hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 202

  Vấn đỉnh Thần Vương

  Bình minh chiếu những tia nắng vàng chói trên những dãi mây trắng bông thoáng nhẹ lập lờ trôi dần về phía sau, ở xa xa phía dưới những dãy núi dài vùn vụt biến mất đằng sau về phía chân trời ( tả cảnh tí cho sinh động)Thần Nam cùng ba vị tây phương chủ thần phá không phi hành trong nháy mắt vượt qua hàng trăm dặm, phong cảnh phía dưới chỉ thoáng vụt qua rồi biến mất. Thực lực ba vị thần vương vốn không cần phải bàn nhưng Thần Nam mang thần vương dực trên người tốc độ có thể nói là cùng cấp độ, không hề tụt hậu một chút nào. Quang minh thần cùng hai vị nữ thần sinh mệnh không khỏi kinh dị nhìn Thần Nam.

  Đến giao giới giữa tây phương và đông phương, bốn người cẩn thận né tránh các thiên sứ đang dò xét ở nơi đây rồi tiến vào thông đạo tiến vào đông phương thiên giới. Trên đường đi Thần Nam đột nhiên nhớ ra một việc, trên người toát ra mồ hôi lạnh, khi trước tại tây thổ, hắn từng nói với nữ thần Trân Ny tên thật của hắn là Thần Nam, lúc đấy hắn không có nghĩ tới với thực lực của mình lại có thể gây sự chú ý khắp nơi. Nhưng hiện nay lại khác, hắn hiện nay là chủ đề bàn tán khắp nơi ở đông phương thiên giới, nếu ở Đạm Thai tiên phủ, sinh mệnh nữ thần lại gọi hắn là Thần Nam trước mặt Đạm Thai Tuyền hoặc Lí Đạo Chân thì...

  Thần Nam vội vàng truyền âm với hai nữ thần sinh mệnh "Hai vị nữ thần điện hạ, tại hạ có chuyện muốn nhờ, tại hạ là người của thiên giới Thần gia, bất quá từ nhỏ được đưa xuống nhân gian tây thổ, khi trưởng thành mới được đưa lên thiên giới, nhân quả trong chuyện này rất phức tạp không tiện nói ra, nhưng chủ yếu là để tránh cho một số đại nhân vật ở đông phương thiên giới biết được, tại hạ mong hai vị nữ thần ở đông phương với bất luận kẻ nào cũng đừng nhắc đến tên thật của tại hạ, tại hạ cảm kích vô cùng"

  Hai vị nữ thần nghe vậy đều vui vẻ đáp ứng, bất quá Thần Nam biết tên đã lộ ra thì khó mà giữ bí mật được mãi rồi, chuyện bại lộ có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa mà thôi, bây giờ chỉ có cách là nhanh chóng đề cao thực lực mới hòng có thể cải thiện được tình thế hiện thời.

  Thần Nam nóng lòng chỉ hận không thể bay nhanh hơn phá vỡ cực hạn tốc độ của thần vương dực, hắn lúc này đã vượt lên trước ba vị thần vương một đoạn dẫn đầu đoàn đua.

  Trên đường bay bọn hắn gặp phải một số nhóm tu giả, khi bọn Thần Nam vượt qua mấy nhóm này như một tia chớp, bọn họ đều phát ra tiếng hô kinh hãi. Khi bọn Thần Nam bay gần tới Đạm Thai tiên phủ thì lập tức cảm thấy kinh dị, giờ phút này ở Đạm Thai thánh địa nơi nơi đều là vô số tu giả bay trên không trung hoặc đứng trên các ngọn núi xa xa, người người hỗn loạn, tiếng bàn tán xôn xao ầm ĩ khắp nơi, hiển nhiên nơi đây đã có sự việc gì lớn phát sinh.

  "Nơi này xảy ra chuyện gì vậy?" Thần Nam túm lấy một vị tu giả hỏi.

  "Phát sinh sự kiện lớn rồi ! có lẽ không kém hơn việc Thiên Ma xuất thế đâu, Vô tình tiên tử có khả năng sắp được phục hoạt tại tinh không nguyệt điện trong Đạm Thai tiên cảnh."

  Trong đầu Thần Nam "ong" lên một tiếng, tin tức này thế nào lại truyền ra ngoài được? là ai làm? Đạm Thai phái khẳng định có nội gian! Vốn lo sợ rằng trong quá trình phục hoạt Vũ Hinh sẽ bị các thần vương đến quấy nhiễu, nhưng bây giờ còn chưa có bắt đầu đã bị ngoại giới biết được, thật là nan giải.

  "Ngươi biết không? Tuyệt tình đạo lão ma quân, hỗn thiên đạo lão ma vương, phá diệt đạo đại ma đầu, ba vị thần vương cao thủ đã suất lĩnh toàn chúng môn đệ đến, hiện thời đã vây quanh Đạm Thai thánh địa tinh không nguyệt điện rồi, đồng thời còn có các thần vương ẩn tàng quan sát động tĩnh nữa, họ đều không hy vọng Vô tình tiên tử phục sinh đâu, vạn năm qua vô số người thân đệ tử của bọn họ đã bị Vô tình tiên tử chém giết,bây giờ cừu nhân đều tìm tới cả rồi"

  Thần Nam giận to nói "Fuck, một lũ phế vật, khi Vô tình tiên tử còn sống sao không kẻ nào mò tới mà chém, bây giờ lại đến đây tụ tập đòi tính sổ"

  "Haizzz. tiểu huynh đệ nói nhỏ thôi, mặc dù bên ngoài toàn là người xem náo nhiệt nhưng không phải không có người có ý đồ bất lợi với Vô tình tiên tử đâu, bọn họ mà nghe được ta với ngươi đều khốn đốn đó"

  Quả nhiên lúc này hơn mười người ở xung quanh đang xoay sang nhìn Thần Nam.

  "Vạn năm nay cũng từng có vài vị thần vương dám đến quấy nhiễu Vô tình tiên tử, nhưng đúng là Vô tình tiên tử mạnh vô cùng cuối cùng đều khiến bọn họ ôm hận cả, hiện tại cơ hội tốt như thế này làm sao bọn họ để cho nàng phục sinh được chứ."

  Thấy nhiều người xung quanh bắt đầu chú ý đến nơi này Thần Nam không tiện hỏi chuyện nữa, hắn phất tay vẫy gọi, lập tức ba vị chủ thần mang theo quang mang thần thánh bay tới.

  "Có phải là tây phương chủ thần không?"

  Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực uy nghiêm từ ba vị chủ thần.

  "Trời ạ, hôm nay đúng là một ngày hội phong ba! Đạm thai thánh địa vốn đã tụ tập sáu vị thần vương rồi, hơn nữa còn có các vị thần vương ẩn trong bóng tối, bây giờ thêm ba vị chủ thần tây phương này, nếu đại chiến thì....trời ạ không dám tưởng tượng nữa T_T "

  Tuyệt đại đa số đều cảm thấy vô cùng kinh dị, dù sao đông phương thần vương và tây phương chủ thần không hay tuỳ tiện xâm phạm lẫn nhau, làm như vậy hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.

  Thần Nam cùng ba vị chủ thần nhanh chóng tiến vào trong Đạm Thai tiên cảnh, vô số tu giả nhanh chóng tránh ra nhường đường, ba vị chủ thần toả ra một cỗ cường đại uy áp, không phải một kẻ bình thường nào có thể trêu vào được.

  Bên trong tiên cảnh Tuyệt tình lão ma vương, Phá Diệt lão ma vương, Hỗn Thiên lão ma vương suất lĩnh tinh nhuệ bổn môn bao vây bên ngoài tinh không nguyệt điện, tuy nhiên đệ tử Đạm Thai phái với thập bát toạ tiên trận hiên ngang trấn giữa nguyệt lượng môn đối chọi lại.

  Phía trên cao lúc này Phá Diệt lão ma vương đang cùng Đạm Thai Tuyền sống chết đánh nhau ác liệt. Tiểu thế giới của bọn họ ánh xạ tại không trung, hiện lên cảnh vật hết sức chân thực, núi cao, sông lớn, hồ bạc, thảo nguyên... như hai khối thế giới mới ở trên trời cao, mỗi lần hai đại cao thủ đối quyết đều khiến cho núi sông bị huỷ diệt, hồ bạc, thảo nguyên băng toái, quả nhiên thanh thế kinh thiên hãi tục. Thần Nam nhìn thần vương đánh nhau chết sống, hắn tựa hồ dấy nên một nỗi khao khát nhưng hiện tại hắn biết chưa đến lúc vọng tưởng.

  Hắn quay lại ba vị thần vương nói "Xin mời ba vị chủ thần cùng tại hạ tiến nhập nguyệt lượng môn, nếu có kẻ nào dám cản trở xin cứ đại khai sát giới."

  Thời khắc này bất luận là Đạm Thai phái đệ tử hay tam ma vương đệ tử đều đã thấy bốn vị khách bất ngờ này, ba lão ma vương thần sắc đều có chút khó coi, bọn họ làm thế nào mà không cảm thấy áp lực cường đại của ba vị chủ thần?

  "Được" Quang minh thần tiên phong dẫn đầu xông lên trước, Hỗn Thiên Đạo và Tuyệt Tình Đạo đệ tử nhanh chóng rất nhanh lao đến hòng cản trở, nhưng bọn họ thì có tư cách chăng? Lúc này ba vị chủ thần toả tra hào quang phát ra trăm trượng, chúng đệ tử đều bị luồng ánh sáng hất văng ra ngoài.

  "Tây phương chủ thần dám xâm nhập đông phương thiên giới, chẳng lẽ các ngươi không sợ dẫn đến đông tây phương thần chiến?" Hỗn Thiên lão ma vương quát to.

  Tuyệt tình lão ma vương cũng hét lớn "các ngươi muốn tạo ra tây phương đại chiến sao?"

  Kim Sí Đại Bằng thần vương bay ra khỏi tinh không nguyệt điện cười to "chiến tranh giữa đông phương và tây phương không phải do ba lão già các ngươi định đoạt, các ngươi không phải muốn xảy ra chiến tranh lắm sao, bây giờ có mấy vị tây phương chủ thần đến có gì là không thể, haha hay lắm, đúng là rất khéo mà, hơn trăm năm không được thống khoái đại chiến một phen hôm nay quả nhiên đã đến lúc thoả lòng mong ước rồi"

  Lí Đạo Chân lúc này cũng bay vọt lên, Tuyệt Tình ma vương và Hỗn Thiên ma vương đồng thời đình chỉ cước bộ, chưa đến thời khắc sinh tử bọn họ cũng không muốn rơi vào tình trạng lấy 2 địch 5, huống hồ hôm nay họ chỉ vì ngăn cản Vô tình tiên tử sống lại mà đến, chỉ cần ra tay vào thời điểm mấu chốt là hoàn thành mục đích. Lúc này trên không trung vang lên thanh âm của Đạm Thai Tuyền

  "Phá Diệt ma vương tu vi quả nhiên cao tuyệt nhưng nếu sư phụ Đông Phương Khiếu Thiên của ngươi còn tại thế thì ngươi còn lâu mới bằng"

  Dứt lời Đạm Thai Tuyền bay xuống, lúc này tại đây có ba vị thần vương và ba vị chủ thần tụ tập ở ngoài tinh không nguyệt điện, ba lão ma vương không có nghĩ sự tình sẽ biến đổi như vậy, bọn họ lúc này không dám coi thường mà tuỳ tiện hành động nữa, chỉ còn cách chờ nghi thức phục sinh bắt đầu rồi tìm cơ hội phá hoại.

  Đạm Thai tiên tử nói "Đa tạ ba vị chủ thần đã đến tương trợ"

  Đại Bằng thần vương cũng nói nhanh " Bây giờ chúng ta còn rất ít thời gian mời ba vị vào!"

  Sáu vị thần vương cùng Thần Nam cùng tiến vào phiến không gian kì dị phía bên trong, giờ phút này thời gian chính là tính mạng. Đại Bằng thần vương và ba vị chủ thần nói chuyện qua về những điều cần phải chú ý rồi bắt đầu phân công, muốn làm sống lại Vũ Hinh tối thiểu phải có ba vị cấp thần vương cao thủ.Hai vị nữ thần sinh mệnh đương nhiên là được chọn, người cuối cùng được chọn là Đại Bằng thần vương, đây là ý tứ của Thần Nam, giờ phút này hắn tin tưởng nhất là vị cầm vương này, có lão thủ hộ hắn cũng an tâm phần nào.

  Đối với Đạm Thai Tuyền ba người còn lại, trọng trách đè lên vai bọn họ tương đối nặng, phải ở bên ngoài đối chiến với ba lão ma vương, thậm chí vì thông tin đã truyền ra ngoài như thế này sợ rằng không biết sẽ còn bao nhiêu kẻ đáng sợ nữa tới.

  Đúng lúc này 1 đệ tử Đạm thai phái gấp rút chạy vào báo cáo

  "Bẩm báo tổ sư Hiên Viên thần vương tới xâm phạm!"

  Đệ tử này còn chưa rời khỏi tinh không nguyệt điện lại có một đệ tử bẩm báo

  "Bẩm tổ sư Vô ưu tiên tôn tới xâm phạm!"

  "Báooo... phật thổ chi chủ xâm phạm!"

  Thần Nam cùng sáu vị thần vương cùng hít vào một hơi khí lạnh, không có nghĩ tới nhanh như vậy đã có bảy vị cấp thần vương cao thủ đến, đã tới bên ngoài tinh không nguyệt điện, không hiểu có còn người nào âm thầm chưa hiện thân không nữa. Cảm giác áp lực này thật khiến cho người ta sợ hãi.

  Đạm Thai tiên tử trầm ngâm một lát rồi nói "ko sao, bên trong phiến tinh không này do thất thải thạch xếp thành đại cổ trận, hơn nữa chúng ta cũng có lực hoàn toàn có thể ngăn trở bọn họ.

  Quang minh thần cười khổ nói " không có nghĩ tới vừa sang đông thổ đã gặp phải thần vương đại hội như thế này"

  Đại Bằng thần vương cũng giật mình không thôi, lão cũng không tưởng được rằng chuyện này sẽ lôi kéo nhiều thần vương đến như vậy, lắc đầu than vãn " Sự tình không ổn a, dù có cổ trận phòng hộ cũng chưa chắc đã ngăn cản được"

  Lão đột nhiên nhìn về phía Thần Nam tựa hồ nhớ tới cái gì rồi nói "Bây giờ chúng ta đều cần phải dốc hết sức, tiểu tử ngươi cũng không cần phải phong ấn Hậu Nghệ thần cung nữa, còn không mau mở nội thiên địa ra, sáu người chúng ta có thể hợp lực phá bỏ phong ấn của nó, có vật côi bảo này thực lực của chúng ta đã tăng lên một cách rõ rệt"

  Đạm Thai Tuyền trong mắt phát ra một tia sáng kì dị kinh ngạc nhìn Thần Nam nói "Hậu Nghệ cung..." Thần Nam biết bây giờ không thể lãng phí thời gian lập tức mở nội thiên địa ra, sáu vị thần vương còn chưa đi vào bên trong đã bay ra hai con rồng

  "Oh, quang minh đại thần côn tại thượng Vũ Hinh sống lại rồi sao?" Long bảo bảo cả người kim quang lấp loé, toàn thân tròn như một quả cầu, lạch bạch bay tới đậu lên vai Thần Nam.

  Nghe mấy lời lẽ của tên tiểu thần côn này, mấy vị thần vương đều nở nụ cười, quang minh thần thì lắc đầu không ngớt. Bĩ tử long kiến thức quảng bác, nhìn thấy tiêu chí trên quần áo của quang minh thần thất thanh kêu lên

  "Oh, rồng mẹ vĩ đại ! chẳng lẽ người là quang minh thần ư?"

  Sáu vị thần vương lúc này đã bước vào bên trong nội thiên địa Thần Nam, rõ ràng cảm thấy phiến thiên địa này cùng các nơi khác bất đồng. Xa xa nhìn thấy toà Lôi thần điện hùng vĩ hai nữ thần sinh mệnh cùng quang minh thần đều cười to, bất quá ngay sau đó họ nhìn thấy tiên quả thụ bị long bảo bảo và tiểu phượng hoàng nhổ lên đem vào, các nàng đều đồng thời biến sắc. Cướp bóc Lôi thần xong lại dám sang lại dám sang ăn trộm của các nàng, cái này cũng là do Thần Nam bất đắc dĩ.

  Nghe Quang minh thần vắn tắt nói qua, Đạm Thai Tuyền, Đại Bằng thần vương và Lí Đạo Chân đều kinh dị, không ngờ tên gia hoả trước mắt trước đây lại là đại đạo tặc ở phương tây, điên cuồng tịch thu cả thần điện của tây phương Lôi thần.

  Lúc này Đại Bằng thần vương cũng không nhịn được mà cười to lên "ha ha..."

  Đạm Thai Tuyền cũng không nhịn được mà cười mỉm.

  "A đây chính là linh căn truyền vu trong thiên địa ư?" hai nữ thần sinh mệnh lấy làm kì không thôi, tánh mạng chi thụ đó chính là đời thứ nhất nữ thần sinh mệnh. Bọn họ diện kiến mẫu thụ không khỏi kích động, Quang minh thần cùng Lí đạo chân cũng nhìn vào thần thụ mà cảm thán không thôi, còn Đạm Thai tiên tử, không nói một lời đi một vòng quanh thần thụ ánh mắt loé lên tia kì dị.

  Sáu đạo thần lực đánh về phía định địa thần thụ, tiểu thế giới nhất thời phát ra ánh sáng như ngọc, trong phút chốc khắp nơi tràn đầy thất thải quang mang, căn bản khiến cho người ta không thể mở mắt. Thời gian qua đi, một mảng thần quang xanh biếc phát ra, bạo phát khắp không gian sau đó tất cả quang mang đều biến mất. Một tiểu thần thụ dài chừng một thước lúc này tại không trung không ngừng xoay tròn thấu phát ra năng lượng ba động đáng sợ sau đó thần quang chợt loé hoá thành một chiếc cung thần, phiêu đãng bay trên cao, nó đã hoàn toàn bị phá bỏ phong ấn có thể mang ra ngoài nội thiên địa, Thần Nam khẽ vung tay lên không trung phất nhẹ, cung thần như có linh thức rất nhanh bay đến trong tay hắn, nhất thời cảm giác như huyết nhục tương liên, phảng phất như một bộ phận của cơ thể. Sáu vị thần vương đều cảm thấy kinh dị, Đại Bằng thần vương cười to nói "tốt tốt, bây giờ ngươi công kích từ xa có lẽ cũng đã ngang với nhiều vị thần vương đấy"

  "Đa tạ các vị" Thần Nam thầm nghĩ rồi nói " Lục vị thần vương, không biết có thể giúp ta tiếp tục gỡ bỏ phong ấn của một kiện côi bảo khác không?"

  "A ngươi vẫn còn sao?" Đại bằng thần vương vô cùng kinh dị, đồng thời năm vị thần vương đều biến sắc, Thần Nam đánh nát một phiến hỗn độn bên trong nội thiên địa đào ra một cái mai rùa thật lớn, bởi vì để tránh bị gây sự Thần Nam đã yêu cầu rồng vô sỉ bỏ Huyền Vũ giáp lại cất đi, bất quá giờ phút này cần nhất là đề cao thực lực nên hắn muốn lấy nốt phong ấn của Huyền Vũ giáp.

  Sáu vị thần vương là nhân vật cấp độ nào? vừa nhìn đã nhận ra ngay cái côi bảo này là gì, họ không nói nhiều sáu đạo thần lực cùng hướng đến Huyền Vũ giáp bắt đầu cởi phong ấn. Trong tiểu thiên địa lại tràn ngập tia thần lực ba động, thất thải quang mang bao phủ tiểu thế giới, thời gian qua đi, một tiếng oanh thật lớn vang lên, sáu đạo thần quang thu lại, một lão thần quy phát ra ánh sáng xanh biếc bay trên không trung đang quẫy đuôi hiện ra trên không trung, nhưng rồi rất nhanh thu nhỏ lại thành một kiện thần giáp màu xanh, phát ra hơi thở thần dị. Mặc dù không toả ra ánh sáng rực rõ, thoạt nhìn một điểm cũng không thấy quý nhưng sáu vị thần vương đều giật mình không thôi, bởi vì tu vi của bọn họ đã quá cao làm gì không nhìn ra giá trị của tấm áo giáp này.

  Thần Nam lại vẫy tay, Huyền Vũ giáp bay tới, vài tiếng kim loại va chạm vang lên, Huyền Vũ giáp bay tới bao trùm hai tay rồi phủ lên người hắn thần giáp chầm chậm biến hoá, ở trên hoá thành chiến giáp giáp hộ thân, rồi lan lên cổ biến thành chiến khôi, sau đó lan xuống thân dưới biến thành giáp hộ chân rồi cuối cùng hoá thành một đôi chiến ngoa.

  Giờ phút này Huyền Vũ giáp quang mang đại thịnh, bộc phát trận trận thần quang, không biết so với trước đã mạnh lên biết bao nhiêu lần, tại giờ phút này Thần Nam mặc Huyền Vũ giáp tay cầm Hậu Nghệ thần cung, hắn cảm thấy một cỗ năng lượng lớn chưa từng có dịch chuyển trong nội thể, hắn cảm thấy mình dám đối chiến với bất cứ vị thần vương nào ! Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét một tràng dài..


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Giặc Ôkê

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639618]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689685]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972329]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078612]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026394]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876909]
  29.Hắc Nho [852117]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427341]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm