hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đời Viết Văn Của Tôi[357] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   0.0/7 - 0 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đời Viết Văn Của Tôi  MỤC LỤC 


   

  PHỤ LỤC

  I. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

  Cuối cuốn Mười câu chuyện văn chương đã có một bảng liệt kê với nhiều chi tiết, ở đây tôi chỉ chép lại nhan sách và năm xuất bản.

  Văn học

  Hương sắc trong vườn văn (2 cuốn - 1962

  Luyện văn I (1953), II và III (1957)

  Đại cương văn học sử Trung Quốc (3 cuốn - 1955

  Cổ văn Trung Quốc - 1966

  Văn học Trung Quốc hiện đại (2 cuốn -1969

  Chiến Quốc sách (chung với Giản Chi - 1968

  Sử ký Tư Mã Thiên (nt - 1970

  Tô Đông Pha- 1970

  Nhân sinh quan và thơ văn Trung Hoa (dịch Lâm Ngữ Đường - 1970

  Ngữ pháp

  Để hiểu văn phạm - 1952

  Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam (chung với với Trương Văn Chình - 1963

  Triết học

  Nho giáo một triết lý chính trị - 1958

  Đại cương triết học Trung Quốc (chung với Giản Chi - 1965

  Nhà giáo họ Khổng - 1972

  Liệt Tử và Dương Tử - 1972

  Một lương tâm nổi loạn - 1970

  Thế giới ngày mai và tương lai nhân loại (B. Russell - 1971

  Mạnh Tử - 1975

  Lịch sử

  Lịch sử thế giới (chung với Thiên Giang (4 cuốn - 1955

  Đông Kinh nghĩa thục - 1956

  Bài học Israël - 1968

  Bán đảo Ả Rập - 1969

  Lịch sử văn minh Ấn Độ (W. Durant - 1971

  Bài học của lịch sử (nt - 1972

  Nguồn gốc văn minh (nt - 1974

  Văn minh Ả Rập (nt – 1975

  Chính trị - Kinh tế

  Một niềm tin - 1965

  Xung đột trong đời sống quốc tế (Encyclopédie Larouse - 1962

  Hiệu năng - 1954

  Tay trắng làm nên (L. Beaverorook - 1967

  Tổ chức công việc theo khoa học - 1949

  Tổ chức công việc làm ăn - 1967

  Lợi mỗi ngày một giờ (Ray Josephs - 1971

  Những vấn đề của thời đại - 1974

  Gương danh nhân

  Gương danh nhân - 1959

  Gương hi sinh - 1962

  Gương kiên nhẫn - 1964

  Gương chiến đấu - 1966

  Ý chí sắt đá - 1971

  40 gương thành công (Dale Carnegie - 1968

  Những cuộc đời ngoại hạng - 1969

  15 gương phụ nữ (M. Monestier - 1970

  Einstein - 1971

  Bertrand Russell - 1972

  Cảo luận - Tuỳ bút - Du ký

  Nghề viết văn - 1956

  Vấn đề xây dựng văn hoá - 1967

  Chinh phục hạnh phúc (B. Russell - 1971

  Sống đẹp (Lâm Ngữ Đường - 1964

  Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi (A. Maurois - 1968

  Chấp nhận cuộc đời (L. Rinser - 1971

  Làm con nên nhớ (chung với Đông Hồ - 1970

  Hoa đào năm trước - 1970

  Con đường hoà bình - 1971

  Cháu bà nội, tội bà ngoại - 1974

  Ý cao tình đẹp (do nhiều tác giả - 1972

  Thư gởi người đàn bà không quen (A. Maurois - 1970

  Mười câu chuyện văn chương - 1975

  Giáo dục - Giáo khoa

  Thế hệ ngày mai - 1953

  Thời mới dạy con theo lối mới - 1958

  Tìm hiểu con chúng ta - 1966

  Săn sóc sự học của con em - 1954

  Tự học để thành công - 1954

  33 câu chuyện với các bà mẹ (B. Spock - 1971

  Thế giới bí mật của trẻ em (G. Decarie - 1972

  Lời khuyên thanh niên (P. Noel - 1967

  Kim chỉ nam của học sinh - 1951

  Bí quyết thi đậu - 1956

  Muốn giỏi toán hình học phẳng (J. Chauvel - 1956

  Muốn giỏi toán hình học không gian (nt - 1959

  Muốn giỏi toán đại số - 1958

  Tự luyện đức trí

  Tương lai trong tay ta - 1962

  Luyện lý trí - 1965

  Rèn nghị lực - 1956

  Sống 365 ngày một năm - 1968

  Nghệ thuật nói trước công chúng - 1953

  Sống 24 giờ một ngày (A. Bennette - 1955

  Luyện tình cảm (P. F. Thomas - 1951

  Luyện tinh thần (Dorothy Carnegie - 1957

  Đắc nhân tâm (Dale Carnegie (chung với P. Hiếu)

  Quẳng gánh lo đi (nt - 1955

  Giúp chồng thành công (Dorothy Carnegie 1956

  Bảy bước đến thành công (G. Byron - 1952

  Cách xử thế của người nay (K. C. Ingram - 1965

  Xây dựng hạnh phúc (L. A. Huxley - 1966

  Sống đời sống mới (D. G. Powers - 1965

  Thẳng tiến trên đường đời (D. Lurton - 1967

  Trút nỗi sợ đi (L. Coleman - 1969

  Con đường lập thân (W. J. Ennever - 1969

  Sống theo sở thích (P. S. Steinckrohn - 1971

  Giữ tình yêu của chồng (Ed. Kaufmann - 1971

  Tổ chức gia đình – 1953

  Tiểu thuyết dịch

  Kiếp người (S. Maugham - 1962

  Mưa (nhiều tác giả) - 1969

  Chiến tranh và hoà bình (Léon Tolstoi (4 cuốn - 1968

  Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu (A. Paton 1969

  Quê hương tan rã (Chinua Acheba - 1970

  Chiếc cầu trên sông Drina (Ivo Andritch - 1972

  Bí mật dầu lửa (R. Gaillard - 1968

  Du ký

  Đế Thiên Đế Thích – 1968

  Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười - 1954

  II. TÁC PHẨM CHƯA XUẤT BẢN

  1. Trang Tử (gồm 3 tập

  2. Hàn Phi

  3. Tuân Tử

  4. Mặc học (gồm 2 tập)

  5. Lão Tử (gồm 2 tập)

  6. Luận ngữ (1 tập)

  7. Khổng Tử (1 tập)

  8. Kinh Dịch (2 tập)

  9. Văn minh Trung Quốc (2 tập)

  10. Tôi tập viết tiếng Việt

  11. Đời nghệ sĩ

  12. Con đường thiên lý

  13. Mùa hè vắng bóng chim (2 tập)

  14. Những quần đảo thần tiên

  15. Gogol

  16. Tourguéniev

  17. Tchékhov

  18. Để tôi đọc lại

  19. 18 câu chuyện thời sự

  20. Hồi kí (6 quyển)

  21. và cuốn này: Đời viết văn của tôi.

  III. BÀI BÁO

  Trong tập Mục lục các bài báo, viết làm ba bản (kèm vào 3 toàn tập các tác phẩm chưa xuất bản), tôi đã liệt kê với đầy đủ chi tiết, ở đây chỉ ghi nhan bài, tên báo, năm và số báo.

  A. Tạp chí Bách Khoa (bán nguyệt san)

  1957

  Số 4 Quan niệm sáng tác của Edgar Poe

  Số 7 Vấn đề dịch văn

  Số 11 Tính cách chính trị của Nho giáo

  Số 21 Đại tướng Montgomery

  Số 5, 6 Tiếng Việt ngày nay

  Số 8 Phép dịch thơ

  Số 15, 16 Heinrich Schliemann

  Số 23 Cái thần trong văn

  1958

  Số 40 Chính sách chính trị của Nho giáo

  Số 32, 33 Thomas Elva Edison

  Số 39 Xã hội theo Nho giáo

  Số 36 Dịch sách cổ của ta

  Số 42 Quản Trọng

  Số 48 Léon Tolstoi

  Số 47 Kỷ luật phải xây dựng trên những qui tắc nào?

  Số 25, 26, 27 Văn thể hùng vĩ

  Số 43 Dịch sách Nho học (một tin mừng)

  Số 45, 46 Vương Dương Linh

  Số 44 Tị hiềm

  1959

  Số 64 Luật phát triển trôn ốc của trẻ

  Số 55, 56 Phê Bình "Vài nhận xét về văn phạm" của P. J. Honey

  Số 50 Tết đi thăm cụ Võ Hoành

  Số 54 Cái chết của Socrate

  Số 66 Điểm sách "Triết lý văn hóa khái luận" của Nguyên Đăng Thục

  Số 71, 72 Điểm sách "Đường thi trích dịch" của Đỗ Bằng Đoàn và Bùi Khánh Đản.

  Số 69 Con vịt (tùy bút)

  Số 65, 66 Óc thẩm mỹ và cái đẹp

  Số 69 Phê bình "Le Parler Vietnammien" của Lê Văn Lý

  Số 49 Con đường giao thông giữa Đông Tây

  Số 56 Văn "ba lan"

  Số 61 Điểm sách "Tân Liêu Trai" của Phong Ngạn (Bình Nguyên Lộc)

  Số 69 Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc

  Số 60, 61 Ông bà Curie

  1960

  Số 73, 74 Dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ

  Số 77 "Đính chính sử liệu Việt Nam" của Tưởng Quân Chương

  Số 84, 85 "Văn học Việt Nam" của Phạm Văn Diêu

  Số 85 Norbert Wiener

  Số 95, 96 Florence Nightingale

  Số 79 "Người báo hiệu" của Ch. Dickens

  Số 79, 80 "Việt ngữ chánh tả" của Lê Ngọc Trụ

  Số 75 Một chương trình dịch sách ngoại quốc

  Số 76, 77 Champollion

  Số 82, 83 Dostoievski

  Số 86, 87 Mustapha Kemal

  Số 73 Tình hình xuất bản 1959

  Số 92, 93 "Mưa" của S. Maugham

  1961

  Số 99 Tiếng Việt làm chuyển ngữ ở Đại học

  Số 105 Một gương tiết kiệm

  Số 98, 99 Kỹ thuật chân chính

  Số 107, 109, 110, 111 Ibn Séoud

  Số 113, 114 Vài ý nghĩ về cú pháp

  Số 108 Tiếng Việt làm chuyển ngữ ở Đại học

  Số 97 Tình hình xuất bản năm 1960

  Số 100, 104 So sánh ngành xuất bản Pháp và Việt Nam hiện nay

  Số 115, 116 Đuổi bắt ảo ảnh

  1962

  Số 125, 127 Hạng trẻ anh tuấn

  Số 121 Bi kịch 1000 năm chưa dứt (Do Thái)

  Số 123 Vụ Exodus

  Số 124 Quốc gia Israël

  Số 135 Isaac Newton

  Số 142 Thống nhất nhan đề các áng văn thơ cổ

  Số 144 "Người chỉ huy" của J. Steinbeck

  Số 128, 132 Cải tổ nền giáo dục Việt Nam

  Số 122 Từ vụ Dreyfus tới L'État juif

  Số 126 Tiến sĩ Hồ Thích

  Số 138 I. P. Semmelweiss

  Số 137 "Việt Nam ca trù biên khảo" của Đỗ Bằng Đoàn

  1963

  Số 142, 146 G. Abel Nasser và kinh Suez

  Số 149 Nasser và vụ kinh Suez

  Số 147 Vấn đề sinh tử của Ai cập: Nước

  Số 148 Những hiệp ước về kinh Suez

  1964

  Số 169, 171 Th. Edward Lawrence

  Số 174 Mối tình giữa Phan Bội Châu và Hồ Thích

  Số 187 Cần nâng cao tri thức đại chúng

  Số 170 Lại sắp đến mùa thi

  Số 185, 186 Helen Keller

  Số 183, 184 Góp ý về chính sách cách mạng của bộ Giáo dục

  1965

  Số 193, 194 Alexander Fleming

  Số 198 Mặc Tử, Dương Tử, Lão Tử

  Số 199 Mạnh Tử, Trang Tử

  Số 202, 203 Pháp trị

  Số 206 Vấn đề đánh trẻ

  Số 207 Làm con nên nhớ

  Số 196, 197 Triết học Trung Hoa thời Tiên Tần

  Số 200 Biệt Mặc và Danh gia

  Số 204 Pháp trị

  Số 209 Thân phận con người trong Truyện Kiều

  Số cuối (215 năm này có bài Ngu Í viết về tôi. Sau in trong cuốn Sống và Viết -1966

  1966

  Số 226 Nhà cầm quyền và dư luận

  Số 220, 222 Một cách mạng trong giáo dục ở Pháp

  Số 230 Cuốn "Một nền giáo dục nhân bản"

  Số 218, 219 Somerset Maugham

  Số 225 Ý kiến về chính sách bỏ thi

  Số 234, 235 Jules Verne

  Số 237 Cuốn "Vài ý nghĩ của giáo Mưu"

  Số 230 Cụ Dương Quảng Hàm

  1967

  Số 243, 244 Walt Disney

  Số 249 Loại địa phương chí

  Số 252 Chuyển bất lợi thành thắng lợi

  Số 253, 254 Ben Gourion

  Số 256 - 264 Dịch "Thư ngỏ gửi một thanh niên" của A. Maurois (9 số)

  Số 257 Một nền giáo dục phục vụ

  Số 246 - 248 Ông bà La Fayette

  Số 241- 243 Mười năm cầm bút và xuất bản

  Số 260, 261 André Maurois

  Số 262 Bọn trí thức chúng ta làm được gì..?

  Số 254 Cái chết của giáo sư Trần Vinh Anh

  1968

  Số 267, 268 Thanh niên Pháp đáp "Những thư ngỏ..." của André Maurois

  Số 269, 270 Văn học Trung Quốc hiện tại

  Số 272, 273 Lỗ Tấn

  Số 277 - 279 Kinh tế Israël - Kibboutz

  Số 284 - 286 Thảm trạng Irak

  Số 281 Dịch văn ngoại quốc

  Số 282 Sự thuần khiết trong ngôn ngữ

  Số 265, 266 Văn học Đài Loan (1949-1958)

  Số 267, 268 Truyện "Toàn phong" của Khương Quý (Đài Loan)

  Số 275 Lão Xá

  Số 283 Bán đảo Ả Rập sau thế chiến II

  Số 257 Thảm trạng chiến tranh Dầu lửa

  Số 288 "Chiến tranh và Hòa Bình" của Tolstoi

  Số 289 - 291 Bốn lối kết trong tiểu thuyết

  Số 298 Ba Kim

  Số 310 - 312 Honoré de Balzac

  Số 294 Khóc bác Đông Hồ

  Số 297 Mao Thuẫn

  Số 306 Vấn đề kiểm duyệt

  1970

  Số 317 Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên

  Số 324 Đặc tính thơ Trung Hoa (dịch Lâm Ngữ Đường)

  Số 328, 329 Einstein

  Số 325 Thơ Trung Hoa (dịch Lâm Ngữ Đường)

  Số 336 "Lịch sử văn minh" của Will Durant

  Số 313, 314 Văn chương hạ giới rẻ như bèo

  Số 331, 332 "Châu Á và hòa bình thế giới" của Tr. Minh Triết

  Số 334 "Việt Nam tự điển" của Lê Văn Đức

  Số 335 Phỏng vấn Han Suyin (dịch)

  1971

  Số 346 Bertrand Russell

  Số 340, 341 Đất Hà Tiên với họ Mạc và họ Lâm

  Số 337 - 339 Hôn nhân và nghề cầm viết

  Số 339 Tình hình xuất bản 1970

  1972

  Số 364 - 366 Nguy cơ xuất não

  Số 377 - 379 Nhà giáo họ Khổng

  Số 383 Lịch sử và chiến tranh (Will Durant)

  Số 361 Suy tư về phong trào Về nguồn

  Số 380 Lịch sử và kinh tế (W. Durant)

  1973

  Số 385, 386 Kỷ nguyên tiêu thụ và nghề viết văn

  Số 392 Nhớ Hư Chu

  Số 398, 399 Nhân số và nạn đói

  1974

  Số 402 - 405 Năm 2000

  Số 414 "Mảnh vụn văn học sử" của Bằng Giang

  Số 412 Mạnh Tử

  Số 415 Tai họa Minamata

  (Chưa kiếm ra bài về bệnh glaucome của Quách Tấn và bài điểm "Thơ Tố Như" của Quách Tấn)

  1975

  Số 421- 424 Báo cáo Số 1 và Số 2 của nhóm La Mã (4 số)

  (Chưa kiếm ra bài tôi điểm số Sử địa đặc biệt về Hoàng Sa)

  (Số cuối 426 ngày 20.4.75 có 3 bài viết về tôi của BS. Đỗ Hồng Ngọc, Võ Phiến, Tòa soạn Bách Khoa).

  Tôi còn giữ trọn một bộ Bách Khoa 426 số.

  B. Tạp chí Mai (bán nguyệt san)

  1960

  Số 1 Đừng phàn nàn suông, phải đòi hỏi

  Số 5 Đánh mắng con

  Số 8 Giáo dục sinh lý

  Số 10 Thiếu nhi thông minh

  Số 2 Thuật đòi hỏi

  Số 3 Đòi hỏi các tư thục những gì?

  Số 7 Chuyển ngữ ở Đại học - Quốc văn ba lối

  1961

  Số 14-19 Hai kỳ thi Trung học đệ nhất cấp vừa qua (5 số)

  Số 28, 29 Hồ sơ thanh niên

  Số 33, 34 Hôn nhân

  Số 35, 36 Tứ đức ở thời nay

  Số 20 Phê bình "Nàng Ái cơ trong chậu úp" của Mộng Tuyết và "Sài gòn năm xưa" của Vương Hồng Sển.

  1962

  Số 37 - 39 Nghỉ ngơi và tiêu tiền

  Số 40, 41 Vấn đề thanh niên

  (Tôi còn giữ trọn "bộ cũ" của Mai từ số đầu đến số 48)

  Sau đó Mai đổi ra "bộ mới" khổ nhỏ.

  C. Tin Văn (Tuần báo)

  1965 (bộ cũ)

  Số 10 Văn chương và dân tộc tính

  1966 (bộ cũ)

  Số 4 Làm sao cho học sinh bớt dốt Việt văn

  Số 7 Đả phá dễ hay xây dựng dễ?

  1967 (bộ mới)

  Số 1, 2 Tiếp thu văn hóa Tây phương

  Số 9 -11 Phát huy văn hóa truyền thống

  Số 20 Một phóng sự khá sống động

  (Tôi chỉ giữ được bộ mới gồm 20 Số đóng thành tập từ 24.3 đến 4.8.67).

  D. Văn và Tân Văn

  Văn

  1967

  Số 4 Để giải thích truyện Kiều

  1970

  Số 150 Thi sĩ Quách Tấn và "Xứ Trầm Hương"

  Tân Văn

  1968

  Số 1 "Nước non Bình Định" của Quách Tấn

  Số 2 Chiến Quốc sách: giá trị về văn học

  1969

  Số 11 "Đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam"của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề

  Số 16 Tình hình xuất bản sau biến cố Mậu Thân

  Bài "Tôi dịch Chiến tranh và Hòa bình" của Tolstoi không kiếm ra trong số nào.

  Bài "Tiếng ĐÂU trong truyện Kiều" cũng vậy, nhưng đã in trong 10 câu chuyện văn chương.

  Đ. Giáo dục phổ thông

  1958

  Số 29 Chính sách xã hội của Nho giáo

  Số 31, 32 Hương và Sắc

  Số 39, 40 Voltaire: ông vua không ngôi

  Số 46 Hai bài văn và hai bài thơ

  Số 36 Ba luật căn bản về sự phát triển của trẻ

  Số 44 Chung cục (dịch John Calsworthy (Hồ Thích, Phạm Thận, Longfellow, Elma Calvé)

  1960

  Số 53, 54 Phương pháp trắc nghiệm trẻ em

  E. Giữ thơm quê mẹ

  1965

  Số 7 Bút pháp và cá tính

  G. Đại Học (tập san nghiên cứu của Đại học Huế)

  1961

  Số 6 Một phương pháp nghiên cứu ngữ pháp Việt Nam

  1962

  Số 1 Ngữ pháp là gì?

  H. Các báo khác (mà đa số tôi không còn giữ)

  + Tân Việt Nam, tuần báo (? ra năm 1945 sau khi Nhật lật Pháp. Chủ bút là Giáo sư Nguyễn Văn Nho. Tôi góp 5, 6 bài tiểu luận, tùy bút tới khi báo đình bản.

  + Việt Thanh (nhật báo), tôi có ít bài về văn học trên phụ trương văn chương năm 1953 (?)

  + Tạp chí Giáo dục Việt Nam. Tôi góp ít bài về giáo dục năm 1952, 1953 (?)

  + Tuần báo Mới của Phạm Văn Tươi (Lê Văn Siêu chủ bút), 1953, 1954 (? đăng vài bài của tôi về tổ chức công việc, ngôn ngữ...

  + Nguyệt san Bông lúa. Bàng Bá Lân chủ bút. Năm 1955, 1956, tôi góp non mươi bài văn dịch một số tác giả Anh; đặc biệt là bản dịch kịch ba hồi Công ty lạc sinh của một người Pháp (trong số 14),sau đó báo đình bản.

  + Văn hóa nguyệt san của Nha Văn Hóa đăng của tôi một hai bài về giáo dục không nhớ năm nào.

  + Tin Sách, một tờ thông tin về sách (năm 1960, 1961... của hội Bút Việt, có vài bài tôi tổng kết tình hình xuất bản mỗi năm.

  + Phổ Thông của Nguyễn Vỹ (không nhớ năm nào cũng đăng của tôi vài bài tạp bút.

  + Tạp chí Khởi hành phỏng vấn tôi số Tết 1961.

  + Tạp chí Thời tập phỏng vấn tôi tháng 10/73.

  + Phù Đỗng thiên vương (báo cho thanh niên chỉ ra một số (30.l.75), có bài "Vài lời ngỏ cùng bạn trẻ" của tôi (Số này tôi còn giữ).

  TỔNG CỘNG

  Trong 426 số Bách Khoa từ đầu đến cuối, có 242 bài của tôi gồm 159 nhan đề. Ngoài ra còn khoảng 50 bài trên Mai, Tin Văn, Văn, Giáo dục phổ thông, Giữ thơm quê mẹ, Đại học, và khoảng 30 bài đăng trên các báo khác.

  Độ hai phần ba những bài đó đã in rải rác trong các tác phẩm của tôi như: Mấy vấn đề xây dựng văn hóa, 10 câu chuyện văn chương, Tương lai ở trong tay ta, Gương danh nhân, Bài học Israël, Bán đảo Ả Rập

  IV. TỰA CHO TÁC PHẨM CỦA BẠN

  1. Thơ Bàng Bá Lân - 1957

  2. Thuyền thơ của Đông Xuyên - 1958

  3. Sách dạy toán của Cung Duy Độ

  4. Tự do cá nhân của Trần Thúc Linh

  5. Áo đỏ áo đen (kịch dịch)

  6. Khảo luận tiểu thuyết Trung Hoa của Nguyễn Huy Khánh -1959

  7. Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu của Nguyễn Văn Hầu -1965

  8. Non nước Phú Yên của Nguyễn Đình Tư

  9. Qê hương của Nguyễn Hữu Ngư (Ngu Í)

  10. Úc Viên thi thoại của Đông Hồ

  11. Rèn nhân cách của Hoàng Xuân Việt

  12. Cầm ca cổ Việt Nam của Toan Ánh

  13. Giữ gìn sức khỏe của Bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm

  14. Nghề làm cha mẹ (nt)

  15. Câu chuyện thầy trò của Huỳnh Phan

  16. Trần Quí Cáp của Lam Giang

  17. Dịch thơ Hán Việt (I của Đông Xuyên 1972

  18. Dịch thơ Hán Việt (II của Đông Xuyên (chưa in)

  19. Thơ mùa loạn của Phạm Phú Hoài Mai (chưa in)

  20. Bệnh thông thường của học trò BS. Đỗ Hồng Ngọc

  21. Đời Nguyễn Hữu Ngư của Châu Hải Kỳ (chưa in)

  22. Quê hương đất nước của Võ Phiến 1973

  23. Lên bảy (thơ của trẻ đọc, học của Huy Lực (chưa in).


   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Ngày Mới

  Thạch Lam

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646383]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502206]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639436]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471019]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340386]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600274]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689473]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490790]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300095]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010176]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972321]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469893]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445481]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150518]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078425]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062490]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028648]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026281]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959338]
  25.Quỷ Bảo [921590]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907464]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876861]
  29.Hắc Nho [852026]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842902]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839986]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755920]
  33.Tru Tiên [747711]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744904]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622350]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569275]
  39.Hoàn Hảo [557732]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536741]
  41.Tầm Tần Ký [511894]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455931]
  43.Thiên Đường [452663]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450743]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439763]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433959]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
  48.Cậu Chó [417105]
  49.If You Are Here [411807]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408042]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm