hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 200

  Tinh không nguyệt điện

  Bên trong đạm thai tiên cảnh, thanh phong thuỷ bích lung linh, lục sắc thần quang lóng lánh,quỳnh lâu ngọc vũ toạ lạc trên các đỉnh núi, khắp nơi phi bộc lưu tuyền, tiên khí dày đặc, thật là cảnh đẹp mê hồn, xứng đáng là thiên giới thánh thổ.

  Xa xa trong lớp sương mù dày đặc ẩn hiện một toà cung điện lập lờ bay giữa hư không, tiên nhạc nổi lên mơ hồ khi không khi có, cảnh vật thật là đẹp như tranh vẽ.

  Chính tại không trung của tu thân điện của Đạm Thai Tiên Tử, lúc này Đại Bằng Thần Vương và Thần Nam đang bay giữa không trung, cùng Đạm Thai Tiên Tử đối chất ba mặt một lời.

  Chỉ sau vài câu đối thoại đơn giản, cõi lòng Thần Nam vốn bình lặng bắt đầu gợn lên những cuộn sóng ba đào, với người con gái thứ nhất trên đời làm hắn xao động, đang đứng trước mặt hắn đó nhưng hắn không thể nào nói chuyện như mười ngàn năm về trước nữa.

  Ung dung vạn tái, thương hải tang điền, tất cả trôi đi như dòng nước, sự thay đổi này chỉ có thể khiến cho người ta cảm thán.

  Tuyệt đại giai nhân mặc bạch y trắng như tuyết, đôi mắt đẹp vô song của nàng phát ra ánh sáng hiền hoà nhìn Thần Nam, phát ra sự vui sướng khôn nguôi. Rời mắt khỏi Thần Nam, Đạm Thai Tuyền liếc qua nhìn Đại Bằng Thần Vương nói

  "Thần vương quang lâm,ta không tiếp đón từ xa xin được thứ lỗi"

  "Đạm Thai tiên tử khách khí rồi, ta tự tiện đến đây, thật là gây phiền nhiễu cho người"

  Nói rồi Đạm Thai Tuyền cùng hai người tiến đến một toà lâu đài trên không trung.

  "Thần Vương mất tích đã trăm năm có thừa, thần giới đồn đại rằng ông có lẽ đã gặp phải bất trắc, thế nhưng không nghĩ rằng hôm nay thần vương vô thượng thần uy lại xuất thế, xem ra lời đồn quả không đáng tin aa"

  "Ha ha.." Đại Bằng Thần Vương cười to " trăm năm thời gian đối với tiên thần chúng ta chỉ là cái nháy mắt tuy nhiên hơn trăm năm qua có lẽ một ngày cũng dài bằng cả trăm năm, nỗi đau chỉ tăng chứ không giảm, thần Vương Đô tốt nhất nên nhớ rõ ân oán giữa chúng ta, nếu sau này ta còn tồn tại tại thế sớm muộn cũng cùng hắn giải quyết hết ân oán.

  Đạm Thai Tiên Tử gật đầu, nhưng ko nói gì, dù sao thì đây cũng là phân tranh giữa các thần vương, nàng không cần thiết phải xen vào.

  Nàng lại đưa ánh mắt nhìn Thần Nam hướng đến Đại Bằng Thần Vương hỏi "Vị này là....." Đại Bằng Thần Vương cười nói "Tiên tử có thấy người trước mặt có một sự quen thuộc nào đó không?" Đạm Thai Tuyền gật gật đầu.

  Đại Bằng Thần Vương vội tán " tiên tử linh thức quả là nhanh nhạy, thiên giới này quả là cũng ít có, chỉ gặp mặt qua đã có ấn tượng rồi, hắn quả là đã từng xuất hiện tại phật thổ..."

  "Oh"

  Đôi mắt đẹp như nước biển xanh của Đạm Thai Tuyền đột nhiên lóe lên tia sáng kì dị dừng trên người Thần Nam rồi đột nhiên vung bàn tay ngọc điểm về Thần Nam, một đạo ngân mang như thất luyện bắn nhanh tới.

  Thần Nam cả kinh, hắn không có nghĩ đến Đạm Thai Tuyền đột nhiên ra tay, tâm tư hắn trong nháy mắt chuyển biến cả trăm lần. Đúng ra đối phương không thể phát hiện chân thân của hắn mà làm khó dễ,vì hắn hiện bây giờ đang mang Thần Vương dực, chân đạp Thiên ma bát bộ.

  Thần Nam nhanh chóng dịch chuyển né tránh chỉ pháp của Đam Thai Tuyền, tia sáng thánh khiết bắn tới đúng lúc hắn kịp thời biến mất, tia chỉ pháp cũng liền biến mất giữa không trung không hề làm tổn hại một vật nào.

  Bất quá Đạm Thai Tuyền cũng không có thu tay lại, từng đạo chỉ lực rất nhanh phá không bay tới, không ngừng công kích về phía Thần Nam, trong nháy mắt tòa đại điện đầy rẫy kiếm khí tạo thành võng kiếm hướng đến Thần Nam tại trung tâm. Tuy nhiên lúc này có thể thấy rõ Đạm Thai Tuyền không có sát tâm.

  Bất quá lúc này Thần Nam cũng không dám phân tâm, từng đạo ngân quang đó nếu bắn trúng người hắn thì tuyệt đối có thể xuyên thủng cơ thể. Thân hình hắn lúc này như điện, nhanh chóng né tránh chỉ phong, thân hình tựa hồ chỉ như tàn ảnh. Đạm Thai Tiên tử đánh ra kiếm khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng Thần Nam kinh hãi nhận thấy không còn cách nào né tránh, chỉ có thể vận chuyển huyền công ra tay.

  "khanh thương"

  Thần đao màu vàng xuất ra trên tay, đại thần ảnh thoáng hiện ra sau lưng, bảy binh khí vây xung quanh bồng bềnh ẩn hiện. Thần Nam cầm trường đao, dũng mãnh chém dọc xuống chống lại công kích của Đạm Thai Tuyền. Các tiên đồng thị nữ trong cung điện đều giật mình, bọn họ chưa từng thấy công pháp nào kì dị như vậy.

  Trên mắt Đạm Thai Tuyền thần quang lóe sáng, không ngừng tăng thêm khí lực, tấn công mãnh liệt đến khi Thần Nam phải vận dụng toàn lực để ngăn cản nàng mới dừng lại. Giương đôi mắt như hắc bảo thạch chăm chú nhìn Thần Nam một hồi rồi Đạm Thai Tuyền khẽ nói " Người của Thần gia, quả nhiên mạnh"

  Thần Nam vô cùng bình tĩnh, từ từ thu lại thần ảnh rồi nói " Tiên tử quá khen rồi, so với tiên tử tại hạ chỉ là đom đóm so với ánh trăng dằm"

  "Ha ha ha...." Đại Bằng Thần Vương cười to " Tiên tử pháp nhãn quả thông thần, chỉ một chút đã nhìn ra lai lịch hắn"

  Đạm Thai Tuyền cười nói " Thần Vương quả nhiên khẳng khái, đem thần vương dực tặng cho người khác"

  "Haizzz vị tiểu huynh đệ này với ta cũng là có duyên, nói đến chuyện này, đây là người đầu tiên của Thần gia mà ta gặp, nghe nói tiên tử và Thần gia có căn nguyên khá sâu, nên có lẽ sẽ rõ hơn ta hắn có phải là người thứ 10 trong truyền thuyết không

  "A.a..." Đạm Thai Tuyền nở nụ cười rồi đứng dậy, hai mắt lộ ra một thần tình phức tạp, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

  "Hai vị đến đây, rốt cục là vì sao, xin cứ nói thẳng"

  "Chúng tôi muốn mượn tinh không nguyệt điện" Đại Bằng Thần Vương cũng đi thẳng vào vấn đề, những gì cần nói thì cũng đã nói, những gì cần dò xét thì cũng đã dò xét, bây giờ cũng đến lúc giải thích vào ý chính.

  Thần Nam đứng lên trước mặt Đạm Thai Tuyền nói "hôm nay mạo muội đến đây nhờ cậy mạo muội mong tiên tử thành toàn, ngày khác nhất định sẽ hậu báo"

  Thần gia thân phận thì đã chứng minh, khả năng có thể là người thứ 10 trong truyền thuyết Thần Gia cũng đã hiển lộ, hiện tại khẩn thiết nhờ vả để tìm hiểu về Thần Gia thập nhân truyền thuyết.

  Về Thần gia thập nhân truyền thuyết thì bây giờ Đạm Thai Tuyền đã biết rõ thân phận của Thần Nam, cũng khó có lý do để từ chối

  Đúng như Đại Bằng Thần Vương và Thần Nam đã dự liệu, trong mắt Đạm Thai Tuyền hiện lên một tia sáng kì dị, rồi đáp ứng ngay.

  " Mượn tinh không nguyệt điện, với Đạm Thai phái thì đương nhiên cũng không có vấn đề gì, Thần Vương huynh đã mở miệng nhờ thì đương nhiên ta phải đáp ứng rồi."

  Đại Bằng Thần Vương biết, nếu bất cứ một thần vương nào khác của thiên giới yêu cầu, Đạm Thai Tuyền hầu như chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao thì bí ẩn của tinh không nguyệt điện, không có thể đơn giản dễ dãi như vậy.

  "Đa tạ tiên tử đã thành toàn, đại ân này ta không biết sẽ phải làm thế nào để cảm tạ người."

  Đạm Thai Tuyền mỉm cười nói "cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ta muốn biết các vị cần dùng nó để làm gì"

  Thần Nam ngưng thanh nói" chúng tôi muốn làm sống lại Vô tình tiên tử"

  "Cái gì?" lần đầu tiên Đạm Thai Tuyền động dung thật sự " đây quả là một tin tức vô cùng tốt lành, Vô tình muội muội có hy vọng sống lại, thật là làm người ta kích động mà"

  Vẻ mặt Đạm Thai Tuyền lúc này vô cùng kích động " Từ khi Vô tình muội muội biến mất, tâm ta lúc nào cũng thấy bất an, luôn luôn nghĩ về muội ấy, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ hội được gặp lại muội ấy nữa. Bây giờ thì... thật là tốt quá mà"

  Thần Nam thầm cảm thấy kinh dị, hắn không biết có đúng Đạm Thai Tuyền và Vô tình tiên tử thân như tỉ muội thật không. Tiếp sau đó, Đạm Thai Tuyền hỏi rất nhiều chuyện, Thần Nam đương nhiên không thể nào nói hết sự thật, chỉ dựa theo những gì đã bàn bạc trước với Đại Bằng Thần Vương mà nói.

  Theo cách trả lời này, Vô tình tiên tử quả thật như lời đồn đãi chết vì "Thái thượng vong tình lục" chi kiếp, thân thể bị người ta mang đi mất, bất quá lại bị người của Thần gia cản lại. Thần gia và vô tình tiên tử cũng có nguyên ủy sâu xa. Thần Nam đến Đam Thai phái mượn dùng tinh không nguyệt điện cũng có chỗ không rõ ràng nhưng nàng cũng không có hỏi rõ.

  Tinh không nguyệt điện ẩn tại nơi sâu nhất của Đạm Thai phái, tại một tòa núi cao màu xanh lục bích, thần quang luôn luôn lấp lánh trên bầu trời, mây mù mờ ảo, linh khí dập dềnh, trên cao mặt trăng huyền ảo chiếu sáng giữa hư không.

  Đạm Thai Tuyền từ từ bay tới, theo sau là Đại Bằng Thần Vương và Thần Nam theo sát phía sau. Tiến nhập vào nguyệt lượng môn, nơi đây dường như là một thế giới khác. Nơi đây là một mảnh ánh sáng ngọc đích tinh không, trên cao một tấm lam bảo thạch lập lờ trên không trung lóe ra quang mang sáng ngời. Nhô lên cao một chút là vầng trăng sáng phát lên ánh sáng nhu hòa. Chính tại nơi đó ẩn hiện một tòa cung điện ẩn hiện duới ánh trăng.

  "Cái này...." Thần Nam có chút ngẩn người, nơi này thật sự là một thế giới khác a! giờ phút này ở ngoại giới ánh nắng chan hòa đang là giữa ban ngày, nhưng nơi đây, bóng đêm bao phủ, chỉ có ánh sáng chan hòa của mặt trăng.

  "Nơi này quả là thần kì. Nghĩ đến tiên tử luôn ở chỗ này quả là thật là tuyệt vời a" Đại Bằng Thần Vương thở dài.

  Đạm Thai Tuyền nhẹ nhàng cười rồi nhìn về phía Thần Nam với một vẻ khó hiểu cười nói

  "Nơi này không phải là một tinh không thực sự, chỉ là một phiến không gian rộng khoảng trăm dặm mà thôi"

  Đại Bằng Thần Vương thở dài "Thất thải sinh mệnh thần thạch, tại khắp thiên giới cũng khó có thể tìm được mấy khỏa, thế mà nơi này có đến mấy trăm khỏa, không nhìn tận mắt thì người ta khó mà tin được. Nhìn những khỏa thần thạch này xếp thành hàng, đương nhiên là hình thành một đại trận phức tạp, nhưng do tiên tử đã sớm ngộ thông nên có thể tự do xuất nhập.

  "Aiii cái này thì không cần phải nói rồi" Đạm thai tiên tử gật đầu nói " thân thể của vô tình muội muội đặt tại tâm trận, ta cũng đã hiểu nhị vị phải sử dụng phương pháp gì để phục hoạt lại nàng rồi."

  Vốn dĩ Đạm thai tiên tử vô cùng thông tuệ, cũng vốn không cần phải nói gì, đã đoán được các vị trí trên thiên giới xuất hiện "Thái thượng vong tình lục" tàn thiên, dẫn dắt các thần vương chạy đến tranh đoạt, hiện tại hai người mục đích chính là nhắm đến những cái đó, mục đích chính là thanh thiện cổ phật xá lợi tử.

  Tại nội thiên địa của Thần Nam, thân thể Vũ Hinh phiêu phù tại tinh không, tuyệt sắc dung nhan của nàng có chút tiều tụy, tà áo trắng nhiễm huyết của nàng càng gợi lên vẻ thê lương.

  Đạm Thai Tuyền ôm Vũ Hinh vào ngực, vui mừng nói " Vô tình muội muội, lại nhìn thấy người rồi, ta sẽ đem toàn lực để cứu sống lại muội.

  Sau đó nàng giang tay ra, thân thể Vũ Hinh từ từ bay lên, bạch y của nàng phiêu động không gian, hướng đến nguyệt điện bay tới.

  Đại Bằng Thần Vương nói " lúc bắt đầu, chỉ cần dùng bảy phiến tinh không thất thải thạch định trụ thân thể nàng. Bởi vì chưa phục hoạt lại cơ thể của nàng mà chỉ gọi về linh thức cho nên chưa cần phải sử dụng đến nguyệt điện.

  Nguyệt điện này chính là trận tâm của phiến tinh không này, việc phục hoạt lại vô tình muội muội thân thể, nơi đó là tốt nhất.

  Thần Nam hai mắt có chút thất thần, rốt cục cũng đến giờ khắc Vũ Hinh sống lại rồi, hắn xoay người hướng về phía Đạm Thai tiên tử nói "đa tạ tiên tử"

  Đại Bằng Thần Vương nói " muốn làm vô tình tiên tử sống lại cần có ba thần vương đến đây để triệu hoán linh thức, chúng ta..."

  Đạm Thai Tuyền cười cười nói "không có trở ngại gì, đông hải thần vương Lí Đạo Chân đang làm khách tại tiên phủ của ta, Đại Bằng Thần Vương có lẽ đã sớm cảm ứng được rồi, nhờ hắn thì chúng ta sẽ có khả năng...

  Lúc này Thần Nam đột nhiên tâm sanh phản ứng, hắn nhíu mày nói " tự nhiên ta thấy tâm tình không được tốt, tựa như có sự tình gì mới phát sinh. 


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Y Sĩ Tiền Tuyến

  Trang Châu

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639614]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689684]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078611]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026393]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876909]
  29.Hắc Nho [852117]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427341]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm