hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 668 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 200

  Tinh không nguyệt điện

  Bên trong đạm thai tiên cảnh, thanh phong thuỷ bích lung linh, lục sắc thần quang lóng lánh,quỳnh lâu ngọc vũ toạ lạc trên các đỉnh núi, khắp nơi phi bộc lưu tuyền, tiên khí dày đặc, thật là cảnh đẹp mê hồn, xứng đáng là thiên giới thánh thổ.

  Xa xa trong lớp sương mù dày đặc ẩn hiện một toà cung điện lập lờ bay giữa hư không, tiên nhạc nổi lên mơ hồ khi không khi có, cảnh vật thật là đẹp như tranh vẽ.

  Chính tại không trung của tu thân điện của Đạm Thai Tiên Tử, lúc này Đại Bằng Thần Vương và Thần Nam đang bay giữa không trung, cùng Đạm Thai Tiên Tử đối chất ba mặt một lời.

  Chỉ sau vài câu đối thoại đơn giản, cõi lòng Thần Nam vốn bình lặng bắt đầu gợn lên những cuộn sóng ba đào, với người con gái thứ nhất trên đời làm hắn xao động, đang đứng trước mặt hắn đó nhưng hắn không thể nào nói chuyện như mười ngàn năm về trước nữa.

  Ung dung vạn tái, thương hải tang điền, tất cả trôi đi như dòng nước, sự thay đổi này chỉ có thể khiến cho người ta cảm thán.

  Tuyệt đại giai nhân mặc bạch y trắng như tuyết, đôi mắt đẹp vô song của nàng phát ra ánh sáng hiền hoà nhìn Thần Nam, phát ra sự vui sướng khôn nguôi. Rời mắt khỏi Thần Nam, Đạm Thai Tuyền liếc qua nhìn Đại Bằng Thần Vương nói

  "Thần vương quang lâm,ta không tiếp đón từ xa xin được thứ lỗi"

  "Đạm Thai tiên tử khách khí rồi, ta tự tiện đến đây, thật là gây phiền nhiễu cho người"

  Nói rồi Đạm Thai Tuyền cùng hai người tiến đến một toà lâu đài trên không trung.

  "Thần Vương mất tích đã trăm năm có thừa, thần giới đồn đại rằng ông có lẽ đã gặp phải bất trắc, thế nhưng không nghĩ rằng hôm nay thần vương vô thượng thần uy lại xuất thế, xem ra lời đồn quả không đáng tin aa"

  "Ha ha.." Đại Bằng Thần Vương cười to " trăm năm thời gian đối với tiên thần chúng ta chỉ là cái nháy mắt tuy nhiên hơn trăm năm qua có lẽ một ngày cũng dài bằng cả trăm năm, nỗi đau chỉ tăng chứ không giảm, thần Vương Đô tốt nhất nên nhớ rõ ân oán giữa chúng ta, nếu sau này ta còn tồn tại tại thế sớm muộn cũng cùng hắn giải quyết hết ân oán.

  Đạm Thai Tiên Tử gật đầu, nhưng ko nói gì, dù sao thì đây cũng là phân tranh giữa các thần vương, nàng không cần thiết phải xen vào.

  Nàng lại đưa ánh mắt nhìn Thần Nam hướng đến Đại Bằng Thần Vương hỏi "Vị này là....." Đại Bằng Thần Vương cười nói "Tiên tử có thấy người trước mặt có một sự quen thuộc nào đó không?" Đạm Thai Tuyền gật gật đầu.

  Đại Bằng Thần Vương vội tán " tiên tử linh thức quả là nhanh nhạy, thiên giới này quả là cũng ít có, chỉ gặp mặt qua đã có ấn tượng rồi, hắn quả là đã từng xuất hiện tại phật thổ..."

  "Oh"

  Đôi mắt đẹp như nước biển xanh của Đạm Thai Tuyền đột nhiên lóe lên tia sáng kì dị dừng trên người Thần Nam rồi đột nhiên vung bàn tay ngọc điểm về Thần Nam, một đạo ngân mang như thất luyện bắn nhanh tới.

  Thần Nam cả kinh, hắn không có nghĩ đến Đạm Thai Tuyền đột nhiên ra tay, tâm tư hắn trong nháy mắt chuyển biến cả trăm lần. Đúng ra đối phương không thể phát hiện chân thân của hắn mà làm khó dễ,vì hắn hiện bây giờ đang mang Thần Vương dực, chân đạp Thiên ma bát bộ.

  Thần Nam nhanh chóng dịch chuyển né tránh chỉ pháp của Đam Thai Tuyền, tia sáng thánh khiết bắn tới đúng lúc hắn kịp thời biến mất, tia chỉ pháp cũng liền biến mất giữa không trung không hề làm tổn hại một vật nào.

  Bất quá Đạm Thai Tuyền cũng không có thu tay lại, từng đạo chỉ lực rất nhanh phá không bay tới, không ngừng công kích về phía Thần Nam, trong nháy mắt tòa đại điện đầy rẫy kiếm khí tạo thành võng kiếm hướng đến Thần Nam tại trung tâm. Tuy nhiên lúc này có thể thấy rõ Đạm Thai Tuyền không có sát tâm.

  Bất quá lúc này Thần Nam cũng không dám phân tâm, từng đạo ngân quang đó nếu bắn trúng người hắn thì tuyệt đối có thể xuyên thủng cơ thể. Thân hình hắn lúc này như điện, nhanh chóng né tránh chỉ phong, thân hình tựa hồ chỉ như tàn ảnh. Đạm Thai Tiên tử đánh ra kiếm khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng Thần Nam kinh hãi nhận thấy không còn cách nào né tránh, chỉ có thể vận chuyển huyền công ra tay.

  "khanh thương"

  Thần đao màu vàng xuất ra trên tay, đại thần ảnh thoáng hiện ra sau lưng, bảy binh khí vây xung quanh bồng bềnh ẩn hiện. Thần Nam cầm trường đao, dũng mãnh chém dọc xuống chống lại công kích của Đạm Thai Tuyền. Các tiên đồng thị nữ trong cung điện đều giật mình, bọn họ chưa từng thấy công pháp nào kì dị như vậy.

  Trên mắt Đạm Thai Tuyền thần quang lóe sáng, không ngừng tăng thêm khí lực, tấn công mãnh liệt đến khi Thần Nam phải vận dụng toàn lực để ngăn cản nàng mới dừng lại. Giương đôi mắt như hắc bảo thạch chăm chú nhìn Thần Nam một hồi rồi Đạm Thai Tuyền khẽ nói " Người của Thần gia, quả nhiên mạnh"

  Thần Nam vô cùng bình tĩnh, từ từ thu lại thần ảnh rồi nói " Tiên tử quá khen rồi, so với tiên tử tại hạ chỉ là đom đóm so với ánh trăng dằm"

  "Ha ha ha...." Đại Bằng Thần Vương cười to " Tiên tử pháp nhãn quả thông thần, chỉ một chút đã nhìn ra lai lịch hắn"

  Đạm Thai Tuyền cười nói " Thần Vương quả nhiên khẳng khái, đem thần vương dực tặng cho người khác"

  "Haizzz vị tiểu huynh đệ này với ta cũng là có duyên, nói đến chuyện này, đây là người đầu tiên của Thần gia mà ta gặp, nghe nói tiên tử và Thần gia có căn nguyên khá sâu, nên có lẽ sẽ rõ hơn ta hắn có phải là người thứ 10 trong truyền thuyết không

  "A.a..." Đạm Thai Tuyền nở nụ cười rồi đứng dậy, hai mắt lộ ra một thần tình phức tạp, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

  "Hai vị đến đây, rốt cục là vì sao, xin cứ nói thẳng"

  "Chúng tôi muốn mượn tinh không nguyệt điện" Đại Bằng Thần Vương cũng đi thẳng vào vấn đề, những gì cần nói thì cũng đã nói, những gì cần dò xét thì cũng đã dò xét, bây giờ cũng đến lúc giải thích vào ý chính.

  Thần Nam đứng lên trước mặt Đạm Thai Tuyền nói "hôm nay mạo muội đến đây nhờ cậy mạo muội mong tiên tử thành toàn, ngày khác nhất định sẽ hậu báo"

  Thần gia thân phận thì đã chứng minh, khả năng có thể là người thứ 10 trong truyền thuyết Thần Gia cũng đã hiển lộ, hiện tại khẩn thiết nhờ vả để tìm hiểu về Thần Gia thập nhân truyền thuyết.

  Về Thần gia thập nhân truyền thuyết thì bây giờ Đạm Thai Tuyền đã biết rõ thân phận của Thần Nam, cũng khó có lý do để từ chối

  Đúng như Đại Bằng Thần Vương và Thần Nam đã dự liệu, trong mắt Đạm Thai Tuyền hiện lên một tia sáng kì dị, rồi đáp ứng ngay.

  " Mượn tinh không nguyệt điện, với Đạm Thai phái thì đương nhiên cũng không có vấn đề gì, Thần Vương huynh đã mở miệng nhờ thì đương nhiên ta phải đáp ứng rồi."

  Đại Bằng Thần Vương biết, nếu bất cứ một thần vương nào khác của thiên giới yêu cầu, Đạm Thai Tuyền hầu như chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao thì bí ẩn của tinh không nguyệt điện, không có thể đơn giản dễ dãi như vậy.

  "Đa tạ tiên tử đã thành toàn, đại ân này ta không biết sẽ phải làm thế nào để cảm tạ người."

  Đạm Thai Tuyền mỉm cười nói "cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ta muốn biết các vị cần dùng nó để làm gì"

  Thần Nam ngưng thanh nói" chúng tôi muốn làm sống lại Vô tình tiên tử"

  "Cái gì?" lần đầu tiên Đạm Thai Tuyền động dung thật sự " đây quả là một tin tức vô cùng tốt lành, Vô tình muội muội có hy vọng sống lại, thật là làm người ta kích động mà"

  Vẻ mặt Đạm Thai Tuyền lúc này vô cùng kích động " Từ khi Vô tình muội muội biến mất, tâm ta lúc nào cũng thấy bất an, luôn luôn nghĩ về muội ấy, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ hội được gặp lại muội ấy nữa. Bây giờ thì... thật là tốt quá mà"

  Thần Nam thầm cảm thấy kinh dị, hắn không biết có đúng Đạm Thai Tuyền và Vô tình tiên tử thân như tỉ muội thật không. Tiếp sau đó, Đạm Thai Tuyền hỏi rất nhiều chuyện, Thần Nam đương nhiên không thể nào nói hết sự thật, chỉ dựa theo những gì đã bàn bạc trước với Đại Bằng Thần Vương mà nói.

  Theo cách trả lời này, Vô tình tiên tử quả thật như lời đồn đãi chết vì "Thái thượng vong tình lục" chi kiếp, thân thể bị người ta mang đi mất, bất quá lại bị người của Thần gia cản lại. Thần gia và vô tình tiên tử cũng có nguyên ủy sâu xa. Thần Nam đến Đam Thai phái mượn dùng tinh không nguyệt điện cũng có chỗ không rõ ràng nhưng nàng cũng không có hỏi rõ.

  Tinh không nguyệt điện ẩn tại nơi sâu nhất của Đạm Thai phái, tại một tòa núi cao màu xanh lục bích, thần quang luôn luôn lấp lánh trên bầu trời, mây mù mờ ảo, linh khí dập dềnh, trên cao mặt trăng huyền ảo chiếu sáng giữa hư không.

  Đạm Thai Tuyền từ từ bay tới, theo sau là Đại Bằng Thần Vương và Thần Nam theo sát phía sau. Tiến nhập vào nguyệt lượng môn, nơi đây dường như là một thế giới khác. Nơi đây là một mảnh ánh sáng ngọc đích tinh không, trên cao một tấm lam bảo thạch lập lờ trên không trung lóe ra quang mang sáng ngời. Nhô lên cao một chút là vầng trăng sáng phát lên ánh sáng nhu hòa. Chính tại nơi đó ẩn hiện một tòa cung điện ẩn hiện duới ánh trăng.

  "Cái này...." Thần Nam có chút ngẩn người, nơi này thật sự là một thế giới khác a! giờ phút này ở ngoại giới ánh nắng chan hòa đang là giữa ban ngày, nhưng nơi đây, bóng đêm bao phủ, chỉ có ánh sáng chan hòa của mặt trăng.

  "Nơi này quả là thần kì. Nghĩ đến tiên tử luôn ở chỗ này quả là thật là tuyệt vời a" Đại Bằng Thần Vương thở dài.

  Đạm Thai Tuyền nhẹ nhàng cười rồi nhìn về phía Thần Nam với một vẻ khó hiểu cười nói

  "Nơi này không phải là một tinh không thực sự, chỉ là một phiến không gian rộng khoảng trăm dặm mà thôi"

  Đại Bằng Thần Vương thở dài "Thất thải sinh mệnh thần thạch, tại khắp thiên giới cũng khó có thể tìm được mấy khỏa, thế mà nơi này có đến mấy trăm khỏa, không nhìn tận mắt thì người ta khó mà tin được. Nhìn những khỏa thần thạch này xếp thành hàng, đương nhiên là hình thành một đại trận phức tạp, nhưng do tiên tử đã sớm ngộ thông nên có thể tự do xuất nhập.

  "Aiii cái này thì không cần phải nói rồi" Đạm thai tiên tử gật đầu nói " thân thể của vô tình muội muội đặt tại tâm trận, ta cũng đã hiểu nhị vị phải sử dụng phương pháp gì để phục hoạt lại nàng rồi."

  Vốn dĩ Đạm thai tiên tử vô cùng thông tuệ, cũng vốn không cần phải nói gì, đã đoán được các vị trí trên thiên giới xuất hiện "Thái thượng vong tình lục" tàn thiên, dẫn dắt các thần vương chạy đến tranh đoạt, hiện tại hai người mục đích chính là nhắm đến những cái đó, mục đích chính là thanh thiện cổ phật xá lợi tử.

  Tại nội thiên địa của Thần Nam, thân thể Vũ Hinh phiêu phù tại tinh không, tuyệt sắc dung nhan của nàng có chút tiều tụy, tà áo trắng nhiễm huyết của nàng càng gợi lên vẻ thê lương.

  Đạm Thai Tuyền ôm Vũ Hinh vào ngực, vui mừng nói " Vô tình muội muội, lại nhìn thấy người rồi, ta sẽ đem toàn lực để cứu sống lại muội.

  Sau đó nàng giang tay ra, thân thể Vũ Hinh từ từ bay lên, bạch y của nàng phiêu động không gian, hướng đến nguyệt điện bay tới.

  Đại Bằng Thần Vương nói " lúc bắt đầu, chỉ cần dùng bảy phiến tinh không thất thải thạch định trụ thân thể nàng. Bởi vì chưa phục hoạt lại cơ thể của nàng mà chỉ gọi về linh thức cho nên chưa cần phải sử dụng đến nguyệt điện.

  Nguyệt điện này chính là trận tâm của phiến tinh không này, việc phục hoạt lại vô tình muội muội thân thể, nơi đó là tốt nhất.

  Thần Nam hai mắt có chút thất thần, rốt cục cũng đến giờ khắc Vũ Hinh sống lại rồi, hắn xoay người hướng về phía Đạm Thai tiên tử nói "đa tạ tiên tử"

  Đại Bằng Thần Vương nói " muốn làm vô tình tiên tử sống lại cần có ba thần vương đến đây để triệu hoán linh thức, chúng ta..."

  Đạm Thai Tuyền cười cười nói "không có trở ngại gì, đông hải thần vương Lí Đạo Chân đang làm khách tại tiên phủ của ta, Đại Bằng Thần Vương có lẽ đã sớm cảm ứng được rồi, nhờ hắn thì chúng ta sẽ có khả năng...

  Lúc này Thần Nam đột nhiên tâm sanh phản ứng, hắn nhíu mày nói " tự nhiên ta thấy tâm tình không được tốt, tựa như có sự tình gì mới phát sinh. 


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Bay Vào Lửa Đạn

  Nguyễn Đình Thiều

  1.Tinh Thần Biến [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5618921]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462136]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599023]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422005]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293041]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552501]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654211]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270291]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2223316]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982521]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969503]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540384]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447627]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420516]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196828]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1133930]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059330]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051058]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010206]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1009893]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943062]
  25.Quỷ Bảo [901862]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899428]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887804]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864429]
  29.Hắc Nho [833337]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825279]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824630]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739494]
  33.Tru Tiên [738014]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729725]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649476]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617186]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590033]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554120]
  39.Hoàn Hảo [551563]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526395]
  41.Tầm Tần Ký [503448]
  42.Thiên Đường [448043]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441410]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435717]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434222]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422320]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412058]
  48.Cậu Chó [408535]
  49.If You Are Here [408382]
  50.Từ Khi Có Em [397133]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm