hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.4/7 - 669 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Ngô Biển Quân

    Thần Mộ


    (Tru Ma)
    Phần II    MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

     

    Chương 367

    Đấu với Thiên

    Cảnh tượng thái quá dị thường!

    Thútrảo khổng lồ phá tan hư không, che kín bầu trời, chụp lấy tứ đại caothủ. Tiếng sấm ầm ì, ma vân ào ào, canh tượng như trong ngày tận thế.

    Khungcảnh đó quá tà dị, tứ đại cao thủ vạn vạn lần không ngờ lại bị thú trảocông kích. Thần Nam lần đầu tiên thi triển sức mạnh không gian, khôngtrung phảng phất có một đợt sóng gợn trải ra, thân ảnh hắn nhanh chóngmờ đi, tránh khỏi cự trảo.

    Pháp Tổ gầm lên, liên tục tung ra thiêngiai cấm chú ma pháp, ma pháp năng lượng nghịch không bay lên ngênh đóncự trảo, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh cũng liên tục ra đòn chống lại đợttập kích.

    "Ầm, ầm, ầm."

    Trừ Thần Nam thoát đi sát sạt khỏi vùngxoáy, tam đại thiên giai cao thủ cùng bị cự trảo phát ra sức mạnh lênđến đỉnh điểm đánh trúng.

    Áp lực cực mạnh khiến họ rơi xuống vù vù,thú trảo cũng bị sức mạnh của ba người phản kích hất văng lên cao, đòncông kích bị chặn đứng.

    "Đáng chết, Thần Nam ngươi làm gì vậy?"

    "Lại về ngay lúc đáng sợ này."

    ...

    Bangười chật vật đứng vững lại, phẫn nộ nguyền rủa, bàn tay đột nhiênxuất hiện vượt hẳn ý liệu của họ, nó lại xuyên thấu thời không, đối phóvới ba người đến từ thời không khác.

    Tuy hất được bàn tay đi nhưnghọ đang ở trong lịch sử thời không, không thể hấp thụ được thiên địanguyên khí nên sức mạnh bỏ ra toàn là nguyên khí của bản thân, tốc độtiêu hao hơn hẳn bình thường, khiến cả ba hoảng sợ, không dám tung rađòn thứ hai nữa.

    Từ lúc thấy Lục đạo Luân hồi môn và Sinh Mệnhnguyên tuyền chảy ra là biết nguyên nhân mình sống lại, hắn muốn tìmhiểu bí ẩn sau cùng: Thần bí nam tử thật ra là ai?

    Hắn lập tức tiếnhành thời không nghịch chuyển, quay về thời đại chúng thần rơi rụng, đểtìm từ đầu xem Thần Ma lăng viên sinh ra thế nào.

    Mặc cho tam đạithiên giai cao thủ oán hận, hắn vẫn tiếp tục, đến nước này không thểdừng lại được, không ai ngăn được hắn truy tìm chân tướng.

    "Cự trảo đó là gì nhỉ?" Thần Nam xuất hiện, hướng thẳng vào ánh mắt bất thiện của ba người, lên tiếng hỏi.

    Lúcđó, tình cảnh vô cùng đáng sợ, hình ảnh thần tiên tung hoành trên thinhkhông hôn ám, từng nhóm rơi rụng, cự trảo quét qua như gió quét lá khô,cuốn bay tất cả.

    Không thần tiên nào ngăn nổi uy thế đó.

    Thithoảng có những thần ma hùng mạnh đối kháng cự trảo, nhưng sau cùng vẫnchung số phận với cảnh những lá thuyền nhỏ trong cơn biển động, khôngchống nổi sóng lớn ngút trời và bị nhấn chìm.

    Cảnh tượng tận thế đó dù cho tứ đại thiên giai cao thủ cũng kinh tâm động phách.

    "Chếttiệt, ngươi được lắm. Đây chính là ‘thiên chi diệt thế' đó. ThươngThiên đã chết, lẽ nào là Hoàng Thiên? Nhưng hình như hắn không cònnữa..." Pháp Tổ giận dữ rống lên.

    Đức Mãnh cũng điên người: "Thần Namngươi muốn tự sát, bọn ta không cản, nhưng ngươi không được kéo bọn taxuống nước theo. Thế này khác nào tự hủy, trong lịch sử thời không, cónhững thế lực phải trăm phương ngàn kế mà tránh đi thì ngươi lại chủđộng đâm đầu vào..."

    "Ầm."

    Thú trảo khổng lồ kéo theo vô tận phong lôi lại chụp xuống, uy lực hùng hồn khiến tứ đại thiên giai cao thủ tức thì biến sắc.

    Lầnnày, cả bốn đã có chuẩn bị, mặc kệ lời nguyền, thi triển đại thần thôngphá không bay đi, tránh khỏi đòn tất sát. Nếu bình thường họ có có lòngtin đấu một phen nhưng trong tình huống không thể vận dụng sức mạnhchân chính, đành phải bỏ chạy.

    Đức Mãnh hối hận muốn chết, thậtkhông nên trêu vào Thần Nam, hiện tại bị hắn kéo đến thời không nàybiến thành thế thân cho hắn, đối phương toàn là những kẻ tu vi kinhkhủng, tình không lấy gì làm lạc quan, đành phải chia sẻ nguy hiểm vớihắn.

    Cả bốn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, thủ mộ lão nhân độtnhiên xuất hiện ngoài xa. Một bàn tay khổng lồ đang đuổi theo lão sátsạt.

    Nam Cung Tiên Nhi hít một hơi khí lạnh: "Bàn tay thứ hai."

    "Chạy đến chỗ lão bất tử." Đức Mãnh gầm lên.

    Tứ đại thiên giai cao thủ cuồng mãnh lao tới, bàn tay sau lưng đánh rụng một nhóm thần tiên rồi lại bám theo sát nút.

    Dođang ở trong thời không, tứ đại cao thủ không lộ ra khí tức mãnh liệt,dù vậy vẫn bị bàn tay mẫn cảm tột độ với các cường giả truy đuổi sátsạt.

    Thủ mộ lão nhân hô lên, không tỏ vẻ hoảng loạn, tuy bị bàn taytruy sát nhưng vẫn thản nhiên, nhưng lúc lão thấy một bàn tay khác bổđến, rốt cuộc cũng đổi sắc.

    Lão quay đầu nhìn chỗ tứ đại thiên giaicao thủ ẩn thân, gầm lên: "Đáng chết, dám chơi lão nhân gia ta, đừngtưởng ta không biết các ngươi trốn tại đó."

    Hiển nhiên, thủ mộ lãonhân cảm ứng được bốn người trong bóng tối nhưng hình như không pháthiện được họ là người từ thời không khác đến.

    "Đáng ghét." Lão gầmlên, bị một bàn tay ấn xuống nhưng thực lực lão thể hiện ra vượt hẳntưởng tượng. Thân hình gầy gò đột nhiên phóng đại, sau cùng giữ chặt cựtrảo lại, tung một cước đá văng bàn tay kia.

    Thật sự quá biến thái.

    "Đó là bàn tay của ‘Thiên' chăng?" Thần Nam hồ nghi nhìn Pháp Tổ, lại nhìn thủ mộ lão nhân đang phát cuồng cách đó không xa.

    "Lãobiến thái." Pháp Tổ bình phẩm, đoạn lộ vẻ nghĩ ngợi: "Đúng là...hóa thâncủa Thiên, nhưng dầu thế, sức mạnh đáng sợ kiểu này đúng là không tưởngtượng nổi. Lão bất tử biến thái này, không ngờ tu vi kinh nhân như thế,e rằng là một trong vài nhân vật có tư cách khiêu chiến với Ma Chủ. Lãokhông sợ gì hóa thân của Thiên...." Đoạn y hạ giọng, cơ hồ không nghe rõ:"Lẽ nào Thiên cũng phân cấp?"

    "Hừ lão nhân gia ta đã trải qua trămngàn kiếp nạn, có sóng gió nào chưa được chứng kiến, lẽ nào ngươi tưởngthu hồi được ta?" Thân ảnh cao lớn của thủ mộ lão nhân đứng sững giữthiên địa như ngọn núi lớn, như muốn xé toang vòm trời.

    Lúc đó khíthế của lão cường thịnh đến đỉnh điểm, không tránh hai ngọn cự trảo màthi triển sức mạnh kinh hoàng, tiến hành phản kích, mấy lần hất cự trảosang dị không gian.

    "Hừ, ta từng thấy Thương Thiên chết, Hoàng Thiênbị phong ấn, ngươi không biết có trò quỷ gì nhưng còn kém hai kẻ đó.Ngươi không diệt nổi lão nhân gia ta, nhất là giờ ngươi đã phân ra làmmấy hóa thân..."

    Lúc đó lão không còn vẻ gì là thủ mộ lão nhân mà ThầnNam từng biết. Lão thân cao vạn trượng, quanh mình thần quang đạithịnh, chiếu sáng thiên địa, cùng hai cự chưởng đấu đến hôn thiên ámđịa.

    Tạm thời thoát khỏi hai bàn tay, bọn Thần Nam tránh thật xa,nhìn thủ mộ lão nhân phát cuồng đại chiến với thần bí cự trảo. Trậnchiến kinh thiên động địa không kéo dài lâu, hư không đã tan tành, thủmộ lão nhân và hai cự trảo thẳng lên Thiên giới.

    Lúc tất cả tiêu tan một lúc lâu, Pháp Tổ mới lẩm bẩm: "Lão biến thái..."

    Haicự trảo tuy bị thủ mộ lão nhân khống chế nhưng tình cảnh mạt nhật vẫnvậy, hư không hoàn toàn tan nát, thần tiên vẫn rơi rụng, họ đang tànsát nhau, kịch liệt đại chiến như những cuồng nhân.

    Ôn dịch!

    Giống như một trận ôn dịch đáng sợ.

    Ôn dịch xảy ra với chúng thần.

    Mọi thần ma cơ hồ phát điên, tự tàn sát lẫn nhau.

    ThầnNam, Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra,chỉ thấy chúng thần mắt đỏ ngầu như máu, tựa hồ mất hết lí trí, thần mathi thể liên tục từ trên không rơi xuống.

    Hiển nhiên đây là một chiến trường chính yếu khiến chúng thần tan tác.

    Nơi đó chính là Thần Ma lăng viên.

    "Kia..." Đột nhiên Nam Cung Tiên Nhi kêu lên kinh hãi, chỉ xuống phía dưới, run giọng: "Thần Ma lăng viên...hình thành rồi..."

    ThầnNam, Pháp Tổ, Đức Mãnh đều kinh hãi, Thần Ma lăng viên thần bí bậc nhấtnày đã hình thành thế nào? Câu hỏi này vương vấn qua bao đời, hậu nhângần như không ai biết lai lịch của nó, cũng không biết ai đã xây nên.

    Tứ đại thiên giai cao thủ đều kinh ngạc nhìn xuống.

    Chỉthấy thần ma thi thể rơi xuống như bị một luồng sức mạnh vô danh hútlấy, toàn bộ hướng vào một địa vực mà tụ tập, dưới đó mặt đất khôngngừng rung lên nhưng sóng biển dâng trào.

    Mỗi khi có một thần ma thi hài hạ xuống, mặt đất lại nứt thêm một lỗ, nuốt lấy thi thể rồi tràn lên một nấm đất.

    "Đólà..." Thần Nam không dám tin vào mắt mình, Thần Ma lăng viên do trờisinh? Đúng là khiến người ta không tin nổi, đúng là một cỗ sức mạnhthần bí! Vì sao lại tạo thành kết quả này.

    Thần Ma lăng viên thuộcvề thiên sinh? Đánh chết cũng không tin được! Thần Nam hận không thểlập tức lao xuống đánh tan mặt đất, tìm ra nguyên do.

    Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng kinh ngạc, câu đố ngàn đời lẽ nào đơn giản thế, kết quả gần như vượt ngoài dự liệu.

    Đức Mãnh lạc giọng lẩm bẩm: "Bên dưới...còn một đại nhân vật."

    PhápTổ cơ hồ nhớ ra gì đó nói: "Không sai, lúc chúng ta xuyên qua thờikhông đã thấy Thần bí nhân đó tụ tập lôi quang và đại lực của ngàn saoxuống Thần Ma lăng viên, lúc đó sức mạnh dưới mặt đất của lăng viênhiển lộ, ở đây ẩn chứa tổ mạch linh căn của đại lục! Đúng là một nguồnbảo tàng mang linh khí vô tận...tựa hồ có người đang ngủ ở đây..."

    Nam Cung Tiên Nhi thất thanh: "Lẽ nào...là y?"

    Trongóc Thần Nam loáng hiện lên thân ảnh cao lớn, đương nhiên Thần bí thanhniên đó là hiềm nghi lớn nhất, không chỉ vì công lực của y quá kinhkhủng mà mỗi ngàn năm y lại xuất hiện vô thanh vô tức khiến người takhông tra ra. Rất có thể y ẩn thân dưới Thần Ma lăng viên.

    Thật ra ylà ai? Tứ đại thiên giai cao thủ cảm giác mơ hồ, người có công lực cáithế như vậy chắc chắn thân phận cũng tương đương, lại cư ngụ trong tổmạch linh căn của đại lục.

    "Ầm, ầm, ầm."

    Cùng lúc, phía xa vang lên tiếng sấm ầm ầm, dao động khác lạ từ chân trời truyền về, hình như đang có đại chiến kịch liệt.

    "Thiên giai cao thủ!" Hai mắt Pháp Tổ trợn trừng.

    "Là thiên giai cao thủ, hơn nữa ta cảm thấy khí tức rất quen." Nam Cung Tiên Nhi cũng vô cùng kinh ngạc.

    TrongThần Ma lăng viên bên dưới đột nhiên dấy lên ma khí ngút trời, tâmtrạng phẫn nộ cực độ tràn khắp bầu trời, bao phủ không gian.

    Vô tận ma khí như biển lớn che kín mặt đất, cả Thần Ma lăng viên chìm trong bóng tối.

    "Người đó...muốn xông ra." Đức Mãnh hô lên kinh hãi.

    Tứđại thiên giai cao thủ đều cảm giác được khí tức đáng sợ, dao động từThần Ma lăng viên mới hình thành phía dưới truyền lên, vô cùng kịchliệt, như cái thế yêu ma hiện thân Nhân gian, khí tức này còn đáng sợhơn cả cự trảo vừa nãy.

    "Ầm."

    Loạn thạch xuyên không, vô số thầnma thi thể bay vút lên, Thần Ma lăng viên vừa hình thành đã tan nát,một nam tử cao lớn mang theo ma khí ngùn ngụt tựa biển khơi lao lêntrời.

    Quả nhiên là Thần bí nam tử!

    Khí chất y không bình đạm nhưnhững lần hiện thân cách mỗi ngàn năm, cũng không ngưng trọng giống lúcngưng tụ đại lực của ngàn sao xuống thi thể Thần Nam, để hình dung thìđơn giản nhất là "tư thế cuồng ngạo duy ngã độc tôn."

    Khí thế khí thôn sơn hà này không phải cố tình mà từ bản tâm thể hiện ra, khí chất này thuộc về tự nhiên, sinh ra đã có.

    Y là kẻ thiên sinh cuồng ngạo, loại cuồng ngạo của những con người siêu nhiên.

    Yxuất hiện khiến thiên địa nguyên khí rung lên, thế gian cơ hồ khôngchịu nổi sức mạnh của y, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mãi tóc tung baycuồng loạn, dấy lên ma khí ngùn ngụt, chợt tan biến vô ảnh vô tung khỏitầm mắt tứ đại thiên giai cao thủ, không còn nửa tia khí tức.

    "Khôngphải chứ?" Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra vô cùng hiếu kì với Thần bí nam tử,muốn xem y định làm gì nhưng không ngờ lại mất bóng đối phương. Tu vicủa dối phương quá đáng sợ, khiến người ta không thể đoán nổi.

    "Ychắc chắn hướng đến thiên giai cao thủ xuất hiện đằng kia." Thần Namdựa vào tri giác bản năng đưa ra kết luận rồi nhanh chóng bay về hướngđó.

    Ba người kia cũng theo sát.

    Đúng như hắn dự đoán, Thần bí thanh niên xác thật hiện thân ở đó.

    LúcThần Nam lao tới vùng ngoài xa ngàn dặm với tốc độ nhanh nhất, liềnđược chứng kiên khung cảnh đáng sợ. Thần bí nam tử cao lớn tung mộtquyền oanh kích ngược lên không, quang trụ chói lòa tan biến, khí kháiđó xứng danh bá tuyệt thiên địa, duy ngã độc tôn. Một quyền phá tankhông gian cách ly nhân giới và Thiên giới, thú trảo che kín bầu trờibị y đánh tan tành.

    Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều hít một hơi khí lạnh.

    Mạnh thật.

    Thực lực của y vượt hẳn tương tượng của bốn người.

    "Thiên, ngươi không phải đối thủ của ta." Thần bí nam tử đứng thẳng trên không, ngẩng đầu nhìn cự trảo vỡ nát.

    Khíthế uy lăng thiên hạ khiến Thần Nam ở ngoài xa dâng tràn bầu máu nóng,nam nhân phải thế, luôn luôn khí thôn sơn hà, ngay cả trời cũng khôngcoi vào đâu.

    Tận lúc đó, bọn Thần Nam mới phát hiện tay trái thanhniên thần bí ôm một nữ tử trẻ tuổi, dung nhan tú lệ khiến nhật nguyệtthất sắc, khí chất phiêu dật, xuất trần thanh tân như hoa cỏ, dù đanghôn mê vẫn chìm trong hào quang thánh khiết mờ mờ.

    Thần bí nam tửkhẽ gọi gì đó, thần sắc cuồng ngạo xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy,hiển nhiên nữ tử như tiên kia có liên quan với y.

    Mớ tóc mai dài khẽlay động, nàng khẽ mở tròng mắt trong như nước, lúc nàng nhìn thấythanh niên, cơ hồ chấn kinh cực độ, hai mắt ướt nhòe, lặng lẽ rơi lệ,ôm chặt cổ y.

    Nàng muốn nói gì đó nhưng bị thanh niên lập tức ngănlại, nàng vừa khóc vừa cười, tựa hồ không dám tin vào sự thật trướcmắt, xem ra tuyệt đại tiên tử kích động đến cực điểm.

    Thần bí thanhniên dịu dàng vuốt ve sống mũi nàng, đoạn đưa tay nhẹ nhàng mở ra mộtphiến không gian, tức thì không gian chi môn hào quang vạn đạo, màu sắcrực rỡ xuất hiện trên không trung, hoa bay ngập trời. Y đưa nữ tử vàophiến không gian thần bí đó.

    Nam Cung Tiên Nhi ở ngoài xa hình nhưtrầm tư suy tưởng, sau cùng kêu lên kinh hãi: "Ta nhớ ra rồi, ở Thái cổthời kì, ta từng đứng xa nhìn thấy nữ tử đó, nàng ta là...thần nữ Độc CôTiểu Nguyệt."

    Thần bí thanh niên lộ ra tư thế cái thế cường giả, nhìn lên hư không cười lạnh liên hồi.


     
     
     
    nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

    nguyenxuantuong
    05-02-11 22:55:49

    Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Mây Hoàng Hôn

    Nhật Tiến

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5638001]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5491419]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4630070]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4460786]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4332088]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3590864]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2682136]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2419524]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2292450]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2003628]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1971847]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1545951]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1465579]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1439785]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1202699]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1146412]
    20.Cô Gái Đồ Long [1073490]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1060027]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1024663]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1022440]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [956113]
    25.Quỷ Bảo [917171]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [904178]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [902989]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [874589]
    29.Hắc Nho [847745]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [838568]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [836834]
    32.Hóa Huyết Thần Công [751999]
    33.Tru Tiên [745693]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [741554]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [659720]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [621290]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [591978]
    38.Nghịch Thủy Hàn [565938]
    39.Hoàn Hảo [555960]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [534566]
    41.Tầm Tần Ký [510363]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [452576]
    43.Thiên Đường [451781]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [446832]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [438821]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [431630]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [423946]
    48.Cậu Chó [415500]
    49.If You Are Here [411141]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [404908]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm