hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 199

  Tiên tử

  "Vô tình tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là một trong những cao thủ của thiên giới" Đại Bằng Thần Vương hoá thành một đạo ánh sáng màu hồng lao về phía Vô tình tiên tử

  Cùng lúc đó Thần Nam thu tử kim thần long và long bảo bảo vào trong nội thiên địa tránh cho chúng gặp phải độc thủ rồi sau đó hắn mặc huyền vũ giáp của rồng bỉ ổi vào rồi nhanh chóng bay vọt đến.

  Vô tình tiên tử cười lạnh, toàn thân nàng mỗi huyệt vị đều toả ra vô số kiếm khí cuồng bạo bắn tới, nàng thậm chí không dùng tay, thế nhưng như vậy cũng đã đủ để bức Đại Bằng Thần Vương ở trên cao phải không ngừng tránh né trận trận điện quang lao tới.

  Thần Nam vô cùng kinh hãi, Vô tình tiên tử quả là đáng sợ, thân thể còn đang trọng thương trầm trọng thế nhưng vẫn có thể đưa Đại Bằng Thần Vương vào thế hạ phong.

  Nhưng rồi hắn chợt nhận ra có điều không đúng, Vô tình tiên tử sở dĩ hai tay không động là vì ở xa xa cách 2 bàn tay chừng một thước chính là khoả xá lợi tử thứ 5, muốn hút nó trở lại. Chỉ là có một cỗ lực lượng vô hình đang cố khống chế khoả xá lợi tử, cùng với Vô tình tiên tử giằng co kịch liệt.

  Thần Nam lại giật mình, hóa ra Đại Bằng Thần Vương ngoài mặt cùng Vô tình tiên tử đấu pháp, nhưng thật sự là tranh đoạt xá lợi cùng Vô tình tiên tử.

  "Vô tình tiên tử, ta thừa nhận tu vi ngươi mạnh hơn ta nhưng chút sinh mệnh chi lực còn sót lại của ngươi cũng chỉ đủ cho ngươi chống đỡ được một lát mà thôi"

  Vô tình tiên tử sắc mặt đại biến, nàng đã cảm giác thấy không ổn rồi, bản thân vừa mới tỉnh lại, xá lợi tử thì chưa hoàn toàn đoạt được, bây giờ sinh mệnh lực đã sắp hao mòn hết rồi.

  Nàng nhìn lại về hướng Thần Nam, ánh mắt tràn đầy sự ai oán khiến cho hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, suýt chút nữa hắn đã lao về phía nàng.

  Lúc này Đại Bằng Thần Vương quát to "Chớ để bị mê hoặc, ngàn vạn lần không nên tiến tới, nàng là Vô tình tiên tử ko phải Vũ Hinh, cẩn thận không có sẽ bị nàng thôn phệ năng lượng sinh mệnh"

  "Ta biết" làm sao mà Thần Nam không hiểu chứ.

  "Chàng thật sự muốn ta chết sao?" Vô tình tiên tử dáng vẻ vô cùng đau đớn đáng thương, 2 hàng lệ dài tuôn rơi " giết chết ta thì Vũ Hinh trong lòng chàng cũng không có hy vọng sống lại đâu, hiện nay ta là người kiểm soát được cơ thể, nếu cường đại như ta mà cũng không còn tồn tại thì nàng làm sao mà sống lại được chứ? Thần Nam, chẳng lẽ ngươi muốn ta và Vũ Hinh cứ như vậy chết đi."

  Nhìn khuôn mặt thê lương của Vô tình tiên tử, Thần Nam trong lòng quặn đau, đồng thời cũng phi thường sợ hãi. Vô tình tiên tử nói không phải không có đạo lý, nếu nàng không thể sống sót có lẽ Vũ Hinh cũng không thể nào còn tồn tại"

  Đại Bằng Thần Vương quát to "đừng để cho nàng làm rối loạn tâm thần, trong tim ngươi biết rõ Vũ Hinh đã chết rồi, bây giờ lại sợ nàng phải chết lại một lần nữa sao? Không cần lo lắng, ta có biện pháp làm Vũ Hinh sống lại, còn bây giờ phải khiến Vô tình tiên tử phải chết đi"

  Vô tình tiên tử vẻ mặt càng thêm đau khổ, nàng cười thảm nói "Thần Nam chàng tin tưởng hắn hay tin ta? Làm sao có ai có thể hiểu biết về cơ thể này hơn ta được chứ? Là hắn muốn nhân cơ hội này vĩnh viễn diệt trừ ta bởi vì hắn vĩnh viễn không bao giờ có khả năng vượt qua ta. Ngươi không minh bạch, ngươi không hiểu sự cạnh tranh giữa các thần vương tàn nhẫn như thế nào đâu"

  Khuôn mặt nàng thánh thiện biết bao, bộ bạch y tinh khiết nhuốm máu kia càng rung động lòng người, Thần Nam hắn không có can đảm ngẩng mặt lên nhìn nàng.

  "Vô tình tiên tử thần thông quảng đại lại lắm thủ đoạn, ta ngày càng tin tưởng thiên giới này chẳng có mấy người khiến ngươi cố kị" Đại Bằng Thần Vương cười lạnh đồng thời vận chuyển thần công dần dần khiến khoả xá lợi bay xa ra khỏi Vô tình tiên tử.

  "Thần Nam, chàng có nhớ chăng, điều mong ước đẹp đẽ nhất của hai chúng ta.. sống với nhau.. hạnh phúc.. nhẹ nhàng... ngày ngày nắm tay nhau ngắm mặt trời mọc.. ngày ngày nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn.. chẳng lẽ chàng muốn lần ngắm mặt trời lặn đó chính thức là lần cuối.. vĩnh viễn là lần cuối ư?"

  Thần Nam tim đau như dao cắt, nhưng hắn cắn răng lùi nhanh về phía sau cũng không quay đầu lại thì thào nói "Vũ Hinh cho dù ta có phải chết đi cũng nhất định phải làm cho nàng sống lại"

  "Xích" một tiếng động nhỏ vang lên, xá lợi tử nhanh chóng bắn ra ngoài, Vô tình tiên tử cuối cùng cũng nhắm mắt, thân thể nhu nhược vô lực chậm rãi rơi xuống đất.

  Thần Nam vừa định tiến lên nhưng Đại Bằng Thần Vương đã đáp xuống, từng đạo thần quang màu vàng bắn tới chui vào trong thể nội Vũ Hinh sau đó lão quát to" Đi, bây giờ chúng ta phải làm sống lại chủ nhân đích thực của cơ thể này"

  Thần Nam sững sờ rồi hỏi "Chúng ta đi đâu? chẳng lẽ là tiên phủ của Đạm Thai Tuyền"

  "Đúng vậy, ngươi chắc vẫn nhớ những lời ta nói, cơ hội là rất mong manh, cơ thể nàng tuy còn lưu lại hơi thở sinh mệnh nhưng cơ hội đánh thức Vũ Hinh thật sự chỉ có 5 phần thành công"

  "Vậy chúng ta đi mau thôi" Thần Nam đưa Vũ Hinh tiến vào nội thiên địa, để long bảo bảo và rồng du đãng bảo vệ, nhưng 5 khoả xá lợi thì không dám cho vào nữa."

  Hắn cùng Đại Bằng Thần Vương nhanh chóng bay lên cao, trên đường Thần Nam hỏi "Thật ra thì Đạm Thai tiên tử có bảo vật gì vậy?"

  "Chúng ta cần phiến tinh không cũng như nguyệt điện của nàng ta"

  "Tinh không nguyệt điện?"

  "Đúng vậy. Đó là một nơi vô cùng kì lạ, ẩn sâu bên trong Đạm Thai phái, nó có lẽ đã tồn tại qua vô cùng tận năm tháng, đối với chúng thần mà nói đó là một mảnh di tích từ xa xưa để lại. Một nơi rất đặc biệt, trong đó có hàng trăm khoả thất thải thạch trang trí khắp nơi giống như một khoảng tinh không vậy, vô cùng đẹp đẽ. Trong khoảng tinh không đó toạ lạc một toà nguyệt điện, muốn phục hoạt lại Vũ Hinh chúng ta cần bảy phiến thạch đó để tránh Vô tình tiên tử đột nhiên sống lại mà chúng ta thì không thể đoán được sự tình sẽ xảy ra như thế nào chỉ có thể dựa vào sự thần kì của toà thần điện đó trong quá trình.. uhm thật khó dùng lời lẽ mà miêu tả nhưng có thể nói là phục hoạt lại Vũ Hinh"

  "Điều này..." phải đối diện với Đạm Thai tiên tử, Thần Nam lại cảm thấy vô cùng đau đầu.

  Hai người phi hành cực nhanh, vừa đi vừa trao đổi. Đại Bằng Thần Vương nói " nếu là trước kia thì ta sẽ khuyên ngươi đi lấy trộm hơn mười khoả thất thải thạch sau đó tìm một nơi nào đó phục hoạt lại cho Vũ Hinh nhưng bây giờ ngươi đã để lộ ra trước mặt bọn họ ngươi có thể là người thứ 10 trong truyền thuyết, người ta cũng sẽ phải nể mặt mũi của Thần gia, nên chúng ta sẽ đến thẳng nơi đó làm sống lại Vũ Hinh, tinh không nguyệt điện đúng là chỗ lý tưởng nhất. Hơn nữa ở đó có Đạm Thai Tuyền vói Lý Đạo Chân, cùng với ta là đủ ba thần vương, cũng vừa đủ số."

  Thần Nam cảm thấy nếu như phải đối diện với Đạm Thai Tuyền quá nhiều khả năng sẽ sinh ra sự tình gì đó không thể lường trước được. Hắn mở miệng hỏi "Tiền bối người pháp lực thông thiên có thể che dấu được diện mạo và khí tức của ta không? Ta không muốn nói chuyện trực diện với Đạm Thai tiên tử"

  "Cái này... rất khó khăn a, ta có thể thay đổi dung mạo và khí tức của ngươi nhưng ở khoảng cách gần vẫn rất dễ bị thần vương nhìn ra. Cái toà nguyệt điện đó hoàn toàn có thể nhìn thấu linh hồn một người, cũng chính vì điều đó nên nó có thể nhìn thấu linh hồn của Vũ Hinh và Vô tình tiên tử vì vậy ta mới chọn nó. Mà tại sao ngươi lại muốn như vậy, phải chăng ngươi có khúc mắc với Đạm Thai Tuyền? ta nghe nói Đạm Thai Tuyền và Thần gia tựa hồ cũng có giao tình mà, hmm để ta tìm xem có biện pháp nào ko"

  Giờ phút này bên trong đạm thai tiên cảnh, Đạm Thai tiên tử thanh lệ vô song, cặp mắt trong như nước hồ thu ngước nhìn lên hư không bao la, trên mặt thoáng có nét xuất thần "Tựa như hạ giới có chuyện gì xảy ra rồi, hình như có người sử dũng ảo ảnh để che mắt ta. Nó bắt đầu khi nào vậy? mà tại sao ta không thể cảm thấy? Thật là một địch thủ cường đại mà!.. hy vọng.. ác ma đó vẫn chưa có xuất thế, cũng hy vọng nàng...."

  Đột nhiên, Đạm Thai Tuyền cảm thấy vô cùng bất an, nàng rất muốn xuống hạ giới một chuyến nhưng bây giờ một phần thân thể của Thiên ma trong truyền thuyết đã xuất thế, cùng với người thứ 10 của Thần gia đột nhiên xuất hiện, thiên giới nhất định khởi phong vân, bây giờ nàng không thể nào tuỳ tiện hạ giới.

  Đúng lúc này, đệ tử đạm thai phái vào thông báo Đại Bằng Thần Vương cầu kiến. Đạm Thai tiên tử tâm tình tức thì chấn động, sinh ra một cỗ cảm giác quái dị.

  "Sao lại thế này? tuyệt nhiên không phải nguy hiểm phát sinh, hôm nay ta rốt cuộc làm sao, tâm thần không khi nào bình tĩnh được thế này?" Đạm Thai tiên tử có chút rối loạn.

  Nàng rất ít khi xảy ra trạng thái kì dị này.

  Bên trong đạm thai tiên cảnh, mây trắng bay lượn khắp nơi, tiên khí ngập tràn, xa xa là một toà non xanh nước biếc, xinh đẹp tuyệt trần cảnh đẹp như trong bức hoạ. Từng làn gió nhẹ thổi qua các kẽ núi, khắp nơi là hoa thơm ngào ngạt, linh cầm dị thú thấy người cũng không hề kinh hãi, cảnh sắc thật là hiền hoà.

  Đạm Thai tiên tử cưỡi một đám mây trắng đứng ở trước cổng thiên cung liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Thần Nam và Đại Bằng thần vương hoá thành hai đạo điện quang bay tới. phía trước phiến quỳnh lâu ngọc vũ.

  Thần Nam lúc này đã được Đại Bằng thần vương dùng thần công vô thượng che dấu đi dung mạo, thay đổi cả căn cốt, thậm chí cả khí tức bản thân cũng thay đổi.Bất quá hai người đều biết, nếu Đạm Thai Tuyền thật sự để ý thì chẳng thể nào mà che dấu được, bất quá Thần Nam tin rằng, vạn năm đã qua đi Đạm Thai Tuyền đã hoàn toàn quên hắn nên cũng không có nhiều phiền toái.

  Chỉ là, khi Đạm Thai Tuyền nhìn thấy Thần Nam thì vẻ mặt hơi chấn động, nàng nói nhanh " chúng ta trước kia nhất định đã gặp qua"

  "Tiên tử đùa rồi, người là ánh sắc cầu vồng ở cuối chân trời còn tại hạ bất quá chỉ là một tu giả bình thường,làm thế nào mà có giao thiệp qua lại được? chẳng lẽ tại hạ rất giống một vị cố nhân của tiên tử ư? nếu vậy tại hạ thật sự rất vinh hạnh"

  Đạm Thai Tuyền khẽ di động cặp mắt long lanh như nước hồ thu, rồi nàng khẽ cười nói "Phải vậy không? Có lẽ..."

  Thần Nam cảm thấy hơi mất tự nhiên, dường như đối phương đã cảm thấy điều gì đó.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Z.28 Macao... Trinh Nữ Giang Hồ

  Người Thứ Tám

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5647008]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502971]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4640145]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471881]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341418]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600984]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690162]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498057]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300962]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010910]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972356]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549112]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470414]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446092]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204124]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150832]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078950]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062676]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1029072]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026632]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959558]
  25.Quỷ Bảo [921935]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907818]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877119]
  29.Hắc Nho [852278]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843324]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840253]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756154]
  33.Tru Tiên [747858]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745396]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662003]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622529]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592520]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569493]
  39.Hoàn Hảo [557827]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536878]
  41.Tầm Tần Ký [512194]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456507]
  43.Thiên Đường [452741]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [451057]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439879]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434185]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427592]
  48.Cậu Chó [417369]
  49.If You Are Here [411896]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408348]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm