hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương292

  Vô thiên chi nhật

  Kinh thiên đại biến!

  Kịch biến chấn kinh thiên cổ được đưa vào sử sách vĩnh cửu. Thế giới cách cục cải biến, Thiên giới, Nhân gian, tàn phá thế giới liên thông, tạo thành ảnh hưởng cực lớn với hậu thế.

  Không ai đoán được quỹ tích tương lai thế nào, quá nhiều việc sẽ vì thế mà cải biến, nghịch chuyển!

  Từng không gian thông đạo rộng lớn như lưới nhện giao nhau tung hoành khắp tam giới.

  Nhưng tu luyện giả siêu tuyệt mẫn cảm nhất, nhiều cường giả biết rằng từ đây thế giới sẽ khác, nhiều người đâm ra lo lắng.

  Đương nhiên có không ít cao thủ thông thiên bị đánh thức, tu luyện pháp môn của những người này khác nhau, có người đang tu luyện, có người đang ngủ đã trăm, ngàn năm, hôm nay bị kịch biến làm nhiễu thanh tu.

  Tuy vẫn có mười mấy người uy thế thạch phá thiên kinh, những người này pháp lực siêu tuyệt, dù mạnh như Ma Chủ cũng không dám coi thường

  Trong Lý gia Huyền giới ở Đông thổ, Phong Ma trong truyền thuyết đang ngủ, rất ít cường giả trong thiên địa dám quấy nhiễu. Lý gia Huyền giới được coi là thánh địa Đấu chiến đạo môn, mấy lần thiên hạ đại loạn, suýt nữa nó bị người thiên hạ diệt nhưng mỗi lần chúng cao thủ vào Lý gia Huyền giới đều ủ rũ rút lui. Những khi Lý gia Huyền giới bại vong, Phong Ma liền tỉnh lại, hủy diệt hết những ai dám vào Huyền giới, y là Lý gia Viễn tổ, chưa từng rời khỏi Huyền giới này.

  Hôm nay trong Lý gia Huyền giới truyền ra tiếng hú vang lên mây xanh. Ma khí tràn ra từ cửa Huyền giới, một nhân ảnh cao lớn bay ra, một trong những tu luyện giả mạnh nhất Đông thổ cảm thụ được nguy hiểm, Phong Ma phải ra cự địch bên ngoài Huyền giới.

  Phong Ma được gọi là Phong Ma vì vô cùng điên cuồng, khi đã chiến đấu liền biến thành một chiến đấu cuồng nhân. Lúc này trong mắt y sáng rực ánh sáng nóng bỏng, cường giả như y thế gian khó có đối thủ, nay cường địch đến, không hề nộ ý mà vô cùng xung động và hưng phấn.

  "Gào..."

  Ma vân cuồn cuộn, hất văng mây trên chân trời, đất trời hắc ám.

  Thần ma đồ lao tới, sắc mặt Phong Ma biến đổi, kêu lên: "Ngươi là Ma Chủ? Ta muốn cùng ngươi chân chính quyết đấu, dựa vào thiên bảo này có ra gì."

  Thanh âm băng lãnh từ trong Thần ma đồ vang lên: "Hiện tại ta không có thời gian, đến đệ tam giới đợi ta."

  Thái cực đồ trùm xuống, bạch quang trùm xuống, Phong Ma gầm lên phẫn nộ, bất cam nhưng rồi cũng biến mất.

  Trong Đỗ gia Huyền giới, một cỗ khí tức hùng hậu tản ra, đầu Thiên Ma ngủ say vạn năm tỉnh lại, cả Huyền giới lay động khiến người Đỗ gia bàng hoàng. Ma tôn trong truyền thuyết là ác mộng của cả gia tộc, ai nấy đều bị dấu ấn Thiên Ma khắc sâu, coi đó là nguồn gốc cấm kị chế ước họ.

  Trong Huyền giới lúc này đất đai nứt nẻ, một chiếc đầu từ dưới sâu bay lên, là một thanh niên nam tử anh khí bức nhân, mái tóc đen như mực, hai mắt xạ ra lãnh điện kinh người, lẩm bẩm: "Thiên địa lại kịch biến nữa sao? Ta giám thị Huyền giới này cho Thần Chiến một vạn năm nhưng không biết y tìm được nơi phong ấn Thiên Ma lực của ta tại đệ tam giới chưa nhỉ."

  Theo lời lẽ nào, hiệp nghị vạn năm trước giữa y và Thần Chiến đã hé lộ dần.

  Năm xưa y bị người ta phân giải, phong ấn tại tam giới, thân thể tàn phá bị phong ấn tại Nhân gian và Thiên giới, sức mạnh bản nguyên bị rút đi, phong ấn vào đệ tam giới.

  Nhất đại thiên kiêu Thần Chiến vô ý giải trừ đầu Thiên Ma bị phong ấn, sau đó họ đạt thành hiệp nghị, Thần Nam giúp Thần Chiến tọa trấn Đỗ gia Huyền giới, Thần Chiến giúp y tìm lại sức mạnh bản nguyên.

  Thần Chiến có trong tay tàn phá thế giới, tương truyền là một phần của một thế giới chân thật bị hủy diệt từ vô tận tuế nguyệt trước. Thần Chiến kinh tài tuyệt diễm nên muốn biết rõ nguồn cơn trong đó.

  Y tính toán dài hơi, muốn tái hiện thế giới chân thật năm xưa, tìm ra nguyên nhân hủy diệt phải cảm ngộ thiên địa biến hóa, hiểu được bản tính của Thiên, nhìn thấu bản chất của đại thế giới.

  Nhưng lại không thể nào đoán được sau khi tàn phá thế giới phục nguyên sẽ biến hóa thế nào, Thần Chiến tránh xảy ra bất trắc nên đi từng bước. Vì thế mới có Đỗ gia Huyền giới, đó không phải là một Huyền giới đơn giản mà là một phần của tàn phá thế giới được Thần Chiến rút ra.

  Từ vài việc nhỏ xíu nhìn ra bản chất một cá nhân cũng như từ tiểu thế giới nhìn rộng ra đại thế giới, quả là một việc làm cực kỳ ngông cuồng.

  Thiên Ma cực kỳ hứng thú với kế hoạch này, y mất sức mạnh bản nguyên tuy thần thức đủ mạnh để giữ mình, nhưng không vào đệ tam giới được nên nguyện ý tọa trấn Huyền giới để Thần Chiến đi tìm sức mạnh bản nguyên của y.

  Đầu Thiên Ma lẩm bẩm: "Ồ, ta cảm ứng được tàn thể, thiên địa có đại sự kiện phát sinh, gom thân thể lại đã."

  Y bay khỏi Huyền giới, ngửa mặt hú vang, thanh âm vút lên mây cao.

  Một đạo sấm sét khổng lồ đánh xuống, hắc vụ ào ào, vô số tàn hồn bay múa, Thiên Ma bắt đầu tụ tập tàn hồn và tàn thể.

  Cửa Huyền giới trở thành một quỷ giới, âm phong gào rú, hắc vân ép xuống, quỷ ảnh trùng trùng.

  Thần Nam hình như đang thi triển cổ lão ma chú, liên tục niệm những câu mù mờ, đồng thời từng đạo chú phù xuất hiện quanh đầu, lấp lóe hào quang vô cùng tà dị, thiên địa xuất hiện một cổ lão trận pháp khổng lồ.

  "Thiên - ma - quy - vị!"

  Từng đạo cấm kị thiên lôi oanh kích xuống, tiếng gào rú từ bốn phương tám hướng vang lên bất tuyệt.

  Hư không phá toái, lồng ngực Thiên Ma bay tới, bình một tiếng, hợp với đầu.

  Đoạn hư không liên tục vỡ tan, tay trái của Thiên Ma, tay phải... thay nhau bay tới.

  Tay trái và nửa thân dưới đồng thời bay tới sau cùng, tụ hợp trên mình tàn thể. Hai bộ phận này có quan hệ cực lớn với Thần Nam, tay trái từng bị hắn khống chế một thời gian dài, nửa thân dưới lại bị hắn dùng Đại Long đao đánh tan long mạch dưới lòng đất thả ra.

  Hôm nay, Thiên Ma chân thân hoàn tất tụ hợp, tuy mất sức mạnh bản nguyên, không so được với mấy lão bất tử nhưng Thiên Ma thần thức vẫn ít người sánh kịp.

  "Ồ, lợi dụng sức mạnh đặc dị trong thể nội Thần Chiến là cách lựa chọn thứ hai khôi phục tu vi nhưng hiện tại không còn thời gian." Thiên Ma lẩm bẩm, lạnh lùng nhìn về chân trời, tuy chưa đạt đỉnh cao nhưng vẫn lộ ra tư thái của cái thế cường giả.

  Thần ma đồ nhanh chóng bay tới, che kín tầng không trên đầu Thiên Ma khiến y vô cùng kinh hãi nhìn hai ma ảnh trong Thái cực đồ, liếc qua Ma Chủ rồi nhưng thị vào Thần Chiến.

  "Thần Chiến? Ngươi là ai?"

  Ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ đứng sững trong Thần ma đồ như hóa thạch cổ lão.

  Thiên Ma liếc y thật sâu rồi nhìn Ma Chủ, cười lạnh: "Theo bối phận ta nên gọi ngươi một tiếng dễ nghe, ngươi là đệ nhất ma trước ta, còn ta là đệ nhất ma sau khi ngươi trầm tịch, hôm nay muốn động thủ sao?"

  "Không, hôm nay chỉ muốn mời ngươi vào đệ tam giới."

  "Hắc, Ma Chủ ngươi xưa nay bá đạo nhưng hôm nay Thiên Ma ta chịu nhún, ta không thể đợi được nữa. Để ngươi đưa ta vào đệ tam giới, tự đi tìm sức mạnh bản nguyên. Ma Chủ, đợi ta khôi phục đỉnh cao sẽ tìm ngươi lĩnh giáo."

  "Ngạo tính như phụ thân ngươi." Ma Chủ chỉ nói một câu rồi dùng Thần ma đồ chụp xuống, bạch quang sáng lòa, Thiên Ma biến mất.

  Thái cực đồ bay về xa tắp, Thiên giới Thần gia và Cửu thiên tịnh thổ đều bị quang lâm.

  Thần ma đồ tung hoành thiên địa!

  Sau cùng lại bay về Tây phương, tiếng long khiếu truyền khắp Tây thổ, mọi tu luyện giả đều thống nhất rằng đó là một con Thiên Long trong truyền thuyết.

  Không lâu sau, ma pháp rực rỡ chiếu sáng thiên địa, truyền khắp Tây thổ, các tu luyện giả kinh hãi, những tiền bối hiểu rộng đều biết đó là sức mạnh của Thái cổ cấm kị ma pháp, có lẽ do Thái cổ cấm kị pháp sư trong truyền thuyết thi triển!

  Sao lại thế được? Thiên Long, Thái cổ cấm kị pháp sư đều là những nhân vật không còn tồn tại, giờ lại phát ra dao động năng lượng. Trong trận đại biến này, lẽ nào có người xuất thủ với họ? Nghi vấn này hiện hữu trong lòng các Tây thổ tu luyện giả.

  Đương nhiên đó là hành vi của Ma Chủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ ngồi trên Thần ma đồ.

  Tây phương Thiên giới cũng không còn yên tĩnh, thu hút Thần ma đồ "quang lâm"!

  Thái cực đồ tịnh không vào bất cứ tòa chủ thần điện nào mà bay đến một phế tích, đánh tan nó ra, hôm đó Tây phương Thiên giới chư thần đều thấy linh hồn run lên, khí tức đáng sợ lan khắp Thiên giới.

  Nhiều thần linh nhanh chóng lao về di tích đó, muốn chứng kiếm một vị siêu tuyệt cường giả xuất thế. Nhưng lúc họ đến nơi chỉ thấy bạch quang sáng rực rồi Thái cực đồ xung thiên bay mất.

  Thái Cực Thần Ma đồ lại bay về tế thần đài của Thiên giới, một luồng sức mạnh cực điểm bùng lên, để đáp lại, tế đài của ma thần cũng phát ra dao động kinh nhân.

  Thần ma đồ chưa tới, hai vị cổ lão cường giả ẩn tu trong hai tế đài đã tự xuất hiện liên thủ đối địch!

  Các Thiên giới chủ thần cả kinh, vạn vạn lần không ngờ dưới tế thần đài và tế ma đài có tiền bối cao thủ ẩn tu!

  Lần này Ma Chủ và Thần Chiến tàn hồn nhập chủ gặp phiền hà không nhỏ. Thái Cực Thần Ma đồ và hai cỗ sức mạnh nọ liên tục va nhau, khí tức hùng hồn lan tỏa khắp Thiên giới, đủ thấy hai vị cường giả này của Tây phương Thiên giới đáng sợ thế nào.

  "Là Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần!"

  Các chủ thần điện và ma thần điện đồng thời hô lên kinh hãi.

  "Không tin nổi."

  "Hai vị tổ thần vẫn còn sống."

  "Là ai dám công kích Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần vô địch?"

  Tây phương Thiên giới chúng thần đầy nghi vấn.

  Sức mạnh thời gian và không gian gần gũi với sức mạnh bản nguyên hơn cả.

  Ma Chủ tu luyện pháp tắc Mộng Ảo Không Hoa, ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ tu luyện Vạn Cổ Giai Không, phân biệt là bản nguyên chi lực của không gian và thời gian.

  Người họ muốn đối phó bây giờ là Không Gian tổ thần và Thời Gian tổ thần, quả thật "lấy mỡ nó rán nó."

  Họ có Thái cực đồ, lại thêm tàn phá thế giới hậu thuẫn, nhưng hai Thái cổ đại thần trong truyền thuyết của Tây phương cũng có bản lĩnh để cậy nhờ.

  Tế thần đài và tế ma đài là nơi thế nào? Là hai linh lực nguyên tuyền chi nhãn của Tây phương Thiên giới, kinh qua vô tận tuế nguyệt, không biết bao nhiêu thần linh đã được hiến tế, nơi đây ngưng tụ linh lực mạnh hơn tưởng tượng.

  Nhưng sau cùng sức mạnh của Thái Cực Thần Ma đồ và tàn phá thế giới hợp lại mạnh hơn.

  Nửa khắc sau, Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần bất cam tâm gầm lên vang vọng, hóa thành hai đạo bạch quang bị tống vào đệ tam giới, những lời phẫn nộ còn vang vọng khắp Thiên giới: "Ma Chủ, chúng ta gặp lại tại đệ tam giới, lúc đó sẽ tranh cao thấp, phải quyết sinh tử."

  Tuyên chiến!

  Lời tuyên chiến mạnh nhất, quyết phân sinh tử.

  Chắc chắn tương lai không xa tại đệ tam giới sẽ xảy ra đại chiến thảm liệt.

  Ma Chủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ không nói gì, tiếp tục cưỡi Thái Cực Thần Ma đồ tung hoành khắp Tây phương Thiên giới...

  Hồi lâu sau mới rút đi.

  Ngày đó, không ai biết có bao nhiêu người bị "mời" vào đệ tam giới.

  Mọi tu luyện giả ở Nhân gian và Thiên giới đều biết hôm nay thần bí Thái cực đồ thực hiện một đại sự kiện chấn kinh thiên cổ.

  Ngày đó được coi là Vô thiên chi nhật.

  Mọi tu luyện giả mạnh nhất thế gian biến mất khỏi Nhân gian và Thiên giới, có những người tuổi tác sánh với Thiên, đủ tư cách đuổi kịp trước thời Thái cổ, nhưng hôm đó đều bị đẩy vào đệ tam giới, cáo biệt thế giới cũ.

  Những người này được hậu nhân xưng là "thiên giai cao thủ", ngày họ biến mất được coi là "Vô thiên chi nhật"!


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Bóng Người Thiên Thu

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646569]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502465]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639595]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471202]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340754]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600449]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689668]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2491962]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300280]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010335]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548846]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469973]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445615]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150591]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078601]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062549]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028758]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026387]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959411]
  25.Quỷ Bảo [921679]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907531]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905271]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876907]
  29.Hắc Nho [852100]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843105]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840045]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755961]
  33.Tru Tiên [747740]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745069]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661885]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622389]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592482]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557770]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536770]
  41.Tầm Tần Ký [511931]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456191]
  43.Thiên Đường [452684]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450809]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439777]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427339]
  48.Cậu Chó [417214]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408161]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm