hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
  PAGE OF 513
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

    1. Trong truyền thuyết
    2. Chúa tể phương Đông
    3. Huyền công tái biến
    4. Tử Vong Ma Đao
    5. Liên Hợp
    6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
    7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
    8. Bão tố
    9. Mười tám tầng địa ngục
    10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
    11. Phong vân khởi
    12. Thiêu sát
    13. Sát tính chánh nùng
    14. Ám hắc song tử thánh long
    15. Sát đáo cuồng
    16. Lạc tinh chi nhật
    17. Vĩnh bất ngôn bại
    18. Huyền công hạ quyển
    19. Nhiếp phục
    20. Long bảo bảo phát uy
    21. Lưới
    22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
    23. Đêm say đắm
    24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
    25. Giết
    26. Hóa thân thiên địa
    27. Tà dị đích sa mạc
    28. Thiên sử khô lâu
    29. Sấm trọng vi
    30. Cổ thần điện
    31. Bất tử chi vương
    32. Tranh đoạt thần cách
    33. Minh thần
    34. Phệ Thần
    35. Chấp pháp giả
    36. Chương 36
    37. Thần chi truyền thừa
    38. Long khiếu cửu thiên
    39. Tiền sát thập long
    40. Chương 40
    41. Thất thần kiếm
    42. Chương 42
    43. Thất ma đao chân ý
    44. Đệ nhất đạo môn
    45. Nguyên khí thúc phược
    46. Hữu nữ nhược lan
    47. Long Vũ
    48. Tái lâm Côn Lôn
    49. Huyền giới
    50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
    51. Du du vạn tái
    52. Côn lôn song hại
    53. Nhất hoa nhất thế giới
    54. Nội thiên địa
    55. Thi thần truyền thuyết
    56. Đỗ gia huyền giới
    57. Tổ thi vương
    58. Thi vương chiến Đỗ gia
    59. Đông thổ động đãng
    60. Băng phong vạn tái đích nhân
    61. Liệt thiên thập kích
    62. Bĩ tử long
    63. Nhân giả vô địch
    64. Ngã yếu biến thân
    65. Loạn chiến
    66. Trương cuồng
    67. Thất ma đao
    68. Thất khống
    69. Diêu cảm nội thiên địa
    70. Tương ngộ
    71. Ngũ đế
    72. Long cốc
    73. Thượng cổ thánh vật
    74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
    75. Định địa thần thụ
    76. Khôi bảo bản thể
    77. Phong đô lão thi
    78. Hựu kiến thiên sử
    79. Chiến Thiên Sử
    80. Thu nạp thần lực
    81. Tiến quân lục giai
    82. Phượng Hoàng
    83. Gặp lại mộng Khả nhi
    84. Lực lượng huyền thù
    85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
    86. Chương 86
    87. Phong cuồng
    88. Diệt lục giai cường địch
    89. Thánh chiến thiên sứ
    90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
    91. Ấp trứng trả nợ
    92. Truyền thuyết về Phong Ma
    93. Phượng Hoàng xuất thế
    94. Thần mạch thức tỉnh
    95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
    96. Chương 96
    97. Đỗ gia huyền giới
    98. Song hồn cộng thể
    99. Đoạn linh nguyên
    100. Thiên Ma
    101. Hựu kiến thiên ma
    102. Đông thổ thủ hộ giả
    103. Cổ tinh linh bộ lạc
    104. Sinh mệnh cổ thụ
    105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
    106. Chương 106
    107. Hoàng tuyền
    108. Tiếp dẫn chi hoa
    109. Sóng máu ngập trời
    110. Kiếp trước của Phật Tổ
    111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
    112. Chương 112
    113. Hải Ma
    114. Đường đến tử vong quốc
    115. Ám hắc thần long
    116. Thần long cốc
    117. Sinh tử đan xen
    118. Luân hồi
    119. Thánh nữ
    120. Thần ma đại hiệp cốc
    121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
    122. Thần ma mộ
    123. Thần ma bái tướng
    124. Loạn
    125. Bán chích thanh oa
    126. Kì lân xuất thế
    127. Giáo hoàng
    128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
    129. Trấn Ma Thạch
    130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
    131. Thần bí chủ nhân
    132. Người bày thế cuộc
    133. Đá chó ba trăm cước
    134. Giúp ngươi thành Phật
    135. Đại chiến bố cục giả
    136. Chân thân ẩn hiện
    137. Mượn Long Đao dùng tạm
    138. Giương cung bắn thái cực
    139. Phong ấn ma đầu
    140. Ván cờ nhiều người chơi
    141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
    142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
    143. Đại đức đại uy Thiên Long
    144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
    145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
    146. Thiên Phạt Chiến
    147. Cường giả trong truyền thuyết
    148. Sát Kiếp
    149. Chương 149
    150. Chấn kinh thiên hạ
    151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
    152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
    153. Phong Nhập Địa Ngục
    154. Hắc Ám Vô Biên
    155. Cổ tư
    156. Hoạt đồ đằng
    157. Đồ Đằng hiện
    158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
    159. Loạn đáo thiên giới
    160. Đả thông thiên địa
    161. Toái hư không - - thiên giới
    162. Triệu hoán thần trận
    163. Huyền công tái chuyển
    164. Khảm liễu tha môn
    165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
    166. Thánh khiết đích nữ thần
    167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
    168. Bại lộ
    169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
    170. Phong cuồng đáo để
    171. Lão nương kí trụ nễ liễu
    172. Ẩn tình
    173. Sát hướng đông phương
    174. Huyết tạp trường không
    175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
    176. Tìm kiếm Vũ Hinh
    177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
    178. Nan dĩ vong hoài
    179. Vô tình tiên tử
    180. Thái thượng Vong Tình Lục
    181. Vũ Hinh
    182. Đệ Nhất Ma Thư
    183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
    184. Thần Vương
    185. Tam giới đệ nhất
    186. Kỳ thư chi loạn
    187. Chương sát
    188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
    189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
    190. Cực Nhạc Phật Thổ
    191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
    192. Thiên ma xuất thế
    193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
    194. Đại Loạn
    195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
    196. Bí Ẩn
    197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
    198. Cổ lão bí tân
    199. Tiên tử
    200. Tinh không nguyệt điện
    201. Thần Vương và Chủ Thần
    202. Vấn đỉnh Thần Vương
    203. Dũng đấu thần vương
    204. Sống lại
    205. Nhập thể
    206. Chiến hồn sống lại
    207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
    208. Thùy dữ tranh phong
    209. Đế hoàng
    210. Thi hoàng
    211. Tinh Không Chiến Hồn
    212. Đại đức đại uy
    213. Toái vương hoàng
    214. đại long đao
    215. điên cuồng
    216. Lãnh huyết giết chóc
    217. Thiên giới cấm địa
    218. Ma chủ chi mộ
    219. Bức khiêu ma huyệt
    220. Nghịch loạn thời không
    221. Ma chủ
    222. Cố nhân
    223. Vì mộng tưởng chiến
    224. Ma tính niết bàn
    225. Tiên nhân hạ phàm
    226. Ngũ Âm Ma Ngục
    227. Tuyệt đối hiêu trương
    228. Thổ huyết đích hỗn thiên
    229. Diệt phái
    230. Mộng Khả Nhi
    231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
    232. Tiên tử tắm rửa
    233. Hữu Hài tử!
    234. Ác ma trong truyền thuyết
    235. Cảm đả mẹ hài tử?!
    236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
    237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
    238. Mạt thế tam nhật
    239. Ba ngày trở về thần mộ
    240. Thủ mộ lão nhân
    241. Biến thái hằng cửu viễn
    242. Song Hoàng Phục Hoạt
    243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
    244. Máu Chảy Thành Sông
    245. Huyết Sắc Luyện Ngục
    246. Tà Tổ Xuất Thế
    247. Thiên Băng Địa Liệt
    248. Tá nhân nhất dụng
    249. Huyết cốt dung hợp
    250. Đạm Thai hạ phàm
    251. Tàn bạo
    252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
    253. Cổ thần đích khổ trung
    254. Thần Chiến
    255. Chiêu hồn (gọi hồn)
    256. Thần Chiến bất tử
    257. Luyện thể
    258. Trùng hướng địa ngục
    259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
    260. Ẩu Đả Chủ Thần
    261. Sự kiện khuyếch đại hoá
    262. Rối Loạn
    263. Thiên Đường Địa Ngục
    264. Không gian phệ thần
    265. Thuế biến
    266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
    267. Thiên Long?
    268. Tụ hợp
    269. Thần Vương chiến
    270. Giết thần
    271. Sát sát sát!
    272. Địa ngục môn khai!
    273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
    274. Đồ Đằng thú
    275. Con trai của Thần Nam
    276. Chế tạo Thần Vương
    277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
    278. Giải khai phong ấn
    279. Trọng tụ chân thân
    280. Chân thân sanh
    281. Chiến ma - Thần Chiến
    282. Thế giới bị tàn phá
    283. Uy thế của Chiến ma
    284. Ngũ tổ
    285. Tử tịch quy hư
    286. Vạn Cổ Giai Không
    287. Ánh mắt tổ tiên
    288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
    289. Nghịch Loạn Âm Dương
    290. Thái Cổ Song Tà
    291. Thế giới kịch biến
    292. Vô thiên chi nhật
    293. Quang Minh thần đời thứ nhất
    294. Thi chủng
    295. Trùng phùng
    296. Mục tiêu thái thượng
    297. Thất Tuyệt nữ
    298. Dự cảm của Ma Chủ
    299. Thông thiên thất trụ
    300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
    301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
    302. Giết Thiên - Báo thù
    303. Tiên tử có thai
    304. Phong tỏa
    305. Bái đường thành thân
    306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
    307. Chiến hồn - thần chi
    308. Trên Nguyệt lượng
    309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
    310. Thái không đại chiến
    311. Thái không đại chiến
    312. Hủy diệt
    313. Lục đạo lại xuất hiện
    314. Cấp bách
    315. Hồn
    316. Chữ "Thiên" xuất hiện
    317. Người hầu
    318. Thiên giai nhục thân
    319. Ai sinh hài tử?
    320. Hài tử xuất thế
    321. Nhân, Đao, Long
    322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
    323. Mưu kế
    324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
    325. Người đệ ngũ giới đến rồi
    326. Dị giới quân chủ
    327. Giết
    328. Tuyệt vọng ma đao
    329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
    330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
    331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
    332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
    333. Đấu với Hắc Khởi
    334. Trùng sinh
    335. Bắc Đẩu Phục Ma
    336. Tiến vào đệ ngũ giới
    337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
    338. Dê giết sói
    339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
    340. Mười năm
    341. Dần thức tỉnh
    342. Thành hôn
    343. Ta về rồi
    344. Truy sát
    345. Hoán Ma sơ hiện
    346. Hoán Ma biến đổi
    347. Triệu hoán Thái Thượng
    348. Ma nuốt Thái Thượng
    349. Dòng suối không nguồn
    350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
    351. Thiên Long kị sĩ
    352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
    353. Yêu tổ Cốt Long
    354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
    355. Thất Tuyệt thiên nữ
    356. Tổ thần của Tình Dục đạo
    357. Nữ hoàng của đệ lục giới
    358. Thời Không bảo tàng
    359. Trống chiều chuông sớm
    360. Sức mạnh bản nguyên
    361. Cự trảo ngăn trở
    362. Ma Sư
    363. Thần Ma lăng viên
    364. Hòa tan một vạn năm
    365. Lập bố cục trong mộ
    366. Lục đạo luân hồi
    367. Đấu với Thiên
    368. Thái cổ chư thần ở đâu?
    369. Thái cổ bị ngăn cách
    370. Bảo vật của trời
    371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
    372. Đoạt lại sức mạnh
    373. Thiên giai xuất quan
    374. Đá ngươi
    375. Ma đao tái hiện
    376. Cái thế Hắc Khởi
    377. Ngươi là kẻ sa bẫy
    378. Trời già
    379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
    380. Diệt trời già
    381. Dùng dằng
    382. U Minh
    383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
    384. Thiên Nhân
    385. Thời Không đại thần tái hiện
    386. Quần công
    387. Nhập quan
    388. Người Tốt a!
    389. Sở Tương Ngọc
    390. Thôi diễn đại cục
    391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
    392. Tới Gần Thái Cổ
    393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
    394. Ba Thế Thân
    395. đào lên thái cổ thần!
    396. Là y!
    397. Độc Cô Bại Thiên!
    398. Nghịch Loạn bát thức
    399. Ngọc vỡ lại về!
    400. Tiếp ứng
    401. Kích hoạt tổ mạch
    402. Viễn tổ muốn sống lại
    403. Chợt hiểu
    404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
    405. Hết bụi lại phát sáng
    406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
    407. Tái sinh
    408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
    409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
    410. Vùng đất trước thủa khai thiên
    411. Để người rung chuyển đệ tam giới
    412. Nuốt Thiên
    413. Máu tanh nuốt Thiên
    414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
    415. Cái thế Ma Chủ
    416. Huyền Hoàng
    417. Chiến! Chiến! Chiến!
    418. Chín lần chết
    419. Tuyên Cổ Thông Thông
    420. Đấu Chiến thánh giả
    421. Định luân hồi
    422. Luân hồi thần bí
    423. Trần trụi nhìn nhau
    424. Lửa dục luyện thân
    425. Trận chiến nam nữ
    426. Lá xanh lại xuất hiện!
    427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
    428. Bắt đầu tan vỡ
    429. Chương 429
    430. Phản lại Thần gia
    431. Đến gần hủy diệt
    432. Niết bàn
    433. Chư cường xuất hiện
    434. Thái cổ chư thần quay về!
    435. Lục đạo hủy diệt
    436. Sau cơn đại kiếp
    437. Giá lâm
    438. Lại xuất hiện
    439. Chương 439
    440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
    441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
    442. Siêu cấp lão quái vật
    443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
    444. Cổ thiên lộ đổ nát
    445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
    446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
    447. Vực sâu không đáy
    448. Bất diệt!
    449. Kết hợp hoàn mỹ
    450. Binh khí hình người
    451. Một trăm, một trăm lần
    452. Bắt sống
    453. Hài tử
    454. Thái Thượng?
    455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
    456. Đại chiến Thái thượng
    457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
    458. Thần tổ chiến Thái Thượng
    459. Mở bức màn bí mật
    460. Cuồng loạn!
    461. Hạ màn của Thái Thượng
    462. Lại thấy quan tài máu
    463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
    464. Tiếp xúc lần đầu
    465. Huyết quan
    466. Huyết nhục dung hợp
    467. Thần Nam? Vô diện nhân?
    468. Thiên thú
    469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
    470. Ta là Thiên!
    471. Vùng đất chôn Thiên!
    472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
    473. Nhân vương tái sinh
    474. Diệt Thiên!
    475. Đại chiến bắt đầu
    476. Dẹp hết trở ngại
    477. Đánh đến vùng hỗn độn
    478. Thiên nữ
    479. Thiên Đô luyện ngục
    480. Huyết tháp
    481. Thiên đô trung ương
    482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
    483. Thần ma đồ tái hiện!
    484. Người trong truyền thuyết
    485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
    486. Biến hóa của Thần Nam
    487. Đại chiến Thần tổ!
    488. Uy lực vô cùng
    489. Huyết sát mười vạn dặm
    490. Trời đất xoay chuyển
    491. Hỗn Độn tử
    492. Thập Phương tuyệt vực
    493. Đồ Đằng đánh tới
    494. Sát cục, tử vong!
    495. Thần Chiến
    496. Nhân vương hành động
    497. Xung phá Thái cổ!
    498. Chư cường trở lại!
    499. Mở tuyệt vực
    500. Thập Phương trợ lực
    501. Hạt giống thế giới
    502. Đẳng cấp nghịch thiên
    503. Giết Thanh Thiên
    504. Quét sạch hỗn độn
    505. Đi dạo giữa tinh không
    506. Trước khi thông Thiên
    507. Lần cáo biệt cuối cùng
    508. Liên tục phá năm tầng trời
    509. Trận chiến với Vương
    510. Hai thế giới của hai phụ tử
    511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
    512. Chúng sinh hợp lực
    513. Đại kết cục

   

  Chương 118

  Luân hồi

  "Ngươi nói Đại Ma? Tên biến thái đó đâu thể coi là ví dụ, hắn đúng là..." Đối với Đại Ma, Tử Kim thần long không biết nên hình dung thế nào, đơn giản cho có một chữ: mạnh! Buộc phải hình dùng chỉ biết dùng mấy chữ: mạnh đến biến thái, biến thái mà mạnh.

  Thần Nam nói tiếp: "Hơn nữa ta hoài nghi các pháp thần và đấu thần đó chưa chắc đã chết ở đây, có khi nhiều người chết trong tay Phật Tổ tiền thân, có người thành công xuyên qua không gian chi môn rồi gặp những tao ngộ tại một vùng thiên địa khác."

  "Được rồi, người nhất định vào, long đại gia không cản nữa."

  Qua mấy hôm suy ngẫm, Thần Nam bắt đầu hành động, bất quá hắn buộc ba con thần thú ở lại bên ngoài đợi tin tức, không được tự tiện xông vào. Đoạn hắn mở nội thiên địa, cầm ma đao rảo bước tiến vào.

  Nơi luân hồi môn lấp lóe, sinh tử khí tức đan nhau, vừa tiến vào hắn liền cảm nhận được phía trước cơ hồ có một bá chủ siêu cấp, một cỗ sức mạnh hùng hậu tràn ra như biển lớn, không thể đo lường nổi.

  Tấm bia đá ở giữa luân hồi môn biến hóa cùng sự xuất hiện của hắn, hai chữ luân hồi dần ẩn đi, lúc sáng tối giao nhau nhiền hiện lên ba chữ "Tiền sinh kính" (Kính soi kiếp trước), tấm bia trở thành một tấm kính, trong vô cùng, nhanh chóng hiện rõ bóng dáng.

  Nhưng hình ảnh lóe lên quá nhanh, Thần Nam chưa kịp phản ứng, hình ảnh đã lật đến phần cuối, thân ảnh cao lớn như thần ma nghịch không lao lên vùng hư không mênh mang rồi biến mất.

  "Đây... là chuyện gì nhỉ? Tiền sinh kính...lẽ nào hình ảnh vừa rồi là kiếp trước của ta? Nhưng ta chưa kịp nhìn rõ." Hắn bực mình, từ lúc vào đấy hắn luôn cẩn thận giới bị, không thể dốc hết chú ý vào mặt tấm kính nên lỡ mất cơ hội.

  Hắn muốn coi lại nhưng tấm kính không mảy may lay động, lúc sáng tối giao nhau, sinh tử khí tức lại hỗ trợ, cơ hồ chưa xảy ra chuyện gì.

  Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn ngẩn ra, lẩm bẩm, như đang lạc vào cảnh tượng nào đó rất đáng sợ, vội lớn tiếng hô hoán.

  "Ta không sao, các ngươi không cần lo, ở đây không có gì nguy hiểm."

  "Các ngươi đến đây đi."

  Ba con thần thú không đợi hắn dứt lời, thay nhau bay vào.

  "Tiểu tử, ngươi ngẩn ra cái gì?" Tử Kim thần long hỏi.

  "Vừa nãy ta thấy kiếp trước của mình, nhưng chỉ thấy hình ảnh lúc sau, không nhìn rõ hình ảnh lúc trước."

  "Cái gì, nhìn thấy hình anh của mình ở kiếp trước? Tiểu tử, ngươi mơ à?" Nhưng con rồng du côn chưa nói xong liền ngậm miệng vì Long Bảo Bảo đang trôi nổi trước tấm bia, tức thì tấm bia sáng rực, hiện lên ba chữ : Tiền sinh kính.

  Một hình ảnh thoáng hiện khiến người nhìn hoa mắt, chỉ thoáng chốc đã kết thúc. Tất cả những gì trọng yếu của một kiếp được thể hiện trong thời gian ngắn ngủi đó, đủ thấy hình ảnh lóe lên nhanh thế nào.

  Dù bọn Thần Nam đều là siêu cấp cao thủ, cũng chỉ nắm được một vài hình ảnh.

  Tử Kim thần long trợn trừng mắt nhìn Long Bảo Bảo, lắp bắp: "Kiếp trước của tiểu đậu đinh...lại là...một con Thiên Long! Là một Thiên Long có cánh của rồng tây phương! Đáng ghét, Thiên Long là chủng loại siêu nhiên, cao hơn thần long."

  Tâm thần Long Bảo Bảo hình như ngơ ngẩn, một lúc sau mới bập bẹ: "Ta không kịp nhìn rõ, chỉ thấy rất nhiều món ngon." Rồi nuốt nước bọt ừng ực.

  Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng, con rồng tham ăn này ngay cả lúc xem hình ảnh xong vẫn đùa cợt được.

  Nhưng hắn nhìn được mấy hình ảnh trọng yếu, kết hợp với tình cảnh Tử Kim thần long và Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy, đại khái nắm được một phần những gì kiếp trước Long Bảo Bảo từng trải qua.

  Nó từng trải qua một trận đại chiến thảm liệt rồi trọng thương nguy ngập, Thiên Long chân thân khổng lồ gần như tan nát, nhưng nó không kịp bỏ đi nhục thể để chuyển thế trùng sinh, có người thực thi phong ấn với nó, đem linh thức giam vào thân thể tàn phá sau đó nó kết hợp với niết bàn trùng sinh đại pháp của phượng hoàng tộc mà sống lại nhưng từ Thiên Long đẳng cấp cao nhất trở thành địa long thấp nhất.

  Thần Nam không ngờ lai lịch của con rồng tham ăn lại lớn cỡ đó, theo lời con rồng du côn, trong lịch sử long tộc, không có mấy thần long tiến lên thành Thiên Long, nhưng lão du côn cũng không biết Long Bảo Bảo từng có thân phận như thế.

  Đương nhiên tình cảnh của Long Bảo Bảo vô cùng bi thảm, từ Thiên Long lại sa xuống thành địa long, kí ức mất sạch, sau đó hoàn toàn bằng vào trực giác bản năng mà không ngừng niết bàn, tiến hóa, trải qua tuế nguyệt lâu dài mới đạt đến ngũ giai thánh long, quả xứng là một đoạn sử thấm đầy huyết lệ.

  Giờ thấy dáng vẻ khả ái của Long Bảo Bảo, nhớ lại nó từng là nhất đại Thiên Long hô mưa gọi gió, Thần Nam chợt thấy chua xót, nhưng gì nó trải qua quá ư đau lòng.

  Chắc lúc nó thành địa long đã trải qua vô số khổ nhục mới thành thánh long, trở thành vật cưỡi của người ta, mãi đến lúc gặp hắn mới dần chuyển biến.

  "Tiểu đậu đinh quả thật mệnh khổ, nhưng cuối cùng cũng khôi phục thần long cảnh giới." Lão du côn cảm khái.

  "Ta đẹp quá.." Tiểu Phượng Hoàng nhìn vào tiền sinh kính, một hình ảnh loáng qua, sau cùng tập hợp lại những bức họa mọi người nắm bắt được mà đoán ra đôi phần kiếp trước của Tiểu Phượng Hoàng.

  Kiếp trước của nó là phượng hoàng, bất quá vô cùng hùng mạnh, thống lĩnh quần yêu đi khắp nơi chinh chiến, quét sạch mọi chướng ngại, không hiểu sau đó vì nguyên nhân gì mà trọng thương nguy ngập, lúc niết bàn lại xảy ra chuyện mới hóa thành một quả trứng.

  Lão yêu ma Đoan Mộc từng nói Tiểu Phượng Hoàng là đời sau của Côn Luân yêu chủ từ vạn năm trước nhưng hiện tại có vẻ không hẳn thế, từ hình ảnh cho biết, nó tựa hồ là yêu chủ chân chính.

  Thần Nam nhìn nó với vẻ cổ quái, ngầm đánh giá Tiểu Bất Điểm, nếu khôi phục được kí ức và công lực kiếp trước, chắc sẽ thành họa hại gây loạn tứ xứ.

  Sau đó, con rồng du côn đứng trước "tiền sinh kính", trên tấm kính sáng ngời quang vụ, từng hình ảnh nối nhau hiện lên.

  Kiếp trước của con rồng du côn lại là một con người, hơn nữa thân phận rất lớn, nhưng do hình ảnh hiện lên quá nhanh, không kịp nắm được thân phận cụ thể. Nhưng bản tính nó so với bây giờ không khác bao nhiêu, cũng vô cùng khốn kiếp, là một lão lưu manh, quả giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tuy thân thể khác nhưng tính cách không cải biến.

  "Grào... thất vọng quá, ta vẫn nghĩ mình là chuyển thế của thái cổ cấm kị đại thần Độc Cô Bại Thiên, ai ngờ không có quan hệ gì với hắn. Ôi, kiếp sống tuyệt vọng, đời ta từ nay còn gì rực rỡ." Lão du côn lắc lắc đầu, ra vẻ buồn bã.

  Không kịp nhìn thấy kiếp trước của mình tại "tiền sinh kính", Thần Nam có phần hối tiếc, đương nhiên hắn cũng đem lòng hoài nghi nhất định với những hiện lên trong kính.

  Hắn muốn để ba con thần thú lùi khỏi luân hồi môn, đối diện với vùng đất nhiều nguy hiểm này, hắn chỉ muốn tự mình vào thám thính một phen, nhưng cả đều không đồng ý, kết quả tất cả cùng vào.

  Trong thông đạo thoáng đãng, sinh tử khí tức rất hay giao nhau, đồng thời một cõ sức mạnh hùng hậu liên tục dao động, với tu vi lục giai của Thần Nam mà cũng nảy ra ý khiếp sợ nguồn gốc sinh ra cỗ sức mạnh đó.

  Nửa thời thần sau, một dải hồng quang nóng rãy chặn đường, trên tấm bia đá hiện lên mấy hàng chữ kinh tâm động phách: Trước ao Luân Hồi, lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước hồn phi phách tán, tiêu diệt tận gốc.

  "Ta khinh @#%...ở đây còn có đường lùi nữa sao?" Tử Kim thần long mắng chửi, bởi sau lưng cả bọn chỉ có vụ khí mênh mông và một cỗ sức mạnh chặn lối, thông đạo đã biến mất.

  Thần Nam vội mở nội thiên địa, bắt một con thỏ hoang quăng tới, con thở bay vào liền tan thành một dải huyết vụ.

  "Ôi, Quang Minh đại thần côn trên cao, đó là luân hồi sao, đáng sợ quá." Long Bảo Bảo kinh hãi.

  Đúng lúc đó, hai quang cầu trong đan điền Thần Nam đột nhiên rung động rồi bật khỏi thân thể, hóa thành Thái Cực Thần Ma đồ bay vào Luân Hồi trì.

  Hồng quang bỏng rãy không tan đi, hai quang cầu lao vào liền bùng lên ánh sáng dữ dội, cảnh vật bên trong loáng thoáng nhìn rõ.

  Luân Hồi trì là một vùng hư không rộng lớn, một hình thái cực đồ cực lớn, diện tích không dưới trăm trượng treo lơ lửng bên trên, vô thanh vô tức quay tròn, phát ra dao động sức mạnh hùng hồn và khí tức man mác, phảng phất như tồn tại từ tuyên cổ đến nay.

  Tận lúc đó, Thần Nam mới biết lúc trước hắn cảm ứng được luồng đại lực như biển lớn chính bởi thái cực đồ thần bí này. Sinh tử khí tức cùng tồn tại trong thông đạo là do hai âm dương nhãn cực lớn không ngừng phát ra.

  Trong Luân Hồi trì quả nhiên có một thái cực đồ thần bí, thật ra nó ẩn tàng bí mật gì?

  Tiểu thái cực đồ từ nội thể hắn bay ra tiến vào vùng không gian liền treo đối diện với siêu đại thái cực đồ, lẳng lặng quay tít, ẩn ước thiết lập liên hệ vi diệu với đối phương.


   
   
  PAGE OF 513
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Trong Vòng tay Đàn Ông

  Nguyễn Thụy Long

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5619562]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463217]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4600359]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423472]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294350]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553869]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655115]
  11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271295]
  12.Phàm Nhân Tu Tiên [2229860]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983285]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969613]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1540563]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448482]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421267]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197095]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1134736]
  20.Cô Gái Đồ Long [1059830]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051354]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1010863]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1010428]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943402]
  25.Quỷ Bảo [902492]
  26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899683]
  27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888420]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [864678]
  29.Hắc Nho [833884]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825791]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [825300]
  32.Hóa Huyết Thần Công [739857]
  33.Tru Tiên [738250]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [730044]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649821]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617518]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590091]
  38.Nghịch Thủy Hàn [554554]
  39.Hoàn Hảo [551662]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526636]
  41.Tầm Tần Ký [503885]
  42.Thiên Đường [448187]
  43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441853]
  44.Xu Xu, Đừng Khóc [435779]
  45.Đạo Ma Nhị Đế [434813]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422590]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [412450]
  48.Cậu Chó [409036]
  49.If You Are Here [408428]
  50.Từ Khi Có Em [397391]
    Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm