hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 235

  Cảm đả mẹ hài tử?!

  Giữa trận trận ánh sáng rực rỡ, mười vị tiên nhân chậm rãi bay xuống trên những đám mây hồng, hiện lên trên bầu trời Đạm Thái thánh địa, khiến nơi này càng thêm vẻ hư ảo, như tiên cảnh nhân gian tráng lệ.

  Bên trong Đám Thai thánh địa tiên nhạc khởi xướng, phía dưới các vị trưởng lão, phần đông đệ tử Đạm Thai quỳ lạy trên mặt đất, vô số người kích động mà khóc. Đã hơn trăm năm qua, Thiên giới chưa từng phái tiên nhân xuống Đạm Thai thánh địa. Mà cũng đã hơn trăm năm, cổ thánh địa cũng không một ai thành công phi tiên mà đi. Tiên phàm cách đoạn đã suốt trăm năm. " Cung đón thượng tiên giá lâm!"

  " Trời giúp Đạm Thai một mạch, cung đón các vị thượng tiên!" " Đạm Thai thần quang chiếu khắp nhân gian, bái kiến các vị thượng sư!" Nội cổ thánh địa vang thanh âm hoan đón, tất thảy Đạm Thai đệ tử thành kính quỳ lạy trên mặt đất, thâm tâm hân hoan nghêng tiếp mười vị tiên nhân Thiên giới hạ giới! Mười vị tiên nhân có nam có nữ, nam tử tuấn tú phong nhã, nữ tử thanh lệ xuất trần, không chút khí tức phàm trần, vừa nhìn đã thấy toát lên hồng trần thế ngoại kim tiên.

  " Đạm Thai đệ tử bái lễ!" Một nữ tiên thanh âm thanh thoát lệnh tất cả Đạm Thai đệ tử đứng lên. "Tạ tiên tôn!" Đệ từ đồng thanh cung tạ.

  " Thiên giới Đạm Thai và Nhân gian Đạm thai vốn một mạch. Phàm là đệ tử Đạm Thai đều nghe theo lệnh Đạm Thai tiên tôn, tuân theo thần thánh giáo nghĩa của thánh địa, nguyện đem ánh sáng thánh địa chiếu khắp thế gian, chiếu khắp thiên địa!" Tiên âm nhu hòa không ngừng vang khắp bầu trời Đạm Thai thánh địa, truyền khắp mỗi tấc không gian, truyền vào cả tuyết trong núi xa. " Ngao ô.... đám thần côn này thật đáng đánh, nếu mỗi ngày đều có người truy sát bọn hắn, ta xem bọn hắn còn dám buông lời hoa mỹ không?" Lưu manh thần long bộ dạng tức tối, tựa hồ rất không hài lòng mười vị tiên nhân này.

  " Thần nói, Thế gian này hết thảy giáo nghĩa đều dối trá, duy có ta đại đức đại uy cứu giúp nhân gian, tin ta thì hữu sanh, ngã mễ đầu phát!" Tiểu long bộ dạng thành kính, gập tiểu hoàng kim móng, cúi đầu, thái độ thần côn mười phần. " Ngao ô... Tiểu tử nhà ngươi không cần lo lắng làm gì. Với mấy tên gia hỏa kia, ngươi không phải nói nhiều. Phàm là tiên nhân thiên giới hạ phàm, ngươi còn cần phải cân nhắc sao? Giết sạch chúng! Mấy gã thần côn này chỉ đáng cho long đại gia ta dẫm đạp lên."

  " Thần nói, cá chạch ngươi ông tổ đần độn!" Long bảo bảo giả bộ tức giận nói: "Thần nói, chúng sinh ngang hàng, chúng ta cần phải yêu thương hài tử thì phải dạy bảo chúng nó mới đúng. Phải để bọn họ hiểu được thế gian này duy ta đại đức đại uy mới là chúa tể chính thức, khiến bọn họ từ bỏ Đạm Thái phái. Thành môn hạ đại đức đại uy ta mới là chính đồ! Cần tiến hành một buổi tẩy lễ tâm linh, khiến bọn họ hiểu được quang mang, ánh mắt ai mới có thể chính thức chiếu khắp thế gian!"

  Thần Nam thích thú nhìn hai con thần long, nhất là ánh mắt tiểu long, tiểu côn đồ này thật sự càng ngày càng giống thần côn. Hắn ho khan một tiếng cắt ngang hai tên bất lương đang tranh luận: "Hai ngươi, một kẻ luôn sợ thiên hạ cuồng đồ không loạn, kẻ thì không an phận mộng tưởng thành lập tà giáo, thật khiến người khác khổ não. Tới đây hai người cần an phận thủ thường, vạn nhất không được làm loạn. Hiểu chưa?" Dù cho Thần Nam muốn an phận thủ thường nhưng thế cục trong nháy mắt vạn biến, căn bản cũng không xuất phát từ hắn. Nửa ngày qua, trong núi tuyết bên ngoài Đạm Thai cổ thánh địa, có không ít tu chân giả. Dù mọi người đều cố gắng che dấu hành tung, nhưng vẫn bị Thần Nam phát giác một vài nhân vật. Hơn nữa, trong những người này, Thần Nam mơ hồ thấy được vài đạo thân ảnh quen thuộc.

  " Không thể nào. Tu chân giả Tây phương cũng tới đây?" Thần Nam đứng trên đỉnh tòa tuyết phong, để mặc bông tuyết phiêu rơi trên người, ngắm nhìn trời tuyết trắng vô tận. " Đáng kiếp, là con thằn lằn ngũ sắc Lan Đức la ni, một trong thập đại cao thủ long tộc Tây phương, tại Tây thổ ít có địch thủ. Thằn lằn khốn khiếp này lần trước tại Tây phương truy sát ta thừa sống thiếu chết, bây giờ lại chạy tới nơi náo nhiệt này, chúng ta tới trả thù với nó a?" Tử kim thần long hừ hừ nhìn đạo long ảnh biến mất vào tuyết trắng.

  Thần Nam nói: "Con rồng này không hoàn toàn hung ác. Ai bảo ngươi lúc trước ăn trộm toàn bộ gia sản nó. Không kiếm ngươi hạ sát thủ là đã có chút lưu tình rồi. Loại hung ác nhất mới là thần Ma Viên cùng với cái thứ được xưng bất bại thiên tài long tộc Phương tây tam đầu hoàng kim thần long Lạp Ngang Tư. Lúc trước, hai tên khốn này cùng đấu thần Trát Lý Tư theo lệnh Đỗ gia huyền giới tìm chúng ta hạ sát thủ a. Lần này đừng để ta tóm được, nếu mà để ta trông thấy, ta hứa sẽ lột da bọn hắn." Đấu thần Trát lý tư, thần Ma viên sáu đầu, hoàng kim thần long ba đầu Kỳ Lạp ngang tư, ba tên gia hỏa này đều là cường giả có khả năng phá toái hư không, lúc trước ngoài thành bái đán thánh Tây thổ truy sát Thần nam, cuối cùng dẫn tới lão bạo quân Khôn Đức ra tay. Khiến Thần Nam bị phong ấn dưới tầng mười tám địa ngục, sau Thần Nam tại nơi nhờ Tây Thổ đồ đằng thi triển pháp lực cường đại tiến nhập Thiên giới, dẫn phát một loạt sự kiện. Tử kim thần long lúc có thể nói đã nếm không ít đau khổ, nghiến răng kèn kẹt nói: "Ba tên này là khởi đầu cho một loạt sự kiện a! Chỉ hận không thể lập tức giết hết bọn hắn, bất quá thế lực đằng sau bọn hắn khiến người ta khổ não a, nhất là thần Ma Viên sáu đầu kia.... @#& cổ viên lão nương, lão nhi bất tử, đáng sợ dị thường!!"

  Một người hai rồng tạm thời cũng chưa phát hiện ra tung tích thần Ma Viên cùng hoàng kim thần long, bất quá sự tình kế tiếp nhất thời khiến bọn họ tạm quên chuyện này. Thần Nam không thể không thể ra! Lúc này, giữa trời Đạm Thái cổ thánh địa trận trận phá toái hư không, mới với rồi giáng hạ mười vị tiên nhân, như thể có người cần lập tức quay lại Thiên giới.

  Hiển nhiên, bọn họ đã biết được tình thế cổ thánh địa, biết được đại Ma vương bị phong ấn sẽ sớm thoát được. Đại sự kiện này đủ khiến bọn họ hoảng loạn, phải lập tức truyền tin này lên Thiên giới, cấp báo Đạm Thai Tuyền. Bất quá, Thần Nam tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như vậy, dù chưa quyết định sẽ giúp cái thế Ma vương thoát khốn hay không, nhưng hắn cũng không muốn thần vương Thiên giới sớm có chuẩn bị. Hắn triển khai thần vương dực, như một dải cầu vồng vắt ngang trời, tại không trung lưu lại một đạo vĩ quang dài, bay về Đạm Thai thánh địa.

  Lúc này, trong Đạm Thai thánh địa, phần đông đệ tử dẫn đầu là trưởng lão, đang hồi hộp nhìn trời cao, sợ rằng có chút sai thác. Đối với nhiều người mà nói, đều vô cùng kích động, đã được chứng kiến tiên nhân bản phái hạ phàm,này lại được xem bọn họ phá toái hư không bay đi, thật là một hạnh sự. "Oanh oanh oanh......" Thiên lôi trân trận, từng đạo sấm chớp lớn từ trời cao đánh xuống, hư không phá toái, một thông đạo không gian nối Thiên giới và Nhân gian xuất hiện giữa hư không.

  Mười vị tiên nhân cùng nhau giúp một tiên tử, đưa nàng thuận lợi tiến vào thông đạo không gian, quay về Thiên giới báo tin. Tập trung tại đây hơn vạn Đạm thai đệ tử thành kính quỳ lạy, đột nhiên đạo thần quang phá không mà tới, một nam tử tay cầm đại long đao, như thần ma cuồng phách hạ giá. Huyết sắc đao mang dài mười trượng, trong nháy mắt phách nát thông đạo không gian, đồng thời kéo cả thiên phạt, sấm chớp cuồng loạn giữa trời. Hư không đều tan nát, từng đạo kim xà cực đại tràn ngập bầu trời. "Thần Nam là ngươi...... ngươi...... muốn làm gì?!"

  Hiển nhiên, hơn mười vị tiên nhân đều nhận ra Thần Nam, dù sao tại Thiên giới, Thần Nam huyết sát bốn phương, lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. " Haha.. đâu có gì. Các người đường xá xa xôi mà tới, muốn mời các ngươi lưu lại một vài ngày. Bây giờ, ta muốn mời vị tiên tử muội muôi này đi nói chút chuyện phiếm."

  Đang nói, Thần Nam vội mở nội thiên địa, tóm tiên tử đang muốn phi thăng hồi Thiên giới vào trong. Rồi nhanh chóng bế hợp nội thiên địa. Sau đó dùng đại long đạo chống lại thiên phạt. Mười vị tiên nhân sắc mặt đột biến, bọn họ biết sát tinh này đáng sợ cỡ nào, nếu không có tu vi cấp thần vương, sợ rằng khó có thể cùng hắn tranh phong.

  Đệ tử đang quỳ lạy thành kính trên mặt đất đều giật mình mở lớn hai mắt. Tiên sư Thiên giới hạ phàm trước mặt bọn họ bị một người trên Nhân gian giới vốn được đồn đại đệ nhất thanh niên cường giả bắt giữ, thật sự bọn họ không biết nói sao. Tất thảy đệ tử Đạm Thai phái đều trợn mắt há mồm, khiếp sợ nhìn nam tử cuồng vọng đang chống lại thiên phạt trên không trung kia, chuyện này có chút gì đó ngoài tưởng tượng!

  Dù sao cũng là tiền bối tiên nhân bọn họ, tiên bối cao thủ đột nhiên bị người ta bắt mất muội muội đi nói chuyện phiếm.... Thật sự quá điên cuồng, dù có là ai cũng không thể tiếp nhận chuyện này!

  " Ngao ô..........." Một thanh âm chấn thiên, Tử kim thần long bay tới. Rồng bỉ ổi không chút hảo ý cười: "Còn vị muôi muội nào muốn đi nói chuyện phiếm không? Thần tiểu tử vốn không khéo miệng, lão long ta có thể cùng các ngươi nói chuyện, ai nguyện ý cùng ta đi a? Chúng ta cùng nhau bàn luận lý tưởng đời rồng, đàm đạo về hoài bão đời rồng, thật là ý nghĩa biết bao a!" Mười vị tiên nhân nghiến răng, hận không thể lập tức lột da Tử kim thần long, bất quá không ai dám coi thường mà manh động. Dù sao họ cũng biết chuyện lúc trước Vương Chí tại thiên giới xuất quân vây bắt Thần Nam, nếu bây giờ cho hắn chút cớ động thủ. Hắn có thể lại đại sát trả thù.

  " Cuộc đời rồng thật vô vị a! Bao năm tháng ngao du khắp thiên hạ, tự do vẫy vùng cùng trời đất, thế nhưng thế gian này không tiên tử muội muội nguyện ý thành tri kỷ của ta, bi ai, bi ai!" Tử kim thần long bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mấy vị tiên tử hận đứng trước mắt hận không chịu nổi, chỉ muốn đè hắn xuống đánh một trận thừa sống thiếu chết.

  Đệ tử Đạm Thai phái ở nhân gian đều xúc động thổ huyết. Một người, một rồng này thật quá kiêu ngạo. Tiên tử hạ phàm Thiên giới nói như thế nào cũng đều hơn trăm tuổi, Hai kẻ ngông cuồng này lại có thể đem những muội muội này ra châm chọc, tất thảy đều nhìn bọn họ giận dữ.

  Trong đám người này có cả Mộng Khả Nhi. Nàng thật sự không nghĩ hai tên gia hỏa này dám tới náo loạn, thật có thế nói gan lớn tày trời. Đồng thời cũng giật mình Than Nam tu vi hiện giờ thật đáng sợ.

  Mặc dù từ trước tới nay, có nghe nhiều truyền thuyết về Thần Nam, nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Điều rất hiển nhiên có thể thấy rằng ngay cả tiên sư từ Thiên giới hạ phàm cũng có chút e ngại Thần Nam, không muốn xảy ra xung đột với hắn. " Hẹn gặp lại, ta đi kiếm tiên tử muôi muội nói chuyện phiếm!" Thần Nam khẽ cười, sau đó triển khai thần vương dực phá không mà đi. Tử kim thần long nhìn Thần Nam bay khỏi, ngân dài giọng nói: "Cuộc đời rồng thật vô vị a, tiên tử bọn muội muội khiến ta đau lòng quá, xá không còn gì nói, lão long chẩu a."

  Một người, một rồng đi khỏi, nhưng Đạm Thai thánh địa lại sôi trào, trơ mắt nhìn thấy người Thiên giới hạ phàm bị Thần Nam bắt đi, hơn nữa hắn còn không chút khách khí trêu chọc, mà không ai có thể ngăn cản. Điều này thật khiến người ta bốc hỏa. " Ta nhất định phải cấp báo Đạm Thai tiên tôn!" Môt nam tiên nhân phẫn nộ kêu lên. " Nếu Vương Chí thượng sư hạ giới thì thật tốt biết bao, đáng tiếc không được tiên tôn đồng ý." " Hy vọng cuồng đồ kia không gây khó dễ Dương sư muội."

  Dù đối với người Thiên giới hay người ở Đạm Thai thánh địa Nhân gian mà nói, hôm nay đã xảy ra sự tình thật đáng mất mặt. Nội thiên địa cùng tu vi Thần Nam hiện tại đã hết mực phát triển, so với trước kia hơn gấp bội phần. Một tiên nhân cảnh giới mới tiên tử làm sao có thể phá nổi? Huống hồ Thần Nam còn có vài món khôi bảo trong tay, dễ hiểu rằng sẽ bị nhốt trong nội thiên địa dài lâu.

  Đương nhiên, Thần Nam cũng chỉ đơn giản nói với Dương tiên tử kia vài câu. Nhưng Tử kim thần long không ngừng đàm đạo với nàng về lý tưởng cuộc đời rồng, khiến nàng tức giận nghiến răng kèn kẹt. Còn Long bảo bảo cũng không thiếu náo nhiệt, lúc nào cũng mở miệng một câu "Thần nói", hai câu "Đại đức đại uy", càng khiến nàng muốn phát cuồng. Hai ngày sau, lại có hai vị tiên tử muốn quay về Thiên giới, bất quá cũng bất hạnh bị Thần Nam mời tới, giao cho Tử kim thần long đàm đạo lý tưởng đời rồng.

  Sau đó, đám tiên nhân muốn trốn khỏi Đạm Thai thánh địa, sang địa phương khác, phá toái hư không trở về Thiên giới. Nhưng tất thảy đều bị Thần Nam triển khai thần vương dực đem trở về. Hắn chung thủy canh giữ ngoài thánh địa. Tựa hồ thánh địa này đã bị phong tỏa. Mười mấy ngày trôi qua, nơi núi tuyết bên ngoài Đạm Thai thánh địa, tu luyện giả ẩn phục càng lúc càng nhiều, phần đông cao thủ đều đã tới đây, thế cục khẩn trương dị thường.

  Lúc này, Mộng Kha Nhi phiền não không thôi, một nam tiên sư từ Thiên giới hạ phàm nói chuyện cùng nàng không ngừng, lời nói thể hiện quan tâm nàng có thể nói vô vi vô chí . Thậm chí còn chỉ bảo nàng không ít huyền công tuyệt học của Đạm Thai Tuyền. Chỉ có điều, Mộng Khả Nhi lại cảm thấy phiền não, nàng như thế nào cũng nhìn không ra ý tứ vị thượng sư này. Đạm Thai phái giới Nhân gian và Thiên giới không giống nhau. Không thể phi thăng nhập Thiên giới, các đệ tử đều không thể có giá thú, tất cả mọi người đều phải bảo trì thân thể thanh ngọc tinh khiết.

  Đối với tiên sư này, nàng có chút phản cảm. Biết rõ Đạm Thai thánh địa Nhân gian quy củ, như thể đang bỡn cợt nàng, thật sự khiến nàng hận không thôi, lại cảm giác tiên sư này rất vô sỉ, không có chút khí phách của tiền bối.

  Thật ra vị đệ tử Đạm Thai thiên giới như vậy bởi hắn đang nắm giữ chút ít "tin tức bí mật". Đệ tử trọng yếu Đạm Thai phái Thiên giới đều biết Đạm Thai Tuyền từng nhiều lần nhắc tới nữ tử tên Mộng Khả Nhi. Lần này phái hơn chục vị tiên nhân hạ giới, đều không ít lần căn dặn bọn họ, nếu Nhân gian giới có biến cố phát sinh, nhất định phải bảo vệ Mộng Khả Nhi thật tốt.

  Qua lời dặn này khiến đệ tử bà đối với Mộng Khả Nhi có chút lưu tâm. Vị tiên nhân âm thầm theo đuổi Mộng Khả Nhi từ đầu đã có tính toán, nếu bây giờ sớm xây dựng mối quan hệ thân thiết cùng Mộng Khả Nhi, về sau một khi Mộng Khả Nhi được Đạm Thai Tuyền thăng lên chiếu trên, hắn cũng hưởng không ít lợi lộc. Chỉ có điều chuyện này Mộng Khả Nhi không thể biết được.

  Mấy ngày qua, Thần Nam tĩnh tọa trên núi tuyết, một phần truy tìm tu giả ẩn núi trong biển tuyết, một phần tu luyện huyền công. Thế giới này sức mạnh mới là đạo lý, hắn bây giờ không dám buông thả bản thân, luôn luôn tu luyện. Tới đây, hai con thần long hô hoán, từ hai hướng khác nhau, bay tới. " Ngao ô..... tổ tông ông nội rồng, tiểu tử sắp xảy ra đại sự rồi."

  Tiểu long cũng thét lớn: "Thần Nam, đại sự kiện!" Hai thần long nhanh chóng vọt tới trước mặt, Tử kim thần long nói trước tiên: "Bang yêu quái Côn Lôn cũng phái người tới đây, có một con tiểu yêu vừa nói ta biết, lão bằng hữu Nê Nhân truyền tin tức cho ngươi: Thiên giới mấy vị thần vvương đang tập kết đại quân, sợ rằng vài ngày nữa sẽ có thần tộc đại quân hạ giới bắt ngươi!"

  Thần Nam bình tĩnh nói: "Rốt cuộc cũng đã xuất thủ, ta đã đợi từ lâu rồi. Hmm hmm, ta đang muốn bọn hắn đi dễ khó về." Nhìn Thần Nam không chút kinh hoàng, nhìn như vừa đạt được thành tựu gì, Tử kim thần long cũng thấy chút an ổn: "Ông tổ rồng, còn có một việc, vừa rồi ta hình như vừa rồi có thấy thần Ma Viên sáu đầu và hoàng kim thần long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư, hai tên bại hoại này cũng tới nơi náo nhiệt này, chúng ta xử lý bọn chúng thôi!" Thần Nam nói: "Đợi thêm chút, có thêm nhiều cao thủ tới đó, Đạm Thai thánh địa sẽ thành địa điểm hội tụ của các cao thủ Thiên giới lẫn Nhân gian, sẽ hứa hẹn một đại hội lớn! Hai tên bại hoại kia đâu, chúng ta sẽ phải tìm chúng đúng vào thời điểm thích hợp nhất, nhưng không phải lúc này để chống lại lão bạo quân khôn đức." " Yên tâm đi, hiện tại chưa thấy thân ảnh tiểu nữ nhi hắn, cái lão tử long kia không có tới." Tử kim thần long nói, khuôn mặt có chút tâm hư.

  Đợi Tử kim thần long nói xong, Long bảo bảo mới chậm rãi nói: "Thần Nam, nói cho ngươi tin tốt, có kẻ đang muốn động tâm Mộng Khả Nhi." " A....." Thần Nam chấn động, gõ nó một cái: "Tin tức này thì có gì tốt? Chuyện là như nào?" Tiểu long bất mãn nói: "Không phải nàng luôn muốn giết ngươi sao, có người khiến nàng phải thay đổi chủ ý, khiến nàng phiền não sao không được gọi là tin tốt?"

  " Đồ tiểu quỷ, nói mau ruốt cuộc là chuyện gì?" " Được rồi, đi thì biết." Long bảo bảo dứt lời, siu một tiếng bay về một tòa tuyết phong. Bây giờ chưa thể kiếm thần Ma Viên sáu đầu cùng hoàng kim thần long ba đầu gây phiền toái. Thần Nam liền đi theo tiểu lòng, muốn ngó thử xem thần thánh phương nào dám thay đổi chủ ý Mộng Khả Nhi. Tử kim thần long cũng bay theo sau. Bay lên trên đỉnh núi tuyết, đứng từ xa đã thấy hai bóng người giữa sườn núi, một người bạch y trăng phiêu phiêu, thanh lệ xuất trân, thật như tiên tử Nhân gian yên hỏa, sắc khuynh nước khuynh thành: Mộng Khả Nhi. Tên còn lại cũng khoác bạch y, xungh quanh tiên vụ đọng lại, nhìn cũng có khí chất vài phần thanh tao xuất trần, quả đúng thật tiên nhân Đạm Thai thiên giới hạ phàm.

  Thần nam tới đúng lúc thấy Mộng Khả Nhi có chút phần không thể nhẫn nhịn thêm lời tiên sư, mà tiên sư vẫn còn dây dưa không tha. Mộng Khả Nhi vài lần muốn bay khỏi, thế nhưng vị tiên sư bám dai như đỉa, không cho nàng rời đi. " Uy, ngưoi là ai, muốn gì? Đồ vô sỉ." Thanh âm Thần Nam đột ngột vang lên phá nang, hắn triển khai thần vương dực nhanh chóng đứng tới trước mặt. " Ngươi.... Thần Nam!" Tiên sư vô duyên bị phá hỏng hảo sự, vừa sợ vừa tức. Hắn có chút e sợ kẻ sát tinh trước mắt này đột nhiên hạ sát thủ.

  " Chính ta đây. Ngươi đối với lão tôn không kính trọng, lại dám bỡn cợt với đệ tử hậu bối mình. Vô liêm, vô sỉ!" "Ngươi......" " Ngươi cái gì mà ngươi, ta nói sai sao? Ta cảm thấy mất mặt thay cho Đạm Thai Tuyền, nếu nàng biết chuyện này, sợ rằng sẽ lập tức tế ngươi mất."

  Tiên sư bị Thần Nam hạ nhục, cảm thấy xấu hổ bội phần, lại còn bị sỉ nhục trước mặt Mộng Khả Nhi, cuối cùng hết chịu nội động nộ quát lớn: "Thần Nam ngươi thật quá điêu ngoa. Ngươi không biết đại quân Thiên giới đang tập kết, nếu không có ngoài dự tính, vài ngày nữa sẽ xuống đây truy sát ngươi. Đến lúc đó dù Nhân gian có bao la, ngươi cũng không có chỗ dung thân. Hiện tại còn có thể ung dung kiêu ngạo đi khắp tứ xứ! Thật sự..." " Ngươi không đáng làm địch nhân của ta, bởi ngươi chả có chút tư cách gì. Hôm nay ta sở dĩ quan tâm tới chuyện này là còn có nguyên nhân khác."

  Mộng Khả Nhi đứng một bên chợt thần sắc đại biến. Thần Nam nhìn nàng, nói với tiên nhân kia: "Ngươi biết nàng là ai hông? Dù nàng không phải phu nhân của ta, nhưng nàng là mẹ của con ta. Ngươi dám làm mẹ đứa nhỏ động ý, nghĩa là làm đứa nhỏ không vui, mà đứa nhỏ không vui thì ta cũng không thấy vui vẻ chút nào!" Nghe xong, tiên nhân thộn lại sững sờ, tâm trí đảo loạn, thần tình ngây dại, thiểu chút nữa là té ngửa xuống núi tuyết. Lưỡng long cũng mém rơi xuống đất, thần sắc đầy khó hiểu. " Thần nói, thật điên rồ, hài tử.... có?!"

  " Ngao ô..... bổn long thật biết nhìn xa, lời tiên đoán đã thành sự thật, đã thành thật trăm phần rồi..... Ngao ô...." Mộng Khả Nhi sắc mặt trắng bệch giận dữ, nàng xúc động muốn thổ huyết. Nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống Thần Nam, rồi kiếm một lỗ mà chui xuống...


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Hoàng Mộng Ngọc 1

  Phi Long

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5647008]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502971]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4640149]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471881]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341419]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600984]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690162]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498058]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300962]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010910]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972357]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549112]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470414]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446093]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204124]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150832]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078950]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062676]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1029072]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026632]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959558]
  25.Quỷ Bảo [921935]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907818]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877119]
  29.Hắc Nho [852280]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843324]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840253]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756154]
  33.Tru Tiên [747858]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745396]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662003]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622530]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592520]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569493]
  39.Hoàn Hảo [557827]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536878]
  41.Tầm Tần Ký [512194]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456507]
  43.Thiên Đường [452741]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [451057]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439879]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434185]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427592]
  48.Cậu Chó [417369]
  49.If You Are Here [411896]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408348]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm