hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 148

  Sát Kiếp

  Ba đầu hoàng kim thần long Kì lạp ngang tư đầu tiên mở miệng nói chuyện, bất quá cũng không phải đối mặt với rồng du côn hay thần nam, nó sắc mặt ôn hòa, thanh âm khinh hoãn đối Ngân Long giai ti lệ, nói: "Giai ti lệ đã lâu không thấy rồi, nàng có khỏe không?" Không khó nhìn ra, ba đầu hoàng kim thần long đối với giai ti lệ có một tia tình ý, có thể tưởng tượng lúc trước rồng du côn vì cái gì lại thâu tàng bảo của người ta.

  Nọ tuyệt đối là trả thù, là hoả lỏa lỏa trả thù.

  Ngân Long giai ti lệ tại phương tây long tộc có vô số cường giả theo đuổi, hôm nay đầu tiên là gặp được ngũ sắc thần long lan đức la ni, bây giờ lại gặp ba đầu hoàng kim thần long kì lạp ngang tư, từ thái độ của bọn họ rõ ràng có thể thấy được, đối với giai ti lệ thâm thiết quan tâm.

  Có thể tưởng tượng, năm xưa tử kim thần long có cở nào cảnh tượng, cư nhiên tại nhiều như vậy long tộc cường giả theo đuổi, mà lại thu được sự quan tâm của Ngân Long giai ti lệ, không trách bình sinh nó thường xuyên xuy hư chính mình đến cỡ nào.

  "Ta tốt lắm, cám ơn quan tâm. Các ngươi đây là...... muốn làm gì?" Ngân Long giai ti lệ có chút hồ nghi nhìn ba đầu hoàng kim thần long, lại dùng ánh mắt hướng nó ý bảo sáu đầu thần ma viên với người kia cực đạo cường giả.

  Giai ti lệ mặc dù phẫn hận tử kim thần long năm xưa bỏ nó đi, nhưng bây giờ đã thấy tam đại cực đạo cao thủ tựa hồ sẽ đối với nó bất lợi, nhịn không được nổi lên duy hộ nó.

  Ba đầu hoàng kim thần long chính là long tộc bất bại thiên tài, nhân vật như vậy có thể nói khó có thể có ngoại vật làm hắn tâm thần rung chuyển, tức liền năm xưa nó theo đuổi long tộc tuyệt thế mỹ nữ giai ti lệ, bất quá sau khi theo đuổi thất bại cũng không có làm hắn cảm giác uể oải với thất bại.

  Nó nhờ vậy thứ cảm tình ba chiết trở thành một lần tâm cảnh rèn luyện.

  Bây giờ nghe được giai ti lệ tựa hồ có ý duy hộ tử kim thần long, tâm địa nó dần dần lạnh đi, vô tâm tình ba động nói: "lúc này đây ta là vi đánh chết thần nam với tử kim thần long mà đến, cho nên bọn họ hai người, ta nghĩ cũng cùng mục đích của ta mà đến.

  " Long tộc bất bại thiên tài, thần ma trực hệ huyết thân sáu đầu thần ma viên, đây đều là những nhân vật tại phương tây có thể quét ngang một phương, là các nhân vật mấy ngàn năm trong truyền thuyết vô địch cường giả, còn có lão giả thực lực không dưới bọn họ, ba vị cực đạo cao thủ thế nhưng tưởng chém giết thần nam cùng tử kim thần long, quả thực có thể nói là phải chết! Mặc dù mấy ngàn năm quá đi, nhưng Ngân Long giai ti lệ tựa hồ vẫn như cũ rất quan tâm tử kim thần long.

  Nàng rất giật mình, nói: "A, vì cái gì? Chẳng lẻ là bởi vì hắn năm xưa thâu bảo vật của ngươi? Ngươi có thể bảo hắn hoàn trả cho ngươi nha, làm gì phải khởi sát tâm nhỉ? Lan đức la ni cũng chỉ là tưởng giáo huấn hắn một chút.

  Cũng không có giết chết hắn, ta nghĩ ngươi nên tỏ ra với hắn có khí độ mới đúng.

  " Ba đầu hoàng kim thần long thật sự rất thần vũ, cả người cao thấp kim quang vòng quanh, chói mắt kim hà làm cho người ta đều không thể mở mắt, nếu là con người đã thấy nhất định hội lập tức đính lễ cúng bái, không thể không nói là nó quả thật có khí tức của "Thần".

  "Được người uỷ thác, mà làm việc.Nếu là vì hắn thâu bảo tàng của ta năm xưa, lần này gặp nó, xem ra nàng cũng không còn mặt mũi.Ta cũng chỉ truy hồi bảo vật thôi, tịnh giáo huấn hắn một chút cho đỡ tính hung hăng.Nhưng là, có người ra giá muốn chúng ta đưa bọn họ đoàn người tiệt sát tại tây thổ!"

  "Là ai muốn giết tử bọn họ? Các ngươi đều là tây thổ cao thủ cực mạnh tiền liệt nha, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là ai.

  Phải là một cái giá thật lớn, mới có thể thỉnh động các ngươi ra tay?" Ngân Long giai ti lệ hỏi thần nam vấn đề muốn biết.

  Tử kim thần long một đôi long nhãn cũng đã trừng đứng lên, nó phi thường muốn biết người nào vương bát đản muốn giết nó.

  Ba đầu hoàng kim thần long kì lạp ngang tư trả lời: "nàng nên hỏi thần nam, bởi vì hắn xuất hiện dẫn phát một hệ liệt hậu quả, đã khiến đông thổ hoàng tộc đưa vào tuyệt lộ."

  "Đáng chết! Chẳng lẻ là đông thổ hoàng tộc đỗ gia?" Thần nam cắn răng nghiến răng hỏi.

  "không sai,đúng rồi!" ba đầu hoàng kim thần long khẳng định đáp án với hắn.

  "Cẩu nô tài, quả thật bị buộc nóng nảy!" Thần nam tự nhủ: "lần trước chỉ là hấp thu huyền giới bọn họ một ít linh khí mà thôi, nhưng cũng không có tất yếu như vậy bách thiết muốn giết tử ta a!" lúc này, chánh phía trước cao lớn sáu đầu thần ma viên, đột nhiên mở miệng nói: "bọn họ bách thiết yêu cầu giải quyết thân thể ngươi, máu của ngươi, vốn định muốn chúng ta hoạt tróc ngươi, nhưng cuối cùng bởi vì tình huống nguy cấp, đã bất kể sanh tử, chỉ cần mang theo thân thể ngươi về là được.

  " Thần nam bây giờ đã lửa giận mãnh liệt, đỗ gia thật sự thái đáng giận rồi, nắm giữ thần gia tuyệt học, cuối cùng lai muốn giết chết hắn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba đại cao thủ.

  Sáu đầu thần ma viên cao đạt ba trượng, cả người cao thấp toàn lông màu đen thấu phát ra sâm sâm âm khí, làm cho người ta cảm thấy một cổ trầm trọng áp bách, nó tịnh không thèm để ý địch ý của thần nam, không nhanh không chậm trầm giọng nói: "không thể tưởng được a, Thiên Ma đầu lâu thế nhưng giấu ở nơi đó, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng......" hắn nhìn thần nam, nói: "Gia tộc này tựa hồ cố kỵ trận pháp cấm kỵ, nếu Thiên Ma trọng tổ đầy đủ Thiên Ma thân, nghe nói khi đó có thể hội khiến cả đỗ gia huyền giới băng toái, làm cho tất cả mọi người hôi phi yên diệt.

  Mà ngươi...... cư nhiên không hiểu có tác dụng gì, gia tộc này chỉ cần thi thể của ngươi, hắc hắc, thú vị a!" 6 đầu thần ma viên cười lạnh thanh âm hết sức chói tai.

  Xem ra ba vị cực đạo cường giả tịnh không nghĩ giấu diếm cái gì, tựa hồ muốn cho bọn người thần nam biết hết thảy.

  "Bọn họ đến tột cùng hoàn cho các ngươi cái gì tốt?" Thần nam nhịn không được hỏi.

  Không chỉ có hắn muốn biết, tử kim thần long với Ngân Long giai ti lệ cũng muốn biết, bởi vì bọn họ biết ba vị cường giả tại tây thổ thực lực cùng địa vị rất cao, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là vật phẩm gì có khả năng làm cho bọn họ tâm động. Phi đầu lão nhân vẫn không nói gì, lúc này lạnh lùng mở miệng rồi, nói: "một cái huyền giới!" Thần nam sửng sốt, rồi sau đó lập tức hiểu được, đỗ gia cho bọn hắn thù lao là một cái huyền giới, việc này vị miễn thật làm cho người ta khó có thể tin! Hắn chưa nghe ai nói về sự tình chuyển tặng mọt cái huyền giới, cần phải có lớn lao pháp lực, hơn nữa sau khi chuyển tặng người khác, nguyên hữu nhất định hội nguyên khí đại thương, thậm chí vẫn mệnh! Ai nguyện ý đưa huyền giới chính mình tế luyện cho người khác a! mà để cho ba vị cực đạo cường giả xem hợp mắt huyền giới, nhất định rộng lớn vô cùng, nhất định là tế luyện mấy ngàn năm cái huyền giới này.

  Bây giờ đáp án đã được hô ra.

  Cực hữu có thể chính là cả tòa đỗ gia huyền giới! Đỗ gia quả nhiên bị buộc phải nóng nảy, bị buộc điên rồi! bằng không như thế nào có thể hội như vậy không tiếc đại giới nhỉ! Phi đầu lão nhân, lạnh lùng liếc liếc mắt thần nam, tự cố nói: "tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi, biết ngươi gần nhất tại tây thổ thường xuyên giương oai, sớm đã nghĩ diệt ngươi rồi."

  Ngươi cái lão vương bát đản! Mở miệng đã nghĩ diệt ta, thật sự là một bả ta đương hồi sự a, ta còn tưởng tễ điệu ngươi ni! Thần nam trong lòng mắng thầm.

  Bây giờ có thể nói đại nạn trước mắt, mặc dù hắn tu vi tiến nhanh, nhưng tuyệt đối không thể cùng trước mắt ba người không thể so sánh với với ai cả, ba người đại cao thủ có hai người đều là ở phương tây một dậm chân, đại địa đều băng nát đích thị đều là những nhân vật chiến trong truyền thuyết!

  Thần nam mở miệng nói: "Các ngươi muốn tiêu diệt ta quả thật không khó, nhưng đỗ gia huyền giới chỉ có một, cuối cùng ai là người được lợi vậy?" Phi đầu lão giả cười lạnh rồi, nói: "Chết đến nơi rồi, ngươi còn muốn li gián bọn ta.

  Chúng ta sẽ không tự giết lẫn nhau, chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội, lấy bái đán thánh thành là trung tâm giải đất, chúng ta ba người hội viễn cách nơi này, thành hình tam giác thủ một phương.

  Ngươi lựa chọn phương hướng nào đào thoát, bị người ở phương hướng đó giết chết, là người kia vận khí tốt.

  Mặt khác hai người còn lại sẽ không tương tranh.

  " Hãn! Thần nam thật sự là nộ hỏa đầy người, ba người hoàn thật sự là không coi hắn ra gì, cư nhiên coi hắn như động vật để bắt giết. Thật sự có chút làm cho người ta cảm giác khuất nhục."

  Các ngươi ba lão vương bát đản, hoàn thật sự là cuồng vọng a! Con mẹ nó, ông nội long đại gia ngươi đây nếu không bị mất bổn mạng long nguyên, bây giờ bảo chuẩn đám đả bạo vào đầu của các ngươi!" "Hừ. Ngươi tức liền không mất long nguyên thì như thế nào? Tại trong mắt chúng ta ngươi nhỏ yếu như xà!"

  6 đầu thần ma viên khinh miệt cười lạnh nói, nó chính là chí cường của thần ma tại nhân gian huyết thân, nó từ khi sanh ra đã miệt thị hết thảy sinh vật nhỏ yếu.

  Rồng du côn chán ghét địch nhân chửi nó là xà, nhưng càng thống hận chính là sáu đầu thần ma viên có tư thái khinh miệt, nó đích xác tại lúc cường thịnh nhất thì cũng không phải là đối thủ lão viên hầu, nhưng không thể dung nhẫn đối phương miệt thị nó, phẫn nộ mắng: "Đáng chết, ngươi ki hình nhân, ngay cả cha chính mình đều không biết là ai, ta dám khẳng định tuyệt đối là sau khi cổ viên lão mẫu của ngươi cường hãn trộm đi lên thiên giới, mới có ngươi đồ sáu đầu quái vật!" "Tử long!" Giai ti lệ vội vàng ngăn cản tử kim thần long.

  "sợ cái gì?!" Tử kim thần long cả giận nói: "ta biết nó cổ viên lão mẫu, tại tây thổ trên đời vô địch, nhưng long đại gia cũng không phải loại sợ chết, hôm nay ta không chết, phi làm nhục nó thì làm con hắn.

  "Sáu đầu thần ma viên sớm bạo nộ, toàn thân cao thấp hắc mao căn bản dựng ngược, có vẻ hết sức dữ tợn kinh khủng.

  Thần nam vội vàng chắn ở trước người tử kim thần long, trơ mắt tuyệt không thể để cho hai người tiếp xúc, bằng không tử kim thần long tất nhiên lập tức hội tan xương nát thịt, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "nếu các ngươi muốn 'Họa Địa Vi Lao' đánh chết chúng ta, vậy các ngươi xin mời đi thôi, nhìn một cái rốt cuộc ai tử!" 6 đầu thần ma viên chung cứu là một trong đại yêu ma của tây thổ cực mạnh, rất nhanh tĩnh táo, kìm lửa giận mạnh mẽ đè ép xuống.

  Tên kia phi đầu lão giả cười lạnh nói: "các ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chúng ta ba người phân ba phương hướng chỉ là ngồi đợi thỏ đến, chúng ta thần niệm bao phủ khu khu trăm dặm chi xa một con bướm cũng khó mà thoát được, nếu các ngươi không lựa chọn phương hướng, tựu lại tại bái đán thánh thành không đi, chúng ta hội trục thu nhỏ lại vòng vây lai giết chết các ngươi!"

  Thần nam cười lạnh, rồi sau đó hỏi: "bọn họ hai người, ta đã biết thân phận, còn ngươi? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ?" "ta, Trát lí tư!" Ngân Long giai ti lệ hút một ngụm lương khí, cả kinh nói: "ngàn năm trước trở thành đấu thần trát lí tư?!" Tây thổ vũ giả thất giai cảnh giới đó là đấu thần, bọn họ có thể vũ phá hư không, tiến vào thiên giới, nhưng có những người khước lựa chọn mạnh mẽ ở lại nhân gian, như vậy người ở phương tây bị trở thành đấu thần! Ngàn năm trước tựu trở thành đấu thần, như vậy người này thực lực có thể tưởng tượng được, bằng không cũng không có khả năng cùng sáu đầu thần ma viên như vậy đích yêu ma bình khởi bình tọa.

  Thần nam tịnh không úy kỵ, hừ lạnh nói: "hừ, không cần biết ngươi có phải là đấu thần.

  Nếu ta không chết, các ngươi ba hẳn phải chết!" dứt lời, hắn lĩnh hướng bên trong bái đán thành bay đi.


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Giặc Ôkê

  Duyên Anh

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5647006]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502971]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4640144]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471880]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341418]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600983]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690162]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498056]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300962]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010910]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972356]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549112]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470413]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446092]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204124]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150832]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078950]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062676]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1029072]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026632]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959558]
  25.Quỷ Bảo [921935]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907818]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877119]
  29.Hắc Nho [852275]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843324]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840253]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756154]
  33.Tru Tiên [747858]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745395]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662003]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622529]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592520]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569493]
  39.Hoàn Hảo [557827]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536878]
  41.Tầm Tần Ký [512194]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456507]
  43.Thiên Đường [452741]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [451057]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439879]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434185]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427592]
  48.Cậu Chó [417368]
  49.If You Are Here [411896]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408347]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm