hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[783] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG II. TÁC GIẢ HIỆN ĐẠI

  1. PHẨM VÀ LƯỢNG CÁC TÁC PHẨM HIỆN ĐẠI

  Ở chương trên chúng tôi mới xét văn trào của Trung Quốc trong nửa thế kỷ gần đây. Chắc độc giả muốn biết ít nhiều thành tích của văn học thời kỳ ấy. Chúng tôi xin thưa ngay: phẩm còn hơi kém vì bốn nguyên nhân:

  - Nhà văn trong phái mới đả đảo lối văn điêu luyện và chủ trương nghĩ làm sao, viết làm vậy, họ đã không cần văn đẹp, chỉ cần nó sáng sửa, diễn được ý, thì tất nhiên đứng về phương diện nghệ thuật, tác phẩm của họ phải kém.

  - Trong nửa thế kỷ gần đây, Trung Quốc có nhiều biến chuyển ghê gớm, nhà văn nào chính đáng cũng nghĩ dùng cây bút để chiến đấu, để phụng sự nước nhà và đồng bào; những cái gì đẹp mà không có thực dụng đều bị khinh rẻ hết.

  - Nhà văn hoàn toàn ly dị với cổ văn học và dùng bạch thoại sáng tác mới được vài chục năm nay; họ còn dò dẫm, thí nghiệm; trong thời gian ngắn ngủi đó, khó có nhiều thành tích được. Xét ngay về thơ chẳng hạn: từ thơ trong kinh Thi đến thơ luật đời Đường phải mất trên ngàn năm và từ khi Thẩm Ước đặt ra những luật thanh âm đến khi thơ luật thành hình cũng phải non 200 năm. Vậy thì thơ tự do hiện đương lưu hành ở Trung Quốc không thế gì trong vài chục năm mà tiến được đến chỗ toàn thịnh.

  - Văn nhân Trung Hoa gần đây mô phỏng Tây phương quá. Tất nhiên họ vẫn giữ văn phạm của họ, vẫn diễn tả những tính tình, tư tưởng, hoài bảo của họ, song về kịch, tiểu thuyết, nghị luận, họ theo đúng cách sắp đặt, kết cấu cùng phép hành văn của Âu, Mỹ nên sau khi đọc những tác phẩm bất hủ của Anh, Pháp, Đức, Nga… ta thấy văn học hiện đại của Trung Quốc kém phần đặc sắc.

  Họ đương bước vào con đường mới. Trong vài chục năm nữa, văn học của họ sẽ tiến đến đâu? Không ai đoán trước nổi. Người ta vẫn phải khâm phục khả năng của một dân tộc trên 400 triệu người ấy.

  Phẩm thì vậy còn lượng ra sao? Rất đáng mừng. Dịch đã nhiều mà sáng tác cũng nhiều. Chúng tôi xin xét về công cuộc dịch thuật trước.

   

  2. CÔNG CUỘC DỊCH THUẬT

  Sau Nghiêm Phục và Lâm Thư, công cuộc dịch thuật tác phẩm Âu, Mỹ được nhóm “Tiểu thuyết nguyệt báo” tiếp tục.

  Từ đời Đường tới nay mới lại thấy phong trào dịch thuật bồng bột mãnh liệt. Họ say mê dịch, như muốn tìm trong văn hóa phương Tây con đường cứu quốc vậy.

  Một điều lạ lùng là tiếng Anh được thông dụng nhất trong nước so với các ngoại ngữ khác mà tác phẩm được dịch nhiều nhất lại là của Nga rồi tới của Pháp. Có người cho sở dĩ vậy là vì tiểu thuyết Nga có nhiều điểm giống tiểu thuyết Trung Quốc đời Thanh: điều tả tỉ mỉ một cách khách quan. Điều ấy chưa chắc đã đúng. Có lẽ còn do tiểu thuyết Nga có tính cách nhân loại hơn, nghĩa là gần với đời sống của kẻ yếu hơn, phản chiếu được những mâu thuẫn trong đời sống hơn, và phần tình cảm cũng nhiều hơn phần xác lý.

  Hết thảy tác phẩm của văn sĩ Nga đều được dịch. Người ta thích nhất Tolstoї, Tourgueniev, Tchekhov, Dostoievsky rồi Gogol, Gorki. Có hồi 3, 4 nhà xuất bản cùng dịch một tác phẩm để ganh với nhau.

  Tiểu thuyết gia Pháp được dịch nhiều có Victor Hugo, Guy de Maupassant, Flaubert, Zola, A. France, hai cha con A. Dumas, A. Daudet, Merimée, Prévost, P. Loti, A. Gide, Romain Rolland. Balzac ít được trọng vì có tính cách xã hội. Văn sĩ theo đạo Da Tô như Paul Bourget, Henri Bordeaux cơ hồ như bị bỏ rơi.

  Trong văn học Anh, họ dịch Shakespeare, Glasworthy, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Dickens, Scott, Wells, Russell.

  Văn sĩ Mỹ thì có Upton Sinclair, Mark Twain, Sinclair Lewis (những tác giả có tinh thần xã hội) và Pearl Buck vì bà chuyên viết về nông dân Trung Quốc.

  Sau những nước đó tới Đức (Goethe, Schiller, Heine), Ý, Ba Lan, Y Pha Nho, Thuỵ Điển, Ấn Độ…

  Tính tổng cộng đến ngày nay có lẽ hàng vạn cuốn đã được dịch rồi 1 .

   

  3. THƠ

  Từ năm 1918 đến năm 1928, thơ, kịch, tiểu thuyết xuất bản được trên ngàn tập. Tác giả nào cũng muốn vạch một con đường riêng để đi. Ta thấy đủ khuynh hướng: tự nhiên, lãng mạn, nhân đạo, duy mỹ, xã hội, tả chân… có cả chủ nghĩa vô sản nữa.

  Nhưng từ năm 1928, chủ nghĩa cá nhân mất thế lực, nhường chỗ cho chủ nghĩa xã hội.

  Thơ bạch thoại tới năm 1930 chưa có gì đặc sắc. Phần đông thi sĩ bỏ thơ luật, dùng cổ phong mà viết bằng bạch thoại. Gần đây xuất hiện lối thơ tự do như của phương Tây.

  Hầu hết thi nhân trong phái mới vì sốt sắng với cuộc cách mạng văn học quá mà có thiên kiến, cho bất kỳ bài nào viết bằng bạch thoại cũng là kiệt tác.

  Bài Kim biệt ly dưới đây đã được một thời khen là “thiên niên tuyệt bút”. Xin các bạn thử xem có thấy chút hứng thú nào không?

  今別離

  鍾聲一及時,
  頃刻不少留。
  雖有萬鈞柁,
  動如繞指柔。
  豈無打頭風,
  亦不畏石尤。
  送者未及返,
  君在天盡頭。
  望影倏不見,
  烟波杳悠悠。
  去矣一何速,
  歸定留滯否?
  所願君歸時,
  快乘輕氣球。
  Kim biệt ly

  Chung thanh nhất cập thời,
  Khoảnh khắc bất thiểu lưu.
  Tuy hữu vạn quân đà,
  Đông như nhiễu chỉ nhu.
  Khởi vô đả đầu phong,
  Diệc bất úy Thạch Vưu.
  Tống giả vị cập phản,
  Quân tại thiên tận đầu.
  Vọng ảnh thúc bất kiến,
  Yên ba diểu du du.
  Khứ hỹ nhất hà tốc!
  Quy định lưu trệ phủ?
  Sở nguyện quân quy thời,
  Khoái thừa khinh khí cầu.
  Biệt ly thời này

  Khi tiếng chuông đã đánh,
  Thì khoảnh khắc cũng không lưu lại được.
  Tuy có cái bánh lái nặng vạn cân,
  Mà xoay dễ như cái nhẫn đeo tay.
  Há không có gió đập trước mũi,
  Mà cũng không sợ nàng Thạch Vưu
  2 .
  Người đi đưa chưa kịp về,
  Anh đã ở tận chân trời.
  Nhìn bóng chợt không thấy,
  Chỉ thấy khói sóng mù mịt, mênh mông.
  Đi sao mà mau vậy!
  Về có dùng dằng chậm trễ không?
  Mong rằng khi anh về,
  Cưỡi khinh khí cầu cho mau
  .

  Tuy vậy, một vài thi nhân đã thành công, như Quách Mạt Nhược mà lời lúc thì hào hùng, lúc thì hoa mỹ và Tạ Băng Tâm 謝冰心, một nữ sĩ giọng thanh nhã, tình nồng nàn.

  Quách mới đầu học y khoa, sau cũng như Lỗ Tấn, nghĩ rằng nghề đó tuy thanh cao, song mỗi lần bất quá chỉ cứu được một người, bèn khảng khái bỏ nghề, không thèm làm bác sĩ mà lựa một nghề khác có thể cứu được cả quốc gia cùng nhân loại. Ông đề xướng văn học xã hội, cùng Lỗ Tấn vang danh Trung Quốc. Ông đa tài, viết loại nào cũng hay: thơ, kịch, truyện ngắn, tiểu luận, sử ký, triết lý… và thành công nhất về kịch và thơ. Ông bị truy nã nhiều lần, phải trốn qua Nhật Bổn, năm 1937 mới được về nước và viết kịch lịch sử để cổ suý lòng ái quốc, chống với quân Nhật.

   

  4. KỊCH

  Kịch Chung thân đại sự 終身大事 của Hồ Thích 3 và những kịch của Trần Đại Bi 陳大悲 có giọng dạy đời quá, ít giá trị về nghệ thuật.

  Kịch Tam cá bạn nghịch đích nữ tính 三個叛逆的女性 của Quách Mạt Nhược, kịch Dương Quí phi chi tử 楊貴妃之死 của Vương Độc Thanh 王獨清, và kịch Nhất chích mã phong 一隻馬蜂 của Đinh Tây Lâm 丁西林 được hoan nghênh.

  Đại loại trước năm 1930, kịch gia chưa có khuynh hướng gì rõ rệt.

   

  5. TIỂU THUYẾT

  Phát triển mạnh nhất là tiểu thuyết. Trong loại này ta gặp những cây bút đa tài như Lỗ Tấn, Băng Tâm, Đinh Linh, Ba Kim…

  Lỗ Tấn (tức Chu Thụ Nhân) sinh năm 1881, trong một gia đình hàn nho ở Triết Giang, tư chất rất thông minh. Tốt nghiệp ban Khai mỏ ra, ông được phái sang học ở Nhật. Qua đó ông đổi chí, bỏ nghề mỏ, học nghề thuốc; mới học thuốc được nửa chừng, nghĩ ở Trung Quốc nghề thuốc chưa thật cần thiết, vì dân mà ngu dại thì sức vóc lực lưỡng có ích gì đâu. Nên chữa bệnh tâm hồn đã, mà muốn chữa bệnh này thì phải dùng văn nghệ. Bèn bỏ y mà lựa viết văn. Ít lâu sau ông về nước, vừa dạy học vừa sáng tác.

  Trong vài năm gần đây, chưa văn nhân nào ở Trung Quốc được tôn sùng như ông. Hàng vạn người đưa ma ông năm 1936.

  Ông lưu lại ba tiểu thuyết: Hối hám 吶喊 (hò reo), Bàng hoàng 徬徨 và Át Q chính truyện 阿Q正傳 và hai bộ nghiên cứu: Trung Quốc tiểu thuyết sử lược 中國小說史略 và Đường Tống truyền kỳ.

  Nổi danh nhất là cuốn “Át Q chính truyện” đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Việt Nam (bản của Đặng Thai Mai trong tuần báo Thanh Nghị). Truyện tả một nhân vật điển hình, một nông dân Trung Hoa có tính anh hùng rơm.

  Văn ông có giọng chua cay, gay gắt, gây gổ, độc ác, nên người ta gọi ông là Gorki 4 của Trung Quốc. Ông rất ưa bút chiến và về loại ấy, không ai địch nổi ông. Ông miêu tả rất tinh vi.

  Đinh Linh 丁玲 là một nữ sĩ trong nhóm xã hội, làm giáo sư văn chương ở Diên An, thường tả tâm lý giữa trai và gái. Bà soạn những bộ Tại hắc ám trung 在黑暗中, Mẫu thân 母親.

  Tạ Băng Tâm 謝冰心 có tâm hồn thi sĩ, văn tế nhị, ưa tả tình mẹ con và cảnh ở bể. Tác phẩm của bà có bộ Siêu nhân 超人, Vãng sự 往事.

  Ba Kim 巴金 tuy không ở trong nhóm xã hội nhưng có tư tưởng xã hội. Ông thường tả những nhà cách mạng, những chiến đấu giữa ái tình và nghĩa vụ, hăng hái chỉ trích chế độ đại gia đình. Cuốn Gia đình 家庭 của ông rất được thanh niên hoan nghênh. Gần đây, vì thấy những cảnh tàn khốc của chiến tranh, hình như tư tưởng ông thay đổi và hướng về tình nhân loại.

  Ngoài ra, ta nên kể thêm:

  Úc Đạt Phu 郁達夫 mà danh cũng gần ngang với Quách Mạt Nhược. Tiểu thuyết của ông hợp thời, tả những nhân vật lý tưởng; văn ông tươi đẹp, hoạt bát. Ông đã xuất bản những bộ Dã tường vi 野蔷薇, Động dao 動搖…

   

  6. NHỮNG BÀI TẢN VĂN NGẮN

  Về loại này thành tích cũng khả quan. Nổi danh nhất là Chu Tác Nhân 周作人 (em Lỗ Tấn) giọng điềm đạm mà thi vị, Chu Tự Thanh 朱自清, Băng Tâm.

   

  TÓM TẮT

  1. Trong 40 chục năm gần đây, các nhà văn trước tác nhiều, nhưng ít cuốn có giá trị,
  2. Phát triển mạnh mẽ nhất là công cuộc dịch thuật. Nhóm “Tiểu thuyết nguyệt báo” hăng hái dịch hết những tác phẩm có giá trị và có tinh thần xã hội. Sách Nga, Pháp, Mỹ, Anh được dịch nhiều nhất.
  3. Thơ bạch thoại chưa có nhiều bài hay.
   Quách Mạt NhượcTạ Băng Tâm có tài hơn cả.
  4. Về kịch, ta nên nhớ Quách Mạt Nhược, Vương Độc ThanhĐinh Tây Lâm.
  5. Tiểu thuyết rất thịnh. Lỗ Tấn, Đinh Linh (trong nhóm xã hội), Ba Kim (có tư tưởng xã hội), Băng Tâm (một nữ sĩ có nhiều hồn thơ, ưa tả tình mẹ con) và Mao Thuẫn (tả những nhân vật lý tưởng) đều là những cây bút có tài và được thanh niên ưa đọc.
  6. Tản văn ngắn cũng khả quan nhờ Chu tác Nhân, Chu Tự Thanh, Băng Tâm…

  --------------------------------
  1Còn ở nước ta thì trước sau chưa được 100 cuốn.
  2Nàng Thạch Vưu thấy chồng khen một người đàn bà trong truyện là đẹp bèn nổi ghen, nhảy xuống sông, thành ác thần, hễ thuyền nào có con gái đẹp đi tới khúc sông ấy thì bị gió ngược, bão lớn đánh chìm.
  3Ông cũng làm thơ nhưng tài kém. Ông chỉ thành công trong lối nghị luận. Hai tác phẩm quan trọng của ông là Trung Quốc triết học sử đại cươngBạch thoại văn học sử.
  4Một văn hào Nga trong giai cấp vô sản ở đầu thế kỷ này.

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Vào Nơi Gió Cát

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646373]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502170]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639423]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470996]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340382]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600266]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689429]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490720]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300090]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010118]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972320]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469852]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445475]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150479]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078419]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062479]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028643]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026274]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959331]
  25.Quỷ Bảo [921587]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907458]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876850]
  29.Hắc Nho [852012]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842897]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839983]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755905]
  33.Tru Tiên [747711]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744902]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622349]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557732]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536739]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455924]
  43.Thiên Đường [452663]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450741]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439762]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433957]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411806]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408041]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm