hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 668 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 351

  Thiên Long kị sĩ

  Sóng máu ngập trời dâng tràn, tiếng long khiếu khiến đất trời chao đảo từnơi sâu thẳm của Huyết hải vọng ra. Mỗi lần sóng máu cuộn lên lại khiếnmọi người hít sâu khí lạnh.

  Thiên Long hài cốt quá lớn, mỗi phầnđều như một hòn núi nhỏ, nếu bộ tàn cốt mà hợp lại, chắc chắn sẽ tạothành một đỉnh núi mênh mông.

  Huyết hải vô biên này không biếtcòn ẩn tàng bao nhiêu bí mật, vừa tiến vào chưa đầy mấy trăm dặm đãkhiến cho Thiên Long kị sĩ trong truyền thuyết xuất hiện.

  ThiênLong kị sĩ còn ở xa, thân là vực chủ Huyết hải đệ nhất vực tiến ra chặnđường, bộ hài cốt cao lớn như một tòa bạch tháp rung động bởi tức giận.

  Ánhmắt đám người nhỏ bé kia không thèm nhìn y, toàn bị tiếng gầm của ThiênLong ở ngoài xa hấp dẫn, khiến y có cảm giác bị vũ nhục. Đường là Huyếthải đệ nhất vực chủ mà bị người ta coi thường như thế, bèn ngửa mặt lêntrời gầm vang: "Các ngươi không nghe ta nói gì sao? Mau báo danh rồichịu chết."

  "Lớn mật." Đức Mãnh bình thường vẫn tỏ ra dáng vẻnhư một thư sinh lắm mưu nhiều kế, nhưng đó chỉ là khi đối diện vớithiên giai cường giả, trước mặt tu giả kém hẳn, y hiển lộ ngay bản tínhhung tàn. Y phất tay, tức thì Huyết hải dậy lên cuồng phòng ào ạt, ngàntầng sóng dâng cao tận trời, màu máu vô tận trải ra.

  Thiên giaiquân vương tùy ý phất tay, sức mạnh hùng hồn như bài sơn đảo hải ào àotràn lên Huyết hải, xé toang thân thể hơn mười trượng của Huyết hải đệnhất vực vực chủ, quăng bộ khô cốt lên cao rồi chia cắt thành từng mảnh.

  "A..."Đệ nhất vực vực chủ rống lên thê thảm, tàn cốt rơi vào trong Huyết hải,hồi lâu vẫn không thấy nổi lên. Đức Mãnh vẫn chưa thi thố sát thủ nhưngkhí tức mạnh như thế đủ khiến vực chủ run rẩy, không dám hung hăng nhưtrước.

  Huyết hải cuồn cuộn, sau cùng y cũng nổi lên, hợp khô lâuthể lại, lùi về phía sau vung cốt trảo to lớn lên quát vang: "Xông lên!Giết!"

  Khô lâu đại quân vô tận từ trong Huyết hải tràn lên dày đặc, vung quỷ trảo bổ về tầng không.

  ĐứcMãnh nhíu mày, lộ ra nét cười lạnh tàn nhẫn, toan hủy diệt tất cả,nhưng Pháp Tổ đã ngăn lại, nói với các cường giả đứng sau lưng: "Cáccao thủ Tây phương Thần Vực, diệt hết chúng cho ta."

  Lần này ymang theo khá nhiều cao thủ Thần Vực, muốn cho họ rèn luyện một phen. Ytuân theo Thái cổ bí pháp, huấn luyện thành một đội thủ hạ cực mạnh,trước khi thành công phải cho họ liên tục huyết chiến.

  Đông phương tu giả chưa hành động, toàn bộ cao thủ Thần Vực đã tiến lên, nhanh chóng đón đánh khô lâu đại quân.

  Bạchcốt từ trong Huyết hải tiến ra không hề đơn giản là những quỷ vật, khánhiều khô lâu tu luyện đạt được thành tựu, lại trầm tịch qua tuế nguyệtvô tận, dù là khô lâu bình thường cũng có thông linh, bằng không đãkhông sản sinh ra quỷ vật cấp Thần Hoàng như đệ nhất vực vực chủ. Lạithêm được "người có lòng" dẫn đạo, sau nhiều năm đã trở thành chiến lựckhông tệ chút nào.

  Bất quá, khô lâu quân có mạnh nữa cũng bị caothủ Thần Vực vốn có hơn mười chủ thần tiêu diệt, vực chủ bị Đại Ma vàTiềm Long liên thủ đánh tan tác.

  Không bị thương vong đáng kểkhiến Pháp Tổ rất vừa ý, ảo tưởng về thời kỳ Thái cổ, chiến đội vớichiến lực kinh thiên hạ này khiến y lộ ra nụ cười.

  "Grào..."

  Huyếthải sôi trào, một bóng trắng khổng lồ tung hoành giữa thiên địa, khôngchỉ dấy lên sóng lớn ngập trời mà kéo theo ô vân vô tận sà sát xuốngHuyết hải khiến nơi này trở nên âm trầm, u ám.

  Từng tràng long khiếu phát ra vô tận uy nghiêm, chấn nhiếp lòng người, ẩn ước nỗi niềm bi thương.

  Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh đi trước mở đường.

  Rốtcuộc cũng đến gần! Một bộ hài cốt khổng lồ trắng ngần như tuyết vũ độngtrên không dậy lên trận trận cương phong, ma vân ào ạt cuốn theo, sóngmáu dâng lên cuồn cuộn.

  Thiên Long đã tụ lại, hài cốt lớn khiếpngười, ai nấy đều là thần linh nhưng trừ Pháp Tổ, Đức Mãnh, chưa aiđược nhìn thấy Thiên Long.

  Đơn giản đó là một tòa lũy thành trên không, một ngọn núi lớn biết di động.

  Hìnhdáng tuy khác với Tây phương thần long nhưng vẫn là Thiên Long, thânthể dài mảnh, có phần giống với Đông phương thần long, long thể xứngđáng với hai từ hoàn mĩ, đôi cánh bằng xương lấp lánh hào quang. Đươngnhiên đó không phải là thần linh long, đích thị hài cốt của Tây phươngThiên Long.

  Nhìn bạch cốt Thiên Long, Thần Nam bất giác quay lạinhìn Long Bảo Bảo, nó đang thoải mái đứng vai hắn tiêu hóa mĩ tửu và mĩthực đã nốc vào trên yến hội Thiên giới.

  Long Nhi, Tử Kim thần long, Tiểu Phượng Hoàng dều nhìn sang nó.

  "Sao lại nhìn ta?" Nó nhỏ giọng lầm bầm, cặp mắt mở sáng rực.

  "Tiểu long ca ca khi khôi phục Thiên Long thân, có lớn thế không?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi với vẻ ngây thơ.

  Long Bảo Bảo chớp mắt, tỏ vẻ ngượng ngập. Pháp Tổ nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng nói, kinh ngạc quay sang hỏi: "Thiên Long?"

  "Ngẫumễ đầu phát, chính là Đại đức đại uy Thiên long bảo bảo ta!" Long BảoBảo ra vẻ trang trọng thần thánh, y hệt đắc đạo cao nhân. Tiếp đó nó tỏvẻ nghĩ ngợi, với người khác nói toẹt ra như thế cũng không sao, khôngai coi là thật, nhưng lại có Pháp Tổ, năm xưa từng qua lại với nó...nóvội vàng đưa hoàng kim tiểu trảo lên bịt miệng.

  Pháp Tổ quay hẳnngười lại, nhìn Long Bảo Bảo chằm chằm, sau cùng cười ha ha: "Ngươi... làthần côn năm xưa? Ha ha...lại thành thế này, đúng là thú vị! Ha ha..."

  Tiểu long tựa hồ rất bực mình, bất mãn phản đòn: "Ngươi mới là thần côn, toàn gia, toàn tộc ngươi mới là thần côn."

  ThầnNam vẫn chăm chú giới bị, thấy Pháp Tổ không lộ sát ý với thở phào,hình như ông ta và Long Bảo Bảo năm xưa không có cừu oán.

  PhápTổ cười ha hả mãi không thôi, liên mồm nói thú vị rồi quay đi, thầntình ngưng trọng nhìn Thiên Long ngoài xa, quát lớn: "La Khải Nhĩ ởđây, có phải cố nhân ở đó không?"

  Thiên Long kị sĩ chưa xuấthiện, thân ảnh Thiên Long khổng lồ đã vũ động, mặt biển gầm gào, quétlên tận trời cao, cuồng phong tung tẩy.

  "La Khải Nhĩ ?.... Hìnhnhư còn nhớ." Quanh mình Thiên Long lấp lánh hào quang mờ mờ, cực kỳnổi bật giữa tầng không tối tăm của Huyết hải. Long đầu lớn như tráinúi, từ cặp mắt bắn ra tia sáng xanh lè, linh hồn chi hỏa nhảy nhóttrong đầu nó.

  Trong mắt Pháp Tổ thu lại, ngưng thị vào ThiênLong, hồi lâu mới thở dài buồn bã: "Là Thiên Long Lan Tư Khải của Thầnthánh Thiên Long kị sĩ Thụy Tư Mạn?"

  Từ lời lẽ của Pháp Tổ là biết Thụy Tư Mạn không phải đơn giản, bằng không ông ta đời nào tỏ ra khẩu khí nhũn nhặn như vậy.

  "Khôngsai, là ta. Ồ, ta nhớ ra rồi, năm xưa ngươi khiêu chiến Thụy Tư Mạnnhưng bị đánh thảm bại." Thần thánh Thiên Long nói toẹt ra tình huốngnăm xưa, hình như không hề nể mặt Pháp Tổ.

  Pháp Tổ tịnh khôngnổi giận, hết sức bình tĩnh nói: "Đúng vậy, lần đó ta đã thảm bại,nhưng cũng vì thế mà ta đột phá không nhỏ. Thụy Tư Mạn ở đâu, sao khôngra gặp ta? Năm xưa các ngươi là thiên giai cường giả, chắc chắn có nănglực thoát khỏi Huyết hải, kể cả tập hợp lại chân thân cũng có khó gì."

  "Mộtlần vào Huyết hải, cả đời không thể quay đầu, La Khải Nhĩ ngươi có nghetruyền thuyết đó không." Tiếng thở dài u oán từ đáy viển vang lên,thanh âm mang theo tang thương, lạnh buốt.

  "Thụy Tư Mạn." Pháp Tổ kêu lớn.

  Nhưng Huyết hải lại yên lặng, giọng Thụy Tư Mạn tắt hẳn.

  "Truyềnthuyết quả nhiên là thực, chủ nhân Huyết hải là ai? Ồ, lẽ ra đây là Tula đạo địa vực trong Tiểu lục đạo, kẻ đó là ai..." Pháp Tổ nhíu mày, mắtánh lên hung quang: "Bất kể là ai cũng đã suy tàn! Thụy Tư Mạn ngươimuốn ngăn cản ta, mau tập hợp cốt đầu tan nát lại thành thiên giai thânthể, tự thân nghênh chiến, bằng không Thiên Long này sẽ bị ta chấn nát."

  ThụyTư Mạn không đáp, thần thánh Thiên Long gầm lên, tiếng gầm vang vọngkhiến phong vân đảo chuyển, thiên địa thất sắc, một chiếc đuôi bằngxương quét tới Pháp Tổ theo thế Hoành tảo thiên quân, vô số hình ảnhvong hồn vây quanh chiếc đuôi phát ra từng tràng gầm gào lạnh người.

  "Hừ."Pháp Tổ khẽ phất tay, thiên hỏa nóng rãy nung đỏ lưng chừng không, vôtận quỷ mị, hồn ảnh gào lên, lăn lộn cố trốn tránh, chỉ có chiếc đuôicủa Thiên Long vẫn quét tới.

  Pháp Tổ lại giơ tay, một bàn taymàu đất phá liệt hư không được triệu hoán ra, thổ nguyên tố lan tràntầng không, bàn tay hung hãn chộp lấy long vĩ.

  "Grào..."

  Tiếng gầm của Thiên Long vang khắp Huyết hải, long vĩ và bàn tay quấn lấy nhau, phải ba lần vẫy đuôi mới thoát được.

  "Thầnthánh Thiên Long Lan Tư Khải, nếu nhục thân vẫn còn may ra đủ thực lựcđấu với ta một phen, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta." PhápTổ quát vang, toàn thân đứng trên không trung, tuy gầy gò nhưng phát rauy lực vô tận, đôi cánh bướm khẽ vẫy, Huyết hải đáng dậy sóng ngút trờibị áp chế tức thì.

  Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải ngẩng lêntrời gầm vang, lại toan lao lên xung kích, chợt một giọng nói nghọngnghịu vang lên: "Lan Tư Khải?"

  Thanh âm tuy thấp nhưng vang lênrất rõ khiến Thiên Long linh hồn dao động, nó nghoảnh đầu lại, xuấtthần quan sát rồi thất thanh: "Đại đức đại uy!" Đoạn gầm lên: "Thầncôn, trả Thiên Long bảo tàng cho ta!" Quả là oán niệm ngút trời, dù đãchết sau vô vàn năm tháng vẫn nhớ rõ, gầm vang: "Dám lấy bảo tàng củata đổi rượu, ta giết ngươi..."

  "Ngươi mới là thần côn, toàn gia,toàn tộc ngươi mới là thần côn...." Long Bảo Bảo trả đũa, ai cũng ngạcnhiên, đúng là khó tin, Long Bảo Bảo và thần thánh Thiên Long là ngườiquen cũ, chỉ có Pháp Tổ bật cười.

  "Thần côn ngươi..." Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải liên tục phun lửa ra mũi.

  "Homnay gặp được hai vị cố nhân, đúng là hiếm có." Từ đáy biển lại vang lêntiếng thở dài, đoạn nước biển sối lên, một bộ tàn cốt lấp lánh bảoquang bay khỏi Huyết hải, nhanh chóng tổ hợp lại trên không.

  Mộtbộ khô lâu cốt trắng muốt đứng trên lưng Lan Tư Khải, không hề có nănglượng dao động nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác áp bức cực mạnhnhư có vạn cân đè xuống.

  Mắt y phát ra điểm điểm quang mang,chăm chú nhìn Long Bảo Bảo và Pháp Tổ, đoạn thở dài: "Ta không muốnchặn đường các ngươi nhưng giờ ta chỉ còn là một con rối, có cường địchnhư các ngươi đương nhiên phải thân bất do kỷ xuất chiến. Không cần nóigì, xuất thủ vô tình, các ngươi chuẩn bị chiến đấu đi."

  Long Bảo Bảo thư thái đứng trên vai Thần Nam, nhỏ giọng làu bàu: "Ta không quen ngươi, muốn đánh cứ việc tìm La Khải Nhĩ."

  PhápTổ chưa kịp nói gì, quân vương đệ ngũ giới Đức Mãnh cười lạnh: "Tựa hồlà một trong những long kị sĩ mạnh nhất năm xưa, nhưng cuối cùng vẫngục ngã, để ta lãnh giáo."

  Pháp Tổ định nói gì đó nhưng trong mắt sáng lóa lên, sau cùng im lặng lùi lại, để Đức Mãnh lên thay.

  "Trầmtịch qua năm tháng vô biên, hôm nay lại được đấu một trận kịch liệt."Thụy Tư Mạn nói đoạn ngẩng mặt lên trời hú vang, chiến ý bất phục vangrền, Thiên Long dưới chân cũng gầm rống, âm ba cuồn cuộn cơ hồ longmàng tai người nghe.

  "Mặc Thái cổ giáp trụ, đưa chiến mâu ngày trước cho ta..." Thụy Tư Mạn gầm lên, bá khí lạnh buốt tỏa ra.

  ĐứcMãnh lập tức cảm giác không ổn, một người một rồng phát ra thần quangrực rỡ chiếu rọi thinh không sáng như ban ngày, toàn bộ ma vân tan hết,hung sát khí tức trong Huyết hải cơ hồ giảm hẳn.

  Thiên Long hàicốt trắng như tuyết đứng trên cao, từ từ sinh ra huyết nhục, khớp xươngdi động phát ra những tiếng sầm trầm đục, huyết nhục dày dần.

  Cùnglúc hài cốt Thụy Tư Mạn sinh ra huyết nhục, thần thánh quang huy vô tậnchiếu sáng thiên địa, rải xuống hào quang ngút ngàn.

  "Grào..."

  Longkhiếu vang động, ai cũng rúng động trong lòng, Thiên Long khổng lồ toànthần phủ vảy lân, hào quang vạn trượng lấp lánh, đứng sững giữa đất rời.

  Long thể như làm từ hoàng kim, mạnh mẽ mà hữu lực, đôi cánh vàng rực trải ra cơ hồ chạm mây.

  Đôi long giác to lớn cong cong trên đầu càng long lanh, phát ra ánh sáng lạnh người, đó là Thiên Long giác cực kỳ cứng rắn.

  Tren lưng nó dần hiển hiện một thanh niên nam tử, khô lâu trắng muốt tái hiện hoạt lực, khôi phục sinh cơ.

  Thểphách cường tráng lấp lánh hào quang, cơ nhục cuồn cuộn ẩn chứa sứcmạnh không thể tưởng tượng, thân thể hoàn mĩ không có mỡ thừa, như thểđược đúc từ hoàng kim.

  Trong Huyết hải sáng rực hào quang, mộtbộ hoàng kim giáp trụ bay lên, phát ra ánh sáng chói lói, Thần thánhkhải giáp nhanh chóng trùm lên Thụy Tư Mạn, lúc mặc vào vang lên từnghồi sấm động.

  Thân ảnh mặc chiến giáp, cầm chiếm mâu hoàng kimxuát hiện trước mắt mọi người, mái tóc vàng theo gió phất phơ, khuônmặt kiên nghị anh tuấn, đối mắt phát ra thần mang sáng lòa, toàn thânđều là hào quang.

  Thiên Long và Thiên Long kị sĩ đã hoàn toàn sống lại.

  Thần quang trên mình họ xung thiên, phảng phất như ngọn lửa hoàng kim rừng rực cháy.

  Đólà thượng đẳng thiên giai cường giả, không cần rình rang nhưng xuấthiện là khiến mọi người đều cảm giác thấy. Đức Mãnh thầm hối hận, vạnvạn lần không ngờ, suy nhược tàn cốt tưởng chừng giơ tay là tóm đượclại biến thân trong nháy mắt.

  "Grào..." Thiên Long gầm rống, đối cánh vẫy mạnh tạo thành cuồng phong ào ào.

  Tháicổ cường giả Thụy Tư Mạn đã sống lại, ngẩng mặt lên trời hú vang, mavân vô tận bị đẩy lên cao lại xáo động, nhanh chóng tụ lại, y nuốt gọntất cả giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người.

  "Hi vọng ngươi khôngđể ta thất vọng!" Thụy Tư Mạn quát vang, đồng thời Thiên Long cũng gầmlên phụ họa, thanh thế hùng hậu cực điểm, Huyết hải nhanh chóng cuộnlên lưng chừng không.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tường Vi

  Thiều Giang

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619037]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462457]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599173]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422425]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293183]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552863]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654362]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270507]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2224591]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982663]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969518]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540413]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447859]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420693]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196875]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134322]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059403]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051141]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010365]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1009988]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943147]
  25.Quỷ Bảo [902137]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899449]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887951]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864481]
  29.Hắc Nho [833537]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825363]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824734]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739580]
  33.Tru Tiên [738056]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729780]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649551]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617243]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590043]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554222]
  39.Hoàn Hảo [551583]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526464]
  41.Tầm Tần Ký [503497]
  42.Thiên Đường [448085]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441546]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435730]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434397]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422387]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412111]
  48.Cậu Chó [408669]
  49.If You Are Here [408392]
  50.Từ Khi Có Em [397206]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm