hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 235

  Cảm đả mẹ hài tử?!

  Giữa trận trận ánh sáng rực rỡ, mười vị tiên nhân chậm rãi bay xuống trên những đám mây hồng, hiện lên trên bầu trời Đạm Thái thánh địa, khiến nơi này càng thêm vẻ hư ảo, như tiên cảnh nhân gian tráng lệ.

  Bên trong Đám Thai thánh địa tiên nhạc khởi xướng, phía dưới các vị trưởng lão, phần đông đệ tử Đạm Thai quỳ lạy trên mặt đất, vô số người kích động mà khóc. Đã hơn trăm năm qua, Thiên giới chưa từng phái tiên nhân xuống Đạm Thai thánh địa. Mà cũng đã hơn trăm năm, cổ thánh địa cũng không một ai thành công phi tiên mà đi. Tiên phàm cách đoạn đã suốt trăm năm. " Cung đón thượng tiên giá lâm!"

  " Trời giúp Đạm Thai một mạch, cung đón các vị thượng tiên!" " Đạm Thai thần quang chiếu khắp nhân gian, bái kiến các vị thượng sư!" Nội cổ thánh địa vang thanh âm hoan đón, tất thảy Đạm Thai đệ tử thành kính quỳ lạy trên mặt đất, thâm tâm hân hoan nghêng tiếp mười vị tiên nhân Thiên giới hạ giới! Mười vị tiên nhân có nam có nữ, nam tử tuấn tú phong nhã, nữ tử thanh lệ xuất trần, không chút khí tức phàm trần, vừa nhìn đã thấy toát lên hồng trần thế ngoại kim tiên.

  " Đạm Thai đệ tử bái lễ!" Một nữ tiên thanh âm thanh thoát lệnh tất cả Đạm Thai đệ tử đứng lên. "Tạ tiên tôn!" Đệ từ đồng thanh cung tạ.

  " Thiên giới Đạm Thai và Nhân gian Đạm thai vốn một mạch. Phàm là đệ tử Đạm Thai đều nghe theo lệnh Đạm Thai tiên tôn, tuân theo thần thánh giáo nghĩa của thánh địa, nguyện đem ánh sáng thánh địa chiếu khắp thế gian, chiếu khắp thiên địa!" Tiên âm nhu hòa không ngừng vang khắp bầu trời Đạm Thai thánh địa, truyền khắp mỗi tấc không gian, truyền vào cả tuyết trong núi xa. " Ngao ô.... đám thần côn này thật đáng đánh, nếu mỗi ngày đều có người truy sát bọn hắn, ta xem bọn hắn còn dám buông lời hoa mỹ không?" Lưu manh thần long bộ dạng tức tối, tựa hồ rất không hài lòng mười vị tiên nhân này.

  " Thần nói, Thế gian này hết thảy giáo nghĩa đều dối trá, duy có ta đại đức đại uy cứu giúp nhân gian, tin ta thì hữu sanh, ngã mễ đầu phát!" Tiểu long bộ dạng thành kính, gập tiểu hoàng kim móng, cúi đầu, thái độ thần côn mười phần. " Ngao ô... Tiểu tử nhà ngươi không cần lo lắng làm gì. Với mấy tên gia hỏa kia, ngươi không phải nói nhiều. Phàm là tiên nhân thiên giới hạ phàm, ngươi còn cần phải cân nhắc sao? Giết sạch chúng! Mấy gã thần côn này chỉ đáng cho long đại gia ta dẫm đạp lên."

  " Thần nói, cá chạch ngươi ông tổ đần độn!" Long bảo bảo giả bộ tức giận nói: "Thần nói, chúng sinh ngang hàng, chúng ta cần phải yêu thương hài tử thì phải dạy bảo chúng nó mới đúng. Phải để bọn họ hiểu được thế gian này duy ta đại đức đại uy mới là chúa tể chính thức, khiến bọn họ từ bỏ Đạm Thái phái. Thành môn hạ đại đức đại uy ta mới là chính đồ! Cần tiến hành một buổi tẩy lễ tâm linh, khiến bọn họ hiểu được quang mang, ánh mắt ai mới có thể chính thức chiếu khắp thế gian!"

  Thần Nam thích thú nhìn hai con thần long, nhất là ánh mắt tiểu long, tiểu côn đồ này thật sự càng ngày càng giống thần côn. Hắn ho khan một tiếng cắt ngang hai tên bất lương đang tranh luận: "Hai ngươi, một kẻ luôn sợ thiên hạ cuồng đồ không loạn, kẻ thì không an phận mộng tưởng thành lập tà giáo, thật khiến người khác khổ não. Tới đây hai người cần an phận thủ thường, vạn nhất không được làm loạn. Hiểu chưa?" Dù cho Thần Nam muốn an phận thủ thường nhưng thế cục trong nháy mắt vạn biến, căn bản cũng không xuất phát từ hắn. Nửa ngày qua, trong núi tuyết bên ngoài Đạm Thai cổ thánh địa, có không ít tu chân giả. Dù mọi người đều cố gắng che dấu hành tung, nhưng vẫn bị Thần Nam phát giác một vài nhân vật. Hơn nữa, trong những người này, Thần Nam mơ hồ thấy được vài đạo thân ảnh quen thuộc.

  " Không thể nào. Tu chân giả Tây phương cũng tới đây?" Thần Nam đứng trên đỉnh tòa tuyết phong, để mặc bông tuyết phiêu rơi trên người, ngắm nhìn trời tuyết trắng vô tận. " Đáng kiếp, là con thằn lằn ngũ sắc Lan Đức la ni, một trong thập đại cao thủ long tộc Tây phương, tại Tây thổ ít có địch thủ. Thằn lằn khốn khiếp này lần trước tại Tây phương truy sát ta thừa sống thiếu chết, bây giờ lại chạy tới nơi náo nhiệt này, chúng ta tới trả thù với nó a?" Tử kim thần long hừ hừ nhìn đạo long ảnh biến mất vào tuyết trắng.

  Thần Nam nói: "Con rồng này không hoàn toàn hung ác. Ai bảo ngươi lúc trước ăn trộm toàn bộ gia sản nó. Không kiếm ngươi hạ sát thủ là đã có chút lưu tình rồi. Loại hung ác nhất mới là thần Ma Viên cùng với cái thứ được xưng bất bại thiên tài long tộc Phương tây tam đầu hoàng kim thần long Lạp Ngang Tư. Lúc trước, hai tên khốn này cùng đấu thần Trát Lý Tư theo lệnh Đỗ gia huyền giới tìm chúng ta hạ sát thủ a. Lần này đừng để ta tóm được, nếu mà để ta trông thấy, ta hứa sẽ lột da bọn hắn." Đấu thần Trát lý tư, thần Ma viên sáu đầu, hoàng kim thần long ba đầu Kỳ Lạp ngang tư, ba tên gia hỏa này đều là cường giả có khả năng phá toái hư không, lúc trước ngoài thành bái đán thánh Tây thổ truy sát Thần nam, cuối cùng dẫn tới lão bạo quân Khôn Đức ra tay. Khiến Thần Nam bị phong ấn dưới tầng mười tám địa ngục, sau Thần Nam tại nơi nhờ Tây Thổ đồ đằng thi triển pháp lực cường đại tiến nhập Thiên giới, dẫn phát một loạt sự kiện. Tử kim thần long lúc có thể nói đã nếm không ít đau khổ, nghiến răng kèn kẹt nói: "Ba tên này là khởi đầu cho một loạt sự kiện a! Chỉ hận không thể lập tức giết hết bọn hắn, bất quá thế lực đằng sau bọn hắn khiến người ta khổ não a, nhất là thần Ma Viên sáu đầu kia.... @#& cổ viên lão nương, lão nhi bất tử, đáng sợ dị thường!!"

  Một người hai rồng tạm thời cũng chưa phát hiện ra tung tích thần Ma Viên cùng hoàng kim thần long, bất quá sự tình kế tiếp nhất thời khiến bọn họ tạm quên chuyện này. Thần Nam không thể không thể ra! Lúc này, giữa trời Đạm Thái cổ thánh địa trận trận phá toái hư không, mới với rồi giáng hạ mười vị tiên nhân, như thể có người cần lập tức quay lại Thiên giới.

  Hiển nhiên, bọn họ đã biết được tình thế cổ thánh địa, biết được đại Ma vương bị phong ấn sẽ sớm thoát được. Đại sự kiện này đủ khiến bọn họ hoảng loạn, phải lập tức truyền tin này lên Thiên giới, cấp báo Đạm Thai Tuyền. Bất quá, Thần Nam tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như vậy, dù chưa quyết định sẽ giúp cái thế Ma vương thoát khốn hay không, nhưng hắn cũng không muốn thần vương Thiên giới sớm có chuẩn bị. Hắn triển khai thần vương dực, như một dải cầu vồng vắt ngang trời, tại không trung lưu lại một đạo vĩ quang dài, bay về Đạm Thai thánh địa.

  Lúc này, trong Đạm Thai thánh địa, phần đông đệ tử dẫn đầu là trưởng lão, đang hồi hộp nhìn trời cao, sợ rằng có chút sai thác. Đối với nhiều người mà nói, đều vô cùng kích động, đã được chứng kiến tiên nhân bản phái hạ phàm,này lại được xem bọn họ phá toái hư không bay đi, thật là một hạnh sự. "Oanh oanh oanh......" Thiên lôi trân trận, từng đạo sấm chớp lớn từ trời cao đánh xuống, hư không phá toái, một thông đạo không gian nối Thiên giới và Nhân gian xuất hiện giữa hư không.

  Mười vị tiên nhân cùng nhau giúp một tiên tử, đưa nàng thuận lợi tiến vào thông đạo không gian, quay về Thiên giới báo tin. Tập trung tại đây hơn vạn Đạm thai đệ tử thành kính quỳ lạy, đột nhiên đạo thần quang phá không mà tới, một nam tử tay cầm đại long đao, như thần ma cuồng phách hạ giá. Huyết sắc đao mang dài mười trượng, trong nháy mắt phách nát thông đạo không gian, đồng thời kéo cả thiên phạt, sấm chớp cuồng loạn giữa trời. Hư không đều tan nát, từng đạo kim xà cực đại tràn ngập bầu trời. "Thần Nam là ngươi...... ngươi...... muốn làm gì?!"

  Hiển nhiên, hơn mười vị tiên nhân đều nhận ra Thần Nam, dù sao tại Thiên giới, Thần Nam huyết sát bốn phương, lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. " Haha.. đâu có gì. Các người đường xá xa xôi mà tới, muốn mời các ngươi lưu lại một vài ngày. Bây giờ, ta muốn mời vị tiên tử muội muôi này đi nói chút chuyện phiếm."

  Đang nói, Thần Nam vội mở nội thiên địa, tóm tiên tử đang muốn phi thăng hồi Thiên giới vào trong. Rồi nhanh chóng bế hợp nội thiên địa. Sau đó dùng đại long đạo chống lại thiên phạt. Mười vị tiên nhân sắc mặt đột biến, bọn họ biết sát tinh này đáng sợ cỡ nào, nếu không có tu vi cấp thần vương, sợ rằng khó có thể cùng hắn tranh phong.

  Đệ tử đang quỳ lạy thành kính trên mặt đất đều giật mình mở lớn hai mắt. Tiên sư Thiên giới hạ phàm trước mặt bọn họ bị một người trên Nhân gian giới vốn được đồn đại đệ nhất thanh niên cường giả bắt giữ, thật sự bọn họ không biết nói sao. Tất thảy đệ tử Đạm Thai phái đều trợn mắt há mồm, khiếp sợ nhìn nam tử cuồng vọng đang chống lại thiên phạt trên không trung kia, chuyện này có chút gì đó ngoài tưởng tượng!

  Dù sao cũng là tiền bối tiên nhân bọn họ, tiên bối cao thủ đột nhiên bị người ta bắt mất muội muội đi nói chuyện phiếm.... Thật sự quá điên cuồng, dù có là ai cũng không thể tiếp nhận chuyện này!

  " Ngao ô..........." Một thanh âm chấn thiên, Tử kim thần long bay tới. Rồng bỉ ổi không chút hảo ý cười: "Còn vị muôi muội nào muốn đi nói chuyện phiếm không? Thần tiểu tử vốn không khéo miệng, lão long ta có thể cùng các ngươi nói chuyện, ai nguyện ý cùng ta đi a? Chúng ta cùng nhau bàn luận lý tưởng đời rồng, đàm đạo về hoài bão đời rồng, thật là ý nghĩa biết bao a!" Mười vị tiên nhân nghiến răng, hận không thể lập tức lột da Tử kim thần long, bất quá không ai dám coi thường mà manh động. Dù sao họ cũng biết chuyện lúc trước Vương Chí tại thiên giới xuất quân vây bắt Thần Nam, nếu bây giờ cho hắn chút cớ động thủ. Hắn có thể lại đại sát trả thù.

  " Cuộc đời rồng thật vô vị a! Bao năm tháng ngao du khắp thiên hạ, tự do vẫy vùng cùng trời đất, thế nhưng thế gian này không tiên tử muội muội nguyện ý thành tri kỷ của ta, bi ai, bi ai!" Tử kim thần long bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mấy vị tiên tử hận đứng trước mắt hận không chịu nổi, chỉ muốn đè hắn xuống đánh một trận thừa sống thiếu chết.

  Đệ tử Đạm Thai phái ở nhân gian đều xúc động thổ huyết. Một người, một rồng này thật quá kiêu ngạo. Tiên tử hạ phàm Thiên giới nói như thế nào cũng đều hơn trăm tuổi, Hai kẻ ngông cuồng này lại có thể đem những muội muội này ra châm chọc, tất thảy đều nhìn bọn họ giận dữ.

  Trong đám người này có cả Mộng Khả Nhi. Nàng thật sự không nghĩ hai tên gia hỏa này dám tới náo loạn, thật có thế nói gan lớn tày trời. Đồng thời cũng giật mình Than Nam tu vi hiện giờ thật đáng sợ.

  Mặc dù từ trước tới nay, có nghe nhiều truyền thuyết về Thần Nam, nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Điều rất hiển nhiên có thể thấy rằng ngay cả tiên sư từ Thiên giới hạ phàm cũng có chút e ngại Thần Nam, không muốn xảy ra xung đột với hắn. " Hẹn gặp lại, ta đi kiếm tiên tử muôi muội nói chuyện phiếm!" Thần Nam khẽ cười, sau đó triển khai thần vương dực phá không mà đi. Tử kim thần long nhìn Thần Nam bay khỏi, ngân dài giọng nói: "Cuộc đời rồng thật vô vị a, tiên tử bọn muội muội khiến ta đau lòng quá, xá không còn gì nói, lão long chẩu a."

  Một người, một rồng đi khỏi, nhưng Đạm Thai thánh địa lại sôi trào, trơ mắt nhìn thấy người Thiên giới hạ phàm bị Thần Nam bắt đi, hơn nữa hắn còn không chút khách khí trêu chọc, mà không ai có thể ngăn cản. Điều này thật khiến người ta bốc hỏa. " Ta nhất định phải cấp báo Đạm Thai tiên tôn!" Môt nam tiên nhân phẫn nộ kêu lên. " Nếu Vương Chí thượng sư hạ giới thì thật tốt biết bao, đáng tiếc không được tiên tôn đồng ý." " Hy vọng cuồng đồ kia không gây khó dễ Dương sư muội."

  Dù đối với người Thiên giới hay người ở Đạm Thai thánh địa Nhân gian mà nói, hôm nay đã xảy ra sự tình thật đáng mất mặt. Nội thiên địa cùng tu vi Thần Nam hiện tại đã hết mực phát triển, so với trước kia hơn gấp bội phần. Một tiên nhân cảnh giới mới tiên tử làm sao có thể phá nổi? Huống hồ Thần Nam còn có vài món khôi bảo trong tay, dễ hiểu rằng sẽ bị nhốt trong nội thiên địa dài lâu.

  Đương nhiên, Thần Nam cũng chỉ đơn giản nói với Dương tiên tử kia vài câu. Nhưng Tử kim thần long không ngừng đàm đạo với nàng về lý tưởng cuộc đời rồng, khiến nàng tức giận nghiến răng kèn kẹt. Còn Long bảo bảo cũng không thiếu náo nhiệt, lúc nào cũng mở miệng một câu "Thần nói", hai câu "Đại đức đại uy", càng khiến nàng muốn phát cuồng. Hai ngày sau, lại có hai vị tiên tử muốn quay về Thiên giới, bất quá cũng bất hạnh bị Thần Nam mời tới, giao cho Tử kim thần long đàm đạo lý tưởng đời rồng.

  Sau đó, đám tiên nhân muốn trốn khỏi Đạm Thai thánh địa, sang địa phương khác, phá toái hư không trở về Thiên giới. Nhưng tất thảy đều bị Thần Nam triển khai thần vương dực đem trở về. Hắn chung thủy canh giữ ngoài thánh địa. Tựa hồ thánh địa này đã bị phong tỏa. Mười mấy ngày trôi qua, nơi núi tuyết bên ngoài Đạm Thai thánh địa, tu luyện giả ẩn phục càng lúc càng nhiều, phần đông cao thủ đều đã tới đây, thế cục khẩn trương dị thường.

  Lúc này, Mộng Kha Nhi phiền não không thôi, một nam tiên sư từ Thiên giới hạ phàm nói chuyện cùng nàng không ngừng, lời nói thể hiện quan tâm nàng có thể nói vô vi vô chí . Thậm chí còn chỉ bảo nàng không ít huyền công tuyệt học của Đạm Thai Tuyền. Chỉ có điều, Mộng Khả Nhi lại cảm thấy phiền não, nàng như thế nào cũng nhìn không ra ý tứ vị thượng sư này. Đạm Thai phái giới Nhân gian và Thiên giới không giống nhau. Không thể phi thăng nhập Thiên giới, các đệ tử đều không thể có giá thú, tất cả mọi người đều phải bảo trì thân thể thanh ngọc tinh khiết.

  Đối với tiên sư này, nàng có chút phản cảm. Biết rõ Đạm Thai thánh địa Nhân gian quy củ, như thể đang bỡn cợt nàng, thật sự khiến nàng hận không thôi, lại cảm giác tiên sư này rất vô sỉ, không có chút khí phách của tiền bối.

  Thật ra vị đệ tử Đạm Thai thiên giới như vậy bởi hắn đang nắm giữ chút ít "tin tức bí mật". Đệ tử trọng yếu Đạm Thai phái Thiên giới đều biết Đạm Thai Tuyền từng nhiều lần nhắc tới nữ tử tên Mộng Khả Nhi. Lần này phái hơn chục vị tiên nhân hạ giới, đều không ít lần căn dặn bọn họ, nếu Nhân gian giới có biến cố phát sinh, nhất định phải bảo vệ Mộng Khả Nhi thật tốt.

  Qua lời dặn này khiến đệ tử bà đối với Mộng Khả Nhi có chút lưu tâm. Vị tiên nhân âm thầm theo đuổi Mộng Khả Nhi từ đầu đã có tính toán, nếu bây giờ sớm xây dựng mối quan hệ thân thiết cùng Mộng Khả Nhi, về sau một khi Mộng Khả Nhi được Đạm Thai Tuyền thăng lên chiếu trên, hắn cũng hưởng không ít lợi lộc. Chỉ có điều chuyện này Mộng Khả Nhi không thể biết được.

  Mấy ngày qua, Thần Nam tĩnh tọa trên núi tuyết, một phần truy tìm tu giả ẩn núi trong biển tuyết, một phần tu luyện huyền công. Thế giới này sức mạnh mới là đạo lý, hắn bây giờ không dám buông thả bản thân, luôn luôn tu luyện. Tới đây, hai con thần long hô hoán, từ hai hướng khác nhau, bay tới. " Ngao ô..... tổ tông ông nội rồng, tiểu tử sắp xảy ra đại sự rồi."

  Tiểu long cũng thét lớn: "Thần Nam, đại sự kiện!" Hai thần long nhanh chóng vọt tới trước mặt, Tử kim thần long nói trước tiên: "Bang yêu quái Côn Lôn cũng phái người tới đây, có một con tiểu yêu vừa nói ta biết, lão bằng hữu Nê Nhân truyền tin tức cho ngươi: Thiên giới mấy vị thần vvương đang tập kết đại quân, sợ rằng vài ngày nữa sẽ có thần tộc đại quân hạ giới bắt ngươi!"

  Thần Nam bình tĩnh nói: "Rốt cuộc cũng đã xuất thủ, ta đã đợi từ lâu rồi. Hmm hmm, ta đang muốn bọn hắn đi dễ khó về." Nhìn Thần Nam không chút kinh hoàng, nhìn như vừa đạt được thành tựu gì, Tử kim thần long cũng thấy chút an ổn: "Ông tổ rồng, còn có một việc, vừa rồi ta hình như vừa rồi có thấy thần Ma Viên sáu đầu và hoàng kim thần long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư, hai tên bại hoại này cũng tới nơi náo nhiệt này, chúng ta xử lý bọn chúng thôi!" Thần Nam nói: "Đợi thêm chút, có thêm nhiều cao thủ tới đó, Đạm Thai thánh địa sẽ thành địa điểm hội tụ của các cao thủ Thiên giới lẫn Nhân gian, sẽ hứa hẹn một đại hội lớn! Hai tên bại hoại kia đâu, chúng ta sẽ phải tìm chúng đúng vào thời điểm thích hợp nhất, nhưng không phải lúc này để chống lại lão bạo quân khôn đức." " Yên tâm đi, hiện tại chưa thấy thân ảnh tiểu nữ nhi hắn, cái lão tử long kia không có tới." Tử kim thần long nói, khuôn mặt có chút tâm hư.

  Đợi Tử kim thần long nói xong, Long bảo bảo mới chậm rãi nói: "Thần Nam, nói cho ngươi tin tốt, có kẻ đang muốn động tâm Mộng Khả Nhi." " A....." Thần Nam chấn động, gõ nó một cái: "Tin tức này thì có gì tốt? Chuyện là như nào?" Tiểu long bất mãn nói: "Không phải nàng luôn muốn giết ngươi sao, có người khiến nàng phải thay đổi chủ ý, khiến nàng phiền não sao không được gọi là tin tốt?"

  " Đồ tiểu quỷ, nói mau ruốt cuộc là chuyện gì?" " Được rồi, đi thì biết." Long bảo bảo dứt lời, siu một tiếng bay về một tòa tuyết phong. Bây giờ chưa thể kiếm thần Ma Viên sáu đầu cùng hoàng kim thần long ba đầu gây phiền toái. Thần Nam liền đi theo tiểu lòng, muốn ngó thử xem thần thánh phương nào dám thay đổi chủ ý Mộng Khả Nhi. Tử kim thần long cũng bay theo sau. Bay lên trên đỉnh núi tuyết, đứng từ xa đã thấy hai bóng người giữa sườn núi, một người bạch y trăng phiêu phiêu, thanh lệ xuất trân, thật như tiên tử Nhân gian yên hỏa, sắc khuynh nước khuynh thành: Mộng Khả Nhi. Tên còn lại cũng khoác bạch y, xungh quanh tiên vụ đọng lại, nhìn cũng có khí chất vài phần thanh tao xuất trần, quả đúng thật tiên nhân Đạm Thai thiên giới hạ phàm.

  Thần nam tới đúng lúc thấy Mộng Khả Nhi có chút phần không thể nhẫn nhịn thêm lời tiên sư, mà tiên sư vẫn còn dây dưa không tha. Mộng Khả Nhi vài lần muốn bay khỏi, thế nhưng vị tiên sư bám dai như đỉa, không cho nàng rời đi. " Uy, ngưoi là ai, muốn gì? Đồ vô sỉ." Thanh âm Thần Nam đột ngột vang lên phá nang, hắn triển khai thần vương dực nhanh chóng đứng tới trước mặt. " Ngươi.... Thần Nam!" Tiên sư vô duyên bị phá hỏng hảo sự, vừa sợ vừa tức. Hắn có chút e sợ kẻ sát tinh trước mắt này đột nhiên hạ sát thủ.

  " Chính ta đây. Ngươi đối với lão tôn không kính trọng, lại dám bỡn cợt với đệ tử hậu bối mình. Vô liêm, vô sỉ!" "Ngươi......" " Ngươi cái gì mà ngươi, ta nói sai sao? Ta cảm thấy mất mặt thay cho Đạm Thai Tuyền, nếu nàng biết chuyện này, sợ rằng sẽ lập tức tế ngươi mất."

  Tiên sư bị Thần Nam hạ nhục, cảm thấy xấu hổ bội phần, lại còn bị sỉ nhục trước mặt Mộng Khả Nhi, cuối cùng hết chịu nội động nộ quát lớn: "Thần Nam ngươi thật quá điêu ngoa. Ngươi không biết đại quân Thiên giới đang tập kết, nếu không có ngoài dự tính, vài ngày nữa sẽ xuống đây truy sát ngươi. Đến lúc đó dù Nhân gian có bao la, ngươi cũng không có chỗ dung thân. Hiện tại còn có thể ung dung kiêu ngạo đi khắp tứ xứ! Thật sự..." " Ngươi không đáng làm địch nhân của ta, bởi ngươi chả có chút tư cách gì. Hôm nay ta sở dĩ quan tâm tới chuyện này là còn có nguyên nhân khác."

  Mộng Khả Nhi đứng một bên chợt thần sắc đại biến. Thần Nam nhìn nàng, nói với tiên nhân kia: "Ngươi biết nàng là ai hông? Dù nàng không phải phu nhân của ta, nhưng nàng là mẹ của con ta. Ngươi dám làm mẹ đứa nhỏ động ý, nghĩa là làm đứa nhỏ không vui, mà đứa nhỏ không vui thì ta cũng không thấy vui vẻ chút nào!" Nghe xong, tiên nhân thộn lại sững sờ, tâm trí đảo loạn, thần tình ngây dại, thiểu chút nữa là té ngửa xuống núi tuyết. Lưỡng long cũng mém rơi xuống đất, thần sắc đầy khó hiểu. " Thần nói, thật điên rồ, hài tử.... có?!"

  " Ngao ô..... bổn long thật biết nhìn xa, lời tiên đoán đã thành sự thật, đã thành thật trăm phần rồi..... Ngao ô...." Mộng Khả Nhi sắc mặt trắng bệch giận dữ, nàng xúc động muốn thổ huyết. Nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống Thần Nam, rồi kiếm một lỗ mà chui xuống...


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Con Mắt Kẻm Gai

  Nguyên Vũ

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619153]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462647]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599397]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422683]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293379]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553128]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654547]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270793]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2225866]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982847]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969552]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540452]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447962]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420815]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196890]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134405]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059488]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051187]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010439]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010058]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943206]
  25.Quỷ Bảo [902253]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899496]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888031]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864532]
  29.Hắc Nho [833634]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825463]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824988]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739639]
  33.Tru Tiên [738107]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729843]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649600]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617293]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590052]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554294]
  39.Hoàn Hảo [551598]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526497]
  41.Tầm Tần Ký [503810]
  42.Thiên Đường [448097]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441599]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435740]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434610]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422432]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412177]
  48.Cậu Chó [408786]
  49.If You Are Here [408395]
  50.Từ Khi Có Em [397253]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm