hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 214

  đại long đao

  Thiên giới sóng gió nổi lên!

  Vô tình tiên tử sống lại, khiến cho thiên giới lại nổi cơn phong ba. bảy đại thần vương cùng tham gia cuộc đại chiến, kết quả hiên viên thần vương, vô ưu tiên tôn, phá diệt ma vương đều bị vô tình tiên tử đánh cho thần hồn tan tác. Trong một ngày, thiên giới mất đi ba đại thần vương cấp cao thủ, đây là một sự kiện lớn nhất từ hơn nghàn năm qua.

  Thi hoàng cũng bị cuốn vào cuộc đại chiến này, bị trọng thương sắp chết, sau cùng, dẫn thiên phạt xuống muốn cùng sinh tử một phen với Vô tình tiên tử, cuối cùng cũng bị bại mà bỏ đi.

  lần này, trong cơn phong ba. Thanh thiện cổ phật sống lại, hóa thân thành ma, càng khiến cho oanh động, vốn là một người đã chết từ nghàn năm trước, nay lại sống lại, làm cho thiên giới một phen khiếp sợ.

  đồng thời, có tin rằng nghàn năm trước thanh thiện cổ phật đã chết là có liên quan rất lớn với phật tổ. bây giờ lão khi đã hóa thân thành ma thì lại quay về phật thổ.

  Đương nhiên, trong toàn bộ đại sự kiện còn có sự tham gia của một người khác, làm mọi người phải chú ý. Hắn mặc huyền vũ giáp, cầm trong tay Hậu Nghệ Cung, đốt cháy hiên viên thần vương, rồi sau đó đại chiến hỗn thiên Ma vương, tuyệt tình Ma vương, phá hủy thân thể bọn họ, tiến xạ phá diệt ma vương cùng lão thi hoàng vô địch, làm bọn hắn thân thể bị nghiền nát đến mức tan tành.

  Khi thanh niên này xuất hiện, lập tức khiến trời đất oanh động. sự dụng truyền thuyết côi bảo huyền vũ giáp cùng Hậu Nghệ Cung, có thể cùng thần vương phân chiến đấu oanh liệt, thật sự uá kinh người

  Sau đó, trong thiên giới nghe đồn rằng, thanh niên thần bí chính là người của thiên giới cường đại gia tộc thần gia, rất có tin tức nghe đồn người này chính là "người thứ mười trong truyền thuyết" trong thần gia.

  Trong thiên giới biết về thần gia thật không nhiều lắm, biết "người thứ mười trong truyền thuyết" lại càng ít. Nhưng sau khi tin đồn này lan ra, cả thiên giới đều biết thần gia có tồn tại, và sự tồn tại của "người thứ mười trong truyền thuyết" càng làm cho sự huyền bí của gia tộc này thêm phần huyền bí.

  ở thiên giới mọi người đều suy đoán đủ điều thần bí về người thứ mười của thần gia, nhưng cũng không phải tất cả mọi người không biết gì về Thần Nam.

  Trước đó không lâu, thiên giới một vài môn phái dự cảm thấy phong vân sẽ khởi, từng môn phái người của mình xuống nhân gian, thử tìm kiếm các cao thủ của môn phái mình dưới nhân gian nhằm mục đích để chuyển thế thành tiên thần, bây giờ nhóm đầu tiên hạ giới tìm người đã trở về, có đưa về hai người.

  hai người này đều là người quen của Thần Nam, một người là tình dục đạo đích Nam Cung Tiên nhi, tên còn lại còn lại là hỗn thiên đạo tiểu Ma vương hạng thiên. Nam Cung Tiên nhi đương nhiên tiến vào thiên giới tình dục đạo, mà hạng thiên hào không thể nghi ngờ tiến vào thiên giới hỗn thiên đạo.

  hai người này chính mình cũng không có nghĩ đến việc được chuyển thế tiên thần, bọn họ trước chỉ muốn tìm ra những chiêu thức, pháp thuật bị thất lạc của môn phái.

  Bọn họ cũng nghe được tin đồn đãi về thần gia "Đệ thập,thứ mười nhân", nghe kể lại chi tiết tình hình, Nam Cung Tiên nhi cùng hạng thiên giai vô cùng khiếp sợ. từ thủ đoạn ra tay, Cùng với Hậu Nghệ Cung, còn có hai con rồng, bọn họ ngay lập tức liền nghĩ tới người nọ tất nhiên chính Thần Nam không thể nghi ngờ.

  điều này làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, vạn lần không có nghĩ đến đồn đãi bị phong ấn tiến mười tám tầng địa ngục như Thần Nam, như thể đã tiến vào thiên giới. Hơn nữa lại xảy ra như vậy thiên đại đích phong ba, điều này hết thực sự thực không thể tưởng tượng!

  Nam Cung Tiên nhi cũng không có giấu giếm tin tức, liền nói cho bổn phái thông tin về thần nam. hỗn thiên tiểu Ma vương cũng là hỏa bạo tính cách, khi biết sự việc thì nhất thời đứng lên chửi mắng ầm ỹ, hắn với Thần Nam có thể nói sinh tử đại địch.

  cao thủ của Hỗn thiên đạo từ hỗn thiên tiểu Ma vương trong miệng, hiểu rõ rằng Thần Nam tại Nhân Gian Giới với đủ loại thủ đoạn, đã từng làm cho nhân gian giới bao phen sóng gió!

  Tin tức bây giờ mặc dù còn chưa có truyền ra ngoài, nhưng sớm muộn gì thì sự tình sẽ lộ ra, thân phận Thần Nam cũng sẽ bị lộ ra ở thiên giới.

  Giờ phút này Thần Nam đang ở thiên giới phật thổ "Tố khách". tuy nhiên, lúc này hắn không phải là khách nhân mà là bị ép buộc đưa tới.

  Thanh thiện cổ ma đã thu phục phật thổ, một số tăng phật bỏ đi. Còn lại đa số thần phục thanh thiện cổ ma, mặc dù hắn nghịch chuyển thành ma, nhưng tại đây trước các phật tử, hắn vẫn như cũ là tổ sư gia.

  Phật tổ có mười đại đệ tử, nhưng bảy người đã bỏ đi, còn lại ba người hướng phật thổ hướng bái, đến lúc này thanh thiện cổ ma địa vị đã vững vàng, hoàn toàn nắm trong tay phật thổ.

  Thanh thiện cổ ma đưa Thần Nam tới phật thổ, muốn là để cùng thiên giới thần gia lập quan hệ, hắn muốn thông qua Thần Nam để bắt đầu mối quan hệ, bởi vậy Thần Nam tại đất phật được coi như đại khách tân.

  Thần Nam từ thanh thiện cổ ma hiểu rõ được tình thế trước mắt ở thiên giới lúc này, hắn nhất thời một trận nhức đầu.

  Thi hoàng đã chính thức lên tiếng, mặc kệ hắn truyền nhân của một đại gia tộc. Đều sẽ đưa hắn đánh vào trong luân hồi môn. Hỗn thiên lão Ma vương cùng tuyệt tình lão Ma vương càng nảy sinh ác độc, tuyên bố tất nhiên phải đem Thần Nam diệt sát.

  Môn phái của phá diệt ma vương thì mặc dù chưởng môn bị chết trong tay vũ hinh, nhưng không dám tìm vũ hinh báo thù, hết thảy đều đem hết tội quy vào Thần Nam, phần đông đệ tử thề phải đem Thần Nam diệt sát.

  Lúc này, hiên viên thần vương, ưu không tiên tôn, người của hai phái cũng ra tuyên bố cùng Thần Nam là địch.

  Thần Nam một trận đau đầu, thiên giới lúc này thật sự không thể dễ dàng sống, bây giờ nếu không phải ở lại trong đất phật, sợ rằng lập tức sẽ bị một đồng cường nhân đuổi giết.

  Chỉ là, hắn suy nghĩ lại muốn, phật thổ cũng không có thể sống lâu. Thần gia "người thứ mười" đồn đãi, tại thiên giới đã truyền tin, thiên giới thần gia tất nhiên sẽ phái ra cao thủ đi tìm hắn, đến lúc đó nếu bị thiên giới thần gia phát giác, như vậy càng thêm phiền toái.

  Thần Nam nghĩ đến liền mún trốn đi, bất quá, hắn không nghĩ rằng lặng lẽ rời khỏi phật thổ chi tế dễ dàng, bởi thanh thiện cổ ma đã an bài mọi chuyện, nguyên nhân người của thần gia đã thật sự truyền đến tin tức, nói rõ nhất định phải để Thần Nam ở lại phật thổ, nếu phải dùng đến biện pháp mạnh tay cũng có thể.

  Thanh thiện ra dù sao cũng là đại nhân vật, sống như vậy đã bao nhiêu năm tháng, có thể nói đã đoán trước tình hình. Hắn trước tiên đưa Thần Nam phong ấn tại phía dưới phật thổ.

  Nói đến thanh thiện cổ ma thật là một cao nhân, trước kia một lần bị Thần Nam tạc tán linh căn, nếu bị hắn làm thế nữa chắc chắn sẽ khó phục hồi

  Mặc dù hải lượng địa linh khí sớm tiêu tán một nửa nhiều, nhưng còn thừa lại một nửa linh khí mà mà tạo thành linh căn, vẫn như cũ biển vô cùng, không thể tưởng tượng.

  "Khẹc, lão tặc ngốc này thật ghê tởm !" Tử kim thần long chửi mắng ầm lên.

  "Chúng ta lại tới nơi này." Long bảo bảo tò mò đánh giá dưới đất linh mạch.

  Tại đây là một thế giới dưới đất, một cái đại long giương nanh múa vuốt. Khí thế hùng vĩ, nó bị thanh thiện giam cấm ở chỗ này làm địa linh căn.

  Thần Nam lúc này đây thật sự vô cùng lo lắng, bị phong ấn ở chỗ này, nếu đợi được người thần gia tới, hết thảy đều chậm, hắn tất nhiên sẽ bị đem đi thí nghiệm, trở thành vật hy sinh để làm sống lại đại nhân vật kia.

  "nhanh lên sử dụng cung thần nhiễm huyết. để khai phong ấn, chúng ta bỏ đi ra ngoài."

  "Không được, khai phá chi tế, thanh thiện tất nhiên sẽ bị kinh động, hắn tu vi thật sự quá cao thâm, chúng ta trốn không thoát." Thần Nam trực tiếp chối bỏ, hắn nói: "Đáng tiếc không có ma lôi. Nếu còn có, như lần trước hải lượng lôi hỏa, trực tiếp lần nữa cho hắn một lần đại oanh tạc, phá hủy khắp phật thổ này, chúng ta thừa dịp loạn đào tẩu."

  Long bảo bảo dao động đôi mắt to, nói: "Chúng ta thật không có bất kỳ biện pháp Làm cho linh căn tán đi, làm cho phật thổ đại loạn sao?"

  Tử kim thần long hai mắt toát ra tặc quang, nói: "nguồn linh khí thật khổng lồ, mặc dù chúng ta hấp thu một loạt, vậy mà cũng không hề giảm, không thể tưởng tượng là linh lực khổng lồ a!"

  "cá chạch Ngươi hấp thu như thế sẽ loạn xuất chủ ý, ngươi không thấy long mạch bị cầm tù dữ dằn như thế sao, mọi người ở phật thổ dựa vào hắn tụ nhiều điểm linh khí, tạo ra nguồn linh khí vô cùng, ngươi nếu trực tiếp thu nạp, đại long cương mãnh sẽ làm ngươi chấn vỡ luôn đấy." Thần Nam nói xong. Đột nhiên mắt sáng rực lên, nói: "Chúng ta thừa nhận không chống nổi long mạch cương mãnh. Bất quá, với vài món côi bảo có lẽ có thể."

  Tử kim thần long cùng long bảo bảo nhất thời hai mắt phát sáng, đồng thời kêu lên: "sử Dụng định địa thần thụ chuyển hóa thử xem !"

  Định địa thần thụ từ trong cơ thể Thần Nam bay đi ra, rồi sau đó hóa thành một gốc cây đại thụ che trời, xanh biếc cành lá quang mang, chói lóe, hoa lạp lạp diêu động, tạo nên trận trận màu xanh biếc thần quang. sử Dụng định địa thần thụ hải lượng thu nạp long mạch linh khí, mặc dù không nhất định làm long mạch phá vỡ, nhưng không thể nghi ngờ là đối với định địa thần thụ có vô cùng có ích.

  Bất quá, không lại phật tổ hiển nhiên sớm có phòng bị, định địa thần thụ cành lá vừa mới dao động đứng lên thì Phật tổ liền từ địa trên xuống tới.

  "Nếu các ngươi không muốn Hậu Nghệ Cung này bị ta thu lấy, tốt nhất chính mình thu hồi lấy."

  "lão tặc ngốc này như thể giám thị chúng ta!"

  "Thật sự ghê tởm!"

  Tử kim thần long cùng long bảo bảo nhỏ giọng nói trao đổi.

  Thần Nam không có nghĩ đến là như thế này. Bất lực đua định địa thần thụ thu vào trong nội thiên địa. Song chính lúc này, kinh biến xảy ra, trong nội thiên địa của hắn những dao động mãnh liệt, giải đất hỗn độn không ngừng bị nghiền nát, bể tan tành, một tiếng Rồng khiếu vang vọng thiên địa.

  Một tòa núi xanh rất nhanh bay ra từ tiểu thiên địa của Thần Nam, hướng tới long mạch dưới đất mà đi.

  "Trời ạ, lão long này rốt cục tỉnh ngủ rồi, bởi vì huyền vũ giáp cùng Hậu Nghệ Cung phong ấn bị phá, nó lòng có không cam lòng, cũng muốn tu bổ thân thể liễu sao?" Thần Nam vô cùng kinh ngạc.

  Thanh thiện cổ ma càng khiếp sợ, hắn đến bây giờ còn không biết núi xanh đó là vật gì, chỉ cảm giác được một cổ phi thường khí tức bất hảo, tựa hồ long mạch đang kịch biến.

  Rồng ngâm rung trời, đại long đao biến thành núi xanh, áp sát vào trong địa mạch, trực tiếp áp hướng linh căn hình rồng.

  "Oanh"

  Phật thổ như khai thủy, sôi trào, tất cả tiên sơn đều kịch liệt dao động đứng lên, đại địa hé, vỡ ra vô số đạo thật lớn khe hở, phảng phất như lúc khai thiên lập địa.

  tiếng long long vang lên, trong phật thổ các ngọn núi không ngừng phá độn, làm cảnh vật của đất phật bị phá hủy, tất cả tăng phật đều kinh hãi bay lên trời cao.

  Giờ phút này, dưới đất trong long mạch cũng dao động kịch liệt, vô số cự thạch hướng Thần Nam phóng đến. Bất quá, nhờ có định địa thần thụ hiển uy năng, thần thụ cao ba mươi trượng bay ra từ nội thiên địa Thần Nam, như một thanh cự tán giơ lên trời, tất cả cự thạch phóng đến đều bị đánh bạt sang một bên.

  Rồng ngâm trận trận, đại long đao biến thành núi xanh, bỗng nhiên như hải nạp trăm xuyên bàn, không ngừng thu nạp long mạch linh khí, Thiên Địa Linh Khí hướng về núi xanh không ngừng.

  Núi xanh nọ thật lớn như cái khe, đại động kinh khủng rất nhanh khép lại, phong bế, vốn trước rất yếu ớt, mỏng manh tánh mạng ba động, bây giờ càng ngày càng mạnh liệt.

  Bây giờ đại long đao như thể đang hấp thu long mạch!

  "Thần nói, điều này thật không tưởng!" Tiểu long sợ hãi than.

  Lão bĩ tử cũng trợn mắt há hốc mồm, thán vãn: "Long hoàng quả nhiên kinh khủng a! làm cho ta tự nhiên chợt thấy cảm giác kinh hãi."

  Thần Nam dụng thần niệm hướng hai con rồng truyền âm : "Chuẩn bị sẵn sàng, đại long đao một khi hoàn công, chúng ta lập tức thoát ra, trở về Nhân Gian Giới, thiên giới này thật sự không chịu nổi nữa."

  đại họa liên tiếp phóng xuống, cừu gia đông đảo... cái thiên giới kinh khủng này thật sự không có làm choThần Nam sống yên một nơi được. Huống hồ, hắn phải về nhân gian gặp vũ hinh chính thức.

  Lão bĩ tử nói: "Chạy đến nhân gian sẽ bảo tồn được tính mạng sao?"

  "thiên giới và nhân gian tựa hồ có chút quy tắc, thiên giới người mạnh không thể tùy tiện hạ giới, có lẽ nhân gian với cơ chế làm hạn chế lực lượng của thiên giới đi sao ấy! hừ hừ, sau khi trở về, ta nhất định muốn tặng cho thiên giới cái đại lễ."

  "đại lễ gì thế?" Long bảo bảo tò mò hỏi.

  "Ngàn năm trước đạm thai tuyền cùng tổ sư tà đạo sáu thánh địa, cùng nhau phong ấn một người, một đại nhân vật, lần này chúng ta trở về nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải phóng hắn đi ra, làm cho hắn lần nữa giới đại nháo làm cho Ma vương này muốn giết ta phải đau đầu sợ hãi."


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Bay Vào Lửa Đạn

  Nguyễn Đình Thiều

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Vũ Thần [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619600]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463379]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600698]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423593]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294549]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3554193]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655202]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271371]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2230325]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983363]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969625]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540581]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448542]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421552]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197118]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134793]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059991]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051394]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010888]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010504]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943437]
  25.Quỷ Bảo [902548]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899725]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888564]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864695]
  29.Hắc Nho [833923]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825865]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825434]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739883]
  33.Tru Tiên [738272]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730146]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649853]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617534]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590102]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554603]
  39.Hoàn Hảo [551667]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526661]
  41.Tầm Tần Ký [503903]
  42.Thiên Đường [448234]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [442007]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435783]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434865]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422700]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412499]
  48.Cậu Chó [409063]
  49.If You Are Here [408436]
  50.Từ Khi Có Em [397407]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm