hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 327

  Giết

  Thần Nam quay lại nói với Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo: "Các ngươi đi trước, không cần lo, ta không có gì nguy hiểm.

  Mấy con thần thú biết tính hắn, không khuyên được nên không nói thêm, nhanh chóng bay lên, thoáng chốc đã khuất bóng.

  Thần Nam cầm phương thiên họa kích, lặng lẽ đứng ở cửa Đỗ gia Huyền giới.

  TrongHuyền giới rung lên kịch liệt như nồi nước sôi, không chỉ có tiếng gầmgiận dữ của Thiên Quỷ, cả tiếng hú thảm liệt truyền ra.

  ThiênQuỷ giết chết không ít cường giả đệ ngũ giới, giờ gặp cường địch tu vikhông kém bao nhiêu, đáng đấu nhau kịch liệt. Hình như Thái cổ quân chủchưa đến, cả Thiên Quỷ và Thần Nam đều không cảm ứng được "Thế" kinhhồn của đối phương.

  "Thiên Quỷ, tình huống thế nào? Không cần dằng dai, đến Phong Đô sơn mau, dẫn hắn đến Thiên Khanh."

  "Gừ..."

  ThiênQuỷ gầm vang, dùng thần niệm truyền âm: "Mấy nhãi nhép xong ra bị tathịt hết, còn lại hơn mười con cá lọt lưới. Nhưng mẹ nó chứ...có tới haithiên giai cường giả xông ra. Con mẹ tên khốn tín sứ của đệ ngũ giới,hiện tại ta bị vây rồi."

  Trên không cách đó hơn ngàn dặm, đệ ngũgiới tín sứ được Tử Kim thần long cõng trên lưng phi hành, linh hồn runlên, lại tỉnh lại, rung giọng: "Có người... trớ chú ta..."

  "Ta#%#...ngươi chưa chết sao?" Tử Kim thần long nổi giận: "Không cần nghĩlắm, ngươi còn thoi thóp, hơi thở cuối cùng chưa trút ra sao? Còn gì đểchết không nhắm mắt chăng?"

  Đệ ngũ giới tín sứ im lặng, thanh âm yếu ớt cất lên: "Ta nhớ ra rồi... có việc còn... chưa nói..."

  TửKim thần long phát cuồng, Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Tiểu Phượng Hoàng cũngkhó chịu, tặc tử này quả thật khiến người ta hết chịu nổi.

  "Đồlừa đảo, lừa chúng ta phát khùng, đến không nuốt nổi nữa! Tin tức khôngnghe thì thôi, trước sau gì tên quạ đen này cũng nói ra toàn tin xấu."Tử Kim thần long gào lên.

  Long Bảo Bảo xông tới đấu tiên, đẩy hồn năng thành dòng nhỏ vào linh hồn tín sứ để kích thích: "Thần dạy, ngươi thật đáng ghét."

  "Tựa hồ có... hai thiên giai sơ cấp cường giả dẫn đầu..."

  "Quảnhiên tin còn xấu hơn, tên Bất tử lão cường này dám lừa ta, xem ra hắnchết cũng đáng." Tử Kim thần long phẫn hận: "Tặc tử này mở mồm nói toànlời xui xẻo."

  "Sai rồi... có... tin tốt..." Tàn hồn được Long Bảo Bảokích thích, liên tục run lên: "Lúc ta... đến, đối phương tuy... có một Tháicổ quân chủ nhưng phe bọn ta... cũng có một quân chủ, bằng không sao taxông qua được..."

  Nói xong, y hoàn toàn bất động.

  Trong Đỗgia Huyền giới, quỷ trảo khổng lồ của Thiên Quỷ không ngừng phá toái hưkhông, nhưng hai đối thủ cũng vô cùng đáng sợ, thủ đoạn của nó khôngthể giết được đối phương.

  Thần Nam truyền âm: "Đừng xuất ra dao động năng lượng, kìm lại chứ không phát, chỉ khi tiếp xúc với nhục thể chúng mới phát ra."

  Hắntừng đại chiến với Tùng Tán Đức Bố, biết được chỗ đáng sợ của người đệngũ giới, công pháp phi thường đặc dị, có thể mượn sức đối thủ, chỉ códùng nhục thể mạnh mẽ mới trấn áp được.

  Thiên Quỷ phát hiện vấn đề, đổi ngay phương thức tác chiến, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng nghiêm nghị.

  Gầnnửa thời thần sau, Thái cổ quân chủ của đệ ngũ giới vẫn không xuấthiện, chợt Thiên Quỷ đột nhiên kinh hãi kêu lên: "Không ổn, ta cảm giáccó Thái cổ hung thú cực mạnh, tựa hồ hút được cả linh hồn sắp xông rakhỏi không gian chi môn."

  Thiên Quỷ có cảm giác này, đương nhiên người ở góc kia không gian chi môn cực kỳ đáng sợ.

  Đương nhiên đó là một trong Thái cổ lục quân chủ.

  ThầnNam nóng ruột giục: "Mau, nghĩ cách thoát khỏi ngăn cản, đưa hai thiêngiai sơ cấp cường giả đên Thiên Khanh, nếu Thái cổ quân chủ tới, tấtnhiên sẽ tìm đến đó, mau mau lên."

  Lúc đó vô cùng khẩn bách và nguy cấp.

  Thiên Quỷ liên tục gầm hét, sau cùng tìm được cơ hội, gầm vang đột vây chạy đi.

  Thoángchốc Thần Nam đã cách Đỗ gia Huyền giới trăm dạm, Thiên Quỷ phá toái hưkhông bay ra, hai đệ ngũ giới thiên giai sơ cấp cường giả rú lên laotheo.

  Trải qua Vô thiên chi nhật, ba thiên giai cường giả chínhlà "Vua", là bá chủ chân chính, họ liên tục xé toang hư không, nhanhchóng bay về Phong Đô sơn.

  Thần Nam cảm giác cả ba đã đi xa, bènquay lại Đỗ gia Huyền giới. Đồng thời mười chín nhân ảnh cũng đang tiếnra cửa Huyền giới, chính thị mấy con cá lọt lưới khoi quỷ trảo quảThiên Quỷ, có bảy, tám người được hắn cảm ứng thuộc hàng Thần Vương.

  Hắncầm phương thiên họa kích, mái tóc dài không gió mà lay động, mắt xạ ralãnh điện, quét một vòng rồi lạnh lùng lên tiếng: "Thần Vương? Dù làThần Vương cao thủ thì sao? Không phải các ngươi phụng mệnh huyết sátthế giới này sao? Không có hai thiên giai cao thủ, ta xem các ngươi làmđược trò gì."

  Thái cổ lục quân cũng biết mọi thiên giai cao thủở đây đều vào đệ tam giới nên hai thiên giai sơ cấp cao thủ dẫn đầu làđủ quét sạch. Nhưng có những việc không ngờ tới, họ nào biết còn có caothủ như Thiên Quỷ, lại không ngờ có cả "vực" chờ người ta nhảy vào.

  Mườimấy cường giả đệ ngũ giới đều cao một trượng, khôi vĩ vô cùng, mụcquang họ đều dồn vào phương thiên họa kích trên tay Thần Nam.

  Đột nhiên một người kêu lên kinh hãi, thần tình vô cùng kích động xen lẫn hoảng sợ.

  Thần Nam tuy nghe không hiểu nhưng dựa vào tinh thần mà hiểu được dao động tinh thần của họ, biết họ đang nói gì.

  "Trờiơi, đó là... không thể nào. Sao lại thế được? Hung binh khiến người tarùng mình đó vì sao lại khiến ta có cảm giác rằng nó có tính chất tươngtự với Thích Thiên thần mâu trong truyền thuyết? Thích Thiên thần mâukhông phải là binh khí của quân chủ Tùng Tán Đức Bố sao? Lẽ nào..."

  Hiển nhiên những gười khác cũng thấy quái dị, thần tình phi thường kích động.

  Có mấy người đòng thời rút binh khí ra, quả nhiên khá giống với thanh đồng cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố.

  Đươngnhiên đó chỉ là phỏng chế theo, không thể bì với cây cổ mâu thật sự, họlà đời sau của Tùng Tán Đức Bố nên hiểu rõ binh khí của tổ tiên.

  "Cácngươi nói đến Tùng Tán Đức Bố sao? Bị ta giết rồi." Lúc này Thần Namsát khí xung thiên, khí thế như ma vương, hai mắt bắn ra quang kiếmthực chất hóa từ lãnh điện khiến đối phương nhức nhối.

  "Khốn kiếp, dám bất kính như vậy với Tùng Tán Đức Bố quân vương." Mười mấy người đều đại nộ, mắng mỏ Thần Nam.

  "Haha... ha ha ha..." Thần Nam cười vang đoạn giơ thế gian đệ nhất hung binhlên, đáp bằng giọng lạnh tanh: "Cảm giác của các ngươi không sai, đâylà binh khí rèn từ Thích Thiên thần mâu mà các ngươi nói đến, nhưngmạnh hơn thần mâu nhiều. Nó đã thanh toán binh hồn của thần mâu, hiệntại là binh khí của ta."

  "Không thể nào."

  "Ngươi nói nào."

  "Thiên cũng không diệt được tổ quân!"

  "Ngươi nhất định là ăn trộm tùy thân binh khí của ma quân."

  ...

  "Cácngươi ngây thơ thật, ta không muốn nói thêm những lời thừa, các ngươikhông phải phụng mệnh huyết sát thế giới của bọn ta sao, hôm nay để xemai giết ai." Thần Nam lộ sát cơ, lời lẽ lạnh tanh.

  Hắn tuy làThần Vương nhưng nhục thân đạt đến thiên giai chi cảnh, có thân thể nhưthế, dù đối diện với mấy vị Thần Vương, hắn cũng không chịu lép.

  "Giết."

  Đốidiện tử địch không cần nói nhiều, Thần Nam múa phương thiên họa kíchkhiến thinh không rung lên. Sát khí lạnh buốt khiến những đệ ngũ giớicường nhân chưa đạt đến Thần Vương bị hất lùi lại.

  "Các ngươilui lại." Mấy cao thủ Thần Vương quát vang, cây tuyệt thế hung binh quátà dị, "Thế" phát ra mạnh đến mức có thể hút cả linh hồn địch thủ.

  Nhưngcao thủ chưa đạt cấp Thần Vương nhanh chóng lùi khỏi Đỗ gia Huyền giới.Họ không dám tưởng tượng hung binh này nằm trong tay một thiên giaicường giả sẽ có uy lực thế nào.

  Một cự hán đầu tóc rối bời, thân cao trượng hai cầm thần mâu quát vang: "Ta phải đâm hắn, dám khinh miệt tổ quân."

  Không đợi người khác đồng ý, y nhanh chóng xông tới, muốn ngăn cản cũng không kịp.

  Trongmắt Thần Nam xạ ra hai đạo u minh hàn quang, phương thiên họa kích chầmchậm giơ lên, dùng lực nắm chắc, đoạn thần dực ở sườn xòe ra, lao tớinhanh hơn sao băng.

  Trong thoáng chốc tuyệt thế hung binh phươngthiên họa kích đánh tan cây thần mâu, lưỡi kích sáng choang xé tan thânthể đối phương rồi xả ra.

  Hung kích xuyên qua, Thần Nam cũng xuyên qua, huyết thủy đỏ lòm nhuộm khắp thinh không.

  Thânthể cao lớn bị chẻ làm đôi, khuôn mặt mất nửa vẫn lộ ra nét hoảng sợ,không thể tin nổi, hồn phách y cũng bị hung kích chấn tan. Thần Nam vàhung kích từ giữa hai mảnh thân thể lao ra.

  Khung cảnh cực kì kinh động, một Thần Vương cao thủ bị hắn giết trong nháy mắt.

  Nếnbiết Thần Vương không chỉ ở thế giới này mà ở đệ ngũ giới cũng được coilà cao thủ. Hai giới đấu nhau, so kè về thực lực tất nhiên sẽ do mấylão bất tử thiên giai cao thủ ra tay, Thần Vương cao thủ là hi vọng vềsau của cả một giới.

  Nếu so sánh thật sự, Thần Nam không thể chỉmột chiêu giết được đối thủ. Cả hai đều muốn tốc chiến tốc quyết màmãng hán quá khinh địch, Thần Nam súc tích toàn bộ sức mạnh, định mộtđòn uy nhiếp đối phương, cộng thêm tuyệt thế hung binh phương thiên họakích phụ trợ mới đạt hiệu quả như thế.

  "Giết hắn."

  Tiếngquát vang lên, sáu Thần Vương còn lại nhất tề xông vào Thần Nam. Nhưnghắn không kinh hoảng bởi hiện tại hắn nào sợ gì quần chiến. Nếu khôngđịch nổi cũng có thể bỏ chạy

  Hắn chỉ lo Thái cổ quân chủ có đến bằng đường không gian chi môn không nên mới quay lại xem xét.

  Hắnkhông nói thêm câu nào, vung phương thiên họa kích lao tới, tấm thânnhư thép đúc, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, lưỡi kích sángchoang phản xạ ra khiến người khác lạnh mình, tung hoành giữa vòng vâycủa sáu người.

  Nhất vương chiến lục vương!

  Tuy áp lực khólòng tưởng tượng nhưng huyết dịch hiếu chiến trong mình Thần Nam sôilên, chỉ có kiểu chiến đấu hầu như không thể thắng này mới kích pháttiềm năng của hắn.

  Lâu rồi không phải đối diện với uy hiếp củatử vong, hôm nay hắn múa phương thiên họa kích như gió, định đột phágiữa cơn sinh tử.

  Bất quá, hôm nay trời cao không cho hắn cơ hội.

  Hai tiếng hú từ xa truyền lại.

  "Ta đến đây."

  "A di đà phật!"

  Tiềm Long và Huyền Trang nối nhau xông tới.

  Haimắt Tiềm Long nóng bỏng, đệ tử như Tử Thần của Ma Chủ cũng là một hiếuchiến cuồng nhân, gần đây thường chiến đấu với người ta. Hiện tại đã đirồi còn quay lại, gặp đối thủ thế này, y không gia nhập không được.

  Khíchất đắc đạo cao tăng của Huyền Trang đâu còn, y hóa thân thành huyếthòa thượng, hai mắt loáng thoáng phát ra huyết mang. Đại phật đại machỉ là ý niệm.

  Hai người đều là Thần Vương, không nói gì mà lao tới đón đánh hai đối thủ.

  "Haha..." Tiếng cười trong như chuông bạc của Nam Cung Tiên Nhi vang lênngoài xa, tà áo màu rực rỡ phất phơ, thân thể gợi cảm biến ảo trênkhông, thoáng chốc đã tới nơi.

  Thực lực nữ tử dung nhan tuyệtmĩ, điên đảo chúng sinh, làn da như tuyết, thân thể tuyệt vời này thểhiện ra vượt hẳn ý liệu của Thần Nam. Nàng ta kéo ngay hai đối thủ vềphía xa.

  Tiềm Long hình như nhận ra vẻ cả kinh của hắn: "Khôngcần ngạc nhiên, ngươi còn không biết ả là ai, cánh đâu không lâu ta tìmngươi giao chiến mới biết được thân phận thật sự của ả. Là chân thân bịdiệt rồi tái hiện của Tình Dục đạo tông chủ."

  "Cái gì?" Thần Nam thật sự kinh hãi, chợt nhớ tới lời Nam Cung Ngâm.

  "Tổ sư của Thiên giới Tình Dục đạo có lẽ gặp biến, bởi Huyền giới lưu lại ở Nhân gian gần như vỡ tan..."

  Lạinhớ dến mấy hôm trước Nam Cung Tiên Nhi vào Tây phương Thiên giới, TìnhDục đạo chúng nhân vây chặt nàng ta, tất cả... tựa hồ chứng thực cho lờiTiềm Long.

  Biết được chân thân của Nam Cung Tiên Nhi, Thần Namvẫn cảm thấy hơi quái lạ, yêu nữ "cướp" hai người kia dẫn đi, hiểnnhiên sẽ không giết, nhưng với cá tính của ả, chắc không đến nỗi đọalạc.

  Tiềm Long và Huyền Trang tuy là cường giả nhưng đấu vớingười của đệ ngũ giới cũng không dễ, mãi đến lúc không phát ra dao độngnăng lượng mới dẫn xoay chuyển cục thế.

  Thần Nam đại chiến vớihai Thần Vương cao thủ, áp lực giảm hẳn, hắn chặt đầu một đối thủ, chấnnát linh hồn khiến huyết thủy phun ra cuồng loạn, rải cả lên người,đoạn lại chặt ngang lưng đối thủ còn lại.

  Xuyên qua màn mưa máu,hắn tiến vào Đỗ gia Huyền giới, không nói câu nào mà vung hung binhtrong tay giết sạch số cường giả còn lại của đệ ngũ giới.

  Máunhuộm đỏ y phục, từng mảnh thi thể văng tứ tung, cảm giác được xungđộng trong không gian chi môn lặng dần, hắn không phán đoán được sẽ xảyra chuyện gì.

  Lúc hắn ra khỏi Huyền giới, Tiềm Long và HuyềnTrang đã chiến thắng, hai người như ma nhân, mắt Tiềm Long bắn ra hàoquang nóng rực, mắt Huyền Trang sáng lên huyết quang hưng phấn, nhìnhai đối thủ bị bắt như thấy tiểu bạch thử.

  Cả hai muốn nghiêncứu người của đệ ngũ giới, kể cả tu luyện pháp môn rồi chia nhau bỏ đi,ước hẹn gặp lại tại Tây phương Thiên giới.

  Thần Nam rời khỏi Đỗgia Huyền giới, nhanh chóng lao về Phong Đô sơn, người của đệ ngũ giới,trừ hai thiên giai sơ cấp cao thủ, đều bị tiêu diệt. Hiện tại hắn muốnbiết tình hình ở Phong Đô sơn thế nào.

  Lúc đến nơi hắn chỉ thấy được một phần bức tranh rùng rợn.

  Haithiên giai sơ cấp cường nhân bị Thiên Quỷ dẫn dụ vào nơi có tấm bia đácực lớn, liền như hai khối đá chìm xuống biển, ngay cả chút tăm cũngkhông thấy sủi lên, hoàn toàn biến mất.

  Chỉ có hai từ kinh hồn mới hình dung được.

  Thiên Quỷ rùng mình, nói với vẻ hoảng sợ: "Chắc chắn sẽ chết, năm xưa ta chỉ đến gần một chút đã bị hủy mất nửa tu vi."

  Thần Nam không hoảng sợ mà đại hỉ, đó đích xác là "Thiên khanh!" Có lẽ đủ để... thịt gọn một Thái cổ quân chủ.

  Hắnđể Thiên Quỷ ở Phong Đô sơn tiếp tục tu luyện, quyết định đến Tâyphương mượn sức linh cảm của Nguyên Tố thổ thần, dù phải đào nát bathước đất cũng nhất định tìm được tuyền nhãn của Sinh Mệnh nguyên tuyền.

  ĐểVũ Hinh sống lại nhất định cần linh tuyền, đồng thời hắn cũng muốn dựavào đó cung cấp sinh mệnh chi năng cho bát hồn. Nên biết Thời Gian chithần và Không Gian chi thần vốn đã tiêu tan, nhờ tìm được "Tuyền nhãn"trong truyền thuyết nên mới sống lại.

  Có lẽ mất rất lâu mới thật sự khởi tử hồi sinh nhưng trong thời gian ngắn cũng có tác dụng nhất định.

  Lúchắn ở Phong Đô sơn, tại không gian chi môn trong Đỗ gia Huyền giới,không hề có sinh mệnh dao động nhưng đột nhiên thò ra một cột đá, cắmxéo vào Huyền giới...


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Ban Mai Yên Ả

  Dương Thu Hương

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619433]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463111]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600042]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423197]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294193]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553659]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654996]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271198]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2229227]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983156]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969596]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540542]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448335]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421122]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197057]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134688]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059783]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051302]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010812]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010305]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943364]
  25.Quỷ Bảo [902396]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899630]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888340]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864640]
  29.Hắc Nho [833831]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825735]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825251]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739814]
  33.Tru Tiên [738224]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730004]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649759]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617474]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590085]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554492]
  39.Hoàn Hảo [551653]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526591]
  41.Tầm Tần Ký [503866]
  42.Thiên Đường [448173]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441821]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435771]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434759]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422540]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412409]
  48.Cậu Chó [408976]
  49.If You Are Here [408422]
  50.Từ Khi Có Em [397377]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm