hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 370

  Bảo vật của trời

  Nam Cung Tiên Nhi và Pháp Tổ kinh hãi cực điểm, nhìn người mới đến với vẻkhông tin nổi. Thần Nam cũng vậy, thấy dung mạo Ma Sư mà Ma Chủ giốnghệt nhau, suýt nữa hắn coi đối phương là thiên cổ cuồng nhân kia.

  "Ngươi...khôngphải bị Ma Chủ...giết rồi sao?" Pháp Tổ cảm giác miệng lưỡi khô rát, đólà siêu tuyệt cường giả trong truyền thuyết, là thân đệ đệ của Ma Chủ,cũng là cao thủ tại Thái cổ thời kì, hà cớ sống lại?

  Nam Cung TiênNhi kinh nghi bất định: "Nghe đồn rằng công pháp của Ma Chủ tự giếtngười thân, giết mình rồi mới giết địch, gần như tự tàn hại, thu gomnăng lượng cực lớn mới làm trọng thương được địch nhân, ngươi... khôngphải đã chết vì thế rồi sao?"

  "Lời đồn không thể tin được, ta suýtnữa mất mạng nhưng huynh trưởng đã đem linh hồn gần như tan nát của bảnthân giữ lại linh hồn ta, giúp ta qua được kiếp nạn."

  Thân thể hùngvĩ của Ma Sư phát ra "thế" cực mạnh, lời lẽ tuy bình đạm, giai thíchnguyên nhân với chúng thần nhưng dường như đang kể lại một việc hết sứcnhỏ nhặt.

  Chúng thần há hốc mồm, y là ai? Là thân đệ đệ của Ma Chủ!Dù không so được với huynh trưởng nhưng không kém bao nhiêu, tuyệt đốilà một trong những cao thủ hàng đầu thiên địa.

  Kinh ngạc rồi, chúng thần liền sôi lên, ai nấy chằm chằm nhìn Ma Sư không chớp.

  Thần Nam càng kích động, hắn đang đối diện một nhân vật tuyệt đỉnh trong truyền thuyết.

  NamCung Tiên Nhi, Pháp Tổ tuy là người từ Thái cổ thời kì, không có giaotình gì với Ma Sư nhưng từng nhìn thấy, nghe thấy những việc y làm. Đótuyệt đối là một cường giả, nếu Hắc Khởi của đệ ngũ giới đến xâm phạm,y đủ thực lực nghênh tiếp.

  Sắc mặt Đức Mãnh lại liên tục thay đổi,Thái cổ cao thủ bất ngờ xuất hiện này khiến y không yên, không hiểu saunày sẽ tạo thành ảnh hưởng gì.

  Thần Nam có rất nhiều chuyện muốn hỏiMa Sư, Ma Chủ để y lại Nhân gian giới, khẳng định có thâm ý nhưng lúctrước đệ ngũ giới xâm phạm, vì sao y không xuất thủ?

  Ma Sư tựa hồnhìn thấu ý nghĩ của Thần Nam: "Ta mới tỉnh lại, lúc trước Hắc Khởi đếnđã không tiện xuất thủ, nếu hắn lại đến đương nhiên phải gặp gỡ mộtphen."

  Rồi không cho Thần Nam cơ hội hỏi tiếp: "Còn Không gian yêuthú lại là hồng hoang dị chủng khó gặp nhất, có được đó đúng là vô cùngmay mắn, ha ha...."

  Y không nén được, bật cười ha hả, hình như tâmtình dao động mãnh liệt. Đủ khiến một siêu tuyệt cường giả vui mừng nhưvậy, đương nhiên yêu thú vô cùng quan trọng.

  "Có biết không? Nóxuyên qua được ngăn cách của sức mạnh thời không, là thánh vật phá hủyphong ấn." Ma Sư không nói rõ phải dùng Thời không yêu thú làm gì nhưngy kích động như vậy, chắc chắn tác dụng rất lớn.

  Một lúc lâu sau, ythu lại nét cười, tỏ ra trịnh trọng vô cùng, chằm chằm nhìn tứ đạithiên giai cao thủ: "Ta cảm giác được khí tức của cố nhân trên mình cácngươi."

  Chắc y xuất hiện vì nguyên nhân này, hai đạo hào quang đáng sợ từ mắt y phát ra, quét qua mình tứ đại thiên giai cao thủ.

  Bachiếc lá xanh từ mình Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ, Đức Mãnh bay lên,phát ra ba đọa thần quang sáng chói đoạn hạ xuống, đạp vào tay Ma Sư.

  Thầnquang màu lục thu lại, chiếc lá biến thành vô cùng bình thường nhưngvết máu kinh hồn trên mặt lá lập tức khiến Ma Sư biến sắc, thần tìnhkích động cực độ: "Là... y."

  "Chúng!"

  "Diệt!"

  "Sinh!"

  Ma Sư thần tình ngưng trọng nhìn huyết tự trên phiến lá, tức thì ngây người, sau cùng tỏ vẻ suy tư.

  Thần Nam không nén được, chen vào hỏi: "Vốn có bốn phiến, nhưng phiến thứ tư đã vỡ nát."

  Haimắt Ma Sư xạ ra hai đạo thần quang đáng sợ, không nói gì mà chỉ ngướcnhìn trời. Rất mới lâu sau mới thở dài cảm thán: "Biến số, biến số!Phiến lá thứ tư đã trở thành thiên cổ biến số, có thể ảnh hưởng đếntoàn thể tương lai."

  "Có nghiêm trọng vậy không?" Đức Mãnh tuy không phải người của giới này nhưng nghe Ma Sư nói, liền nảy lòng hiếu kỳ sâu sắc.

  "Đươngnhiên." Ma Sư tỏ vẻ âm trầm thở dài một hơi: "Nếu các ngươi biết kẻ đólà ai, sẽ biết tứ diệp truyền thư trọng yếu thế nào."

  "Là ai?"

  Tứ đại thiên giai cao thủ không nhịn được đồng thời lên tiếng hỏi.

  "Các ngươi nói lại kỹ lưỡng cho ta nghe những tao ngộ ở Thái cổ thời kì."

  Thần Nam bèn tả lại cẩn thận những gì bốn người đã gặp lúc quay về thái cổ.

  "Chếttiệt." Ma Sư đấm mạnh hai tay vào nhau, phiến không gian Thời Không đạithần lưu lại rung lên bần bật, chư thần ở ngoài xa lắc lư, suýt nữa bịnăng lượng cuồng bạo hất văng.

  Đức Mãnh biến sắc, thầm kinh hãi trước thực lực của Nhân gian giới cao thủ.

  "Đólà truyền âm vượt thời không! Người đó ở Thái cổ thời kì tìm được mấyđoạn thời không tương lai, dùng lá truyền lời cho các ngươi, nói lạinhững gì sẽ xảy ra cho hậu nhân để chúng ta biết đường mà hành động."

  Ainấy đều kinh hãi, người truyền lời không nhìn thấy bọn Thần Nam đến mớiquăng bốn phiến là ra mà đoán trước được một phần tương lai nên làmvậy. Bọn Thần Nam vượt qua vô tận tuế nguyệt, nghịch chuyển thời không,vừa hay tiếp được.

  Thần thông như thế quả thật xứng danh công tham tạo hóa a! Truyền ngôn xuyên qua thiên cổ, đúng là khó tưởng tượng nổi.

  "Là ai?" Tứ đại thiên giai cao thủ không nhịn được đồng thời lên tiếng hỏi.

  "Đại thần - Độc Cô Bại Thiên."

  Khôngchỉ bốn người kinh hãi mà chúng thần cũng sửng sốt, từ sau Vô thiên chinhật, danh tính của nhiều cường giả Thái cổ thời kì lưu truyền khắplưỡng giới, Độc Cô Bại Thiên là thần thượng chi thần, vang như sấm độngbên tai chúng thân. Có ai không biết đến uy danh của Thái cổ cấm kị đạithần.

  "Quả nhiên...là y." Pháp Tổ chật vật nuốt nước bọt xuống, ngây người nhìn ba chiếc lá trong tay Ma Sư.

  NamCung Tiên Nhi, Thần Nam, Đức Mãnh dậy sóng trong lòng, đại thần Độc CôBại Thiên trong truyền thuyết đã xuất ra bốn chữ chân ngôn, vượt quathời không mà đến tay họ ba phiến, đúng là kinh hoàng.

  "Soạt."

  Hào quang lóe sáng, Ma Sư đột nhiên biến mất, công lực này quả thật khiến Đức Mãnh và Pháp Tổ tự thẹn không so được.

  Nhất thời, cả vùng không gian lặng ngắt, hồi lâu sau, chúng thần mới tỉnh lại.

  "Đạithần Độc Cô Bại Thiên không phải đã không còn nữa sao?" Đức Mãnh thậntrọng hỏi, y có thể không biết tới những Thái cổ cao thủ khác của Nhângian giới, nhưng chắc chắn biết Độc Cô Bại Thiên và Ma Chủ. Năm xưa haingười này từng đánh khắp lục giới, ở đệ ngũ giới có nhiều truyền thuyếtliên quan đến họ.

  "Đúng ra...đã biến mất." Pháp Tổ ngơ ngẩn lên tiếng,"có lẽ trong lúc cuối y đã nhận ra gì đó nên dùng bốn phiến lá báo chohậu nhân."

  Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ nghi ngờ: "Đến giờ ta lại khôngtin vào truyền thuyết đó, Ma Sư vẫn sống nhăn trên đời, trời mới biếtĐộc Cô Bại Thiên có quay lại không."

  Thần Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình.

  Đức Mãnh tỏ ra lúng túng, những nhân vật như thế quay về, dã tâm của bậc quân vương như y tốt nhất nên dẹp đi cho rảnh.

  Pháp Tổ do dự: "Chắc...không xuất hiện nữa. Ma Chủ từng nói Độc Cô Bại Thiên đã xong rồi..."

  Lầnnày tứ đại thiên giai cao thủ dẫn chúng thần đến Tiểu lục đạo tìm bảovật của Thời Không đại thần để lại, rồi xuyên qua thời không tim SinhMệnh nguyên tuyền, tất cả cũng đến lúc hạ màn.

  Pháp Tổ tuy muốn lấyThái Thượng vong tình lục nhưng bị Thần Nam khéo léo cự tuyệt, lí dotrong lúc ở không gian của Thời Không đại thần đã liên tục công kíchhắn, lúc về cổ đại hắn cũng không lấy được Sinh Mệnh nguyên tuyền nênnhững điều kiện nêu ra đều không hiệu lực.

  Pháp Tổ tức giận dân Tâyphương thần linh đi trước, Đức Mãnh theo sát. Nam Cung Tiên Nhi đượcThần Nam ủy thác, mỉm cười liền liền, dẫn bọn Huyền Trang ra đi.

  ThầnNam muốn một mình ở lại không gian của Thời Không đại thần bế quan tuluyện, khám phá bí mật của Thái Cực Thần Ma đồ. Hắn nghe Thần bí nhânnói nó chính là thiên bảo, Sinh Mệnh nguyên tuyền ẩn trong đó.

  TửKim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng cũng muốn ở lại nhưngđều bị hắn đưa đi. Long Vũ rất lo cho hắn nhưng được hắn truyền âm giảithích, cũng hiểu rằng hắn thật sự muốn một mình tham ngộ tu luyện, đànhcùng Tiềm Long lưu luyến rời đi.

  Long Vũ cũng cần bế quan để luyệnhóa công lực của Thất Tuyệt thiên nữ. Thân thể nàng mỗi thời mỗi khắclại phát sinh trứ biến hóa, vô hình trung khí chất cần thay đổi, nhữngtình cảm vấn vương nhạt dần...

  Tất cả đều đi, duy mình Thần Nam ở lại trong thiên địa của Thời Không đại thần, ngồi trên bãi cỏ, chìm vào không linh chi cảnh.

  Hắnphải tham ngộ cho ra bí mật của thiên bảo Thần ma đồ, ngàn năm tới,trong lục giới sẽ xảy ra việc trọng đại, Thái cổ cường giả trong truyềnthuyết sẽ hoàn thành thời không chi lữ, đến thế giới này, bọn Ma Chủcũng sẽ từ đệ tam giới quay về.

  Thái cổ chư thần lại hiện thế, đại thời đại hỗn loạn lại tới. Hắn phải chuẩn bị ổn thỏa mọi sự.

  Ở trong thiên địa tĩnh mịch, hắn bất động như đã hóa thạch.

  Batháng trôi qua, hắn vẫn chìm trong huyền cảnh vi diệu, đã nắm được sứcmạnh bản nguyên của thời gian và không gian, không ngừng cảm ngộ nhữngbí ảo của thời không. Ba tháng này dài như ba vạn năm với hắn.

  Hắn xuyên qua sòng thời gian, lơ lửng trong vô hạn không gian, tìm kiếm khắp biển thần thức...

  Ngoạigiới xảy ra nhiều chuyện nhưng hắn không biết, chìm sâu trong cuộc hànhtrình riêng. Bất quá, mỗi đạo kinh mạch, mỗi thốn da thịt đều đã đượcthân thức tìm qua nhưng Thái Cực Thần Ma đồ vẫn mất dạng.

  Hắn nhớ rõ quang cầu hai màu ở trong Khí Hải nhưng hiện tại nó vô ảnh vô tung.

  Lạimột tháng nữa qua, hắn tham ngộ sức mạnh bản nguyên của thời không,suýt nữa tự hủy con đường của mình mới thấy rung động quen thuộc, Thầnma đồ liền hiển hiện.

  Hắn bất kể hậu quả, cho thần thức lao vào vùng sáng đó.

  Nhưng gần trong tấc gang mà như cách xa chân trời, phảng phất cách ngăn cả một phiến thời không.

  Thần thức hắn liên tục phi hành, nhưng Thần ma đồ liên tục cách xa, giữa cả hai là một không gian không thể vượt qua.

  Là sao nhỉ? Hắn tràn ngập trong nghi vấn, cuối cùng cũng thấy Thần ma đồ, vì sao không với tới được?

  Thời không!

  Hắnđột ngột tỉnh ngộ, Thái Cực Thần Ma đồ tuy trong thể nội nhưng có sứcmạnh thời không ngăn cản với thần thức của hắn, cũng như thái cổ bịngăn trở lại.

  Hắn bèn vận dụng sức mạnh bản nguyên của thời không, không ngừng tìm theo Thần ma đồ, phi hành trong thần thức vô tận.

  Lại một tháng nữa.

  Hắncó cảm giác như mình đã xuyên qua vũ trụ hồng hoang, trải qua tuếnguyệt vô tận, không thể kiên trì nổi nữa, lặng lẽ dừng lại nhìn TháiCực Thần Ma đồ.

  Kinh ngạc hơn là nó cũng dừng lại.

  Lúc đó hắn không còn lực khí, mệt mỏi vô cùng, toàn thân gục xuống, chìm vào biển thần thức vô tận.

  Chợt hắn thấy Thái Cực Thần Ma đồ xông tới, điên cuồng quay tít, lớn dần rồi chụp lấy hắn.

  "Chết tiệt." Ý thức sau cùng của hắn gào lên, Thái cực đồ lại muốn thanh toán hắn.

  "Ầm."

  Sinh khí màu vàng và tử khí đen ngòm tràn ra, Thái cực đồ phủ kín thần thức, ào ạt nuốt chửng hắn.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Thúy Kiều Giao Chỉ

  Nguyễn Đình Thiều

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619410]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463081]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599941]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423157]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294143]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553624]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654957]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271149]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2229041]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983132]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969595]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540529]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448297]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421090]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197048]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134675]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059756]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051291]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010768]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010280]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943357]
  25.Quỷ Bảo [902381]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899622]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888319]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864635]
  29.Hắc Nho [833821]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825726]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825236]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739800]
  33.Tru Tiên [738218]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729986]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649744]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617442]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590084]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554471]
  39.Hoàn Hảo [551648]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526574]
  41.Tầm Tần Ký [503863]
  42.Thiên Đường [448169]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441812]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435771]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434747]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422521]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412397]
  48.Cậu Chó [408967]
  49.If You Are Here [408418]
  50.Từ Khi Có Em [397375]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm