hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 31

  Bất tử chi vương

  Dòng ý thức của cốt long thể hiện ra sự phẫn nộ vô cùng

  La Mạn Đức Lạp lớn tiếng thét lên: "Không xong rồi, thần điện không rõ tên này có thể là nơi an nghỉ của một vị chủ thần, bất tử chi vương đang ăn trộm xương cốt cuả vị thần đó! Chúng ta nhất định phải ngăn cản bất tử chi vương lại, nhất định không thể để cho nó ăn cắp xương cốt của vị chủ thần vô danh đó, nếu không tên bất tử chi vương điên cuồng tàn bạo đó sẽ trở thành chủ thần, đó sẽ là một kiếp nạn khủng khiếp"

  La Mạn Đức Lạp lập tức tỏ ra vô cùng lo lắng, xông vào trong thần điện trước. chỉ có điều, bạch quang lóe lên, một bộ cốt long chắn ngay trước đường đi của ông ta

  "Đồ người ngu xuẩn đừng có phí sức lực nữa, không có ai có thể ngăn cản được Mạc Hàn Luân Tát bệ hạ

  Thần Nam mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng chàng ta cũng biết điều này có ý nghĩa gì, chàng ta lớn tiếng nói với La Mạn Đức Lạp: "Chẳng lẽ ai có thể đoạt được xương cốt của thần là người đó có thể trở thành chủ thần mới?"

  "Cũng không hẳn là như vậy, cần phải xem xem là xương của vị chủ thần nào để lại, tuy nhiên,bất luận là xương cốt của vị thần nào để lại đi nữa, có thể đoạt được thành công, đều có mười phần trăm hi vọng trở thành chủ thần mới" La Mạn Đức Lạp vội vàng giải thích, thật ra trong lòng ông ta thì có đầy những nghi vấn

  Thiên sứ cũng được gọi là thần linh, nhưng thông thường không có năng lực để lại xương thần, trong thiên giới của tây phương, chỉ có một số ít chủ thần có thể để lại xương thần

  Một vị chủ thần chưa được biết tới, không biết nguyên nhân gì, biến mất trong giới nhân gian, đây là một sự kiện to lớn! La Mạn Đức Lạp quả thật tưởng tưởng không nổi, rốt cuộc thì vị chủ thần nào đã biến mất ở nơi đây, tại sao quang minh giáo hội từ trước tới giờ không cảm nhận được nơi này?

  Thần Nam trước đó cũng từng nghe La Mạn Đức Lạp nói, nếu như chàng ta không phải là thần tiên chuyển thế, không có xương thần bảo vệ, thì theo như tốc độ tuy luyện vượt qua sự tưởng tượng của chàng ta cứ tiếp tục tiển triển, thì tương lai chàng ta có thể bị tẩu hỏa nhập ma mà chết

  Bây giờ lại nghe tới việc xương thần được để lại, cho dù Thần nam không tin mình có thể bị tẩu hỏa nhập mà, nhưng...nếu như có thể đoạt được xương cốt của thần, trở thành một chủ thần, điều này đối với chàng ta mà nói đúng là một sự mê hoặc khó cưỡng lại được

  "Được, bộ xương thần này ta lấy được là cái chắc rồi, cho dù là tà ác bất tử chi vương đều có thể trở thành chủ thân, tại sao ta lại không thể được?" giọng nói của Thần Nam vô cùng kiên định

  Chàng ta nhanh chóng xông lên phía trước, tuy nhiên bị bộ long cốt còn lại chặn ngay lối đi

  Hai bộ cốt long đều vồ xuống, khung xương đồ sộ phát ra tiếng kẽo kẹt, nhe nanh múa vuốt vồ về phía Thần nam và La Mạn đức Lạp

  Thần long khi còn sống thực lực có thể đạt tới thất giai cảnh giới, đây là loại hài cốt thần linh còn mạnh hơn cả những thiên sứ khô lâu, huống hồ hai bộ cốt long này lại là những kẻ siêu cấp thượng vị, thực lực nhất định mạnh hơn thiên sứ khô lâu một chút

  Thần Nam và La Mạn Đức Lạp đều không muốn phá hoại thần điện ở trước mặt, nhanh chóng lùi lại phía sau, hai bộ cốt long cũng lao theo ngay ở phía sau, trận chiến kịch liệt diễn ra trên sa mạc bao la!

  Đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, trên mặt đất đại quân hàng ngàn hàng vạn bộ bạch cốt đang nhe nanh múa vuốt, trên không trung là hai bộ cốt long đang lượn lờ, không ngừng lao xuống tấn công, Thần Nam và La mạn Đức Lạp đánh giết đột phá vòng vây từ trong đám bạch cốt dày đặc

  "giết"

  La mạn Đức Lạp thiêu đốt năng lượng sinh mệnh của mình, khiến cho ông ta duy trì được trạng thái xung mãn của ngũ giai cảnh giới, cương khí lấp lánh không ngừng được phóng ra, như muốn xé nát hư không

  Thất giai thần long khi còn sống có lẽ sẽ hùng mạnh vô cùng, nhưng dù sao thì cũng đã chết rồi, thực lực của cốt long bây giờ chỉ ở trong khoảng ngũ giai trung cấp,dưới đòn tần công mãnh liệt của La Mạn Đức Lạp, bộ khung xương đồ sộ đã bị hủy hoại nhiều chỗ, những mảnh xương nhỏ của rất nhiều chỗ đều đã bị nát vụn, rơi xuống mặt đất

  La Mạn Đức Lạp với cách thiêu đốt năng lượng sinh mệnh của bản thân, khiến cho bản thân ông ta có thể khôi phục lại được trạng thái xung mãn nhất, đánh liền một mạch rửa sạch nỗi nhục ngày hôm qua

  Thần nam cơ thể đã hoàn toàn phục hồi càng cuồng bạo hơn, chàng ta đã quên đi những chiêu thức ngày xưa, bây giờ giống như một kẻ dã man, kéo lấy xương đuôi của thần long, hung hãn quăng quật nó, quăng sang đông quật sang tây trong đám đại quân bạch cốt, khiến cho bạch cốt đại quân nát vụn vô số, trên mặt đất chỗ nào cũng thấy xương vụn

  Nửa khắc sau, hai bộ cốt long bị hai đại cao thủ đánh nát vụn, những đoạn xương gãy rơi vãi khắp nơi, còn xương đầu khổng lồ của chúng, cũng bị đập nát, ngọn lửa linh hồn trên mặt đất đã bị đánh tan

  Những khô lâu bình thường khó có thể ngăn cản Thần nam và la Mạn Đức Lạp, bọn họ đang tung đám bạch cốt, từng bước từng bước tiến vào trong thần điện

  Sau khi hai người bước vào cửa của thần điện, đại quân bạch cốt lập tức dừng lại không tiến tiếp nữa, đám khô lâu này dường như vô cùng sợ thứ ánh sáng đang bao phủ lên thần điện

  Rầm, rầm rậm

  Trong thần điện vọng ra tiếng bước chân của Thần nam và La Mạn Đức Lạp, tỏ ra trống trải vô cùng, từ khi cốt long bị tiêu diệt, bất tử chi vương cũng không còn gầm gào gì nữa, thần điện vắng lặng tới đáng sợ

  "Các người cuối cùng cũng đã xông vào!?" Một giọng nói lạnh lùng đáng sợ vang lên trong đại điện

  Cảnh tượng ở trước mặt khiến Thần nam và La Mạn Đức Lạp kinh ngạc vô cùng

  Trong đại điện có một toàn tế đài cao to, trên tế đài kim quang lóe sáng, lấp lánh vô cùng, phát ra vô số những đạo hà quang, trong đó có một đạo quang trụ lớn phóng thẳng xuống, bao bọc lấy một quái vật cao lớn ở bên trong, quái vật dường như đang nỗ lực chống chọi

  Bộ dạng của quái vật vô cùng đáng sợ, toàn thân trên dưới đều được bao phủ bởi lân giáp màu xanh, không giống người cũng không giống thú, cao chừng ba met, thân người, tuy nhiên lại mọc ra một cái đuôi cá sấu, chân tay giống như dã thú, móng vuốt dài và sắc nhọn, trên đầu có ba chiếc sừng hàn quang ẩn hiện, nhọn như dao găm

  Trên đầu của quái vật có phủ một mái tóc dài màu xanh lục đáng sợ rậm rạp, bộ mặt giống người, tuy nhiên vô cùng dữ dằn, cũng được bao phủ bởi lân giáp, hai mắt đỏ lòm, đang dữ dằn nhìn Thần nam và La Mạn Đức Lạp

  "Bất tử chi vương!" La Mạn Đức Lạp kinh ngạc nói: "Tên này dường như là khô lâu đế vương trong truyền thuyết, do khô lâu xuất hiện linh trí sau đó từ từ tăng cấp bậc mà thành, bây giờ đã có đủ máu thịt và lân giáp, thật đáng sợ khó mà đoán biết được"

  "Tế đài và kim quan trên người nó là thế nào vậy? nó đã có được xương thần chưa vậy?" Thần Nam hỏi

  "Vẫn chưa có được, sức mạnh hài cốt thần đã phong ấn do chủ thần để lại mặc dù rất yếu ớt, nhưng dù sao thì cũng vẫn là phong ấn do chủ thần đặt ra, tên này mặc dù đã bị sức mạnh của phong ấn bao vậy, nhất thời chưa thể thoát thân được" La Mạn Đức Lạp vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "tên khô lâu vương này thật sự quá mạnh, chúng ta chắc khó mà hủy diệt được nó!"

  Sự hùng mạnh của bất tử chi vương ở phía trước mặt không có gì phải nghi ngờ, nếu không tuyệt đối không thể nào hiệu lệnh được cho cả đại quân bạch cốt hàng ngàn hàng vạn tên, càng không thể có được nhưng thiên sứ khô lâu cổ xưa đi theo

  Thiên sứ khô lâu và hai bộ long cốt, khi còn sống đều vô cùng mạnh, tiểu danh gọi là thần linh, mặc dù đã chết đi hóa thành khô cốt, nhưng hiện nay đã xuất hiện linh trí, trở thành sinh vật thượng vị bất tử, nếu như dựa theo đẳng cấp thực lực của loài người để chia, thì hai tên đó đều đã đạt tới ngũ giai cảnh giới, nếu như thực lực của bất tử chi vương không vượt xa bọn chúng thì đám bất tử sinh vật đó không thể nào cam tâm phục tùng

  "Tên quỷ xấu xí nhà ngươi chính là tên quỷ chết băm đầu xỏ của nơi này?" câu nói này của Thần Nam thiếu chút nữa thì làm cho bất tử chi vương hộc máu, đường đường là bất tử đế vương, thống lĩnh hàng nghìn hàng vạn sinh vật bất tử,làm gì có kẻ nào dám bất kính với hắn ta như vậy

  "Ngươi đúng là muốn chết rồi" Bất tử chi vương hai mắt đỏ lòm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần nam

  "vậy thì ngươi tới giết ta đi" Thần Nam đi vòng quanh bất tử chi vương nửa vòng

  La Mạn Đức Lạp dở khóc dở cười, cảm thấy Thần Nam sau khi mất trí có chút vô lại, không có một chút gì gọi là phong cách của cao thủ

  "Lão già, lão coi chúng ta rốt cuộc có thể giết chết được hắn ta không? Thần Nam quay lại hỏi La Mạn Đức Lạp

  "Rất khó, sức mạnh phong ấn mà chủ thần để lại đã không thể luyện hóa được nó, ta thấy cho dù chúng ta liên thủ lại cũng không thể nào giết được hắn ta"

  "ta không tin, để ta thử coi, nói thế nào thì nói cũng không thể để cho hắn lấy được xương của chủ thần"

  Thần nam bước nhanh về phía trước mặt bất tử chi vương, tay phải giơ cao lên, một đạo kiếm mang khổng lồ phóng thẳng ra, thiếu chút nữa thì đụng vào nóc thần điện

  Trong tiếng ‘phụt, phụt', kiếm mang lấp lánh chói mắt lúc lớn lúc nhỏ, cuối cùng từ từ thu nhỏ lại, một kiếm mang lớn dài chừng mười trượng, dần dần biến thành chín trượng, tám trượng, bảy trượng... cho tới khi chỉ còn lại một trượng, hoàn toàn thực thể hóa, hán quang lấp lánh, lãnh khí bao quanh

  "tên quỷ chết tiệt, để ta xem xem ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta hay không?"

  La Mạn Đức Lạp nhìn thấy thần Nam mất đi trí nhớ, mà vẫn có thể dựa vào bản năng, làm cho kiếm mang thu nhỏ thành quang kiếm thực thể hóa, ông ta quả thật vô cùng kinh ngạc, với võ công của ông ta, làm sao không cảm nhận được năng lượng đáng sợ trong thanh quang kiếm đó, kiếm cương đáng sợ đó cho dù ông ta đứng chính diện có chuẩn bị để tiếp chiêu cũng khó có thể bình yên vô sự, bây giờ bất tử chi vương đang bị sức mạnh của chủ thần thần bí để lại giam cầm. nếu như bị ăn thêm đòn này, đúng là cũng ăn đủ

  "Chết đi, đồ khô lâu chết tiệt"

  "kiếm cương đã thực thể hóa lấp lánh chói mắt, giống như thần phạt tới từ thiên giới, thuận theo hướng quang mang phóng xuống tế đài, chém mạnh một nhát lên người bất tử chi vương

  "bùm"

  Một tiếng nổ lớn vang lên, dao động năng lượng đáng sợ trong chớp mắt bùng ra, cả tòa thần điện ánh sáng chói lòa, khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra được, năng lượng vô tận trào dâng cuồn cuộn

  Sức mạnh mạnh mẽ như vậy, theo lí thường mà nói, trong chớp mắt có thể hủy diệt toàn bộ tòa thần điện này, tu nhiên thần điện không hề bị nổ đổ, vùng sa mạc xây dựng thần điện rung chuyển kịch liệt

  Wào

  Bất tử chi vương gầm lên một tiếng dài đáng sợ, vang vọng khắp không gian, khiến cho đám quần sơn ở phía xa ngoài sa mạc cũng rung chuyển theo, quang kiếm từ vai trái của hắn ta chém xuống tận sườn bên phải, một vết thương vừa lớn vừa đáng sợ xuất hiện trước ngực nó, lân giáp màu xanh rơi xuống đất, máu thịt mà lục cuộn lại, lộ ra bộ hài cốt trắng nhởn ở bên trong

  "Đồ người ngu xuẩn, ngươi đã làm ta bị thương, đợi sau khi ta thoát khỏi giam cầm, nhất định sẽ biến ngươi thành khô lâu nô tài hạ đẳng nhất!" bất tử chi vương gầm gào liên hồi, hai mắt hung hãn lóe lên quang mang thù hận vô cùng

  "hừm, bộ xương cốt thần đó ta lấy là cái chắc!: Thần nam lạnh lùng nói

  Lúc này, bên ngoài thần điện, sóng cát khổng lồ hế lớp này tới lớp khác đang từ bốn phía dội về phía Thần Điện ở trung tâm, biết bao bạch cốt đều bị vùi xuống phía dưới

  Thần điện cổ kính mặc dù đang rung chuyển, nhưng căn bản không hề có dấu hiệu sụp đổ, ánh sáng thánh khiết mờ ảo bao phủ bên trên thần điện hút lấy dòng năng lượng cuồn cuộn mà thanh kiếm của thần Nam phát ra, sau đó tập trung lại tại phía cao nhất trên tế đàn bên trong thần điện.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Lạc Đường Vào lịch Sử

  Nguyễn Mạnh Côn

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639283]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470993]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490667]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300084]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445378]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078411]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028637]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905245]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851998]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842879]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622346]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm