hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 31

  Bất tử chi vương

  Dòng ý thức của cốt long thể hiện ra sự phẫn nộ vô cùng

  La Mạn Đức Lạp lớn tiếng thét lên: "Không xong rồi, thần điện không rõ tên này có thể là nơi an nghỉ của một vị chủ thần, bất tử chi vương đang ăn trộm xương cốt cuả vị thần đó! Chúng ta nhất định phải ngăn cản bất tử chi vương lại, nhất định không thể để cho nó ăn cắp xương cốt của vị chủ thần vô danh đó, nếu không tên bất tử chi vương điên cuồng tàn bạo đó sẽ trở thành chủ thần, đó sẽ là một kiếp nạn khủng khiếp"

  La Mạn Đức Lạp lập tức tỏ ra vô cùng lo lắng, xông vào trong thần điện trước. chỉ có điều, bạch quang lóe lên, một bộ cốt long chắn ngay trước đường đi của ông ta

  "Đồ người ngu xuẩn đừng có phí sức lực nữa, không có ai có thể ngăn cản được Mạc Hàn Luân Tát bệ hạ

  Thần Nam mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng chàng ta cũng biết điều này có ý nghĩa gì, chàng ta lớn tiếng nói với La Mạn Đức Lạp: "Chẳng lẽ ai có thể đoạt được xương cốt của thần là người đó có thể trở thành chủ thần mới?"

  "Cũng không hẳn là như vậy, cần phải xem xem là xương của vị chủ thần nào để lại, tuy nhiên,bất luận là xương cốt của vị thần nào để lại đi nữa, có thể đoạt được thành công, đều có mười phần trăm hi vọng trở thành chủ thần mới" La Mạn Đức Lạp vội vàng giải thích, thật ra trong lòng ông ta thì có đầy những nghi vấn

  Thiên sứ cũng được gọi là thần linh, nhưng thông thường không có năng lực để lại xương thần, trong thiên giới của tây phương, chỉ có một số ít chủ thần có thể để lại xương thần

  Một vị chủ thần chưa được biết tới, không biết nguyên nhân gì, biến mất trong giới nhân gian, đây là một sự kiện to lớn! La Mạn Đức Lạp quả thật tưởng tưởng không nổi, rốt cuộc thì vị chủ thần nào đã biến mất ở nơi đây, tại sao quang minh giáo hội từ trước tới giờ không cảm nhận được nơi này?

  Thần Nam trước đó cũng từng nghe La Mạn Đức Lạp nói, nếu như chàng ta không phải là thần tiên chuyển thế, không có xương thần bảo vệ, thì theo như tốc độ tuy luyện vượt qua sự tưởng tượng của chàng ta cứ tiếp tục tiển triển, thì tương lai chàng ta có thể bị tẩu hỏa nhập ma mà chết

  Bây giờ lại nghe tới việc xương thần được để lại, cho dù Thần nam không tin mình có thể bị tẩu hỏa nhập mà, nhưng...nếu như có thể đoạt được xương cốt của thần, trở thành một chủ thần, điều này đối với chàng ta mà nói đúng là một sự mê hoặc khó cưỡng lại được

  "Được, bộ xương thần này ta lấy được là cái chắc rồi, cho dù là tà ác bất tử chi vương đều có thể trở thành chủ thân, tại sao ta lại không thể được?" giọng nói của Thần Nam vô cùng kiên định

  Chàng ta nhanh chóng xông lên phía trước, tuy nhiên bị bộ long cốt còn lại chặn ngay lối đi

  Hai bộ cốt long đều vồ xuống, khung xương đồ sộ phát ra tiếng kẽo kẹt, nhe nanh múa vuốt vồ về phía Thần nam và La Mạn đức Lạp

  Thần long khi còn sống thực lực có thể đạt tới thất giai cảnh giới, đây là loại hài cốt thần linh còn mạnh hơn cả những thiên sứ khô lâu, huống hồ hai bộ cốt long này lại là những kẻ siêu cấp thượng vị, thực lực nhất định mạnh hơn thiên sứ khô lâu một chút

  Thần Nam và La Mạn Đức Lạp đều không muốn phá hoại thần điện ở trước mặt, nhanh chóng lùi lại phía sau, hai bộ cốt long cũng lao theo ngay ở phía sau, trận chiến kịch liệt diễn ra trên sa mạc bao la!

  Đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, trên mặt đất đại quân hàng ngàn hàng vạn bộ bạch cốt đang nhe nanh múa vuốt, trên không trung là hai bộ cốt long đang lượn lờ, không ngừng lao xuống tấn công, Thần Nam và La mạn Đức Lạp đánh giết đột phá vòng vây từ trong đám bạch cốt dày đặc

  "giết"

  La mạn Đức Lạp thiêu đốt năng lượng sinh mệnh của mình, khiến cho ông ta duy trì được trạng thái xung mãn của ngũ giai cảnh giới, cương khí lấp lánh không ngừng được phóng ra, như muốn xé nát hư không

  Thất giai thần long khi còn sống có lẽ sẽ hùng mạnh vô cùng, nhưng dù sao thì cũng đã chết rồi, thực lực của cốt long bây giờ chỉ ở trong khoảng ngũ giai trung cấp,dưới đòn tần công mãnh liệt của La Mạn Đức Lạp, bộ khung xương đồ sộ đã bị hủy hoại nhiều chỗ, những mảnh xương nhỏ của rất nhiều chỗ đều đã bị nát vụn, rơi xuống mặt đất

  La Mạn Đức Lạp với cách thiêu đốt năng lượng sinh mệnh của bản thân, khiến cho bản thân ông ta có thể khôi phục lại được trạng thái xung mãn nhất, đánh liền một mạch rửa sạch nỗi nhục ngày hôm qua

  Thần nam cơ thể đã hoàn toàn phục hồi càng cuồng bạo hơn, chàng ta đã quên đi những chiêu thức ngày xưa, bây giờ giống như một kẻ dã man, kéo lấy xương đuôi của thần long, hung hãn quăng quật nó, quăng sang đông quật sang tây trong đám đại quân bạch cốt, khiến cho bạch cốt đại quân nát vụn vô số, trên mặt đất chỗ nào cũng thấy xương vụn

  Nửa khắc sau, hai bộ cốt long bị hai đại cao thủ đánh nát vụn, những đoạn xương gãy rơi vãi khắp nơi, còn xương đầu khổng lồ của chúng, cũng bị đập nát, ngọn lửa linh hồn trên mặt đất đã bị đánh tan

  Những khô lâu bình thường khó có thể ngăn cản Thần nam và la Mạn Đức Lạp, bọn họ đang tung đám bạch cốt, từng bước từng bước tiến vào trong thần điện

  Sau khi hai người bước vào cửa của thần điện, đại quân bạch cốt lập tức dừng lại không tiến tiếp nữa, đám khô lâu này dường như vô cùng sợ thứ ánh sáng đang bao phủ lên thần điện

  Rầm, rầm rậm

  Trong thần điện vọng ra tiếng bước chân của Thần nam và La Mạn Đức Lạp, tỏ ra trống trải vô cùng, từ khi cốt long bị tiêu diệt, bất tử chi vương cũng không còn gầm gào gì nữa, thần điện vắng lặng tới đáng sợ

  "Các người cuối cùng cũng đã xông vào!?" Một giọng nói lạnh lùng đáng sợ vang lên trong đại điện

  Cảnh tượng ở trước mặt khiến Thần nam và La Mạn Đức Lạp kinh ngạc vô cùng

  Trong đại điện có một toàn tế đài cao to, trên tế đài kim quang lóe sáng, lấp lánh vô cùng, phát ra vô số những đạo hà quang, trong đó có một đạo quang trụ lớn phóng thẳng xuống, bao bọc lấy một quái vật cao lớn ở bên trong, quái vật dường như đang nỗ lực chống chọi

  Bộ dạng của quái vật vô cùng đáng sợ, toàn thân trên dưới đều được bao phủ bởi lân giáp màu xanh, không giống người cũng không giống thú, cao chừng ba met, thân người, tuy nhiên lại mọc ra một cái đuôi cá sấu, chân tay giống như dã thú, móng vuốt dài và sắc nhọn, trên đầu có ba chiếc sừng hàn quang ẩn hiện, nhọn như dao găm

  Trên đầu của quái vật có phủ một mái tóc dài màu xanh lục đáng sợ rậm rạp, bộ mặt giống người, tuy nhiên vô cùng dữ dằn, cũng được bao phủ bởi lân giáp, hai mắt đỏ lòm, đang dữ dằn nhìn Thần nam và La Mạn Đức Lạp

  "Bất tử chi vương!" La Mạn Đức Lạp kinh ngạc nói: "Tên này dường như là khô lâu đế vương trong truyền thuyết, do khô lâu xuất hiện linh trí sau đó từ từ tăng cấp bậc mà thành, bây giờ đã có đủ máu thịt và lân giáp, thật đáng sợ khó mà đoán biết được"

  "Tế đài và kim quan trên người nó là thế nào vậy? nó đã có được xương thần chưa vậy?" Thần Nam hỏi

  "Vẫn chưa có được, sức mạnh hài cốt thần đã phong ấn do chủ thần để lại mặc dù rất yếu ớt, nhưng dù sao thì cũng vẫn là phong ấn do chủ thần đặt ra, tên này mặc dù đã bị sức mạnh của phong ấn bao vậy, nhất thời chưa thể thoát thân được" La Mạn Đức Lạp vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "tên khô lâu vương này thật sự quá mạnh, chúng ta chắc khó mà hủy diệt được nó!"

  Sự hùng mạnh của bất tử chi vương ở phía trước mặt không có gì phải nghi ngờ, nếu không tuyệt đối không thể nào hiệu lệnh được cho cả đại quân bạch cốt hàng ngàn hàng vạn tên, càng không thể có được nhưng thiên sứ khô lâu cổ xưa đi theo

  Thiên sứ khô lâu và hai bộ long cốt, khi còn sống đều vô cùng mạnh, tiểu danh gọi là thần linh, mặc dù đã chết đi hóa thành khô cốt, nhưng hiện nay đã xuất hiện linh trí, trở thành sinh vật thượng vị bất tử, nếu như dựa theo đẳng cấp thực lực của loài người để chia, thì hai tên đó đều đã đạt tới ngũ giai cảnh giới, nếu như thực lực của bất tử chi vương không vượt xa bọn chúng thì đám bất tử sinh vật đó không thể nào cam tâm phục tùng

  "Tên quỷ xấu xí nhà ngươi chính là tên quỷ chết băm đầu xỏ của nơi này?" câu nói này của Thần Nam thiếu chút nữa thì làm cho bất tử chi vương hộc máu, đường đường là bất tử đế vương, thống lĩnh hàng nghìn hàng vạn sinh vật bất tử,làm gì có kẻ nào dám bất kính với hắn ta như vậy

  "Ngươi đúng là muốn chết rồi" Bất tử chi vương hai mắt đỏ lòm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần nam

  "vậy thì ngươi tới giết ta đi" Thần Nam đi vòng quanh bất tử chi vương nửa vòng

  La Mạn Đức Lạp dở khóc dở cười, cảm thấy Thần Nam sau khi mất trí có chút vô lại, không có một chút gì gọi là phong cách của cao thủ

  "Lão già, lão coi chúng ta rốt cuộc có thể giết chết được hắn ta không? Thần Nam quay lại hỏi La Mạn Đức Lạp

  "Rất khó, sức mạnh phong ấn mà chủ thần để lại đã không thể luyện hóa được nó, ta thấy cho dù chúng ta liên thủ lại cũng không thể nào giết được hắn ta"

  "ta không tin, để ta thử coi, nói thế nào thì nói cũng không thể để cho hắn lấy được xương của chủ thần"

  Thần nam bước nhanh về phía trước mặt bất tử chi vương, tay phải giơ cao lên, một đạo kiếm mang khổng lồ phóng thẳng ra, thiếu chút nữa thì đụng vào nóc thần điện

  Trong tiếng ‘phụt, phụt', kiếm mang lấp lánh chói mắt lúc lớn lúc nhỏ, cuối cùng từ từ thu nhỏ lại, một kiếm mang lớn dài chừng mười trượng, dần dần biến thành chín trượng, tám trượng, bảy trượng... cho tới khi chỉ còn lại một trượng, hoàn toàn thực thể hóa, hán quang lấp lánh, lãnh khí bao quanh

  "tên quỷ chết tiệt, để ta xem xem ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta hay không?"

  La Mạn Đức Lạp nhìn thấy thần Nam mất đi trí nhớ, mà vẫn có thể dựa vào bản năng, làm cho kiếm mang thu nhỏ thành quang kiếm thực thể hóa, ông ta quả thật vô cùng kinh ngạc, với võ công của ông ta, làm sao không cảm nhận được năng lượng đáng sợ trong thanh quang kiếm đó, kiếm cương đáng sợ đó cho dù ông ta đứng chính diện có chuẩn bị để tiếp chiêu cũng khó có thể bình yên vô sự, bây giờ bất tử chi vương đang bị sức mạnh của chủ thần thần bí để lại giam cầm. nếu như bị ăn thêm đòn này, đúng là cũng ăn đủ

  "Chết đi, đồ khô lâu chết tiệt"

  "kiếm cương đã thực thể hóa lấp lánh chói mắt, giống như thần phạt tới từ thiên giới, thuận theo hướng quang mang phóng xuống tế đài, chém mạnh một nhát lên người bất tử chi vương

  "bùm"

  Một tiếng nổ lớn vang lên, dao động năng lượng đáng sợ trong chớp mắt bùng ra, cả tòa thần điện ánh sáng chói lòa, khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra được, năng lượng vô tận trào dâng cuồn cuộn

  Sức mạnh mạnh mẽ như vậy, theo lí thường mà nói, trong chớp mắt có thể hủy diệt toàn bộ tòa thần điện này, tu nhiên thần điện không hề bị nổ đổ, vùng sa mạc xây dựng thần điện rung chuyển kịch liệt

  Wào

  Bất tử chi vương gầm lên một tiếng dài đáng sợ, vang vọng khắp không gian, khiến cho đám quần sơn ở phía xa ngoài sa mạc cũng rung chuyển theo, quang kiếm từ vai trái của hắn ta chém xuống tận sườn bên phải, một vết thương vừa lớn vừa đáng sợ xuất hiện trước ngực nó, lân giáp màu xanh rơi xuống đất, máu thịt mà lục cuộn lại, lộ ra bộ hài cốt trắng nhởn ở bên trong

  "Đồ người ngu xuẩn, ngươi đã làm ta bị thương, đợi sau khi ta thoát khỏi giam cầm, nhất định sẽ biến ngươi thành khô lâu nô tài hạ đẳng nhất!" bất tử chi vương gầm gào liên hồi, hai mắt hung hãn lóe lên quang mang thù hận vô cùng

  "hừm, bộ xương cốt thần đó ta lấy là cái chắc!: Thần nam lạnh lùng nói

  Lúc này, bên ngoài thần điện, sóng cát khổng lồ hế lớp này tới lớp khác đang từ bốn phía dội về phía Thần Điện ở trung tâm, biết bao bạch cốt đều bị vùi xuống phía dưới

  Thần điện cổ kính mặc dù đang rung chuyển, nhưng căn bản không hề có dấu hiệu sụp đổ, ánh sáng thánh khiết mờ ảo bao phủ bên trên thần điện hút lấy dòng năng lượng cuồn cuộn mà thanh kiếm của thần Nam phát ra, sau đó tập trung lại tại phía cao nhất trên tế đàn bên trong thần điện.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Ban Mai Yên Ả

  Dương Thu Hương

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Vũ Thần [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619588]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463258]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600443]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423522]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294382]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553912]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655151]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271328]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2230069]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983300]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969620]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540568]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448515]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421337]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197105]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134746]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059862]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051385]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010872]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010474]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943417]
  25.Quỷ Bảo [902523]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899699]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888430]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864685]
  29.Hắc Nho [833896]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825814]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825314]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739864]
  33.Tru Tiên [738261]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730051]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649843]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617531]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590096]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554581]
  39.Hoàn Hảo [551664]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526647]
  41.Tầm Tần Ký [503894]
  42.Thiên Đường [448196]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441865]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435780]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434832]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422604]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412472]
  48.Cậu Chó [409048]
  49.If You Are Here [408432]
  50.Từ Khi Có Em [397397]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm