hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 669 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngô Biển Quân

  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần II  MỤC LỤC 

  1. Trong truyền thuyết
  2. Chúa tể phương Đông
  3. Huyền công tái biến
  4. Tử Vong Ma Đao
  5. Liên Hợp
  6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
  7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
  8. Bão tố
  9. Mười tám tầng địa ngục
  10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
  11. Phong vân khởi
  12. Thiêu sát
  13. Sát tính chánh nùng
  14. Ám hắc song tử thánh long
  15. Sát đáo cuồng
  16. Lạc tinh chi nhật
  17. Vĩnh bất ngôn bại
  18. Huyền công hạ quyển
  19. Nhiếp phục
  20. Long bảo bảo phát uy
  21. Lưới
  22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
  23. Đêm say đắm
  24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
  25. Giết
  26. Hóa thân thiên địa
  27. Tà dị đích sa mạc
  28. Thiên sử khô lâu
  29. Sấm trọng vi
  30. Cổ thần điện
  31. Bất tử chi vương
  32. Tranh đoạt thần cách
  33. Minh thần
  34. Phệ Thần
  35. Chấp pháp giả
  36. Chương 36
  37. Thần chi truyền thừa
  38. Long khiếu cửu thiên
  39. Tiền sát thập long
  40. Chương 40
  41. Thất thần kiếm
  42. Chương 42
  43. Thất ma đao chân ý
  44. Đệ nhất đạo môn
  45. Nguyên khí thúc phược
  46. Hữu nữ nhược lan
  47. Long Vũ
  48. Tái lâm Côn Lôn
  49. Huyền giới
  50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
  51. Du du vạn tái
  52. Côn lôn song hại
  53. Nhất hoa nhất thế giới
  54. Nội thiên địa
  55. Thi thần truyền thuyết
  56. Đỗ gia huyền giới
  57. Tổ thi vương
  58. Thi vương chiến Đỗ gia
  59. Đông thổ động đãng
  60. Băng phong vạn tái đích nhân
  61. Liệt thiên thập kích
  62. Bĩ tử long
  63. Nhân giả vô địch
  64. Ngã yếu biến thân
  65. Loạn chiến
  66. Trương cuồng
  67. Thất ma đao
  68. Thất khống
  69. Diêu cảm nội thiên địa
  70. Tương ngộ
  71. Ngũ đế
  72. Long cốc
  73. Thượng cổ thánh vật
  74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
  75. Định địa thần thụ
  76. Khôi bảo bản thể
  77. Phong đô lão thi
  78. Hựu kiến thiên sử
  79. Chiến Thiên Sử
  80. Thu nạp thần lực
  81. Tiến quân lục giai
  82. Phượng Hoàng
  83. Gặp lại mộng Khả nhi
  84. Lực lượng huyền thù
  85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
  86. Chương 86
  87. Phong cuồng
  88. Diệt lục giai cường địch
  89. Thánh chiến thiên sứ
  90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
  91. Ấp trứng trả nợ
  92. Truyền thuyết về Phong Ma
  93. Phượng Hoàng xuất thế
  94. Thần mạch thức tỉnh
  95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
  96. Chương 96
  97. Đỗ gia huyền giới
  98. Song hồn cộng thể
  99. Đoạn linh nguyên
  100. Thiên Ma
  101. Hựu kiến thiên ma
  102. Đông thổ thủ hộ giả
  103. Cổ tinh linh bộ lạc
  104. Sinh mệnh cổ thụ
  105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
  106. Chương 106
  107. Hoàng tuyền
  108. Tiếp dẫn chi hoa
  109. Sóng máu ngập trời
  110. Kiếp trước của Phật Tổ
  111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
  112. Chương 112
  113. Hải Ma
  114. Đường đến tử vong quốc
  115. Ám hắc thần long
  116. Thần long cốc
  117. Sinh tử đan xen
  118. Luân hồi
  119. Thánh nữ
  120. Thần ma đại hiệp cốc
  121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
  122. Thần ma mộ
  123. Thần ma bái tướng
  124. Loạn
  125. Bán chích thanh oa
  126. Kì lân xuất thế
  127. Giáo hoàng
  128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
  129. Trấn Ma Thạch
  130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
  131. Thần bí chủ nhân
  132. Người bày thế cuộc
  133. Đá chó ba trăm cước
  134. Giúp ngươi thành Phật
  135. Đại chiến bố cục giả
  136. Chân thân ẩn hiện
  137. Mượn Long Đao dùng tạm
  138. Giương cung bắn thái cực
  139. Phong ấn ma đầu
  140. Ván cờ nhiều người chơi
  141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
  142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
  143. Đại đức đại uy Thiên Long
  144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
  145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
  146. Thiên Phạt Chiến
  147. Cường giả trong truyền thuyết
  148. Sát Kiếp
  149. Chương 149
  150. Chấn kinh thiên hạ
  151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
  152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
  153. Phong Nhập Địa Ngục
  154. Hắc Ám Vô Biên
  155. Cổ tư
  156. Hoạt đồ đằng
  157. Đồ Đằng hiện
  158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
  159. Loạn đáo thiên giới
  160. Đả thông thiên địa
  161. Toái hư không - - thiên giới
  162. Triệu hoán thần trận
  163. Huyền công tái chuyển
  164. Khảm liễu tha môn
  165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
  166. Thánh khiết đích nữ thần
  167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
  168. Bại lộ
  169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
  170. Phong cuồng đáo để
  171. Lão nương kí trụ nễ liễu
  172. Ẩn tình
  173. Sát hướng đông phương
  174. Huyết tạp trường không
  175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
  176. Tìm kiếm Vũ Hinh
  177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
  178. Nan dĩ vong hoài
  179. Vô tình tiên tử
  180. Thái thượng Vong Tình Lục
  181. Vũ Hinh
  182. Đệ Nhất Ma Thư
  183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
  184. Thần Vương
  185. Tam giới đệ nhất
  186. Kỳ thư chi loạn
  187. Chương sát
  188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
  189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
  190. Cực Nhạc Phật Thổ
  191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
  192. Thiên ma xuất thế
  193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
  194. Đại Loạn
  195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
  196. Bí Ẩn
  197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
  198. Cổ lão bí tân
  199. Tiên tử
  200. Tinh không nguyệt điện
  201. Thần Vương và Chủ Thần
  202. Vấn đỉnh Thần Vương
  203. Dũng đấu thần vương
  204. Sống lại
  205. Nhập thể
  206. Chiến hồn sống lại
  207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
  208. Thùy dữ tranh phong
  209. Đế hoàng
  210. Thi hoàng
  211. Tinh Không Chiến Hồn
  212. Đại đức đại uy
  213. Toái vương hoàng
  214. đại long đao
  215. điên cuồng
  216. Lãnh huyết giết chóc
  217. Thiên giới cấm địa
  218. Ma chủ chi mộ
  219. Bức khiêu ma huyệt
  220. Nghịch loạn thời không
  221. Ma chủ
  222. Cố nhân
  223. Vì mộng tưởng chiến
  224. Ma tính niết bàn
  225. Tiên nhân hạ phàm
  226. Ngũ Âm Ma Ngục
  227. Tuyệt đối hiêu trương
  228. Thổ huyết đích hỗn thiên
  229. Diệt phái
  230. Mộng Khả Nhi
  231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
  232. Tiên tử tắm rửa
  233. Hữu Hài tử!
  234. Ác ma trong truyền thuyết
  235. Cảm đả mẹ hài tử?!
  236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
  237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
  238. Mạt thế tam nhật
  239. Ba ngày trở về thần mộ
  240. Thủ mộ lão nhân
  241. Biến thái hằng cửu viễn
  242. Song Hoàng Phục Hoạt
  243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
  244. Máu Chảy Thành Sông
  245. Huyết Sắc Luyện Ngục
  246. Tà Tổ Xuất Thế
  247. Thiên Băng Địa Liệt
  248. Tá nhân nhất dụng
  249. Huyết cốt dung hợp
  250. Đạm Thai hạ phàm
  251. Tàn bạo
  252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
  253. Cổ thần đích khổ trung
  254. Thần Chiến
  255. Chiêu hồn (gọi hồn)
  256. Thần Chiến bất tử
  257. Luyện thể
  258. Trùng hướng địa ngục
  259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
  260. Ẩu Đả Chủ Thần
  261. Sự kiện khuyếch đại hoá
  262. Rối Loạn
  263. Thiên Đường Địa Ngục
  264. Không gian phệ thần
  265. Thuế biến
  266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
  267. Thiên Long?
  268. Tụ hợp
  269. Thần Vương chiến
  270. Giết thần
  271. Sát sát sát!
  272. Địa ngục môn khai!
  273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
  274. Đồ Đằng thú
  275. Con trai của Thần Nam
  276. Chế tạo Thần Vương
  277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
  278. Giải khai phong ấn
  279. Trọng tụ chân thân
  280. Chân thân sanh
  281. Chiến ma - Thần Chiến
  282. Thế giới bị tàn phá
  283. Uy thế của Chiến ma
  284. Ngũ tổ
  285. Tử tịch quy hư
  286. Vạn Cổ Giai Không
  287. Ánh mắt tổ tiên
  288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
  289. Nghịch Loạn Âm Dương
  290. Thái Cổ Song Tà
  291. Thế giới kịch biến
  292. Vô thiên chi nhật
  293. Quang Minh thần đời thứ nhất
  294. Thi chủng
  295. Trùng phùng
  296. Mục tiêu thái thượng
  297. Thất Tuyệt nữ
  298. Dự cảm của Ma Chủ
  299. Thông thiên thất trụ
  300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
  301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
  302. Giết Thiên - Báo thù
  303. Tiên tử có thai
  304. Phong tỏa
  305. Bái đường thành thân
  306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
  307. Chiến hồn - thần chi
  308. Trên Nguyệt lượng
  309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
  310. Thái không đại chiến
  311. Thái không đại chiến
  312. Hủy diệt
  313. Lục đạo lại xuất hiện
  314. Cấp bách
  315. Hồn
  316. Chữ "Thiên" xuất hiện
  317. Người hầu
  318. Thiên giai nhục thân
  319. Ai sinh hài tử?
  320. Hài tử xuất thế
  321. Nhân, Đao, Long
  322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
  323. Mưu kế
  324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
  325. Người đệ ngũ giới đến rồi
  326. Dị giới quân chủ
  327. Giết
  328. Tuyệt vọng ma đao
  329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
  330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
  331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
  332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
  333. Đấu với Hắc Khởi
  334. Trùng sinh
  335. Bắc Đẩu Phục Ma
  336. Tiến vào đệ ngũ giới
  337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
  338. Dê giết sói
  339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
  340. Mười năm
  341. Dần thức tỉnh
  342. Thành hôn
  343. Ta về rồi
  344. Truy sát
  345. Hoán Ma sơ hiện
  346. Hoán Ma biến đổi
  347. Triệu hoán Thái Thượng
  348. Ma nuốt Thái Thượng
  349. Dòng suối không nguồn
  350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
  351. Thiên Long kị sĩ
  352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
  353. Yêu tổ Cốt Long
  354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
  355. Thất Tuyệt thiên nữ
  356. Tổ thần của Tình Dục đạo
  357. Nữ hoàng của đệ lục giới
  358. Thời Không bảo tàng
  359. Trống chiều chuông sớm
  360. Sức mạnh bản nguyên
  361. Cự trảo ngăn trở
  362. Ma Sư
  363. Thần Ma lăng viên
  364. Hòa tan một vạn năm
  365. Lập bố cục trong mộ
  366. Lục đạo luân hồi
  367. Đấu với Thiên
  368. Thái cổ chư thần ở đâu?
  369. Thái cổ bị ngăn cách
  370. Bảo vật của trời
  371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
  372. Đoạt lại sức mạnh
  373. Thiên giai xuất quan
  374. Đá ngươi
  375. Ma đao tái hiện
  376. Cái thế Hắc Khởi
  377. Ngươi là kẻ sa bẫy
  378. Trời già
  379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
  380. Diệt trời già
  381. Dùng dằng
  382. U Minh
  383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
  384. Thiên Nhân
  385. Thời Không đại thần tái hiện
  386. Quần công
  387. Nhập quan
  388. Người Tốt a!
  389. Sở Tương Ngọc
  390. Thôi diễn đại cục
  391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
  392. Tới Gần Thái Cổ
  393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
  394. Ba Thế Thân
  395. đào lên thái cổ thần!
  396. Là y!
  397. Độc Cô Bại Thiên!
  398. Nghịch Loạn bát thức
  399. Ngọc vỡ lại về!
  400. Tiếp ứng
  401. Kích hoạt tổ mạch
  402. Viễn tổ muốn sống lại
  403. Chợt hiểu
  404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
  405. Hết bụi lại phát sáng
  406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
  407. Tái sinh
  408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
  409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
  410. Vùng đất trước thủa khai thiên
  411. Để người rung chuyển đệ tam giới
  412. Nuốt Thiên
  413. Máu tanh nuốt Thiên
  414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
  415. Cái thế Ma Chủ
  416. Huyền Hoàng
  417. Chiến! Chiến! Chiến!
  418. Chín lần chết
  419. Tuyên Cổ Thông Thông
  420. Đấu Chiến thánh giả
  421. Định luân hồi
  422. Luân hồi thần bí
  423. Trần trụi nhìn nhau
  424. Lửa dục luyện thân
  425. Trận chiến nam nữ
  426. Lá xanh lại xuất hiện!
  427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
  428. Bắt đầu tan vỡ
  429. Chương 429
  430. Phản lại Thần gia
  431. Đến gần hủy diệt
  432. Niết bàn
  433. Chư cường xuất hiện
  434. Thái cổ chư thần quay về!
  435. Lục đạo hủy diệt
  436. Sau cơn đại kiếp
  437. Giá lâm
  438. Lại xuất hiện
  439. Chương 439
  440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
  441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
  442. Siêu cấp lão quái vật
  443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
  444. Cổ thiên lộ đổ nát
  445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
  446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
  447. Vực sâu không đáy
  448. Bất diệt!
  449. Kết hợp hoàn mỹ
  450. Binh khí hình người
  451. Một trăm, một trăm lần
  452. Bắt sống
  453. Hài tử
  454. Thái Thượng?
  455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
  456. Đại chiến Thái thượng
  457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
  458. Thần tổ chiến Thái Thượng
  459. Mở bức màn bí mật
  460. Cuồng loạn!
  461. Hạ màn của Thái Thượng
  462. Lại thấy quan tài máu
  463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
  464. Tiếp xúc lần đầu
  465. Huyết quan
  466. Huyết nhục dung hợp
  467. Thần Nam? Vô diện nhân?
  468. Thiên thú
  469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
  470. Ta là Thiên!
  471. Vùng đất chôn Thiên!
  472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
  473. Nhân vương tái sinh
  474. Diệt Thiên!
  475. Đại chiến bắt đầu
  476. Dẹp hết trở ngại
  477. Đánh đến vùng hỗn độn
  478. Thiên nữ
  479. Thiên Đô luyện ngục
  480. Huyết tháp
  481. Thiên đô trung ương
  482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
  483. Thần ma đồ tái hiện!
  484. Người trong truyền thuyết
  485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
  486. Biến hóa của Thần Nam
  487. Đại chiến Thần tổ!
  488. Uy lực vô cùng
  489. Huyết sát mười vạn dặm
  490. Trời đất xoay chuyển
  491. Hỗn Độn tử
  492. Thập Phương tuyệt vực
  493. Đồ Đằng đánh tới
  494. Sát cục, tử vong!
  495. Thần Chiến
  496. Nhân vương hành động
  497. Xung phá Thái cổ!
  498. Chư cường trở lại!
  499. Mở tuyệt vực
  500. Thập Phương trợ lực
  501. Hạt giống thế giới
  502. Đẳng cấp nghịch thiên
  503. Giết Thanh Thiên
  504. Quét sạch hỗn độn
  505. Đi dạo giữa tinh không
  506. Trước khi thông Thiên
  507. Lần cáo biệt cuối cùng
  508. Liên tục phá năm tầng trời
  509. Trận chiến với Vương
  510. Hai thế giới của hai phụ tử
  511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
  512. Chúng sinh hợp lực
  513. Đại kết cục

   

  Chương 1

  Trong truyền thuyết

  Sự kiện Thần Nam trong vòng 1 ngày diệt liền bốn cao thủ đã qua hơn mười ngày, nhưng dư âm của trận chiến kinh thiên động địa đó còn kéo dài. Thật là một trận phong ba khó có thể tưởng tượng. Một thanh niên cao thủ mới chỉ 20 tuổi lại có thể trảm sát bốn vị tuyệt thế cao thủ khiến mọi người trong giới tu luyện vô cùng kinh hãi.

  Lôi đài cho cuộc quyết chiến giữa truyền nhân của đông phương chính tà thánh địa được đặt ở Tây phương. Rất nhiều cao thủ Đông thổ không quản đường xa, vượt ngàn dặm đến Tây phương xem náo nhiệt, lại gặp đúng lúc Thần Nam tiêu diệt các tuyệt thế cao thủ. Do đó, tin tức này bị những người đó dùng các phương pháp nhanh nhất có thể truyền về phương đông.

  Lúc này, Thần Nam tuyệt đối là nhân vật trung tâm của tu luyện giới cả phương đông và phương tây. Có thể nói không ai không biết, không ai không hay.

  Trong lúc bên ngoài đang sôi nổi bàn tán về mình, hắn đang tu dưỡng trong một tòa nhà ở Tân Lan vương đô. Trong lúc quyết chiến cùng bốn vị tuyệt thế cao thủ, hắn đã bị thụ thương rất nặng, đến bây giờ mới từ từ hồi phục hoàn toàn.

  Tòa nhà này vốn là nơi ở của Ma pháp vương tử Khải Lợi. Khải Lợi cũng có danh tiếng trong giới quý tộc ở Phương Tây. Dường như tại đô thành của các nước lớn đều có cơ sở của mình. Quá nửa là do các đại quý tộc biếu tặng.

  "Thật không ngờ huynh đệ cùng bốn vị cao thủ giao chiến! Không tin nổi. Không ngờ bốn kẻ đó đều bị giết chết. Thật phi lý. Ngươi thực sự không phải là người"

  Thấy Thần Nam xuất quan, Khải Lợi là người đầu tiên đến thăm. Chỉ là ma pháp vương tử vốn dĩ ngôn từ lịch sự cử chỉ ưu nhã lúc này vô cùng kích động, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi thề. Có thể thấy hắn đang thực sự bức xúc.

  "Ngươi thật là cái đồ....thực sự làm người ta không thể tin được. Ai ngờ tất cả đều là thật. Hôm đó ngươi sống sót từ trong núi quay về, ta cứ nửa tin nửa ngờ những gì ngươi nói. Trời ạ, ai ngờ đều là thật. Ai ngờ trong vòng một ngày ngươi lại có thể tiêu diệt được bốn vị tuyệt thế cao thủ. Thật là không thể tưởng tượng. Thật không công bằng. Ta...

  Nhìn thấy Khải Lợi không còn giữ được phong thái như mọi người, Thần Nam cười nói: "Bản thân ta cũng không dám tin. Cứ nghĩ là đang nằm mộng. Đúng rồi, bọn Nam Cung huynh muội, Huyền Trang hòa thượng cùng với Vương Huy đâu rồi?"

  "Bọn họ đã đi rồi. Nhưng kẻ đó không thể cùng ở một chỗ với nhau được. Hôm đó, chúng ta vô tình gặp ngươi ở bên ngoài núi, nghĩ lại đều là nghe tin liền muốn đến giúp ngươi một tay. Bọn họ gặp nhau không ngay lập tức đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Thấy ngươi bình an vô dạng, liền lần lượt bỏ đi." Cuối cùng Khải Lợi thở dài: "Vào lúc nguy nan, xuất thủ tương trợ..."

  Thần Nam im lặng gật đầu

  Trường đại phong ba đó đã làm cho thế lực nhiều phương chú ý đến mình, Thần Nam không thể không tử tế suy ngẫm về tình cảnh trước mắt của mình.

  Không nghi ngờ gì, quan hệ giữa Quang Minh giáo hội và hắn là vi diệu nhất. Đối phương chỉ là lợi dụng hắn để giấu diếm bí mật về việc làm sống lại Quang Minh thần. Do đó những tán dương cảm kích biểu hiện ra bên ngoài chỉ là giả. Nói không chừng các tuyệt thế cao thủ của Đức Lí thần điện đang giơ nanh múa vuốt, nghĩ cách báo thù.

  Trường hợp lạc quan nhất là sau này giáo hội có không muốn động thủ với hắn, cũng không phải là điều gì đó tốt đẹp. Có thể tưởng tượng được nếu như có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn.

  Còn Hắc ám giáo hội, khẳng định sớm đã đưa hắn vào vị trí kẻ địch số 1. Lần này hắn tiêu diệt một mạch 4 tuyệt thế cao thủ, thêm vào Hỗn thiên tiểu ma vương giết chết hắc ám pháp sư cấp 5, khẳng định cũng được tính lên đầu hắn. Năm tuyệt thế cao thủ bị giết, Hắc ám giáo hội chắc chắn sẽ phát điên. Thật là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nói không chừng bây giờ đối phương đã điều động cao thủ đến giết mình.

  Nghĩ đi nghĩ lại, Quang Minh giáo hội chắc sẽ thêm dầu vào lửa, để hắn và hắc ám giáo hội triệt để đối đầu. Thật là phiền toái. Giáo hội hắc ám tại tây phương mặc dù trước nay không có cách nào chiến thắng quang minh giáo hội. Nhưng tranh đấu từ xưa đến nay vẫn không bị tiêu diệt, có thể thấy là vẫn có thực lực mà người khác khó tưởng tượng được.

  Tất cả kết qủa đều là do Mộng Khả Nhi, Hạng Thiên cùng với Quang Minh giáo hội cùng nhau đem đến cho hắn. Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên phủi tay sạch sẽ, đem tất cả đổ lên đầu Thần Nam. Chiêu này thật là độc.

  Thần Nam đi đi lại lại trong phòng nguyền rủa "Hai tên khốn..."

  Bây giờ, cảm tình của Tây phương tu luyện giới đối với hắn có lẽ sứt mẻ ít nhiều. Dù sao hắn cũng là một Đông phương tu luyện giả, một mình giết chết bốn đại cao thủ, làm cho hầu hết các cao thủ Tây phương đều nảy sinh tâm lý bài xích trong lòng. May là bốn kẻ đó đều là người của hắc ám giáo hội. Không thì hắn đã trở thành công địch của cả Tây phương tu luyện giới.

  Còn tại Đông phương tu luyện giới, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi sinh lòng sùng bái đối với hắn, nhưng cũng có không ít người nảy sinh địch ý đối với hắn. Người phương đông thích nhất là nội đấu. Bây giờ hắn phong quang vô hạn, không ai có thể sánh được. Chỉ sợ có lẽ đã làm cho nhiều người cảm thấy không thoải mái.

  Trong lúc Thần Nam đang suy nghĩ về tình hình trước mắt. Ở một nơi khác, cũng có người đang cùng suy nghĩ về vấn đề đó.

  Trong một khách sạn tại Tân Lan vương đô, Mộng Khả Nghi đứng bên song cửa. Thánh nữ tiên tử đang khẽ nhíu mày. Không thể đoạt được xá lợi của Quang Minh thần khiến nàng lo lắng. Đạm Thai cổ thánh địa, đại ác ma trong truyền thuyết bị đệ nhất tổ sư phong ấn sắp xuất thế. Nếu như không thể vận dụng sức mạnh cấp độ thần tiên tăng cường phong ấn. Trong tương lai không xa, ác ma sẽ phá ấn xông ra.

  Nhưng trong lần tranh đoạt thần thủ này, cuối cùng có thể tránh tất cả mọi phiền phức khiến Mộng Khả Nhi cảm thấy vui vẻ. Nàng có thể tưởng tượng được sự báo thù của Hắc ám giáo hội đối với Thần Nam sẽ khủng khiếp như thế nào.

  Nhưng có một việc nhỏ khác khiến Mộng Khả Nhi vô cùng tức giận. Bây giờ danh tiếng của Thần Nam nổi như cồn, không ai so được. Trong rất nhiều truyền văn về hắn, không ngờ lại có lời đồn về việc Thần Nam và nàng có quan hệ ám muội.

  Cái loại tin vịt đó đối với Thần Nam mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với thánh khiết tiên tử xuất thân từ Đạm Đài thánh địa mà nói, thực là một chuyện không thể chấp nhận. Nghĩ đến chuyện này, một người mặc dù thường ngày điềm tĩnh, đối với mọi việc đều bình thản như Mộng Khả Nghi, mà cũng có cảm phát điên lên được.

  Trong một cánh rừng ngoài Tân Lan vương đô, Hỗn thiên Tiểu ma vương cay cú: "Hắn thực không phải là người. Không ngờ có thể tiêu diệt bốn kẻ tuyệt thế cao thủ. Nếu như cùng hắn chính diện giao phong thì thật là không có đường sống. Làm sao hắn có thể tiến bộ thần tốc như vậy? Lại còn con tiểu tiện nhân Mộng Khả Nhi, dường như so với Thần tiểu tử còn lệ hại hơn ba phần. Ta không cam tâm. Ta muốn bế quan, ta muốn đột phá! Nếu không tiến vào ngũ giai lĩnh vực quyết không xuất quan"

  Hạng Thiên lặng lẽ tiến vào sâu trong rừng núi ngoại thành Đức Lí. Đứng trước một cửa động, hắn lặng lùng cười nhạt : "Đợi Vũ ma thân pháp và Hỗn thiên hư không đạo của ta đến lúc đại thành. Ta sẽ cho các ngươi mở mắt. Các ngươi hãy đợi đến lúc rơi vào tay ta".

  Sau một tháng, trường phong ba đó cuối cùng cũng từ từ lắng xuống.

  Ngoài ý liệu của Thần Nam, người của Quang Minh giáo hội tuyệt không tìm hắn làm phiền. Tây phương tu luyện giới cũng tuyệt không có nhiều địch ý với hắn. Thậm chí giới quý tộc Tân Lan đô còn thường mời hắn tham gia các yến tiệc quan trọng.

  Nhưng hắn biết Quang minh giáo hội chỉ là tốt đẹp bên ngoài. Bọn họ khẳng định đang đợi đến lúc hắn cùng Hắc ám giáo hội đại chiến một trận long trời lở đất. Nói đến lại cảm thấy kì quái, người của hắc ám giáo hội vẫn chưa có hành động gì. Ít nhất đến hôm nay vẫn chưa có ai tìm hắn báo thù.

  Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, các đại thế lực ở tây phương lần lượt thăm dò Thần Nam, muốn chiêu mộ hắn làm tăng thế lực của mình. Tất cả bọn họ đều thuộc tầng lớp đại quý tộc.

  Sau một thoáng tiếp xúc, Thần Nam lập tức tránh xa những người này. Từ các thông tin mật báo của Khải Lợi mà hắn biết, các tập đoàn thế lực này quá phức tạp. Có ngươi tham vọng khống chế vương quốc hiện tại, có người muốn thôn tính các tiểu quốc xung quanh. Những kẻ đó đều nhìn trúng vũ dũng của hắn. Nhưng hắn không muốn tiến vào vũng nước đục đó.

  Sự thực là những người hắn tiếp xúc cũng không làm phiền hắn nhiều. Dù sao thì những tập đoàn đó không quá coi trọng vũ lực cá nhân. Nếu như không phải vì danh tiếng gần đây của hắn, đối phương cũng sẽ không tìm đến cửa nhà.

  Cũng trong khoảng thời gian này, Thần Nam không ngừng luyện công. Dưới tình thế hiện tại, thực lực sẽ quyết định tất cả. Chàng cần nhanh chóng đề thăng tu vi của mình

  Sau hai tháng, phong ba bên ngoài từ từ kết thúc. Lúc này tiểu long đã tỉnh lại sau một thời gian dài ngủ vùi. Thần Nam quyết định bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, tiến về thánh địa Bái Đán của Quang Minh giáo hội.

  Gió nhẹ nhàng thổi, trong sâu thẳm núi rừng truyền đến từng làn hương hoa thơm ngát. Xuyên qua rừng rậm là một vùng canh tác rộng lớn. Rất nhiều nông dân đang vất vả lao động. Từ phía thôn làng xa xa, từng làn khói bếp bốc cao.

  Một bức tranh xóm làng đơn giản, hàm chứa hơi thở của cuộc sống.

  Trải qua hơn 10 ngày trèo rừng lội suối. Thần Nam đã xuyên qua vùng núi non hùng vĩ phía tây Tân Lan, đến một khu vực có cả trăm quốc gia tồn tại cạnh nhau.

  Tây đại lúc có bốn quốc gia bá chủ. Tây lan ở phía Đông của Tây đại lục. Mạn la ở phía Nam, Lạp Thoát duy á chiếm phương bắc, còn Ai khắc tư tắc hùng bá ở phía tây.

  Tại khu vực giao nhau giữa 4 đế quốc có một khu vực vô cùng rộng lớn. Ở đó có thảo nguyên, có sa mạc, có đầm lầy, còn có vài chục tiểu quốc. Vì là vùng đệm giữa bốn đại quốc, các tiểu quốc này đều là chư hầu của các nước lớn kia.

  Có tiểu quốc cũng có vài chục tòa thành thị, có tiểu quốc chỉ có duy nhất một tòa cô thành. Vài trăm năm chiến hỏa liên miên, việc lập quốc và diệt quốc dường như cứ mươi ngày nửa tháng lại xảy ra một vụ.

  Nhưng khoảng chục năm nay, cùng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Quang Minh giáo hội. Vùng đất chiến loạn này dần dần ổn định trở lại. Dưới sự can dự của thần điện, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.

  Thần Nam mang theo tiểu long đã rời khỏi Tân Lan đế quốc, tiến vào vùng đất chiến loạn này. Nhưng khung cảnh xóm làng thanh bình hiện tại khiến người ta khó có thể tưởng tượng được rằng lúc trước ở đây chiến hỏa liên miên.

  "Xem ra Quang Minh giáo hội cũng không phải chỉ biết nói suông. Ngăn cản đao binh chiến loạn, thực sự là công đức lớn. xem ra vẫn còn có tư cánh xưng thần.

  Thần Nam không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, đem bạch tê ngưu gửi lại ở nhà Khải Lợi, còn mình đi bộ mấy hôm nay.

  "Ài, vì sao lại như thế, ta tực sự rất tức giận. Xá lợi của đại thần côn vì sao lại biến thành cái sừng mọc trên đầu ta?". Long Bảo bảo nằm trên vai Thần Nam, lầm bầm bất mãn.

  Sau khi tỉnh lại, tinh thần của tiểu long rõ ràng là khá hơn trước rất nhiều. Nó cũng có những thay đổi không nhỏ. Xá lợi của Quang minh thần, lúc đầu chỉ như một viên minh châu ở trên trán nó. Nhưng sau hai tháng ngủ mê, hạt châu không ngờ ảo hóa thành một cái sừng kim quang lấp lóa. Bây giờ tiểu long tự nhiên có ba cái sừng.

  Cái sừng thứ ba tất nhiên rất nhỏ, rất ngắn, chỉ như một nhánh của hai cái sừng rồng kia mà thôi.

  "Xấu chết đi được, ta ghét cái sừng này". Trên đường đi tiểu long không ngừng than vãn. Giống như là một đứa trẻ bị bắt nạt.

  Thần Nam cười nói: "Không xấu, thực sự rất đẹp".

  "Có thật không", tiểu long nghi ngờ nhìn hắn

  "Thật, vô cùng đáng yêu"

  "Đáng ghét, ta thực sự rất ghét việc có thêm một cái sừng"

  Tiểu long cứ suốt ngày than thở, khiến Thần Nam không nhịn được cười. Một người một rồng trên đường vì thế cũng không cảm thấy tịch mịch.

  Thôn làng phía xa càng ngày càng gần. Thần Nam mang theo tiểu long xuyên qua vài thôn làng, tiến vào một tiểu trấn.

  Tiểu trấn này sôi động. Các kiến trúc của phương tây rất to lớn, mang phong cách riêng. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng. Lúc này đã là giữa trưa. Thần Nam mang theo tiểu long tiến vào một tửu lâu, thỏa mãn cơn thèm ăn của tiểu long.

  Đột nhiên lúc này, Thần Nam cảm thấy một tia tinh thần ba động vô cùng nhỏ. Nhưng khi hắn chủ động truy tìm, thì lại không cảm ứng được nữa. Thần Nam chợt tỉnh ngộ. Cái gì đến cuối cùng cũng đã đến. Hiển nhiên là có 1 siêu cấp cao thủ đang quan sát mình. Theo phán đoán của hắn, quá nửa là người của hắc ám giáo hội.

  Thần Nam nghỉ ngơi đầy đủ tại tiểu trấn rồi mới lên đường. Hắn bí mật quan sát động tĩnh phía sau, nhưng trên đường làng vô cùng an tĩnh. Hắn không hề cảm thấy một chút khí tức nào.

  Đến lúc ra khỏi tiểu trấn khá xa, tiến vào một vùng hoang dã, hắn mới từ từ cảm ứng thấy một cỗ khí tức không tầm thường. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ở phía trước, hướng thẳng đến phía hắn.

  "Ai, có cướp". Tiểu long lầm bầm

  Thần Nam ngưng trọng thần sắc, tiền phương chắc chắn có một đối thủ cường đại đang đợi hắn. Thần Nam từng bước tiến tới, điều chỉnh trạng thái cơ thể, sẵn sàng nghênh chiến.

  Không lâu sau, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mắt hắn. Một thanh niên nam tử mắt đen tóc đen, khí thế hiên ngang đứng tại giữa đường, chăm chú quan sát Thần Nam

  Thần Nam kinh ngạc. Không hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức có cùng nguồn gốc với mình. Chân khí dũng động trên người đối phương không ngờ lại tương đồng với của hắn

  Nam tử trước mặt chắp tay sau lưng, mang lại cho người khác cảm giác nắm cả thiên hạ trong tay, thể hiện một sự tự tin rất lớn.

  Nhưng, không hiểu vì sao, trong lòng Thần Nam trỗi dậy một cảm giác chán ghét. Bằng trực giác của mình, hắn đã cảm thấy được người thanh niên trạc tuổi mình trước mắt là một nhân vật đáng sợ.

  Thần Nam dừng lại, lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt. Thanh niên nam tử chắp tay sau lưng, từng bước tiến lại. Đi quanh Thần Nam vài vòng rồi ung dung kiêu ngạo hỏi: "Ngươi là Thần Nam?"


   
   
   
  nguồn: 4vn.eu, tangthuvien.com, nghich.org, kiemgioi.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  nguyenxuantuong
  05-02-11 22:55:49

  Tôi là một thành viên mới,không rành rẽ về mọi khía cạnh của đời sống của cư dân mạng.Xin hãy tận tình chỉ giáo.Đa tạ!!!

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Z.28 Macao... Trinh Nữ Giang Hồ

  Người Thứ Tám

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646836]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502829]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639957]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471681]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341272]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600893]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690030]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2496892]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300818]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010775]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972348]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549020]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470202]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445929]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204100]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150757]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078878]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062620]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028952]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026558]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959505]
  25.Quỷ Bảo [921865]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907656]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905346]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877085]
  29.Hắc Nho [852220]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843269]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840122]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756104]
  33.Tru Tiên [747835]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745345]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661957]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622482]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592513]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569436]
  39.Hoàn Hảo [557803]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536838]
  41.Tầm Tần Ký [512087]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456434]
  43.Thiên Đường [452719]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450987]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439837]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434060]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427542]
  48.Cậu Chó [417317]
  49.If You Are Here [411882]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408303]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm