hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 183

  Viễn Cổ Trường Thọ Quy

  Thần Nam hướng về phía sau nhìn một lần cuối trước khi rời khỏi Vô Tình giới, nơi này chính là một trong cấm địa của Thiên giới, nếu bị người biết được Vô Tình Tiên Tử vắng mặt thì rất đông đảo thần linh có lòng tham sẽ tựu tập tại đây, hắn không muốn chính mình sẽ bị phiền toái.

  Trong không trung truyền đến một tiếng huýt sáo dài, một con chim khổng lồ cổ tạo nên trận trận cuồng phong, rất nhanh bay vọt lại, chính là thú tu, cùng Thần Nam bọn họ đến đây ngày nọ.

  "Ngươi còn chưa có rời đi?" Thần Nam có chút kinh dị nhìn nó hỏi.

  "Thượng tiên... bình an rời khỏi vô tình giới này....tuyệt đối là một truyền kỳ tại thiên giới, truyền thuyết đồn rằng ngay cấp thần chủ hoặc tiên tôn củng không có dễ dàng xuất nhập tại nơi này." Cách ba mươi trượng hơn, con cự điểu (chim khổng lồ), với đôi mắt trên trán phóng ra đạo quang mang cuồng nhiệt, đáp: "Thượng tiên, xin thỉnh người thu ta làm đồ đệ, ta củng biết bản thân không đủ tư cách làm đồ đệ của người, tuy nhiên ta tình nguyện xin làm vật cưỡi của người."

  Thần Nam thở dài một hơi, đáp: "Ta không có đại thần thông như ngươi tưởng tượng đâu, bất quá ta chỉ là một người vừa phá toái hư không từ nhân gian tiến vào thiên giới, ta chỉ là một tiên nhân bình thường mà thôi. Vô Tình Tiên tử mà muốn giết ta thì chỉ như giết một con kiến mà thôi. Chỉ vì ta cùng nàng có một sự liên quan sâu xa, cho nên mới bình an xuất nhập tại đây. Ngươi đi đi."

  Cự điểu với quang mang trong mắt không đổi đáp: "Mặc dù thượng tiên chỉ là một tiên nhân bình thường nhưng rất có thực lực, ta nguyện đi theo làm tả hữu của người để cho người sử dụng, nếu không tại thiên giới này sớm có ngày ta củng bị cái đệ tử của các đại phái bắt ta làm nô dịch. Ta xem thượng tiên củng không phải là người bình thường, sớm muộn gì củng nổi danh tại thiên giới, thỉnh thượng tiên thu lưu ta, coi như thương cảm ta, để ta khỏi bị kẻ khác khi nhục."

  Nếu được lựa chọn thì không ai nguyện ý để cho kẻ khác khu xử cả, chỉ là tại thiên giới này, cường giả vi tôn (kẻ mạnh được tôn kính), đây chỉ là một thú tu (cự điểu) không có thực lực cường đại thự, nếu không có chổ dựa hùng mạnh thì rất khó sinh tồn.

  Cự điểu thấy Thần Nam có thể bình an tiến xuất Vô Tình giới, tưởng hắn tất nhiên có chổ hơn người, bởi vậy tình nguyện làm nô lệ để có chổ dựa tốt.

  Thần Nam thoáng do dự một chút, đáp: "Được rồi, ta mới tiến vào thiên giới chưa lâu, đối với thiên giới không được quen thuộc lắm, nếu ngươi đi theo ta, không chừng chỉ là chân chạy việc, ngươi nguyện ý không?

  "Ta nguyện ý."

  Cự điểu chở Thần Nam cùng ba thần thú phóng lên trời bay đi.

  Thông qua cự điểu, Thần Nam phát giác cự điểu này cũng có chổ bất phàm.

  Nó vốn là huyết thống phi ưng, trời sanh dị bẩm. Lúc trưởng thành so với đồng loại thì to lớn hơn bội lần, so với đồng loại thì có thể xem như là vô địch. Đã sống được lâu năm, nên nó cũng dần hiểu được thu nạp thiên địa tinh khí, hấp nhật nguyệt tinh hoa, kinh qua 600, thân thể ngày càng to lớn, hơn nữa nó dần dần mở ra linh trí. Sau lại trải qua hơn 200 năm tu luyện, rốt cuộc bước vào thú tu lĩnh vực, hiện tại thực lực đã bước vào lục giai sơ cấp.

  Dự theo lời đoán của Tử Kim Thần Long, tổ thượng của phi ưng này, có thể là hậu duệ của thần điểu đại bàng, bất quá thần điểu huyết mạch đã từ từ đạm hóa (nhạt đi) đi, đến đời của nó thì chỉ còn có chút ít dấu hiệu mà thôi.

  Vì thế Thần Nam đặt cho nó một cái tên là Hận thiên Đê để khích lệ nó luôn vươn lên để kích hoạt tiềm chất huyết mạch thần điểu biến thành một kim xí đại bàng.

  Thần nam thâu nhận đệ tử đầu tiên đơn giản như vậy.

  Thần Nam hướng tới Hận thiên Đê hạ một đại chỉ lệnh là đi tìm kiếm một kẻ sống rất lâu tại thiên giới này, tất nhiên nhân vật này không phải là một ma vương hay là một bạo quân, mà là một nhân vật lão bối có tính cách hòa thiện.

  Hận thiên đê xỏa rộng hai cánh hướng tới Thanh Sơn hồ vạn dặm phía xa bay đi, nó như là hiểu rõ nơi nào đó có một nhân vật như vậy. Không ai biết nhân vật này cuối cùng được bao nhiêu tuổi rồi, chỉ biết thiên giới được bao nhiêu tuổi thì cũng có người có số tuổi tương đương.

  Hai ngày sau, Hận thiên đê chở Thần Nam bọn họ đến một cái hồ thật lớn, nước màu bích lam, hàng vạn gợn sóng, phù quang lược ảnh, liên hoa đóa đóa, bốn phía bao vậy những rặng núi xanh liên miên bất tuyệt không dứt.

  Thần nam bọn họ đứng trên một tòa núi xanh, lễ phép, khách khí lớn tiếng kêu gọi trường thọ quy, nhưng cho dù bọn hắn kêu đến khan tiếng, cũng không có ai đáp lại.

  Hận thiên đê kể lại rằng tại một thú tu thịnh hội, có nghe nói một vị nguyên lão đính cấp đại yêu quái đàm luận về kỳ văn quái sự thì cho biết được nơi này có một trường thọ quy đang ẩn cư.

  Thần Nam bọn họ vờn quanh hồ bạc này tìm kiếm, kêu gọi bảy ngày củng không có phát giác được trường thọ quy ẩn cư tại đây như lời đồn trong truyền thuyết.

  Cuối cùng, thấy Long bảo bảo vươn móng vuốt kim sắc (màu vàng), chỉ vào tòa thanh sơn bên hồ nói: "Các ngươi nhìn xem, tòa sơn tượng đó không giống một con rùa đang bò sao, không lẽ lão quy trong truyền thuyết đó đã bị người phong ấn nên biến thành tòa núi xanh đó sao?

  "Ngẫu tích thần a, một con rùa to như vậy sao, một ngọn núi yêu đại, thật đáng sợ!" Tiểu phượng hoàng sợ hãi than thở.

  Tử Kim Thần Long cũng nói: "Thật có thể bị người phong ấn, lão quy này thật sự xui xẻo, chúng ta đi xem thử, biết đâu phong ấn đã trôi qua rất nhiều năm, nói không chừng phong ấn đã lỏng lẻo, chúng ta có thể cứu lão quy này ra.

  Tử kim Thần Long tự hóa ra bổn thể khổng lồ của mình, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, hướng tới tòa ải sơn đánh tới, năm mươi trượng bổn thể nháy mắt quấn quanh đỉnh tọa sơn đó, rồi dùng sức lay động đứng lên.

  "Oanh Long Long... "

  Tử Kim Thần Long dùng lực rung động tòa ải sơn hình tựa điểu quỵ

  "Tựa hồ căn bổn không có lực phong ấn." Tử Kim Thần Long kêu lên.

  Thần Nam bảo Long bảo bảo đi hổ trợ. Tiểu long huyễn hóa bổn thể thần long ba mươi trượng dài quấn quanh tại quy vĩ phụ cận, rồi sau đóDhận thiên đê cũng theo ý thần Nam bay vọt đi xuống trợ lực thôi động quy thân.

  "Oanh long long..."

  Ải sơn kịch liệt rung động dưới sự hợp lực của 3 con thú với lực bạt sơn, oanh long một tiếng ải sơn bị đẩy đi lăn lông lốc xuống trong hồ bạc rộng lớn.

  "Tiểu oa nhi, (con cái) nhà ai hồ đồ náo loạn a?"

  Âm thanh già nua từ trong hồ phát ra, và hòn thạch điểu quy rớt vào hồ cũng không có chìm xuống đáy hồ mà nó chậm rãi trôi vào bên bờ, rồi sau đó bò lên.

  "Ngẫu mễ đầu phát, nó còn sống!" Tiểu phượng hoàng đậu trên đầu vai của Thần Nam cả kinh kêu lên.

  Thần Nam vốn đoán trường thọ có khả năng hóa thành ải sơn ngủ say, cho nên ý muốn long bảo bảo bọn họ làm như vậy để thức tỉnh. Tuy nhiên lúc nhìn thấy tình cảnh như vậy Thần Nam khó thể che dấu sự kinh dị trong lòng.

  Lão quy này thật sự quá lớn, quanh thân cao thấp bao trùm đầy bùn đất, mang nguyên một mãng cây rừng, quả thực không thể tưởng tượng nó rốt cuộc tới cùng đã có bao nhiêu năm bất động như vậy rồi.

  Lão quy cẩn thận di động, tựa hồ như không muốn đánh rơi bùn đất cùng cây cối, núi rừng trên người.

  Nhìn lão quy không có chút sát khí, Thần Nam dường như an tâm hướng về lão quy thành ý biểu đạt ý của mình củng không quên vổ mông ngựa tán tụng lão quy điềm đam tự nhiên không tranh dành với người trong thiên giới này, đúng là thế ngoại cao nhân.

  "Nói đi tiểu tử, tìm ta rốt cuộc tới cùng là có chuyện gì không hài lòng thì nói, ta còn phải ngủ." Trường thọ quy đúng không hổ là tồn tại thụy thần cấp, vừa mới di động hồi nguyên lại vị trí củ, mở cặp mắt lớn xong lại nhắm ngay lại.

  "Ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề, một người trong quá trình tu luyện đạt được đến cảnh giới đăng phong tạo cực, rồi sau đó nàng tự mình giết chết bản thân mình, vậy có cách nào để cứu lại không?"

  Lão quy hai mắt trong nháy mắt mở trừng lên nói: "Tựa hồ nàng ta tu luyện Thái thượng vong tình lục trong truyền thuyết, quyển sách này thực là không nên coi thường!"

  Than Nam trong lòng một căng thẳng, cái lão cổ đổng này thật sự biết rộng, mới nghe được một chút mà đã đoán ra được mấu chốt trong đó, nếu lão muốn ra tay cướp ma thư thì thật là bất hảo a.

  Tựa hồ nhìn thấy sự khẩn trương trong lòng hắn, trường thọ quy nói: "Yên tâm đi, tại thiên giới này, ta lão cổ đổng không bao giờ sát thương người khác, cũng vì tu luyện mà ta một mực ngủ say, không có năng lực uy hiếp các ngươi. Chủ yếu nhất là ta đối với bổn vong tình lục không có hứng thú, nếu có người phụng hiến cho a, ta củng phải kính nhi viễn chi, ta còn phải ngủ nhiều ngàn năm mà, không muốn phải đi chết sớm đâu."

  Thần Nam tâm tình dị thường trầm trọng nói: "Nam nhi dưới gối có hoàng kim, không quỵ thiên, không quỵ địa, nhưng hôm nay, ta muốn quỳ lạy tiền bối, nếu tiền bối đoán được hết thảy ngọn nguồn về Thái Thượng vong tình lục, ta đây không có gì dấu diếm."

  Thần Nam phác một tiếng quỳ gối trên mặt đất, vô cùng buồn bả đem lại ngọn ngành trong đó nói ra, cuối cùng thương cảm khẩn cầu: "Tiền bối kiến thức bao la, xin thỉnh hỗ trợ dùm cho phương pháp giải cứu."

  Trường thọ quy thở dài một hơi, nói: "Thật sự là một cảnh thê lương làm lão quy ta trong lòng củng có chút đồng cảm. Theo truyền thuyết, muốn giết người tu luyện Thái Thượng vong tình lục chỉ có phá hủy thân thể của họ mới được. Nếu cô gái kia tự giết chết thân thể của chính mình, sợ rằng hồi thiên đã vô lực.... "

  "Không..." Thần Nam bi sảng vô cùng.

  "Lão quy ta quả thật không có cách nào, ta mặc dù tuổi tác sống rất lâu, nhưng qua đó tu vi không có thâm sâu, bản lĩnh không lớn, cả ngày ngủ say, kỳ thật kiến thức cũng rất ít."

  "Tiền bối nhất định nghĩ ra được biện pháp, thỉnh xin chỉ điểm cho ta một con đường sáng đi!"

  Lão quy thở dài một hơi, nói:"Vũ Hinh nữ hài này có thể lựa chọn con đường như vậy... ài... để cho ta bình tĩnh suy nghĩ một chút. Cư nhiên nổi lên một trận gợn sóng.. được rồi, hôm nay ta phá lệ một lần, ta truyền tống các ngươi đi gặp một người, nếu hắn củng không biết nói ra phương pháp thì nữ hài này coi như là vô phương cứu chữa."

  Nói xong, lão quy chập hai chi thật lớn phía trước, giao xoa giữa không trung hoa ra một đạo chữ thập thật lớn, rất nhanh không gian liền phá toái.

  "A..."

  Thần Nam cùng tử kim thần long bọn họ đồng thời kinh hô la lên, lão quy này có công lực như thế mà tự mình nói là bản thân mình vô năng đây? Trực tiếp vượt qua không gian truyền tống vài người, sợ rằng chỉ có cấp thần chủ mới có pháp lực lớn như vậy!

  "Đừng có ngẩn người như thế, còn không mau đi vào, cố sức làm phép như vậy, ta sợ lại phải ngủ say cả mấy trăm năm lại đó."

  Bay vào phiến không gian kỳ dị này, Thần Nam quay đầu lại nói: "Tiền bối, hỏi lại vấn đề sau cùng. Vạn năm trước, thiên giới chúng thần vẫn lạc, ngài có biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không?"


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Một Mai Khi Hòa Bình

  Nhã Ca

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5647008]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502971]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4640148]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471881]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341418]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600984]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690162]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498058]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300962]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010910]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972356]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549112]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470414]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446093]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204124]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150832]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078950]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062676]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1029072]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026632]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959558]
  25.Quỷ Bảo [921935]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907818]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877119]
  29.Hắc Nho [852278]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843324]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840253]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756154]
  33.Tru Tiên [747858]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745396]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662003]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622529]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592520]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569493]
  39.Hoàn Hảo [557827]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536878]
  41.Tầm Tần Ký [512194]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456507]
  43.Thiên Đường [452741]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [451057]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439879]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434185]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427592]
  48.Cậu Chó [417369]
  49.If You Are Here [411896]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408348]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm