hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Kim Dung » Lộc Đỉnh Ký[4639277] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   5.1/7 - 51 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Kim Dung

  Lộc Đỉnh Ký  MỤC LỤC 

  1. Chốn phồn hoa bạo khách lần vào
  2. Nghe tiếng khóc cường địch mắc mưu
  3. Ba hảo hán đại chiến quan binh
  4. Vi Tiểu Bảo dùng mưu khích tướng
  5. Có bản lãnh mới là tay hào kiệt
  6. Đồng Giác quá giang, hỏa tiễn xạ tượng
  7. Trong tửu quán Vi, Mao bị bắt
  8. Uống nhiều thuốc Hải Công hư mắt
  9. Vi Tiểu Bảo lừng danh đánh bạc
  10. Hết đánh bạc lại đánh đô vật
  11. Hải Lão Công mưu đồ đánh cắp Ngự Thư
  12. Vi Tiểu Bảo dò la Hải Lão
  13. Tiểu hào kiệt thám thính thư phòng
  14. Tiểu Huyền Tử bại lộ hành tung
  15. Vua Khang Hy quyết chí trị quyền thần
  16. Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ
  17. Tiểu anh hùng cứu Giá bắt cường thần
  18. Phủ Thiếu Bảo điều tra Kinh Phật
  19. Sách Ngạch Đồ bàn cách chia tiền
  20. Sợ lộ tẩy Vi Tiểu Bảo kinh hồn
  21. Người trên núi Ngũ Đài liên quan đến Thái Hậu
  22. Âm mưu kỳ bí chốn Hoàng Cung
  23. Cuộc đấu kinh hồn giữa kẻ mù người sáng
  24. Vi Tiểu Bảo trổ tài ứng biến
  25. Khang Thân Vương trao tặng thần câu
  26. Trong nhà lao Ngạo Bái vong thân
  27. Thanh Mộc Đường quần hùng tế điện
  28. Hai phe Qua Lý tranh Hương Chủ
  29. Vi Tiểu Bảo chơi Khâm Đại Hán
  30. Vi Tiểu Bảo vào Thiên Địa Hội
  31. Vi Tiểu Bảo nối ngôi Hương chủ
  32. Trần Cận Nam dặn dò kế hoạch
  33. Trong quán Trà Đồng Hội đưa tin
  34. Tiểu Hương Chủ trá hình Hương Chủ
  35. Xót huynh trưởng nhị hiệp khóc ròng
  36. Bất đồng chính kiến, đang bạn ra thù
  37. Hồi Xuân Đường phát sinh đại biến
  38. Tiền Lão Bản bày mưu giấu Quận Chúa
  39. Vi Tiểu Bảo lần mò huyệt đạo
  40. Tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường
  41. Điểm đầu tóc để coi bản lãnh
  42. Tề Nguyên Khải trổ tài thần võ
  43. Bình tây Vương hiệu lệnh nghiêm minh
  44. Trôm kinh rồi bị phỏng tay trên
  45. Vi Tiểu Bảo giằng co Quận Chúa
  46. Trong Hoàng Cung xảy biến lúc canh khuya
  47. Tiểu Công Công giỡn cợt giai nhân
  48. Vi Tiểu Bảo ba phen gặp nạn
  49. Công Công chết vì tham bạc
  50. Hóa cốt miên chưởng đã thương Tiểu Bảo
  51. Tiểu Hoàng đế đoán việc như thần
  52. Chẳng để ai mua chuột lòng người
  53. Quế Công Công song thủ bảo giai nhân
  54. Nghe trẻ ba hoa ông già ngơ ngác
  55. Diệu kế bằng Gia Cát Lượng
  56. Phải chăng hai vợ chồng nỗi cơn ghen
  57. Kế chưa thành lại sinh biến cố
  58. Trăm tội đỗ lên đầu Thái Giám
  59. Người áo xanh thình lình xuất hiện
  60. Thần Trảo giết người không dấu vết
  61. Theo Đức Vua vào Cung Thái Hậu
  62. Giết Liễu Yến mau chân lánh nạn
  63. Cung Từ Ninh xảy cuộc phong ba
  64. Tiểu Công Công thổ lộ chân tình
  65. Vua Khang Hy mở cuộc điều tra
  66. Từ Thiên Xuyên hộ tống hai cô
  67. Bạch điếm bỗng thành ra Hắc điếm
  68. Đào Hồng Anh hé màn bí mật
  69. Pho Kinh Phật có gì bí ẩn
  70. Lửa hờn ghen đốt cháy tâm can
  71. Ngô Lập Thân thóa mạ Nhất Chu
  72. Những chuyện hãi hùng trong quỹ cốc
  73. Trong nhà ma gặp lũ hung tàn
  74. Trong quỷ cốc quần hùng mất tích
  75. Tưởng ma quỷ hóa ra người đẹp
  76. Tam Thiếu Nhưng bản lãnh cao thâm
  77. Song Nhi đã bại bọn Lạt Ma
  78. Lũ hung tàn náo động thiền môn
  79. Chùa Thanh Lương gặp hồi đại nạn
  80. Chủ bộc lo mưu cứu Lão Hoàng Gia
  81. Ai ai cũng vậy hà tất phải đi tu
  82. Dời chùa Linh Cảnh gặp Đầu Đà
  83. Ủy Tôn Giả chiếm đoạt kinh chương
  84. Vì ăn phỉnh mắc mưu kẻ nít
  85. Tiểu cô nương đốc chiến quần hùng
  86. Cùng người đẹp viếng đảo Thần Tiên
  87. Lục Tiên Sinh thử tài Vi Tiểu Bảo
  88. Học khoa Đẩu Văn kêu Trời như bọng
  89. Thần Long Giáo trừng trị nghịch đồ
  90. Tiểu Bạch Long lên làm Bạch Long Sứ
  91. Bạch Long Sứ chấp chưởng Ngũ Long lệnh
  92. Vợ chồng Giáo Chủ truyền võ công
  93. Vi Tiểu Bảo trở về Hoàng cung
  94. Công nương đòi tỷ võ với Hoàng huynh
  95. Bị đòn đau trả hận đánh Công nương
  96. Tiểu thái giám đả thương Công chúa
  97. Dùng Ngũ long lệnh hăm Thái hậu
  98. Quân trướng biến thành sòng bạc lớn
  99. Cờ gian bạc lận gieo mười tịt
  100. Vi Tiểu Bảo phen này bị hố to
  101. Nhà sư mê gái bị đòn đau
  102. Biết mình biết người đánh đâu thắng đấy
  103. Vi Tiểu Bảo học đòi làm trưởng giả
  104. Tiểu sư thúc chỉ điểm trừng quan
  105. Sư trừng quan truyền thụ phép niêm hoa
  106. Đại từ bi điểm hóa người ngang ngược
  107. Vì mỹ nhân rèn luyện võ công
  108. Dương Dật Chi lên tiếng giải vây
  109. Ngắm dương liễu nhớ nàng áo lục
  110. Trong tiểu miếu quân tăng nghị luận
  111. Dùng mưu cao giải cứu lão Hoàng gia
  112. Ngoài hiên viện chúa tôi tâm sự
  113. Thay Lạt Ma bảo vệ phụ hoàng
  114. Bạch y ni thống khóc tiên quân
  115. Ni cô hai đạo lén vào cung
  116. Bạch Y Ni mở cuộc điều tra
  117. Những điều bí ẩn từ từ ló dạng
  118. Mê người đẹp hết lòng hầu hạ
  119. Giết địch nhân cứu nguy sư thái
  120. Trông người không khỏi tủi thân hèn
  121. Tiểu Bảo giải cứu mỹ nhân
  122. Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma
  123. Tiểu Bảo dùng mưu dối Lạt Ma
  124. Hòe thụ bình quần hùng tụ hội
  125. Quần hùng mở đại hội trừ gian
  126. Vi Tiểu Bảo chơi khăm tình địch
  127. Tiểu hoàng đế mở cuộc điều tra
  128. Hạ tình địch mấy phen thi kế
  129. Trong từ đường cử hành hôn lễ
  130. Lũ man mọi đột kích quần hùng
  131. Đôi bạn lòng buồn bã chia tay
  132. Giả thái hậu bại lộ hành tung
  133. Trịnh công tử kết án trần gia
  134. Quan tài còn đó người đâu mất
  135. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả
  136. Cuộc tứ hôn đưa đến Vân Nam
  137. Tứ hôn sư mắc mưu công chúa
  138. Tiểu thái giám thành giả phò mã
  139. Vì kết bạn Dật Chi bị thảm hình
  140. Bốn phe câu kết chia thiên hạ.
  141. Vi Tiểu Bảo dò la động tĩnh
  142. Vào Vương phủ đánh tráo kinh thư
  143. Diệu toán còn hơn Gia Cát Lượng
  144. Công chúa diễn kịch rất thần tình
  145. A Kha hành thích Ngô Tam Quế
  146. Mộc Kiếm Bình gieo vạ tổng binh
  147. A Kha chẳng biết đi đâu mất
  148. Viên Viên xuất thân ở chốn phong trần
  149. Sờ mũi làm cho người phát sợ
  150. Hào kiệt khôn qua ải má hồng
  151. Ngô Tam Quế thất cơ đành chịu lún
  152. Ngự tiền thị vệ bị hành hung
  153. Lão hương nông bản lãnh kinh người
  154. Trong sòng bạc chạm trán cừu nhân
  155. Cao Tôn Giả phát chiêu kì quái
  156. Bách thắng đao vương Hồ Dật Chi
  157. Có lý đâu đường đột giai nhân
  158. Ngô Lục Kỳ hát khúc trầm giang
  159. Song Nhi xuất hiện giữa phong ba
  160. Thần hành bách biến có một không hai
  161. Vi Tiểu Bảo tâu trình sứ mạng
  162. Núi Lộc Đỉnh bên dòng sông Hắc
  163. Để phụ nhân xen vào quốc sự
  164. Tiểu Hoàng đế mưu lược cao thâm
  165. Cao tôn giả chết đi sống lại
  166. Vi đô thống mở cuộc điều tra
  167. Vì hiếu sắc sa vào cạm bẫy
  168. Dở thói nịnh thần khoe bài trung nghĩa
  169. Song Nhi giải cứu Vi đô thống
  170. Núi Lộc Đỉnh cường nhân chiếm đóng
  171. Những diễn biến cực kỳ đột nhột
  172. Theo Tô Phi Á sang nước La Sát
  173. Vi Tiểu Bảo bày mưu thoán Đế
  174. Vương công La Sát cũng hai bè
  175. Tam phiên dâng biểu thử lòng vua
  176. Miệng nói huyênh hoang khéo đặt bày
  177. Dựng miếu tuyên dương trung liệt sĩ
  178. Triệu Lương Đống bày binh bố trận
  179. Ngựa tốt vụng nuôi thành ngựa xấu
  180. Lại dẫn tình nhân vào Tẩm Điện
  181. Thấy ngựa chết kẻ mừng người tủi
  182. Giết Tư Đồ lại gặp quan binh
  183. Phái Vương ốc gia nhập thiên địa hội
  184. Ngô Chí Vinh nịnh hót lầm đường
  185. Tiểu Bảo trùng hồi viện Lệ Xuân
  186. Mẹ ngủ say con dấu xiên y
  187. Trên đời được mấy anh hùng chặt taỷ
  188. Bịa chuyện hoang đường mong thoát chết
  189. Trong kỷ viện cùng nhau kết nghĩa
  190. Tam tiếu nhân duyên cửu mỹ hồ
  191. Thiên hạ đại loạn, quần thư hỗn chiến
  192. Mục võ quân thượng, đại nghịch bất đạo
  193. Muốn làm nên sự nghiệp oai hùng
  194. Di hoa tiếp mộc, nhất tiễn song điêu
  195. Vi khâm sai từ biệt mẫu thân
  196. Người mang bệnh hoạn đó là aỉ
  197. Chơi địch nhân nhiều trò quái dị
  198. Thấy thư giả cũng tin là thật
  199. Trước linh sàng đại nhân đền tội
  200. Tìm địch nhân theo dõi hành tung
  201. Quả xứng danh hào kiệt đương thời
  202. Quy Tân Thụ múa kiếm cắt bào
  203. Lộ cơ mưu tìm lời gạt gẫm
  204. Tiểu Hoàng đế chặt đầu phò mã
  205. Đọc bản tâu Long Nhan hớn hở
  206. Ba thích khách giết lầm gian tặc
  207. Có bao giờ thầy lại giết trò?
  208. Hỏa siêu đấu trường để dấu đưa tin
  209. Cùng công chúa trốn khỏi hoàng cung
  210. Lại dụng kế rùa đen thoát xác
  211. Những bạn hữu đều người nghĩa khí
  212. Bọn thiếu niên khẩu thị tâm phi
  213. Bọn thuộc hạ quần công giáo chủ
  214. Trên đảo thần long nhiều loài ác quỷ
  215. Ngoài khơi thuyền lớn đuổi thuyền con
  216. Kẻ vong ân ám hại Trần Công
  217. Muốn giết người ngây ngô giả điếc
  218. Vung khoái đao tàn sát sáu mạng người
  219. Tìm đường nhớ tới chuyện dương châu
  220. Tìm đường nhớ tới chuyện dương châu
  221. Nghe hô hoán Tiểu Bảo kinh hồn
  222. Thông Cật Đảo Quần Hào Đại Đổ
  223. Hoạt Quốc Bảo Đi Đâu Mất Biến
  224. Mắng Thi Lang là đứa Hán gian
  225. Đánh người ngoại quốc
  226. Muốn đến Đài Loan hạ thuyết từ
  227. Đổi thông cật đảo thành điếu ngư đảo
  228. Cuộc đông tiến của quân la sát
  229. Tưởng hồn ma hóa ra người sống
  230. Thống lãnh ba quân làm đại soái
  231. Tướng la sát xua quân tiến đánh
  232. Bạc thua cãi cối phải ăn đòn
  233. Vi Tiểu Bảo niệu xạ Lộc Đỉnh Sơn
  234. Hạ thành không mất một tên quân
  235. Nịnh không phải đường bị quở trách
  236. Trai la sát toàn là đồ bỏ
  237. Lần đầu tiên nếm món Trung Hoa
  238. Cuộc đàm phán phân chia cương giới
  239. Triều đình đại kế chủ hòa bình
  240. Phân cương giới Trung Hoa thắng lợi
  241. Mao thập bát công khai thóa mạ
  242. Phùng Tích Phạm hăm dâng cáo trạng
  243. Giận lão phùng lo mưu tẩy oán
  244. Những âm mưu đánh tráo phạm nhân
  245. Nghe vua phán tiểu bảo kinh hồn
  246. Đấng anh quân hiểu rõ gian mưu
  247. Dựng cờ khởi nghĩa làm hoàng đế
  248. Xuống giang nam ẩn tích mai danh

   

  Hồi 122

  Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma

  Vi Tiểu Bảo sực nhớ tới một việc, gã vội vàng chui ra khỏi đống rơm, chạy thẳng lên xe. Gã rút dao truỷ thủ đâm chết Hồ Ba Âm. Gã chợt động tâm cơ chặt lấy bàn tay mặt hắn rồi đâm một dao vào mông con lừa.

  Con lừa đau quá kéo xe chạy như điên.

  Vi Tiểu Bảo bỗng nghe tiếng vó ngựa đuổi mỗi lúc một gần, lại lật đật chui vào đống rơm. Gã xỏ đao truỷ thủ vào trong giày, tay mặt cầm bàn tay của Hồ Ba Âm nghĩ cách hăm doa. A Kha.

  Tay gã bỗng đụng phải một cái bím tóc, gã biết ngay là Trịnh Khắc Sảng.

  Gã lại vươn tay sờ ra xa hơn. Lần này thì gã đụng phải một tấm lưng thon mềm mại, biết đó là A Kha thì trong lòng mừng rỡ khôn xiết.

  Gã bóp mạnh một cái, đồng thời lớn tiếng hỏi:

  - Trịnh công tử! Sao công tử lại sờ vào đít tại hạ?

  Trịnh Khắc Sảng đáp:

  - Ta có làm gì đâu?

  Vi Tiểu Bảo hỏi:

  - Trời ơi! Công tử lại tưởng tại hạ là A Kha cô nương nên động thủ động cước mò mẫm, làm điều vô lễ phải không?

  Trịnh Khắc Sảng tức mình thoá mạ:

  - Ngươi đừng nói càn.

  Vi Tiểu Bảo lại đưa tay trái vào ngực A Kha bóp mạnh một cái rồi rụt tay về ngay, miệng la hoảng:

  - Trời ơi, Trịnh công tử! Công tử làm trò gì thế này?

  Tiếp theo gã cầm bàn tay của Hồ Ba Âm đưa lên mặt A Kha sờ lui sờ tới, sờ cả lên đầu lên cổ cô nữa.

  Lần trước gã sờ lưng sờ ngực A Kha, đồng thời miệng không ngớt la lối.

  A Kha tưởng là Trịnh Khắc Sảng thừa cơ lúc chui rúc vào trong đống rơm mà cử động vô lễ. Cô vừa bẽn lẽn vừa nóng nảy. Sau cô lại thấy một bàn tay to tướng, lạnh toát sờ lên mặt lên cổ mình thì nghĩ ngay tới bàn tay Vi Tiểu Bảo quyết không lớn đến thế, đúng là Trịnh công tử không còn nghi ngờ gì nữa, cô toan lớn tiếng cự nự, nhưng lại sợ sư phụ và Vi Tiểu Bảo nghe thấy thì thật là khiếm nhã. Cô đành quay đầu đi để né tránh.

  Bàn tay to lớn nọ sờ xuống tới trước ngực A Kha, cô nghĩ bụng:

  - Té ra Trịnh công tử lại là quân vô lại đến thế.

  Cô tức giận không nhịn được nữa, xoay mặt mình qua mé hữu.

  Vi Tiểu Bảo liền xoay tay trái tát vào mặt Trịnh Khắc Sảng thật mạnh, nghe đánh bốp một tiếng. Đoạn gã la lên:

  - A Kha cô nương! Cô đánh Trịnh công tử như thế là đáng lắm! Y bất quá là phường hiếu sắc đốn mạt... trời ơi... Trịnh công tử, công tử lại sờ tại hạ rồi.

  Bá ngọ con ong bé cái lầm! Trịnh Khắc Sảng cũng cho cái bạt tai vừa rồi là do A Kha đánh mình, gã tức giận nói:

  - Ta có làm gì đâu! A Kha lẩm bẩm:

  - Bàn tay này lớn lắm, quyết không phải là bàn tay của tên ác nhân kia.

  Vi Tiểu Bảo lại cầm bàn tay Hồ Ba Âm sờ vào gáy A Kha. Đột nhiên tiếng vó ngựa dồn dập đã chạy tới gần.

  Nguyên Tang Kết thấy bọn Bạch Y ni ra khỏi điếm rồi, những muốn rượt theo, nhưng toàn thân bất lực.

  Hắn nội công thâm hậu, uống rượu pha thuốc mê vào rồi cũng không xỉu đi. Hắn rít mạnh hai hơi chân khí thấy không có gì trở ngại, chỉ có đầu váng mắt hoa, liền hiểu ngay nội vụ, lớn tiếng hô:

  - Lấy nước lạnh mau, lấy nước lạnh mau! Tiểu nhị bưng một bát nước lạnh ra. Tang Kết bảo gã:

  - Đổ nước lạnh lên đầu ta! Tiểu nhị khi nào dám làm vậy. Gã ngần ngừ đứng yên không nhúc nhích.

  Tang Kết cho là thuốc mê này do người trong phạn điếm động thủ, hắn không giơ hai tay lên được, liền hít mạnh một hơi chân khí, đụng đầu vào cánh tay tiểu nhị. Bát nước lạnh đổ hết vào đầu hắn.

  Tang Kết tỉnh táo lại một chút, lại lớn tiếng giục:

  - Lấy nước lạnh, lấy nước lạnh! Càng nhiều càng hay... Lẹ lên! Lẹ lên! Tiểu nhị lại chạy vào lấy hai bát nước nữa đem ra.

  Tang Kết đổ hết nước lên đầu mình, hắn sai tiểu nhị xách một thùng nước lớn để ra cứu tỉnh đồng bọn.

  Tên Lạt Ma mập ú không sao tỉnh lại được. Tang Kết nhìn thấy sau lưng hắn có vết máu, nguyên hắn đã chết rồi.

  Sáu tên Lạt Ma vội vàng không kịp phóng hoa? đốt nhà, hấp tấp nhảy lên ngựa rượt theo, vừa rượt vừa hô hoán om xòm.

  Nhắc lại A Kha thấy bàn tay to sờ vào gáy, không nhịn được nữa la lên:

  - Không được! Đồ mặt dày! Vi Tiểu Bảo lại xoay tay tát một cái.

  Trịnh Khắc Sảng chui ở đống rơm chẳng nhìn thấy gì, không né tránh được lại bị một cái bạt tai, gã la lên:

  - Không phải tại hạ! Tiếng la của gã làm mọi người bại lộ hành tung.

  Tang Kết nghe tiếng liền hô lớn:

  - Bọn chúng đây rồi! Một tên Lạt Ma nhảy xuống ngựa chạy đến bên đống rơm. Hắn thấy một bàn chân của Trịnh Khắc Sảng thò ra ngoài, liền túm lấy kéo gã ra khỏi đống rơm.

  Tên Lạt Ma này sợ Trịnh Khắc Sảng phản kích, tiện tay tung mạnh một cái, hất gã ra xa mấy trượng rồi rớt xuống.

  Tên Lạt Ma kia lại thò tay vào đống rơm sờ mó.

  Vi Tiểu Bảo ngồi thu mình trong góc. Gã thấy một bànt ay to tướng đưa vào chụp loạn lên. Trong lúc cấp bách, gã nhét bàn tay của Hồ Ba Âm vào trong tay Lạt Ma.

  Lạt Ma sờ thấy một bàn tay liền nắm lấy giật mạnh một cái. Hắn chắc mẩm sẽ lôi ra được một người nữa. Không ngờ hắn thấy hẫng một cái, rồi té ngồi xuống đất.

  Lạt Ma coi lại chỉ thấy một bàn tay của người chết, khí huyết trong người trồi ngược lên rất khó chịu. Vì lúc hắn phát huy kình lực để kéo người đã dụng lực quá mạnh.

  Trịnh Khắc Sảng nặng tới một trăm ba mươi cân. Tên Lạt Ma kia tưởng rằng người thứ hai này tất có một trọng lượng tương đương. Hắn đã dùng sức mạnh đủ để kéo một khối lượng hơn hai trăm cân mới lôi được Trịnh công tử ra.

  Huống chi lần này hắn không nắm được gót chân đối phương mà chỉ chụp được một bàn tay. Hắn sợ bị đối phương kéo mình vào trong đống rơm, nên phải vận động một luồng đại lực cương mãnh phi thường.

  Ngờ đâu luồng đại lực này chỉ lôi ra một bàn tay nặng chừng mấy lạng, thành ra toàn lực trở về khiến hắn chẳng khác gì bị một luồng chưởng lực nặng tới hai trăm cân phản kích.

  Vi Tiểu Bảo ngồi co ro trong đống rơm ngó thấy cảnh tượng này mừng rỡ vô cùng. Gã chụp lấy một túm rơm liệng vào mặt Lạt Ma.

  Tên Lạt Ma kia đưa tay hất túm rơm đi. Đột nhiên hắn thấy trước ngực đau nhói lên. Hắn giãy đành đạch mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích.

  Nguyên Vi Tiểu Bảo nhân lúc luồng mục quang của Lạt Ma bị nắm rơm che khuất, gã nhảy xổ lại cầm truỷ thủ đâm vào trái tim hắn.

  Vi Tiểu Bảo vừa rút dao truỷ thủ ra lại thấy mấy người ở xung quanh mình lớn tiếng quát tháo bằng Tạng ngữ. Gã ngấm ngầm than trời, cầm chắc phen này hết đường trốn tránh.

  Gã từ từ đứng lên, dấu truỷ thủ vào trong thay áo rồi ngoảnh đầu nhìn quanh thì thấy Tang Kết và bốn tên Lạt Ma đã xuống ruộng cả rồi, đang đứng cách đống rơm chừng ba trượng.

  Nguyên xác chết của Lạt Ma bị rơm che khuất, chúng không hiểu tên đồng bạn đó chết trong trường hợp nào.

  Tang Kết lại cho là Bạch Y ni đã thi triển môn thần công bí mật gì để hạ sát tên Lạt Ma kia, nên hắn cùng đồng bạn đứng cách xa xa không dám tới gần.

  Lại nghe Tang Kết lớn tiếng hô:

  - Tiểu ni cô! Mụ liên tiếp hạ sát tám tên sư đệ của ta, gây nên mối thù sâu tựa bể. Thế mà mụ còn ẩn nấp trong đống rơm, không dám chường mặt ra thì sao phải là anh hùng hào kiệt?

  Thực ra Bạch Y ni lớn tuổi hơn Tang Kết nhiều. Vì bà nội công thâm hậu nên nét mặt vẫn trẻ măng, coi bề ngoài chỉ bằng người ba chục tuổi.

  Tiếng hô hoán của Tang Kết rất khủng khiếp, khiến cho Vi Tiểu Bảo ù tai hoa mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu.

  Gã tự hỏi:

  - Hắn dùng yêu pháp gì mà lực lượng mạnh đến thế? Sao hắn lại bảo bọn ta giết tám tên sư đệ?

  Sau gã nhẩm tính lại thì quả nhiên đúng tám tên Lạt Ma bị uổng mạng.

  Trong tám tên này thì Bạch Y ni chỉ hạ có một.

  Tang Kết nói mấy câu sau cùng rồi lùi lại hai bước. Hiển nhiên trong lòng hắn có ý khiếp sợ.

  Vi Tiểu Bảo không nhịn được, dõng dạc nói:

  - Bản lãnh của gia sư đã đến trình độ xuấ thần nhập hoá, khắp thiên hạ không ai bì kịp, nhưng lão nhân gia là người tu hành, hoài bão tấm lòng từ bi bác ái, lại giàu đức hiếu sinh, không muốn giết người nữa. Lão nhân gia đã tha mạng cho năm vị, vậy các vị nên lánh đi cho mau.

  Tang Kết đáp:

  - Đâu có chuyện dễ dàng thế được? Tiểu ni cô! Mụ biết điều thì nên đưa pho Tứ thập nhị chương kinh ra, phật gia sẽ mở lòng từ bi buông tha cho các ngươi đi. Nếu không chịu thì dù các ngươi có chạy đến chân trời góc biển, phật gia cũng nhất quyết tìm cho bằng được chứ chẳng chịu bỏ qua.

  Vi Tiểu Bảo hỏi:

  - Các vị đòi pho Tứ thập nhị chương kinh nào? Kinh sách này khắp các chùa chiền đâu đâu cũng có, há phải là vật hi hữu trên đời?

  Tang Kết đáp:

  - Bọn ta chỉ cần lấy pho kinh sách ở trong mình tiểu ni cô mà thôi.

  Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi trỏ vào Trịnh Khắc Sảng nói:

  - Pho kinh sách đó gia sư đã đưa cho y. Các vị hỏi y mà lấy là xong.

  Hiện giờ Trịnh Khắc Sảng đã lồm cồm bò dậy. Gã đứng chưa vững thì một tên Lạt Ma nhảy xổ đến nắm lấy hai tay gã.

  Một tên Lạt Ma khác xé áo gã roạc roạc luôn mấy tiếng. Cả áo trong lẫn áo ngoài Trịnh Khắc Sảng đều bị rách hết, vàng bạc châu báu ở trong túi hắn rớt cả xuống đất, nhưng chẳng thấy kinh sách đâu.

  Vi Tiểu Bảo la lên:

  - Trịnh công tử! Pho kinh sách kia công tử dấu ở đâu thì nên nói cho họ biết là xong, cái đó có gì quý báu đâu, công tử giữ làm gì cho rắc rối?

  Trịnh Khắc Sảng tức giận đến cực điểm, lớn tiếng quát:

  - Ta chẳng có kinh sách gì hết...

  Một tên Lạt Ma vung tay phóng chưởng đánh vào mặt gã khiến gã cơ hồ ngất xỉu.

  Lạt Ma quát hỏi:

  - Ngươi có nói hay không thì bảo?

  Tên Lạt Ma kia không thấy Trịnh Khắc Sảng trả lời liền vung tay lên tát gã một cái nữa thật mạnh.

  Vi Tiểu Bảo thấy hai bên má Trịnh Khắc Sảng đều sưng vù ra chiều đau đớn đến cực điểm thì trong lòng khoan khoái vô cùng, lại la lên:

  - Trịnh công tử! Công tử đưa mấy vị phật gia này đi lấy sách thôi! Tại hạ thấy công tử đã khoét lỗ dưới đất ở trong góc khách điếm, phải chăng để cất đấu pho kinh sách kia.

  Tang Kết cả mừng nói:

  - Phải rồi! Trẻ con bao giờ cũng nói thật. Các vị sư đệ áp giải tên này về khách điếm để lấy sách đi.

  Tên Lạt Ma kia đáp:

  - Dạ! Xin tuân lệnh đại sư ca.

  Hắn lại đánh Trịnh Khắc Sảng một bạt tai nữa.

  A Kha đến lúc này không thể nhịn được, chui ra ngoài đống rơm la lên:

  - Thằng lỏi đó chuyên môn nói dối. Các vị đừng tin lời gã. Trịnh công tử đây từ hồi nào tới giờ chưa từng thấy pho kinh sách đó.

  Vi Tiểu Bảo quay lại khẽ bảo A Kha:

  - Tại hạ vì muốn cứu sư thái và cô nương nên mới để Trịnh công tử dẫn dụ bọn họ trở về khách điếm.

  A Kha đáp:

  - Ta không thèm nhờ ngươi giải cứu. Ngươi vu oan giá hoa. cho Trịnh công tử là muốn y phải chết uổng mạng.

  Vi Tiểu Bảo nói:

  - Tính mạng của sư thái và cô nương so với tính mạng của Trịnh công tử còn quan hệ gấp muôn ngàn lần.

  Tang Kết ngó tên Lạt Ma giữ Trịnh Khắc Sảng la lên:

  - Sư đệ đừng đánh chết gã.

  Rồi hắn ngoảnh đầu lại hô:

  - Tiểu ni cô! Mụ ra đây để cùng hai đứa nhỏ theo bọn ta đi lấy kinh sách.

  A Kha rất tức giận Vi Tiểu Bảo. Cô hằn học nói:

  - Chính ngươi cũng sợ chết, còn nói gì đến chuyện cứu sư phụ. Ngươi có giỏi thì chiến đấu với bọn Lạt Ma đi.

  Vi Tiểu Bảo cảm thấy bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục. Gã tự nhủ:

  - Thị đã coi mình không vào đâu thì mình có bị những tên ác Lạt Ma này đánh chết cũng chẳng có chi đáng kể nữa.

  Gã liền nói:

  - Đánh thì đánh chứ sợ gì? Tại hạ dù chết cũng không đáng tiếc, nhưng không cứu được cô nương và sư thái làm cho tại hạ ân hận suốt đời. Tại hạ chết về tay chúng chẳng nói làm chi, nhưng nếu thắng họ thì sao.

  A Kha bĩu môi đáp:

  - Hừ! Ngươi có đi đầu thai mấy kiếp sau cũng không thắng được đâu. Ngươi chỉ thắng được một tên Lạt Ma là ta suốt đời khâm phục ngươi.

  Vi Tiểu Bảo nói:

  - Khâm phục hay không cũng chẳng làm gì, nếu tại hạ thắng một tên Lạt Ma thì cô nương chịu lấy tại hạ làm chồng chứ?

  A Kha tức giận đáp:

  - Ngươi đừng nói nhăng nói càn. Đã làm tiểu hoà thượng, lại làm tiểu thái giám thì làm sao... làm sao...

  Vi Tiểu Bảo ngắt lời:

  - Làm tiểu hoà thượng rồi hoàn tục thì đã sao? Trước làm tiểu thái giám rồi sau không làm nữa cũng chẳng chết ai. Nói lui nói tới chẳng qua là tại hạ phải lấy cho bằng được cô nương mới nghe.

  A Kha tức quá vội la lên:

  - Sư phụ! Sư phụ nghe đó. Trong lúc này mà gã còn thốt ra những lời thô tục khó nghe.

  Bạch Y ni thở dài nghĩ bụng:

  - Đúng là "rồng hãm ao tù tôm giỡn mặt, cọp xuống bình nguyên bị chó nhờn!". Đến lúc tình thế nguy cấp, ta chỉ còn đường tự chấn động cho đứt kinh mạch mà chết để khỏi bị bọn Lạt Ma làm nhục.

  Bà khẽ gọi:

  - Tiểu Bảo! Ngươi đưa tay vào trong này.

  Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi thò tay trái vào trong đống rơm. Gã thấy Bạch Y ni đặt vào tay mình một gói giấy nhỏ, lại nghe bà nói:

  - Đây là những mảnh địa đồ dấu trong kinh sách, ngươi giữ lấy rồi tự ý trốn đi, đừng nghĩ gì đến ta nữa. Sau này nếu ngươi tìm được cả bảy pho kinh sách thì hy vọng khôi phục giang sơn nhà Đại Hán có cơ thành tựu. Việc đó quan trọng hơn mạng sống của cá nhân ta nhiều.

  Vi Tiểu Bảo thấy Bạch Y ni coi trọng mình như vậy, không giao vật khẩn yếu cho đồ đệ mà lại giao cho gã, khiến gã phấn khởi tinh thần.

  Trong lúc khẩn trương gã nghĩ ra một quyết định, không cần suy nghĩ gì nữa liền lớn tiếng:

  - Sư phụ ta là một cao nhân đương thời không thèm động thủ với các ngươi. Các ngươi hãy phái một tên vào đây tỉ thí với ta. Nếu tên đó thắng thì sư tỷ ta mới ra tay. Chà chà! Ta thấy các ngươi không dám cho người ra đơn đả độc đấu với ta. Các ngươi biết điều thì cúp đuôi chạy đi cho rồi.

  Gã vừa nói vừa chuồn gói giấy vào trong bọc.

  Năm tên Lạt Ma đều nổi lên tràng cười rộ. Bọn chúng có sợ là sợ Bạch Y ni, còn thằng trẻ nít này thì chẳng coi vào đâu.

  Một tên Lạt Ma vừa cười vừa đáp:

  - Ta chỉ đánh một quyền là ngươi phải lăn lộn bảy tám vòng rồi té đái vãi phân.

  Vi Tiểu Bảo tiến ra một bước, dõng dạc hô:

  - Hay lắm! Ngươi hãy cùng ta tỷ đấu.

  Gã quay lại nói với A Kha:

  - Tại hạ đánh thắng hắn là cô nương sẽ thành ái thê của tại hạ đó. Cô nhớ kỹ lấy đừng chối cãi.

  A Kha chối bai bải:

  - Không được, không được. Chẳng khi nào ngươi lại thủ thắng.

  Vi Tiểu Bảo nói:

  - Một người liều mạng, muôn người khôn địch. Nay tại hạ muốn lấy người làm vợ nên phải liều mạng.

  Tên Lạt Ma kia tiến ra mấy bước cười hỏi:

  - Ngươi dám tỷ đấu với ta thật chăng?

  Vi Tiểu Bảo đáp:

  - Không thật thì còn giả sao được? Cuộc đấu này lấy một chọi một giữa ta và ngươi. Sư phụ ta quyết không ra tay viện trợ. Còn bốn tên sư huynh sư đệ của ngươi liệu có khỏi xông vào đánh hôi không?

  Tang Kết cười ha hả nói:

  - Dĩ nhiên bọn ta không trợ thủ cho y.

  Vi Tiểu Bảo lại hỏi:

  - Giả tỷ ta vung một quyền đấm chết hắn, các ngươi có ỷ đông người xông vào để thủ thắng không? Ta cần phải hỏi trước:

  trường hợp mà các ngươi xúm lại đánh hôi thì một mình ta không địch nổi đâu. Khi đó sư phụ và sư tỷ của ta dĩ nhiên phải ra tay.

  Tang Kết trong lòng vẫn úy kỵ Bạch Y ni động thủ. Hắn nghĩ tới mấy sư đệ đều uổng mạng một cách mờ ám, chẳng hiểu Bạch Y ni đã sử dụng môn võ công gì. Hắn tự nhủ:

  - Để một tên sư đệ đấu với thằng lỏi kia, mình ở ngoài coi cho biết võ công gia số của ni cô là một điều rất bổ ích.

  Hắn nghĩ vậy liền đáp:

  - Hai người lấy một chọi một, sống chết đều do thiên mệnh. Cả hai bên không ai được ra trợ thủ.

  Vi Tiểu Bảo nói:

  - Kẻ nào ra giúp sức là con rùa cái, là quân khốn kiếp.

  Tang Kết đáp:

  - Phải rồi! Kẻ nào ra giúp sức là con rùa cái, là quân khốn kiếp.

  Tang Kết bản lãnh đã cao cường, tâm tư lại càng thông tuệ. Hắn thấy bên đối phương ngoài Vi Tiểu Bảo còn Bạch Y ni và A Kha đều là nữ nhân nên cũng nói theo:

  •Kẻ nào ra giúp sức là con rùa cái, là quân khốn kiếp• để hai người này khỏi viện thủ cho gã.

  Vi Tiểu Bảo lại cười nói:

  - Hay lắm! Đại Lạt Ma quả là người tinh minh, thẳng thắn, tại hạ rất lấy làm bội phục.

  Tang Kết nói:

  - Ngươi hãy tiến ra thêm mấy bước nữa.

  Hắn sợ Vi Tiểu Bảo đứng gần đống rơm, Bạch Y ni có thể đưa tay ra đặt lên lưng gã để ngấm ngầm truyền công lực viện trợ thì sư đệ hắn không chịu nổi.

  Vi Tiểu Bảo hiểu ý liền đáp:

  - Bọn người Hán bên tại hạ bao giờ cũng hành động quang minh lỗi lạc, thắng phải cho vẻ vang, bại cũng giữ gìn tư cách, chẳng khi nào làm điều ám muội.

  Bạch Y ni khẽ dặn gã:

  - Tiểu Bảo! Ngươi không thắng được họ đâu. Cứ giả vờ tỷ võ rồi lên ngựa dông tuốt là hơn.

  Vi Tiểu Bảo đáp:

  - Dạ! Tiểu tử hiểu rồi! Gã tiến thêm về phía trước ba bước, đứng cách đống rơm chừng hơn một trượng. Bây giờ Bạch Y ni có muốn trợ lực cho gã cũng không với tới được.

  Tên Lạt Ma kia tiến lên mấy bước, đứng đối diện với Vi Tiểu Bảo, cười hỏi:

  - Ngươi muốn tỷ đấu bằng cách nào?

  Vi Tiểu Bảo đáp:

  - Cái đó còn tùy ở nơi Lạt Ma, còn với tại hạ thì văn tỷ cũng được mà võ tỷ cũng được.

  Lạt Ma cười lên hô hố hỏi:

  - Văn tỷ là làm sao? Võ tỷ thì thế nào?

  Vi Tiểu Bảo đáp:

  - Văn tỷ là đại Lạt Ma đánh tại hạ một quyền rồi tại hạ đánh trả một quyền. Hai bên cứ ăn miếng trả miếng như vậy kỳ cho đến khi một người té xuống thì thôi.

  Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

  - Khi đại Lạt Ma đánh tại hạ hay ngược lại, chúng ta phải đứng yên chịu đòn, không ai được né tránh mà cũng không được vung tay đỡ gạt. Nói tóm lại chỉ có thể vận nội công để chịu đựng thoi quyền của đối phương.

  Lạt Ma hỏi:

  - Được lắm! Còn võ tỷthì sao?

  Vi Tiểu Bảo đáp:

  - Võ tỷ càng dễ hơn, tùy tiện đánh bằng khí giới hay bằng quyền cước, đối phương mặc sức né tránh, đỡ gặt hay chạy nhảy thả cửa không cấm kỵ điều gì.

  Tang Kết bụng bảo dạ:

  - Xem chừng thẳng lỏi này thân pháp linh diệu nhẹ nhàng. Nếu để gã chạy nhảy, e rằng sư đệ ta không hạ được gã ngay. Chắc gã còn nhiều quỷ kế, tỷ như chạy đến bên đống rơm, dẫn dụ cho sư đệ rượt theo rồi Bạch Y ni thừa cơ ám toán. Như vậy thì tỷ văn vẫn có lợi cho bên mình hơn. Vì nắm tay nhỏ xíu của gã có đánh sư đệ ta đến mười quyền cũng chỉ như gãi ngứa cho y.

  Hắn liền dùng Tạng ngữ dặn sư đệ:

  - Sư đệ bảo gã tỷ văn và đừng đánh chết hoặc đả thương gã. Cuộc tỷ đấu lâu chừng nào hay chừng nấy, vì mục đích của ta là muốn coi cho biết rõ gia số cùng võ công của mụ ni cô kia.

  Vi Tiểu Bảo nghe Tang Kết nói Tạng ngữ liền hỏi:

  - Lệnh sư huynh sợ đánh tại hạ không nổi nên bảo đại Lạt Ma đầu hàng cho êm chuyện phải không?

  Lạt Ma cười ha hả đáp:

  - Tên tiểu quỷ kia! Đừng nói nhăng nói càn. Sư ca ta nhân đức, dặn ta đừng phóng quyền đánh chết ngươi tội nghiệp. Ngươi còn là đứa con nít dĩ nhiên công phu về khí giới cũng như về quyền cước còn non nớt, ta không muốn chiếm phần tiện nghi. Vậy chúng ta tỷ văn quách.

  Vi Tiểu Bảo nói:

  - Giỏi lắm! Gã đứng phưỡn bụng, hai tay chống nạnh vừa cười vừa nói tiếp:

  - Đại Lạt Ma phóng quyền đánh tại hạ trước đi. Nếu tại hạ né tránh hay đỡ gạt thì không phải là anh hùng hảo hán.

  Tên Lạt Ma kia cười đáp:

  - Ngươi còn là đứa con nít, dĩ nhiên ta để ngươi đánh trước.

  Hắn nói rồi bắt chước Vi Tiểu Bảo cũng chắp hai tay để sau lưng, cũng phưỡn ngực ra.

  Hắn cao hơn Vi Tiểu Bảo một cái đầu, đứng cười hề hề như người làm trò chơi với trẻ nít.

  Vi Tiểu Bảo giơ quyền bên trái ra chỉ đến bụng dưới hắn.

  Năm tên Lạt Ma thấy nắm tay gã quá nhỏ bé đều nổi lên tràng cười hô hố.

  Vi Tiểu Bảo hô:

  - Coi chừng! Tại hạ xuất quyền đây! Tên Lạt Ma kia dù sao cũng không dám khinh địch thái quá vì sợ gã được dị nhân truyền thụ võ công, hoặc giả nội lực có chỗ độc đáo. Hắn liền vận nội lực lên bụng để đón đỡ.

  Vi Tiểu Bảo lấy tay áo phủ lên đầu thoi quyền bên hữu, đột nhiên đánh tới. Bọn Tang Kết thấy thoi quyền của gã chẳng có chút khí lực nào đều cười rộ.

  Tiếng cười chưa dứt bỗng thấy tên Lạt Ma kia lảo đảo người đi.

  Vi Tiểu Bảo nói:

  - Bây giờ đến lượt đại Lạt Ma trả miếng.

  Không ngờ Lạt Ma đột nhiên té xuống, nằm phục dưới đất không nhúc nhích.

  Bọn Tang Kết giật mình kinh hãi vội chạy lại coi.

  Vi Tiểu Bảo đứng lùi về phía đống rơm la lên:

  - Đứng lại! Kẻ nào xông tới là con rùa, là quân khốn kiếp.

  Bốn tên Lạt Ma lập tức dừng bước. Chúng thấy đồng bọn vẫn nằm yên, nếu không phải hắn bị trọng thương thì là đã chết rồi.

  Cả bốn người kinh hãi quá đều há hốc miệng ra không thốt nên lời.

  Vi Tiểu Bảo giơ song quyền lên cao trên đỉnh đầu lớn tiếng nói:

  - Gia sư đã truyền cho tại hạ môn võ công này gọi là Cách sơn đả ngưu thần quyền. Đến con trâu mộng trúng phải thoi quyền này cũng chết huống chi là một tên tiểu Lạt Ma. Kẻ nào không phục thì ra đây tỉ thí cho biết mùi.

  Gã quay lại khẽ hỏi:

  - A Kha hiền thê ơi! Bây giờ nàng còn từ chối được nữa không?


   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   
  gopostalmail
  gopostalmail
  02-13-16 22:42:15

  Lộc Ðỉnh Ký #220

  Việc đời thay đổi.
  Hoa nở có mùa, trăng thường tròn khuyết.
  Thế sự không chiều theo ý người mãi mãi. Hôm sau mặt trời lên cao ba ngũ, tám người mới tỉnh giấc.
  Vi Tiểu Bảo dẫn quần nữ ra chôn táng thi thể của Trần Cận Nam. Gã trông nấm đất vàng vùi thây sư phụ, trong lòng đau xót không nhịn được lại khóc rống lên.
  Quần nữ đều quỳ xuống trước phần mộ xì sụp hành lễ.
  Công Chúa trong lòng không muốn hạ bái, nghĩ thầm: "Ta đường đường một vị Công Chúa nhà Ðại Thanh, sao lại quỳ lạy một tên phản tặc?"
  Nhưng, trải qua bao ngày ở với Vi Tiểu Bảo, nàng đa õhiểu rõ tuy mình là hạng cành vàng lá ngọc, nhưng trong con mắt gã lại là người kém nhất, vì nàng đẹp không bằng A Kha, thân mật không bằng Song Nhi, võ công không bằng Tô Thuyên, cơ trí không bằng Phương Di, thành thật chất phác không bằng Mộc Kiếm Bình, ôn nhu văn nhã không bằng Tăng Nhu.
  Nàng ở nơi cung cấm càng lớn lại càng ngang ngược tàn nhẫn, tính khí nonùg nảy hung hăng nên Vi Tiểu Bảo coi nàng không thân thiện bằng những người kia.
  Công Chúa nghĩ lui nghĩ tới rồi tự nhủ: "Ta mà không lạy một lạy thì e rằng Vi Tiểu Bảo coi ta bất thân thiện rồi lúc gã gieo xúc sắc sẽ dở trò hý lộng quỷ thần để cho ta cuộc nào cũng đại thắng là ta phải chịu hiu quạnh suốt đời."
  Nàng đành khuất tất quỳ xuống, khấn thầm trong bụng: "Phản tặc hỡi phản tặc! Ta là Công Chúa điện hạ lạy ngươi một lạy. Ngươi không đủ phước khí để tiêu thụ, ở dưới âm cung e rằng còn chịu nhiều điều cực khổ hơn."
  Mọi người lạy xong đứng dậy, Phương Di đột nhiên la hoảng:
  - Trời ơi! Thuyền đâu rồi?
  gopostalmail
  gopostalmail
  02-13-16 22:40:17

  Lộc Ðỉnh Ký #220
  Mộc Kiếm Bình nói:
  - Chúng ta đều là người vong quốc, còn kể gì đến chuyện Quận chúa hay không Quận chúa?
  Phương Di nói:
  - Nếu thế thì Song Nhi muội tử cùng y bái Thiên Ðịa trước. Muội tử theo y lâu ngày, đã bao phen cùng nhau xuất sinh nhập tử, chia sẽ hoạn nạn nhiều hơn hết mọi người.
  Song Nhi đỏ mặt lên đáp:
  - Tỷ tỷ còn nói nữa là tiểu muội bỏ đi.
  Thị nói rồi tiến ra cửa, nhưng bị Phương Di ôm chặt lấy.
  Tô Thuyên nhìn Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
  - Tiểu Bảo! Ðệ đệ muốn cùng ai bái đường trước thì nói đi.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Việc bái Thiên Ðịa thủng thẳng rồi sẽ tính. Ngày mai chúng ta trước hết là phải an táng sư phụ cho xong đã.
  Quần nữ nghe gã nói vậy đề lộ vẻ nghiêm trang. Không ngờ gã lại là người tôn sư trọng đạo như vậy.
  Nhưng gã chưa quên tính chớt nhã, nói tiếp:
  - Cả bảy vị đều là những cô vợ thân ái của ta, bất tất phải phân biệt trước sau, lớn nhỏ. Từ nay trở đi cứ mỗi tối lại gieo xúc sắc để đánh cuộc hơn thua. Vị nào được thì đêm hôm ấy bầu bạn với ta
  Gã nói rồi móc trong bọc ra hai viên xúc sắc cầm trong lòng bàn tay hà hơi và thổi ra cho nó rớt xuống bàn xoay tít đi.
  Công Chúa bĩu môi nói:
  - Ngươi tưởng quý báu lắm hay sao? Ai thua thì mới phải bầu bạn với ngươi.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Ðúng lắm! Ðúng lắm! Cũng như sai quyền hành lệnh, ai thua phải phạt một chung rượu.
  Rồi gã nói:
  - Ai muốn gieo trước đây?
  Ðêm hôm ấy trong căn nhà hủ lậu trên hoang đảo xuân tình phơi phới. Mấy người gieo xúc sắc ai được ai thua, bất tất phải thuật kỹ cho rườm lời.
  Từ đó trở đi trong Vi gia, quần nữ gieo xúc sắc thành lệ.
  Vi Tiểu Bảo nguyên gieo xúc sắc cùng người đánh bạc bằng kim ngân tài bảo, trong lòng hồi hộp, mong được lo thua, xẩy ra những nguồn hứng thú khôn tả. Không ngờ nay gã đặt ra cuộc này để giam mình thành một vật để quần nữ đặt cuộc đánh với nhau. Còn chính gã chẳng thu ùgì trong vụ gieo xúc sắc. Tuy đã được hưởng phúc ôn nhu, nhưng chẳng thấy chút khoái lạc nào về cờ bạc.
  gopostalmail
  gopostalmail
  02-13-16 22:36:43

  Lộc Ðỉnh Ký #220

  Song Nhi nhảy vọt đi ẩn vào góc nhà, đáp:
  - Không, không!
  Vi Tiểu Bảo nhìn Phương Di cười hỏi:
  - Di tỷ tỷ! Còn tỷ tỷ thì sao? Ðêm hôm ấy lúc tỷ tỷ đến Lệ Xuân Viện đã nhét gối đầu vào lòng trá hình bụng to, chắc là có tiên kiến sáng suốt.
  Phương Di không nhịn được bật lên tiếng cười hích hích rồi bĩu môi đáp:
  - Tử Thái giám! Ta... ta không có chuyện gì với ngươi... làm sao lại có...
  Mộc Kiếm Bình nói:
  - Phải rồi! Phương sư tỷ, Tăng thư thư, Song Nhi muội tử và muội muội bốn người chưa bái đường thành thân với ngươi thì làm sao lại mang thai được? Tiểu Bảo! Ngươi tồi bại muốn chết! Ngươi đã bái đường thành thân với Thuyên tỷ tỷ, với Công Chúa và A Kha tỷ tỷ mà không cho ta hay lại cũng chẳng mời ta uống rượu.
  Mọi người nghe giọng cô chất phác ngây thơ đều phì cười.
  Mộc Kiếm Bình nhỏ tuổi, đầu óc ngây thợ Cô nghĩ rằng người đời có bái thiên địa kết thành vợ chồng mới sinh con đẻ cái, nên cô nói vậy.
  Phương Di vừa cười vừa giang tay ôm cô vào lòng nói:
  - Tiểu sư muội. Nếu vậy đêm nay sư muội cùng y bái thiên địa kết thành chồng vợ đi.
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Không được! Trên hoang đảo này không có kiệu hoa. Tiểu muội thấy người ta làm cô dâu đều mặc xiêm áo màu đại hồng, đầu đội mũ phượng quan thật bảnh. Chúng ta đều không có những thứ này.
  Tô Thuyên cười nói:
  - Cái đó cũng không cần, có thể châm chước được. Chúng ta đi hái hoa về kết thành mũ hoa. Hoa quan có thể thay thế cho phượng quan.
  Vi Tiểu Bảo nghe các cô cười nói. Trong lòng rất đỗi hoài nghi, tự hỏi: "Còn một cô nữa là ai? Chẳng lẽ lại là A Kỳ? Ta còn nhớ ôm nàng chạy lui chạy tới, sau đặt nàng xuống ghế, chứ không đặt lên giường. Nhưng đêm hôm ấy nhiều cô quá mà ta thì đầu óc hồ đồ, không chừng có lúc ôm nàng lên giường rồi cũng nên. Nếu trong bụng nàng mà có đứa con của ta thì thằng nhóc đó sau này sẽ làm Vương tử 'cả một cái' xứ Mông Cổ."
  Bỗng gã la thầm: "Trời ơi! Thôi chết rồi! Chẳng le õlại là mụ điếm già? Nếu là mụ thì bọn Quy Tân Thụ làm chết cả con mình rồi."
  Bỗng nghe Mộc Kiếm Bình nói:
  - Dù có bái thiên địa ở đây thì cũng phải để Phương sư tỷ bái trước.
  Phương Di đáp:
  - Không được! Sư muội là Quận chúa nương nương dĩ nhiên phải bái trước
  gopostalmail
  gopostalmail
  02-13-16 22:33:55

  Lộc Ðỉnh Ký chương 220 thiếu:

  Công Chúa vẫn chẳng hiểu gì, hỏi lại:
  -Má má gã ở kỹ viện làm chi? Nghe nói kỹ viện là nơi chơi đùa của đàn ông.
  Phương Di cười đáp:
  - Trước nay gã ưa thích nói nhăng nói càn. Muội muội chỉ tin gã nửa câu cũng đủ điên đầu rồi.
  Bữa trước ở Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo chui vào trong chăn lớn ngủ với bảy cô, ngoại trừ Công Chúa thay vào mụ điếm già Mao Ðông Châu, còn saú cô lúc đó đều hiện diện ở đây.
  Công Chúa hung dữ chẳng kém gì Mao Ðông Châu, có điều nàng không thâm hiểm tàn độc bằng mụ mà nàng còn xinh đẹp và nhỏ tuổi hơn nhiều.
  Gã tự nhủ: "Thật là may mắn cho mình được đổi mẹ ra con. Nếu lúc này người bầu bạn với mình chẳng phải Công Chúa mà là mẫu thân nàng thì chưa biết ra làm sao? Không chừng mình cũng đến phải theo gót lão Hoàng gia lên Ngũ Ðài Sơn xuất gia làm hòa thượng. Nhưng mình mà bắt buộc phải làm sư, nhất quyết đem theo cả bảy cô vợ này đi.
  Gã thấy sáu cô đều lộ vẻ thẹn thùng thì biết là các cô nghĩ đến tình cảnh đêm hôm ấy. Bất giác gã lẩm bẩm:
  - Ðêm hôm đó trong bóng tối đen ta sờ loạn lên, chẳng hiểu rõ đã cùng với những ai phượng đảo loan điên. A Kha cùng Thuyên tỷ tỷ trong bụng mang thai hài nhi của ta. Thế mới biết được hai người. Ta nhớ còn một cô nữa, nhưng không hiểu là ai? Ðể thủng thẳng hỏi cho ra mới được.
  Gã liền cười hề hề hỏi:
  - Dù chúng ta vĩnh viễn ở trên đảo Thông Cật này cũng không đến nỗi tịch mịch. Thuyên tỷ tỷ! Công Chúa! A Kha! Trong bụng ba vị đã có con của tiểu đệ rồi. Không hiểu còn một vị nào nữa đã mang thai?
  Gã vừa hỏi câu này, bọn Phương Di bốn cô mặt càng đỏ ửng như gấc chín.
  Mộc Kiếm Bình vội đáp:
  - Tiểu muội không có! Tiểu muội không có!
  Tăng Nhu thấy Vi Tiểu Bảo ngó mình bằng cặp mắt nghi ngờ, liền nguýt gã một cái, gắt lên:
  - Không có!
  Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
  - Hảo Song Nhi! Nhất định là chúng ta đã 'đại công cáo thành' rồi, phải không?

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tam Hạp Bửu Kiếm

  Thanh Phong

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646365]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502166]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639278]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470992]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340340]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600172]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689426]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490664]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300084]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010111]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972319]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548810]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469828]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445378]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204028]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150477]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078409]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062471]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028637]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026264]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959324]
  25.Quỷ Bảo [921585]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907456]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905245]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876848]
  29.Hắc Nho [851997]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842878]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839978]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755903]
  33.Tru Tiên [747709]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744901]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661856]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622346]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592468]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557729]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536737]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455918]
  43.Thiên Đường [452662]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450739]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439761]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433956]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427312]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411804]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408037]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm