hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 385

  Thời Không đại thần tái hiện

  Thật ra ai đang nói dối?

  ThầnNam thật sự không dám tin, không dám khẳn định hình ảnh khổng lồ có làThiên nhân tàn hồn không? Việc này liên quan đến vận mệnh Vũ Hinh, chỉsơ sót là hậu quả không tưởng nổi.

  Vô Tình tiên tử và hình ảnh Vũ Hinh, ai đang nói dối?

  Hukhông vô tận, Thần Nam mang theo tứ nữ lao tới, hắn dùng sức mạnhnguyên bản của thời không, vốn cần mấy ngày mới tới được sa mạc nhưnggiờ chỉ thoáng chốc đã cảm ứng thấy.

  Kinh ngạc là hình ảnh Vũ Hinhtỏ ra bất phàm, theo hắn sát sạt, nếu hắn không nắm vững sức mạnhnguyên bản của thời không chắc đã bị đối phương bắt kịp.

  Thấy tìnhcảnh như vậy, Thần Nam cười lạnh: "Còn nói ngươi không phải Thiên nhântàn hồn nữa sao, Vũ Hinh lấy đâu ra tu vi thông thiên này?"

  Hình ảnhtỏ vẻ ưu thương: "Thần Nam... vì sao huynh không tin muội, mà lại tin VôTình tiên tử? Tinh hồn muội và họ có liên hệ mật thiết, họ xuất hiện ởđây đương nhiên muội theo được, vô luận tốc độ của huynh nhanh hay chậmmuội đều giữ được tiết tấu."

  Một vùng lục địa rộng lớn nổi lập lờ trên không, bề mặt vàng rực, sau cùng cũng tới được đại sa mạc vô biên.

  Thần Nam không lý gì đến những đóa hoa khổng lồ thi thoảng xuất hiện mà đem tứ nữ lao vào giữa sa mạc.

  Lúcnày trạng thái bốn người rất tệ, thân thể cực kỳ mờ nhạt, gần như trongsuốt. Nếu không phải Định Hồn châu giảm bớt xu thế biến hóa, giữ lạitrạng thái này, chắc họ đã nhập một.

  Vùng xanh biếc xuất hiện, thầnquang màu lục vô tận như những ngọn lửa chày rực, tuy không có cảm giácnóng bỏng mà tiến vào khu vực này khiến ai nấy thần thanh khí sảng, vôcùng thư thái.

  Thần Nam vẫn quay đầu lại nhìn hình ảnh xem có nhìn được gì từ biểu tình của nó không.

  Hìnhảnh theo sát, vẫn giữ thần sắc thê lương nhưng trong một sát na, đôimắt thoáng qua dao động. Thần Nam nhíu mày, dao động này không bộc lộgì mà hắn không muốn có bất trắc, tránh để ôm hận cả đời.

  Sau cùngcũng đến tiểu hồ do Sinh Mệnh nguyên tuyền tụ thành, hình ảnh đột nhiêngia tốc. Thần Nam lạnh ngắt cõi lòng, dùng đại pháp lực thi triển thờikhông đại thần thông, thoáng chốc đưa tứ nữ vào linh tuyền.

  Vị trí hắn vừa đứng lóe sáng, hình ảnh xuất hiện tại đó, suýt nữa hắn bị bắt kịp.

  Hắn lạnh lùng nhìn lại, biết hình ảnh đó có vấn đề, những gì suy đoán không sai, đó là Thiên nhân tàn hồn!

  "Ngươihà tất ngụy trang nữa? Hiện tại đã đến điểm tận đầu, ta không còn đườnglùi nữa, ngươi muốn gì nói toạc ra, hà tất bày trò nữa?"

  Hình ảnh VũHinh yên lặng quan sát cảnh vật. Hình như nó giật mình lúc nhìn thấy mộThần Nam bị dây mây quấn chặt trên tầng không tiểu hồ, không hiểuchuyện gì xảy ra.

  Nó hồ nghi: "Huynh...cũng tu luyện Thái Thượng vong tình lục?"

  "Đúngvậy, kẻ bị trói trong dây mây là Thái Thượng Thần Nam mới xuất hiện,hắc hắc, hắn bị ta chế phục rồi. Dù là Thái Thượng huyền công trongtruyền thuyết thì sao, cũng không làm gì được bản thể của ta." Sự thậtđương nhiên không phải vậy, bản thân hắn cũng không hiểu là gì, đókhông phải ma tính Thần Nam hay Thái Thượng Thần Nam, chẳng qua hắnmuốn mê hoặc hình ảnh trên không, xen nó phản ứng thế nào.

  Lúc đó tứnữ chìm trong Sinh Mệnh nguyên tuyền, tình trạng mờ đi đã hoàn toànquay ngược, Định Hồn châu giữ gìn linh hồn họ, còn linh tuyền khôi phụcnhục thể.

  Từ xa nhìn lại chỉ thấy thân thể bốn người dần có lại hàoquang, họ chìm trong sinh mệnh hồ, tinh hoa sinh mệnh vô tận hóa thànhđiểm điểm quang mang dung nhập vào thân thể, sinh mệnh nguyên khí lantràn khiến tinh thần suy kiệt của họ chuyển biến tích cực.

  Định Hồnchâu nằm ở giữa bốn người, quang mang vạn trượng, giữ cho tinh phách họchiếu sang tiểu hồ, khắp nơi phủ trùm một màn hào quang màu lục.

  ThầnNam nhìn xuồng tiểu hồ, từng trận dao động phát ra thành vòng vây quanhtứ nữ. Hắn biết là mấy bộ hài cốt dưới đáy hồ cùng Thần gia bát hồn.Cũng may chỉ lan ra thôi chứ không dậy thành làn sóng.

  Hình ảnh đứngtrên không lặng lẽ hồi lâu mới u oán khai khẩu: "Xem ra huynh cho muộilà Thiên nhân, như huynh nói, đây là đường cùng, họ chạy đi đâu đượcnữa? Muội không tin sẽ còn biến cố gì nữa, được, ta thừa nhận."

  Thiên nhân tàn hồn thừa nhận.

  Nhưng ngữ khí vẫn thê lương, không có vẻ gì lên gân, quả vẫn đang đóng kịch.

  "Đừngbày trò nữa, ngươi đã thừa nhận, mau hiện nguyên hình đi, đừng khinhnhờn thần thái Vũ Hinh." Thần Nam lạnh lùng quát lên. Ở đây hắn khôngsợ gì, có thể triệu hoán bát hồn, bản thân cũng là thiên giai chi thânchân chính, nếu cùng bát hồn dung hợp, Thiên nhân cũng làm gì được hắn?Hơn nữa hắn có cảm giác tại phiến không gian này có thể gọi được mộtphần hủy diệt chi lực, hắn có lòng tin đấu với đối phương.

  Đương nhiên nếu có thể... hắn không muốn quấy nhiễu bát hồn, để tám vị lão tổ đáng thường sớm ngày phục nguyên.

  "Khôngthể, lần này Thiên nhân thể phách là một nữ tử thuần chân, tính cách tađã bị biến thành thế này. Ai, chắc phải mất rất lâu mới thay đổi được."Hình ảnh khổng lồ u oán thở dài, y không vội động thủ, phảng phất nhưđã nắm chắc mọi thứ trong lòng tay.

  Thần Nam qua lời lẽ biết được một vài tin tức, kinh hãi hỏi: "Nguyên bản của ngươi là gì?"

  "Hình như là một nam nhân." Thiên nhân tàn hồn u oán đáp.

  ThầnNam rúng động, Thiên nhân quả thật biến thái, vì muốn sống lại mà khôngquan tâm đến chân thân. Hắn nhớ lại cảnh ma tính Thần Nam và TháiThượng Thần Nam đại chiến, Thái Thượng Thần Nam đã triệu hoán một "TháiThượng" cũng là một nam nhân.

  "Ngươi thấy khó coi lắm hả?" Thiên nhân tàn hồn u oán, đồng thời hình ảnh biến hóa thành một dải hào quang mơ hồ.

  Nhớ đến đối phương là nam, lại nghe loại ngữ khí đó, thật sự khiến Thần Nam rợn người.

  Thiênnhân tàn hồn chợt cười lạnh: "Bất quá vấn đề này rất dễ giải quyết,ngươi tu luyện Thái Thượng vong tình lục, ta sẽ đem Thái Thượng chi lựccủa Vũ Hinh truyền vào thể nội ngươi, giúp ngươi liên tục biến đổi trởthành Thiên nhân chi thân như ta."

  Lúc đó hình ảnh Thiên nhân chợtmờ tỏ bất định, sau cùng hiển hiện ra dung mạo Thần Nam, lạnh giọng:"Không cần dùng kẻ bị quấn trong dây mây mê hoặc ta, ta biết đó khôngphải là do Thái Thượng huyền công phân hóa thành. Nhưng ta cảm ứng đượcThái Thượng chi lực tại thể nội ngươi, trong đó có một tàn hồn nhượctiểu, gần như tan nát, đó mới chân chính là kẻ do Thái Thượng huyềncông phân hóa. Được rồi, bắt đầu đi, ta không muốn đợi nữa."

  Đoạnhình ảnh chợt lao xuống, chụp vào sinh mệnh hồ, định cướp Thái Thượnghồn lực của tứ nữ rồi đẩy vào thể nội Thần Nam, bắt đầu đại kế Thiênnhân quay lại.

  Thần Nam vừa định động thủ thì sinh mệnh hồ bùng lênkhí tức đáng sợ, nước hồ tràn lên kịch liệt, một gióng xương chân xônglên mặt hồ, tung một cước vào Thiên nhân tàn hồn.

  Đương nhiên đó làmột gióng xương chân của một trong mấy bộ hài cốt trầm tịch dưới đáyhồ. Nên nhớ lúc Thần Nam đến đây lần đầu, Thần tổ hóa thành ma ảnh, mấybộ xương tàn khuyết đã dám xông lên cự lại.

  Thiên nhân tàn hồn không tỏ vẻ sợ hãi gì, xông ngay tới.

  "Bốp."

  Gióngxương trắng tuy không có huyết nhục nhưng độc tác cực đẹp, đá xéo ratrúng ngay khóe miệng Thiên nhân tàn hồn, vang lên tiếng động giòn tan.Tàn hồn kêu lên thảm thiết, lùi lên không.

  Thần Nam vô cùng thống khoái, vừa nãy Thiên nhân tàn hồn còn lớn lối giờ chỉ một gióng xương xông ra đã coi thường y như vậy.

  Đồngthời hắn biết vì sao lúc này oanh kích Thiên nhân vô hiệu, không phảido công kích lực hoài phí mà vì ảo ảnh nên không chân chính đánh trúngđối phương, hắn nhìn rõ gióng xương trực tiếp xuyên qua ảo ảnh, gọngàng đánh lên phía sau tàn hồn.

  Trong tiểu hồ đầy sinh mệnh chinăng, nguyên khí tràn lên che lấp sinh mệnh dao động của mấy bộ hài cốtphát ra nên Thiên nhân tàn hồn không phát giác, nếm đòn khá nặng.

  Khúcxương trắn gđá trung không lùi lại mà múa may trên không, cước chưởngdựng đứng hướng về Thiên nhân tàn hồn với vẻ khiêu khích.

  Thần Namkhông né được cười, Thiên nhân tàn hồn mạnh làm sao! Một gióng xương đãcoi rẻ y như vậy, đúng là hoạt kê, lại xả hết những buồn bực nãy giờ.

  Thiênnhân tàn hồn thẹn quá hóa giận, gầm vang lên lao xuống, dung diện biếnthành vô cùng nanh ác, há miệng to như chậu máu nuốt lấy khúc xương.

  Gióngxương tựa hồ không tránh, đứng sừng sững tại chỗ, Thiên nhân tàn hồntưởng như nuốt được đến nơi thì từ trong sinh mệnh hồ lại bùng lên hàoquang sáng chói.

  Một bộ khô lâu cốt tàn khuyết xông ra, tung một quyền hung hãn vào hạ thân tàn hồn.

  "Soạt."

  Tiếngvỡ vụn vang lên khắp không gian, Thiên nhân lại gào lên thê thảm bắnlùi lại, bị người ta đánh lén lần nữa, nếm đòn khá đau khiến y giậnđiên người, quả là sỉ nhục, đường đường Thiên nhân tàn hồn mà bị ngườita làm nhục như vậy.

  Đó là ai mà dám ra tay với y?

  Cùng lúc, tứnữ xảy ra biến hóa kinh nhân, nhục thể đã hoàn toàn phục nguyên liễu,tinh thần tựa hồ vô ngại nhưng vẫn nhắm chặt mắt, Định Hồn châu ở giữalấp lóe, phát ra hào quang giữ họ lại.

  "Kinh Thiên?" Thiên nhân tànhồn hô lên kinh hãi: "Một trong cửu đại đệ tử của Độc Cô Bại Thiên?" Ykinh hãi nhìn sang tàn khuyết khô lâu.

  Khô lâu không thèm lý gì đến y mà cung kính đứng bên gióng xương chân, dáng vẻ cực kỳ tôn kính.

  Tìnhhình này nay dù Thiên nhân tàn hồn có si ngốc cũng biết gióng xương bịmình coi thường là của một đại nhân vật, bằng không đệ tử Độc Cô BạiThiên đời nào cung kính thế.

  Thiên nhân tàn hồn phi thường lúng túng: "Không phải là...không phải là.... Độc Cô Bại Thiên... đã diệt vong chứ?"

  "Hừ."Tiếng hừ lạnh từ gióng xương phát ra, đoạn một cỗ sức mạnh vô hình chụplấy Thiên nhân tàn hồn khiến y liên tục gầm lên: "Không phải là...khôngphải là.... "

  Thời gian phảng phất như bị giữ lại, Thiên nhân tàn hồnliên tục biến hóa mấy lên mới phá được cấm cố, đoạn vừa kinh vừa nộ:"Sức mạnh của thời gian, sức mạnh nguyên bản của thời không...ngươi...ngườilà Thời Không đại thần?"

  Như đáp lời, gióng xương trắng ảo diệt bất định trên không, cả vùng không gian bị giam lại.

  "Quảnhiên là Thời Không đại thần, năm xưa mình ngươi cứu Thái cổ chư thần,không phải đã bị triệt để tiêu diệt rồi ư? Sao...sao lại..."

  Thiên nhân tàn hồn không nói nữa, y không ngờ một trong những cường giả mạnh nhất truyền thuyết chưa hề triệt để tuyệt diệt!

  ThầnNam cũng kinh hãi, một gióng xương chân của Thời Không đại thần đã mạnhhơn tưởng tượng của hắn, lai lịch mấy bộ hài cốt trong Sinh Mệnh nguyêntuyền quả thực quá lớn, dám cùng Thần tổ sánh vai, không ngại ngần gìđá luôn Thiên nhân tàn hồn.

  Lúc đó, từng trận linh hồn dao động phátra, Định Hồn châu dung hóa, chầm chậm ngưng tụ thành một hư ảnh hìnhngười, thân thể tứ nữ liên tục phát ra hào quang, tụ tập vào hư ảnh.

  "Soạt."

  TrongSinh mệnh hồ nổi sóng, lại có hai bộ hài cốt chưa hoàn chỉnh xông lên,từ hướng khác, tám tàn hồn cũng nổi lên mặt nước, vây chặt Thiên nhântàn hồn trên không lại.

  Đánh hội đồng.

  Hắn vừa nghĩ đến mấy chữ này đã cảm giác được Thiên nhân tàn hồn quá xui xẻo.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Thúy Kiều Giao Chỉ

  Nguyễn Đình Thiều

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619548]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463202]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600308]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423444]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294333]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553849]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655097]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271269]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2229750]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983263]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969612]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540560]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448469]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421255]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197084]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134726]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059829]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051326]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010853]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010416]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943399]
  25.Quỷ Bảo [902483]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899679]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888410]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864666]
  29.Hắc Nho [833879]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825777]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825290]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739844]
  33.Tru Tiên [738246]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730040]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649814]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617512]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590090]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554546]
  39.Hoàn Hảo [551661]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526623]
  41.Tầm Tần Ký [503881]
  42.Thiên Đường [448184]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441847]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435777]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434807]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422585]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412442]
  48.Cậu Chó [409010]
  49.If You Are Here [408427]
  50.Từ Khi Có Em [397387]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm