hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 214

  đại long đao

  Thiên giới sóng gió nổi lên!

  Vô tình tiên tử sống lại, khiến cho thiên giới lại nổi cơn phong ba. bảy đại thần vương cùng tham gia cuộc đại chiến, kết quả hiên viên thần vương, vô ưu tiên tôn, phá diệt ma vương đều bị vô tình tiên tử đánh cho thần hồn tan tác. Trong một ngày, thiên giới mất đi ba đại thần vương cấp cao thủ, đây là một sự kiện lớn nhất từ hơn nghàn năm qua.

  Thi hoàng cũng bị cuốn vào cuộc đại chiến này, bị trọng thương sắp chết, sau cùng, dẫn thiên phạt xuống muốn cùng sinh tử một phen với Vô tình tiên tử, cuối cùng cũng bị bại mà bỏ đi.

  lần này, trong cơn phong ba. Thanh thiện cổ phật sống lại, hóa thân thành ma, càng khiến cho oanh động, vốn là một người đã chết từ nghàn năm trước, nay lại sống lại, làm cho thiên giới một phen khiếp sợ.

  đồng thời, có tin rằng nghàn năm trước thanh thiện cổ phật đã chết là có liên quan rất lớn với phật tổ. bây giờ lão khi đã hóa thân thành ma thì lại quay về phật thổ.

  Đương nhiên, trong toàn bộ đại sự kiện còn có sự tham gia của một người khác, làm mọi người phải chú ý. Hắn mặc huyền vũ giáp, cầm trong tay Hậu Nghệ Cung, đốt cháy hiên viên thần vương, rồi sau đó đại chiến hỗn thiên Ma vương, tuyệt tình Ma vương, phá hủy thân thể bọn họ, tiến xạ phá diệt ma vương cùng lão thi hoàng vô địch, làm bọn hắn thân thể bị nghiền nát đến mức tan tành.

  Khi thanh niên này xuất hiện, lập tức khiến trời đất oanh động. sự dụng truyền thuyết côi bảo huyền vũ giáp cùng Hậu Nghệ Cung, có thể cùng thần vương phân chiến đấu oanh liệt, thật sự uá kinh người

  Sau đó, trong thiên giới nghe đồn rằng, thanh niên thần bí chính là người của thiên giới cường đại gia tộc thần gia, rất có tin tức nghe đồn người này chính là "người thứ mười trong truyền thuyết" trong thần gia.

  Trong thiên giới biết về thần gia thật không nhiều lắm, biết "người thứ mười trong truyền thuyết" lại càng ít. Nhưng sau khi tin đồn này lan ra, cả thiên giới đều biết thần gia có tồn tại, và sự tồn tại của "người thứ mười trong truyền thuyết" càng làm cho sự huyền bí của gia tộc này thêm phần huyền bí.

  ở thiên giới mọi người đều suy đoán đủ điều thần bí về người thứ mười của thần gia, nhưng cũng không phải tất cả mọi người không biết gì về Thần Nam.

  Trước đó không lâu, thiên giới một vài môn phái dự cảm thấy phong vân sẽ khởi, từng môn phái người của mình xuống nhân gian, thử tìm kiếm các cao thủ của môn phái mình dưới nhân gian nhằm mục đích để chuyển thế thành tiên thần, bây giờ nhóm đầu tiên hạ giới tìm người đã trở về, có đưa về hai người.

  hai người này đều là người quen của Thần Nam, một người là tình dục đạo đích Nam Cung Tiên nhi, tên còn lại còn lại là hỗn thiên đạo tiểu Ma vương hạng thiên. Nam Cung Tiên nhi đương nhiên tiến vào thiên giới tình dục đạo, mà hạng thiên hào không thể nghi ngờ tiến vào thiên giới hỗn thiên đạo.

  hai người này chính mình cũng không có nghĩ đến việc được chuyển thế tiên thần, bọn họ trước chỉ muốn tìm ra những chiêu thức, pháp thuật bị thất lạc của môn phái.

  Bọn họ cũng nghe được tin đồn đãi về thần gia "Đệ thập,thứ mười nhân", nghe kể lại chi tiết tình hình, Nam Cung Tiên nhi cùng hạng thiên giai vô cùng khiếp sợ. từ thủ đoạn ra tay, Cùng với Hậu Nghệ Cung, còn có hai con rồng, bọn họ ngay lập tức liền nghĩ tới người nọ tất nhiên chính Thần Nam không thể nghi ngờ.

  điều này làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, vạn lần không có nghĩ đến đồn đãi bị phong ấn tiến mười tám tầng địa ngục như Thần Nam, như thể đã tiến vào thiên giới. Hơn nữa lại xảy ra như vậy thiên đại đích phong ba, điều này hết thực sự thực không thể tưởng tượng!

  Nam Cung Tiên nhi cũng không có giấu giếm tin tức, liền nói cho bổn phái thông tin về thần nam. hỗn thiên tiểu Ma vương cũng là hỏa bạo tính cách, khi biết sự việc thì nhất thời đứng lên chửi mắng ầm ỹ, hắn với Thần Nam có thể nói sinh tử đại địch.

  cao thủ của Hỗn thiên đạo từ hỗn thiên tiểu Ma vương trong miệng, hiểu rõ rằng Thần Nam tại Nhân Gian Giới với đủ loại thủ đoạn, đã từng làm cho nhân gian giới bao phen sóng gió!

  Tin tức bây giờ mặc dù còn chưa có truyền ra ngoài, nhưng sớm muộn gì thì sự tình sẽ lộ ra, thân phận Thần Nam cũng sẽ bị lộ ra ở thiên giới.

  Giờ phút này Thần Nam đang ở thiên giới phật thổ "Tố khách". tuy nhiên, lúc này hắn không phải là khách nhân mà là bị ép buộc đưa tới.

  Thanh thiện cổ ma đã thu phục phật thổ, một số tăng phật bỏ đi. Còn lại đa số thần phục thanh thiện cổ ma, mặc dù hắn nghịch chuyển thành ma, nhưng tại đây trước các phật tử, hắn vẫn như cũ là tổ sư gia.

  Phật tổ có mười đại đệ tử, nhưng bảy người đã bỏ đi, còn lại ba người hướng phật thổ hướng bái, đến lúc này thanh thiện cổ ma địa vị đã vững vàng, hoàn toàn nắm trong tay phật thổ.

  Thanh thiện cổ ma đưa Thần Nam tới phật thổ, muốn là để cùng thiên giới thần gia lập quan hệ, hắn muốn thông qua Thần Nam để bắt đầu mối quan hệ, bởi vậy Thần Nam tại đất phật được coi như đại khách tân.

  Thần Nam từ thanh thiện cổ ma hiểu rõ được tình thế trước mắt ở thiên giới lúc này, hắn nhất thời một trận nhức đầu.

  Thi hoàng đã chính thức lên tiếng, mặc kệ hắn truyền nhân của một đại gia tộc. Đều sẽ đưa hắn đánh vào trong luân hồi môn. Hỗn thiên lão Ma vương cùng tuyệt tình lão Ma vương càng nảy sinh ác độc, tuyên bố tất nhiên phải đem Thần Nam diệt sát.

  Môn phái của phá diệt ma vương thì mặc dù chưởng môn bị chết trong tay vũ hinh, nhưng không dám tìm vũ hinh báo thù, hết thảy đều đem hết tội quy vào Thần Nam, phần đông đệ tử thề phải đem Thần Nam diệt sát.

  Lúc này, hiên viên thần vương, ưu không tiên tôn, người của hai phái cũng ra tuyên bố cùng Thần Nam là địch.

  Thần Nam một trận đau đầu, thiên giới lúc này thật sự không thể dễ dàng sống, bây giờ nếu không phải ở lại trong đất phật, sợ rằng lập tức sẽ bị một đồng cường nhân đuổi giết.

  Chỉ là, hắn suy nghĩ lại muốn, phật thổ cũng không có thể sống lâu. Thần gia "người thứ mười" đồn đãi, tại thiên giới đã truyền tin, thiên giới thần gia tất nhiên sẽ phái ra cao thủ đi tìm hắn, đến lúc đó nếu bị thiên giới thần gia phát giác, như vậy càng thêm phiền toái.

  Thần Nam nghĩ đến liền mún trốn đi, bất quá, hắn không nghĩ rằng lặng lẽ rời khỏi phật thổ chi tế dễ dàng, bởi thanh thiện cổ ma đã an bài mọi chuyện, nguyên nhân người của thần gia đã thật sự truyền đến tin tức, nói rõ nhất định phải để Thần Nam ở lại phật thổ, nếu phải dùng đến biện pháp mạnh tay cũng có thể.

  Thanh thiện ra dù sao cũng là đại nhân vật, sống như vậy đã bao nhiêu năm tháng, có thể nói đã đoán trước tình hình. Hắn trước tiên đưa Thần Nam phong ấn tại phía dưới phật thổ.

  Nói đến thanh thiện cổ ma thật là một cao nhân, trước kia một lần bị Thần Nam tạc tán linh căn, nếu bị hắn làm thế nữa chắc chắn sẽ khó phục hồi

  Mặc dù hải lượng địa linh khí sớm tiêu tán một nửa nhiều, nhưng còn thừa lại một nửa linh khí mà mà tạo thành linh căn, vẫn như cũ biển vô cùng, không thể tưởng tượng.

  "Khẹc, lão tặc ngốc này thật ghê tởm !" Tử kim thần long chửi mắng ầm lên.

  "Chúng ta lại tới nơi này." Long bảo bảo tò mò đánh giá dưới đất linh mạch.

  Tại đây là một thế giới dưới đất, một cái đại long giương nanh múa vuốt. Khí thế hùng vĩ, nó bị thanh thiện giam cấm ở chỗ này làm địa linh căn.

  Thần Nam lúc này đây thật sự vô cùng lo lắng, bị phong ấn ở chỗ này, nếu đợi được người thần gia tới, hết thảy đều chậm, hắn tất nhiên sẽ bị đem đi thí nghiệm, trở thành vật hy sinh để làm sống lại đại nhân vật kia.

  "nhanh lên sử dụng cung thần nhiễm huyết. để khai phong ấn, chúng ta bỏ đi ra ngoài."

  "Không được, khai phá chi tế, thanh thiện tất nhiên sẽ bị kinh động, hắn tu vi thật sự quá cao thâm, chúng ta trốn không thoát." Thần Nam trực tiếp chối bỏ, hắn nói: "Đáng tiếc không có ma lôi. Nếu còn có, như lần trước hải lượng lôi hỏa, trực tiếp lần nữa cho hắn một lần đại oanh tạc, phá hủy khắp phật thổ này, chúng ta thừa dịp loạn đào tẩu."

  Long bảo bảo dao động đôi mắt to, nói: "Chúng ta thật không có bất kỳ biện pháp Làm cho linh căn tán đi, làm cho phật thổ đại loạn sao?"

  Tử kim thần long hai mắt toát ra tặc quang, nói: "nguồn linh khí thật khổng lồ, mặc dù chúng ta hấp thu một loạt, vậy mà cũng không hề giảm, không thể tưởng tượng là linh lực khổng lồ a!"

  "cá chạch Ngươi hấp thu như thế sẽ loạn xuất chủ ý, ngươi không thấy long mạch bị cầm tù dữ dằn như thế sao, mọi người ở phật thổ dựa vào hắn tụ nhiều điểm linh khí, tạo ra nguồn linh khí vô cùng, ngươi nếu trực tiếp thu nạp, đại long cương mãnh sẽ làm ngươi chấn vỡ luôn đấy." Thần Nam nói xong. Đột nhiên mắt sáng rực lên, nói: "Chúng ta thừa nhận không chống nổi long mạch cương mãnh. Bất quá, với vài món côi bảo có lẽ có thể."

  Tử kim thần long cùng long bảo bảo nhất thời hai mắt phát sáng, đồng thời kêu lên: "sử Dụng định địa thần thụ chuyển hóa thử xem !"

  Định địa thần thụ từ trong cơ thể Thần Nam bay đi ra, rồi sau đó hóa thành một gốc cây đại thụ che trời, xanh biếc cành lá quang mang, chói lóe, hoa lạp lạp diêu động, tạo nên trận trận màu xanh biếc thần quang. sử Dụng định địa thần thụ hải lượng thu nạp long mạch linh khí, mặc dù không nhất định làm long mạch phá vỡ, nhưng không thể nghi ngờ là đối với định địa thần thụ có vô cùng có ích.

  Bất quá, không lại phật tổ hiển nhiên sớm có phòng bị, định địa thần thụ cành lá vừa mới dao động đứng lên thì Phật tổ liền từ địa trên xuống tới.

  "Nếu các ngươi không muốn Hậu Nghệ Cung này bị ta thu lấy, tốt nhất chính mình thu hồi lấy."

  "lão tặc ngốc này như thể giám thị chúng ta!"

  "Thật sự ghê tởm!"

  Tử kim thần long cùng long bảo bảo nhỏ giọng nói trao đổi.

  Thần Nam không có nghĩ đến là như thế này. Bất lực đua định địa thần thụ thu vào trong nội thiên địa. Song chính lúc này, kinh biến xảy ra, trong nội thiên địa của hắn những dao động mãnh liệt, giải đất hỗn độn không ngừng bị nghiền nát, bể tan tành, một tiếng Rồng khiếu vang vọng thiên địa.

  Một tòa núi xanh rất nhanh bay ra từ tiểu thiên địa của Thần Nam, hướng tới long mạch dưới đất mà đi.

  "Trời ạ, lão long này rốt cục tỉnh ngủ rồi, bởi vì huyền vũ giáp cùng Hậu Nghệ Cung phong ấn bị phá, nó lòng có không cam lòng, cũng muốn tu bổ thân thể liễu sao?" Thần Nam vô cùng kinh ngạc.

  Thanh thiện cổ ma càng khiếp sợ, hắn đến bây giờ còn không biết núi xanh đó là vật gì, chỉ cảm giác được một cổ phi thường khí tức bất hảo, tựa hồ long mạch đang kịch biến.

  Rồng ngâm rung trời, đại long đao biến thành núi xanh, áp sát vào trong địa mạch, trực tiếp áp hướng linh căn hình rồng.

  "Oanh"

  Phật thổ như khai thủy, sôi trào, tất cả tiên sơn đều kịch liệt dao động đứng lên, đại địa hé, vỡ ra vô số đạo thật lớn khe hở, phảng phất như lúc khai thiên lập địa.

  tiếng long long vang lên, trong phật thổ các ngọn núi không ngừng phá độn, làm cảnh vật của đất phật bị phá hủy, tất cả tăng phật đều kinh hãi bay lên trời cao.

  Giờ phút này, dưới đất trong long mạch cũng dao động kịch liệt, vô số cự thạch hướng Thần Nam phóng đến. Bất quá, nhờ có định địa thần thụ hiển uy năng, thần thụ cao ba mươi trượng bay ra từ nội thiên địa Thần Nam, như một thanh cự tán giơ lên trời, tất cả cự thạch phóng đến đều bị đánh bạt sang một bên.

  Rồng ngâm trận trận, đại long đao biến thành núi xanh, bỗng nhiên như hải nạp trăm xuyên bàn, không ngừng thu nạp long mạch linh khí, Thiên Địa Linh Khí hướng về núi xanh không ngừng.

  Núi xanh nọ thật lớn như cái khe, đại động kinh khủng rất nhanh khép lại, phong bế, vốn trước rất yếu ớt, mỏng manh tánh mạng ba động, bây giờ càng ngày càng mạnh liệt.

  Bây giờ đại long đao như thể đang hấp thu long mạch!

  "Thần nói, điều này thật không tưởng!" Tiểu long sợ hãi than.

  Lão bĩ tử cũng trợn mắt há hốc mồm, thán vãn: "Long hoàng quả nhiên kinh khủng a! làm cho ta tự nhiên chợt thấy cảm giác kinh hãi."

  Thần Nam dụng thần niệm hướng hai con rồng truyền âm : "Chuẩn bị sẵn sàng, đại long đao một khi hoàn công, chúng ta lập tức thoát ra, trở về Nhân Gian Giới, thiên giới này thật sự không chịu nổi nữa."

  đại họa liên tiếp phóng xuống, cừu gia đông đảo... cái thiên giới kinh khủng này thật sự không có làm choThần Nam sống yên một nơi được. Huống hồ, hắn phải về nhân gian gặp vũ hinh chính thức.

  Lão bĩ tử nói: "Chạy đến nhân gian sẽ bảo tồn được tính mạng sao?"

  "thiên giới và nhân gian tựa hồ có chút quy tắc, thiên giới người mạnh không thể tùy tiện hạ giới, có lẽ nhân gian với cơ chế làm hạn chế lực lượng của thiên giới đi sao ấy! hừ hừ, sau khi trở về, ta nhất định muốn tặng cho thiên giới cái đại lễ."

  "đại lễ gì thế?" Long bảo bảo tò mò hỏi.

  "Ngàn năm trước đạm thai tuyền cùng tổ sư tà đạo sáu thánh địa, cùng nhau phong ấn một người, một đại nhân vật, lần này chúng ta trở về nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải phóng hắn đi ra, làm cho hắn lần nữa giới đại nháo làm cho Ma vương này muốn giết ta phải đau đầu sợ hãi."


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Nguyệt Đồng Xoài

  Lê Xuyên

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639614]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689685]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078612]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026394]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876909]
  29.Hắc Nho [852117]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427341]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm