hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 199

  Tiên tử

  "Vô tình tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là một trong những cao thủ của thiên giới" Đại Bằng Thần Vương hoá thành một đạo ánh sáng màu hồng lao về phía Vô tình tiên tử

  Cùng lúc đó Thần Nam thu tử kim thần long và long bảo bảo vào trong nội thiên địa tránh cho chúng gặp phải độc thủ rồi sau đó hắn mặc huyền vũ giáp của rồng bỉ ổi vào rồi nhanh chóng bay vọt đến.

  Vô tình tiên tử cười lạnh, toàn thân nàng mỗi huyệt vị đều toả ra vô số kiếm khí cuồng bạo bắn tới, nàng thậm chí không dùng tay, thế nhưng như vậy cũng đã đủ để bức Đại Bằng Thần Vương ở trên cao phải không ngừng tránh né trận trận điện quang lao tới.

  Thần Nam vô cùng kinh hãi, Vô tình tiên tử quả là đáng sợ, thân thể còn đang trọng thương trầm trọng thế nhưng vẫn có thể đưa Đại Bằng Thần Vương vào thế hạ phong.

  Nhưng rồi hắn chợt nhận ra có điều không đúng, Vô tình tiên tử sở dĩ hai tay không động là vì ở xa xa cách 2 bàn tay chừng một thước chính là khoả xá lợi tử thứ 5, muốn hút nó trở lại. Chỉ là có một cỗ lực lượng vô hình đang cố khống chế khoả xá lợi tử, cùng với Vô tình tiên tử giằng co kịch liệt.

  Thần Nam lại giật mình, hóa ra Đại Bằng Thần Vương ngoài mặt cùng Vô tình tiên tử đấu pháp, nhưng thật sự là tranh đoạt xá lợi cùng Vô tình tiên tử.

  "Vô tình tiên tử, ta thừa nhận tu vi ngươi mạnh hơn ta nhưng chút sinh mệnh chi lực còn sót lại của ngươi cũng chỉ đủ cho ngươi chống đỡ được một lát mà thôi"

  Vô tình tiên tử sắc mặt đại biến, nàng đã cảm giác thấy không ổn rồi, bản thân vừa mới tỉnh lại, xá lợi tử thì chưa hoàn toàn đoạt được, bây giờ sinh mệnh lực đã sắp hao mòn hết rồi.

  Nàng nhìn lại về hướng Thần Nam, ánh mắt tràn đầy sự ai oán khiến cho hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, suýt chút nữa hắn đã lao về phía nàng.

  Lúc này Đại Bằng Thần Vương quát to "Chớ để bị mê hoặc, ngàn vạn lần không nên tiến tới, nàng là Vô tình tiên tử ko phải Vũ Hinh, cẩn thận không có sẽ bị nàng thôn phệ năng lượng sinh mệnh"

  "Ta biết" làm sao mà Thần Nam không hiểu chứ.

  "Chàng thật sự muốn ta chết sao?" Vô tình tiên tử dáng vẻ vô cùng đau đớn đáng thương, 2 hàng lệ dài tuôn rơi " giết chết ta thì Vũ Hinh trong lòng chàng cũng không có hy vọng sống lại đâu, hiện nay ta là người kiểm soát được cơ thể, nếu cường đại như ta mà cũng không còn tồn tại thì nàng làm sao mà sống lại được chứ? Thần Nam, chẳng lẽ ngươi muốn ta và Vũ Hinh cứ như vậy chết đi."

  Nhìn khuôn mặt thê lương của Vô tình tiên tử, Thần Nam trong lòng quặn đau, đồng thời cũng phi thường sợ hãi. Vô tình tiên tử nói không phải không có đạo lý, nếu nàng không thể sống sót có lẽ Vũ Hinh cũng không thể nào còn tồn tại"

  Đại Bằng Thần Vương quát to "đừng để cho nàng làm rối loạn tâm thần, trong tim ngươi biết rõ Vũ Hinh đã chết rồi, bây giờ lại sợ nàng phải chết lại một lần nữa sao? Không cần lo lắng, ta có biện pháp làm Vũ Hinh sống lại, còn bây giờ phải khiến Vô tình tiên tử phải chết đi"

  Vô tình tiên tử vẻ mặt càng thêm đau khổ, nàng cười thảm nói "Thần Nam chàng tin tưởng hắn hay tin ta? Làm sao có ai có thể hiểu biết về cơ thể này hơn ta được chứ? Là hắn muốn nhân cơ hội này vĩnh viễn diệt trừ ta bởi vì hắn vĩnh viễn không bao giờ có khả năng vượt qua ta. Ngươi không minh bạch, ngươi không hiểu sự cạnh tranh giữa các thần vương tàn nhẫn như thế nào đâu"

  Khuôn mặt nàng thánh thiện biết bao, bộ bạch y tinh khiết nhuốm máu kia càng rung động lòng người, Thần Nam hắn không có can đảm ngẩng mặt lên nhìn nàng.

  "Vô tình tiên tử thần thông quảng đại lại lắm thủ đoạn, ta ngày càng tin tưởng thiên giới này chẳng có mấy người khiến ngươi cố kị" Đại Bằng Thần Vương cười lạnh đồng thời vận chuyển thần công dần dần khiến khoả xá lợi bay xa ra khỏi Vô tình tiên tử.

  "Thần Nam, chàng có nhớ chăng, điều mong ước đẹp đẽ nhất của hai chúng ta.. sống với nhau.. hạnh phúc.. nhẹ nhàng... ngày ngày nắm tay nhau ngắm mặt trời mọc.. ngày ngày nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn.. chẳng lẽ chàng muốn lần ngắm mặt trời lặn đó chính thức là lần cuối.. vĩnh viễn là lần cuối ư?"

  Thần Nam tim đau như dao cắt, nhưng hắn cắn răng lùi nhanh về phía sau cũng không quay đầu lại thì thào nói "Vũ Hinh cho dù ta có phải chết đi cũng nhất định phải làm cho nàng sống lại"

  "Xích" một tiếng động nhỏ vang lên, xá lợi tử nhanh chóng bắn ra ngoài, Vô tình tiên tử cuối cùng cũng nhắm mắt, thân thể nhu nhược vô lực chậm rãi rơi xuống đất.

  Thần Nam vừa định tiến lên nhưng Đại Bằng Thần Vương đã đáp xuống, từng đạo thần quang màu vàng bắn tới chui vào trong thể nội Vũ Hinh sau đó lão quát to" Đi, bây giờ chúng ta phải làm sống lại chủ nhân đích thực của cơ thể này"

  Thần Nam sững sờ rồi hỏi "Chúng ta đi đâu? chẳng lẽ là tiên phủ của Đạm Thai Tuyền"

  "Đúng vậy, ngươi chắc vẫn nhớ những lời ta nói, cơ hội là rất mong manh, cơ thể nàng tuy còn lưu lại hơi thở sinh mệnh nhưng cơ hội đánh thức Vũ Hinh thật sự chỉ có 5 phần thành công"

  "Vậy chúng ta đi mau thôi" Thần Nam đưa Vũ Hinh tiến vào nội thiên địa, để long bảo bảo và rồng du đãng bảo vệ, nhưng 5 khoả xá lợi thì không dám cho vào nữa."

  Hắn cùng Đại Bằng Thần Vương nhanh chóng bay lên cao, trên đường Thần Nam hỏi "Thật ra thì Đạm Thai tiên tử có bảo vật gì vậy?"

  "Chúng ta cần phiến tinh không cũng như nguyệt điện của nàng ta"

  "Tinh không nguyệt điện?"

  "Đúng vậy. Đó là một nơi vô cùng kì lạ, ẩn sâu bên trong Đạm Thai phái, nó có lẽ đã tồn tại qua vô cùng tận năm tháng, đối với chúng thần mà nói đó là một mảnh di tích từ xa xưa để lại. Một nơi rất đặc biệt, trong đó có hàng trăm khoả thất thải thạch trang trí khắp nơi giống như một khoảng tinh không vậy, vô cùng đẹp đẽ. Trong khoảng tinh không đó toạ lạc một toà nguyệt điện, muốn phục hoạt lại Vũ Hinh chúng ta cần bảy phiến thạch đó để tránh Vô tình tiên tử đột nhiên sống lại mà chúng ta thì không thể đoán được sự tình sẽ xảy ra như thế nào chỉ có thể dựa vào sự thần kì của toà thần điện đó trong quá trình.. uhm thật khó dùng lời lẽ mà miêu tả nhưng có thể nói là phục hoạt lại Vũ Hinh"

  "Điều này..." phải đối diện với Đạm Thai tiên tử, Thần Nam lại cảm thấy vô cùng đau đầu.

  Hai người phi hành cực nhanh, vừa đi vừa trao đổi. Đại Bằng Thần Vương nói " nếu là trước kia thì ta sẽ khuyên ngươi đi lấy trộm hơn mười khoả thất thải thạch sau đó tìm một nơi nào đó phục hoạt lại cho Vũ Hinh nhưng bây giờ ngươi đã để lộ ra trước mặt bọn họ ngươi có thể là người thứ 10 trong truyền thuyết, người ta cũng sẽ phải nể mặt mũi của Thần gia, nên chúng ta sẽ đến thẳng nơi đó làm sống lại Vũ Hinh, tinh không nguyệt điện đúng là chỗ lý tưởng nhất. Hơn nữa ở đó có Đạm Thai Tuyền vói Lý Đạo Chân, cùng với ta là đủ ba thần vương, cũng vừa đủ số."

  Thần Nam cảm thấy nếu như phải đối diện với Đạm Thai Tuyền quá nhiều khả năng sẽ sinh ra sự tình gì đó không thể lường trước được. Hắn mở miệng hỏi "Tiền bối người pháp lực thông thiên có thể che dấu được diện mạo và khí tức của ta không? Ta không muốn nói chuyện trực diện với Đạm Thai tiên tử"

  "Cái này... rất khó khăn a, ta có thể thay đổi dung mạo và khí tức của ngươi nhưng ở khoảng cách gần vẫn rất dễ bị thần vương nhìn ra. Cái toà nguyệt điện đó hoàn toàn có thể nhìn thấu linh hồn một người, cũng chính vì điều đó nên nó có thể nhìn thấu linh hồn của Vũ Hinh và Vô tình tiên tử vì vậy ta mới chọn nó. Mà tại sao ngươi lại muốn như vậy, phải chăng ngươi có khúc mắc với Đạm Thai Tuyền? ta nghe nói Đạm Thai Tuyền và Thần gia tựa hồ cũng có giao tình mà, hmm để ta tìm xem có biện pháp nào ko"

  Giờ phút này bên trong đạm thai tiên cảnh, Đạm Thai tiên tử thanh lệ vô song, cặp mắt trong như nước hồ thu ngước nhìn lên hư không bao la, trên mặt thoáng có nét xuất thần "Tựa như hạ giới có chuyện gì xảy ra rồi, hình như có người sử dũng ảo ảnh để che mắt ta. Nó bắt đầu khi nào vậy? mà tại sao ta không thể cảm thấy? Thật là một địch thủ cường đại mà!.. hy vọng.. ác ma đó vẫn chưa có xuất thế, cũng hy vọng nàng...."

  Đột nhiên, Đạm Thai Tuyền cảm thấy vô cùng bất an, nàng rất muốn xuống hạ giới một chuyến nhưng bây giờ một phần thân thể của Thiên ma trong truyền thuyết đã xuất thế, cùng với người thứ 10 của Thần gia đột nhiên xuất hiện, thiên giới nhất định khởi phong vân, bây giờ nàng không thể nào tuỳ tiện hạ giới.

  Đúng lúc này, đệ tử đạm thai phái vào thông báo Đại Bằng Thần Vương cầu kiến. Đạm Thai tiên tử tâm tình tức thì chấn động, sinh ra một cỗ cảm giác quái dị.

  "Sao lại thế này? tuyệt nhiên không phải nguy hiểm phát sinh, hôm nay ta rốt cuộc làm sao, tâm thần không khi nào bình tĩnh được thế này?" Đạm Thai tiên tử có chút rối loạn.

  Nàng rất ít khi xảy ra trạng thái kì dị này.

  Bên trong đạm thai tiên cảnh, mây trắng bay lượn khắp nơi, tiên khí ngập tràn, xa xa là một toà non xanh nước biếc, xinh đẹp tuyệt trần cảnh đẹp như trong bức hoạ. Từng làn gió nhẹ thổi qua các kẽ núi, khắp nơi là hoa thơm ngào ngạt, linh cầm dị thú thấy người cũng không hề kinh hãi, cảnh sắc thật là hiền hoà.

  Đạm Thai tiên tử cưỡi một đám mây trắng đứng ở trước cổng thiên cung liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Thần Nam và Đại Bằng thần vương hoá thành hai đạo điện quang bay tới. phía trước phiến quỳnh lâu ngọc vũ.

  Thần Nam lúc này đã được Đại Bằng thần vương dùng thần công vô thượng che dấu đi dung mạo, thay đổi cả căn cốt, thậm chí cả khí tức bản thân cũng thay đổi.Bất quá hai người đều biết, nếu Đạm Thai Tuyền thật sự để ý thì chẳng thể nào mà che dấu được, bất quá Thần Nam tin rằng, vạn năm đã qua đi Đạm Thai Tuyền đã hoàn toàn quên hắn nên cũng không có nhiều phiền toái.

  Chỉ là, khi Đạm Thai Tuyền nhìn thấy Thần Nam thì vẻ mặt hơi chấn động, nàng nói nhanh " chúng ta trước kia nhất định đã gặp qua"

  "Tiên tử đùa rồi, người là ánh sắc cầu vồng ở cuối chân trời còn tại hạ bất quá chỉ là một tu giả bình thường,làm thế nào mà có giao thiệp qua lại được? chẳng lẽ tại hạ rất giống một vị cố nhân của tiên tử ư? nếu vậy tại hạ thật sự rất vinh hạnh"

  Đạm Thai Tuyền khẽ di động cặp mắt long lanh như nước hồ thu, rồi nàng khẽ cười nói "Phải vậy không? Có lẽ..."

  Thần Nam cảm thấy hơi mất tự nhiên, dường như đối phương đã cảm thấy điều gì đó.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Vào Vùng Giông Bảo

  Nguyễn Đình Thiều

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619396]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463067]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599902]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423138]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294122]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553603]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654939]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271124]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2228937]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983101]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969595]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540521]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448277]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421078]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197042]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134666]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059730]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051284]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010755]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010275]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943350]
  25.Quỷ Bảo [902373]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899615]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888307]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864633]
  29.Hắc Nho [833800]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825721]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825221]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739793]
  33.Tru Tiên [738213]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729976]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649736]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617434]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590082]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554451]
  39.Hoàn Hảo [551646]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526573]
  41.Tầm Tần Ký [503859]
  42.Thiên Đường [448165]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441806]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435770]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434740]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422514]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412381]
  48.Cậu Chó [408957]
  49.If You Are Here [408417]
  50.Từ Khi Có Em [397373]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm