hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 234

  Ác ma trong truyền thuyết

  Luồng thần hỏa đang đuổi theo sát Thần Nam bỗng nhiên bạo trướng, một cơn gió lớn kéo đến thổi tuyết bay đầy trời, khiến cho khắp thiên địa tràn ngập thần hỏa, trong phương viên trăm ngàn trượng rừng tre đều bị thiêu trụi lá, tro tàn rơi lả tả xuống đều bị gió tuyết hóa thành mây mù, trong thiên địa như xuất hiện thêm một cây hỏa trụ thật lớn giữa trời, chiếu ra thần quang ánh sáng ngọc chói chang.

  Một con kỳ lân cao hơn mười trượng ngang nhiên đứng trong hư không,toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, khiến Thần Nam cũng cảm thấy khó tin.Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao giống như biển dữ trào dâng gầm thét.

  Kỳ Lân thần thú, thân hươu, ngưu vĩ, móng ngựa, vảy cứng, trên đầu lâu có một cây sừng thần tỏa hào quang chói sáng.

  Nó cứ như vậy lẳng lặng địa đứng giữa không trung, quanh thân liệt hỏa vây quanh, khắp bầu trời đều bị thiêu hồng, hơi thở thần thánh không thể xâm phạm truyền ra xung quanh. Toàn thân tỏa ra ánh sáng như ngọc, toàn thân bốc lên một ngọn thần hỏa thao thiên, người thường vốn khó có thể tưởng tượng ra được, đây tuyệt đối là một cường giả ! mạnh như Thần Nam bây giờ sắc mặt cũng phải tái xanh, bây giờ hắn bất kính thiên, không bái địa, dám lên trời giết tiên,nhưng thấy con kì lân trước mắt này cao thâm khó lường,hắn trong lòng cũng thấy lo lắng, bởi vì hắn thật sự không có một tia nắm chắc chiến thắng đối phương.

  Thần Nam chậm rãi bay xuống, bình tĩnh hỏi "tiền bối đang đợi ta ?" "Uhm!" đơn giản chỉ một chữ, nhưng cũng đủ gây chấn động.

  " Ngài là...?"

  "Thập vạn đại sơn bệnh kỳ lân !" thần nam khẽ hít một hơi,đối với thần thú trong truyền thuyết trước mắt,hắn đã được nghe qua.

  Lúc trước hắn vừa mới xuất thế, thập vạn đại có lời đồn có kỳ lân xuất thế,hắn chẳng biết trời cao đất rộng, từng ảo tưởng bắt thần thú về cưỡi ngựa.

  Nhưng là, tu vi hắn ngày càng mạnh hơn, cảnh giới của hắn tăng lên rất nhanh, hắn tiếp xúc địch nhân cũng càng ngày càng nhiều, đối với kỳ lân thần thú trong truyền thuyết cũng hiểu biết càng ngày càng nhiều.

  Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận, kỳ lân thần thú vô luận lai lịch hay là tu vi đều không thể lường được, vô luận người phương nào cũng không thể dò xét được.

  Truyền thuyết nói là kỳ lân thần thú chính là từ thiên giới hạ xuống cũng có người đàm luận nó là một ẩn tu cái thế cường giả của yêu tộc, lại có người nói nó chính là một lão kỳ lân bị trọng thương, một mình lẳng lặng trốn tránh ở thâm để dưỡng thương. Thậm chí từng có người hoài nghi kỳ lân có thể là đã tham gia quá thượng cổ đại chiến may mắn sống sót! Thần Nam cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực, hắn muốn dò la xem lão kỳ lân chính thức thực lực, nhưng chỉ cảm giác được một cổ bàng bạc như biển, ngưng trọng như núi năng lượng ba động, cự thú chân chính tu vi căn bản không thể suy đoán.

  "Lão kỳ lân có lẽ không thể dưới thần vương! nhân gian quả nhiên ẩn tu siêu cấp cao thủ khó có thể tưởng tượng a!" Thần Nam trong lòng âm thầm cảm thán. Bất quá, không lại hắn lập tức điều chỉnh tâm tự, hướng vào truyền thuyết thần thú làm lễ, nói:

  "Tiền bối tìm ta có việc gì không?"

  Thần hỏa bao phủ kỳ lân thần thú, nó nhẹ nhàng nói: "Nếu ta không có đoán sai, ngươi tới đạm thai cổ thánh địa, tất nhiên là muốn thả ra Đại Ma Vương trong truyền thuyết bị thần vương liên thủ phong ấn.

  Lão kì lân vừa nói đã trúng bí mật trong lòng, Thần Nam chấn động, nói: "Tiền bối ngươi lần này từ đâu mà đến đây? Vì cái gì mà nói như vậy?"

  "Không nên giấu diếm ta, ngươi gần đây tại thiên giới đại náo, đã bắt đầu lưu truyền tại nhân gian huyền giới. Vì trả thù thiên giới mấy vị thần vương, ngươi tất nhiên nghĩ phương pháp đối phó bọn họ, tất nhiên sẽ nghĩ đến Ma vương bị phong ấn!"

  "Nếu tiền bối đã biết nhân quả trong đó, ta cũng sẽ không dấu diếm nữa. Không sai, ta muốn thả ra đạm thai cổ thánh địa cái thế đại Ma vương, ta muốn tặng cho thiên ngày giới mấy vị thần vương một cái siêu cấp đại lễ !"

  Nếu đã bị lão kỳ lân động đoán được, Thần Nam cũng không còn cái gì giấu diếm. Lão kỳ lân thần sắc phi thường nghiêm trọng, nói: "Không được! Lúc này hoàn không thể thả ra này Ma vương, nếu không hội khiến cho thiênn hạ đại loạn"

  "Vì cái gì?" Thần Nam không hiểu, đồng thời trong lòng hơi giận.

  Lão kỳ lân thần sắc phi thường nghiêm trọng, trầm giọng nói: " phong ấn Ma vương tại Đạm thai thánh địa không hề đơn giản.Đối với rất nhiều người mà nói hắn là một cơn ác mộng, nếu đưa hắn thả ra, không chỉ có thiên giới đại loạn một hồi, Nhân Gian Giới cũng tất nhiên cũng không tránh khỏi.

  "Cái này......" Thần Nam không hiểu gì cả.

  "Sự tình năm đó các ngươi hậu bối không thể hiểu rõ đuợc. Lúc phong ấn ma vương, tiên thần thi cốt xếp thành núi,máu thần linh chảy thành sông,hy sinh liễu vô số tu giả mới phong ấn được hắn. Chính thức chủ lực...... hắc hắc, không riêng thiên giới cường giả tham dự việc này, nhân gian cũng có cao thủ tham gia. Ngươi nếu vì liễu trả thù mà thả hắn ra, không khỏi xảy ra thiên giới đại nạn mà nhân gian giới cũng thống khổ vô cùng.

  Thần Nam thất thần, Ma vương trong truyền thuyết tựa hồ mạnh đáng sợ, vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu thật sự đưa hắn thả ra, có thể dẫn đến đại họa.

  Kỳ lân thần thú nói: "gã này mà thả ra, cho dù là cao thủ thời thượng cổ trong truyền thuyết muốn áp chế hắn cũng không dễ dàng gì"

  Thần Nam trong lòng bắt đầu tính toán, một kẻ nghịch thiên cấp Ma vương, thật sự là một thanh kiếm sắc a!

  Thần Nam vẻ khó hiểu hỏi: "Tiền bối lần này có ý gì?"

  Kỳ lân thần thú trầm giọng nói: "Mở Tâm Linh Chi Nhãn của ngươi, nhìn lại đạm thai cổ thánh địa đi. Có người dùng thông thiên đại pháp lực,giấu đi khí tức nơi này, bày ra một tòa hư ảo thần trận, hoàn toàn che dấu lhân tướng."

  Thần Nam biết Tâm Linh Chi Nhãn chính là 1 loại thiên nhãn thần thông, bất quá không lại hắn bây giờ còn không biết như thế nào mở thiên nhãn.

  Lão kỳ lân ở giữa trán phát ra một tiathần quang, trực chỉ trái tim hắn, trong phút chốc Thần Nam đột nhiên cảm giác bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, toàn phương vị cảnh vật toàn bộ hiện lên tại hắn trong lòng. Hơn nữa khoảng cách xa vượt quá tưởng tượng của hắn.

  Cái này... dĩ nhiên là thiên nhãn thông!với sự trợ giúp của lão kỳ lân hắn mở thiên nhãn, hắn nhắm lại hai mắt, nhưng cho dù có muốn nhìn tới điểm cực viễn đi chăng nữa, hắn vẫn có thể hoàn toàn quan sát được"

  Thiên nhãn thần thông là thế, bất quá, không lại trước mắt hắn không thể thành thục sử dụng.

  Phía sau, Thần Nam đột nhiên phát hiện, một tầng mông mông lung lông, nếu có như vô vụ khí, bao phủ tại khắp đạm thai cổ thánh địa bầu trời. Mặc dù lúc này mở thiên nhãn, cũng chỉ thấy cảnh vật hết sức mơ hồ

  "Đó là......"

  Lão kỳ lân trầm giọng nói: "Thấy rồi chứ, có người dùng pháp lực lớn lao động tay động chân ở đây, dấu diếm thiên giới cũng như nhân gian phần đông cao thủ, làm cho mọi người còn tưởng rằng cổ thánh địa ác ma vẫn còn đang bị phong ấn vững vàng, người nào đó pháp lực thông thiên, phi thường đáng sợ! Ta nếu không phải vì tìm ngươi, sợ rằng còn không biết chuyện ở đây"

  Đây tuyệt đối là một tin tức kinh thiên đủ để chấn kinh thiên giới cùng nhân gian,lại có thể có nguời dùng đại pháp lực phong tỏa đạm thai cổ thánh địa chân tướng! nếu truyền ra e sẽ có sóng gió nổi lên.

  Giờ phút này, Thần Nam cũng cảm thấy đau đầu, nói: "Ma vương phong ấn, sợ rằng có quan hệ với người kia"

  Kỳ lân thần thú gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Hắn đang đợi thời cơ thích hợp a, ta chỉ sợ thần bí nhân mượn ngươi tay, thả ra cái thế đại Ma vương!"

  Thần Nam ôm song chưởng, trầm ngâm liễu một hồi rồi nói: "thiên ngày giới có vài tên thần vương đáng chết, khiến cho ta phải khổ sở, nhưng ta không muốn trúng mưu của kẻ nào đó kia"

  Kỳ lân thần thú nói: "Ngươi biết thế cục phức tạp cùng nguy cấp là tốt rồi, bây giờ ngàn vạn lần không nên coi thường mà manh động, nhất quyết không thể vận dụng vài món côi bảo trong tay ngươi phá phong ấn. Ta bây giờ phải đi liên lạc một vài lão già, chuẩn bị ứng phó với người trên thiên giới. Ngươi không nên vội vã, một khi bọn họ biết sẽ toàn lực xuất thủ ".

  Thần Nam trong lòng cười thầm,lão già kia cũng không phải tốt,chưa gì đã phòng bị người trên thiên giới rồi

  Lão kỳ lân một tiếng thét dài, quanh thân lửa bay ngập trời, phát ra ánh sáng ngập tràn,ánh sáng càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một tia thần quang, như Lưu Tinh rất nhanh biến mất tại viễn không.

  Vài ngày tiếp theo, Nam Cung ngâm vẫn không có xuất hiện, hắn có lẽ đã cao chạy xa bay.

  Mấy ngày nay, Thần Nam đều ở bên ngoài đạm thai cổ thánh địa thám sát, có khi cũng tiến vào cổ thánh địa dò xét, hy vọng có thể phát hiện ra một chút thông tin về Ma Vương

  Thần Nam dần dần phát giác, đạm thai cổ thánh địa đã xuất hiện một vài tu giả, những người này đều cực lực che giấu tung tích, bất quá, vẫn bị hắn cảm giác được. Hắn phát giác, những người này đều là ngự không phi hành cao thủ không thể nghi ngờ vấn thị các huyền giới tu giả.

  Thần Nam lẩm bẩm: "Kỳ lân lão thú thật sự đã đem tin tức truyền đi, sợ rằng một vài lão cổ đổng đã bắt đầu điều binh khiển tướng"

  Hắn biết những người này đều tại chuẩn bị nghênh tiếp một hồi đại chiến trong tương lai, tựa hồ bọn họ hiểu được Ma vương xuất thế không thể tránh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

  Mấy ngày nay tới nay, thiên giới liên tục hạ phàm nhằm tìm kiếm chuyển thế tiên thần, bất quá, không lại Thần Nam biết một tràng sóng gió lớn sẽ nổi lên, thiên giới vài thần vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ giết hắn.

  Sau mấy ngày Thần Nam cùng hai con thần long bay phía xa xa nhìn về phía đạm thai thánh địa thì đột nhiên chứng kiến một mảnh hư không đột nhiên vỡ ra một người,thông đạo thiên địa đột nhiên xuất hiện,hơn mười vị tiên thần xuất hiện trên bầu trời đạm thai thánh địa

  "Ngao ô...... lại thêm vài kẻ từ thiên giới tới chịu chết, tiểu tử ngươi còn đợi gì nữa?"

  Thần Nam định định nhìn đạm thai thánh địa, lẩm bẩm: "Dĩ nhiên là nguời của đạm thai phái tại thiên giới,Đạm Thai Tuyền không tiếc hao phí đại pháp lực đưa môn nhân đưa đến Nhân Gian Giới, nàng bây giờ còn không biết chuyện phong ấn Ma vương sắp thoát ra mà, rốt cục là vì sao?


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Giặc Ôkê

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619229]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462803]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599524]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422809]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293523]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553310]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654667]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270927]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2226666]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982929]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969569]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540480]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448083]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420900]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196912]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134497]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059560]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051215]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010494]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010099]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943256]
  25.Quỷ Bảo [902292]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899514]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888138]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864566]
  29.Hắc Nho [833695]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825531]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825091]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739690]
  33.Tru Tiên [738134]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729892]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649649]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617338]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590063]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554347]
  39.Hoàn Hảo [551609]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526516]
  41.Tầm Tần Ký [503832]
  42.Thiên Đường [448108]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441738]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435748]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434655]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422460]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412221]
  48.Cậu Chó [408831]
  49.If You Are Here [408403]
  50.Từ Khi Có Em [397343]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm