hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 385

  Thời Không đại thần tái hiện

  Thật ra ai đang nói dối?

  ThầnNam thật sự không dám tin, không dám khẳn định hình ảnh khổng lồ có làThiên nhân tàn hồn không? Việc này liên quan đến vận mệnh Vũ Hinh, chỉsơ sót là hậu quả không tưởng nổi.

  Vô Tình tiên tử và hình ảnh Vũ Hinh, ai đang nói dối?

  Hukhông vô tận, Thần Nam mang theo tứ nữ lao tới, hắn dùng sức mạnhnguyên bản của thời không, vốn cần mấy ngày mới tới được sa mạc nhưnggiờ chỉ thoáng chốc đã cảm ứng thấy.

  Kinh ngạc là hình ảnh Vũ Hinhtỏ ra bất phàm, theo hắn sát sạt, nếu hắn không nắm vững sức mạnhnguyên bản của thời không chắc đã bị đối phương bắt kịp.

  Thấy tìnhcảnh như vậy, Thần Nam cười lạnh: "Còn nói ngươi không phải Thiên nhântàn hồn nữa sao, Vũ Hinh lấy đâu ra tu vi thông thiên này?"

  Hình ảnhtỏ vẻ ưu thương: "Thần Nam... vì sao huynh không tin muội, mà lại tin VôTình tiên tử? Tinh hồn muội và họ có liên hệ mật thiết, họ xuất hiện ởđây đương nhiên muội theo được, vô luận tốc độ của huynh nhanh hay chậmmuội đều giữ được tiết tấu."

  Một vùng lục địa rộng lớn nổi lập lờ trên không, bề mặt vàng rực, sau cùng cũng tới được đại sa mạc vô biên.

  Thần Nam không lý gì đến những đóa hoa khổng lồ thi thoảng xuất hiện mà đem tứ nữ lao vào giữa sa mạc.

  Lúcnày trạng thái bốn người rất tệ, thân thể cực kỳ mờ nhạt, gần như trongsuốt. Nếu không phải Định Hồn châu giảm bớt xu thế biến hóa, giữ lạitrạng thái này, chắc họ đã nhập một.

  Vùng xanh biếc xuất hiện, thầnquang màu lục vô tận như những ngọn lửa chày rực, tuy không có cảm giácnóng bỏng mà tiến vào khu vực này khiến ai nấy thần thanh khí sảng, vôcùng thư thái.

  Thần Nam vẫn quay đầu lại nhìn hình ảnh xem có nhìn được gì từ biểu tình của nó không.

  Hìnhảnh theo sát, vẫn giữ thần sắc thê lương nhưng trong một sát na, đôimắt thoáng qua dao động. Thần Nam nhíu mày, dao động này không bộc lộgì mà hắn không muốn có bất trắc, tránh để ôm hận cả đời.

  Sau cùngcũng đến tiểu hồ do Sinh Mệnh nguyên tuyền tụ thành, hình ảnh đột nhiêngia tốc. Thần Nam lạnh ngắt cõi lòng, dùng đại pháp lực thi triển thờikhông đại thần thông, thoáng chốc đưa tứ nữ vào linh tuyền.

  Vị trí hắn vừa đứng lóe sáng, hình ảnh xuất hiện tại đó, suýt nữa hắn bị bắt kịp.

  Hắn lạnh lùng nhìn lại, biết hình ảnh đó có vấn đề, những gì suy đoán không sai, đó là Thiên nhân tàn hồn!

  "Ngươihà tất ngụy trang nữa? Hiện tại đã đến điểm tận đầu, ta không còn đườnglùi nữa, ngươi muốn gì nói toạc ra, hà tất bày trò nữa?"

  Hình ảnh VũHinh yên lặng quan sát cảnh vật. Hình như nó giật mình lúc nhìn thấy mộThần Nam bị dây mây quấn chặt trên tầng không tiểu hồ, không hiểuchuyện gì xảy ra.

  Nó hồ nghi: "Huynh...cũng tu luyện Thái Thượng vong tình lục?"

  "Đúngvậy, kẻ bị trói trong dây mây là Thái Thượng Thần Nam mới xuất hiện,hắc hắc, hắn bị ta chế phục rồi. Dù là Thái Thượng huyền công trongtruyền thuyết thì sao, cũng không làm gì được bản thể của ta." Sự thậtđương nhiên không phải vậy, bản thân hắn cũng không hiểu là gì, đókhông phải ma tính Thần Nam hay Thái Thượng Thần Nam, chẳng qua hắnmuốn mê hoặc hình ảnh trên không, xen nó phản ứng thế nào.

  Lúc đó tứnữ chìm trong Sinh Mệnh nguyên tuyền, tình trạng mờ đi đã hoàn toànquay ngược, Định Hồn châu giữ gìn linh hồn họ, còn linh tuyền khôi phụcnhục thể.

  Từ xa nhìn lại chỉ thấy thân thể bốn người dần có lại hàoquang, họ chìm trong sinh mệnh hồ, tinh hoa sinh mệnh vô tận hóa thànhđiểm điểm quang mang dung nhập vào thân thể, sinh mệnh nguyên khí lantràn khiến tinh thần suy kiệt của họ chuyển biến tích cực.

  Định Hồnchâu nằm ở giữa bốn người, quang mang vạn trượng, giữ cho tinh phách họchiếu sang tiểu hồ, khắp nơi phủ trùm một màn hào quang màu lục.

  ThầnNam nhìn xuồng tiểu hồ, từng trận dao động phát ra thành vòng vây quanhtứ nữ. Hắn biết là mấy bộ hài cốt dưới đáy hồ cùng Thần gia bát hồn.Cũng may chỉ lan ra thôi chứ không dậy thành làn sóng.

  Hình ảnh đứngtrên không lặng lẽ hồi lâu mới u oán khai khẩu: "Xem ra huynh cho muộilà Thiên nhân, như huynh nói, đây là đường cùng, họ chạy đi đâu đượcnữa? Muội không tin sẽ còn biến cố gì nữa, được, ta thừa nhận."

  Thiên nhân tàn hồn thừa nhận.

  Nhưng ngữ khí vẫn thê lương, không có vẻ gì lên gân, quả vẫn đang đóng kịch.

  "Đừngbày trò nữa, ngươi đã thừa nhận, mau hiện nguyên hình đi, đừng khinhnhờn thần thái Vũ Hinh." Thần Nam lạnh lùng quát lên. Ở đây hắn khôngsợ gì, có thể triệu hoán bát hồn, bản thân cũng là thiên giai chi thânchân chính, nếu cùng bát hồn dung hợp, Thiên nhân cũng làm gì được hắn?Hơn nữa hắn có cảm giác tại phiến không gian này có thể gọi được mộtphần hủy diệt chi lực, hắn có lòng tin đấu với đối phương.

  Đương nhiên nếu có thể... hắn không muốn quấy nhiễu bát hồn, để tám vị lão tổ đáng thường sớm ngày phục nguyên.

  "Khôngthể, lần này Thiên nhân thể phách là một nữ tử thuần chân, tính cách tađã bị biến thành thế này. Ai, chắc phải mất rất lâu mới thay đổi được."Hình ảnh khổng lồ u oán thở dài, y không vội động thủ, phảng phất nhưđã nắm chắc mọi thứ trong lòng tay.

  Thần Nam qua lời lẽ biết được một vài tin tức, kinh hãi hỏi: "Nguyên bản của ngươi là gì?"

  "Hình như là một nam nhân." Thiên nhân tàn hồn u oán đáp.

  ThầnNam rúng động, Thiên nhân quả thật biến thái, vì muốn sống lại mà khôngquan tâm đến chân thân. Hắn nhớ lại cảnh ma tính Thần Nam và TháiThượng Thần Nam đại chiến, Thái Thượng Thần Nam đã triệu hoán một "TháiThượng" cũng là một nam nhân.

  "Ngươi thấy khó coi lắm hả?" Thiên nhân tàn hồn u oán, đồng thời hình ảnh biến hóa thành một dải hào quang mơ hồ.

  Nhớ đến đối phương là nam, lại nghe loại ngữ khí đó, thật sự khiến Thần Nam rợn người.

  Thiênnhân tàn hồn chợt cười lạnh: "Bất quá vấn đề này rất dễ giải quyết,ngươi tu luyện Thái Thượng vong tình lục, ta sẽ đem Thái Thượng chi lựccủa Vũ Hinh truyền vào thể nội ngươi, giúp ngươi liên tục biến đổi trởthành Thiên nhân chi thân như ta."

  Lúc đó hình ảnh Thiên nhân chợtmờ tỏ bất định, sau cùng hiển hiện ra dung mạo Thần Nam, lạnh giọng:"Không cần dùng kẻ bị quấn trong dây mây mê hoặc ta, ta biết đó khôngphải là do Thái Thượng huyền công phân hóa thành. Nhưng ta cảm ứng đượcThái Thượng chi lực tại thể nội ngươi, trong đó có một tàn hồn nhượctiểu, gần như tan nát, đó mới chân chính là kẻ do Thái Thượng huyềncông phân hóa. Được rồi, bắt đầu đi, ta không muốn đợi nữa."

  Đoạnhình ảnh chợt lao xuống, chụp vào sinh mệnh hồ, định cướp Thái Thượnghồn lực của tứ nữ rồi đẩy vào thể nội Thần Nam, bắt đầu đại kế Thiênnhân quay lại.

  Thần Nam vừa định động thủ thì sinh mệnh hồ bùng lênkhí tức đáng sợ, nước hồ tràn lên kịch liệt, một gióng xương chân xônglên mặt hồ, tung một cước vào Thiên nhân tàn hồn.

  Đương nhiên đó làmột gióng xương chân của một trong mấy bộ hài cốt trầm tịch dưới đáyhồ. Nên nhớ lúc Thần Nam đến đây lần đầu, Thần tổ hóa thành ma ảnh, mấybộ xương tàn khuyết đã dám xông lên cự lại.

  Thiên nhân tàn hồn không tỏ vẻ sợ hãi gì, xông ngay tới.

  "Bốp."

  Gióngxương trắng tuy không có huyết nhục nhưng độc tác cực đẹp, đá xéo ratrúng ngay khóe miệng Thiên nhân tàn hồn, vang lên tiếng động giòn tan.Tàn hồn kêu lên thảm thiết, lùi lên không.

  Thần Nam vô cùng thống khoái, vừa nãy Thiên nhân tàn hồn còn lớn lối giờ chỉ một gióng xương xông ra đã coi thường y như vậy.

  Đồngthời hắn biết vì sao lúc này oanh kích Thiên nhân vô hiệu, không phảido công kích lực hoài phí mà vì ảo ảnh nên không chân chính đánh trúngđối phương, hắn nhìn rõ gióng xương trực tiếp xuyên qua ảo ảnh, gọngàng đánh lên phía sau tàn hồn.

  Trong tiểu hồ đầy sinh mệnh chinăng, nguyên khí tràn lên che lấp sinh mệnh dao động của mấy bộ hài cốtphát ra nên Thiên nhân tàn hồn không phát giác, nếm đòn khá nặng.

  Khúcxương trắn gđá trung không lùi lại mà múa may trên không, cước chưởngdựng đứng hướng về Thiên nhân tàn hồn với vẻ khiêu khích.

  Thần Namkhông né được cười, Thiên nhân tàn hồn mạnh làm sao! Một gióng xương đãcoi rẻ y như vậy, đúng là hoạt kê, lại xả hết những buồn bực nãy giờ.

  Thiênnhân tàn hồn thẹn quá hóa giận, gầm vang lên lao xuống, dung diện biếnthành vô cùng nanh ác, há miệng to như chậu máu nuốt lấy khúc xương.

  Gióngxương tựa hồ không tránh, đứng sừng sững tại chỗ, Thiên nhân tàn hồntưởng như nuốt được đến nơi thì từ trong sinh mệnh hồ lại bùng lên hàoquang sáng chói.

  Một bộ khô lâu cốt tàn khuyết xông ra, tung một quyền hung hãn vào hạ thân tàn hồn.

  "Soạt."

  Tiếngvỡ vụn vang lên khắp không gian, Thiên nhân lại gào lên thê thảm bắnlùi lại, bị người ta đánh lén lần nữa, nếm đòn khá đau khiến y giậnđiên người, quả là sỉ nhục, đường đường Thiên nhân tàn hồn mà bị ngườita làm nhục như vậy.

  Đó là ai mà dám ra tay với y?

  Cùng lúc, tứnữ xảy ra biến hóa kinh nhân, nhục thể đã hoàn toàn phục nguyên liễu,tinh thần tựa hồ vô ngại nhưng vẫn nhắm chặt mắt, Định Hồn châu ở giữalấp lóe, phát ra hào quang giữ họ lại.

  "Kinh Thiên?" Thiên nhân tànhồn hô lên kinh hãi: "Một trong cửu đại đệ tử của Độc Cô Bại Thiên?" Ykinh hãi nhìn sang tàn khuyết khô lâu.

  Khô lâu không thèm lý gì đến y mà cung kính đứng bên gióng xương chân, dáng vẻ cực kỳ tôn kính.

  Tìnhhình này nay dù Thiên nhân tàn hồn có si ngốc cũng biết gióng xương bịmình coi thường là của một đại nhân vật, bằng không đệ tử Độc Cô BạiThiên đời nào cung kính thế.

  Thiên nhân tàn hồn phi thường lúng túng: "Không phải là...không phải là.... Độc Cô Bại Thiên... đã diệt vong chứ?"

  "Hừ."Tiếng hừ lạnh từ gióng xương phát ra, đoạn một cỗ sức mạnh vô hình chụplấy Thiên nhân tàn hồn khiến y liên tục gầm lên: "Không phải là...khôngphải là.... "

  Thời gian phảng phất như bị giữ lại, Thiên nhân tàn hồnliên tục biến hóa mấy lên mới phá được cấm cố, đoạn vừa kinh vừa nộ:"Sức mạnh của thời gian, sức mạnh nguyên bản của thời không...ngươi...ngườilà Thời Không đại thần?"

  Như đáp lời, gióng xương trắng ảo diệt bất định trên không, cả vùng không gian bị giam lại.

  "Quảnhiên là Thời Không đại thần, năm xưa mình ngươi cứu Thái cổ chư thần,không phải đã bị triệt để tiêu diệt rồi ư? Sao...sao lại..."

  Thiên nhân tàn hồn không nói nữa, y không ngờ một trong những cường giả mạnh nhất truyền thuyết chưa hề triệt để tuyệt diệt!

  ThầnNam cũng kinh hãi, một gióng xương chân của Thời Không đại thần đã mạnhhơn tưởng tượng của hắn, lai lịch mấy bộ hài cốt trong Sinh Mệnh nguyêntuyền quả thực quá lớn, dám cùng Thần tổ sánh vai, không ngại ngần gìđá luôn Thiên nhân tàn hồn.

  Lúc đó, từng trận linh hồn dao động phátra, Định Hồn châu dung hóa, chầm chậm ngưng tụ thành một hư ảnh hìnhngười, thân thể tứ nữ liên tục phát ra hào quang, tụ tập vào hư ảnh.

  "Soạt."

  TrongSinh mệnh hồ nổi sóng, lại có hai bộ hài cốt chưa hoàn chỉnh xông lên,từ hướng khác, tám tàn hồn cũng nổi lên mặt nước, vây chặt Thiên nhântàn hồn trên không lại.

  Đánh hội đồng.

  Hắn vừa nghĩ đến mấy chữ này đã cảm giác được Thiên nhân tàn hồn quá xui xẻo.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Còn Một Đêm Nay

  Thanh Nam

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639277]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470992]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490663]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300083]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445377]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078409]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028636]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905244]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851995]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842878]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622345]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm