hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 367

  Đấu với Thiên

  Cảnh tượng thái quá dị thường!

  Thútrảo khổng lồ phá tan hư không, che kín bầu trời, chụp lấy tứ đại caothủ. Tiếng sấm ầm ì, ma vân ào ào, canh tượng như trong ngày tận thế.

  Khungcảnh đó quá tà dị, tứ đại cao thủ vạn vạn lần không ngờ lại bị thú trảocông kích. Thần Nam lần đầu tiên thi triển sức mạnh không gian, khôngtrung phảng phất có một đợt sóng gợn trải ra, thân ảnh hắn nhanh chóngmờ đi, tránh khỏi cự trảo.

  Pháp Tổ gầm lên, liên tục tung ra thiêngiai cấm chú ma pháp, ma pháp năng lượng nghịch không bay lên ngênh đóncự trảo, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh cũng liên tục ra đòn chống lại đợttập kích.

  "Ầm, ầm, ầm."

  Trừ Thần Nam thoát đi sát sạt khỏi vùngxoáy, tam đại thiên giai cao thủ cùng bị cự trảo phát ra sức mạnh lênđến đỉnh điểm đánh trúng.

  Áp lực cực mạnh khiến họ rơi xuống vù vù,thú trảo cũng bị sức mạnh của ba người phản kích hất văng lên cao, đòncông kích bị chặn đứng.

  "Đáng chết, Thần Nam ngươi làm gì vậy?"

  "Lại về ngay lúc đáng sợ này."

  ...

  Bangười chật vật đứng vững lại, phẫn nộ nguyền rủa, bàn tay đột nhiênxuất hiện vượt hẳn ý liệu của họ, nó lại xuyên thấu thời không, đối phóvới ba người đến từ thời không khác.

  Tuy hất được bàn tay đi nhưnghọ đang ở trong lịch sử thời không, không thể hấp thụ được thiên địanguyên khí nên sức mạnh bỏ ra toàn là nguyên khí của bản thân, tốc độtiêu hao hơn hẳn bình thường, khiến cả ba hoảng sợ, không dám tung rađòn thứ hai nữa.

  Từ lúc thấy Lục đạo Luân hồi môn và Sinh Mệnhnguyên tuyền chảy ra là biết nguyên nhân mình sống lại, hắn muốn tìmhiểu bí ẩn sau cùng: Thần bí nam tử thật ra là ai?

  Hắn lập tức tiếnhành thời không nghịch chuyển, quay về thời đại chúng thần rơi rụng, đểtìm từ đầu xem Thần Ma lăng viên sinh ra thế nào.

  Mặc cho tam đạithiên giai cao thủ oán hận, hắn vẫn tiếp tục, đến nước này không thểdừng lại được, không ai ngăn được hắn truy tìm chân tướng.

  "Cự trảo đó là gì nhỉ?" Thần Nam xuất hiện, hướng thẳng vào ánh mắt bất thiện của ba người, lên tiếng hỏi.

  Lúcđó, tình cảnh vô cùng đáng sợ, hình ảnh thần tiên tung hoành trên thinhkhông hôn ám, từng nhóm rơi rụng, cự trảo quét qua như gió quét lá khô,cuốn bay tất cả.

  Không thần tiên nào ngăn nổi uy thế đó.

  Thithoảng có những thần ma hùng mạnh đối kháng cự trảo, nhưng sau cùng vẫnchung số phận với cảnh những lá thuyền nhỏ trong cơn biển động, khôngchống nổi sóng lớn ngút trời và bị nhấn chìm.

  Cảnh tượng tận thế đó dù cho tứ đại thiên giai cao thủ cũng kinh tâm động phách.

  "Chếttiệt, ngươi được lắm. Đây chính là ‘thiên chi diệt thế' đó. ThươngThiên đã chết, lẽ nào là Hoàng Thiên? Nhưng hình như hắn không cònnữa..." Pháp Tổ giận dữ rống lên.

  Đức Mãnh cũng điên người: "Thần Namngươi muốn tự sát, bọn ta không cản, nhưng ngươi không được kéo bọn taxuống nước theo. Thế này khác nào tự hủy, trong lịch sử thời không, cónhững thế lực phải trăm phương ngàn kế mà tránh đi thì ngươi lại chủđộng đâm đầu vào..."

  "Ầm."

  Thú trảo khổng lồ kéo theo vô tận phong lôi lại chụp xuống, uy lực hùng hồn khiến tứ đại thiên giai cao thủ tức thì biến sắc.

  Lầnnày, cả bốn đã có chuẩn bị, mặc kệ lời nguyền, thi triển đại thần thôngphá không bay đi, tránh khỏi đòn tất sát. Nếu bình thường họ có có lòngtin đấu một phen nhưng trong tình huống không thể vận dụng sức mạnhchân chính, đành phải bỏ chạy.

  Đức Mãnh hối hận muốn chết, thậtkhông nên trêu vào Thần Nam, hiện tại bị hắn kéo đến thời không nàybiến thành thế thân cho hắn, đối phương toàn là những kẻ tu vi kinhkhủng, tình không lấy gì làm lạc quan, đành phải chia sẻ nguy hiểm vớihắn.

  Cả bốn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, thủ mộ lão nhân độtnhiên xuất hiện ngoài xa. Một bàn tay khổng lồ đang đuổi theo lão sátsạt.

  Nam Cung Tiên Nhi hít một hơi khí lạnh: "Bàn tay thứ hai."

  "Chạy đến chỗ lão bất tử." Đức Mãnh gầm lên.

  Tứ đại thiên giai cao thủ cuồng mãnh lao tới, bàn tay sau lưng đánh rụng một nhóm thần tiên rồi lại bám theo sát nút.

  Dođang ở trong thời không, tứ đại cao thủ không lộ ra khí tức mãnh liệt,dù vậy vẫn bị bàn tay mẫn cảm tột độ với các cường giả truy đuổi sátsạt.

  Thủ mộ lão nhân hô lên, không tỏ vẻ hoảng loạn, tuy bị bàn taytruy sát nhưng vẫn thản nhiên, nhưng lúc lão thấy một bàn tay khác bổđến, rốt cuộc cũng đổi sắc.

  Lão quay đầu nhìn chỗ tứ đại thiên giaicao thủ ẩn thân, gầm lên: "Đáng chết, dám chơi lão nhân gia ta, đừngtưởng ta không biết các ngươi trốn tại đó."

  Hiển nhiên, thủ mộ lãonhân cảm ứng được bốn người trong bóng tối nhưng hình như không pháthiện được họ là người từ thời không khác đến.

  "Đáng ghét." Lão gầmlên, bị một bàn tay ấn xuống nhưng thực lực lão thể hiện ra vượt hẳntưởng tượng. Thân hình gầy gò đột nhiên phóng đại, sau cùng giữ chặt cựtrảo lại, tung một cước đá văng bàn tay kia.

  Thật sự quá biến thái.

  "Đó là bàn tay của ‘Thiên' chăng?" Thần Nam hồ nghi nhìn Pháp Tổ, lại nhìn thủ mộ lão nhân đang phát cuồng cách đó không xa.

  "Lãobiến thái." Pháp Tổ bình phẩm, đoạn lộ vẻ nghĩ ngợi: "Đúng là...hóa thâncủa Thiên, nhưng dầu thế, sức mạnh đáng sợ kiểu này đúng là không tưởngtượng nổi. Lão bất tử biến thái này, không ngờ tu vi kinh nhân như thế,e rằng là một trong vài nhân vật có tư cách khiêu chiến với Ma Chủ. Lãokhông sợ gì hóa thân của Thiên...." Đoạn y hạ giọng, cơ hồ không nghe rõ:"Lẽ nào Thiên cũng phân cấp?"

  "Hừ lão nhân gia ta đã trải qua trămngàn kiếp nạn, có sóng gió nào chưa được chứng kiến, lẽ nào ngươi tưởngthu hồi được ta?" Thân ảnh cao lớn của thủ mộ lão nhân đứng sững giữthiên địa như ngọn núi lớn, như muốn xé toang vòm trời.

  Lúc đó khíthế của lão cường thịnh đến đỉnh điểm, không tránh hai ngọn cự trảo màthi triển sức mạnh kinh hoàng, tiến hành phản kích, mấy lần hất cự trảosang dị không gian.

  "Hừ, ta từng thấy Thương Thiên chết, Hoàng Thiênbị phong ấn, ngươi không biết có trò quỷ gì nhưng còn kém hai kẻ đó.Ngươi không diệt nổi lão nhân gia ta, nhất là giờ ngươi đã phân ra làmmấy hóa thân..."

  Lúc đó lão không còn vẻ gì là thủ mộ lão nhân mà ThầnNam từng biết. Lão thân cao vạn trượng, quanh mình thần quang đạithịnh, chiếu sáng thiên địa, cùng hai cự chưởng đấu đến hôn thiên ámđịa.

  Tạm thời thoát khỏi hai bàn tay, bọn Thần Nam tránh thật xa,nhìn thủ mộ lão nhân phát cuồng đại chiến với thần bí cự trảo. Trậnchiến kinh thiên động địa không kéo dài lâu, hư không đã tan tành, thủmộ lão nhân và hai cự trảo thẳng lên Thiên giới.

  Lúc tất cả tiêu tan một lúc lâu, Pháp Tổ mới lẩm bẩm: "Lão biến thái..."

  Haicự trảo tuy bị thủ mộ lão nhân khống chế nhưng tình cảnh mạt nhật vẫnvậy, hư không hoàn toàn tan nát, thần tiên vẫn rơi rụng, họ đang tànsát nhau, kịch liệt đại chiến như những cuồng nhân.

  Ôn dịch!

  Giống như một trận ôn dịch đáng sợ.

  Ôn dịch xảy ra với chúng thần.

  Mọi thần ma cơ hồ phát điên, tự tàn sát lẫn nhau.

  ThầnNam, Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra,chỉ thấy chúng thần mắt đỏ ngầu như máu, tựa hồ mất hết lí trí, thần mathi thể liên tục từ trên không rơi xuống.

  Hiển nhiên đây là một chiến trường chính yếu khiến chúng thần tan tác.

  Nơi đó chính là Thần Ma lăng viên.

  "Kia..." Đột nhiên Nam Cung Tiên Nhi kêu lên kinh hãi, chỉ xuống phía dưới, run giọng: "Thần Ma lăng viên...hình thành rồi..."

  ThầnNam, Pháp Tổ, Đức Mãnh đều kinh hãi, Thần Ma lăng viên thần bí bậc nhấtnày đã hình thành thế nào? Câu hỏi này vương vấn qua bao đời, hậu nhângần như không ai biết lai lịch của nó, cũng không biết ai đã xây nên.

  Tứ đại thiên giai cao thủ đều kinh ngạc nhìn xuống.

  Chỉthấy thần ma thi thể rơi xuống như bị một luồng sức mạnh vô danh hútlấy, toàn bộ hướng vào một địa vực mà tụ tập, dưới đó mặt đất khôngngừng rung lên nhưng sóng biển dâng trào.

  Mỗi khi có một thần ma thi hài hạ xuống, mặt đất lại nứt thêm một lỗ, nuốt lấy thi thể rồi tràn lên một nấm đất.

  "Đólà..." Thần Nam không dám tin vào mắt mình, Thần Ma lăng viên do trờisinh? Đúng là khiến người ta không tin nổi, đúng là một cỗ sức mạnhthần bí! Vì sao lại tạo thành kết quả này.

  Thần Ma lăng viên thuộcvề thiên sinh? Đánh chết cũng không tin được! Thần Nam hận không thểlập tức lao xuống đánh tan mặt đất, tìm ra nguyên do.

  Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng kinh ngạc, câu đố ngàn đời lẽ nào đơn giản thế, kết quả gần như vượt ngoài dự liệu.

  Đức Mãnh lạc giọng lẩm bẩm: "Bên dưới...còn một đại nhân vật."

  PhápTổ cơ hồ nhớ ra gì đó nói: "Không sai, lúc chúng ta xuyên qua thờikhông đã thấy Thần bí nhân đó tụ tập lôi quang và đại lực của ngàn saoxuống Thần Ma lăng viên, lúc đó sức mạnh dưới mặt đất của lăng viênhiển lộ, ở đây ẩn chứa tổ mạch linh căn của đại lục! Đúng là một nguồnbảo tàng mang linh khí vô tận...tựa hồ có người đang ngủ ở đây..."

  Nam Cung Tiên Nhi thất thanh: "Lẽ nào...là y?"

  Trongóc Thần Nam loáng hiện lên thân ảnh cao lớn, đương nhiên Thần bí thanhniên đó là hiềm nghi lớn nhất, không chỉ vì công lực của y quá kinhkhủng mà mỗi ngàn năm y lại xuất hiện vô thanh vô tức khiến người takhông tra ra. Rất có thể y ẩn thân dưới Thần Ma lăng viên.

  Thật ra ylà ai? Tứ đại thiên giai cao thủ cảm giác mơ hồ, người có công lực cáithế như vậy chắc chắn thân phận cũng tương đương, lại cư ngụ trong tổmạch linh căn của đại lục.

  "Ầm, ầm, ầm."

  Cùng lúc, phía xa vang lên tiếng sấm ầm ầm, dao động khác lạ từ chân trời truyền về, hình như đang có đại chiến kịch liệt.

  "Thiên giai cao thủ!" Hai mắt Pháp Tổ trợn trừng.

  "Là thiên giai cao thủ, hơn nữa ta cảm thấy khí tức rất quen." Nam Cung Tiên Nhi cũng vô cùng kinh ngạc.

  TrongThần Ma lăng viên bên dưới đột nhiên dấy lên ma khí ngút trời, tâmtrạng phẫn nộ cực độ tràn khắp bầu trời, bao phủ không gian.

  Vô tận ma khí như biển lớn che kín mặt đất, cả Thần Ma lăng viên chìm trong bóng tối.

  "Người đó...muốn xông ra." Đức Mãnh hô lên kinh hãi.

  Tứđại thiên giai cao thủ đều cảm giác được khí tức đáng sợ, dao động từThần Ma lăng viên mới hình thành phía dưới truyền lên, vô cùng kịchliệt, như cái thế yêu ma hiện thân Nhân gian, khí tức này còn đáng sợhơn cả cự trảo vừa nãy.

  "Ầm."

  Loạn thạch xuyên không, vô số thầnma thi thể bay vút lên, Thần Ma lăng viên vừa hình thành đã tan nát,một nam tử cao lớn mang theo ma khí ngùn ngụt tựa biển khơi lao lêntrời.

  Quả nhiên là Thần bí nam tử!

  Khí chất y không bình đạm nhưnhững lần hiện thân cách mỗi ngàn năm, cũng không ngưng trọng giống lúcngưng tụ đại lực của ngàn sao xuống thi thể Thần Nam, để hình dung thìđơn giản nhất là "tư thế cuồng ngạo duy ngã độc tôn."

  Khí thế khí thôn sơn hà này không phải cố tình mà từ bản tâm thể hiện ra, khí chất này thuộc về tự nhiên, sinh ra đã có.

  Y là kẻ thiên sinh cuồng ngạo, loại cuồng ngạo của những con người siêu nhiên.

  Yxuất hiện khiến thiên địa nguyên khí rung lên, thế gian cơ hồ khôngchịu nổi sức mạnh của y, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mãi tóc tung baycuồng loạn, dấy lên ma khí ngùn ngụt, chợt tan biến vô ảnh vô tung khỏitầm mắt tứ đại thiên giai cao thủ, không còn nửa tia khí tức.

  "Khôngphải chứ?" Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra vô cùng hiếu kì với Thần bí nam tử,muốn xem y định làm gì nhưng không ngờ lại mất bóng đối phương. Tu vicủa dối phương quá đáng sợ, khiến người ta không thể đoán nổi.

  "Ychắc chắn hướng đến thiên giai cao thủ xuất hiện đằng kia." Thần Namdựa vào tri giác bản năng đưa ra kết luận rồi nhanh chóng bay về hướngđó.

  Ba người kia cũng theo sát.

  Đúng như hắn dự đoán, Thần bí thanh niên xác thật hiện thân ở đó.

  LúcThần Nam lao tới vùng ngoài xa ngàn dặm với tốc độ nhanh nhất, liềnđược chứng kiên khung cảnh đáng sợ. Thần bí nam tử cao lớn tung mộtquyền oanh kích ngược lên không, quang trụ chói lòa tan biến, khí kháiđó xứng danh bá tuyệt thiên địa, duy ngã độc tôn. Một quyền phá tankhông gian cách ly nhân giới và Thiên giới, thú trảo che kín bầu trờibị y đánh tan tành.

  Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều hít một hơi khí lạnh.

  Mạnh thật.

  Thực lực của y vượt hẳn tương tượng của bốn người.

  "Thiên, ngươi không phải đối thủ của ta." Thần bí nam tử đứng thẳng trên không, ngẩng đầu nhìn cự trảo vỡ nát.

  Khíthế uy lăng thiên hạ khiến Thần Nam ở ngoài xa dâng tràn bầu máu nóng,nam nhân phải thế, luôn luôn khí thôn sơn hà, ngay cả trời cũng khôngcoi vào đâu.

  Tận lúc đó, bọn Thần Nam mới phát hiện tay trái thanhniên thần bí ôm một nữ tử trẻ tuổi, dung nhan tú lệ khiến nhật nguyệtthất sắc, khí chất phiêu dật, xuất trần thanh tân như hoa cỏ, dù đanghôn mê vẫn chìm trong hào quang thánh khiết mờ mờ.

  Thần bí nam tửkhẽ gọi gì đó, thần sắc cuồng ngạo xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy,hiển nhiên nữ tử như tiên kia có liên quan với y.

  Mớ tóc mai dài khẽlay động, nàng khẽ mở tròng mắt trong như nước, lúc nàng nhìn thấythanh niên, cơ hồ chấn kinh cực độ, hai mắt ướt nhòe, lặng lẽ rơi lệ,ôm chặt cổ y.

  Nàng muốn nói gì đó nhưng bị thanh niên lập tức ngănlại, nàng vừa khóc vừa cười, tựa hồ không dám tin vào sự thật trướcmắt, xem ra tuyệt đại tiên tử kích động đến cực điểm.

  Thần bí thanhniên dịu dàng vuốt ve sống mũi nàng, đoạn đưa tay nhẹ nhàng mở ra mộtphiến không gian, tức thì không gian chi môn hào quang vạn đạo, màu sắcrực rỡ xuất hiện trên không trung, hoa bay ngập trời. Y đưa nữ tử vàophiến không gian thần bí đó.

  Nam Cung Tiên Nhi ở ngoài xa hình nhưtrầm tư suy tưởng, sau cùng kêu lên kinh hãi: "Ta nhớ ra rồi, ở Thái cổthời kì, ta từng đứng xa nhìn thấy nữ tử đó, nàng ta là...thần nữ Độc CôTiểu Nguyệt."

  Thần bí thanh niên lộ ra tư thế cái thế cường giả, nhìn lên hư không cười lạnh liên hồi.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tam Hạp Bửu Kiếm

  Thanh Phong

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639614]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689684]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078611]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026393]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876909]
  29.Hắc Nho [852117]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427341]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm