hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 327

  Giết

  Thần Nam quay lại nói với Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo: "Các ngươi đi trước, không cần lo, ta không có gì nguy hiểm.

  Mấy con thần thú biết tính hắn, không khuyên được nên không nói thêm, nhanh chóng bay lên, thoáng chốc đã khuất bóng.

  Thần Nam cầm phương thiên họa kích, lặng lẽ đứng ở cửa Đỗ gia Huyền giới.

  TrongHuyền giới rung lên kịch liệt như nồi nước sôi, không chỉ có tiếng gầmgiận dữ của Thiên Quỷ, cả tiếng hú thảm liệt truyền ra.

  ThiênQuỷ giết chết không ít cường giả đệ ngũ giới, giờ gặp cường địch tu vikhông kém bao nhiêu, đáng đấu nhau kịch liệt. Hình như Thái cổ quân chủchưa đến, cả Thiên Quỷ và Thần Nam đều không cảm ứng được "Thế" kinhhồn của đối phương.

  "Thiên Quỷ, tình huống thế nào? Không cần dằng dai, đến Phong Đô sơn mau, dẫn hắn đến Thiên Khanh."

  "Gừ..."

  ThiênQuỷ gầm vang, dùng thần niệm truyền âm: "Mấy nhãi nhép xong ra bị tathịt hết, còn lại hơn mười con cá lọt lưới. Nhưng mẹ nó chứ...có tới haithiên giai cường giả xông ra. Con mẹ tên khốn tín sứ của đệ ngũ giới,hiện tại ta bị vây rồi."

  Trên không cách đó hơn ngàn dặm, đệ ngũgiới tín sứ được Tử Kim thần long cõng trên lưng phi hành, linh hồn runlên, lại tỉnh lại, rung giọng: "Có người... trớ chú ta..."

  "Ta#%#...ngươi chưa chết sao?" Tử Kim thần long nổi giận: "Không cần nghĩlắm, ngươi còn thoi thóp, hơi thở cuối cùng chưa trút ra sao? Còn gì đểchết không nhắm mắt chăng?"

  Đệ ngũ giới tín sứ im lặng, thanh âm yếu ớt cất lên: "Ta nhớ ra rồi... có việc còn... chưa nói..."

  TửKim thần long phát cuồng, Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Tiểu Phượng Hoàng cũngkhó chịu, tặc tử này quả thật khiến người ta hết chịu nổi.

  "Đồlừa đảo, lừa chúng ta phát khùng, đến không nuốt nổi nữa! Tin tức khôngnghe thì thôi, trước sau gì tên quạ đen này cũng nói ra toàn tin xấu."Tử Kim thần long gào lên.

  Long Bảo Bảo xông tới đấu tiên, đẩy hồn năng thành dòng nhỏ vào linh hồn tín sứ để kích thích: "Thần dạy, ngươi thật đáng ghét."

  "Tựa hồ có... hai thiên giai sơ cấp cường giả dẫn đầu..."

  "Quảnhiên tin còn xấu hơn, tên Bất tử lão cường này dám lừa ta, xem ra hắnchết cũng đáng." Tử Kim thần long phẫn hận: "Tặc tử này mở mồm nói toànlời xui xẻo."

  "Sai rồi... có... tin tốt..." Tàn hồn được Long Bảo Bảokích thích, liên tục run lên: "Lúc ta... đến, đối phương tuy... có một Tháicổ quân chủ nhưng phe bọn ta... cũng có một quân chủ, bằng không sao taxông qua được..."

  Nói xong, y hoàn toàn bất động.

  Trong Đỗgia Huyền giới, quỷ trảo khổng lồ của Thiên Quỷ không ngừng phá toái hưkhông, nhưng hai đối thủ cũng vô cùng đáng sợ, thủ đoạn của nó khôngthể giết được đối phương.

  Thần Nam truyền âm: "Đừng xuất ra dao động năng lượng, kìm lại chứ không phát, chỉ khi tiếp xúc với nhục thể chúng mới phát ra."

  Hắntừng đại chiến với Tùng Tán Đức Bố, biết được chỗ đáng sợ của người đệngũ giới, công pháp phi thường đặc dị, có thể mượn sức đối thủ, chỉ códùng nhục thể mạnh mẽ mới trấn áp được.

  Thiên Quỷ phát hiện vấn đề, đổi ngay phương thức tác chiến, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng nghiêm nghị.

  Gầnnửa thời thần sau, Thái cổ quân chủ của đệ ngũ giới vẫn không xuấthiện, chợt Thiên Quỷ đột nhiên kinh hãi kêu lên: "Không ổn, ta cảm giáccó Thái cổ hung thú cực mạnh, tựa hồ hút được cả linh hồn sắp xông rakhỏi không gian chi môn."

  Thiên Quỷ có cảm giác này, đương nhiên người ở góc kia không gian chi môn cực kỳ đáng sợ.

  Đương nhiên đó là một trong Thái cổ lục quân chủ.

  ThầnNam nóng ruột giục: "Mau, nghĩ cách thoát khỏi ngăn cản, đưa hai thiêngiai sơ cấp cường giả đên Thiên Khanh, nếu Thái cổ quân chủ tới, tấtnhiên sẽ tìm đến đó, mau mau lên."

  Lúc đó vô cùng khẩn bách và nguy cấp.

  Thiên Quỷ liên tục gầm hét, sau cùng tìm được cơ hội, gầm vang đột vây chạy đi.

  Thoángchốc Thần Nam đã cách Đỗ gia Huyền giới trăm dạm, Thiên Quỷ phá toái hưkhông bay ra, hai đệ ngũ giới thiên giai sơ cấp cường giả rú lên laotheo.

  Trải qua Vô thiên chi nhật, ba thiên giai cường giả chínhlà "Vua", là bá chủ chân chính, họ liên tục xé toang hư không, nhanhchóng bay về Phong Đô sơn.

  Thần Nam cảm giác cả ba đã đi xa, bènquay lại Đỗ gia Huyền giới. Đồng thời mười chín nhân ảnh cũng đang tiếnra cửa Huyền giới, chính thị mấy con cá lọt lưới khoi quỷ trảo quảThiên Quỷ, có bảy, tám người được hắn cảm ứng thuộc hàng Thần Vương.

  Hắncầm phương thiên họa kích, mái tóc dài không gió mà lay động, mắt xạ ralãnh điện, quét một vòng rồi lạnh lùng lên tiếng: "Thần Vương? Dù làThần Vương cao thủ thì sao? Không phải các ngươi phụng mệnh huyết sátthế giới này sao? Không có hai thiên giai cao thủ, ta xem các ngươi làmđược trò gì."

  Thái cổ lục quân cũng biết mọi thiên giai cao thủở đây đều vào đệ tam giới nên hai thiên giai sơ cấp cao thủ dẫn đầu làđủ quét sạch. Nhưng có những việc không ngờ tới, họ nào biết còn có caothủ như Thiên Quỷ, lại không ngờ có cả "vực" chờ người ta nhảy vào.

  Mườimấy cường giả đệ ngũ giới đều cao một trượng, khôi vĩ vô cùng, mụcquang họ đều dồn vào phương thiên họa kích trên tay Thần Nam.

  Đột nhiên một người kêu lên kinh hãi, thần tình vô cùng kích động xen lẫn hoảng sợ.

  Thần Nam tuy nghe không hiểu nhưng dựa vào tinh thần mà hiểu được dao động tinh thần của họ, biết họ đang nói gì.

  "Trờiơi, đó là... không thể nào. Sao lại thế được? Hung binh khiến người tarùng mình đó vì sao lại khiến ta có cảm giác rằng nó có tính chất tươngtự với Thích Thiên thần mâu trong truyền thuyết? Thích Thiên thần mâukhông phải là binh khí của quân chủ Tùng Tán Đức Bố sao? Lẽ nào..."

  Hiển nhiên những gười khác cũng thấy quái dị, thần tình phi thường kích động.

  Có mấy người đòng thời rút binh khí ra, quả nhiên khá giống với thanh đồng cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố.

  Đươngnhiên đó chỉ là phỏng chế theo, không thể bì với cây cổ mâu thật sự, họlà đời sau của Tùng Tán Đức Bố nên hiểu rõ binh khí của tổ tiên.

  "Cácngươi nói đến Tùng Tán Đức Bố sao? Bị ta giết rồi." Lúc này Thần Namsát khí xung thiên, khí thế như ma vương, hai mắt bắn ra quang kiếmthực chất hóa từ lãnh điện khiến đối phương nhức nhối.

  "Khốn kiếp, dám bất kính như vậy với Tùng Tán Đức Bố quân vương." Mười mấy người đều đại nộ, mắng mỏ Thần Nam.

  "Haha... ha ha ha..." Thần Nam cười vang đoạn giơ thế gian đệ nhất hung binhlên, đáp bằng giọng lạnh tanh: "Cảm giác của các ngươi không sai, đâylà binh khí rèn từ Thích Thiên thần mâu mà các ngươi nói đến, nhưngmạnh hơn thần mâu nhiều. Nó đã thanh toán binh hồn của thần mâu, hiệntại là binh khí của ta."

  "Không thể nào."

  "Ngươi nói nào."

  "Thiên cũng không diệt được tổ quân!"

  "Ngươi nhất định là ăn trộm tùy thân binh khí của ma quân."

  ...

  "Cácngươi ngây thơ thật, ta không muốn nói thêm những lời thừa, các ngươikhông phải phụng mệnh huyết sát thế giới của bọn ta sao, hôm nay để xemai giết ai." Thần Nam lộ sát cơ, lời lẽ lạnh tanh.

  Hắn tuy làThần Vương nhưng nhục thân đạt đến thiên giai chi cảnh, có thân thể nhưthế, dù đối diện với mấy vị Thần Vương, hắn cũng không chịu lép.

  "Giết."

  Đốidiện tử địch không cần nói nhiều, Thần Nam múa phương thiên họa kíchkhiến thinh không rung lên. Sát khí lạnh buốt khiến những đệ ngũ giớicường nhân chưa đạt đến Thần Vương bị hất lùi lại.

  "Các ngươilui lại." Mấy cao thủ Thần Vương quát vang, cây tuyệt thế hung binh quátà dị, "Thế" phát ra mạnh đến mức có thể hút cả linh hồn địch thủ.

  Nhưngcao thủ chưa đạt cấp Thần Vương nhanh chóng lùi khỏi Đỗ gia Huyền giới.Họ không dám tưởng tượng hung binh này nằm trong tay một thiên giaicường giả sẽ có uy lực thế nào.

  Một cự hán đầu tóc rối bời, thân cao trượng hai cầm thần mâu quát vang: "Ta phải đâm hắn, dám khinh miệt tổ quân."

  Không đợi người khác đồng ý, y nhanh chóng xông tới, muốn ngăn cản cũng không kịp.

  Trongmắt Thần Nam xạ ra hai đạo u minh hàn quang, phương thiên họa kích chầmchậm giơ lên, dùng lực nắm chắc, đoạn thần dực ở sườn xòe ra, lao tớinhanh hơn sao băng.

  Trong thoáng chốc tuyệt thế hung binh phươngthiên họa kích đánh tan cây thần mâu, lưỡi kích sáng choang xé tan thânthể đối phương rồi xả ra.

  Hung kích xuyên qua, Thần Nam cũng xuyên qua, huyết thủy đỏ lòm nhuộm khắp thinh không.

  Thânthể cao lớn bị chẻ làm đôi, khuôn mặt mất nửa vẫn lộ ra nét hoảng sợ,không thể tin nổi, hồn phách y cũng bị hung kích chấn tan. Thần Nam vàhung kích từ giữa hai mảnh thân thể lao ra.

  Khung cảnh cực kì kinh động, một Thần Vương cao thủ bị hắn giết trong nháy mắt.

  Nếnbiết Thần Vương không chỉ ở thế giới này mà ở đệ ngũ giới cũng được coilà cao thủ. Hai giới đấu nhau, so kè về thực lực tất nhiên sẽ do mấylão bất tử thiên giai cao thủ ra tay, Thần Vương cao thủ là hi vọng vềsau của cả một giới.

  Nếu so sánh thật sự, Thần Nam không thể chỉmột chiêu giết được đối thủ. Cả hai đều muốn tốc chiến tốc quyết màmãng hán quá khinh địch, Thần Nam súc tích toàn bộ sức mạnh, định mộtđòn uy nhiếp đối phương, cộng thêm tuyệt thế hung binh phương thiên họakích phụ trợ mới đạt hiệu quả như thế.

  "Giết hắn."

  Tiếngquát vang lên, sáu Thần Vương còn lại nhất tề xông vào Thần Nam. Nhưnghắn không kinh hoảng bởi hiện tại hắn nào sợ gì quần chiến. Nếu khôngđịch nổi cũng có thể bỏ chạy

  Hắn chỉ lo Thái cổ quân chủ có đến bằng đường không gian chi môn không nên mới quay lại xem xét.

  Hắnkhông nói thêm câu nào, vung phương thiên họa kích lao tới, tấm thânnhư thép đúc, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, lưỡi kích sángchoang phản xạ ra khiến người khác lạnh mình, tung hoành giữa vòng vâycủa sáu người.

  Nhất vương chiến lục vương!

  Tuy áp lực khólòng tưởng tượng nhưng huyết dịch hiếu chiến trong mình Thần Nam sôilên, chỉ có kiểu chiến đấu hầu như không thể thắng này mới kích pháttiềm năng của hắn.

  Lâu rồi không phải đối diện với uy hiếp củatử vong, hôm nay hắn múa phương thiên họa kích như gió, định đột phágiữa cơn sinh tử.

  Bất quá, hôm nay trời cao không cho hắn cơ hội.

  Hai tiếng hú từ xa truyền lại.

  "Ta đến đây."

  "A di đà phật!"

  Tiềm Long và Huyền Trang nối nhau xông tới.

  Haimắt Tiềm Long nóng bỏng, đệ tử như Tử Thần của Ma Chủ cũng là một hiếuchiến cuồng nhân, gần đây thường chiến đấu với người ta. Hiện tại đã đirồi còn quay lại, gặp đối thủ thế này, y không gia nhập không được.

  Khíchất đắc đạo cao tăng của Huyền Trang đâu còn, y hóa thân thành huyếthòa thượng, hai mắt loáng thoáng phát ra huyết mang. Đại phật đại machỉ là ý niệm.

  Hai người đều là Thần Vương, không nói gì mà lao tới đón đánh hai đối thủ.

  "Haha..." Tiếng cười trong như chuông bạc của Nam Cung Tiên Nhi vang lênngoài xa, tà áo màu rực rỡ phất phơ, thân thể gợi cảm biến ảo trênkhông, thoáng chốc đã tới nơi.

  Thực lực nữ tử dung nhan tuyệtmĩ, điên đảo chúng sinh, làn da như tuyết, thân thể tuyệt vời này thểhiện ra vượt hẳn ý liệu của Thần Nam. Nàng ta kéo ngay hai đối thủ vềphía xa.

  Tiềm Long hình như nhận ra vẻ cả kinh của hắn: "Khôngcần ngạc nhiên, ngươi còn không biết ả là ai, cánh đâu không lâu ta tìmngươi giao chiến mới biết được thân phận thật sự của ả. Là chân thân bịdiệt rồi tái hiện của Tình Dục đạo tông chủ."

  "Cái gì?" Thần Nam thật sự kinh hãi, chợt nhớ tới lời Nam Cung Ngâm.

  "Tổ sư của Thiên giới Tình Dục đạo có lẽ gặp biến, bởi Huyền giới lưu lại ở Nhân gian gần như vỡ tan..."

  Lạinhớ dến mấy hôm trước Nam Cung Tiên Nhi vào Tây phương Thiên giới, TìnhDục đạo chúng nhân vây chặt nàng ta, tất cả... tựa hồ chứng thực cho lờiTiềm Long.

  Biết được chân thân của Nam Cung Tiên Nhi, Thần Namvẫn cảm thấy hơi quái lạ, yêu nữ "cướp" hai người kia dẫn đi, hiểnnhiên sẽ không giết, nhưng với cá tính của ả, chắc không đến nỗi đọalạc.

  Tiềm Long và Huyền Trang tuy là cường giả nhưng đấu vớingười của đệ ngũ giới cũng không dễ, mãi đến lúc không phát ra dao độngnăng lượng mới dẫn xoay chuyển cục thế.

  Thần Nam đại chiến vớihai Thần Vương cao thủ, áp lực giảm hẳn, hắn chặt đầu một đối thủ, chấnnát linh hồn khiến huyết thủy phun ra cuồng loạn, rải cả lên người,đoạn lại chặt ngang lưng đối thủ còn lại.

  Xuyên qua màn mưa máu,hắn tiến vào Đỗ gia Huyền giới, không nói câu nào mà vung hung binhtrong tay giết sạch số cường giả còn lại của đệ ngũ giới.

  Máunhuộm đỏ y phục, từng mảnh thi thể văng tứ tung, cảm giác được xungđộng trong không gian chi môn lặng dần, hắn không phán đoán được sẽ xảyra chuyện gì.

  Lúc hắn ra khỏi Huyền giới, Tiềm Long và HuyềnTrang đã chiến thắng, hai người như ma nhân, mắt Tiềm Long bắn ra hàoquang nóng rực, mắt Huyền Trang sáng lên huyết quang hưng phấn, nhìnhai đối thủ bị bắt như thấy tiểu bạch thử.

  Cả hai muốn nghiêncứu người của đệ ngũ giới, kể cả tu luyện pháp môn rồi chia nhau bỏ đi,ước hẹn gặp lại tại Tây phương Thiên giới.

  Thần Nam rời khỏi Đỗgia Huyền giới, nhanh chóng lao về Phong Đô sơn, người của đệ ngũ giới,trừ hai thiên giai sơ cấp cao thủ, đều bị tiêu diệt. Hiện tại hắn muốnbiết tình hình ở Phong Đô sơn thế nào.

  Lúc đến nơi hắn chỉ thấy được một phần bức tranh rùng rợn.

  Haithiên giai sơ cấp cường nhân bị Thiên Quỷ dẫn dụ vào nơi có tấm bia đácực lớn, liền như hai khối đá chìm xuống biển, ngay cả chút tăm cũngkhông thấy sủi lên, hoàn toàn biến mất.

  Chỉ có hai từ kinh hồn mới hình dung được.

  Thiên Quỷ rùng mình, nói với vẻ hoảng sợ: "Chắc chắn sẽ chết, năm xưa ta chỉ đến gần một chút đã bị hủy mất nửa tu vi."

  Thần Nam không hoảng sợ mà đại hỉ, đó đích xác là "Thiên khanh!" Có lẽ đủ để... thịt gọn một Thái cổ quân chủ.

  Hắnđể Thiên Quỷ ở Phong Đô sơn tiếp tục tu luyện, quyết định đến Tâyphương mượn sức linh cảm của Nguyên Tố thổ thần, dù phải đào nát bathước đất cũng nhất định tìm được tuyền nhãn của Sinh Mệnh nguyên tuyền.

  ĐểVũ Hinh sống lại nhất định cần linh tuyền, đồng thời hắn cũng muốn dựavào đó cung cấp sinh mệnh chi năng cho bát hồn. Nên biết Thời Gian chithần và Không Gian chi thần vốn đã tiêu tan, nhờ tìm được "Tuyền nhãn"trong truyền thuyết nên mới sống lại.

  Có lẽ mất rất lâu mới thật sự khởi tử hồi sinh nhưng trong thời gian ngắn cũng có tác dụng nhất định.

  Lúchắn ở Phong Đô sơn, tại không gian chi môn trong Đỗ gia Huyền giới,không hề có sinh mệnh dao động nhưng đột nhiên thò ra một cột đá, cắmxéo vào Huyền giới...


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Lạc Đường Vào lịch Sử

  Nguyễn Mạnh Côn

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639621]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689685]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972329]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078613]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062552]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026394]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876910]
  29.Hắc Nho [852118]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427342]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm