hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 207

  Tiên phật ma đồng phục hoạt

  Nghe thấy từ miệng Phật tổ thốt ra hai tiếng "sư phó ", mấy vị thần vương cũng không khỏi cảm thấy hồ nghi, bọn họ khó có thể tin được quỷ ảnh hư hư ảo ảo ngay trước mặt.

  Thanh thiện cổ phật rốt cuộc đã thọ bao nhiêu tuế nguyệt, điều này rất ít người có thể xác định rõ ràng. Tuy nhiên sức mạnh của ông ta vạn năm trước đã vang dội nơi thiên giới có thể nói là không ai không biết.

  Nhưng đúng vào thời điểm đó ông ta niết bàn toạ hoá bị thất bại. Liên quan đến sự biến mất của ông ta, trong Thiên giới tồn tại vô số truyền thuyết.

  Trong Phật giáo lưu truyền lại một truyền thuyết phổ biến nhất, truyền ngôn kể lại rầng chỉ cần ông ta còn lưu lại mười ba hạt xá lợi tử nếu chưa hoàn toàn bị tiêu huỷ thì sớm muộn cũng có ngày ông ta sẽ hồi sinh.

  "Hừ! Rốt cuộc là chuyện gì?" Thần Nam quát lớn. Hắn trong lòng có chút kinh hãi, lúc chuẩn bị hồi sinh Vũ Hinh hắn đã có cảm giác bất an, nay cảm nhận đó càng lúc càng rõ rệt.

  Lần này là hồi sinh Vũ Hinh hay là lại bất ngờ hồi sinh sư phụ của Phật tổ ?? Thần Nam trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.

  Đạm Thai tiên tử cũng cảm thấy hoài nghi, để lộ ra thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nàng lẩm bẩm : " Không lẽ lại hồi sinh lão hoà thượng đó sao ???"

  Đại Bằng thần vương và hai vị sinh mệnh thần nữ không đáp lại, bọn họ vẫn đang cố gắng triệu hoán hồn phách bị tiêu tan kia.

  " Sư phó......là..... là ngài ư ??" " Vị Phật tổ khước từ thất tình lục dục, ngay lúc ấy, trong âm sắc lại có chút run rẩy.

  Vô ưu tiên tôn liền nói : " Thật cổ quái, cho dù Thanh thiện cổ phật có lớn mạnh đến đâu, lão ta cũng chỉ là một hồn phách không có bản thể, một mình lão sao có thể chống đỡ lại bảy vị Thần vương chúng ta ??? Hứ...

  Cửu U ma vương tiếp lời : "Đây đâu phải là một trận viễn cổ chiến hồn. Các ngươi nhìn lại hắc ám quỷ ảnh hư hư ảo ảo kia xem, nhất định có một số hồn phách mạnh đã bị triệu hoán về đây, tuy nhiên hầu hết không phải là những tự chủ linh thức !!!"

  Hiên viên thần vương cảm thấy hồ nghi liền nói: " Không sai, không sai, tựa hồ chỉ có một hồn phách là có linh thức, chính hắn đã lôi kéo những thần hồn khác đến ngăn chặn sự hợp lực của chúng ta.Nói đến đây, Hiên viên thần vương hướng về phía Phật tổ nói : " Thật sự là.......... là Thanh thiện cổ phật saoooo?????" Ông ta cũng như những vị Thần vương khác trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Nhăc đến vị cổ phật danh chấn Thiên giới vạn năm trước, những người này đều rất kiêng dè.

  " Phật..........." nhất thanh du du phật hiệu bỗng vang lên trong tinh không, thanh âm của một vị lão lão bỗng truyền nhập vào tai mỗi người : " Ngiệt đồ........??? Xá lợi tử....??"

  " Là......... Sư phó sao...????" Phạt tổ âm sắc run rẩy, nhanh chóng đả khai nội thiên, bay lên theo bảy hạt xá lợi tử kim quang chói lọi nhanh chóng bắn về phía màn sương mờ ảo.

  Liên tiếp bảy tiếng sấm vang, âm phong nộ hống vang lên trong Tinh không Nguyệt điện. Phật hiệu liên hồi, hàng trăm viên thất thải thần thạch bỗng rung mạnh, những oan hồn tựa hồ như không ngừng kêu than oán thán.Tinh không Nguyệt điện được một phen hỗn loạn.

  Thần Nam vừa kinh ngạc vừa giận dữ hét lớn : " Chẳng lẽ.....chẳng lẽ tên trọc tặc này định cướp mất cơ hội hồi sinh của Vũ Hinh..? Hắn chớp được tiên cơ muốn hồi sinh lại sao?"

  " PHẬT........"

  Vào lúc này, phật hiệu dội lại với thanh âm ngày càng lớn từ trong Tinh không Nguyệt điện truyền ra bên ngoài. Những người quan sát trận chiến tại Đạm Thai tiên sơn thần sắc đều lộ rõ vẻ kinh sợ. Bọn họ không chỉ nghe thấy tiếng phật hiệu du du mà còn cảm ứng được khí tức tràn đầy từ Tinh không Nguyệt điện cuồn cuộn phát ra tựa sóng nước. Đại uy phong này thật khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở.

  Tinh không nội điện quỷ khí sâm sâm, ma ảnh trùng trùng. Hào quang chói lọi của bảy hạt xá lợi tử phá tan ma vụ nhưng ngay sau đó đột nhiên bị nổ tung ra vỡ thành những mảnh vụn nhỏ bay lả tả trong không trung...

  Hào quang chói lọi của bảy hạt xá lợi tử bị vỡ giống như bảy mặt trời soi sáng trong không trung bỗng chốc nhanh chóng hội tụ tại một điểm, phát ra kim quang rực rỡ. Không xa trong màn ma vụ hắc ám xuất hiện một ảnh tử mờ nhạt nhanh chóng phóng về phía luồng kim quang chói sáng.

  " Thật đáng chết !!!" Thần Nam không nhịn được cũng nhanh chóng phóng lên.

  Bởi hắn cảm nhận được luồng kim quang chói sáng trong không trung này tựa hồ như phát ra một hấp dẫn lực vô cùng to lớn.Lúc này xung quanh cơ thể Vũ Hinh đột nhiên phát ra cảm ứng,vô số những đạo kim quang từ cơ thể nàng xuất ra, dần dần hoà nhập vào những ánh kim sắc trên không trung.

  Vậy là Thanh thiện cổ phật trong truyền thuyết thực sự sắp hồi sinh. Lão và Vũ Hinh đang giành giật sinh mệnh !!!!

  Điều này nằm ngoài ngoài liệu tính, Thần Nam cuối cùng đã hiểu ra tại sao hắn trong lòng bất an, thì ra thần vương đã tính toán sai lầm ẩn số lớn nhất chính sự hồi sinh của Thanh Thiện cổ phật.

  Một đạo kim quang loé sáng, Thần Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị dội bật trở lại.

  Kim quang từ Thanh thiện cổ phật tựa hồ như chịu đựng những nỗi thống khổ cực đại, phát ra phật hiệu liên hồi.

  Đạm Thai tiên tử ánh mắt loé sáng lẩm bẩm:" Niết bàn tái sinh......?"

  Tuyệt tình ma vương, Hỗn thiên ma vương, Phá diệt ma vương tam vị đại cự đầu cùng nhìn nhau đột nhiên đồng loạt xuất thủ hướng về phía luồng kim quang mà công kích.

  Vô tình tiên tử chính là địch nhân mà bọn họ muốn trừ khử, Thanh thiện cổ phật lại là đại địch nhân của họ. Giữa các vị ma vương và Phật giáo oán cừu sâu nặng, nếu để vị cổ phật trong truyền thuyết này hồi sinh, sau này họ khó có chỗ đứng trong Thiên giới, e rằng ngay cả không gian sinh tồn cũng khó giữ. Có trời mới biết được lão hoà thượng này đang sợ như thế nào!!!!!

  Tam tiểu thế giới đã bị đả khai, từ phía trong phát ra vô số chùm quang năng mạnh mẽ., tất cả oanh kích về phía luồng kim quang phía trên.

  " Oang..."

  Không chỉ cả toà Tinh không Nguyệt điện rung lên mà ngay cả phía ngoài Tinh không Nguyệt điện cũng đều bị dòng sức mạnh lớn lao này làm cho rung chuyển một phen. Năm đỉnh núi lớn của Đạm Thai tiên sơn cũng bị chấn động đến mức vỡ nát. Có thể tưởng tượng ra uy lực xuất thủ của ba vị ma vương khủng khiếp đến cỡ nào.

  Những kẻ quan chiến lúc này cảm thấy vô cùng kinh sợ.

  Lúc này Đạm Thai Tuyền, Lý Đạo Chân cùng liên thủ hoá giải dòng sức mạnh tràn trề đang phát ra từ bản thể của Vũ Hinh, đồng thời bảo vệ cho cơ thể nàng không bị thương tích.

  Kim quang không ngừng phát ra ánh sáng chói lọi, ba vị đại ma vương vẫn không ngừng dốc toàn lực oanh kích tịnh không có dấu hiệu ly tán. Lúc này đã có thể lờ mờ trông thấy một lão hoà thượng đang thiền tại luồng kim quang, chịu đựng những nỗi thống khổ lớn lao. Vậy là, Niết bàn sắp thành công!!!!!

  Tuyệt tình đại ma vương hét lớn:" Cửu u ma vương còn không mau lại đây giúp sức, chẳng nhẽ ngươi muốn sau này sẽ bị lão trọc tặc trong truyền thuyết độ hoá sao????? Kẻ đã tàn sát vô số sinh linh xương chất thành núi như ngươi một khi đã rơi vào tay hắn nhất định sẽ không co kết cục tốt,! Hắn và chúng ta đôi lập!!!!!!"

  Hỗn thiên ma vương nhảy bổ về phía Phật tổ hét lớn : "cái lão Phật tổ kia còn không mau xuất chiêu !! Đừng cho rằng thiên giới này không ai biết được nguyên nhân toạ hoá thực sự của sư phó ngươi... Hắn một khi niết bàn thanh công., kẻ đầu tiên mà hắn tìm đến chính là NGƯƠI đó!!!!!!"

  Phá diệt ma vương cũng hướng về phía Vô ưu tiên tôn và Hiên viên thần vương nói lớn :"Các ngươi còn không mau lại giúp một tay, nếu để lão hoà thượng này hồi sinh, sự bình yên của Thiên giới sẽ bị phá vỡ, rất nhiều người sẽ gặp tai ương!"

  Cửu u ma vương lúc này đã phóng lên, còn lại Vô ưu tiên tôn, Hiên viên thần vương và Phật tổ vẫn chưa hề động thủ.

  Tứ đại ma vươn bắt đầu điên cuồng công kích luồng kim sắc quang trong không trung. Tứ đại ma vương cùng lúc xuất thủ, luồng kim quang cố thủ không nổi, có thể thấy đã bị oanh tán.

  Tuyệt tình ma vương xông về phía Vô ưu tiên tôn và những người còn lại quát lớn :"Các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, lão hoà thượng này cho dù có phật quang bảo hộ, nhưng tuyệt đối không phải là không thể công phá. Hơn nữa, hắn cố hết sức chống đỡ đòn liên thủ công kích của bảy người chúng ta, đó không hoàn toàn là thực lực của hắn mà còn nhờ sự gúp sức của rất nhiều cổ lão thần hồn không có tự chủ linh thức. Hiện giờ, chính là thời khắc then chốt để hắn có thể Niết bàn. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để diệt trừ hắn... Nếu không, sau này Thiên giới e rầng sẽ chẳng kẻ nào co thể đói đầu được với hắn!!"

  Vô ưu tiên tôn, Phật tổ, Hiên viên thần vương dương như vẫn không có động tĩnh gì. Bọn họ tất cả đều hướng về phía đám ma ảnh hắc vụ lờ mờ, trong mắt còn lộ rõ đôi chút do dự.

  Phá diệt thần vương bực tức nói: " Mấy giờ rồi mà các ngươi còn ngồi đó do dự !!! lão trọc này bất quá cũng chỉ là một hồn phách, bỗng nhiên lại có thể nhập bọn với những cổ lão hồn phách kia, lại có được sự tương trợ của cái lũ tàn hồn không có tự chủ linh thức, nhưng bây giờ lão ác trọc này lại sắp hoàn hồn. Hiện hắn đang Niết bàn trùng sinh, tạm thời đã mất liên hệ với những cổ chiến hồn kia rồi........"

  Ngoại trừ Phật tổ, Vô ưu tiên tôn và Hiên viên thần vương không còn do dự nữa, mỗi người đều đả xuất một đạo chưởng lực dời núi lấp biển vô cùng uy dũng nhất loạt hướng về phía Thanh thiện cổ phật mà oanh kích.

  Lục đại thần vương đồng thời xuất thủ!!!!!

  Đối với bọn họ mà nói việc cổ phật niết bàn tái sinh còn đáng sợ hơn việc hồi sinh Vô tình tiên tử.

  " Phật...... Thiện tai....... Thiện tai......"

  Phật hiệu của lão hào thượng không ngừng vang lên trong tinh không điện, đồng thời phật quang cũng càng lúc càng mờ nhạt dần. Cuối cùng lục vị thần vương đã oanh kích thành công luồng kim quang đó.

  Trong mắt Thanh thiện cổ phật chợt hiện lên một thóang bi ai, vào lúc đó thân thể ông ta nửa đã hoá huyết nhục nửa vẫn còn là linh thức chìm vào ánh sáng. Niết bàn tái sinh rốt cuộc chưa thể triệt để hoàn thành.

  " Lão nạp bình sinh có một nguyện vọng, nguyện rằng tam thiên đại thế giới chúng sinh bình đẳng. Vậy mà, sinh bất đắc nguyện, chúng sinh bị loài yêu quái làm cho mê muội tranh chấp liên miên. Hiện tại, ta đã vài phần là ma, thật không đáng sống........................ Phật.... "Phật hiệu du du vang khắp tinh không.

  Những kẻ đến đây quan chiến hôm nay, nhất nhất đều nghe thấy thanh âm phật hiệu chấn động một vùng.

  Đạo đạo kim quang, phát ra từ trên người Thanh thiện cổ phật, nửa phần cơ thể vẫn còn là linh thức của ông ta, bỗng bị bao bọc bởi trận trận hắc sắc ma khí. Nhất đại cổ phật bỗng chốc đã hoá thành ma !!!!!!

  Luồng kim quang mê hoặc từ thân thể Thanh thiện cổ phật không ngừng phát ra tứ phía. Ma khí dần dần xâm nhập phần cơ thể còn lại đang được bao bọc bởi luồng ánh sáng chói lọi.Mấy vị thần vương cả kinh,không ai bảo ai tất cả không ngừng lùi lại phía sau, mắt mở trừng trừng, khí lạnh chạy dọc sống lưng.

  Tất cả luồng kim quang đều tập trung hương về khu thể của Vũ Hinh, đồng thời lúc này nghi thức triệu hoán linh thức của Đại bằng thần vương và nhị vị sinh mệnh thần nữ cũng đã hoàn tất.Một trận cuồng phong bỗng nổi lên trong Tinh không điện, nhất loạt lũ lũ đạm đạm hư ảnh tiến về phía thân thể Vũ Hinh.

  Lông mi Vũ Hinh chớp chớp mấy hồi, bỗng thấy nang hô một tiếng rồi bay lên,từ đôi mắt vẫn khép kín bỗng phát ra hai đạo thần quang chói lọi, cả Tinh không điện như phát ra những luồng thiểm điện.

  Trận trận hà quang phát ra từ thân thể nàng, ánh sáng bảy sắc bao quanh tứ phía, nàng bỗng thốt ra những âm sắc du du :"Thái thượng vong tình, phi vô tình,vong tình là tịch yên bất động tình, nhược chi vong chi giả, ngôn giả sở dĩ tại ý, đức ý nhi vong nhất ngôn..."

  Hỗn thiên ma vương và những người khác dược một phen kinh ngạc, Vô tình tiên tử cuối cùng đã hồi sinh!!!Hơn nữa tựa hồ như đã đạt đến một cảnh giới cao hơn.!!

  Thanh thiện cổ phật tái hiện vu thế, đã khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đến khi không còn hy vong hồi sinh thì Vô tình tiên tử bỗng nhiên lại hồi sinh. Điều này thật khiến bọn họ kinh ngạc đến cực độ.

  "..Ahhhhhhhhh.............."

  Vào đúng lúc này Thanh thiện cổ phật bỗng phát ra một tiếng thét nhất động chấn thiên.Nửa bên nhục thể còn chưa hoàn thiện, nửa bên còn được bao bọc bởi ánh sáng - đã từng là kim sắc quang chói lọi - bỗng chốc trở thành một màu đen kịt.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Thư Tình Trên Cát

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619478]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463185]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600170]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423391]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294250]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553782]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655069]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271246]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2229570]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983204]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969607]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540556]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448412]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421224]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197076]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134720]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059810]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051324]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010843]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010393]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943384]
  25.Quỷ Bảo [902454]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899675]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888393]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864658]
  29.Hắc Nho [833863]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825766]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825277]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739836]
  33.Tru Tiên [738241]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730028]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649798]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617498]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590090]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554531]
  39.Hoàn Hảo [551660]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526609]
  41.Tầm Tần Ký [503871]
  42.Thiên Đường [448180]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441837]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435777]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434790]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422572]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412428]
  48.Cậu Chó [408994]
  49.If You Are Here [408426]
  50.Từ Khi Có Em [397383]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm