hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 218

  Ma chủ chi mộ

  Thiên giới cấm địa ma chủ chi mộ trải qua năm tháng vô tận, đã không còn có những ghi nhận chính xác về nơi này nữa, chỉ biết đây là 1 nơi cổ xưa ở thiên giới, khó mà có 1 nơi thứ 2 giống thế.

  Tương truyền, ma chủ vốn mà vạn ma công chủ của thiên địa gian, thực lực mạnh tới mức khó mà tưởng tượng được, là 1 ma nhân có đại pháp lực vô thượng, có khả năng cải thiên hoán địa.

  Đương nhiên đó chẳng qua chỉ là 1 trong các truyền thuyết mà thôi, ngoài ra còn rất nhiều các truyền thuyết khác cũng vĩ đại vô cùng.

  Đã có người từng nghiên cứu về cổ sử, phát giác ra ma chủ chi mộ không phải là mộ huyệt của 1 người mà là vạn thần khanh (nơi vùi chôn vạn thần). Vô số cường giả sau khi vẫn lạc đều được chôn tập thể trong đại khanh, hình thành nên 1 khu vực đặc thù như vậy, cho nên cái gọi là ma chủ chỉ là 1 nhân vật huyễn hoặc mà thôi.

  Trong tất cả các truyền thuyết thì có 1 cái lưu truyền tương đối rộng.

  Ma chủ chi mộ nối liền tiên phàm 2 giới, 1 đầu của nó tọa tại thiên giới, 1 đầu kia lại tọa ở nhân gian giới, thượng thông thiên giới, hạ đạt nhân gian, nếu như đây thực sự là 1 mộ huyệt, thì sẽ không thể không khiến người ta cảm thán, nghịch thiên thần uy của ma chủ thật là khoảng cổ tuyệt kim.

  Bất luận là truyền thuyết nào thì đều có chung 1 điểm, đó là tiến vào ma giới chi mộ thì chỉ có con đường chết. Đây là 1 trong những nơi đại hung đại ác trứ danh nhất thiên giới.

  Thần nam hiện giờ đã bị bức vào tuyệt cảnh (đường cùng), ba hướng đông, tây, nam đều có đại quan truy sát lên tới hàng ngàn người, cắt đứt đường lui của chàng. Nếu tiến thêm về phía trước chưa đầy 50 dặm mà ma chủ chi mộ. Tuy còn cách vài chục dặm nữa nhưng ma khí ào ạt tỏa ra đã khiến chàng cảm thấy khó chịu lạ thường. Đại hung cảm đường, 3 phía lại là quân vây giết, chàng thực là không còn đường sống để tháo chạy.

  Tay cầm huyết sắc ma đao, miệng tưới liệt tửu, Thần nam đưa mắt nhìn đám truy quân đang ngày một tiến lại gần. Chàng đã sớm đưa ra quyết định, trước mắt chỉ có giết ! giết ! giết ! giết được bao nhiêu hay chừng đó.

  Đương nhiên nếu như thần vương xuất hiện, chàng chỉ có lựa chọn, 1 là tiến vào ma chủ chi mộ, đem thân mình tống táng vào nơi đại hung, hai là phá toái hư không, nhảy vào thông đạo không gian xuống nhân gian giới. Dù biết rằng sẽ bị thần quang thiên phạt đáng sợ đánh chết, chàng cũng không thể chờ các thần vương tới bắt.

  Thà chết đứng còn hơn sống quỳ !

  "Giết !"

  Ba phía tiếng hô giết kinh thiên, vô số nhân ảnh đang phóng tới, trên trời dưới đất dày đặc bóng người, đao quang và kiếm ảnh, thi khí và phật quang, ảnh ảnh xước xước, sát khí xung thiên.

  Sau lưng cả ngàn người còn có vô số kẻ săn tin tới tham gia náo loạn, chuẩn bị chứng kiến một trận tru sát sát tinh chi chiến hiếm có trên thiên giới, cả phiến thiên địa sôi trào.

  Mười mấy hũ liệt tửu trôi nổi, sau đó nổ tung phía trên đầu Thần nam. Thần nam tắm trong liệt tửu, chàng ngửa cổ lên trời rống lên 1 tiếng, tay trái nắm định địa thần thu, tay phải giơ huyết sắc ma đao, hướng về phía đại quân truy sát xông tới.

  "Giết !"

  Cuộc chém giết giáp lá cà thảm liệt nhất nổ ra.

  Huyết sắc ma đao trong tay Thần nam lạnh lùng vô tình chém đứt từng thân thể, sóng máu trào ra, trong chớp mắt hơn mười thi thể rơi xuống đất, máu chảy thành dòng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt.

  Trong huyết thủy phi tiên, trong đầu lâu lăn lông lốc, Thần nam chân đạp thiên ma bát bộ, như 1 lãnh huyết ma vương giết đông giết tây, tung hoành ngang dọc.

  Chiến trường tàn khốc với màu đỏ của máu, màu trắng của óc người, còn có lục phủ ngũ tạng ngũ nhan lục sắc, đây thực là 1 phiến nhân gian luyện ngục, là 1 phiến tu la đồ sát trường, từng mảnh hồn phách kêu la trên đầu các thi thể.

  Đám người xem chiến ở xa đã lộ ra vẻ mặt sợ hãi khó chịu, rất nhiều người không dám xem tiếp.

  Biết rõ mình sẽ chết, Thần nam chém giết tới phát cuồng. Huyết sắc ma đao thoát khỏi tay chàng, bị thần niệm khống chế, vô tình chém giết, tay phải chàng đã đổi sang cầm ma lôi chùy.

  Lôi chùy to như tòa nhà đánh ra từng đạo thiểm điện hất bay vô số người. Đồng thời thần chùy cự đại với uy thế khai sơn liệt địa đánh cho gần trăm người nát bấy.

  Chiến trường huyết vụ mênh mông, trên mặt đất đã chất đống 1 tầng xương thịt, huyết vũ bắn tung tóe, rất nhiều người xương cốt đã vỡ tan trộn lẫn với máu.

  "Grào..."

  Một riếng long khiếu thê lương vang lên, thi khí ầm ầm, đệ tử thân truyền của Thi hoàng là Huyết Thi xông tới, "bình bình bình" hắn liên tiếp chống đỡ 3 đòn thần chùy của Thần nam. Thi thể cứng như thép của hắn không hề hấn gì.

  "Ngã phật từ bi"

  Một tiếng phật hiệu vang lên. Đại đệ tử của phật tổ là Hoài nhân phật tử cũng xông tới. Hiện giờ hắn đã nương nhờ Thanh thiện cổ ma, dựa vào tu vi cường đại được Thanh thiện cổ ma tán thưởng, lần này hắn là người thống lĩnh phật giáo nhất mạch trong đại quan truy sát. " Oàng" 1 tiếng, hắn với Thần nam đối kích mãnh liệt.

  "A..."

  "Giết!"

  Những tiếng kêu to vang lên!

  Đệ thử thân truyền của Cửu u tiên tôn, phá diệt ma vương, tuyệt tình ma vương, hỗn thiên ma vương đều lần lượt xuất thủ, đánh tới trước mặt Thần nam.

  Những người này tuy chưa phải là Thần vương, nhưng trong đó có 1, 2 kẻ chỉ còn cách thần vương chi cảnh 1 bước ngắn, thậm chí có thể nói rằng họ đã đặt 1 chân vào thần vương lĩnh vực, điều này làm cho Thần nam vốn đang trọng thương cảm thấy áp lực tăng lên bội phần.

  Có huyền vũ giáp hộ thể, hậu nghệ cung trong tay, Thần nam có thực lực với thần vương nhất chiến, do đã trải qua đại chiến liên tiếp nên nguyên khí của chàng đã bị hao tổn rất nhiều, hiện giờ đối mặt với những cao thủ sắp trở thành thần vương khiến chàng rơi vào khổ chiến.

  "Thần nam, ngươi vẫn không dừng tay chịu trói sao?" Hoài nhân lên tiếng.

  "Hừ!" Thần nam lạnh giọng nói : "Nếu hàng phục các ngươi, chi bằng ta đi chết còn hơn. Đừng có cho rằng ta giống như những kẻ khác, bối bạn sư tôn, nhận ma tố tổ (phản bội sư tôn, nhận ma làm tổ)."

  "Giết!"

  "Giết !"

  Hỗn thiên ma vương đệ tử cùng với tuyệt tình ma vương và phá diệt ma vương đệ tử điên cuồng công kích Thần nam. Hoài nhân cũng không muốn chịu nhục, hắn xông lên giáp lá cà với Thần nam.

  Thần nam dù cảm thấy nguyên khí đang kiệt quệ nhưng chàng càng đánh càng hứng thú, trong vòng vây của các thân truyền đệ tử của các đại ma vương, từ chiếm thế hạ phong lúc ban đầu chàng dần dần chiếm được thế thượng phong.

  Khi Thần nam xoay chuyển cơ thể, một khẩu máu tươi bắn vào mặt đệ tử thân truyền của Thi Hoàng, huyết thủy đỏ rừng rực hủy hoại huyết quan của Huyết thi, hắn đau đớn rống lên điên cuồng khiến cho đám người lập tức mất đi sức chiến đấu.

  Trong chớp mắt, áp lực lên Thần nam giảm đáng kể, chàng đại chiến với mấy cao thủ càng chiếm thế thượng phong.

  Hoài nhân lùi lại phía sau, nói với đám đệ tử sau lưng : "Kết Thập tử phục ma trận!"

  Huyết thi đang mất sức chiến đấu cũng điên cuồng kêu lên : "Mau kết bách quỷ loạn thiên trận !"

  Đồng thời, mấy đệ tử thân truyền của ma vương cũng lùi lại, lệnh cho đệ tử môn phái kết trận, công kích Thần nam.

  Lúc này không còn là sự công kích toán loạn vô chương như trước, địch nhân từ 4 phương 8 hướng xông tới đều là những kết trận có tổ chức, tiến sát về phía Thần nam.

  Đối với Thần nam đây là 1 cỗ áp lực rất lớn!

  Mười thập tử phục ma trận kết lại với nhau, thi khí cuồng vũ đầy trời, một Lệ quỷ đáng sợ huyễn hóa xuất hiện.

  Hỗn thiên đạo, tuyệt tình đạo, phá diệt đạo cũng kết ra những đại trận lợi hại nhất của phái mình, từng cự ma xuất hiện trên không trung, gào thét về phía Thần nam.

  "Ha ha ha..." Thần nam cười lớn nửa phẫn nộ nửa giễu cợt, nói : "Các ngươi thực sự là cũng coi trọng ta, trận chiến hôm nay nếu không phải ta chết thì sẽ là các ngươi vong, Thần mỗ ta sớm đã giết đủ vốn rồi, hiện giờ ta sẽ mượn thêm ít mạng nữa."

  Thần nam như phát điên, định địa thần thụ biến vào trong cơ thể, lôi thần chuỳ ném vào nội thiên địa, chàng cầm ma sắc huyết đao trong tay.

  Bây giờ, cái chết đối với chàng chỉ là 1 chữ quá giản đơn, căn bản chẳng có gì đáng sợ, kết cục cuối cùng chàng đã dự liệu đến rồi.

  "Nghịch thiên thất ma đệ nhất đao!" Chàng kêu to.

  Hôm nay tuy chàng đã thi triển ma đao tâm pháp, nhưng giờ chàng vẫn chuẩn bị để đánh ra liền 7 đao, chàng không hi vọng sau khi chém ra 7 đao vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, chàng chỉ mong có thể nâng chiến lực của mình tới cực hạn để thoải mái mà chém giết.

  Huyết sắc thần quang bạo phát điên cuồng đánh ra, đao phong thê lương chém vỡ hư không.

  Nhưng mà, xoạt 1 tiếng kêu nhẹ, đao mang huyết sắc sau khi xông vào thập tử phục ma trận và bách quỷ loạn thiên trận thì quang mang dần dần biến mất.

  "Nghịch thiên thất ma đệ nhị đao!"

  Trong lòng Thần nam đã có ý chết, chàng mãnh liệt đánh ra đao thứ 2, sinh năng vô tận thoát ra bên ngoài cơ thể.

  Nhưng mà, sự việc tương tự lại xảy ra. Quang mang huyết sắc cuồng bạo vô cùng sau khi phóng vào trong đại trận của phá diệt và hỗn thiên phái thì lập tức trở thành hư không, từ từ tan biến.

  "Nghịch thiên thất ma đệ tam đao!"

  ...

  "Nghịch thiên thất ma đệ ngũ đao!"

  Năm đao đầu dưới sự chống đỡ của đại trận thì đao khí đều biến thành hư vô, không hề cuộn lên chút sóng gió nào, sinh mệnh chi năng của Thần nam đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện giờ chàng như 1 ngọn cỏ yếu ớt trong điên cuồng, lúc nào cũng có thể bị gãy gập.

  "Nghịch thiên thất ma đệ lục đao!"

  Thần nam gào lên điên cuồng, đao khí mạnh mẽ tỏa ra huyết quang dài hơn chục trượng, phóng vào trong đại trận, rút cục thì lần này cũng có thể lay động được các đại trận, hơn mười người bị đánh bay, nhưng mà lại không giết được người nào.

  "Nghịch thiên thất ma đệ thất đao!"

  Thần nam dường như đã giống như ngọn đèn hết dầu, chàng đã suy nghĩ đến việc sau khi đánh ra đao cuối cùng thì lập tức chấn đoạn tâm mạch mà chết.

  Đao mang huyết sắc dài gần trăm trượng với quang mang chói mắt như bạo long xuất hải làm cho cả đám người run rẩy, uy lực tỏa ra 8 hướng, một cỗ áp lực vô cùng to lớn làm cho làm cho đám người trong vòng mấy dặm đều thở không ra hơi.

  Sinh mệnh chi năng trong cơ thể Thần nam đã sắp cạn kiệt, tất cả sinh mệnh chi năng đều tuôn vào trong quang mang huyết sắc dài trăm trượng đó, Thần nam đã chuẩn bị dùng chút lực lượng ít ỏi còn sót lại để tự quyết.

  "Grào..."

  Đúng lúc một tiếng long khiếu vang lên, một đạo thần quang chói mắt phá toái hư không, một cự long thân dài nửa ngàn mét phóng tới hiện trường, hóa thành 1 đạo thanh quang và nhập vào đao mang huyết sắc.

  Huyết quang lặn đi, Thần nam cảm thấy toàn bộ sinh mệnh chi năng vừa tuôn ra đao thứ 7 đã quay trở lại cơ thể, trong tay chàng xuất hiện 1 thanh đoạn đao (đao mẻ) màu xanh lạnh lẽo như nguyệt huy (ánh trăng).

  Đại long đao !

  Tuy chỉ là 1 tàn đao, nhưng nó tỏa ra uy lực đáng sợ, như một trăm cự sơn đang đè lên tim đám đông trên chiến trường, tất cả mọi người đều chao đảo muốn ngã.

  Huyết nhục tương liên, 1 nửa long đao chi hồn trong cơ thể Thần nam đã tương hỗ hô ứng với đại long đao và triệu hoán đại long đao tới.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Lạc Đường Vào lịch Sử

  Nguyễn Mạnh Côn

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639611]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689683]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078610]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026393]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876909]
  29.Hắc Nho [852116]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622391]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427341]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm