay trái của Đức Mãnh

  Lần này bởi vì Đức Mãnh thật sựhiểu rõ Thần Nam làm j, lúc Mã Tư đang nói chuyện hắn đã đứng lên rấtnhanh tránh né, dùng một cái cánh tay đỡ để tránh bị cắt làm đôi, bởivì một khi sức mạnh của bản nguyên thời khong bộc phát ra, thì hắn sẽnhanh ko thể tưởng tượng được

  Thần Nam cũng không có truy kích ĐứcMãnh, phương thiên họa kích thẳng tắp nhắm hướng mã tư bổ tới, lựclượng sức mạnh bản nguyên thồi gian và không gian cùng xuất ra cầm cốtrên phương thiên họa kích, không gian bị giam cầm, thời gian tại giatốc,trong nháy mắt đã đem Mã Tư không có phòng bị chia làm hai nửa.

  Tuyệt thế hung kích lắc mạnh,phá tan thân thể của Mã Tư!

  Lâm đạt cùng Đức Mãnh vội vàng triễn khai tuyệt học thần thông tương trợ,cuối cùng cũng tiếp được 1 kích của Thần Nam

  Mãtư kêu thảm, hợp lại thân thể, quanh thân thấu phát ra một cổ Thế vôcùng cường đại, hắn bốc lửa giận lên cực điểm, như thế nào cũng khôngcó nghĩ đến, Thần Nam tại thời khắc này lại xuất thủ

  "Đáng chết, ta muốn giết ngươi!" Mã tư phẫn nộ rít gào, muốn cùng thần nam tử chiến

  "LãoNhị,đại địch trước mắt, không nên xúc động! hồi nãy là ngươi khôngđúng, ngươi không nên khiêu khích thần huynh đệ!" Lâm đạt giữ lại làmcho Mã Tư ko thể nào động đậy

  "Nhị ca không nên,là ta có lỗi vớithần huynh trước." Đức Mãnh mặc dù lửa giận mãnh liệt, nhưng là bây giờkhông phải lúc cùng Thần Nam trở mặt, đành giả bộ khuyên giải,nháy mắtvới Mã Tư

  hung kích trong tay Thần Nam thẳng tắp chỉ vào Mã Tư, cả người thấu phát ra vô tận sát khí.

  Ý tứ rất rõ ràng: ngon thì lại đây!

  Tuyệt đối kiêu ngạo vô cùng cuồng vọng!

  Mã Tư suýt nữa nổi giận công tâm hôn mê,đi tới, nhưng cuối cùng hắn nhìn nhìn Lâm Đạt cùng Đức Mãnh, vẫn còn nhẫn nhịn được.

  ThầnNam đã sớm nhìn chính xác điểm này, tại đây đánh nát thân thể bọn họ,còn không để cho bọn họ trở mặt. Nếu có thể xả một ngụm ác khí, vì cáigì mà không làm đây?!

  "Nếu là hiểu lầm, ta đây sẽ không truy cứunữa." Thần Nam nói, suýt nữa làm cho Mã Tư thổ huyết. "Đức Mãnh huynh,Không Không cùng Y y thả ra đi, ta không muốn bọn họ cuốn vào trongtrường thị phi này."

  Đức Mãnh mặt dày nói: "Ta đảm đương chức sưphó của hai người con này, quả thật có chút ủy khuất cho bọn họ, ta vốnmuốn cho lão Đại Lâm Đạt của chúng ta dạy, nếu thần huynh không vui,vậy để cho bọn họ cùng ngươi trở về đi. Nhưng mà,hai người con trai nàyhoạt bát thái quá, tiến vào nội thiên địa của ta, chạy nhảy, bẻ gãykhông còn hình dáng gì nữa. Gần nửa ngày, làm cho ta cảm giác có chútkhông thoải mái, thật không biết bọn họ làm cái gì, quả thật là tiềmlực vô cùng a."

  Đức Mãnh mở nội thiên địa, hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê,!

  "Oa nga, Đức Mãnh thúc thúc tới, ngươi thật sự là người tốt!"

  "Đức Mãnh thúc thúc, ngươi thật tốt a, tự nhiên có nhiều lễ vật thật là tốt như vậy!"

  Yy cùng Không Không hai tên tiểu tử kia, cùng nhau chạy loạn bên phiếnnội thiên địa gãy nát.hình dàng ở chỗ này vốn là tiên cảnh giờ đã loạnthất bát nhát, rõ ràng có thể thấy hai tên tiểu tử láu lỉnh kia đượctiện nghi không ít!

  Mặt Đức Mãnh đã chuyển xanh!

  Khôngphải vì nội thiên địa bị hai người con trai lật tung lên, chủ yếu là ởbên trong thiên địa bên bờ giải đất hỗn độn băng nát, địa vực từng bịhắn hạ hơn mười tám đạo phong ấn, hoàn toàn đã rộng mở!

  Bị phong ấn ở bên trong là mầm móng của nội thiên địa bổn nguyên lực lượng, tất cả đều biến mất không thấy nữa!

  Trongsuốt vô tận năm tháng, những mầm móng của nội thiên địa bổn nguyên lựclượng bị Đức Mãnh thu tập của cường giả đã chết, hắn tưởng ngày saukhôi phục lại đỉnh trạng thái thì sẽ luyện hóa, hoàn toàn dung nhập vớinội thiên địa của mình, để tiểu thế giới của mình phát triển vô hạn.Nhưng bổn nguyên mầm móng lực lượng của cường giả đã chết, toàn bộ......bị hai tên tiểu quỷ thôn phệ hết!

  Năm đó, vì tàn phá thế giớithái cổ thất quân vương tới Nhân Gian Giới đại chiến "Thương Thiên",bọn họ bảy người có một bộ bí pháp, bảy người đều thu thập bổn nguyênmầm móng lực lượng nội thiên địa của cường giả đã chết, tăng tu vi chochính mình.

  Những thứ Đức Mãnh cất dấu, mặc dù xa xa không cókhả năng cùng so sánh với tàn phá thế giới, nhưng là vẫn là một cái bảotàng thật lớn a!

  Không muốn nghĩ, tâm huyết tích trữ lâu ngày đã bị hai tên tiểu quỷ hủy đi một lúc, thật sự làm cho hắn nổi giận mà!

  ThầnNam cũng cuồng tiếu, hắn như thế nào cảm ứng không được biến hóa haitên tiểu tử kia? Trong tiểu thiên địa bọn chúng, tràn ngập vô tận linhkhí, tiểu thế giới của bọn chúng đã phát triển lên rất nhiều lần, cótiềm lực khổng lồ đợi bọn chúng sau này luyện hóa.

  Hai tên tiểu tử kia hiển nhiên cũng tự biết đã lấy được chỗ tốt lớn lao, vô cùng hoạt bát chạy tới bên cạnh Thần Nam.

  "Oa, cha, ôm một cái!" Như tiểu tinh linh y y đắc ý cười, nhào đến lồng ngực Thần Nam.

  KhôngKhông cũng không cam lòng yếu thế, từ từ bò lên trên vai Thần Nam, mộtcách tinh quái nhìn Đức Mãnh làm mặt quỷ, nói: "Đức Mãnh thúc thúc cámơn ngươi a, không cùng ngươi chơi nữa,cha tìm tới chúng ta rồi, chúngta phải về nhà đây."

  Y y không quên ngây thơ,mở mắt to, cảm tạ nói: "Đức Mãnh thúc thúc cám ơn lễ vật của người a!"

  ĐứcMãnh đích sắc mặt trong phút chốc thay đổi mấy lần, hắn do dự muốn haykhông lập tức trở mặt, nhưng cuối cùng nén xuống! Hắn quyết định ngàysau hoàn toàn luyện hóa hai tên tiểu tử kia, vậy thì bảo tàng cuối cùnglà thu trở về!

  Thần Nam đã cảm giác được sát ý Đức Mãnh, bất quá,hắn trong lòng cũng cười lạnh, nhìn xem rốt cuộc là ai giết ai ! Hắnquăng 2 tên tiểu quỉ tinh nghịch vào nội thiên địa,và ko quên nghiêmtrọng cảnh báo chúng ko được quậy phá,dính liếu vào chuyện này

  "Oa,Cha ah,nội thiên địa của người đúng là bảo bối a!,hơn hẳn chổ lộnxộn đó của thúc thúc Đức mảnh,hơn của chúng con rất nhiều,ở đây dườngnhư có một sức mạnh cực kì lớn,tựa hồ là một bảo tàng bị chôn sâua!".Hai tiểu quỷ đồng thời kêu lên

  Thần nam rất hài llòng vớinhãn lực của 2 đứa nhỏ,đồng thời điều 2 tiểu tử kia nói đã nhắc nhởhắn,có thời gian thì sẽ luyện hóa tàn phá thế giới thử

  "Oanh!"

  Một tiếng kịch chấn!

  Phảng phất như long trời lỡ đất

  Một tiếng hét lớn truyền khắp nhân gian giới: "Ai dám cùng sở tương ngọc ta đánh một trận?"

  Tháicổ thất quân vương đệ nhất nhân rốt cục cũng vọt ra,tuy tên có chữ ngọcnhưng cả người giống như được đúc từ hắc thiết cổ đồng,thân thể hùngmạnh phát ra màu đen sẫm,lóe ra thứ ánh sáng đáng sợ!

  Y với 2 tay không đứng ở Không Gian Chi Môn,cả người như 1 món thần binh sắc bén nhất!

  Tứ tổ, Ngủ tổ, Nam cung tiên nhi,MKN cùng Đạm thai tuyền hợp thể,bao phủ 1 lớp ánh sáng huyền ảo quanh mình cũng đến

  Đại chiến sắp bắt đâu!


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Ban Mai Yên Ả

  Dương Thu Hương

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619235]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462816]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599544]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422840]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293542]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553332]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654680]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270945]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2226780]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982938]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969569]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540482]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448088]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420906]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196917]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134500]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059567]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051220]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010505]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010100]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943260]
  25.Quỷ Bảo [902295]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899516]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888153]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864568]
  29.Hắc Nho [833700]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825536]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825095]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739695]
  33.Tru Tiên [738134]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729899]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649652]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617339]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590064]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554355]
  39.Hoàn Hảo [551610]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526520]
  41.Tầm Tần Ký [503833]
  42.Thiên Đường [448108]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441742]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435751]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434661]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422461]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412231]
  48.Cậu Chó [408835]
  49.If You Are Here [408404]
  50.Từ Khi Có Em [397343]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm