hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 349

  Dòng suối không nguồn

  Sinh Mệnh nguyên tuyền khiến thần linh cũng phải thở than. Thánh phẩm trongtruyền thuyết này xưa nay chỉ tồn tại trong lời đồn. Dù có thật ở Thiêngiới nhưng chỉ là mấy chục tàn tích, không thể gọi là "suối" được.

  Cóthể đắp thịt cho xương trắng, tu bổ linh hồn trọng thương, quả là bảovật khiến các cao thủ tu vi dưới thiên giai mộng mị, ai cũng muốn có.Dù thiên giai cao thủ cũng không ngoại lệ.

  Sinh Mệnh nguyêntuyền tuy không lập tức tác dụng đến thương thế của thiên giai cườnggiả, nhưng trầm mình trong đó nhiều năm sẽ dần khôi phục được. Ví dụ rõnhất là Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần vốn đã tiêu tan lạihiện thế trong Vô thiên chi nhật.

  "Ngươi muốn tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền trong truyền thuyết?" Hai mắt Pháp Tổ xạ ra hàn quang, nhìn Thần Nam chằm chằm.

  "Khôngcần kinh ngạc, ánh mắt cũng không nên sắc như thế, những người khôngbiết sẽ tưởng ta với ngươi có xích mích gì." Tạm thời khôi phục đượcdung mạo, trong lòng Thần Nam cũng không còn đầy mộ khí nữa.

  Đệngũ giới quân vương Đức Mãnh hình như hiểu khá nhiều điều về Nhân gian,cũng đã nghe qua về Sinh Mệnh nguyên tuyền nên lộ vẻ quan tâm, đủ thấybảo vật này hấp dẫn thế nào.

  "Ngươi đổi sang điều kiện khác đi." Pháp Tổ không hề do dự, trực tiếp cự tuyệt điều kiện của Thần Nam.

  "Vì sao?" Thần Nam chăm chú nhìn y, tựa hồ muốn nhìn thấu thế giới nội tâm, xem y hiểu gì.

  Pháp Tổ đáp: "Dù đưa ra một vài manh mối ngươi cũng không thể tìm được."

  Chắc chắc tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền là việc phi thường gian nan, bằng không Pháp Tổ đã tự đi tìm.

  NhưngThần Nam không thể bỏ qua cơ hội này, nếu để lỡ hắn không hiểu có cònthời gian chờ đợi nữa không, sinh mệnh bản thân có thể tắt bất cứ lúcnào.

  Từ Thái cổ thời kì, Pháp Tổ đã danh chấn thiên hạ, là Tâyphương danh túc, trải qua Vô thiên chi nhật, hiện tại không ai biếtđược nhiều bí mật hơn y, muốn tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền, nhất địnhphải lấy manh mối từ đây.

  "Sinh Mệnh nguyên tuyền từng chảy ở cảNhân gian và Thiên giới, là dòng suối không nguồn. Nó đã biến mất sẽkhông ai đoán được nơi xuất hiện tiếp theo, chỉ đành đợi nó chủ độngxuất hiện chứ không thể tìm kiếm."

  Đức Mãnh lộ vẻ thất vọng, xem ra y rất để ý đến bảo vật trong truyền thuyết này.

  ThầnNam không buông xuôi, vẫn hỏi tiếp: "Lần trước khi Sinh Mệnh nguyêntuyền biến mất, Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần làm sao mà tìmđược, lẽ nào thánh tuyền tự dưng xuất hiện trước mắt họ?"

  "Chuyệnnày..." Pháp Tổ nhất thời cứng họng, hồi lâu mới từ từ đáp: "Ta từng dựđoán rất nhiều nhưng cuối cùng đều bị phủ định. Bất quá kết hợp nhữngchi tiết về Sinh Mệnh nguyên tuyền cùng việc Thời Gian tổ thần và KhôngGian tổ thần làm sau cùng khi trọng thương, ta cũng đại khái đoán ramanh mối mơ hồ... nhưng nói ra cũng vô dụng nên vẫn giữ kín trong lòng."

  Đức Mãnh lại tỏ vẻ chăm chú, Thần Nam không nói gì, y đã hỏi: "Ngươi đoán những gì, thật ra tìm được manh mối gì?"

  Thần Nam chằm chằm nhin Pháp Tổ, chỉ cần còn hi vọng là hắn phải tranh thủ cho bản thân.

  "Gọilà suối không nguồn vì nó không chỉ liên tục di chuyển trong không gianmà ta hoài nghi ở thời gian nó cũng di động như thế. Nên bây giờ thánhtuyền chi nhãn có thể ở thời không của tương lai, quá khứ hoặc hiệntại."

  Quả là nằm mơ giữa ban ngày, những gì Pháp Tổ nói khiếnThần Nam, Đức Mãnh im lặng hồi lâu. Quá ư thần kì mà tà dị, ngọn suốinhư thế tìm bằng cách nào?

  "Nó vốn không thể tìm được, điều kiện quá ư hà khắc." Đức Mãnh vô cùng thất vọng.

  ThầnNam thở dài, chắc chỉ khi hai vị tổ thần tinh thông thời gian ma phápvà không gian ma pháp liên thủ hợp tác mới có đủ đại thần thông tìmđược Sinh Mệnh nguyên tuyền.

  "Đúng là việc bất khả thi." Thần Nam đảnh ngửa mặt thở dài.

  Pháp Tổ nói: "Cũng không hẳn hoàn toàn không có cơ hội, nếu tìm được di bảo của Thời Không tổ thần, ắt sẽ thành tâm nguyện."

  "Thời Không tổ thần?" Thần Nam tỏ vẻ nghi hoặc.

  "Đólà sư tôn của Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần. Đương nhiên, ôngta tịch diệt trước cả hai vị tổ thần." Pháp Tổ giải thích: "Năm xưa,Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần sắp chết, không thể liên thủthi triển xuất chung cực thời không ma pháp, không thể xuyên qua thờikhông, theo tình huống lúc đó, chắc họ tìm được di bảo của Thời Khôngđại thần lưu lại nên mới nghịch chuyển được thời không, tìm thấy SinhMệnh nguyên tuyền."

  Cả Thần Nam và Đức Mãnh đều thấy vô cùng huyền bí. Với những người tu vi như họ, hiếm khi cảm thấy như thế.

  ThầnNam mở bừng mắt phát ra thần quang lấp lánh. Sắc mặt Pháp Tổ biến đổi,tưởng Thần Nam tấn công nên hóa thành tàn ảnh, lách tránh.

  "Khôngcần tránh, đây là tâm pháp của Thái Thượng vong tình lục, tổng cộng cómười quyển, hiện tại ta truyền cho ngươi quyển thứ nhất."

  Nghe Thần Nam truyền âm, Pháp Tổ lộ vẻ vui mừng, quay lại vị trí, một đạo tinh thần lạc ấn chìm vào thần thức y.

  Đươngnhiên Pháp Tổ không biết, tất cả chỉ có một quyển, thiếu mất chươngtinh hoa quan trọng nhất. Thần Nam không có ấn tượng tốt với y, hắn chorằng đối phương phẩm chất không cao thượng nên không muốn tạo thành đạihoạn.

  Thần Nam hoàn tất rồi nói với Pháp Tổ: "Ta biết ngươi cómanh mối chẳng qua muốn tiết lộ từng chút một. Đầu tiên cho rằng khôngcó manh mối rồi từ từ đưa cho ta hi vọng, từng bước đạt được mục đíchlà Thái Thượng vong tình lục. Ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi công phápnày, có điều đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi. Nếu ta đạt thành tâmnguyện sẽ không nuốt lời, đương nhiên cho người tất cả tâm pháp."

  PhápTổ tỏ vẻ ngượng ngùng: "Ta cũng thích người hào sảng, cứ thế này có vẻta quá nhỏ nhen. Được, ta nói thẳng vậy, năm đó Thời Không đại thần lưulại mấy món bí bảo, đương nhiên có liên quan đến thời gian, không gian.Đệ tử của ông ta là Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần trước khitìm đến Sinh Mệnh nguyên tuyền dã lục lọi nơi ông ta an nghỉ, sau cùngtìm được hai bảo vật - Thời gian chi thi và Không gian chi trùy. Đó làhai trong ba bảo vật đắc ý nhất mà Thời Không đại thần dùng sinh mệnhtế luyện thành."

  Đức Mãnh lẩm bẩm: "Ba mất hai, chỉ còn lại một món hữu dụng."

  PhápTổ cười: "Hai món trước phải hợp lại mới bẻ cong được thời không. Bảovật thứ ba chỉ mình nó cũng làm được, là Thời Không tháp, kiệt tác đắcý nhất của Thời Không đại thần."

  Thần Nam tỏ vẻ vui mừng: "Takhông tin lắm, nếu ba bảo vật có thể nghịch chuyển thời không, ắt thếgian đại loạn. Ta biết thời gian ma pháp và không gian ma pháp có thểtác dụng lên một cá nhân hoặc một phiến không gian, những có thể bẻcong thời không như người nó thì đáng sợ thật. Lẽ nào như thế là có thểvề quá khứ, thay đổi lịch sử sao?"

  Pháp Tổ mỉm cười lắc đầu:"Chiến lực của Thần Nam ngươi cực mạnh nhưng những bí ẩn của tu luyệngiới lại không hiểu biết bao nhiêu. Ngươi lo hão rồi, đừng nói ba mónbảo vật mà chính Thời Không đại thần sống lại cũng không dám nói có thểtriệt để nghịch chuyển thời không, rồi thay đổi quá khứ, hiện tại,tương lai. Ba bảo vật xuyên qua được thời không nhưng người thực hiệnchỉ như khách qua đường, vốn không thể tùy tâm sở dục làm gì đó, tất cảnhư giấc mộng Nam Kha, mộng ảo không hoa trôi qua dòng lịch sử mà khôngdấy lên mảy may bọt sóng. Có thể chứng kiến nhưng không thể tham dự."

  ThầnNam không nói gì, Đức Mãnh đã sầm mặt hỏi: "Ngươi không thấy lời mìnhtrước sau mâu thuẫn à? Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần vì saolại thành công?"

  Thần Nam cũng nhìn Pháp Tổ với vẻ bất thiện, hắn có cảm giác, đối phương như con cá chạch trơn tuột.

  "Tabiết các ngươi nghi vấn nhưng ta chưa nói xong, ‘khách qua đường' ở đâykhông mang ý nghĩa tuyệt đối. Nếu muốn thay đổi lịch sử, ngươi phảimang linh hồn phụng hiến cho bảo vật thời không mới được."

  "Cáigì?" Đức Mãnh hô lên kinh ngạc, điều kiện này mấy ai chịu nghe theo. Ykhông nén được lên tiếng hỏi: "Nếu vậy, Thời Gian tổ thần và Không Giantổ thần tuy sống lại nhưng bây giờ bản thân họ thuộc về Thời gian chithi và Không gian chi trùy?"

  "Nếu không có gì sai lạc, chắc là như vậy. Đương nhiên đó đều là ta đoán ra mà thôi." Pháp Tổ gật đầu.

  ĐứcMãnh liền buông xuôi, vốn y định bất chấp tất cả gọi mấy vị quân vươngcủa đệ ngũ giới lên cướp Thời Không tháp rồi tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền.

  Nhưng điều kiện quá hà khắc.

  ThầnNam không tỏ vẻ gì, chìm vào trầm tư. Hắn cảm giác được âm mưu, đươngnhiên không phải do Pháp Tổ mà từ Thời Không đại thần, sao bảo vật ôngta để lại cũng tà dị như Thái Thượng vong tình lục, Hoán Ma kinh? Mượnvào những thứ đó để lợi dụng... càng nghĩ càng thấy khả năng này đúng.

  Nghĩthế nào hắn cũng quyết định phải kiên trì tới cùng, bất kể giá nào. Giờhắn có khí khái chết không lùi bước, dù gì cũng đã dính vào Thái Thượngvong tình lục, Hoán Ma kinh, thêm một Thời Không tháp cũng không sao.

  TuyThái Thượng Thần Nam đã bị giết nhưng không có nghĩa tai ách đã hết bởiThái Thượng công pháp vẫn vận chuyển, chỉ có một lần biến đổi kết thúc.

  "Nói đi, Thời Không tháp ở tại nơi Thời Không đại thần an nghỉ. Là ở đâu?" Thần Nam hỏi Pháp Tổ.

  Đức Mãnh cả kinh, không ngờ Thần Nam không chịu bỏ cuộc, Pháp Tổ cũng tỏ vẻ bất ngờ: "Trong Tiểu lục đạo."

  "Vĩnhhằng sâm lâm?" Thần Nam hơi kinh ngạc, hắn từng qua đó, sau này được Tứtổ và Ngũ tổ cho biết đó là Tiểu lục đạo trong truyền thuyết.

  "Ồ, hiện tại nó mang tên này." Pháp Tổ gật đầu.

  "Tìm được Thời Không tháp là có thể xoay chuyển thời không ngay hay còn hạn chế gì?" Thần Nam hỏi.

  "Khôngcó. Nhưng rất khó tìm, hơn nữa Tiểu lục đạo đầy nguy hiểm." Pháp Tổthan: "Dù trải qua Vô thiên chi nhật, Ma Chủ năm xưa chiếm một trongTiểu lục đạo, nên ta nghĩ hiện tại Tiểu lục đạo chắc không bị quét sạchhết cao thủ."

  Thần Nam không nói gì, tiếp đó đến cụng chén vớinhững cố hữu trong tiên viên, tránh cho mọi người lo âu, hắn không nóilại những gì đã trải qua trong mười ba năm mà dối gạt rằng mình cùngtâm ma chiến đấu, tu luyện.

  Hắn đặt Long Nhi lên đùi, liên tụcchạm chén với nó, lại càng uống thỏa sức với những người khác. Tử Kimthần long ngao ngao kêu ầm lên, liên tục cụng vò với Long Nhi. Long BảoBảo cũng tây tây, Tiểu Phượng Hoàng lại tỏ vẻ e thẹn, hóa thành mộttiểu cô nương văn nhã, mỉm cười với mọi người.

  Huyền Trang mồmmép bóng nhờn, không cố kị mà chén tất, Đại Ma cũng uống thỏa thuê,khuôn mặt cau có được rượu kéo giãn ra không ít.

  Trên bàn rượumà vưu vật Nam Cung Tiên Nhi vẫn phong tình vạn chủng, đôi mị nhãn quéttứ xứ. Nếu không phải Long Nhi ngồi trên đùi Thần Nam chắc cô ả đã thayvị trí. Tiềm Long và Long Vũ không uống nhiều mà lo lắng quan sát ThầnNam. Hỗn Thiên tiểu ma vương, Đông Phương Trường Minh, Lý Nhược Lanliên tục cạn chén với Thần Nam. Họ nói rõ không đọ được về chiến lựcthì trên bàn rượu phải hạ gục hắn.

  Họ huyên náo một hồi, khôngcó vẻ gì phong phạm của cường giả mà giống người phàm tục. Các thầnlinh khác há hốc mồm nhưng không ai nói gì hay đùa một câu xen vào. Aidám chạm vào nhóm hiếu chiến cuồng nhân đó?

  Đôi sư đồ đã lâukhông gặp Thanh Thiện cổ ma và Phật Tổ đã làm lành, cùng bước tới, uốngmột chén với Thần Nam, tuy lời lẽ đơn giản nhưng rõ ràng có ý hòa hảo.

  Mấylão ma vương của đại tà đạo cũng cầm chén tới, họ không dám hão huyềnhóa địch thành bạn nhưng đành phải cố làm thế. Hiện tại Thần Nam quámạnh khiến họ run sợ.

  "Phụ thân, sao con thấy cha lại muốn đi?"Long Nhi uống đỏ bừng mặt, vừa nói vừa không quên uống thêm một ché lớnđoạn ngẩng lên tỏ vẻ đáng thương: "Phụ thân không đi có được không?"

  Thần Nam vừa buồn cười vừa đau lòng: "Phụ tử chúng ta uống thêm chén nữa."

  "Được, phụ thân, cạn chén."

  Đoạn hai cha con uống cạn một chén lớn.

  "Aida, hỏng rồi, lúc con đi, mẫu thân lo lắng nên đặt kí ức thủy tinh lênngười. Xong rồi." Long Nhi nhăn nhó lấy kí ức thủy tinh ra.

  Trênmột ngọn núi tú lệ của Nguyệt lượng, Mộng Khả Nhi rũ mái tóc đen nhánh,lúc thấy Thần Nam thông qua kí ức thủy tinh mỉm cười với mình thì hoảngloạn lùi lại mấy bước.

  "Phụ thân...còn chưa nói rõ, có... rời khỏi Long Nhi không?" Nó uống đến líu lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo.

  "Chuyệngì vậy?" Long Bảo Bảo lắc lắc lư lư bay tới, nháy mắt rồi nói lè nhè:"Có việc gì cứ tìm ta.. ta là giáo chủ của tam giáo hợp nhất..." Đoạn nótiếp tục nốc rượu, đáp xuống đầu vai Thần Nam: "Để tín đồ của ta... xửlý..."

  Lúc đó tất cả đều đặt chén xuống, nhìn Thần Nam chăm chăm.Đại Ma hỏi: "Thần Nam, định đi thật sao, lại biến mất một thời giannữa?"

  "Chuyện này... phải đi một thời gian."

  "Phụ thân, con muốn đi cùng." Long Nhi tựa hồ tỉnh lại, lập tức ôm cổ hắn, sợ buông ra rồi sẽ mất cha, dáng vẻ hết sức khả ái.

  "Có chuyện gì cứ nói ra, chúng ta cùng giúp..."

  Ai nấy nhao nhao lên tiếng.

  PhápTổ, Đức Mãnh cũng đi tới, Pháp Tổ lên tiếng: "Hai người chúng ta cũngđi, để họ đi cũng được, ta cũng mang theo một ít cao thủ Thần Vực. Cóphải chiến đấu cũng không cần họ xuất thủ, ba người chúng ta đủ rồi,chỉ cần họ giúp tìm kiếm."

  "Quả nhiên phải đi..."

  "Có việc thì chúng ta cùng đi..."

  Thấy bọn Đại Ma, Huyền Trang như vậy, Thần Nam vô cùng cảm động, ba con thần thú cũng theo chân.

  Pháp Tổ đã nói thế, hắn không thể cự tuyệt hảo ý của bằng hữu.

  Bavị thiên giai cường giả gồm hắn cùng Pháp Tổ, Đức Mãnh dẫn mấy trăm caothủ xuất phát từ Thần Vực tiến về Vĩnh hằng sâm lâm ở Nhân gian.

  Tu giả của hai giới đều chăm chú quan sát, họ biết sẽ có đại sự kiện phát sinh.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Trong Vòng tay Đàn Ông

  Nguyễn Thụy Long

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619303]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462933]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599758]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422954]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293793]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553478]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654818]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271028]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2227806]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982996]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969579]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540495]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448163]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420996]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196955]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134622]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059622]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051260]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010619]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010193]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943309]
  25.Quỷ Bảo [902328]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899542]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888238]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864607]
  29.Hắc Nho [833750]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825681]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825148]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739748]
  33.Tru Tiên [738187]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729940]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649698]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617377]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590070]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554389]
  39.Hoàn Hảo [551631]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526543]
  41.Tầm Tần Ký [503840]
  42.Thiên Đường [448117]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441781]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435760]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434699]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422489]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412298]
  48.Cậu Chó [408899]
  49.If You Are Here [408411]
  50.Từ Khi Có Em [397358]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm