hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 183

  Viễn Cổ Trường Thọ Quy

  Thần Nam hướng về phía sau nhìn một lần cuối trước khi rời khỏi Vô Tình giới, nơi này chính là một trong cấm địa của Thiên giới, nếu bị người biết được Vô Tình Tiên Tử vắng mặt thì rất đông đảo thần linh có lòng tham sẽ tựu tập tại đây, hắn không muốn chính mình sẽ bị phiền toái.

  Trong không trung truyền đến một tiếng huýt sáo dài, một con chim khổng lồ cổ tạo nên trận trận cuồng phong, rất nhanh bay vọt lại, chính là thú tu, cùng Thần Nam bọn họ đến đây ngày nọ.

  "Ngươi còn chưa có rời đi?" Thần Nam có chút kinh dị nhìn nó hỏi.

  "Thượng tiên... bình an rời khỏi vô tình giới này....tuyệt đối là một truyền kỳ tại thiên giới, truyền thuyết đồn rằng ngay cấp thần chủ hoặc tiên tôn củng không có dễ dàng xuất nhập tại nơi này." Cách ba mươi trượng hơn, con cự điểu (chim khổng lồ), với đôi mắt trên trán phóng ra đạo quang mang cuồng nhiệt, đáp: "Thượng tiên, xin thỉnh người thu ta làm đồ đệ, ta củng biết bản thân không đủ tư cách làm đồ đệ của người, tuy nhiên ta tình nguyện xin làm vật cưỡi của người."

  Thần Nam thở dài một hơi, đáp: "Ta không có đại thần thông như ngươi tưởng tượng đâu, bất quá ta chỉ là một người vừa phá toái hư không từ nhân gian tiến vào thiên giới, ta chỉ là một tiên nhân bình thường mà thôi. Vô Tình Tiên tử mà muốn giết ta thì chỉ như giết một con kiến mà thôi. Chỉ vì ta cùng nàng có một sự liên quan sâu xa, cho nên mới bình an xuất nhập tại đây. Ngươi đi đi."

  Cự điểu với quang mang trong mắt không đổi đáp: "Mặc dù thượng tiên chỉ là một tiên nhân bình thường nhưng rất có thực lực, ta nguyện đi theo làm tả hữu của người để cho người sử dụng, nếu không tại thiên giới này sớm có ngày ta củng bị cái đệ tử của các đại phái bắt ta làm nô dịch. Ta xem thượng tiên củng không phải là người bình thường, sớm muộn gì củng nổi danh tại thiên giới, thỉnh thượng tiên thu lưu ta, coi như thương cảm ta, để ta khỏi bị kẻ khác khi nhục."

  Nếu được lựa chọn thì không ai nguyện ý để cho kẻ khác khu xử cả, chỉ là tại thiên giới này, cường giả vi tôn (kẻ mạnh được tôn kính), đây chỉ là một thú tu (cự điểu) không có thực lực cường đại thự, nếu không có chổ dựa hùng mạnh thì rất khó sinh tồn.

  Cự điểu thấy Thần Nam có thể bình an tiến xuất Vô Tình giới, tưởng hắn tất nhiên có chổ hơn người, bởi vậy tình nguyện làm nô lệ để có chổ dựa tốt.

  Thần Nam thoáng do dự một chút, đáp: "Được rồi, ta mới tiến vào thiên giới chưa lâu, đối với thiên giới không được quen thuộc lắm, nếu ngươi đi theo ta, không chừng chỉ là chân chạy việc, ngươi nguyện ý không?

  "Ta nguyện ý."

  Cự điểu chở Thần Nam cùng ba thần thú phóng lên trời bay đi.

  Thông qua cự điểu, Thần Nam phát giác cự điểu này cũng có chổ bất phàm.

  Nó vốn là huyết thống phi ưng, trời sanh dị bẩm. Lúc trưởng thành so với đồng loại thì to lớn hơn bội lần, so với đồng loại thì có thể xem như là vô địch. Đã sống được lâu năm, nên nó cũng dần hiểu được thu nạp thiên địa tinh khí, hấp nhật nguyệt tinh hoa, kinh qua 600, thân thể ngày càng to lớn, hơn nữa nó dần dần mở ra linh trí. Sau lại trải qua hơn 200 năm tu luyện, rốt cuộc bước vào thú tu lĩnh vực, hiện tại thực lực đã bước vào lục giai sơ cấp.

  Dự theo lời đoán của Tử Kim Thần Long, tổ thượng của phi ưng này, có thể là hậu duệ của thần điểu đại bàng, bất quá thần điểu huyết mạch đã từ từ đạm hóa (nhạt đi) đi, đến đời của nó thì chỉ còn có chút ít dấu hiệu mà thôi.

  Vì thế Thần Nam đặt cho nó một cái tên là Hận thiên Đê để khích lệ nó luôn vươn lên để kích hoạt tiềm chất huyết mạch thần điểu biến thành một kim xí đại bàng.

  Thần nam thâu nhận đệ tử đầu tiên đơn giản như vậy.

  Thần Nam hướng tới Hận thiên Đê hạ một đại chỉ lệnh là đi tìm kiếm một kẻ sống rất lâu tại thiên giới này, tất nhiên nhân vật này không phải là một ma vương hay là một bạo quân, mà là một nhân vật lão bối có tính cách hòa thiện.

  Hận thiên đê xỏa rộng hai cánh hướng tới Thanh Sơn hồ vạn dặm phía xa bay đi, nó như là hiểu rõ nơi nào đó có một nhân vật như vậy. Không ai biết nhân vật này cuối cùng được bao nhiêu tuổi rồi, chỉ biết thiên giới được bao nhiêu tuổi thì cũng có người có số tuổi tương đương.

  Hai ngày sau, Hận thiên đê chở Thần Nam bọn họ đến một cái hồ thật lớn, nước màu bích lam, hàng vạn gợn sóng, phù quang lược ảnh, liên hoa đóa đóa, bốn phía bao vậy những rặng núi xanh liên miên bất tuyệt không dứt.

  Thần nam bọn họ đứng trên một tòa núi xanh, lễ phép, khách khí lớn tiếng kêu gọi trường thọ quy, nhưng cho dù bọn hắn kêu đến khan tiếng, cũng không có ai đáp lại.

  Hận thiên đê kể lại rằng tại một thú tu thịnh hội, có nghe nói một vị nguyên lão đính cấp đại yêu quái đàm luận về kỳ văn quái sự thì cho biết được nơi này có một trường thọ quy đang ẩn cư.

  Thần Nam bọn họ vờn quanh hồ bạc này tìm kiếm, kêu gọi bảy ngày củng không có phát giác được trường thọ quy ẩn cư tại đây như lời đồn trong truyền thuyết.

  Cuối cùng, thấy Long bảo bảo vươn móng vuốt kim sắc (màu vàng), chỉ vào tòa thanh sơn bên hồ nói: "Các ngươi nhìn xem, tòa sơn tượng đó không giống một con rùa đang bò sao, không lẽ lão quy trong truyền thuyết đó đã bị người phong ấn nên biến thành tòa núi xanh đó sao?

  "Ngẫu tích thần a, một con rùa to như vậy sao, một ngọn núi yêu đại, thật đáng sợ!" Tiểu phượng hoàng sợ hãi than thở.

  Tử Kim Thần Long cũng nói: "Thật có thể bị người phong ấn, lão quy này thật sự xui xẻo, chúng ta đi xem thử, biết đâu phong ấn đã trôi qua rất nhiều năm, nói không chừng phong ấn đã lỏng lẻo, chúng ta có thể cứu lão quy này ra.

  Tử kim Thần Long tự hóa ra bổn thể khổng lồ của mình, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, hướng tới tòa ải sơn đánh tới, năm mươi trượng bổn thể nháy mắt quấn quanh đỉnh tọa sơn đó, rồi dùng sức lay động đứng lên.

  "Oanh Long Long... "

  Tử Kim Thần Long dùng lực rung động tòa ải sơn hình tựa điểu quỵ

  "Tựa hồ căn bổn không có lực phong ấn." Tử Kim Thần Long kêu lên.

  Thần Nam bảo Long bảo bảo đi hổ trợ. Tiểu long huyễn hóa bổn thể thần long ba mươi trượng dài quấn quanh tại quy vĩ phụ cận, rồi sau đóDhận thiên đê cũng theo ý thần Nam bay vọt đi xuống trợ lực thôi động quy thân.

  "Oanh long long..."

  Ải sơn kịch liệt rung động dưới sự hợp lực của 3 con thú với lực bạt sơn, oanh long một tiếng ải sơn bị đẩy đi lăn lông lốc xuống trong hồ bạc rộng lớn.

  "Tiểu oa nhi, (con cái) nhà ai hồ đồ náo loạn a?"

  Âm thanh già nua từ trong hồ phát ra, và hòn thạch điểu quy rớt vào hồ cũng không có chìm xuống đáy hồ mà nó chậm rãi trôi vào bên bờ, rồi sau đó bò lên.

  "Ngẫu mễ đầu phát, nó còn sống!" Tiểu phượng hoàng đậu trên đầu vai của Thần Nam cả kinh kêu lên.

  Thần Nam vốn đoán trường thọ có khả năng hóa thành ải sơn ngủ say, cho nên ý muốn long bảo bảo bọn họ làm như vậy để thức tỉnh. Tuy nhiên lúc nhìn thấy tình cảnh như vậy Thần Nam khó thể che dấu sự kinh dị trong lòng.

  Lão quy này thật sự quá lớn, quanh thân cao thấp bao trùm đầy bùn đất, mang nguyên một mãng cây rừng, quả thực không thể tưởng tượng nó rốt cuộc tới cùng đã có bao nhiêu năm bất động như vậy rồi.

  Lão quy cẩn thận di động, tựa hồ như không muốn đánh rơi bùn đất cùng cây cối, núi rừng trên người.

  Nhìn lão quy không có chút sát khí, Thần Nam dường như an tâm hướng về lão quy thành ý biểu đạt ý của mình củng không quên vổ mông ngựa tán tụng lão quy điềm đam tự nhiên không tranh dành với người trong thiên giới này, đúng là thế ngoại cao nhân.

  "Nói đi tiểu tử, tìm ta rốt cuộc tới cùng là có chuyện gì không hài lòng thì nói, ta còn phải ngủ." Trường thọ quy đúng không hổ là tồn tại thụy thần cấp, vừa mới di động hồi nguyên lại vị trí củ, mở cặp mắt lớn xong lại nhắm ngay lại.

  "Ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề, một người trong quá trình tu luyện đạt được đến cảnh giới đăng phong tạo cực, rồi sau đó nàng tự mình giết chết bản thân mình, vậy có cách nào để cứu lại không?"

  Lão quy hai mắt trong nháy mắt mở trừng lên nói: "Tựa hồ nàng ta tu luyện Thái thượng vong tình lục trong truyền thuyết, quyển sách này thực là không nên coi thường!"

  Than Nam trong lòng một căng thẳng, cái lão cổ đổng này thật sự biết rộng, mới nghe được một chút mà đã đoán ra được mấu chốt trong đó, nếu lão muốn ra tay cướp ma thư thì thật là bất hảo a.

  Tựa hồ nhìn thấy sự khẩn trương trong lòng hắn, trường thọ quy nói: "Yên tâm đi, tại thiên giới này, ta lão cổ đổng không bao giờ sát thương người khác, cũng vì tu luyện mà ta một mực ngủ say, không có năng lực uy hiếp các ngươi. Chủ yếu nhất là ta đối với bổn vong tình lục không có hứng thú, nếu có người phụng hiến cho a, ta củng phải kính nhi viễn chi, ta còn phải ngủ nhiều ngàn năm mà, không muốn phải đi chết sớm đâu."

  Thần Nam tâm tình dị thường trầm trọng nói: "Nam nhi dưới gối có hoàng kim, không quỵ thiên, không quỵ địa, nhưng hôm nay, ta muốn quỳ lạy tiền bối, nếu tiền bối đoán được hết thảy ngọn nguồn về Thái Thượng vong tình lục, ta đây không có gì dấu diếm."

  Thần Nam phác một tiếng quỳ gối trên mặt đất, vô cùng buồn bả đem lại ngọn ngành trong đó nói ra, cuối cùng thương cảm khẩn cầu: "Tiền bối kiến thức bao la, xin thỉnh hỗ trợ dùm cho phương pháp giải cứu."

  Trường thọ quy thở dài một hơi, nói: "Thật sự là một cảnh thê lương làm lão quy ta trong lòng củng có chút đồng cảm. Theo truyền thuyết, muốn giết người tu luyện Thái Thượng vong tình lục chỉ có phá hủy thân thể của họ mới được. Nếu cô gái kia tự giết chết thân thể của chính mình, sợ rằng hồi thiên đã vô lực.... "

  "Không..." Thần Nam bi sảng vô cùng.

  "Lão quy ta quả thật không có cách nào, ta mặc dù tuổi tác sống rất lâu, nhưng qua đó tu vi không có thâm sâu, bản lĩnh không lớn, cả ngày ngủ say, kỳ thật kiến thức cũng rất ít."

  "Tiền bối nhất định nghĩ ra được biện pháp, thỉnh xin chỉ điểm cho ta một con đường sáng đi!"

  Lão quy thở dài một hơi, nói:"Vũ Hinh nữ hài này có thể lựa chọn con đường như vậy... ài... để cho ta bình tĩnh suy nghĩ một chút. Cư nhiên nổi lên một trận gợn sóng.. được rồi, hôm nay ta phá lệ một lần, ta truyền tống các ngươi đi gặp một người, nếu hắn củng không biết nói ra phương pháp thì nữ hài này coi như là vô phương cứu chữa."

  Nói xong, lão quy chập hai chi thật lớn phía trước, giao xoa giữa không trung hoa ra một đạo chữ thập thật lớn, rất nhanh không gian liền phá toái.

  "A..."

  Thần Nam cùng tử kim thần long bọn họ đồng thời kinh hô la lên, lão quy này có công lực như thế mà tự mình nói là bản thân mình vô năng đây? Trực tiếp vượt qua không gian truyền tống vài người, sợ rằng chỉ có cấp thần chủ mới có pháp lực lớn như vậy!

  "Đừng có ngẩn người như thế, còn không mau đi vào, cố sức làm phép như vậy, ta sợ lại phải ngủ say cả mấy trăm năm lại đó."

  Bay vào phiến không gian kỳ dị này, Thần Nam quay đầu lại nói: "Tiền bối, hỏi lại vấn đề sau cùng. Vạn năm trước, thiên giới chúng thần vẫn lạc, ngài có biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không?"


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tường Vi

  Thiều Giang

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619070]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462503]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599210]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422535]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293260]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552958]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654406]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270528]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2224909]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982709]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969522]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540428]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447909]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420715]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196876]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134335]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059423]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051150]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010378]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010006]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943159]
  25.Quỷ Bảo [902193]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899464]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887961]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864494]
  29.Hắc Nho [833560]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825388]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824817]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739590]
  33.Tru Tiên [738071]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729790]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649566]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617246]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590047]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554238]
  39.Hoàn Hảo [551588]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526474]
  41.Tầm Tần Ký [503650]
  42.Thiên Đường [448088]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441560]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435733]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434420]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422402]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412123]
  48.Cậu Chó [408713]
  49.If You Are Here [408393]
  50.Từ Khi Có Em [397213]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm