hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 668 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 242

  Song Hoàng Phục Hoạt

  Mặc dù Thần Nam sớm biết Nạp Lan Nhược Thủy là thánh chiến thiên sứ chuyển thế, nhưng không nghĩ đến Nạp Lan Nhược Thủy thay đổi lớn đến như vậy, Nạp Lan Nhược Thủy cũng thật sự thánh hóa, dung mạo so với trước kia hoàn toàn không giống nhau, da thịt trắng như tuyết, như ngưng chi mỹ ngọc lóe lên sáng lộng lẫy làm động lòng người, nàng so với trước kia thì càng thêm xinh đẹp, gần như là hoàn mỹ vậy

  Mái tóc trước vốn đen huyền, bây giờ thì đã biến thành màu vàng chói mắt như mặt trời vậy, nếu con mắt không phải như làn thu thủy, còn giữ lại nét điềm đạm quen thuộc trước kia thì Thần Nam cơ hồ nhận không ra nàng.

  Mặc dù con ngươi của Nạp Lan Nhược Thủy còn đen nhánh, nhưng lúc chuyển động thì cũng toát ra kim quang nhàn nhạt, ánh sáng thần mang sắc bén vô cùng, làm cho lòng người kịch chấn.

  Thần Nam giật mình một trận, thánh hóa còn chưa hoàn thành, nếu nàng thật sự hoàn toàn thánh hóa, thì lúc đó nàng có còn là Nạp Lan Nhược Thủy hay không? Vô luận là từ dung mạo bên ngoài, hoặc là khí chất đang từ từ chuyển biến, nàng thật sự đã trở thành một người khác hoàn toàn mới

  Chẳng lẻ nàng thật sự phải hoàn toàn hóa thân thành tây phương thiên giới thánh chiến thiên sứ có chiến lực vô song sao?

  Tại giờ phút này, đại chiến của đại ma cùng hai vị huyết thiên sứ tiến vào cảnh kịch liệt.

  Huyết thiên sứ ngạo thị tây phương thiên giới, bọn họ thuộc loại là ma thần một phương, là một trong thần tộc cường đại, ngang hàng cùng thiên giới chủ thần, nhưng số lượng rất là thưa thớt, thần tộc này lúc mà cường thịnh nhất số lượng cũng không vượt quá mười người.

  Vạn năm đại chiến bộc phát không ngừng, huyết thiên sứ gần như bị diệt tộc, vài trăm năm nay mấy vị ma thần cường đại, hao tổn tâm cơ mới tại ma thần tế thai làm sống lại hai huyết thiên sứ đã chết đi cả ngàn năm, trong thời gian ngắn hai năm hai vị huyết thiên sứ này khôi phục chiến lực rất nhanh, gần đạt tới thần vương chi cảnh

  Cùng đối lập với ma thần là trí tuệ nữ thần đẳng giai trong lòng chấn động, bắt đầu mật mưu làm sống lại thánh chiến thiên sứ nhất tộc là tử địch lâu đời cùng huyết thiên sứ.

  Thánh chiến thiên sứ cùng huyết thiên sứ tại tây phương thiên giới, được xưng là cường thế thần tộc siêu việt chủ thần. Bất quá bọn họ không cùng chiến tuyến,cả đời đều là tử địch

  Trí tuệ nữ thần là một chủ thần, tại thiên giới cũng không có tìm được một thi thể của thánh chiến thiên sứ. Nhưng lúc tại chủ thần tế thai đã cảm ứng được một vị thánh chiến thiên sứ cường đại năm xưa đã chết tại đông thổ, và đã chuyển thế sống lại.

  Theo truyền thuyết, loại thánh chiến thiên sứ tự thân linh lực nghịch chuyển âm dương sống lại này,so với nhiều vị chủ thần liên thủ tại tế thai nghịch loạn âm dương triệu hoán hồn phách càng cường đại hơn

  Bọn người trí tuệ nữ thần sau khi biết tin tức này, trong lòng vui mừng không thể tưởng được, mặc dù chỉ là một gã thánh chiến thiên sứ, nhưng lực lượng có thể so sánh bằng cả hai gã huyết thiên sứ liên thủ.

  Vài lần dùng cự hình pháp trận gọi về thánh chiến thiên sứ tiến vào thiên giới, nhưng vì do đủ loại nguyên nhân cho nên bị thất bại.

  Tây phương ma thần nhất hệ sau khi biết được tin này, hai gã huyết thiên sứ lập tức hạ giới, muốn tiêu diệt thánh chiến thiên sứ, người chưa hoàn toàn được thánh hóa, muốn vĩnh viễn trừ đi mối đại họa!

  Nhưng bọn họ không được may mắn, vừa mới tìm thấy thánh chiến thiên sứ, lại đột nhiên gặp được sát tinh tìm đến, đại ma đánh giết làm bọn họ trong tâm khiếp đảm.

  Ngũ âm ma ngục, năm ma quật cực đại, có thể thôn phệ hết thảy lực lượng,chiến lực bọn họ làm chấn kinh thiên giới cũng không thể chiếm được chút nào thượng phong. Tất cả pháp thuật công kích,toàn bộ đều bị thôn phệ, chỉ có hai người liên thủ thi triển "Huyết mạn thiên địa", dùng tử vong huyết quang của phệ sát thần ma chiếu sáng trong thiên địa, thì mới có thể chống lại năm cái ma quật cự đại nọ.

  Huyết mang bao trùm một mảng trong thiên địa,bên trong những tòa núi cao sụp đổ,hư không phá toái,càng không nói tới các loại sinh vật trong đại sơn,liền bị thịt nát xương tan,hóa thành huyết thủy dung nhập vào trong huyết quang

  Ánh sáng tử vong đầy trời, tuy nhiên vẫn không có cách nào tiêu diệt năm ma quật thật lớn nọ, năm ma quật này như năm huyệt động tối tăm, giống như là minh giới không ngừng cắn nuốt, thôn phệ làn huyết quang! Đồng thời năm huyệt động này cũng hấp thu toàn bộ những luồng thiên phạt lôi quang.

  Hai gã huyết thiên sứ dù sao cũng vừa mới sống lại hai năm mà thôi,bọn họ còn cách rất xa mới đạt tới trạng thái đỉnh phong năm đó,hiện tại bất quá chỉ là cảnh giới sơ cấp thần vương.

  Đại ma điên cuồng hét lên một tiến rung chuyển cả thiên địa: "Ngũ ngục hợp nhất!"

  Trên trời cao, năm ma quật cự đại rất nhanh hợp lại cùng một chỗ, hình thành một cái hắc động cự đại bao trùm phương viên trăm dặm lớn nhỏ,thấu phát ra khí tức sâm lãnh thấm sâu vào tận xương,như một lỗ xoáy trong đại dương mênh mông,điên cuồng xoáy tròn,không ngừng thôn phệ huyết quang trong thiên địa.

  Hai gã huyết thiên sư đều không phải là không biết tiến thối, bọn họ biết rằng, với cảnh giới tu vi hiện nay của bọn họ, căn bản là không có khả năng chiến thắng cường giả đông thổ hiếm thấy này. Lúc này bọn họ phóng lên cao, muốn nhắm hướng tây đào thoát.

  Bất quá,đại ma quyết ý giết chết bọn hắn,ma ngục cự đại trên không bao phủ xuống,đem hai gã huyết thiên sứ rất nhanh thôn phệ vào.

  "A........"

  "A........"

  Trên không vang lên tiếng gào thê lương,huyết vũ bay tung tóe,hai gã huyết thiên sứ toàn thân trên dưới,bị ma ngục thôn phệ da rách lòi thịt ra ngoài,nơi nơi đều là miệng vết thương kinh khủng có thể thấy được cả xương,toàn thân gân mạch cùng xương cốt cận hồ bị nghiền nát.

  Mất được, mất được, phải có "mất" mới có "được", tại giờ khắc này, bọn họ khẽ đưa mắt nhìn nhau, làm ra vẻ giống như tráng sĩ quyết tâm chặt bỏ tay. Hai đạo huyết sắc quang ảnh từ trong thân thể của bọn họ xuất ra, rất nhanh thoát khỏi ma ngục cự đại, hướng về tây phương bỏ chạy.

  "Trốn đi đâu?!"

  Đại ma điên cuồng hét lên một tiếng, tóc rối bời bay loạn lên, trong mắt phát ra sát ý vô tận, đầy trời đều là sát khí băng lạnh tận xương

  Ma ngục cự đại xem tàn khu của hai gã huyết thiên sứ như vật rác rưởi trực tiếp bỏ qua, rất nhanh phá toái hư không, trong nháy mắt bao phủ hai đạo huyết hồn phía trên, rồi sao đó điên cuồng thôn phệ lấy chúng.

  "A........"

  "A........"

  Tiếng kêu thảm thiết, thê lương vang vọng tận cuối chân trời.

  Tại tây phương trên thiên giới, mấy ma thần đứng bên cạnh ma thần tế thai, hai mắt phún hỏa nhìn chằm chằm vào quả thủy tinh cầu thật lớn. Qua quả thủy tinh cầu, họ thấy rõ quá trình mà đại ma diệt sát hai gã huyết thiên sứ.

  "Phanh"

  Quả thủy tinh cầu vỡ nát, hắc ám ma thần cuồng bạo quát lên: "Tên đáng chết kia là ai?! Ta muốn hạ giới tự tay giết chết hắn!"

  Minh thần thoáng suy tư trong chốc lát, sau đó chợt giật mình, biến sắc, nói: "Tựa hồ đó là đông thổ thủ hộ giả của ngàn năm trước!"

  "Cái gì? Tên kia chính là đông thổ thủ hộ giả giết chết song tử huyết hoàng chuyển thế ?!" Hắc ám ma thần thất kinh hỏi.

  Minh thần nói: "Nếu ta đoán không lầm, hắn đúng là người đó!"

  Đông thổ nhân gian, ngũ âm ma ngục của đại ma dần dần trở thành phai nhạt. Trên cao không, tiếng kêu thảm thiết, thê lương dần tiêu thất, hai gã huyết thiên sứ có thể so với thần vương, đột nhiên hồn phi phách tán

  Song tại lúc này thì đại ma đột nhiên thống khổ, tay ôm lấy đầu, dùng sức giựt lấy tóc của chính mình, ngửa mặt lên trời cuồng nộ, hô lên: "A......, các ngươi thật sự còn chưa chết?!"

  "Phanh"

  Loạn thạch văng tứ tung.

  Đại ma đánh sụp đỉnh một tòa núi. Thân ảnh cao lớn không ngừng quay cuồng phía trên ngọn núi, phát ra trận trận, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hiện tại hắn dường như đang bị thống khổ thật là to lớn.

  Thần Nam kinh dị phát giác, hai mắt của đại ma không ngừng chuyển biến từ màu đen, sang màu đỏ, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, kinh khủng, hắn từ trên không trung, đánh xuống phá nát ba ngọn núi

  Đến cuối cùng, đại ma phát ra một tiếng rít gào như dã thú, chấn động cả phiến núi non lân cận, hắn ngang nhiên đứng tại không trung trên một tòa đại sơn, hai mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh bất đồng

  Mắt bên phải hắn thần quang thăm thẳm, một mảng trong suốt, mắt bên trái màu đỏ sáng rực, hung tàn ác độc, tia sáng trong mắt bắn ra dài hơn cả trượng, thật chất hóa phong mang. Tóc trên đầu hắn cũng đồng dạng chia làm hai màu khác nhau, bên phải màu đen thui, bên trái màu đỏ tươi như máu.

  Vừa rồi đại ma lâm vào trạng thái điên cuồng, chẳng lẻ hồn phách yêu đạo trong cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn bị luyện hóa sao?

  "Ha ha..." tràng cười to điên cuồng vang vọng khắp dãy núi, trong miệng đại ma phát ra thanh âm trầm lãnh, nói: "Huyết tộc song hoàng bọn ta rốt cục cũng có ngày nhìn thấy lại được ánh mặt trời!"

  Ngay lúc đó trong miệng của đại ma lại phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ: "Hai người các ngươi tại sao còn chưa chết? Ta sớm luyện hóa hồn phách của các ngươi!"

  "Huyết thiên sứ bộ dễ dàng chết vậy sao. Chỉ cần có máu nuôi dưỡng, hồn phách bọn ta vĩnh viễn sẽ không bị tiêu tán, bọn ta thủy chung ở trong huyết dịch ngươi! Hôm nay dùng tiên huyết của ngươi, ở lại trên người ngươi hoàn toàn kích sống linh hồn của chúng ta, để cho bọn ta sẽ có ngày nhìn thấy ánh mặt trời."

  Nạp Lan Nhược Thủy một mực ở tại trên không, không có lại gần.

  Thần Nam thì thủy chung đi theo đại ma, cách đó không xa. Bây giờ nghe nói như vậy, tâm hồn liền chấn động.

  Trong cơ thể của đại ma hiện tại có ba hồn phách, bọn họ cùng chung trên một thân thể.

  Ba hồn phách đang rít gào cùng tranh giành, Thần Nam bất giác biết được bí mật chôn giấu mấy ngàn năm của một phái

  Mấy ngàn năm trước, huynh đệ yêu đạo tại đông phương bị đại ma giết hóa ra là chân thân chuyển thế của song tử huyết hoàng !

  Song tử huyết hoàng chính là tây phương thiên giới huyết thiên sứ nhất tộc, họ là hai cường giả nổi danh đáng sợ, bọn họ là huynh đệ song sinh, thực lực rất mạnh, các chủ thần khác đều e ngại không muốn dây đến, bọn họ được tôn xưng là thần đã tiếp cận đến cực hạn của đế hoàng chi cảnh.

  Tuy nhiên mấy ngàn năm trước trong trận chiến lớn xảy ra giữa cường giả đông thổ và tây thổ, anh em bọn họ bị đông thổ tại nhân gian giới giết chết.

  Nhưng là, thực lực bọn họ rất mạnh, không cách nào tưởng được, bất quá trãi qua trăm năm, liền trọng tụ hồn phách, sống lại tại đông thổ. Bọn họ một bên vừa giết hại ngàn vạn sanh linh, tiếp tục tụ luyện huyết tộc đại pháp, một bên thì lại nghiên cứu tu luyện đạo thuật của đông thổ để tăng tiến tu vi của bản thân.

  Chỉ là bọn họ giết hại quá nhiều sanh linh, dẫn đến thiên nộ, nhân oán, kết oán vô số cừu địch, không ngừng bị các tuyệt đỉnh cao thủ ẩn tu tại nhân gian giới liên hợp tấn công.

  Khi bọn họ thật sự không còn cách nào ở lại nhân gian giới nữa, liền quyết định phá toái hư không tiến vào thiên giới, bất quá bọn họ thật sự không được may mắn, bị tôn xưng đông thổ thủ hộ giả đại ma đến giết,đem hai tên huyết tộc cường giả chưa khôi phục cảnh giới đỉnh phong giết ngay tức thì.

  Tuy nhiên đại ma cũng bị một tên trong song tử huyết hoàng này âm thầm đánh lén suýt chết.

  Chỉ là thực lực của ba người đều thuộc hàng siêu tuyệt, một tia linh thức thủy chung là bất diệt, cùng tồn tại bên trong cơ thể của đại ma, dây dưa không ngừng cả mấy ngàn năm, cuối cùng rốt cuộc đều sống lại.

  "Đại ma, từ lúc xem linh hồn của ngươi, mặc dù ngươi là một người phi thường, nhưng nếu không phải lão tạp mao kia không ngừng thác mộng cho ngươi áp chế linh lực của chúng ta, thì lần trước ngươi đã bị chúng ta luyện hóa rồi

  "Hai huyết yêu, các ngươi không có chuyện ác gì không làm, các ngươi bớt làm mặt dầy đi, sư phó của ta bất quá chỉ muốn làm cho ta hoán tỉnh lại mà thôi, chứ chưa bao giờ thật sự truyền linh lực cho ta để thâu thập bọn ngươi."

  "Hắc hắc..." Song tử huyết hoàng cười lạnh, nói: "Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ luyện hóa ngươi, để cho ngươi hoàn toàn biết chúng ta giác tỉnh như thế nào, so với ngươi tới cùng coi cao thấp bao nhiêu!"

  "Ngao hống..."

  Cũng không biết là đại ma, hay chính là song tử huyết hoàng đang rống gào, âm thanh chấn khắp cửu thiên, thân hình cao lớn kia lại bắt đầu tiếp tục đánh phá núi non.

  Hiển nhiên ba hồn phách trong cơ thể đại ma lại bắt đầu tiếp tục chém giết, loại đánh nhau chết sống này đúng là không kể mạng sống mà, so với sự chém giết bình thường bên ngoài còn hung hiểm hơn gấp trăm ngàn lần.

  Chỉ là một lúc sau, sự đánh nhau trong cơ thể đại ma liền ngừng lại

  Thần hình khôi vĩ, đứng ở trên đỉnh núi, âm thanh của song tử huyết hoàng tàn khốc, lạnh như băng, ở bên trong cơ thể vang ra không ngừng quanh quẩn: "Suýt chút nữa là quên đại sự,thân thể huyết thiên sứ tư chất rất tốt, đang chờ đợi chúng ta đi nhập chủ, bỏ qua thời gian này chẳng phải là phí của trời sao. Đại ma, hôm nay ta tha ngươi một mạng, nhưng ngày khác ngươi sẽ chết thật là thê thảm, huyết tộc linh hồn kết hợp với thân thể huyết tộc, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ngươi chờ chết đi! Tuy nhiên, hôm nay thật sự là cảm tạ ngươi đã tặng cho chúng ta đại lễ, hắc hắc.... "

  Tiếng cười âm lãnh, tàn khốc không ngừng vang vọng khắp dãy núi.

  Hai đạo huyết quang từ trong cơ thể đại ma bay ra, sát khí lập tức tiêu tán, hồn phách của hai gã huyết thiên sứ thật là cường đại, bọn họ như hai đạo hồng quang hướng về tòa núi lớn bị sụp đổ phóng đi.

  Tinh thần của đại ma có chút hoảng hốt, còn chưa khôi phục tỉnh táo.

  Thần Nam kêu lớn một tiếng không ổn, liền triển khai thần vương dực, rất nhanh đi.

  Khi hắn bay qua ngọn núi, chổ Nạp Lan Nhược Thủy đang đứng. Nữ tử tuyệt mỹ, tóc vàng kim vẫn như cũ, lẳng lặng đứng tại nơi này, không nhúc nhích, mặc cho gió núi thổi cái váy trắng trên người nàng bay phần phật.

  Thần Nam kinh ngạc liếc nhìn nàng, bất quá bây giờ không phải là lúc trò chuyện cùng nhau, hắn tay cầm đại long đao, tay cầm liệt không kiếm, cùng lưỡng đạo huyết quang đồng thời vọt tới gần đoạn sơn.

  Thi thể của hai gã huyết thiên sứ nằm lẫn trong đám loạn thạch, toàn thân máu me đầm đìa, từng vết thương thâm tím và đáng sợ sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương cốt, đều là do bị ngũ âm ma ngục điên cuồng xé rách. Đôi huyết dực cơ hồ bị xé rách tận gốc. Từng vết thương càng làm cho người ta sợ hãi trãi đầy trên lưng

  Cái này chỉ là vết thương bên ngoài, còn thương thế bên trong càng thêm nghiêm trọng, ngũ âm ma ngục lực lượng thật là kinh khủng, cơ hồ đã đập nát lục phủ ngũ tạng của bọn họ.

  Tuy nhiên đối với song tử huyết hoàng mà nói, điều này không tính cái gì, chỉ cần còn có máu tươi nuôi dưỡng, bọn họ sẽ không chết. Huyết thiên sứ là hậu bối tử tôn của bọn chúng, thân thể và linh hồn có thể kết hợp được. Chữa trị thân thể tàn phá, khôi phục đỉnh điểm cảnh giới của kiếp trước chỉ là sớm muộn mà thôi.

  Xoát xoát

  Hai đạo huyết quang thoáng hiện, linh hồn của song tử huyết hoàn chia ra để nhập trở lại vào hai cổ thi thể.

  Trong lúc song tử huyết hoàng vui sướng, đang cảm thụ cảm giác nhập vào thân thể mới, thì Thần Nam bước đến dùng sức dẫm nát đầu của bọn họ, mong muốn bọn họ bạo chết đi.

  Song tử huyết hoàng tử mở hai mắt, tức giận đến nổi đỉnh đầu xịt khói trắng, suýt chút nữa ngất xỉu, hai đại cước không có kiêng kỵ dẫm nát mặt bọn họ, song hoàng làm sao chịu nổi sự vũ nhục như vậy!

  Cùng lúc đó, song tử huyết hoàng cảm thấy, ngực, bụng đau nhức vô cùng, khiến họ suýt bị chết ngất đi.

  Tên đang đang dẫm nát mặt bọn ho, đang dùng một đao, một kiếm hung hăng điên cuồng chém trên thân thể bọn họ. Cái này quả thật là bị kẻ khác ngược sát a, mặc dù cường mạnh như bọn họ, sau khi linh hồn cùng một chỗ hợp với hai thân thể này, cũng chịu không được nổi thống khổ đau nhức này.

  "A.... tiểu bối ngươi làm ta tức chết!"


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Bay Vào Lửa Đạn

  Nguyễn Đình Thiều

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5618997]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462385]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599127]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422289]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293137]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552743]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654316]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270465]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2224224]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982631]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969512]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540403]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447796]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420657]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196867]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134296]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059385]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051129]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010347]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1009980]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943123]
  25.Quỷ Bảo [902088]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899444]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887897]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864467]
  29.Hắc Nho [833496]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825341]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824709]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739551]
  33.Tru Tiên [738035]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729767]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649526]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617228]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590038]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554171]
  39.Hoàn Hảo [551577]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526444]
  41.Tầm Tần Ký [503459]
  42.Thiên Đường [448079]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441493]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435726]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434362]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422367]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412095]
  48.Cậu Chó [408637]
  49.If You Are Here [408389]
  50.Từ Khi Có Em [397191]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm