hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 340

  Mười năm

  Trong gió thu lạnh lẽo, Thần Nam đi từ tòa trấn thành này sang trấn thànhkhác, lưu lãng không có mục đích, thân ảnh cô tịch lộ rõ vẻ mất mát,tuy thân thể hiên ngang nhưng nhìn theo bóng lưng không khỏi khiếnngười ta có cảm giác bi thương.

  Quẳng ma đao, bỏ hung kích,những năm tháng phong vân không còn trở lại, trôi qua như mây khói.Cường giả tung hoành thiên địa giờ thành phế nhân.

  Từ đỉnh caorơi xuống hố băng, hắn không hề phát cuồng, không kêu gào mà lặng lẽđối diện với, lang thang khắp các trấn thanh, không hề có ý định dừngchân.

  Tốc độ thần lực tan biến cực nhanh, chỉ nửa tháng từ đệlục giai cảnh giới xuống đệ ngũ giai, với tốc độ này... tình cảnh của hắnvô cùng ảm đạm.

  Đang lúc thanh niên hừng hực nhưng dung mạo lạinhư một trung niên nhân ngoài ba mươi, mái tóc lấm tấm sợi bạc. Hiệntại hắn không muốn làm một tu giả, chỉ cố gắng hòa vào biển người,không hiểu trong những năm tháng hữu hạn còn lại sẽ làm được gì.

  Trời rải hoa tuyết, hắn với tà áo đơn bạc đi trong gió lạnh bập bùng. Vào tiết đông lạnh, hắn thường ho ra máu.

  Thấtphách của Thái cổ quân vương hoàn toàn tan ra hóa thành tuyệt sát kiếmphách, sức mạnh hủy diệt này ngay cả Thần gia bát hồn cũng phải trọngthương. Bát hồn ly thể rồi mà hắn không chết tại trận đã là kì tích.

  Hiện tại thân thể hắn vô cùng hư nhược, tuy vẫn vươn thẳng lên những không còn vững chãi như xưa.

  Đôngđại lục có ba đại quốc. Sở quốc ở phía tây, Bái Nguyệt quốc phía bắc,An Bình quốc phía nam, còn lại là các chư hầu tiểu quốc. Đương nhiên bađại quốc không phải là bá chủ bởi ở phương bắc xa xôi, bên ngoài biêncảnh Bái Nguyệt quốc, trên đại thảo nguyên còn có một nhóm dân tộc dumục.

  Tuy không lập quốc, các bộ lạc phân tán nhưng đó là một dântộc cực mạnh, họ thỉnh thoảng lại nam hạ quấy nhiễu Bái Nguyệt quốc.Với những du mục cường giả khát máu này, các dân tộc phương nam chỉ làcừu cho họ nuôi béo, mỗi mùa đến cướp phá một lần.

  Mua đông nămđó Thần Nam đến Bái Nguyệt quốc, ở gần biên cảnh, hắn thấy cảnh báchtính khổ sở trăm bề, khung cảnh thê thảm nhà tan cửa nát, bóng dáng dântộc sống trên lưng ngựa đến cướp bóc chợt khiến hắn thấy được trongnhững năm tháng cuối đời này có việc để làm.

  Hắn trở thành mộtbiên quan lão binh đặc thù, đầu đã bạc, lại ho ra máu, vốn không bị gọiđi làm biên binh nhưng khi hắn dùng một quyền đánh tan bia đá thì đượcphá cách thu nhận.

  Dù lúc đó hắn từ ngũ giai chi cảnh sa xuống tam giai cảnh giới.

  Cầmthành trường đao đã lâu không dùng, hắn cảm giác máu chảy nhanh hơn,trái tim cô tịch phảng phất có thêm sức sống. Dù gì hắn cũng là một tuluyện giả, có quên tất cả thì chiến ý thấm vào cốt tủy cũng không thểmài xóa hết được.

  Từ đó biên cảnh có thêm một lão binh bất tử. Tuy bệnh hoạn nhưng lần nào hắn cũng ngoan cường đúng dậy trong núi thây biển máu.

  Xông lên đầu, rút đi sau cùng.

  Tuythân thể phế tàn, khí huyết hư nhược, không thể chấn nhiếp thiên địanhưng liên tục chìm trong những trận chiến sinh tử, hắm tựa hồ tìm đượcđiểm kết thúc sau cùng cho sinh mệnh.

  Không thể đấu với những nhân vật như Hắc Khởi nhưng hắn muốn bất diệt chiến ý trong lòng sống dậy tại một chiến trường khác.

  Không còn vạn người dõi theo, không bị chú ý nữa, hiện tại hắm cứ lặng lẽ giết địch.

  Ba năm trôi qua, vị lão binh thân thể yếu nhược dần, cơ hồ không chịu nổi bao lâu nữa.

  Khôngai biết "Trung niên nhân" đầu tóc hoa râm này là nhân vật từng cùngtranh đấu với Cái Thế quân vương Hắc Khởi, không biết hắn từng tunghoành thiên địa.

  Trong ba năm này, khí huyết của hắn càng suytàn, tuy tử vong đến thật chậm nhưng thần lực đã triệt để suy kiệt,chiến lực chỉ đạt nhất giai.

  Lão binh từng tay không diệt địch,hiện tại động tác ngày một chậm chạp, thân thể yếu dần nhưng thủy chungkhông chịu rời khỏi chiến trường, quân sĩ ở biên quan đều thấy lòng đauđớn.

  Một vị tướng quân không nỡ thấy lão binh từng giết địch vôsố lại thân tử sa trường, không chỉ một lần hạ lệnh đề thăng quân hàmđể hắn cách xa chiến trường nhưng đều bị lão binh cự tuyệt.

  "Kẻ sĩ về già, tráng chí chưa tắt." Vị tướng quân nọ hổ mục đượm lệ.

  Tướngquân không biết quá khứ của hắn nhưng biết hắn có những chuyện khôngthể nói ra, phần nào hiểu được mong muốn của hắn - chiến tử sa trường!

  Đúngthế, Thần Nam muốn tàn mệnh lưu lại chiến trường. Hắn biết mình khôngthể đấu với Hắc Khởi lần nữa nhưng từng là cường giả chấn nhiếp thiênđịa, chiến tử là kết cục tốt nhất, cũng là tâm nguyện sau cùng của hắn.

  Nhưngcuối cùng hắn không được thỏa nguyện. Thân thể suy nhược dần, trở thànhnhư người thường, thấy binh sĩ chảy nước mắt đi theo chặn đao cho mình,hắn buồn bã rời khỏi chiến trường và biên quan.

  Đầu tóc hoa râm,dung mạo tiều tụy như người bốn mươi tuổi, thân thể suy bại như lãonhân, binh sĩ chảy nước mắt tống biệt hắn. Thần Nam cầm theo thanh đao,lặng lẽ ra đi, lưu lại bóng dáng cô tịch, chơ vơ.

  Ba năm nữatrôi qua, tuy cái chết đến chậm hẳn nhưng hắn cũng phi thường suynhược. Hiện tại thể chất của hắn kém xa thường nhân, đã đi khắp Đôngthổ đại lục nhưng mấy trọng địa muốn tới vẫn chưa đi lần nào.

  Đến năm thứ bảy, dự cảm được tuế nguyệt không còn nhiều, hắn mới quyết định đi thăm mấy nơi.

  ThầnMa lăng viên là nơi hắn định đến cuối cùng, từ đó sinh ra thì cũng nêntiêu vong ở đó. Không thể chết trên chiến trường, vậy quay về khởi điểmcũng không tệ.

  Nhưng sau cùng hắn lại đến đó đầu tiên, đã chọncách lặng lẽ chết đi, thì để sinh tử vĩnh viễn thành một bí ẩn, khôngkhiến cho bằng hữu đau thương, hài tử buồn thảm. Nhìn Thần Ma lăng viênlà đủ rồi, hắn tự có nơi gửi nắm xương tàn.

  Tiếp theo, hắn muốn đến Bách Hoa cốc ở Côn Luân Huyền giới nhưng không thể. Đành buông tiếng thở dài.

  Khôngđến được Bách Hoa cốc, hắn lê tấm thân suy nhược đến Nhạn Đãng sơn, ởđây có những hồi ức đẹp nhất, năm xưa chính ở đây, hắn đã gặp một nữhài ngây thơ.

  Hắn lặng lẽ nhìn quái thạch trập trùng, thác đổsuối reo, sống hai năm trong tiểu sơn thôn phụ cận, nhớ về những chuyệncũ xa xưa.

  Rồi hắn cũng buông tiếng thở dài rời Nhạn Đãng sơn.Hắn thấy hổ thẹn với Vũ Hinh, từng thề phải giúp nàng sống lại, dùnhiều lần nỗ lực nhưng không thay đổi được gì, hiện tại càng không cónăng lực...

  Còn nhiều nơi muốn đi nhưng giờ không đủ thể lực, khí huyết suy vong, thân thể hư nhược cực điểm, không thể đi xa.

  Tậnnăm thứ mười, hắn mới bắt đầu hành trình vất vả đến Sở quốc đô thành,rồi sang Tây thổ một phen. Tuy biết hai tháng nữa có thể chết trênđường nhưng chỉ có liên tục cất bước, lòng hắn mới bình tĩnh.

  "Thần quy tuy thọ rồi cũng chết

  Đằng xà khó thoát kiếp trần ai."

  "Có lẽ, còn chưa rời khỏi Sở quốc, ta đã chết rồi?" Hắn lẩm bẩm.

  Gióthu lặng tắt. Thiên địa rải tuyết trắng màu lông ngỗng, trải ra mênhmang. Khắp nơi ánh lên màu bạc, lại là một mùa đông lạnh lẽo.

  Thần Nam y sam lam lũ, đầu tóc rối bù đi trong gió lạnh lùng, cắn bánh màn thầu người ta bố thí.

  Nếu bảo trong lòng không cay đắng là nói dối.

  Hắn từng tung hoành thiên địa, uy chấn Tam giới, vượt giới đại chiến, truy sát Thái cổ quân vương chạy như chó nhà có tang.

  Nhưnghắn không thấy mất mát gì to tát lắm, giờ đã tàn phế, tao ngộ thế nàykhông hẳn là đáng thương nhất, còn nhiều người khốn khổ hơn hắn.

  Từng cao cao tại thượng, chưa bao giờ thể nghiệm tư vị này, thành ra hắn có thêm cảm ngộ.

  Quay lại nhìn toàn thấy bi hoan ly hợp, tuy lòng còn tiếc nuối nhưng đời người như mộng, ai có thể mãi xênh xang?

  Dưới ánh trăng trong ngần, mặt đất ánh lên màu trắng mênh mang.

  ThầnNam tới ngoại vi Sở quốc đô thành, đạp lên lớp tuyết dày đặc, tiến vềmột tiểu trấn cách đó hai mươi dặm. Đi qua Sở đô, gặp đêm tuyết thếnày, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ.

  Năm xưa, cũng đêm tuyết thế này, hằng từng cùng một vị cố nhân ngắm tuyết thưởng nguyệt tại tiểu trấn đó.

  Long Vũ còn khỏe không?

  Hắncòn nhớ trong đêm đó, nàng khóc như mưa, kể cho hắn nghe những chuyệnvề Tiềm Long. Giờ sinh mệnh không còn mấy nỗi, tiện đường đi, hắn muốnghé qua.

  Mười năm qua rồi, hắn hòa vào bách tính, không quan tâm đến những việc của thần tiên, không biết cố nhân giờ ra sao.

  Quá nửa đêm, hắn mệt mỏi đến được tiểu trấn. Ở đây hình như không thay đổi gì, vẫn như thủa xưa khiến hắn hơi kinh ngạc.

  Khách sạn ngoài trấn đứng đơn côi trong tuyết, hắn lại cảm khái. Mười năm rồi! Cảnh vật vẫn vậy mà người đã khác.

  Ngày đó tu vi chưa đại thành, khẽ nhảy hắn cũng lên được nóc phòng nhưng giờ đành lặng lẽ ngồi trên tuyết nhìn vầng mình nguyệt.

  "Long Vũ, chúc muội cả đời bình an khoái lạc." Hắn nhìn lên vầng trăng trên không, lẩm bẩm: "Tiếp theo tới Tây đại lục..."

  Vôthanh vô tức, trên nóc nhà có thêm một thân ảnh diễm lệ như Quảng Hàntiên tử giáng lâm phàm trần, nàng ngồi trên nóc nhà nhìn vầng trăngsáng, đôi mắt đầy ánh nước.

  "Mười năm... muội ở đây mười năm đợihuynh, chưa từng rời nửa bước." Nàng không nhìn về phía Thần Nam, lờilẽ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt có lệ châu lăn dài.

  Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ gặp Long Vũ ở đây, nàng đã đợi hắn mười năm.

  "Cuối cùng huynh cũng đến, không để muội thất vọng."

  "Tiểuthư nhận sai người rồi." Hắn chật vật đứng dậy, lời lẽ vẫn giữ đượcbình tĩnh nhưng lòng đắng chát. Đầu tóc hoa râm, thân thể hư nhược hơicòng xuống, hắn giống một lão nhân về chiều, cất bước đi trên vùngtuyết mà không ngoái lại.

  "Dung mạo bị cải biến, lại suy lão,thần lực tan biến vô ảnh vô tung, khí tức hoàn toàn thay đổi. Nhưngmuội biết nhất định là huynh. Từ lúc huynh đặt chân vào tiểu trấn này,muội biết là huynh tới." Hai mắt Long Vũ ướt đầm, lớn tiếng hét: "Vìsao lại thế, thật ra xảy ra chuyện gì? Huynh đứng lại ngay."

  "Tiểu thư nhận sai người rồi." Thần Nam loạng choạng tiến bước nhưng thân hư thể nhược, hắn ngã xuống lớp tuyết.

  Long Nhi bay tới như Quảng Hàn tiên tử, lặng lẽ rơi lệ đỡ hắn dậy, run giọng hỏi: "Vì sao lại thế này?"

  "Tiểu thư nhận sai người rồi." Thần Nam muốn rút tay lại nhưng không được.

  "Vìsao? Sao lại thế này?" Long Vũ không nén nổi, khóc đến lạc giọng: "Nămxưa huynh vì Tiểu Thần Hi thi triển Nghịch Thiên thất ma đao chém chếtngũ giai tuyệt thế cao thủ Đào Nhiên, hào tình nam tử dám đối khángngàn quân đó đâu rồi? Nam tử anh vĩ từng cầm phương thiên họa kích tunghoành thiên thượng địa hạ, đại chiến cùng quân vương Hắc Khởi đã điđâu? Tránh chí hào tình từng coi thường thiên hạ của huynh đâu rồi. Vìsao không dám đối diện với một nữ tử yếu nhược như muội?"

  Thần Nam im lặng, chạm rãi quay lại, định khóc nhưng không còn nước mắt.

  LongVũ khóc thảm thiết: "Thần Nam...muội biết huynh từng gặp những chuyện vôcùng thống khổ nhưng huynh không nên trốn tránh. Bất kể xảy ra chuyệngì, huynh biến thành thế nào, trong lòng muội, huynh vĩnh viễn là huynhngày xưa..."

  "Xưa nay ta chưa từng trốn tránh..."


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Ngày Mới

  Thạch Lam

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646569]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502465]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639594]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471202]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340754]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600449]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689668]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2491962]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300280]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010335]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548846]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469973]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445615]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150591]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078600]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062549]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028758]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026387]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959411]
  25.Quỷ Bảo [921679]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907531]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905271]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876907]
  29.Hắc Nho [852100]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843105]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840045]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755961]
  33.Tru Tiên [747740]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745067]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661885]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622388]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592482]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557770]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536770]
  41.Tầm Tần Ký [511931]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456191]
  43.Thiên Đường [452684]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450809]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439777]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427339]
  48.Cậu Chó [417214]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408161]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm