hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 263

  Thiên Đường Địa Ngục

  Sức mạnh của quang minh thần truyền thừa nhất mạch quả thực không phải nghi ngờ, bọn họ đã từng một lần trở thành lãnh đạo của giới chủ thần trên thiên giới, chiến thần thực lực càng không thể đong đếm được, bọn họ vốn là đấu chiến thánh thần chủ lực của tây phương, cùng với huyết chiến và thánh chiến thiên sứ nhất tộc được ca tụng là những chiến tộc hùng mạnh nhất!

  Đứng cùng bọn họ còn có hai vị chủ thần cường hãn khác, thủy thần Tây Lạp Lệ Ti Hòa và hỏa thần Khải Kỳ

  Thủy thần Tây Lạp Lệ Ti với mái tóc màu xanh nước biển tung bay trong gió uốn lượn quanh cơ thể, dung nhan vô cùng mỹ lệ, cặp mắt nàng cũng màu xanh lam đẹp như hai viên bảo thạch, làn da nàng trắng như tuyết, quanh thân khẽ có những tia sáng ánh lên vô cùng lộng lẫy.

  Nhìn nàng giống như một nữ thần kiều diễm nhưng nhu mì tuy nhiên từ nàng vô hình trung lại toát ra một luồng ba động năng lượng vô cùng to lớn, một luồng thánh khí vô cùng uy nghiêm. Đây chính là năng lực của thủy thần, khi nàng bình tĩnh điềm đạm thì năng lượng của nàng cũng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, tuy nhiên khi nàng lộ ra một chút tâm tình, biển năng lượng xung quanh ngàn trượng lập tức gợn sóng, nguyên tố thủy trong thiên địa lập tức bị nàng huy động dựa theo ý chí của nàng.Người ngoài không cách nào có thể đánh giá được hết năng lực của thủy thần.

  Bên kia là hỏa thần, cả người hắn giống như một luồng thần hỏa, điên cuồng thiêu đốt, xung quanh hắn nhiệt độ cao không thể tưởng tượng nổi, hỏa nguyên tố bùng cháy mãnh liệt tạo thành một biển lửa mênh mông, mái tóc hắn dài và đỏ rực cũng bay lên theo ngọn lửa mà vũ động mãnh liệt trong không trung.

  Hỏa thần phẫn nộ nhìn Thần Nam, nhận được lời bẩm báo của Kỳ Mạn hắn vội vã lật đật chạy từ hỏa thần điện tới, tuy nhiên lúc này chưa phải là lúc phát tác lên Thần Nam.

  Không nghi ngờ gì, thiên giới nguyên tố chủ thần tuyệt đối là cường giả trong các thần linh, ma pháp nguyên tố của bọn họ có thể nói là khó có cường chống lại. Vô luận quyền thế hay là tu vi, nguyên tố chủ thần đều xếp hạng nhất, tuyệt đối là chủ lực tiên phong của thần tộc!

  Hiện tại bốn vị thiên giới chủ thần thực lực siêu phàm tạo thành một tổ đội vô cùng ghê gớm, có lẽ có thể đạt tới cấp độ tuyệt đỉnh của chuyển thế thánh chiến thiên sứ.

  Ma thần nhất phương xuất trận ngoại trừ hai vị ma thần danh động như sấm mấy ngàn năm nay Hắc Ám ma thần và Minh thần vừa rồi lại xuất hiện thêm hai vị ma thần trong truyền thuyết Ngạc Vận ma thần và huyết thiên sứ nhất tộc Huyết Hoàng

  Ngạc Vận ma thần thực ra khả năng chiến đấu không phải là mạnh nhưng hắn có thể bày Ngạc Vận kết giới có thể ảnh hưởng đến đại cục của trận chiến, hắn là một ma thần phi thường tà dị. Khi khai mở mười tám tầng địa ngục Quang Minh hệ và Hắc Ám hệ chủ thần sẽ ko tránh khỏi xảy ra hỗn chiến, ma thần nhất phương mang Ngạc Vận ma thần tới, dụng ý đã rất rõ ràng.

  Về phần Huyết Hoàng, hắn vừa mới chạy về thiên giới không lâu, chính là một người quen cũ của Thần Nam.

  Mới đây, thiên giới ma thần nhất phương hao phí gần như toàn bộ khí lực để làm sống lại hai gã huyết thiên sứ hòng gia tăng số cao thủ cấp chủ thần thêm hai người, thế mà không nghĩ đến khi họ hạ giới tru sát thánh chiến thiên sứ chuyển thế thân thì bị đông phương chấp pháp giả giết chết khiến vài lão đại ma thần suýt chút nữa thì ức đến tắc thở.

  Tuy nhiên ngay sau đó ông trời lại tặng cho bọn họ một phần đại lễ. Huyết thiên sứ nhất tộc song tử Huyết Hoàng thoát khốn ra, mặc dù chỉ có một người chạy thoát được về thiên giới nhưng cũng có thể coi là bù đắp được hai gã huyết thiên sứ kia. Huyết hoàng là cái loại nhân vật như thế nào? Hắn là một nhân vật thiên tài trong truyền thuyết của Huyết tộc, một trong những cường giả có năng lực đột phá thần hoàng lĩnh vực.

  Sau đó, hắn được mấy vị thiên giới ma thần trợ giúp, hôm nay dù hắn không có khôi phục được trạng thái đỉnh cao năm xưa nhưng thực lực cũng đã đủ để khiến người ta kinh ngạc.

  Huyết Hoàng vô cùng oán hận nhìn Thần Nam, hắn cùng Thần Nam có thể nói không đội trời chung, Thần Nam không chỉ phục kích huynh đệ hai người bọn họ mà thậm chí tại Đạm Thai phái phong ấn đã mang tên song tử huyết hoàng kia ra để tế lễ hiến cho tru ma trận.

  Mối thù giết đệ, bất cộng đái thiên!

  Nhưng dù sao Huyết Hoàng cũng là một gã phi thường, dù có thâm thù đại hận nhưng với tình hình trước mắt hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn.

  Thần Nam cùng hai con thần long bay nhanh như chớp dẫn đầu đoàn nguời đi về phía trước.Hai phương đối lập chủ thần bay sát phía sau bọn họ, bay xa xa phía sau là đông đảo huyền giới cao thủ.Thần Nam đã thấy rõ hai bên chủ thần đều có cừu nhân của hắn, cũng không rõ song phương cố ý làm như vậy là để tạo áp lực cho hắn hay là cảnh cáo hắn đây?

  Nếu thật sự công phá mười tám tầng địa ngục thì quan hệ địch ta sẽ rất phức tạp, ba phương có thể xảy ra hỗn chiến bất cứ lúc nào, Thần Nam vốn bây giờ có lẽ chỉ là trung gian nhưng hiện nay thì hai bên đều có ánh mắt thù hằn theo dõi hắn.

  Bay xuyên qua sa mạc vô tận rồi xuyên qua một đại thảo nguyên rốt cuộc đoàn quân của Thần Nam đã tới tây phương Bái Đán thành.Tòa thánh thành hùng vĩ dưới ánh nắng chiều trông vô cùng tráng lệ, những tia sáng bảy màu chiếu sáng xung quanh tòa thành, từ xa xa nhìn lại vừa thần thánh vừa trang nghiêm.

  Sau khi đến đây, Quang Minh hệ chủ thần và Hắc Ám hệ chủ thần đều không tự chủ được phải dừng lại.Hắc Ám nhất hệ ma thần cực kì hận cái địa phương này, người ngoài rất ít người biết trong lịch sử cổ xưa đã có vài vị ma thần bị người ta phong ấn vào tầng mười tám địa ngục. Tuy nhiên, vì bị đủ loại cố kị cho nên các ma thần hiện nay cũng không dám khinh thường mà tự tiện mò đến nơi này.Nơi này có rất nhiều bí mật mà người ngoài không thể biết, hôm nay vì sự tình thật sự quá quan trọng nên bọn họ mới tới nơi này.

  Quang Minh thần nhất phương cũng như vậy không muốn giao thiệp với nơi này bởi vì một nguyên nhân nào đó khiến bọn họ và thánh thành trở thành đối lập. Nơi này chính là do Quang Minh thần đời thứ nhất sáng lập ra, tuy nhiên thiên giới chủ thần hiện nay không phải là trực hệ của quang minh thần đời thứ nhất nữa....

  Cả chủ thần và ma thần đều do dự không dám tiến tới khiến các cao thủ huyền giới phía sau cũng phải dừng lại.

  Thần Nam cười to nói: "Xem các ngươi trù trừ như thế, chẳng lẽ các người là thiên giới thần linh vẫn e ngại một tòa thành nho nhỏ ở nhân gian ư? Ta xem các ngươi tựa hồ rất cố kỵ a, thật là kì quái."

  Rồng vô sỉ cười hắc hắc nói: "Truyền thuyết, nơi này vẫn là một địa phương thần thánh a, bọn họ đương nhiên phải kiêng kị"

  Long bảo bảo mơ hồ thì thầm: "Thần nói, thật kì quái.... Ta sao lại cảm thấy tâm thần hoảng hốt a, ta cảm giác....có cái gì gọi ta, kì quái a. Ta đại đức đại uy... ta tới..." nói xong lời cuối cùng, tiểu long giống như bị mộng du, đôi mắt trở nên mơ màng hai nắm tay nhỏ màu vàng của nó nắm chặt lại.

  Thần nam phát hiện ra sự bất thường của tiểu long, trong lòng lo lắng, cầm lấy nó đặt lên bả vai rồi quay về phía các chủ thần và ma thần hô lớn: "không có đường lùi đâu, ta đi trước một bước"

  Dứt lời hắn hóa thành một đạo quang ảnh bay vào trong Bái Đán thánh thành.

  "Ầm"

  Vào sát na Thần nam tiến vào Bái Đán thánh thành một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt chiếu sáng cả thiên địa cản đường hắn, phía trước xuất hiện hai lão già râu tóc bạc phơ suất lĩnh mười mấy tên thần chức nhân thủ bay lên trời đối mặt với hắn.

  Một lão già lạnh lùng nhìn Thần Nam quát: "Thần Nam, ta nghe nói ngươi muốn công phá mười tám tầng địa ngục, chẳng lẽ là sự thực sao?"

  "Chính là thế,ta cũng chẳng có gì phải giấu, hôm nay tới đây muốn phá tan mười tám tầng địa ngục!"

  "Vậy thì hãy chờ ngày thần linh phán xét ngươi đi! Đối với kẻ tà ác như ngươi, chỉ có ánh sáng thần thánh mới có thể tẩy rửa linh hồn đen tối của ngươi!"

  "Ha ha... thần thánh quang mang? Ha ha ha ha..... Thần Nam ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt bắn ra hai tia sáng tà dị, lấy tay chỉ nói: "Ngươi nhìn đi! Đằng sau có mấy người là ai. Chẳng phải là thần linh mà các ngươi cung phụng đấy sao?"

  Quang Minh nhất hệ chủ thần và các vị ma thần chỉ do dự trong chốc lát rồi vọt tới, lúc này chủ thần uy áp cùng cái thế ma thần khí tức tỏa ra, biển năng lượng ba động khiến cho khắp không gian dường như lay động, hơn nữa, phía sau là mấy ngàn huyền giới cao thủ danh tiếng đều tỏa ra năng lượng ba động khiến cho cả Bái Đán thành lắc lư không thôi.

  Quang Minh thần điện chấp pháp đội tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, mặc dù bọn họ đã nhận được tin tức nhưng không thể tin nổi có nhiều như vậy cường giả tìm đến, hơn nữa mấy người phía trước tựa hồ.. thật sự là thần linh! Chỉ có chí cao chủ thần mới tỏa ra uy áp khủng khiếp như vậy thôi!

  Thần Nam đối với mấy lão già chấp pháp lúc nào cũng phán người ta là dị giáo này chẳng có chút hảo cảm quát to: "Mau tránh ra, ta tha mạng cho các ngươi, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả"

  "Ngươi... tà ác, dị giáo...."

  Thần Nam sôi máu hét to một tiếng cắt ngang lời nói nhàm của lão.

  "Quang Minh thần, Hắc Ám đại ma thần, nếu các người có thành ý thì hãy ra tay đi, chúng ta mở đường xuống tầng mười tám địa ngục."

  "Ầm"

  Quang Minh thần ánh sáng tỏa ra đến tận trời xanh, Hắc Ám ma khí hoành hành bát phương, quang ám đồng thời vũ động khiến mười mấy tên chấp pháp giả đều bị đánh bay ra ngoài vài dặm, bất quá mấy vị cường giả thiên giới vẫn còn hạ thủ lưu tình không có hạ sát thủ với họ.

  "Bọn họ chính là thần đấy!" Thần Nam cười to, dẫn hai con thần long tiến vào thánh thành.

  Bên trong Bái Đán thánh thành đông đảo dân chúng đang ngạc nhiên há miệng hết cỡ, chẳng lẽ thần lại nhiều như vậy, trong mắt họ những người biết bay đều là thần linh aTất cả dân chúng lúc này đều vô cùng khiếp sợ, trên trời cao các huyền giới cao thủ nhiều như mây đang phi hành vào thành.

  "Thần nói, thật là náo nhiệt a!" thật kì quái, càng đến gần quang minh giáo hội, long bảo bảo càng phát ra những tia sáng màu vàng nhạt, nó lúc này giống như một quả bóng phát ra ánh sáng nằm mê man ở trên vai Thần nam.

  Trong trung tâm thần điện của Quang Minh giáo hội giáo hoàng thở dài một hơi nói: "Đi thỉnh mời các nguyên lão tới đây."

  "Vâng" Thần chức nhân viên lập tức phi thân đi.

  Quang Minh giáo hoàng bay ra khỏi thần điện, xông lên trời cao đứng đối diện với đông đảo cường giả, đồng thời trong thần điện cũng bay ra gần trăm người, những người này là những cường giả của giáo hội, các thần chức nhân viên bình thường đều lập tức sơ tán.

  "Thần Nam ngươi đúng là gan to hơn trời a, dám đến đòi công phá mười tám tầng địa ngục, ngươi có biết địa ngục vỡ nó sẽ xảy ra điều gì không?" Giáo Hoàng trên mặt đầy nếp nhăn, thân hình lão thì vô cùng gầy gò già cỗi thế nhưng hai con mắt lão luôn lóe lên những tia điện lạnh lẽo chấn nhiếp lòng người khiến cho đông đảo huyền giới cao thủ phía sau cũng phải lạnh sống lưng, lão nói tiếp: "Mười tám tầng địa ngục phá, tai nạn sẽ giáng xuống nhân gian"

  "Ta chính là muốn nhìn thấy mười tám tầng địa ngục phong ấn những loại tai nạn nào đây." Thần Nam đứng đối diện với giáo hoàng nói "Các ngươi tín ngưỡng Quang Minh thần, nay hắn cũng tới và không có ngăn cản ta, chẳng lẽ ngươi lại muốn thử sao?"

  "Son of a bitch!" Giáo hoàng lạnh lùng hừ một tiếng nhìn bọn Quang Minh thần phía sau không có một điểm kính nể nào, thậm chí mang theo một tia nhìn miệt thị, lão cao giọng quát: "Ta tín ngưỡng Quang Minh thần nhưng không phải bọn hắn!"

  Một cỗ uy áp bùng phát từ giáo hoàng mạnh mẽ xuất ra khiến cho tất cả huyền giới cao thủ đều có cảm giác khó tin, lão giáo hoàng này không ngờ cũng có thể phát ra uy thế hùng mạnh ngang các chủ thần!

  Thực ra việc này có lẽ cũng không phải là quá khó hiểu, mấy tháng trước giáo hoàng chỉ phân ra một kim thân đã có thể đánh bại một Ma Oa thực lực đạt cận thần vương cảnh giới.

  Quang Minh thần, Chiến thần, nguyên tố thủy thần, hỏa thần lộ ra vẻ mặt xấu hổ thậm chí là một chút tức giận nhưng không có phản bác.

  Thần Nam cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

  Hắc Ám đại ma thần cười to: "Ha ha... Thần Nam ngươi không biết ẩn tình trong đó đâu, thiên giới Quang Minh thần nhất hệ thần linh đều là phản nghịch giả, bọn họ đã phản bội lại Quang Minh thần đời thứ nhất.

  Thần Nam giật mình hiểu ra vì sao hài cốt của Quang Minh thần đời thứ nhất lại nằm rải rác ở nhân gian, vì sao Quang Minh thần điện chứ không phải các chủ thần cố gắng làm sống lại hắn.

  "Còn các ngươi Hắc Ám nhất hệ thần linh, các thượng đại chủ thần của các ngươi từng đã phát thệ, ma thần không được xâm phạm Bái Đán thánh thành chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao?" Quang Minh giáo hoàng lạnh lùng quát tựa hồ không coi Ma thần nhất hệ vào đâu.

  Thần Nam lại cảm thấy bất ngờ tiếp, Quang Minh giáo hoàng cũng quá dũng cảm, dám ngang nhiên bài xích mấy vị ma thần, như thế Quang Minh giáo hội chẳng lẽ cũng có thực lực khiến người ta phải kinh sợ sao?

  "Hắc, cũng không phải ta phát lời thề, thế liên quan gì tới ta?" Hắc Ám ma thần cười lạnh.

  "Ta nóng quá!" Tiểu long nằm trên đầu vai Thần Nam mơ mơ màng màng nói, kim quang trên người nó càng lúc càng chói sáng.

  Thần nam nhíu mày, hắn bắt đầu lo lắng cho tiểu long, có lẽ nơi này có cái gì ảnh hưởng không tốt đến tiểu long.

  Hắn quát to: "Quang Minh thần, Hắc Ám đại ma thần, ta không biết các người có vấn đề gì khó khăn nhưng các người chủ thần mà thiếu thủ đoạn như vậy thật quá ngây thơ. Các người đều biết mục đích của ta, ta cũng biết các ngươi cần chuyển thế thánh chiến thiên sứ,, quá dễ rồi,ai giúp ta công phá mười tám tầng địa ngục ta sẽ giúp người đó."

  "Ha ha..." Hắc Ám đại ma thần cười to nói: "Được, bây giờ ta giúp ngươi chế trụ lão giáo hoàng này, ngoài lão ra có lẽ chẳng còn ai ngăn cản được ngươi."

  Thần Nam lắc lắc đầu nói: "Ta cần thành ý của ngươi, bên nào công phá ba tầng địa ngục đầu tiên, ta sẽ xem xét..."

  Cả hai bên chủ thần và ma thần đều không có ai lên tiếng, với bọn họ mà nói, mười tám tầng địa ngục có nhiều bí ẩn cùng điều kiêng kị.

  "Ngao ô... thật sự là không sảng khoái tí nào cả, Long đại gia trước tiên đả thông ba tầng địa ngục, đến lúc đó các ngươi bắt đầu từ tầng thứ tư. " Tử Kim thần long thét dài một tiếng, thân hình trong phút chốc dài tới mấy trăm trượng, thiên phạt lập tức đánh xuống nhưng nó cũng không thèm để ý, thân thể thần long khổng lồ lóe ra những tia tử quang chói mắt, rồng vô sỉ phóng lên cao rồi sau đó đáp xuống cuồng mãnh đánh vào trung tâm thần điện.

  Giáo hoàng trong mắt lóe lên hàn quang, vừa định ngăn cản thì Hắc Ám đại ma thần thật sự bắt đầu ra tay, vô tận hắc ám ma khí lập tức bao phủ tòa thánh thành, hắn thân hóa thành một đạo ô quang tấn công giáo hoàng.

  "Ầm"

  Tử Kim thần long trong miệng xuất ra trăm trượng tử sắc thiểm điện đánh vào trung tâm thần điện.

  Trung tâm thần điện khổng lồ là thế trong phút chốc tan thành cát bụi, những tòa thần điện ở xa xa cũng đều sụp đổ không ít.

  "khách"

  Xuất ra tử kim thiểm điện cấp thần vương sau đó rồng vô sỉ nhanh như cá chạch thu nhỏ thân hình cấp tốc rút lui.

  Từng hành động của nê thu vô cùng chuẩn xác, sau khi những tia thiểm điện điên cuồng oanh kích trung tâm thần điện, khiến nó đổ vỡ, nhưng trong sát na đó đột nhiên một cỗ ma khí khổng lồ phát ra, một cái đại bạch cốt cao tới mười trượng phóng lên trời cao ngạo nghễ đứng giữa bầu trời.

  Thần Nam hít một hơi khí lạnh, mới mấy ngày không gặp, chỉ cốt trong truyền thuyết đã trở nên khổng lồ như vậy rồi.

  Cùng lúc đó, giáo hoàng cùng với Hắc Ám đại ma thần mạnh mẽ đối kháng, cuồi cùng giáo hoàng sử dụng không gian ma pháp độc nhất vô nhị của mình phóng ra đẩy Hắc Ám ma thần trong nháy mắt truyền tống ra ngoài mấy trăm trượng.

  Giáo hoàng quát to: "Xin mời phệ thần thú xuất thế!"

  Bầu trời mười tám tầng địa ngục đột nhiên nứt nẻ, từ nơi nào đó một cái khe không gian xuất hiện, một thế giới thần thánh xuất hiện trước mắt mọi người, bện trong xuất vạn đạo hào quang, các tòa điện vũ xếp liên miên thành dẫy, khắp nơi đều là thánh hoa và tiểu thiên sứ nhảy múa.

  Quang Minh thần bọn họ thần sắc đều biến đổi cả kinh nói: "Thiên đường của đệ nhất quang minh thần trong truyền thuyết ư?"

  Thần Nam nghe vậy cả kinh, Quang Minh giáo hội quả nhiên thần bí vô cùng, ở giữa là trung tâm thần điện, phía dưới là mười tám tầng địa ngục, cao phía trên lại là Quang Minh thiên đường.

  Phiến hư không phát ra thần thánh quang hoa rồi rất nhanh đóng lại, nhưng lúc đó tại hiện trường đã xuất hiện thêm một lão nhân, dáng người vô cùng già yếu, trên mặt đầy nếp nhănm râu tóc đều đã bạc màu, lão phất phơ đứng giữa hư không miệng phát ra âm thanh già nua vô cùng "Phệ thần thú hiện đang ngủ say, để ta tới trước"

  Quang Minh giáo hoàng trong mắt hiện ra sự kinh hãi, tựa hồ ngoài ý muốn, cung kính thi lễ với lão.

  Quang Minh nhất hệ Chiến thần trên người mặc hoàng kim thần giáp phát ra ánh sáng lấp lánh như ngọc, cả người như một thanh đao mới tuốt vỏ bao, thấu phát vô tận chiến ý, hắn quát to: "Ngươi là ai?"

  "Ta là ai? Cha mẹ các ngươi không có nhắc đến sao?" âm thanh già nua của lão già không hề có cảm tình gì với Chiến thần, thấu phát ra uy áp kinh người.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Ngày Mới

  Thạch Lam

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639280]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470993]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490666]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300084]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445378]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078409]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028637]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905245]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851997]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842879]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622346]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm