hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 351

  Thiên Long kị sĩ

  Sóng máu ngập trời dâng tràn, tiếng long khiếu khiến đất trời chao đảo từnơi sâu thẳm của Huyết hải vọng ra. Mỗi lần sóng máu cuộn lên lại khiếnmọi người hít sâu khí lạnh.

  Thiên Long hài cốt quá lớn, mỗi phầnđều như một hòn núi nhỏ, nếu bộ tàn cốt mà hợp lại, chắc chắn sẽ tạothành một đỉnh núi mênh mông.

  Huyết hải vô biên này không biếtcòn ẩn tàng bao nhiêu bí mật, vừa tiến vào chưa đầy mấy trăm dặm đãkhiến cho Thiên Long kị sĩ trong truyền thuyết xuất hiện.

  ThiênLong kị sĩ còn ở xa, thân là vực chủ Huyết hải đệ nhất vực tiến ra chặnđường, bộ hài cốt cao lớn như một tòa bạch tháp rung động bởi tức giận.

  Ánhmắt đám người nhỏ bé kia không thèm nhìn y, toàn bị tiếng gầm của ThiênLong ở ngoài xa hấp dẫn, khiến y có cảm giác bị vũ nhục. Đường là Huyếthải đệ nhất vực chủ mà bị người ta coi thường như thế, bèn ngửa mặt lêntrời gầm vang: "Các ngươi không nghe ta nói gì sao? Mau báo danh rồichịu chết."

  "Lớn mật." Đức Mãnh bình thường vẫn tỏ ra dáng vẻnhư một thư sinh lắm mưu nhiều kế, nhưng đó chỉ là khi đối diện vớithiên giai cường giả, trước mặt tu giả kém hẳn, y hiển lộ ngay bản tínhhung tàn. Y phất tay, tức thì Huyết hải dậy lên cuồng phòng ào ạt, ngàntầng sóng dâng cao tận trời, màu máu vô tận trải ra.

  Thiên giaiquân vương tùy ý phất tay, sức mạnh hùng hồn như bài sơn đảo hải ào àotràn lên Huyết hải, xé toang thân thể hơn mười trượng của Huyết hải đệnhất vực vực chủ, quăng bộ khô cốt lên cao rồi chia cắt thành từng mảnh.

  "A..."Đệ nhất vực vực chủ rống lên thê thảm, tàn cốt rơi vào trong Huyết hải,hồi lâu vẫn không thấy nổi lên. Đức Mãnh vẫn chưa thi thố sát thủ nhưngkhí tức mạnh như thế đủ khiến vực chủ run rẩy, không dám hung hăng nhưtrước.

  Huyết hải cuồn cuộn, sau cùng y cũng nổi lên, hợp khô lâuthể lại, lùi về phía sau vung cốt trảo to lớn lên quát vang: "Xông lên!Giết!"

  Khô lâu đại quân vô tận từ trong Huyết hải tràn lên dày đặc, vung quỷ trảo bổ về tầng không.

  ĐứcMãnh nhíu mày, lộ ra nét cười lạnh tàn nhẫn, toan hủy diệt tất cả,nhưng Pháp Tổ đã ngăn lại, nói với các cường giả đứng sau lưng: "Cáccao thủ Tây phương Thần Vực, diệt hết chúng cho ta."

  Lần này ymang theo khá nhiều cao thủ Thần Vực, muốn cho họ rèn luyện một phen. Ytuân theo Thái cổ bí pháp, huấn luyện thành một đội thủ hạ cực mạnh,trước khi thành công phải cho họ liên tục huyết chiến.

  Đông phương tu giả chưa hành động, toàn bộ cao thủ Thần Vực đã tiến lên, nhanh chóng đón đánh khô lâu đại quân.

  Bạchcốt từ trong Huyết hải tiến ra không hề đơn giản là những quỷ vật, khánhiều khô lâu tu luyện đạt được thành tựu, lại trầm tịch qua tuế nguyệtvô tận, dù là khô lâu bình thường cũng có thông linh, bằng không đãkhông sản sinh ra quỷ vật cấp Thần Hoàng như đệ nhất vực vực chủ. Lạithêm được "người có lòng" dẫn đạo, sau nhiều năm đã trở thành chiến lựckhông tệ chút nào.

  Bất quá, khô lâu quân có mạnh nữa cũng bị caothủ Thần Vực vốn có hơn mười chủ thần tiêu diệt, vực chủ bị Đại Ma vàTiềm Long liên thủ đánh tan tác.

  Không bị thương vong đáng kểkhiến Pháp Tổ rất vừa ý, ảo tưởng về thời kỳ Thái cổ, chiến đội vớichiến lực kinh thiên hạ này khiến y lộ ra nụ cười.

  "Grào..."

  Huyếthải sôi trào, một bóng trắng khổng lồ tung hoành giữa thiên địa, khôngchỉ dấy lên sóng lớn ngập trời mà kéo theo ô vân vô tận sà sát xuốngHuyết hải khiến nơi này trở nên âm trầm, u ám.

  Từng tràng long khiếu phát ra vô tận uy nghiêm, chấn nhiếp lòng người, ẩn ước nỗi niềm bi thương.

  Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh đi trước mở đường.

  Rốtcuộc cũng đến gần! Một bộ hài cốt khổng lồ trắng ngần như tuyết vũ độngtrên không dậy lên trận trận cương phong, ma vân ào ạt cuốn theo, sóngmáu dâng lên cuồn cuộn.

  Thiên Long đã tụ lại, hài cốt lớn khiếpngười, ai nấy đều là thần linh nhưng trừ Pháp Tổ, Đức Mãnh, chưa aiđược nhìn thấy Thiên Long.

  Đơn giản đó là một tòa lũy thành trên không, một ngọn núi lớn biết di động.

  Hìnhdáng tuy khác với Tây phương thần long nhưng vẫn là Thiên Long, thânthể dài mảnh, có phần giống với Đông phương thần long, long thể xứngđáng với hai từ hoàn mĩ, đôi cánh bằng xương lấp lánh hào quang. Đươngnhiên đó không phải là thần linh long, đích thị hài cốt của Tây phươngThiên Long.

  Nhìn bạch cốt Thiên Long, Thần Nam bất giác quay lạinhìn Long Bảo Bảo, nó đang thoải mái đứng vai hắn tiêu hóa mĩ tửu và mĩthực đã nốc vào trên yến hội Thiên giới.

  Long Nhi, Tử Kim thần long, Tiểu Phượng Hoàng dều nhìn sang nó.

  "Sao lại nhìn ta?" Nó nhỏ giọng lầm bầm, cặp mắt mở sáng rực.

  "Tiểu long ca ca khi khôi phục Thiên Long thân, có lớn thế không?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi với vẻ ngây thơ.

  Long Bảo Bảo chớp mắt, tỏ vẻ ngượng ngập. Pháp Tổ nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng nói, kinh ngạc quay sang hỏi: "Thiên Long?"

  "Ngẫumễ đầu phát, chính là Đại đức đại uy Thiên long bảo bảo ta!" Long BảoBảo ra vẻ trang trọng thần thánh, y hệt đắc đạo cao nhân. Tiếp đó nó tỏvẻ nghĩ ngợi, với người khác nói toẹt ra như thế cũng không sao, khôngai coi là thật, nhưng lại có Pháp Tổ, năm xưa từng qua lại với nó...nóvội vàng đưa hoàng kim tiểu trảo lên bịt miệng.

  Pháp Tổ quay hẳnngười lại, nhìn Long Bảo Bảo chằm chằm, sau cùng cười ha ha: "Ngươi... làthần côn năm xưa? Ha ha...lại thành thế này, đúng là thú vị! Ha ha..."

  Tiểu long tựa hồ rất bực mình, bất mãn phản đòn: "Ngươi mới là thần côn, toàn gia, toàn tộc ngươi mới là thần côn."

  ThầnNam vẫn chăm chú giới bị, thấy Pháp Tổ không lộ sát ý với thở phào,hình như ông ta và Long Bảo Bảo năm xưa không có cừu oán.

  PhápTổ cười ha hả mãi không thôi, liên mồm nói thú vị rồi quay đi, thầntình ngưng trọng nhìn Thiên Long ngoài xa, quát lớn: "La Khải Nhĩ ởđây, có phải cố nhân ở đó không?"

  Thiên Long kị sĩ chưa xuấthiện, thân ảnh Thiên Long khổng lồ đã vũ động, mặt biển gầm gào, quétlên tận trời cao, cuồng phong tung tẩy.

  "La Khải Nhĩ ?.... Hìnhnhư còn nhớ." Quanh mình Thiên Long lấp lánh hào quang mờ mờ, cực kỳnổi bật giữa tầng không tối tăm của Huyết hải. Long đầu lớn như tráinúi, từ cặp mắt bắn ra tia sáng xanh lè, linh hồn chi hỏa nhảy nhóttrong đầu nó.

  Trong mắt Pháp Tổ thu lại, ngưng thị vào ThiênLong, hồi lâu mới thở dài buồn bã: "Là Thiên Long Lan Tư Khải của Thầnthánh Thiên Long kị sĩ Thụy Tư Mạn?"

  Từ lời lẽ của Pháp Tổ là biết Thụy Tư Mạn không phải đơn giản, bằng không ông ta đời nào tỏ ra khẩu khí nhũn nhặn như vậy.

  "Khôngsai, là ta. Ồ, ta nhớ ra rồi, năm xưa ngươi khiêu chiến Thụy Tư Mạnnhưng bị đánh thảm bại." Thần thánh Thiên Long nói toẹt ra tình huốngnăm xưa, hình như không hề nể mặt Pháp Tổ.

  Pháp Tổ tịnh khôngnổi giận, hết sức bình tĩnh nói: "Đúng vậy, lần đó ta đã thảm bại,nhưng cũng vì thế mà ta đột phá không nhỏ. Thụy Tư Mạn ở đâu, sao khôngra gặp ta? Năm xưa các ngươi là thiên giai cường giả, chắc chắn có nănglực thoát khỏi Huyết hải, kể cả tập hợp lại chân thân cũng có khó gì."

  "Mộtlần vào Huyết hải, cả đời không thể quay đầu, La Khải Nhĩ ngươi có nghetruyền thuyết đó không." Tiếng thở dài u oán từ đáy viển vang lên,thanh âm mang theo tang thương, lạnh buốt.

  "Thụy Tư Mạn." Pháp Tổ kêu lớn.

  Nhưng Huyết hải lại yên lặng, giọng Thụy Tư Mạn tắt hẳn.

  "Truyềnthuyết quả nhiên là thực, chủ nhân Huyết hải là ai? Ồ, lẽ ra đây là Tula đạo địa vực trong Tiểu lục đạo, kẻ đó là ai..." Pháp Tổ nhíu mày, mắtánh lên hung quang: "Bất kể là ai cũng đã suy tàn! Thụy Tư Mạn ngươimuốn ngăn cản ta, mau tập hợp cốt đầu tan nát lại thành thiên giai thânthể, tự thân nghênh chiến, bằng không Thiên Long này sẽ bị ta chấn nát."

  ThụyTư Mạn không đáp, thần thánh Thiên Long gầm lên, tiếng gầm vang vọngkhiến phong vân đảo chuyển, thiên địa thất sắc, một chiếc đuôi bằngxương quét tới Pháp Tổ theo thế Hoành tảo thiên quân, vô số hình ảnhvong hồn vây quanh chiếc đuôi phát ra từng tràng gầm gào lạnh người.

  "Hừ."Pháp Tổ khẽ phất tay, thiên hỏa nóng rãy nung đỏ lưng chừng không, vôtận quỷ mị, hồn ảnh gào lên, lăn lộn cố trốn tránh, chỉ có chiếc đuôicủa Thiên Long vẫn quét tới.

  Pháp Tổ lại giơ tay, một bàn taymàu đất phá liệt hư không được triệu hoán ra, thổ nguyên tố lan tràntầng không, bàn tay hung hãn chộp lấy long vĩ.

  "Grào..."

  Tiếng gầm của Thiên Long vang khắp Huyết hải, long vĩ và bàn tay quấn lấy nhau, phải ba lần vẫy đuôi mới thoát được.

  "Thầnthánh Thiên Long Lan Tư Khải, nếu nhục thân vẫn còn may ra đủ thực lựcđấu với ta một phen, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta." PhápTổ quát vang, toàn thân đứng trên không trung, tuy gầy gò nhưng phát rauy lực vô tận, đôi cánh bướm khẽ vẫy, Huyết hải đáng dậy sóng ngút trờibị áp chế tức thì.

  Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải ngẩng lêntrời gầm vang, lại toan lao lên xung kích, chợt một giọng nói nghọngnghịu vang lên: "Lan Tư Khải?"

  Thanh âm tuy thấp nhưng vang lênrất rõ khiến Thiên Long linh hồn dao động, nó nghoảnh đầu lại, xuấtthần quan sát rồi thất thanh: "Đại đức đại uy!" Đoạn gầm lên: "Thầncôn, trả Thiên Long bảo tàng cho ta!" Quả là oán niệm ngút trời, dù đãchết sau vô vàn năm tháng vẫn nhớ rõ, gầm vang: "Dám lấy bảo tàng củata đổi rượu, ta giết ngươi..."

  "Ngươi mới là thần côn, toàn gia,toàn tộc ngươi mới là thần côn...." Long Bảo Bảo trả đũa, ai cũng ngạcnhiên, đúng là khó tin, Long Bảo Bảo và thần thánh Thiên Long là ngườiquen cũ, chỉ có Pháp Tổ bật cười.

  "Thần côn ngươi..." Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải liên tục phun lửa ra mũi.

  "Homnay gặp được hai vị cố nhân, đúng là hiếm có." Từ đáy biển lại vang lêntiếng thở dài, đoạn nước biển sối lên, một bộ tàn cốt lấp lánh bảoquang bay khỏi Huyết hải, nhanh chóng tổ hợp lại trên không.

  Mộtbộ khô lâu cốt trắng muốt đứng trên lưng Lan Tư Khải, không hề có nănglượng dao động nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác áp bức cực mạnhnhư có vạn cân đè xuống.

  Mắt y phát ra điểm điểm quang mang,chăm chú nhìn Long Bảo Bảo và Pháp Tổ, đoạn thở dài: "Ta không muốnchặn đường các ngươi nhưng giờ ta chỉ còn là một con rối, có cường địchnhư các ngươi đương nhiên phải thân bất do kỷ xuất chiến. Không cần nóigì, xuất thủ vô tình, các ngươi chuẩn bị chiến đấu đi."

  Long Bảo Bảo thư thái đứng trên vai Thần Nam, nhỏ giọng làu bàu: "Ta không quen ngươi, muốn đánh cứ việc tìm La Khải Nhĩ."

  PhápTổ chưa kịp nói gì, quân vương đệ ngũ giới Đức Mãnh cười lạnh: "Tựa hồlà một trong những long kị sĩ mạnh nhất năm xưa, nhưng cuối cùng vẫngục ngã, để ta lãnh giáo."

  Pháp Tổ định nói gì đó nhưng trong mắt sáng lóa lên, sau cùng im lặng lùi lại, để Đức Mãnh lên thay.

  "Trầmtịch qua năm tháng vô biên, hôm nay lại được đấu một trận kịch liệt."Thụy Tư Mạn nói đoạn ngẩng mặt lên trời hú vang, chiến ý bất phục vangrền, Thiên Long dưới chân cũng gầm rống, âm ba cuồn cuộn cơ hồ longmàng tai người nghe.

  "Mặc Thái cổ giáp trụ, đưa chiến mâu ngày trước cho ta..." Thụy Tư Mạn gầm lên, bá khí lạnh buốt tỏa ra.

  ĐứcMãnh lập tức cảm giác không ổn, một người một rồng phát ra thần quangrực rỡ chiếu rọi thinh không sáng như ban ngày, toàn bộ ma vân tan hết,hung sát khí tức trong Huyết hải cơ hồ giảm hẳn.

  Thiên Long hàicốt trắng như tuyết đứng trên cao, từ từ sinh ra huyết nhục, khớp xươngdi động phát ra những tiếng sầm trầm đục, huyết nhục dày dần.

  Cùnglúc hài cốt Thụy Tư Mạn sinh ra huyết nhục, thần thánh quang huy vô tậnchiếu sáng thiên địa, rải xuống hào quang ngút ngàn.

  "Grào..."

  Longkhiếu vang động, ai cũng rúng động trong lòng, Thiên Long khổng lồ toànthần phủ vảy lân, hào quang vạn trượng lấp lánh, đứng sững giữa đất rời.

  Long thể như làm từ hoàng kim, mạnh mẽ mà hữu lực, đôi cánh vàng rực trải ra cơ hồ chạm mây.

  Đôi long giác to lớn cong cong trên đầu càng long lanh, phát ra ánh sáng lạnh người, đó là Thiên Long giác cực kỳ cứng rắn.

  Tren lưng nó dần hiển hiện một thanh niên nam tử, khô lâu trắng muốt tái hiện hoạt lực, khôi phục sinh cơ.

  Thểphách cường tráng lấp lánh hào quang, cơ nhục cuồn cuộn ẩn chứa sứcmạnh không thể tưởng tượng, thân thể hoàn mĩ không có mỡ thừa, như thểđược đúc từ hoàng kim.

  Trong Huyết hải sáng rực hào quang, mộtbộ hoàng kim giáp trụ bay lên, phát ra ánh sáng chói lói, Thần thánhkhải giáp nhanh chóng trùm lên Thụy Tư Mạn, lúc mặc vào vang lên từnghồi sấm động.

  Thân ảnh mặc chiến giáp, cầm chiếm mâu hoàng kimxuát hiện trước mắt mọi người, mái tóc vàng theo gió phất phơ, khuônmặt kiên nghị anh tuấn, đối mắt phát ra thần mang sáng lòa, toàn thânđều là hào quang.

  Thiên Long và Thiên Long kị sĩ đã hoàn toàn sống lại.

  Thần quang trên mình họ xung thiên, phảng phất như ngọn lửa hoàng kim rừng rực cháy.

  Đólà thượng đẳng thiên giai cường giả, không cần rình rang nhưng xuấthiện là khiến mọi người đều cảm giác thấy. Đức Mãnh thầm hối hận, vạnvạn lần không ngờ, suy nhược tàn cốt tưởng chừng giơ tay là tóm đượclại biến thân trong nháy mắt.

  "Grào..." Thiên Long gầm rống, đối cánh vẫy mạnh tạo thành cuồng phong ào ào.

  Tháicổ cường giả Thụy Tư Mạn đã sống lại, ngẩng mặt lên trời hú vang, mavân vô tận bị đẩy lên cao lại xáo động, nhanh chóng tụ lại, y nuốt gọntất cả giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người.

  "Hi vọng ngươi khôngđể ta thất vọng!" Thụy Tư Mạn quát vang, đồng thời Thiên Long cũng gầmlên phụ họa, thanh thế hùng hậu cực điểm, Huyết hải nhanh chóng cuộnlên lưng chừng không.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Còn Một Đêm Nay

  Thanh Nam

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639283]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470993]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490668]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300084]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445378]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078412]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028637]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905245]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851999]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842879]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622346]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm