hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 668 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 330

  Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng

  Thần Nam vào Đỗ gia Huyền giới, sai ba con thần thú đi nơi khác, để mạo hiểm không nên cho chúng tham dự, mình hắn là đủ.

  Ba con thần thú không nói gì, trong thời khắc liên quan đến sinh tử, cần gì nói nhiều, tất cả không cần biểu lộ bằng lời.

  Lúcnày trong Huyền giới, hủ thi xú khí xung thiên, Thần Nam đành ẩn vàohoa cốc rộng mấy chục dặm bị đưa đến đây. Trong đó hoa tươi đua nở, mùithơm thấm vào tâm tì theo gió bay xa, không khí thanh tân, khác hẳn vớicảnh tượng địa ngục cách đó không xa.

  Hắn vào hoa cốc, có cảmgiác dao động dị thường, thủy chung vẫn cho rằng hoa cốc là một nhụcthể cực lớn, chứ không đơn giản là mấy lớp đất.

  Bạch ngọc trùngvẫn bị phong ấn nhưng hắn ý thức được rằng lúc Hắc Khởi đột nhiên tới,thả nó ra không hiểu nó đã súc tích đủ sức mạnh chưa? Đó là vấn đề quantrọng, bằng không sẽ bị Thái cổ quân chủ làm thịt.

  Nhất định phải giao đàm với nó một phen, dùng lời lẽ sáo rỗng cũng được.

  Hắnlại lấy hộp ngọc ra, triệu hoán Thiên Quỷ tới ẩn thân trong bóng tốirồi bố trí xung quanh thành chân không, tránh không để nửa tia linh khínhập vào.

  Mỗi lần thấy con trùng trắng như ngọc này, trong lòngThần Nam lại dấy lên cảm giác cực kì hoang đường, gần như không chânthật, một thiên giai cường giả lại xuất hiện với bộ dạng này...

  "Ngươi thấy buồn cười lắm sao?" Bạch ngọc trùng phát ra thần thức dao động lạnh lùng.

  ThầnNam cả kinh, linh thức của đối phương quá sắc bén, thậm chí đáng sợ,hắn vừa có ý nghĩ mà con trùng lại nắm được tâm linh dao động.

  "Tanói rồi, thân phận của ta rất lớn, có thể cho ngươi cả Tây thổ Thiêngiới. Chỉ cần ngươi thả ta, để ta vào hoa cốc là được." Nó nói đến đây,Thần Nam cảm giác trong đôi mắt nó ánh lên nét tham lam.

  Dấu hiệu không lành, xem ra con bạch ngọc trùng tựa hồ không phải bậc chính nghĩa gì.

  "Tiềnbối chắc không nhận ra, chúng ta không nên giở trò với nhau nữa, aicũng hiểu rõ nhau, tại hạ e ngài khi thả tiền bối, người đầu tiên bịgiết là mình."

  "Ngươi không cần lo, chúng ta sao lại hạ mình ngang với ngươi, hơn nữa là ngươi vô ý."

  "Xin hỏi tiền bối, cần bao lâu mới khôi phục nguyên khí xong?" Thần Nam quan tâm nhất đến vấn đề này.

  "Đại khái cần vài ngàn năm." Bạch ngọc trùng đáp ngay.

  NhưngThần Nam không tin, lại hỏi: "Tại hạ chỉ cần thả tiền bối vào hoa cốclà xong? Không cần phá phong ấn, bỏ bản thể trong trái tim màu lam rasao?"

  "Không cần, chỉ cần thả ta vào hoa cốc là xong."

  Thần Nam lập tức lại hồ nghi, hình như hơi khác thường, sao có thể bỏ đi bản thể mà không cần tới nữa?

  "Được rồi, tại hạ sẽ nhanh chóng khiến tiền bối đạt thành tâm nguyện." Hắn không buồn khách khí phong ấn hộp ngọc.

  Đoạnhắn tìm khắp hoa cốc xem có ẩn bí gì mà khiến bạch ngọc trùng bỏ đi bảnthể, lẽ nào hoa cốc khiến nó khôi phục nguyên khí thật sự?

  Hắnlại lần xuống lòng đất, phí lực mở từng đạo cấm chế, đến gần trái timmàu lam khổng lồ, quả nhiên nó vẫn đang chầm chậm đập, vô tận huyếtdịch tràn ra, hóa thành sức mạnh khủng khiếp trùm lên tấm màng màu lam.

  Thần Nam dừng lại trước vết vứt do bạch ngọc trùng cắn, giở thiên nhãn nhìn vào lão nhân co ro nằm trong không trung.

  Hắntuy cảm giác được thể nội lão nhân có khí tức cực mạnh như Thái cổ hungthú nhưng cũng cảm ứng được một tia tường hòa khí tức.

  Hắn không hiểu sao lại thấy chua xót, cơ hồ bị cỗ khí tức yếu ớt đó cảm nhiễm.

  Quansát hồi lâu, lão giả gầy gò, khô kiệt như một lão nhân đơn côi lúc sắpđi hết cuộc đời, không còn chỗ dựa, co lại như anh nhi, vô cùng đángthương.

  "Không... nên... tin..."

  Đột nhiên dao động tinh thần cơ hồ không nghe tấy từ khe nứt truyền ra.

  Thần Nam cả kinh, lạc giọng hỏi: "Tiền... tiền bối là..."

  Không có hồi đáp nhưng hắn phát giác nguồn gốc dao động từ lão nhân đáng thương kia.

  Hắn ngẩn ra, lẽ nào bạch ngọc trùng không phải là nguyên thần của lão nhân, trái tim màu lam phog ấn tới hai người?

  "Đólà...một vị Pháp Tổ từ Thái cổ...là một trong những cổ ma pháp sư... mạnhnhất năm xưa...nói cho đúng....hắn mà một trong những Tây phương ma pháp tổthần."

  "A" Thần Nam cả kinh, không thể tin nổi bạch ngọc trùng quả nhiên là ma pháp tổ thần.

  "Không hiểu so với Không Gian chi thần và Thời Gian chi thần thế nào?" Thần Nam quan tâm đến vấn đề này.

  Hồi lâu vẫn không có lời đáp, xem ra lão nhân trong trái tim rất hư nhược, nói một câu cần nghỉ khá lâu khôi phục nguyên khí.

  Nửa khắc sau, dao động tinh thần yếu ớt truyền ra: "Gần đạt đến...mức của Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần."

  Tin tức chấn động. Nên biết lưỡng thần gần như là cường giả mạnh nhất xưa nay của Tây phương Thiên giới.

  "Tiền bối là ai, sao lại ở đây, Pháp Tổ kia vì sao lại biến thành một con trùng?" Trong lòng Thần Nam đầy nghi vấn.

  "Ta là... một lão trùng tử...đến từ.... Côn Luân của Nhân gian..."

  Trongóc Thần Nam lóe lên điện quang, nghĩ ngay đến một thiên giai nhân vậttrong truyền thuyết - Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng. Hắn sớm cảm giác lớpđất có gì đó không ổn, lại giống như tấm thân huyết nhục, nếu khôngđoán lầm thì đó là cự dũng (con nhộng) biến hóa thất bại.

  "Tiền bối là Yêu tổ Kim Dũng?"

  "Là... ta..."

  Quả nhiên là Kim Dũng, thiên giai cường giả năm xưa đã thất tung vô số năm, không ngờ lại bị khốn ở đây.

  "Tiền bối sao lại bị khốn ở đây, thật ra là chuyện gì?"

  Thái Thượng Yêu tổ tốn hết mấy thời thần, ngắt quãng kể lại đại khái tình huống.

  KimDũng, một trong những cường giả mạnh nhất của Yêu tộc là một con trùngyếu ớt nhất tu thành Yêu tổ hùng mạnh, đương nhiên phải trải qua vô vàngian khổ. Từ tầng thấp nhất của Yêu tộc tu lên chậm hơn thần thú nhiều.

  Y đạt được thành tựu này quả là kì tích.

  Nhưngvì luôn khát vọng đột phá, khi đạt đến thiên giai chi cảnh liền sangTây phương, định từ những lĩnh vực mới mẻ tìm cơ hội đột phá.

  Trong lúc vô ý, y tiến vào nơi tinh thần hệ Pháp Tổ La Khải Nhĩ ngủ, bắt đầu sa vào vòng tranh đấu nhiều năm với sinh tử.

  Nămxưa trong trận chiến Thái cổ, chúng cường rơi rụng, La Khải Nhĩ là mộttrong những cường giả hàng đầu Tây phương nên không tránh khỏi trườngác chiến, không may bị tan xương nát thịt. Nhưng y là tinh thần hệ pháptổ, tinh thần tu vi cao siêu thế gian hiếm có.

  Một tia linh thứckhông tan giữ cho y trong thời khắc nguy cơ gửi thân vào một con trùng,cũng là bạch ngọc trùng mà Thần Nam nhìn thấy, nên sau cùng không tịchdiệt.

  Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng vô ý tiến vào nơi y ngủ, đãđánh thức y dậy. Tu vi của Kim Dũng cực cao, tự nhiên cảm ứng được thầnthức tu vi cực mạnh của đối phương, sinh ra hiếu kì, hai bên giao lưu.

  PhápTổ La Khải Nhĩ là Thái cổ cường giả, chỉ giao lưu qua qua cũng khiếnKim Dũng cực kì kinh ngạc, thu hoạch rất lớn, từ đó hai người vừa làthầy vừa là bạn của nhau.

  Kim Dũng hoàn toàn không biết Pháp Tổ đã bày bố sẵn nhắm vào mình.

  KimDũng xuất hiện khác nào ân tứ của trời cao ban xuống cho La Khải Nhĩ. Ybiết Đông phương có một môn thần công uy lực kì tuyệt là Thái Thượngvong tình lục, nghe nói môn thần công này thoát thai từ ảo hóa chi phápcủa nhộng tằm.

  Giờ có một thiên giai thần dũng tìm đến, với Pháp Tổ lấy bản thể là trùng, quả thật cơ duyên không thể lớn hơn.

  Thiêngiai tàm dũng sớm muộn cũng phải biến hóa, tuy không đạt được thành quảkinh hồn như Thái Thượng vong tình lục nhưng Pháp Tổ thân là trùng, màtham cứu được ảo bí cũng đạt được nhiều lợi ích.

  Lúc đối phươngbiến hóa, y là trùng thần, tất nhiên cảm ngộ được, sau khi hiểu đượckiểu biến hóa đó, chưa biết chừng sẽ khôi phục thực lực đỉnh cao nămxưa, thậm chí có thể vượt qua.

  Sau cùng Kim Dũng cũng biến hóa,âm mưu của Pháp Tổ cũng bắt đầu. Y cổ vũ Kim Dũng chọn địa điểm tiếnhành loại biến hóa nguy hiểm nhất, y dùng tinh thần ma pháp khống chếdanh túc của các hệ thần linh trong Thần Vực, từ đó Thần Vực mới cóthần bí cấm địa.

  Kim Dũng chưa từng phòng bị y, vạn lần không ngờ trong lúc quan trọng lại bị trọng thương tinh thần.

  PhápTổ quả thật hiểu được một ít ảo bí nhưng không bằng lòng, lại sợ bảnthân thất bại nên muốn trực tiếp hưởng luôn thành quả biến hóa của KimDũng, cướp tinh hoa của cự dũng, nên trong lúc quan trọng, không ngầnngại xuất thủ.

  Trước lúc chết Kim Dũng phản đòn, dùng trái timkhổng lồ của bản thể khốn La Khải Nhĩ vào trong, còn tinh hoa của cựdũng liên tục bổ sung cho sức mạnh phong ấn.

  Cả Pháp Tổ và KimDũng biến hóa thất bại cùng bị khốn trong trái tim màu lam. Nhiều nămqua đi, trong thân thể cự dũng bị Pháp Tổ bị Pháp Tổ bố trí ma pháp cấmchế, cự dũng khô hết thịt, xương nhưng huyết dịch vẫn còn sức sống, sứcmạnh còn giữ lại trong tàn thể.

  Tinh thần thụ trọng thương khiếnKim Dũng gần như gục ngã, toàn bộ sức mạnh trong lúc biến hóa chưa xongbị Pháp Tổ hút, hơn nữa y lại thi triển tinh thần hệ cấm chế đáng sợtrong thân thể cự dũng. Pháp Tổ dựa vào sức mạnh cướp được, kinh quánhiều năm tháng, sau cùng cũng xé được một góc phong ấn.

  Nhưng lúc xé xong, sắp hút sạch sức mạnh của Kim Dũng thì Thần Nam xuất hiện khiến Pháp Tổ đang hư nhược tuyệt vọng cực điểm.

  ThầnNam hiểu ngọn nguồn, nhớ đến việc Pháp Tổ hiểu được suy nghĩ liền ướtđầm mồ hôi lạnh. Tổ thần tà ác này hình như đã khôi phục một phần sứcmạnh tinh thần, nếu không có Thiên Quỷ bảo vệ, chắc y đã thi triển tinhthần ma pháp công kích.

  "Tiền bối, phải làm thế nào mới cứu được ngài?" Thần Nam hỏi.

  "PhápTổ không còn... sau này ta tự cứu được mình...quan trọng là...không để hắnhút mất sức mạnh... ẩn chứa trong cự dũng. Hắn là trùng thân, nắm được ảobí, nếu có thêm sức mạnh cùng thuộc tính, thật không dám tưởng tượng..."

  "Tiền bối yên tâm, tại hạ quyết không cho hắn vênh vang, tuy không giết được nhưng có thể vĩnh viễn phong ấn."

  Thần Nam cảm giác Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng quá bi thảm.

  "Ta tựa hồ...cảm ứng thấy... một cỗ tuyệt vọng sát ý, thật ra là sao?" Hồi lâu sau, Kim Dũng lại lên tiếng.

  Nghĩ đến việc Hắc Khởi sẽ tới, Thần Nam nhức hết óc, nói qua loa tình huống.

  Lầnnày Kim Dũng trầm mặc mất một thời thần mới phát ra dao động tinh thần:"Thả Pháp Tổ ra, để hắn hút sức mạnh của cự dũng đối phó Hắc Khởi."

  "Sao được?" Thần Nam phản đối: "Loại tà ác đó sao có thể cho hắn lấy được sức mạnh vốn thuộc về tiền bối."

  "Ta cần tu dưỡng... rất lâu, còn hắn... chỉ cần hút được sức mạnh của cự dũng...là đấu được với Hắc Khởi."

  Thần Nam trầm mặc.

  "Ngươnên biết...cân nhắc nặng nhẹ, để hắn hút... sức mạnh của cự dũng, cắtđứt...huyết quản nối với trái tim...mang trái tim màu lam... đi khỏi đây..."

  Thần Nam cảm giác trong lòng chua xót cho Kim Dũng.

  Hắnkhâm phục, cảm động trước tình cảm cao thượng của Yêu tổ, để đối phóThái cổ quân chủ Hắc Khởi nên Kim Dũng cam nguyện thành toàn cho đạicừu nhân.

  "Theo ngươi nói... lúc sát thần Hắc Khởi vượt giới... tới,sẽ phát ra... sinh mệnh năng lượng dao động cực lớn...thì thả Pháp Tổ...lúcHắc Khởi tiến vào giới này, Pháp Tổ cũng hoàn thành xong...làm theo tabảo, ngươi nên biết...cân nhắc nặng nhẹ."

  Lúc đến đây, Thần Namvốn định mượn sức Pháp Tổ, biết được chân tướng rồi, hắn lại khôngmuốn. Nhưng những lời tang thương của Thái Thượng Yêu tổ liên tục vanglên bên tai: "Ngươi nên biết...cân nhắc nặng nhẹ..."

  Để đối kháng Hắc Khởi, Kim Dũng cam nguyện hi sinh một đời khổ tu khiến trong lòng Thần Nam vô cùng cảm động, đau thương.

  Sau cùng, hắn làm theo lời Kim Dũng chỉ điểm, dùng bí pháp đưa trái tim vào nội thiên địa.

  Ngàythứ ba, ma đao phát ra tuyệt vọng sát ý xung thiên, trong không gianchi môn tràn ra dao động sinh mệnh năng lượng kịch liệt, tuyệt thế sátthần Hắc Khởi sắp vượt giới tiến sang.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tường Vi

  Thiều Giang

  1.Tinh Thần Biến [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5618923]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462200]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599029]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422014]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293051]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552517]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654218]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270305]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2223396]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982535]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969505]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540386]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447636]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420526]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196829]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1133937]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059341]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051063]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010221]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1009908]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943069]
  25.Quỷ Bảo [901873]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899429]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887813]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864430]
  29.Hắc Nho [833344]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825284]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824644]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739498]
  33.Tru Tiên [738015]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729734]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649477]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617191]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590033]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554124]
  39.Hoàn Hảo [551564]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526399]
  41.Tầm Tần Ký [503449]
  42.Thiên Đường [448049]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441421]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435719]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434224]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422328]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412060]
  48.Cậu Chó [408535]
  49.If You Are Here [408383]
  50.Từ Khi Có Em [397135]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm