hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 668 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 148

  Sát Kiếp

  Ba đầu hoàng kim thần long Kì lạp ngang tư đầu tiên mở miệng nói chuyện, bất quá cũng không phải đối mặt với rồng du côn hay thần nam, nó sắc mặt ôn hòa, thanh âm khinh hoãn đối Ngân Long giai ti lệ, nói: "Giai ti lệ đã lâu không thấy rồi, nàng có khỏe không?" Không khó nhìn ra, ba đầu hoàng kim thần long đối với giai ti lệ có một tia tình ý, có thể tưởng tượng lúc trước rồng du côn vì cái gì lại thâu tàng bảo của người ta.

  Nọ tuyệt đối là trả thù, là hoả lỏa lỏa trả thù.

  Ngân Long giai ti lệ tại phương tây long tộc có vô số cường giả theo đuổi, hôm nay đầu tiên là gặp được ngũ sắc thần long lan đức la ni, bây giờ lại gặp ba đầu hoàng kim thần long kì lạp ngang tư, từ thái độ của bọn họ rõ ràng có thể thấy được, đối với giai ti lệ thâm thiết quan tâm.

  Có thể tưởng tượng, năm xưa tử kim thần long có cở nào cảnh tượng, cư nhiên tại nhiều như vậy long tộc cường giả theo đuổi, mà lại thu được sự quan tâm của Ngân Long giai ti lệ, không trách bình sinh nó thường xuyên xuy hư chính mình đến cỡ nào.

  "Ta tốt lắm, cám ơn quan tâm. Các ngươi đây là...... muốn làm gì?" Ngân Long giai ti lệ có chút hồ nghi nhìn ba đầu hoàng kim thần long, lại dùng ánh mắt hướng nó ý bảo sáu đầu thần ma viên với người kia cực đạo cường giả.

  Giai ti lệ mặc dù phẫn hận tử kim thần long năm xưa bỏ nó đi, nhưng bây giờ đã thấy tam đại cực đạo cao thủ tựa hồ sẽ đối với nó bất lợi, nhịn không được nổi lên duy hộ nó.

  Ba đầu hoàng kim thần long chính là long tộc bất bại thiên tài, nhân vật như vậy có thể nói khó có thể có ngoại vật làm hắn tâm thần rung chuyển, tức liền năm xưa nó theo đuổi long tộc tuyệt thế mỹ nữ giai ti lệ, bất quá sau khi theo đuổi thất bại cũng không có làm hắn cảm giác uể oải với thất bại.

  Nó nhờ vậy thứ cảm tình ba chiết trở thành một lần tâm cảnh rèn luyện.

  Bây giờ nghe được giai ti lệ tựa hồ có ý duy hộ tử kim thần long, tâm địa nó dần dần lạnh đi, vô tâm tình ba động nói: "lúc này đây ta là vi đánh chết thần nam với tử kim thần long mà đến, cho nên bọn họ hai người, ta nghĩ cũng cùng mục đích của ta mà đến.

  " Long tộc bất bại thiên tài, thần ma trực hệ huyết thân sáu đầu thần ma viên, đây đều là những nhân vật tại phương tây có thể quét ngang một phương, là các nhân vật mấy ngàn năm trong truyền thuyết vô địch cường giả, còn có lão giả thực lực không dưới bọn họ, ba vị cực đạo cao thủ thế nhưng tưởng chém giết thần nam cùng tử kim thần long, quả thực có thể nói là phải chết! Mặc dù mấy ngàn năm quá đi, nhưng Ngân Long giai ti lệ tựa hồ vẫn như cũ rất quan tâm tử kim thần long.

  Nàng rất giật mình, nói: "A, vì cái gì? Chẳng lẻ là bởi vì hắn năm xưa thâu bảo vật của ngươi? Ngươi có thể bảo hắn hoàn trả cho ngươi nha, làm gì phải khởi sát tâm nhỉ? Lan đức la ni cũng chỉ là tưởng giáo huấn hắn một chút.

  Cũng không có giết chết hắn, ta nghĩ ngươi nên tỏ ra với hắn có khí độ mới đúng.

  " Ba đầu hoàng kim thần long thật sự rất thần vũ, cả người cao thấp kim quang vòng quanh, chói mắt kim hà làm cho người ta đều không thể mở mắt, nếu là con người đã thấy nhất định hội lập tức đính lễ cúng bái, không thể không nói là nó quả thật có khí tức của "Thần".

  "Được người uỷ thác, mà làm việc.Nếu là vì hắn thâu bảo tàng của ta năm xưa, lần này gặp nó, xem ra nàng cũng không còn mặt mũi.Ta cũng chỉ truy hồi bảo vật thôi, tịnh giáo huấn hắn một chút cho đỡ tính hung hăng.Nhưng là, có người ra giá muốn chúng ta đưa bọn họ đoàn người tiệt sát tại tây thổ!"

  "Là ai muốn giết tử bọn họ? Các ngươi đều là tây thổ cao thủ cực mạnh tiền liệt nha, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là ai.

  Phải là một cái giá thật lớn, mới có thể thỉnh động các ngươi ra tay?" Ngân Long giai ti lệ hỏi thần nam vấn đề muốn biết.

  Tử kim thần long một đôi long nhãn cũng đã trừng đứng lên, nó phi thường muốn biết người nào vương bát đản muốn giết nó.

  Ba đầu hoàng kim thần long kì lạp ngang tư trả lời: "nàng nên hỏi thần nam, bởi vì hắn xuất hiện dẫn phát một hệ liệt hậu quả, đã khiến đông thổ hoàng tộc đưa vào tuyệt lộ."

  "Đáng chết! Chẳng lẻ là đông thổ hoàng tộc đỗ gia?" Thần nam cắn răng nghiến răng hỏi.

  "không sai,đúng rồi!" ba đầu hoàng kim thần long khẳng định đáp án với hắn.

  "Cẩu nô tài, quả thật bị buộc nóng nảy!" Thần nam tự nhủ: "lần trước chỉ là hấp thu huyền giới bọn họ một ít linh khí mà thôi, nhưng cũng không có tất yếu như vậy bách thiết muốn giết tử ta a!" lúc này, chánh phía trước cao lớn sáu đầu thần ma viên, đột nhiên mở miệng nói: "bọn họ bách thiết yêu cầu giải quyết thân thể ngươi, máu của ngươi, vốn định muốn chúng ta hoạt tróc ngươi, nhưng cuối cùng bởi vì tình huống nguy cấp, đã bất kể sanh tử, chỉ cần mang theo thân thể ngươi về là được.

  " Thần nam bây giờ đã lửa giận mãnh liệt, đỗ gia thật sự thái đáng giận rồi, nắm giữ thần gia tuyệt học, cuối cùng lai muốn giết chết hắn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba đại cao thủ.

  Sáu đầu thần ma viên cao đạt ba trượng, cả người cao thấp toàn lông màu đen thấu phát ra sâm sâm âm khí, làm cho người ta cảm thấy một cổ trầm trọng áp bách, nó tịnh không thèm để ý địch ý của thần nam, không nhanh không chậm trầm giọng nói: "không thể tưởng được a, Thiên Ma đầu lâu thế nhưng giấu ở nơi đó, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng......" hắn nhìn thần nam, nói: "Gia tộc này tựa hồ cố kỵ trận pháp cấm kỵ, nếu Thiên Ma trọng tổ đầy đủ Thiên Ma thân, nghe nói khi đó có thể hội khiến cả đỗ gia huyền giới băng toái, làm cho tất cả mọi người hôi phi yên diệt.

  Mà ngươi...... cư nhiên không hiểu có tác dụng gì, gia tộc này chỉ cần thi thể của ngươi, hắc hắc, thú vị a!" 6 đầu thần ma viên cười lạnh thanh âm hết sức chói tai.

  Xem ra ba vị cực đạo cường giả tịnh không nghĩ giấu diếm cái gì, tựa hồ muốn cho bọn người thần nam biết hết thảy.

  "Bọn họ đến tột cùng hoàn cho các ngươi cái gì tốt?" Thần nam nhịn không được hỏi.

  Không chỉ có hắn muốn biết, tử kim thần long với Ngân Long giai ti lệ cũng muốn biết, bởi vì bọn họ biết ba vị cường giả tại tây thổ thực lực cùng địa vị rất cao, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là vật phẩm gì có khả năng làm cho bọn họ tâm động. Phi đầu lão nhân vẫn không nói gì, lúc này lạnh lùng mở miệng rồi, nói: "một cái huyền giới!" Thần nam sửng sốt, rồi sau đó lập tức hiểu được, đỗ gia cho bọn hắn thù lao là một cái huyền giới, việc này vị miễn thật làm cho người ta khó có thể tin! Hắn chưa nghe ai nói về sự tình chuyển tặng mọt cái huyền giới, cần phải có lớn lao pháp lực, hơn nữa sau khi chuyển tặng người khác, nguyên hữu nhất định hội nguyên khí đại thương, thậm chí vẫn mệnh! Ai nguyện ý đưa huyền giới chính mình tế luyện cho người khác a! mà để cho ba vị cực đạo cường giả xem hợp mắt huyền giới, nhất định rộng lớn vô cùng, nhất định là tế luyện mấy ngàn năm cái huyền giới này.

  Bây giờ đáp án đã được hô ra.

  Cực hữu có thể chính là cả tòa đỗ gia huyền giới! Đỗ gia quả nhiên bị buộc phải nóng nảy, bị buộc điên rồi! bằng không như thế nào có thể hội như vậy không tiếc đại giới nhỉ! Phi đầu lão nhân, lạnh lùng liếc liếc mắt thần nam, tự cố nói: "tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi, biết ngươi gần nhất tại tây thổ thường xuyên giương oai, sớm đã nghĩ diệt ngươi rồi."

  Ngươi cái lão vương bát đản! Mở miệng đã nghĩ diệt ta, thật sự là một bả ta đương hồi sự a, ta còn tưởng tễ điệu ngươi ni! Thần nam trong lòng mắng thầm.

  Bây giờ có thể nói đại nạn trước mắt, mặc dù hắn tu vi tiến nhanh, nhưng tuyệt đối không thể cùng trước mắt ba người không thể so sánh với với ai cả, ba người đại cao thủ có hai người đều là ở phương tây một dậm chân, đại địa đều băng nát đích thị đều là những nhân vật chiến trong truyền thuyết!

  Thần nam mở miệng nói: "Các ngươi muốn tiêu diệt ta quả thật không khó, nhưng đỗ gia huyền giới chỉ có một, cuối cùng ai là người được lợi vậy?" Phi đầu lão giả cười lạnh rồi, nói: "Chết đến nơi rồi, ngươi còn muốn li gián bọn ta.

  Chúng ta sẽ không tự giết lẫn nhau, chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội, lấy bái đán thánh thành là trung tâm giải đất, chúng ta ba người hội viễn cách nơi này, thành hình tam giác thủ một phương.

  Ngươi lựa chọn phương hướng nào đào thoát, bị người ở phương hướng đó giết chết, là người kia vận khí tốt.

  Mặt khác hai người còn lại sẽ không tương tranh.

  " Hãn! Thần nam thật sự là nộ hỏa đầy người, ba người hoàn thật sự là không coi hắn ra gì, cư nhiên coi hắn như động vật để bắt giết. Thật sự có chút làm cho người ta cảm giác khuất nhục."

  Các ngươi ba lão vương bát đản, hoàn thật sự là cuồng vọng a! Con mẹ nó, ông nội long đại gia ngươi đây nếu không bị mất bổn mạng long nguyên, bây giờ bảo chuẩn đám đả bạo vào đầu của các ngươi!" "Hừ. Ngươi tức liền không mất long nguyên thì như thế nào? Tại trong mắt chúng ta ngươi nhỏ yếu như xà!"

  6 đầu thần ma viên khinh miệt cười lạnh nói, nó chính là chí cường của thần ma tại nhân gian huyết thân, nó từ khi sanh ra đã miệt thị hết thảy sinh vật nhỏ yếu.

  Rồng du côn chán ghét địch nhân chửi nó là xà, nhưng càng thống hận chính là sáu đầu thần ma viên có tư thái khinh miệt, nó đích xác tại lúc cường thịnh nhất thì cũng không phải là đối thủ lão viên hầu, nhưng không thể dung nhẫn đối phương miệt thị nó, phẫn nộ mắng: "Đáng chết, ngươi ki hình nhân, ngay cả cha chính mình đều không biết là ai, ta dám khẳng định tuyệt đối là sau khi cổ viên lão mẫu của ngươi cường hãn trộm đi lên thiên giới, mới có ngươi đồ sáu đầu quái vật!" "Tử long!" Giai ti lệ vội vàng ngăn cản tử kim thần long.

  "sợ cái gì?!" Tử kim thần long cả giận nói: "ta biết nó cổ viên lão mẫu, tại tây thổ trên đời vô địch, nhưng long đại gia cũng không phải loại sợ chết, hôm nay ta không chết, phi làm nhục nó thì làm con hắn.

  "Sáu đầu thần ma viên sớm bạo nộ, toàn thân cao thấp hắc mao căn bản dựng ngược, có vẻ hết sức dữ tợn kinh khủng.

  Thần nam vội vàng chắn ở trước người tử kim thần long, trơ mắt tuyệt không thể để cho hai người tiếp xúc, bằng không tử kim thần long tất nhiên lập tức hội tan xương nát thịt, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "nếu các ngươi muốn 'Họa Địa Vi Lao' đánh chết chúng ta, vậy các ngươi xin mời đi thôi, nhìn một cái rốt cuộc ai tử!" 6 đầu thần ma viên chung cứu là một trong đại yêu ma của tây thổ cực mạnh, rất nhanh tĩnh táo, kìm lửa giận mạnh mẽ đè ép xuống.

  Tên kia phi đầu lão giả cười lạnh nói: "các ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chúng ta ba người phân ba phương hướng chỉ là ngồi đợi thỏ đến, chúng ta thần niệm bao phủ khu khu trăm dặm chi xa một con bướm cũng khó mà thoát được, nếu các ngươi không lựa chọn phương hướng, tựu lại tại bái đán thánh thành không đi, chúng ta hội trục thu nhỏ lại vòng vây lai giết chết các ngươi!"

  Thần nam cười lạnh, rồi sau đó hỏi: "bọn họ hai người, ta đã biết thân phận, còn ngươi? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ?" "ta, Trát lí tư!" Ngân Long giai ti lệ hút một ngụm lương khí, cả kinh nói: "ngàn năm trước trở thành đấu thần trát lí tư?!" Tây thổ vũ giả thất giai cảnh giới đó là đấu thần, bọn họ có thể vũ phá hư không, tiến vào thiên giới, nhưng có những người khước lựa chọn mạnh mẽ ở lại nhân gian, như vậy người ở phương tây bị trở thành đấu thần! Ngàn năm trước tựu trở thành đấu thần, như vậy người này thực lực có thể tưởng tượng được, bằng không cũng không có khả năng cùng sáu đầu thần ma viên như vậy đích yêu ma bình khởi bình tọa.

  Thần nam tịnh không úy kỵ, hừ lạnh nói: "hừ, không cần biết ngươi có phải là đấu thần.

  Nếu ta không chết, các ngươi ba hẳn phải chết!" dứt lời, hắn lĩnh hướng bên trong bái đán thành bay đi.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Kiều Giang

  Hoàng Hải Thủy

  1.Tinh Thần Biến [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5618916]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462126]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4599011]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4421996]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293012]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552493]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654203]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270288]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2223247]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982517]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969502]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540383]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447619]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420507]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196827]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1133927]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059325]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051053]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010196]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1009889]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943054]
  25.Quỷ Bảo [901853]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899428]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887801]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864425]
  29.Hắc Nho [833329]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825267]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [824623]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739492]
  33.Tru Tiên [738013]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [729720]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649471]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617176]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590033]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554115]
  39.Hoàn Hảo [551561]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526391]
  41.Tầm Tần Ký [503447]
  42.Thiên Đường [448041]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441408]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435717]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434216]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422317]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412055]
  48.Cậu Chó [408534]
  49.If You Are Here [408382]
  50.Từ Khi Có Em [397130]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm