hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 194

  Đại Loạn

  Sau khi phật thổ kinh hiện một phần Thái thượng vong tình lục, bọn người tiên thần dùng thần niệm truyền ra tới chín vạn dặm phía ngoài tới chổ Đạm Thai Tuyền, vài vị thần vương gần đó ngàn dặm bay nhanh đến.

  Cái này hết thảy đương nhiên đều do Thần Nam gây nên.

  Thiên ma bị vây trong phật điện hùng vĩ, ngũ hành đại trận mặc dù không có linh khí bổ cấp, nhưng những tăng phật bọn họ bên trong trận dùng nguyên khí của chính mình bổ sung linh khí cho ngũ hành đại trân, rốt cục làm ngũ hành đại trận vận chuyển trở lại, đây chính là cấm kỵ đại trận rất nổi danh tại thiên giới, đâu có thể dễ dàng bị tiêu diệt bở thiên ma tàn khu này.

  Bên ngoài trân, đông đảo la hán tăng phật đồng ngâm "Thiên phật thiện xướng", cái này chính là đại thần thông hàng ma của phật gia, bức thiên ma tâm phiền ý loạn làm hắn bên trong trận không thể làm được gì.

  Sau khi mấy ngàn tăng phật tề ngâm, thanh thế kinh thiên động địa, lúc âm luật đạt đến nhất trí, uy áp của phật gia phát ra quả thực không thể tưởng tượng được. Ngũ hành đại trận hoàn muốn làm cho thiên ma đau đầu, dù sao đây là tinh anh của phật giáo!

  Nếu cứ như vậy, thiên ma sẽ từ từ bị không chế. Điều này không phải là sở nguyện của Thần Nam, thấy thiên ma tàn khu xuất thế, điều này sẽ đem lại nhiều kỳ ngộ đến cho hắn, hắn tuyệt nhiên không có phép tình huống như thế này phát sinh.

  Hắn đem phần còn lại của Thái thượng vong tình lục mà hắn đang giữ, cắt lấy một phần rãi xuống phật thổ.

  Thi triển mười tử phục ma trận, mà bị thiên ma đánh bại, mấy vị la hán may mắn chưa chết bị thiên ma đánh bay ra ngoài, "trong lúc vô ý" phát hiện Thái thượng vong tình lục....

  Cùng lúc đó, Thần Nam triển khai thần vương dực, tại vùng phụ cận trong vòng ngàn dặm thi triển vô thượng âm công, hét lớn: "Thái thượng vong tình lục kinh hiện phật thổ, thiên ma tàn khu xuất thế, đang đại náo phật thổ, tranh đoạt bộ kỳ thư này...."

  Đối với thiên giới tu giả mà nói, đêm tối cùng như ban ngày cũng không khác nhau, bọn họ đã cảm ứng được tại phương hướng của phật thổ tựa hồ có một tuyệt thế đại ma vương xuất thế, bây giờ lại nghe thấy dạng truyền âm liền cảm thấy tò mò, đối với Thái thượng vong tình lục liền nảy ra tham niệm. Lập tức có một nhóm người nhắm hướng phật thổ đi đến.

  Mấy vị la hán nhìn thấy Thái thượng vong tình lục ngoài ý muốn, thần tình đang kinh hãi còn chưa tỉnh lại, liền bị một đámg thiên giới tu giả vây công.

  Thiên ma tàn khu xuất thế, ba động thật là mãnh liệt kinh khủng, hạo hạo đãng đãng. Nhưng tại giờ phút này, hắn bị vây bên trong ngũ hành đại trận, mà chúng phật tăng củng đang tị tại trong phật điện, tất cả thiên giới tu giả căn bản củng không có gì cố kỵ, mà thật sự lực hấp dẫn của thái thượng vong tình lục quá lớn, làm cho bọn họ điên cuồng hướng vào mấy vị tăng nhân công kích.

  Thần niệm lập tức được truyền đi ngàn dặm.

  Rất nhanh, tu giả trong phạm vi vạn dặm của phật thổ, đều biết được đại sự kiện này, vô số người điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Đối với tàn sách của thái thượng vong tình lục ở ngoài xa chín vạn dặm, bọn họ có lòng nhưng không có sức, bởi vì khoảng cách xa như vậy sẽ hao phí thời gian của bọn họ, đợi được bọn họ đến nơi, thì lúc đó thiên thư đã bị người khác đoạt rồi. Nhưng lúc này, tại nơi này khoảng cách rất gần lại hiện ra phần khác của kỳ thư, điều này không phải làm cho bọn họ điên cuồng sao?

  Trong lúc hỗn loạn, Thần Nam vọt tới trên không trung của ngũ hành đại trận, tại phật điện hòa khí cùng kinh khủng ma khí đang cùng nhau tồn tại, bên trong thiện xướng không dứt, ma khiếu rung trời.

  Thái thượng vong tình lục đã bị cắt đi phần lớn. Hôm nay trong tay Thần Nam chỉ còn lại một phần, tuy nhiên đều chính là tinh hoa của ma thư.

  Thần Nam dùng lôi thần kiếm cắt ba trang sách. Ba trang thiên thư như là con bướm bay vào trong ngũ hành đại trận.

  "Nơi này cũng có Thái thượng vong tình lục tàn thư!" sau một tiếng rống lớn, vô số tu giả điên cuồng vọt tới. Lúc này, tất cả mọi người mắt đỏ lên, vì đây là đệ nhất kỳ thư tại thiên giới trong truyền thuyết, những thiên giới tu giả này đã không màng đến tính mạng.

  Ai mà không muốn làm nhân thượng nhân (người trên người - NG: ý nói cao thủ trong cao thủ), ai lại không muốn được người khác sùng bái? Nếu có một ngày có một cơ hội xảy ra trước mặt, trở thành nhân thượng nhân, có thể là thiên giới chí tôn, ai đó mà không động tâm đây?

  Mắt thấy một phần thiên thư rơi vào trong phật điện, mặc dù biết bên trong có bày bố ngũ hành đại trận; mặc dù biết thiên ma tàn khu đang giãy dụa bên trong; mặc dù biết mấy ngày tăng phật đang ngâm thiên phật thiện xướng, nhưng vẫn như cũ có hạng người gan lớn, hết thảy đều không để ý nhằm vào ma thư tàng thiên nọ bay xuống.

  Thần Nam cảm khái vô hạn, đây là thiên giới a, là nơi cường giả vi tôn (người mạnh được tôn sùng), là một nơi mà địa vị hết thảy đều bằng thực lực. Tất nhiên những tu giả bọn họ biết vào đây là nguy hiểm trùng trùng, nhưng bọn hắn vì muốn thay đổi địa vị của chính mình tại thiên giới này, nên vẫn không sợ chết vọt tới....

  Có người khởi đầu, liền có kẻ đi theo, một nhóm lớn người vọt tới, trong chớp mắt đều nhập vào trong ngũ hành đại trận, sau đó liền có nhiều tu giả khác tiếp tục theo vào bên trong phật điện hùng vĩ, trong lòng tâm lý là ôm may mắn biết đâu có thể chính mình đoạt được tàn thư.

  Giờ phút này phật thổ đại loạn, có người mạo hiểm đánh sâu vào trong phật điện, càng nhiều người hỗn chiến để cướp đoạt tàn thư trên tay của tăng phật. Sự yên lặng tường hòa của phật thổ, giờ đây biến thành chiến trường ma khí tận trời.

  "Ngao hống...."

  Thiên ma tàn khu rít gào, mặc dù không có nhiều tu giả trùng tiến vào ngũ hành đại trận, nhưng lại giúp hắn phá tan áp lực của trận thế đang áp lên hắn, hắn rốt cục bắt đầu ra sức phóng ra.

  "Oanh long long"

  Phật điện hùng vĩ rung động kịch liệt, phật quang phát ra từ ngũ hành đại trận, cũng dần dần mờ đi. Tăng phật la hán bọn họ đang ngâm thiên phật thiện xướng, cũng cảm giác được áp lực lớn lao, mọi người trong lòng trầm trọng giống như bị một tòa núi lớn đè ép.

  Bất quá không lại tâm chí của phật gia mọi người đều vô cùng cứng cỏi, mặc dù bị hạ phong (yếu thế hơn), nhưng mọi người cũng ngồi tại chỗ, ngược lại thanh âm của thiên phật thiện xướng càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như là biển gầm, lại có sấm vang vọng khắp bầu trời phật thổ.

  Các tu giả đang hỗn chiến bên ngoài củng bị ảnh hưởng, tâm thần khó có thể ngưng tụ, động tác dần bị chậm lại. Thiên ma tàn khu ở sâu trong ngũ hành đại trận, trong khoảng cách gần như vậy, sự cảm thụ có thể tưởng tượng biết.

  Thần Nam âm thầm sợ hãi than, phật gia đại thần thông, pháp lực khôn cùng, đồng thời vì thiên ma lo lắng, hắn đưa tới nhiều tu giả như vậy là vì muốn phá tan thế yếu của thiên ma, làm cho hắn dùng cái thế ma uy phá vỡ ngũ hành đại trận, như vậy mới làm thanh thiện cổ phật năm khỏa xá lợi tử hiện ra.

  Ngay lúc này, từ không trung phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng phật hiệu, phật quang đầy trời chiếu xuống bầu trời đêm hắc ám nhất thời sáng ngời lên. Trong thiên địa tràn ngập khí tức tường hòa, hạo đãng ba động kinh khủng của thiên ma nhất thời đều bị tịnh hóa.

  "Phật tổ trở về!"

  "Thật là phật tổ!"

  Giờ phút này, tại trong phật thổ, hỗn chiến khắp nơi, tu giả bọn họ kinh hãi thất sắc, ngày thường bọn họ nào dám mạo phạm phật cảnh, hôm nay lợi dụng lúc phật tổ xuất ngoại, thiên ma xuất thế, bọn họ đến nơi này đục nước béo cò.

  Bây giờ nhất phương giáo tổ trở về, làm sao mà không khiến cho bọn họ kinh hãi có can đảm tiếp tục cuộc chiến cho được.

  Bất quá phật tổ cũng không để ý đến những người này. Hắn miệng tụng phật hiệu, phiếm trứ phật quang rơi vào trong ngũ hành đại trận, thiên ma tàn khu phát ra vô tận uy áp, nhất thời bị ngăn chặn lại.

  Thần Nam thầm nghĩ phá hủy, thiên ma là tàn khu, bị ngũ hành đại trậncu`ng thiên phật thiện xướng áp chế, hơn nữa lại do phật tổ ra tay. Tuyệt đối là dữ nhiều lành ít.

  Lúc này từ phía bầu trời phía xa truyền đến tiếng huýt dài. Thanh thế thật là cường thịnh, dĩ nhiên cũng mơ hồ áp chế tiếng niệm phật của phật tổ, hai đạo nhân ảnh như lưu tinh từ trên không phóng đến, tiến vào trong phật thổ.

  "Tuyệt tình đạo tổ cùng hỗn thiên đạo tổ!"

  "Hai đại ma vương lão tổ!"

  Đông đảo tu giả khiếp sợ vô cùng, vạn vạn không nghĩ đến hai lão ma vương đến nơi này, bất quá không lại bọn họ cũng thoáng thở dài một hơi. Có hai người này tại đây, sợ rằng phật tổ sẽ không ra tay đối phó với bọn họ.

  Hoàn ở phía sau còn làm cho bọn họ giật mình, trong thời gian ngắn tiếp đó lại xuất hiện hai đạo tuệ tinh bàn từ phía xa phóng tới quang mang chói ngời, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đến cực điểm cùng một nam tử cao lớn rất anh tuấn xuất hiện tại trên bầu trời của phật thổ.

  Rất hiển nhiên, đây là hai vị thần vương. Nếu không thì tốc độ tuyệt đối không có kinh khủng như vậy, hạo hạo đãng đãng, uy áp vô thượng.

  "Hôm nay thần vương đại tụ hội!"

  "Đạm Thai tiên tử cùng đông hải thần vương Lý Đạo Chân cũng đã tới!"

  Tu giả bọn họ sợ hãi than không ngừng.

  Lúc này, hỗn thiên đạo tổ cùng tuyệt tình đạo tổ đã ra tay, Thái thượng vong tình lục tàn thiên, đã bị họ đoạt được từ trong tay mọi người.

  Tuyệt đại tiên tử Đạm Thai Tuyền cùng đông hải thần vương Lý Đạo Chân còn chưa có ra tay, tựu hồ đang ước lượng tình thế trước mắt.

  Thần Nam nhìn đến hai đạo thân ảnh tại không trung ngơ ngác sững sờ. Hắn tại thiên giới đã gặp qua Đạm Thai Tuyền, sở dĩ không giống lần đầu tiên gặp lại làm cho hắn thất thần. Chánh thức làm cho hắn giật mình chính là nam tử đang ở bên cạh Đạm Thai Tuyền.

  Hắn có chút khó thể tin tưởng, người nam tử kia được đông đảo tu giả trong phật thổ xưng là đông hải thần vương, dĩ nhiên chính là biểu đệ của hắn, điều này ngoài dự liệu của hắn, hắn không có nghĩ đến tại thiên giới dĩ nhiên cũng gặp lại được thân nhân.

  Thần Nam rất muốn hô to một tiếng, nhưng hắn lại khắc chế trong lòng.

  Một vạn năm trước, lúc hắn chết đi, biểu đệ của hắn chỉ bất quá là một cái mao đầu tiểu tử, lúc trước kia mặc dù hai nhà rất là thân cận, nhưng hai người bọn hắn cũng ít gặp nhau, một năm chỉ gặp mặt được vài lần cũng không có cảm tình nồng hậu.

  Mà bây giờ biểu đệ của hắn, Lý Đạo Chân cùng Đạm Thai Tuyền sóng vai mà đúng, một vạn năm quá khứ trôi qua, có lẽ có thể nhiều việc đã thay đổi, hắn không biết sự thật bên trong xảy ra chuyện gì. Nếu tương nhận lúc này không phải là thời cơ tốt.

  Tại giờ khắc này, Thần Nam trong lòng cảm khán vô hạn, mao đầu tiểu tử năm đó, dĩ nhiên cũng đã trở thành một phương thần vương của thiên giới, điều này làm cho hắn trong lòng gợn sóng phập phồng.

  Hỗn thiên đạo tổ cùng tuyệt tình đạo tổ đã nhìn qua Thái thượng vong tình lục tàn thiên vừa mới cướp được, hai người rất giận dữ cái người đã làm cho phần thiên thư này không đầu không đuôi.

  "Đạm Thai Tuyền, không phải đây là quỷ kế của người sao, vô tình tiên tử cùng ngươi tựa hồ có chút giao tình, nói không phải là người lần này làm ra dẫn dắt chúng ta ra tay."

  Đạm Thai Tuyền nở nụ cười như hoa xuân động lòng người, khắp bầu trời đêm trong lúc nhất thời đều sáng ngời lên.

  "Nếu là ta, tại sao ta phải đối phó với phật giáo? Nếu là ta, nhất định đem tàn thư này đến tiên phủ của hỗn thiên đạo tổ ngươi mới đúng chứ."

  "Hừ" Hỗn thiên đạo tổ hừ lạnh một tiếng nói: "Đã tới đây rồi, vậy ta cũng náo loạn một trận cho thống khoái luôn, tựa hồ trong trận ngũ hành đại trận nọ còn có tàn thiên, hắc hắc...."

  Hỗn thiên lão ma vương cười lạnh, tuyệt tình đạo tổ khóe miệng cũng nổi lên một tia cười lạnh, bọn họ cùng với bọn phật giáo có oán khích, bây giờ vừa lúc này lấy cớ làm khó dễ.

  Hai lão ma vương nói được thì làm được, cùng nhau tiến vào trong ngũ hành đại trận.

  Lúc này đông hải thần vương Lý Đạo Chân đột nhiên nói: "Di, ta có một cảm giác, ta tựa hồ cảm ứng được... có người đang ở nơi đây cùng ta có quan hệ huyết mạch, nhưng không thế nào nhớ được có một người như vậy mà?"

  Đạm Thai Tuyền khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia kỳ dị, nói: "Ta cũng cảm giác được trong mơ hồ, tựa hồ có một người không nên xuất hiện."


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Ngày Mới

  Thạch Lam

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646573]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502476]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639614]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471211]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340770]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600459]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689685]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492140]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300284]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010354]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972328]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548847]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469974]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445624]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204051]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150593]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078612]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062551]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028764]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026394]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959412]
  25.Quỷ Bảo [921683]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907542]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905274]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876909]
  29.Hắc Nho [852117]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843111]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840049]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755964]
  33.Tru Tiên [747744]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745172]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661886]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622392]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569336]
  39.Hoàn Hảo [557772]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536773]
  41.Tầm Tần Ký [511933]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456197]
  43.Thiên Đường [452685]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450814]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439778]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433994]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427341]
  48.Cậu Chó [417217]
  49.If You Are Here [411828]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408164]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm