hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 340

  Mười năm

  Trong gió thu lạnh lẽo, Thần Nam đi từ tòa trấn thành này sang trấn thànhkhác, lưu lãng không có mục đích, thân ảnh cô tịch lộ rõ vẻ mất mát,tuy thân thể hiên ngang nhưng nhìn theo bóng lưng không khỏi khiếnngười ta có cảm giác bi thương.

  Quẳng ma đao, bỏ hung kích,những năm tháng phong vân không còn trở lại, trôi qua như mây khói.Cường giả tung hoành thiên địa giờ thành phế nhân.

  Từ đỉnh caorơi xuống hố băng, hắn không hề phát cuồng, không kêu gào mà lặng lẽđối diện với, lang thang khắp các trấn thanh, không hề có ý định dừngchân.

  Tốc độ thần lực tan biến cực nhanh, chỉ nửa tháng từ đệlục giai cảnh giới xuống đệ ngũ giai, với tốc độ này... tình cảnh của hắnvô cùng ảm đạm.

  Đang lúc thanh niên hừng hực nhưng dung mạo lạinhư một trung niên nhân ngoài ba mươi, mái tóc lấm tấm sợi bạc. Hiệntại hắn không muốn làm một tu giả, chỉ cố gắng hòa vào biển người,không hiểu trong những năm tháng hữu hạn còn lại sẽ làm được gì.

  Trời rải hoa tuyết, hắn với tà áo đơn bạc đi trong gió lạnh bập bùng. Vào tiết đông lạnh, hắn thường ho ra máu.

  Thấtphách của Thái cổ quân vương hoàn toàn tan ra hóa thành tuyệt sát kiếmphách, sức mạnh hủy diệt này ngay cả Thần gia bát hồn cũng phải trọngthương. Bát hồn ly thể rồi mà hắn không chết tại trận đã là kì tích.

  Hiện tại thân thể hắn vô cùng hư nhược, tuy vẫn vươn thẳng lên những không còn vững chãi như xưa.

  Đôngđại lục có ba đại quốc. Sở quốc ở phía tây, Bái Nguyệt quốc phía bắc,An Bình quốc phía nam, còn lại là các chư hầu tiểu quốc. Đương nhiên bađại quốc không phải là bá chủ bởi ở phương bắc xa xôi, bên ngoài biêncảnh Bái Nguyệt quốc, trên đại thảo nguyên còn có một nhóm dân tộc dumục.

  Tuy không lập quốc, các bộ lạc phân tán nhưng đó là một dântộc cực mạnh, họ thỉnh thoảng lại nam hạ quấy nhiễu Bái Nguyệt quốc.Với những du mục cường giả khát máu này, các dân tộc phương nam chỉ làcừu cho họ nuôi béo, mỗi mùa đến cướp phá một lần.

  Mua đông nămđó Thần Nam đến Bái Nguyệt quốc, ở gần biên cảnh, hắn thấy cảnh báchtính khổ sở trăm bề, khung cảnh thê thảm nhà tan cửa nát, bóng dáng dântộc sống trên lưng ngựa đến cướp bóc chợt khiến hắn thấy được trongnhững năm tháng cuối đời này có việc để làm.

  Hắn trở thành mộtbiên quan lão binh đặc thù, đầu đã bạc, lại ho ra máu, vốn không bị gọiđi làm biên binh nhưng khi hắn dùng một quyền đánh tan bia đá thì đượcphá cách thu nhận.

  Dù lúc đó hắn từ ngũ giai chi cảnh sa xuống tam giai cảnh giới.

  Cầmthành trường đao đã lâu không dùng, hắn cảm giác máu chảy nhanh hơn,trái tim cô tịch phảng phất có thêm sức sống. Dù gì hắn cũng là một tuluyện giả, có quên tất cả thì chiến ý thấm vào cốt tủy cũng không thểmài xóa hết được.

  Từ đó biên cảnh có thêm một lão binh bất tử. Tuy bệnh hoạn nhưng lần nào hắn cũng ngoan cường đúng dậy trong núi thây biển máu.

  Xông lên đầu, rút đi sau cùng.

  Tuythân thể phế tàn, khí huyết hư nhược, không thể chấn nhiếp thiên địanhưng liên tục chìm trong những trận chiến sinh tử, hắm tựa hồ tìm đượcđiểm kết thúc sau cùng cho sinh mệnh.

  Không thể đấu với những nhân vật như Hắc Khởi nhưng hắn muốn bất diệt chiến ý trong lòng sống dậy tại một chiến trường khác.

  Không còn vạn người dõi theo, không bị chú ý nữa, hiện tại hắm cứ lặng lẽ giết địch.

  Ba năm trôi qua, vị lão binh thân thể yếu nhược dần, cơ hồ không chịu nổi bao lâu nữa.

  Khôngai biết "Trung niên nhân" đầu tóc hoa râm này là nhân vật từng cùngtranh đấu với Cái Thế quân vương Hắc Khởi, không biết hắn từng tunghoành thiên địa.

  Trong ba năm này, khí huyết của hắn càng suytàn, tuy tử vong đến thật chậm nhưng thần lực đã triệt để suy kiệt,chiến lực chỉ đạt nhất giai.

  Lão binh từng tay không diệt địch,hiện tại động tác ngày một chậm chạp, thân thể yếu dần nhưng thủy chungkhông chịu rời khỏi chiến trường, quân sĩ ở biên quan đều thấy lòng đauđớn.

  Một vị tướng quân không nỡ thấy lão binh từng giết địch vôsố lại thân tử sa trường, không chỉ một lần hạ lệnh đề thăng quân hàmđể hắn cách xa chiến trường nhưng đều bị lão binh cự tuyệt.

  "Kẻ sĩ về già, tráng chí chưa tắt." Vị tướng quân nọ hổ mục đượm lệ.

  Tướngquân không biết quá khứ của hắn nhưng biết hắn có những chuyện khôngthể nói ra, phần nào hiểu được mong muốn của hắn - chiến tử sa trường!

  Đúngthế, Thần Nam muốn tàn mệnh lưu lại chiến trường. Hắn biết mình khôngthể đấu với Hắc Khởi lần nữa nhưng từng là cường giả chấn nhiếp thiênđịa, chiến tử là kết cục tốt nhất, cũng là tâm nguyện sau cùng của hắn.

  Nhưngcuối cùng hắn không được thỏa nguyện. Thân thể suy nhược dần, trở thànhnhư người thường, thấy binh sĩ chảy nước mắt đi theo chặn đao cho mình,hắn buồn bã rời khỏi chiến trường và biên quan.

  Đầu tóc hoa râm,dung mạo tiều tụy như người bốn mươi tuổi, thân thể suy bại như lãonhân, binh sĩ chảy nước mắt tống biệt hắn. Thần Nam cầm theo thanh đao,lặng lẽ ra đi, lưu lại bóng dáng cô tịch, chơ vơ.

  Ba năm nữatrôi qua, tuy cái chết đến chậm hẳn nhưng hắn cũng phi thường suynhược. Hiện tại thể chất của hắn kém xa thường nhân, đã đi khắp Đôngthổ đại lục nhưng mấy trọng địa muốn tới vẫn chưa đi lần nào.

  Đến năm thứ bảy, dự cảm được tuế nguyệt không còn nhiều, hắn mới quyết định đi thăm mấy nơi.

  ThầnMa lăng viên là nơi hắn định đến cuối cùng, từ đó sinh ra thì cũng nêntiêu vong ở đó. Không thể chết trên chiến trường, vậy quay về khởi điểmcũng không tệ.

  Nhưng sau cùng hắn lại đến đó đầu tiên, đã chọncách lặng lẽ chết đi, thì để sinh tử vĩnh viễn thành một bí ẩn, khôngkhiến cho bằng hữu đau thương, hài tử buồn thảm. Nhìn Thần Ma lăng viênlà đủ rồi, hắn tự có nơi gửi nắm xương tàn.

  Tiếp theo, hắn muốn đến Bách Hoa cốc ở Côn Luân Huyền giới nhưng không thể. Đành buông tiếng thở dài.

  Khôngđến được Bách Hoa cốc, hắn lê tấm thân suy nhược đến Nhạn Đãng sơn, ởđây có những hồi ức đẹp nhất, năm xưa chính ở đây, hắn đã gặp một nữhài ngây thơ.

  Hắn lặng lẽ nhìn quái thạch trập trùng, thác đổsuối reo, sống hai năm trong tiểu sơn thôn phụ cận, nhớ về những chuyệncũ xa xưa.

  Rồi hắn cũng buông tiếng thở dài rời Nhạn Đãng sơn.Hắn thấy hổ thẹn với Vũ Hinh, từng thề phải giúp nàng sống lại, dùnhiều lần nỗ lực nhưng không thay đổi được gì, hiện tại càng không cónăng lực...

  Còn nhiều nơi muốn đi nhưng giờ không đủ thể lực, khí huyết suy vong, thân thể hư nhược cực điểm, không thể đi xa.

  Tậnnăm thứ mười, hắn mới bắt đầu hành trình vất vả đến Sở quốc đô thành,rồi sang Tây thổ một phen. Tuy biết hai tháng nữa có thể chết trênđường nhưng chỉ có liên tục cất bước, lòng hắn mới bình tĩnh.

  "Thần quy tuy thọ rồi cũng chết

  Đằng xà khó thoát kiếp trần ai."

  "Có lẽ, còn chưa rời khỏi Sở quốc, ta đã chết rồi?" Hắn lẩm bẩm.

  Gióthu lặng tắt. Thiên địa rải tuyết trắng màu lông ngỗng, trải ra mênhmang. Khắp nơi ánh lên màu bạc, lại là một mùa đông lạnh lẽo.

  Thần Nam y sam lam lũ, đầu tóc rối bù đi trong gió lạnh lùng, cắn bánh màn thầu người ta bố thí.

  Nếu bảo trong lòng không cay đắng là nói dối.

  Hắn từng tung hoành thiên địa, uy chấn Tam giới, vượt giới đại chiến, truy sát Thái cổ quân vương chạy như chó nhà có tang.

  Nhưnghắn không thấy mất mát gì to tát lắm, giờ đã tàn phế, tao ngộ thế nàykhông hẳn là đáng thương nhất, còn nhiều người khốn khổ hơn hắn.

  Từng cao cao tại thượng, chưa bao giờ thể nghiệm tư vị này, thành ra hắn có thêm cảm ngộ.

  Quay lại nhìn toàn thấy bi hoan ly hợp, tuy lòng còn tiếc nuối nhưng đời người như mộng, ai có thể mãi xênh xang?

  Dưới ánh trăng trong ngần, mặt đất ánh lên màu trắng mênh mang.

  ThầnNam tới ngoại vi Sở quốc đô thành, đạp lên lớp tuyết dày đặc, tiến vềmột tiểu trấn cách đó hai mươi dặm. Đi qua Sở đô, gặp đêm tuyết thếnày, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ.

  Năm xưa, cũng đêm tuyết thế này, hằng từng cùng một vị cố nhân ngắm tuyết thưởng nguyệt tại tiểu trấn đó.

  Long Vũ còn khỏe không?

  Hắncòn nhớ trong đêm đó, nàng khóc như mưa, kể cho hắn nghe những chuyệnvề Tiềm Long. Giờ sinh mệnh không còn mấy nỗi, tiện đường đi, hắn muốnghé qua.

  Mười năm qua rồi, hắn hòa vào bách tính, không quan tâm đến những việc của thần tiên, không biết cố nhân giờ ra sao.

  Quá nửa đêm, hắn mệt mỏi đến được tiểu trấn. Ở đây hình như không thay đổi gì, vẫn như thủa xưa khiến hắn hơi kinh ngạc.

  Khách sạn ngoài trấn đứng đơn côi trong tuyết, hắn lại cảm khái. Mười năm rồi! Cảnh vật vẫn vậy mà người đã khác.

  Ngày đó tu vi chưa đại thành, khẽ nhảy hắn cũng lên được nóc phòng nhưng giờ đành lặng lẽ ngồi trên tuyết nhìn vầng mình nguyệt.

  "Long Vũ, chúc muội cả đời bình an khoái lạc." Hắn nhìn lên vầng trăng trên không, lẩm bẩm: "Tiếp theo tới Tây đại lục..."

  Vôthanh vô tức, trên nóc nhà có thêm một thân ảnh diễm lệ như Quảng Hàntiên tử giáng lâm phàm trần, nàng ngồi trên nóc nhà nhìn vầng trăngsáng, đôi mắt đầy ánh nước.

  "Mười năm... muội ở đây mười năm đợihuynh, chưa từng rời nửa bước." Nàng không nhìn về phía Thần Nam, lờilẽ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt có lệ châu lăn dài.

  Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ gặp Long Vũ ở đây, nàng đã đợi hắn mười năm.

  "Cuối cùng huynh cũng đến, không để muội thất vọng."

  "Tiểuthư nhận sai người rồi." Hắn chật vật đứng dậy, lời lẽ vẫn giữ đượcbình tĩnh nhưng lòng đắng chát. Đầu tóc hoa râm, thân thể hư nhược hơicòng xuống, hắn giống một lão nhân về chiều, cất bước đi trên vùngtuyết mà không ngoái lại.

  "Dung mạo bị cải biến, lại suy lão,thần lực tan biến vô ảnh vô tung, khí tức hoàn toàn thay đổi. Nhưngmuội biết nhất định là huynh. Từ lúc huynh đặt chân vào tiểu trấn này,muội biết là huynh tới." Hai mắt Long Vũ ướt đầm, lớn tiếng hét: "Vìsao lại thế, thật ra xảy ra chuyện gì? Huynh đứng lại ngay."

  "Tiểu thư nhận sai người rồi." Thần Nam loạng choạng tiến bước nhưng thân hư thể nhược, hắn ngã xuống lớp tuyết.

  Long Nhi bay tới như Quảng Hàn tiên tử, lặng lẽ rơi lệ đỡ hắn dậy, run giọng hỏi: "Vì sao lại thế này?"

  "Tiểu thư nhận sai người rồi." Thần Nam muốn rút tay lại nhưng không được.

  "Vìsao? Sao lại thế này?" Long Vũ không nén nổi, khóc đến lạc giọng: "Nămxưa huynh vì Tiểu Thần Hi thi triển Nghịch Thiên thất ma đao chém chếtngũ giai tuyệt thế cao thủ Đào Nhiên, hào tình nam tử dám đối khángngàn quân đó đâu rồi? Nam tử anh vĩ từng cầm phương thiên họa kích tunghoành thiên thượng địa hạ, đại chiến cùng quân vương Hắc Khởi đã điđâu? Tránh chí hào tình từng coi thường thiên hạ của huynh đâu rồi. Vìsao không dám đối diện với một nữ tử yếu nhược như muội?"

  Thần Nam im lặng, chạm rãi quay lại, định khóc nhưng không còn nước mắt.

  LongVũ khóc thảm thiết: "Thần Nam...muội biết huynh từng gặp những chuyện vôcùng thống khổ nhưng huynh không nên trốn tránh. Bất kể xảy ra chuyệngì, huynh biến thành thế nào, trong lòng muội, huynh vĩnh viễn là huynhngày xưa..."

  "Xưa nay ta chưa từng trốn tránh..."


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Rồi Hết Chiến Tranh

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619089]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462513]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599220]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422581]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293265]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552969]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654411]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270546]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2225036]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982727]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969522]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540430]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447913]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420728]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196878]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134336]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059425]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051152]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010389]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010012]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943161]
  25.Quỷ Bảo [902210]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899465]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887972]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864496]
  29.Hắc Nho [833583]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825400]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824836]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739593]
  33.Tru Tiên [738072]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729790]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649567]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617253]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590048]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554244]
  39.Hoàn Hảo [551588]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526476]
  41.Tầm Tần Ký [503690]
  42.Thiên Đường [448088]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441561]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435734]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434426]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422407]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412124]
  48.Cậu Chó [408741]
  49.If You Are Here [408394]
  50.Từ Khi Có Em [397213]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm