hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 263

  Thiên Đường Địa Ngục

  Sức mạnh của quang minh thần truyền thừa nhất mạch quả thực không phải nghi ngờ, bọn họ đã từng một lần trở thành lãnh đạo của giới chủ thần trên thiên giới, chiến thần thực lực càng không thể đong đếm được, bọn họ vốn là đấu chiến thánh thần chủ lực của tây phương, cùng với huyết chiến và thánh chiến thiên sứ nhất tộc được ca tụng là những chiến tộc hùng mạnh nhất!

  Đứng cùng bọn họ còn có hai vị chủ thần cường hãn khác, thủy thần Tây Lạp Lệ Ti Hòa và hỏa thần Khải Kỳ

  Thủy thần Tây Lạp Lệ Ti với mái tóc màu xanh nước biển tung bay trong gió uốn lượn quanh cơ thể, dung nhan vô cùng mỹ lệ, cặp mắt nàng cũng màu xanh lam đẹp như hai viên bảo thạch, làn da nàng trắng như tuyết, quanh thân khẽ có những tia sáng ánh lên vô cùng lộng lẫy.

  Nhìn nàng giống như một nữ thần kiều diễm nhưng nhu mì tuy nhiên từ nàng vô hình trung lại toát ra một luồng ba động năng lượng vô cùng to lớn, một luồng thánh khí vô cùng uy nghiêm. Đây chính là năng lực của thủy thần, khi nàng bình tĩnh điềm đạm thì năng lượng của nàng cũng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, tuy nhiên khi nàng lộ ra một chút tâm tình, biển năng lượng xung quanh ngàn trượng lập tức gợn sóng, nguyên tố thủy trong thiên địa lập tức bị nàng huy động dựa theo ý chí của nàng.Người ngoài không cách nào có thể đánh giá được hết năng lực của thủy thần.

  Bên kia là hỏa thần, cả người hắn giống như một luồng thần hỏa, điên cuồng thiêu đốt, xung quanh hắn nhiệt độ cao không thể tưởng tượng nổi, hỏa nguyên tố bùng cháy mãnh liệt tạo thành một biển lửa mênh mông, mái tóc hắn dài và đỏ rực cũng bay lên theo ngọn lửa mà vũ động mãnh liệt trong không trung.

  Hỏa thần phẫn nộ nhìn Thần Nam, nhận được lời bẩm báo của Kỳ Mạn hắn vội vã lật đật chạy từ hỏa thần điện tới, tuy nhiên lúc này chưa phải là lúc phát tác lên Thần Nam.

  Không nghi ngờ gì, thiên giới nguyên tố chủ thần tuyệt đối là cường giả trong các thần linh, ma pháp nguyên tố của bọn họ có thể nói là khó có cường chống lại. Vô luận quyền thế hay là tu vi, nguyên tố chủ thần đều xếp hạng nhất, tuyệt đối là chủ lực tiên phong của thần tộc!

  Hiện tại bốn vị thiên giới chủ thần thực lực siêu phàm tạo thành một tổ đội vô cùng ghê gớm, có lẽ có thể đạt tới cấp độ tuyệt đỉnh của chuyển thế thánh chiến thiên sứ.

  Ma thần nhất phương xuất trận ngoại trừ hai vị ma thần danh động như sấm mấy ngàn năm nay Hắc Ám ma thần và Minh thần vừa rồi lại xuất hiện thêm hai vị ma thần trong truyền thuyết Ngạc Vận ma thần và huyết thiên sứ nhất tộc Huyết Hoàng

  Ngạc Vận ma thần thực ra khả năng chiến đấu không phải là mạnh nhưng hắn có thể bày Ngạc Vận kết giới có thể ảnh hưởng đến đại cục của trận chiến, hắn là một ma thần phi thường tà dị. Khi khai mở mười tám tầng địa ngục Quang Minh hệ và Hắc Ám hệ chủ thần sẽ ko tránh khỏi xảy ra hỗn chiến, ma thần nhất phương mang Ngạc Vận ma thần tới, dụng ý đã rất rõ ràng.

  Về phần Huyết Hoàng, hắn vừa mới chạy về thiên giới không lâu, chính là một người quen cũ của Thần Nam.

  Mới đây, thiên giới ma thần nhất phương hao phí gần như toàn bộ khí lực để làm sống lại hai gã huyết thiên sứ hòng gia tăng số cao thủ cấp chủ thần thêm hai người, thế mà không nghĩ đến khi họ hạ giới tru sát thánh chiến thiên sứ chuyển thế thân thì bị đông phương chấp pháp giả giết chết khiến vài lão đại ma thần suýt chút nữa thì ức đến tắc thở.

  Tuy nhiên ngay sau đó ông trời lại tặng cho bọn họ một phần đại lễ. Huyết thiên sứ nhất tộc song tử Huyết Hoàng thoát khốn ra, mặc dù chỉ có một người chạy thoát được về thiên giới nhưng cũng có thể coi là bù đắp được hai gã huyết thiên sứ kia. Huyết hoàng là cái loại nhân vật như thế nào? Hắn là một nhân vật thiên tài trong truyền thuyết của Huyết tộc, một trong những cường giả có năng lực đột phá thần hoàng lĩnh vực.

  Sau đó, hắn được mấy vị thiên giới ma thần trợ giúp, hôm nay dù hắn không có khôi phục được trạng thái đỉnh cao năm xưa nhưng thực lực cũng đã đủ để khiến người ta kinh ngạc.

  Huyết Hoàng vô cùng oán hận nhìn Thần Nam, hắn cùng Thần Nam có thể nói không đội trời chung, Thần Nam không chỉ phục kích huynh đệ hai người bọn họ mà thậm chí tại Đạm Thai phái phong ấn đã mang tên song tử huyết hoàng kia ra để tế lễ hiến cho tru ma trận.

  Mối thù giết đệ, bất cộng đái thiên!

  Nhưng dù sao Huyết Hoàng cũng là một gã phi thường, dù có thâm thù đại hận nhưng với tình hình trước mắt hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn.

  Thần Nam cùng hai con thần long bay nhanh như chớp dẫn đầu đoàn nguời đi về phía trước.Hai phương đối lập chủ thần bay sát phía sau bọn họ, bay xa xa phía sau là đông đảo huyền giới cao thủ.Thần Nam đã thấy rõ hai bên chủ thần đều có cừu nhân của hắn, cũng không rõ song phương cố ý làm như vậy là để tạo áp lực cho hắn hay là cảnh cáo hắn đây?

  Nếu thật sự công phá mười tám tầng địa ngục thì quan hệ địch ta sẽ rất phức tạp, ba phương có thể xảy ra hỗn chiến bất cứ lúc nào, Thần Nam vốn bây giờ có lẽ chỉ là trung gian nhưng hiện nay thì hai bên đều có ánh mắt thù hằn theo dõi hắn.

  Bay xuyên qua sa mạc vô tận rồi xuyên qua một đại thảo nguyên rốt cuộc đoàn quân của Thần Nam đã tới tây phương Bái Đán thành.Tòa thánh thành hùng vĩ dưới ánh nắng chiều trông vô cùng tráng lệ, những tia sáng bảy màu chiếu sáng xung quanh tòa thành, từ xa xa nhìn lại vừa thần thánh vừa trang nghiêm.

  Sau khi đến đây, Quang Minh hệ chủ thần và Hắc Ám hệ chủ thần đều không tự chủ được phải dừng lại.Hắc Ám nhất hệ ma thần cực kì hận cái địa phương này, người ngoài rất ít người biết trong lịch sử cổ xưa đã có vài vị ma thần bị người ta phong ấn vào tầng mười tám địa ngục. Tuy nhiên, vì bị đủ loại cố kị cho nên các ma thần hiện nay cũng không dám khinh thường mà tự tiện mò đến nơi này.Nơi này có rất nhiều bí mật mà người ngoài không thể biết, hôm nay vì sự tình thật sự quá quan trọng nên bọn họ mới tới nơi này.

  Quang Minh thần nhất phương cũng như vậy không muốn giao thiệp với nơi này bởi vì một nguyên nhân nào đó khiến bọn họ và thánh thành trở thành đối lập. Nơi này chính là do Quang Minh thần đời thứ nhất sáng lập ra, tuy nhiên thiên giới chủ thần hiện nay không phải là trực hệ của quang minh thần đời thứ nhất nữa....

  Cả chủ thần và ma thần đều do dự không dám tiến tới khiến các cao thủ huyền giới phía sau cũng phải dừng lại.

  Thần Nam cười to nói: "Xem các ngươi trù trừ như thế, chẳng lẽ các người là thiên giới thần linh vẫn e ngại một tòa thành nho nhỏ ở nhân gian ư? Ta xem các ngươi tựa hồ rất cố kỵ a, thật là kì quái."

  Rồng vô sỉ cười hắc hắc nói: "Truyền thuyết, nơi này vẫn là một địa phương thần thánh a, bọn họ đương nhiên phải kiêng kị"

  Long bảo bảo mơ hồ thì thầm: "Thần nói, thật kì quái.... Ta sao lại cảm thấy tâm thần hoảng hốt a, ta cảm giác....có cái gì gọi ta, kì quái a. Ta đại đức đại uy... ta tới..." nói xong lời cuối cùng, tiểu long giống như bị mộng du, đôi mắt trở nên mơ màng hai nắm tay nhỏ màu vàng của nó nắm chặt lại.

  Thần nam phát hiện ra sự bất thường của tiểu long, trong lòng lo lắng, cầm lấy nó đặt lên bả vai rồi quay về phía các chủ thần và ma thần hô lớn: "không có đường lùi đâu, ta đi trước một bước"

  Dứt lời hắn hóa thành một đạo quang ảnh bay vào trong Bái Đán thánh thành.

  "Ầm"

  Vào sát na Thần nam tiến vào Bái Đán thánh thành một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt chiếu sáng cả thiên địa cản đường hắn, phía trước xuất hiện hai lão già râu tóc bạc phơ suất lĩnh mười mấy tên thần chức nhân thủ bay lên trời đối mặt với hắn.

  Một lão già lạnh lùng nhìn Thần Nam quát: "Thần Nam, ta nghe nói ngươi muốn công phá mười tám tầng địa ngục, chẳng lẽ là sự thực sao?"

  "Chính là thế,ta cũng chẳng có gì phải giấu, hôm nay tới đây muốn phá tan mười tám tầng địa ngục!"

  "Vậy thì hãy chờ ngày thần linh phán xét ngươi đi! Đối với kẻ tà ác như ngươi, chỉ có ánh sáng thần thánh mới có thể tẩy rửa linh hồn đen tối của ngươi!"

  "Ha ha... thần thánh quang mang? Ha ha ha ha..... Thần Nam ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt bắn ra hai tia sáng tà dị, lấy tay chỉ nói: "Ngươi nhìn đi! Đằng sau có mấy người là ai. Chẳng phải là thần linh mà các ngươi cung phụng đấy sao?"

  Quang Minh nhất hệ chủ thần và các vị ma thần chỉ do dự trong chốc lát rồi vọt tới, lúc này chủ thần uy áp cùng cái thế ma thần khí tức tỏa ra, biển năng lượng ba động khiến cho khắp không gian dường như lay động, hơn nữa, phía sau là mấy ngàn huyền giới cao thủ danh tiếng đều tỏa ra năng lượng ba động khiến cho cả Bái Đán thành lắc lư không thôi.

  Quang Minh thần điện chấp pháp đội tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, mặc dù bọn họ đã nhận được tin tức nhưng không thể tin nổi có nhiều như vậy cường giả tìm đến, hơn nữa mấy người phía trước tựa hồ.. thật sự là thần linh! Chỉ có chí cao chủ thần mới tỏa ra uy áp khủng khiếp như vậy thôi!

  Thần Nam đối với mấy lão già chấp pháp lúc nào cũng phán người ta là dị giáo này chẳng có chút hảo cảm quát to: "Mau tránh ra, ta tha mạng cho các ngươi, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả"

  "Ngươi... tà ác, dị giáo...."

  Thần Nam sôi máu hét to một tiếng cắt ngang lời nói nhàm của lão.

  "Quang Minh thần, Hắc Ám đại ma thần, nếu các người có thành ý thì hãy ra tay đi, chúng ta mở đường xuống tầng mười tám địa ngục."

  "Ầm"

  Quang Minh thần ánh sáng tỏa ra đến tận trời xanh, Hắc Ám ma khí hoành hành bát phương, quang ám đồng thời vũ động khiến mười mấy tên chấp pháp giả đều bị đánh bay ra ngoài vài dặm, bất quá mấy vị cường giả thiên giới vẫn còn hạ thủ lưu tình không có hạ sát thủ với họ.

  "Bọn họ chính là thần đấy!" Thần Nam cười to, dẫn hai con thần long tiến vào thánh thành.

  Bên trong Bái Đán thánh thành đông đảo dân chúng đang ngạc nhiên há miệng hết cỡ, chẳng lẽ thần lại nhiều như vậy, trong mắt họ những người biết bay đều là thần linh aTất cả dân chúng lúc này đều vô cùng khiếp sợ, trên trời cao các huyền giới cao thủ nhiều như mây đang phi hành vào thành.

  "Thần nói, thật là náo nhiệt a!" thật kì quái, càng đến gần quang minh giáo hội, long bảo bảo càng phát ra những tia sáng màu vàng nhạt, nó lúc này giống như một quả bóng phát ra ánh sáng nằm mê man ở trên vai Thần nam.

  Trong trung tâm thần điện của Quang Minh giáo hội giáo hoàng thở dài một hơi nói: "Đi thỉnh mời các nguyên lão tới đây."

  "Vâng" Thần chức nhân viên lập tức phi thân đi.

  Quang Minh giáo hoàng bay ra khỏi thần điện, xông lên trời cao đứng đối diện với đông đảo cường giả, đồng thời trong thần điện cũng bay ra gần trăm người, những người này là những cường giả của giáo hội, các thần chức nhân viên bình thường đều lập tức sơ tán.

  "Thần Nam ngươi đúng là gan to hơn trời a, dám đến đòi công phá mười tám tầng địa ngục, ngươi có biết địa ngục vỡ nó sẽ xảy ra điều gì không?" Giáo Hoàng trên mặt đầy nếp nhăn, thân hình lão thì vô cùng gầy gò già cỗi thế nhưng hai con mắt lão luôn lóe lên những tia điện lạnh lẽo chấn nhiếp lòng người khiến cho đông đảo huyền giới cao thủ phía sau cũng phải lạnh sống lưng, lão nói tiếp: "Mười tám tầng địa ngục phá, tai nạn sẽ giáng xuống nhân gian"

  "Ta chính là muốn nhìn thấy mười tám tầng địa ngục phong ấn những loại tai nạn nào đây." Thần Nam đứng đối diện với giáo hoàng nói "Các ngươi tín ngưỡng Quang Minh thần, nay hắn cũng tới và không có ngăn cản ta, chẳng lẽ ngươi lại muốn thử sao?"

  "Son of a bitch!" Giáo hoàng lạnh lùng hừ một tiếng nhìn bọn Quang Minh thần phía sau không có một điểm kính nể nào, thậm chí mang theo một tia nhìn miệt thị, lão cao giọng quát: "Ta tín ngưỡng Quang Minh thần nhưng không phải bọn hắn!"

  Một cỗ uy áp bùng phát từ giáo hoàng mạnh mẽ xuất ra khiến cho tất cả huyền giới cao thủ đều có cảm giác khó tin, lão giáo hoàng này không ngờ cũng có thể phát ra uy thế hùng mạnh ngang các chủ thần!

  Thực ra việc này có lẽ cũng không phải là quá khó hiểu, mấy tháng trước giáo hoàng chỉ phân ra một kim thân đã có thể đánh bại một Ma Oa thực lực đạt cận thần vương cảnh giới.

  Quang Minh thần, Chiến thần, nguyên tố thủy thần, hỏa thần lộ ra vẻ mặt xấu hổ thậm chí là một chút tức giận nhưng không có phản bác.

  Thần Nam cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

  Hắc Ám đại ma thần cười to: "Ha ha... Thần Nam ngươi không biết ẩn tình trong đó đâu, thiên giới Quang Minh thần nhất hệ thần linh đều là phản nghịch giả, bọn họ đã phản bội lại Quang Minh thần đời thứ nhất.

  Thần Nam giật mình hiểu ra vì sao hài cốt của Quang Minh thần đời thứ nhất lại nằm rải rác ở nhân gian, vì sao Quang Minh thần điện chứ không phải các chủ thần cố gắng làm sống lại hắn.

  "Còn các ngươi Hắc Ám nhất hệ thần linh, các thượng đại chủ thần của các ngươi từng đã phát thệ, ma thần không được xâm phạm Bái Đán thánh thành chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao?" Quang Minh giáo hoàng lạnh lùng quát tựa hồ không coi Ma thần nhất hệ vào đâu.

  Thần Nam lại cảm thấy bất ngờ tiếp, Quang Minh giáo hoàng cũng quá dũng cảm, dám ngang nhiên bài xích mấy vị ma thần, như thế Quang Minh giáo hội chẳng lẽ cũng có thực lực khiến người ta phải kinh sợ sao?

  "Hắc, cũng không phải ta phát lời thề, thế liên quan gì tới ta?" Hắc Ám ma thần cười lạnh.

  "Ta nóng quá!" Tiểu long nằm trên đầu vai Thần Nam mơ mơ màng màng nói, kim quang trên người nó càng lúc càng chói sáng.

  Thần nam nhíu mày, hắn bắt đầu lo lắng cho tiểu long, có lẽ nơi này có cái gì ảnh hưởng không tốt đến tiểu long.

  Hắn quát to: "Quang Minh thần, Hắc Ám đại ma thần, ta không biết các người có vấn đề gì khó khăn nhưng các người chủ thần mà thiếu thủ đoạn như vậy thật quá ngây thơ. Các người đều biết mục đích của ta, ta cũng biết các ngươi cần chuyển thế thánh chiến thiên sứ,, quá dễ rồi,ai giúp ta công phá mười tám tầng địa ngục ta sẽ giúp người đó."

  "Ha ha..." Hắc Ám đại ma thần cười to nói: "Được, bây giờ ta giúp ngươi chế trụ lão giáo hoàng này, ngoài lão ra có lẽ chẳng còn ai ngăn cản được ngươi."

  Thần Nam lắc lắc đầu nói: "Ta cần thành ý của ngươi, bên nào công phá ba tầng địa ngục đầu tiên, ta sẽ xem xét..."

  Cả hai bên chủ thần và ma thần đều không có ai lên tiếng, với bọn họ mà nói, mười tám tầng địa ngục có nhiều bí ẩn cùng điều kiêng kị.

  "Ngao ô... thật sự là không sảng khoái tí nào cả, Long đại gia trước tiên đả thông ba tầng địa ngục, đến lúc đó các ngươi bắt đầu từ tầng thứ tư. " Tử Kim thần long thét dài một tiếng, thân hình trong phút chốc dài tới mấy trăm trượng, thiên phạt lập tức đánh xuống nhưng nó cũng không thèm để ý, thân thể thần long khổng lồ lóe ra những tia tử quang chói mắt, rồng vô sỉ phóng lên cao rồi sau đó đáp xuống cuồng mãnh đánh vào trung tâm thần điện.

  Giáo hoàng trong mắt lóe lên hàn quang, vừa định ngăn cản thì Hắc Ám đại ma thần thật sự bắt đầu ra tay, vô tận hắc ám ma khí lập tức bao phủ tòa thánh thành, hắn thân hóa thành một đạo ô quang tấn công giáo hoàng.

  "Ầm"

  Tử Kim thần long trong miệng xuất ra trăm trượng tử sắc thiểm điện đánh vào trung tâm thần điện.

  Trung tâm thần điện khổng lồ là thế trong phút chốc tan thành cát bụi, những tòa thần điện ở xa xa cũng đều sụp đổ không ít.

  "khách"

  Xuất ra tử kim thiểm điện cấp thần vương sau đó rồng vô sỉ nhanh như cá chạch thu nhỏ thân hình cấp tốc rút lui.

  Từng hành động của nê thu vô cùng chuẩn xác, sau khi những tia thiểm điện điên cuồng oanh kích trung tâm thần điện, khiến nó đổ vỡ, nhưng trong sát na đó đột nhiên một cỗ ma khí khổng lồ phát ra, một cái đại bạch cốt cao tới mười trượng phóng lên trời cao ngạo nghễ đứng giữa bầu trời.

  Thần Nam hít một hơi khí lạnh, mới mấy ngày không gặp, chỉ cốt trong truyền thuyết đã trở nên khổng lồ như vậy rồi.

  Cùng lúc đó, giáo hoàng cùng với Hắc Ám đại ma thần mạnh mẽ đối kháng, cuồi cùng giáo hoàng sử dụng không gian ma pháp độc nhất vô nhị của mình phóng ra đẩy Hắc Ám ma thần trong nháy mắt truyền tống ra ngoài mấy trăm trượng.

  Giáo hoàng quát to: "Xin mời phệ thần thú xuất thế!"

  Bầu trời mười tám tầng địa ngục đột nhiên nứt nẻ, từ nơi nào đó một cái khe không gian xuất hiện, một thế giới thần thánh xuất hiện trước mắt mọi người, bện trong xuất vạn đạo hào quang, các tòa điện vũ xếp liên miên thành dẫy, khắp nơi đều là thánh hoa và tiểu thiên sứ nhảy múa.

  Quang Minh thần bọn họ thần sắc đều biến đổi cả kinh nói: "Thiên đường của đệ nhất quang minh thần trong truyền thuyết ư?"

  Thần Nam nghe vậy cả kinh, Quang Minh giáo hội quả nhiên thần bí vô cùng, ở giữa là trung tâm thần điện, phía dưới là mười tám tầng địa ngục, cao phía trên lại là Quang Minh thiên đường.

  Phiến hư không phát ra thần thánh quang hoa rồi rất nhanh đóng lại, nhưng lúc đó tại hiện trường đã xuất hiện thêm một lão nhân, dáng người vô cùng già yếu, trên mặt đầy nếp nhănm râu tóc đều đã bạc màu, lão phất phơ đứng giữa hư không miệng phát ra âm thanh già nua vô cùng "Phệ thần thú hiện đang ngủ say, để ta tới trước"

  Quang Minh giáo hoàng trong mắt hiện ra sự kinh hãi, tựa hồ ngoài ý muốn, cung kính thi lễ với lão.

  Quang Minh nhất hệ Chiến thần trên người mặc hoàng kim thần giáp phát ra ánh sáng lấp lánh như ngọc, cả người như một thanh đao mới tuốt vỏ bao, thấu phát vô tận chiến ý, hắn quát to: "Ngươi là ai?"

  "Ta là ai? Cha mẹ các ngươi không có nhắc đến sao?" âm thanh già nua của lão già không hề có cảm tình gì với Chiến thần, thấu phát ra uy áp kinh người.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Một Mai Khi Hòa Bình

  Nhã Ca

  1.Tinh Thần Biến [16777215]
  2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  3.Vũ Thần [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619375]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463003]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599859]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423077]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294091]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553553]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654889]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271088]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2228694]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983056]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969582]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540500]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448210]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421055]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197035]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134651]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059682]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051268]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010726]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010220]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943331]
  25.Quỷ Bảo [902355]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899562]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888277]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864621]
  29.Hắc Nho [833776]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825702]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825171]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739775]
  33.Tru Tiên [738205]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729963]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649714]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617408]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590075]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554424]
  39.Hoàn Hảo [551641]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526566]
  41.Tầm Tần Ký [503852]
  42.Thiên Đường [448132]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441797]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435763]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434721]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422500]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412334]
  48.Cậu Chó [408934]
  49.If You Are Here [408412]
  50.Từ Khi Có Em [397366]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm