hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 207

  Tiên phật ma đồng phục hoạt

  Nghe thấy từ miệng Phật tổ thốt ra hai tiếng "sư phó ", mấy vị thần vương cũng không khỏi cảm thấy hồ nghi, bọn họ khó có thể tin được quỷ ảnh hư hư ảo ảo ngay trước mặt.

  Thanh thiện cổ phật rốt cuộc đã thọ bao nhiêu tuế nguyệt, điều này rất ít người có thể xác định rõ ràng. Tuy nhiên sức mạnh của ông ta vạn năm trước đã vang dội nơi thiên giới có thể nói là không ai không biết.

  Nhưng đúng vào thời điểm đó ông ta niết bàn toạ hoá bị thất bại. Liên quan đến sự biến mất của ông ta, trong Thiên giới tồn tại vô số truyền thuyết.

  Trong Phật giáo lưu truyền lại một truyền thuyết phổ biến nhất, truyền ngôn kể lại rầng chỉ cần ông ta còn lưu lại mười ba hạt xá lợi tử nếu chưa hoàn toàn bị tiêu huỷ thì sớm muộn cũng có ngày ông ta sẽ hồi sinh.

  "Hừ! Rốt cuộc là chuyện gì?" Thần Nam quát lớn. Hắn trong lòng có chút kinh hãi, lúc chuẩn bị hồi sinh Vũ Hinh hắn đã có cảm giác bất an, nay cảm nhận đó càng lúc càng rõ rệt.

  Lần này là hồi sinh Vũ Hinh hay là lại bất ngờ hồi sinh sư phụ của Phật tổ ?? Thần Nam trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.

  Đạm Thai tiên tử cũng cảm thấy hoài nghi, để lộ ra thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nàng lẩm bẩm : " Không lẽ lại hồi sinh lão hoà thượng đó sao ???"

  Đại Bằng thần vương và hai vị sinh mệnh thần nữ không đáp lại, bọn họ vẫn đang cố gắng triệu hoán hồn phách bị tiêu tan kia.

  " Sư phó......là..... là ngài ư ??" " Vị Phật tổ khước từ thất tình lục dục, ngay lúc ấy, trong âm sắc lại có chút run rẩy.

  Vô ưu tiên tôn liền nói : " Thật cổ quái, cho dù Thanh thiện cổ phật có lớn mạnh đến đâu, lão ta cũng chỉ là một hồn phách không có bản thể, một mình lão sao có thể chống đỡ lại bảy vị Thần vương chúng ta ??? Hứ...

  Cửu U ma vương tiếp lời : "Đây đâu phải là một trận viễn cổ chiến hồn. Các ngươi nhìn lại hắc ám quỷ ảnh hư hư ảo ảo kia xem, nhất định có một số hồn phách mạnh đã bị triệu hoán về đây, tuy nhiên hầu hết không phải là những tự chủ linh thức !!!"

  Hiên viên thần vương cảm thấy hồ nghi liền nói: " Không sai, không sai, tựa hồ chỉ có một hồn phách là có linh thức, chính hắn đã lôi kéo những thần hồn khác đến ngăn chặn sự hợp lực của chúng ta.Nói đến đây, Hiên viên thần vương hướng về phía Phật tổ nói : " Thật sự là.......... là Thanh thiện cổ phật saoooo?????" Ông ta cũng như những vị Thần vương khác trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Nhăc đến vị cổ phật danh chấn Thiên giới vạn năm trước, những người này đều rất kiêng dè.

  " Phật..........." nhất thanh du du phật hiệu bỗng vang lên trong tinh không, thanh âm của một vị lão lão bỗng truyền nhập vào tai mỗi người : " Ngiệt đồ........??? Xá lợi tử....??"

  " Là......... Sư phó sao...????" Phạt tổ âm sắc run rẩy, nhanh chóng đả khai nội thiên, bay lên theo bảy hạt xá lợi tử kim quang chói lọi nhanh chóng bắn về phía màn sương mờ ảo.

  Liên tiếp bảy tiếng sấm vang, âm phong nộ hống vang lên trong Tinh không Nguyệt điện. Phật hiệu liên hồi, hàng trăm viên thất thải thần thạch bỗng rung mạnh, những oan hồn tựa hồ như không ngừng kêu than oán thán.Tinh không Nguyệt điện được một phen hỗn loạn.

  Thần Nam vừa kinh ngạc vừa giận dữ hét lớn : " Chẳng lẽ.....chẳng lẽ tên trọc tặc này định cướp mất cơ hội hồi sinh của Vũ Hinh..? Hắn chớp được tiên cơ muốn hồi sinh lại sao?"

  " PHẬT........"

  Vào lúc này, phật hiệu dội lại với thanh âm ngày càng lớn từ trong Tinh không Nguyệt điện truyền ra bên ngoài. Những người quan sát trận chiến tại Đạm Thai tiên sơn thần sắc đều lộ rõ vẻ kinh sợ. Bọn họ không chỉ nghe thấy tiếng phật hiệu du du mà còn cảm ứng được khí tức tràn đầy từ Tinh không Nguyệt điện cuồn cuộn phát ra tựa sóng nước. Đại uy phong này thật khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở.

  Tinh không nội điện quỷ khí sâm sâm, ma ảnh trùng trùng. Hào quang chói lọi của bảy hạt xá lợi tử phá tan ma vụ nhưng ngay sau đó đột nhiên bị nổ tung ra vỡ thành những mảnh vụn nhỏ bay lả tả trong không trung...

  Hào quang chói lọi của bảy hạt xá lợi tử bị vỡ giống như bảy mặt trời soi sáng trong không trung bỗng chốc nhanh chóng hội tụ tại một điểm, phát ra kim quang rực rỡ. Không xa trong màn ma vụ hắc ám xuất hiện một ảnh tử mờ nhạt nhanh chóng phóng về phía luồng kim quang chói sáng.

  " Thật đáng chết !!!" Thần Nam không nhịn được cũng nhanh chóng phóng lên.

  Bởi hắn cảm nhận được luồng kim quang chói sáng trong không trung này tựa hồ như phát ra một hấp dẫn lực vô cùng to lớn.Lúc này xung quanh cơ thể Vũ Hinh đột nhiên phát ra cảm ứng,vô số những đạo kim quang từ cơ thể nàng xuất ra, dần dần hoà nhập vào những ánh kim sắc trên không trung.

  Vậy là Thanh thiện cổ phật trong truyền thuyết thực sự sắp hồi sinh. Lão và Vũ Hinh đang giành giật sinh mệnh !!!!

  Điều này nằm ngoài ngoài liệu tính, Thần Nam cuối cùng đã hiểu ra tại sao hắn trong lòng bất an, thì ra thần vương đã tính toán sai lầm ẩn số lớn nhất chính sự hồi sinh của Thanh Thiện cổ phật.

  Một đạo kim quang loé sáng, Thần Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị dội bật trở lại.

  Kim quang từ Thanh thiện cổ phật tựa hồ như chịu đựng những nỗi thống khổ cực đại, phát ra phật hiệu liên hồi.

  Đạm Thai tiên tử ánh mắt loé sáng lẩm bẩm:" Niết bàn tái sinh......?"

  Tuyệt tình ma vương, Hỗn thiên ma vương, Phá diệt ma vương tam vị đại cự đầu cùng nhìn nhau đột nhiên đồng loạt xuất thủ hướng về phía luồng kim quang mà công kích.

  Vô tình tiên tử chính là địch nhân mà bọn họ muốn trừ khử, Thanh thiện cổ phật lại là đại địch nhân của họ. Giữa các vị ma vương và Phật giáo oán cừu sâu nặng, nếu để vị cổ phật trong truyền thuyết này hồi sinh, sau này họ khó có chỗ đứng trong Thiên giới, e rằng ngay cả không gian sinh tồn cũng khó giữ. Có trời mới biết được lão hoà thượng này đang sợ như thế nào!!!!!

  Tam tiểu thế giới đã bị đả khai, từ phía trong phát ra vô số chùm quang năng mạnh mẽ., tất cả oanh kích về phía luồng kim quang phía trên.

  " Oang..."

  Không chỉ cả toà Tinh không Nguyệt điện rung lên mà ngay cả phía ngoài Tinh không Nguyệt điện cũng đều bị dòng sức mạnh lớn lao này làm cho rung chuyển một phen. Năm đỉnh núi lớn của Đạm Thai tiên sơn cũng bị chấn động đến mức vỡ nát. Có thể tưởng tượng ra uy lực xuất thủ của ba vị ma vương khủng khiếp đến cỡ nào.

  Những kẻ quan chiến lúc này cảm thấy vô cùng kinh sợ.

  Lúc này Đạm Thai Tuyền, Lý Đạo Chân cùng liên thủ hoá giải dòng sức mạnh tràn trề đang phát ra từ bản thể của Vũ Hinh, đồng thời bảo vệ cho cơ thể nàng không bị thương tích.

  Kim quang không ngừng phát ra ánh sáng chói lọi, ba vị đại ma vương vẫn không ngừng dốc toàn lực oanh kích tịnh không có dấu hiệu ly tán. Lúc này đã có thể lờ mờ trông thấy một lão hoà thượng đang thiền tại luồng kim quang, chịu đựng những nỗi thống khổ lớn lao. Vậy là, Niết bàn sắp thành công!!!!!

  Tuyệt tình đại ma vương hét lớn:" Cửu u ma vương còn không mau lại đây giúp sức, chẳng nhẽ ngươi muốn sau này sẽ bị lão trọc tặc trong truyền thuyết độ hoá sao????? Kẻ đã tàn sát vô số sinh linh xương chất thành núi như ngươi một khi đã rơi vào tay hắn nhất định sẽ không co kết cục tốt,! Hắn và chúng ta đôi lập!!!!!!"

  Hỗn thiên ma vương nhảy bổ về phía Phật tổ hét lớn : "cái lão Phật tổ kia còn không mau xuất chiêu !! Đừng cho rằng thiên giới này không ai biết được nguyên nhân toạ hoá thực sự của sư phó ngươi... Hắn một khi niết bàn thanh công., kẻ đầu tiên mà hắn tìm đến chính là NGƯƠI đó!!!!!!"

  Phá diệt ma vương cũng hướng về phía Vô ưu tiên tôn và Hiên viên thần vương nói lớn :"Các ngươi còn không mau lại giúp một tay, nếu để lão hoà thượng này hồi sinh, sự bình yên của Thiên giới sẽ bị phá vỡ, rất nhiều người sẽ gặp tai ương!"

  Cửu u ma vương lúc này đã phóng lên, còn lại Vô ưu tiên tôn, Hiên viên thần vương và Phật tổ vẫn chưa hề động thủ.

  Tứ đại ma vươn bắt đầu điên cuồng công kích luồng kim sắc quang trong không trung. Tứ đại ma vương cùng lúc xuất thủ, luồng kim quang cố thủ không nổi, có thể thấy đã bị oanh tán.

  Tuyệt tình ma vương xông về phía Vô ưu tiên tôn và những người còn lại quát lớn :"Các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, lão hoà thượng này cho dù có phật quang bảo hộ, nhưng tuyệt đối không phải là không thể công phá. Hơn nữa, hắn cố hết sức chống đỡ đòn liên thủ công kích của bảy người chúng ta, đó không hoàn toàn là thực lực của hắn mà còn nhờ sự gúp sức của rất nhiều cổ lão thần hồn không có tự chủ linh thức. Hiện giờ, chính là thời khắc then chốt để hắn có thể Niết bàn. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để diệt trừ hắn... Nếu không, sau này Thiên giới e rầng sẽ chẳng kẻ nào co thể đói đầu được với hắn!!"

  Vô ưu tiên tôn, Phật tổ, Hiên viên thần vương dương như vẫn không có động tĩnh gì. Bọn họ tất cả đều hướng về phía đám ma ảnh hắc vụ lờ mờ, trong mắt còn lộ rõ đôi chút do dự.

  Phá diệt thần vương bực tức nói: " Mấy giờ rồi mà các ngươi còn ngồi đó do dự !!! lão trọc này bất quá cũng chỉ là một hồn phách, bỗng nhiên lại có thể nhập bọn với những cổ lão hồn phách kia, lại có được sự tương trợ của cái lũ tàn hồn không có tự chủ linh thức, nhưng bây giờ lão ác trọc này lại sắp hoàn hồn. Hiện hắn đang Niết bàn trùng sinh, tạm thời đã mất liên hệ với những cổ chiến hồn kia rồi........"

  Ngoại trừ Phật tổ, Vô ưu tiên tôn và Hiên viên thần vương không còn do dự nữa, mỗi người đều đả xuất một đạo chưởng lực dời núi lấp biển vô cùng uy dũng nhất loạt hướng về phía Thanh thiện cổ phật mà oanh kích.

  Lục đại thần vương đồng thời xuất thủ!!!!!

  Đối với bọn họ mà nói việc cổ phật niết bàn tái sinh còn đáng sợ hơn việc hồi sinh Vô tình tiên tử.

  " Phật...... Thiện tai....... Thiện tai......"

  Phật hiệu của lão hào thượng không ngừng vang lên trong tinh không điện, đồng thời phật quang cũng càng lúc càng mờ nhạt dần. Cuối cùng lục vị thần vương đã oanh kích thành công luồng kim quang đó.

  Trong mắt Thanh thiện cổ phật chợt hiện lên một thóang bi ai, vào lúc đó thân thể ông ta nửa đã hoá huyết nhục nửa vẫn còn là linh thức chìm vào ánh sáng. Niết bàn tái sinh rốt cuộc chưa thể triệt để hoàn thành.

  " Lão nạp bình sinh có một nguyện vọng, nguyện rằng tam thiên đại thế giới chúng sinh bình đẳng. Vậy mà, sinh bất đắc nguyện, chúng sinh bị loài yêu quái làm cho mê muội tranh chấp liên miên. Hiện tại, ta đã vài phần là ma, thật không đáng sống........................ Phật.... "Phật hiệu du du vang khắp tinh không.

  Những kẻ đến đây quan chiến hôm nay, nhất nhất đều nghe thấy thanh âm phật hiệu chấn động một vùng.

  Đạo đạo kim quang, phát ra từ trên người Thanh thiện cổ phật, nửa phần cơ thể vẫn còn là linh thức của ông ta, bỗng bị bao bọc bởi trận trận hắc sắc ma khí. Nhất đại cổ phật bỗng chốc đã hoá thành ma !!!!!!

  Luồng kim quang mê hoặc từ thân thể Thanh thiện cổ phật không ngừng phát ra tứ phía. Ma khí dần dần xâm nhập phần cơ thể còn lại đang được bao bọc bởi luồng ánh sáng chói lọi.Mấy vị thần vương cả kinh,không ai bảo ai tất cả không ngừng lùi lại phía sau, mắt mở trừng trừng, khí lạnh chạy dọc sống lưng.

  Tất cả luồng kim quang đều tập trung hương về khu thể của Vũ Hinh, đồng thời lúc này nghi thức triệu hoán linh thức của Đại bằng thần vương và nhị vị sinh mệnh thần nữ cũng đã hoàn tất.Một trận cuồng phong bỗng nổi lên trong Tinh không điện, nhất loạt lũ lũ đạm đạm hư ảnh tiến về phía thân thể Vũ Hinh.

  Lông mi Vũ Hinh chớp chớp mấy hồi, bỗng thấy nang hô một tiếng rồi bay lên,từ đôi mắt vẫn khép kín bỗng phát ra hai đạo thần quang chói lọi, cả Tinh không điện như phát ra những luồng thiểm điện.

  Trận trận hà quang phát ra từ thân thể nàng, ánh sáng bảy sắc bao quanh tứ phía, nàng bỗng thốt ra những âm sắc du du :"Thái thượng vong tình, phi vô tình,vong tình là tịch yên bất động tình, nhược chi vong chi giả, ngôn giả sở dĩ tại ý, đức ý nhi vong nhất ngôn..."

  Hỗn thiên ma vương và những người khác dược một phen kinh ngạc, Vô tình tiên tử cuối cùng đã hồi sinh!!!Hơn nữa tựa hồ như đã đạt đến một cảnh giới cao hơn.!!

  Thanh thiện cổ phật tái hiện vu thế, đã khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đến khi không còn hy vong hồi sinh thì Vô tình tiên tử bỗng nhiên lại hồi sinh. Điều này thật khiến bọn họ kinh ngạc đến cực độ.

  "..Ahhhhhhhhh.............."

  Vào đúng lúc này Thanh thiện cổ phật bỗng phát ra một tiếng thét nhất động chấn thiên.Nửa bên nhục thể còn chưa hoàn thiện, nửa bên còn được bao bọc bởi ánh sáng - đã từng là kim sắc quang chói lọi - bỗng chốc trở thành một màu đen kịt.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Nguyệt Đồng Xoài

  Lê Xuyên

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639619]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689685]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972329]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078612]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026394]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876910]
  29.Hắc Nho [852117]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427342]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm