hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[913] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG IV. TUỒNG VÀ TIỂU THUYẾT ĐỜI MINH

  1. TUỒNG

  a. Đặc điểm của tuồng đời Minh

  Cổ văn và thơ đời Minh không cống hiến cho hậu thế được nhiều; trái lại, tuồng và tiểu thuyết là hai loại văn mới thì phát triển rất khả quan và làm vẻ vang cho văn học thời ấy.

  Trong đời Nguyên, các nhà soạn tuồng phần nhiều là người phương Bắc, theo âm nhạc phương Bắc. Đến đời Minh, tuồng đã lan tràn tới phương Nam; âm nhạc phương Bắc không hợp với tai người phương Nam nên mới sửa đổi lại cách thức viết tuồng; do đó mới phân biệt ra Bắc khúc và Nam khúc. Trong loại Bắc khúc, tạp kịch thịnh nhất; trong Nam khúc, truyền kỳ thịnh nhất.

  Tuồng là một loại mới, nên không bị phong trào phục cổ xâm chiếm; nhờ vậy mà các tác giả vẫn giữ được tinh thần sáng tác. Tuy nhiên, văn học vốn là phản ảnh của thời đại, giữa đời Minh, như trên chúng tôi đã nói, ngọn sóng lãng mạn thổi khắp Trung Quốc và tất nhiên là tuồng không thoát khỏi ảnh hưởng tai hại ấy.

  Tuồng đời Minh còn truyền lại đến 2 – 3 trăm vở, giai tác cũng được vài chục.

  b. Thời Minh sơ – Tì bà ký 琵琶記

  Thời Minh sơ, tuồng Tì bà ký nổi danh nhất.

  Tác giả là Cao Minh 高明 sống ở giữa thế kỷ 14, đậu tiến sĩ, làm quan trong một thời gian rồi về ở ẩn; vua Minh Thái Tổ mộ tài, vời ra, ông cáo bệnh, từ chối. Minh Thái Tổ đọc Tì bà ký, khen:

  “Tứ thư, ngũ kinh như ngũ cốc, nhà nào cũng phải có; Tì bà ký như sơn hào, hải vị, nhà phú quý nào mà thiếu nó được!”

  Tuồng diễn truyện Sái Ung kết hôn với Triệu Ngũ nương, được vợ làm lụng vất vả nuôi cho ăn học, sau thi đậu trạng nguyên, cưới con một vị thái sư, quên hẳn người vợ tào khang khi trước.

  Vợ ở nhà hết lòng nuôi cha mẹ chồng mà không tỏ lời gì oán chồng. Khi cha mẹ chồng đều chết, nàng ôm cây tì bà lên kinh tìm chồng, gặp chàng ở phủ quan thái sư. Chàng nhận ra vợ, từ đó lại đoàn viên.

  Văn vở tuồng rất thanh nhã, nhiều đoạn đẹp đẽ mà đơn sơ như “bức thuỷ mạc vẽ hoa mai”; giọng lại lâm ly, ai nghe cũng sụt sùi khóc như khi đọc “Trần tình biểu” của Lý Mật vậy.

  Đoạn dưới đây tả khi chồng phú quý ở kinh đô, vợ ở nhà phải ăn cám vì nghèo quá:

  (商調過曲)(山坡羊)亂荒荒不豐稔的年歲,遠迢迢不回來的夫婿,急煎煎不耐煩的二親,輭怯怯不濟事的孤身。己衣盡典,寸絲不掛體。幾番拼死了奴身已,爭奈沒主公婆教誰看取。思之:虛飄飄命怎期?難捱,實丕丕,災共危!

  (前腔)酸溜溜難窮盡的珠淚,亂紛紛難寬解的愁結,骨崖崖難扶持的病身,戰兢兢難捱過的時和歲。這糠我待不吃他呵,教奴怎忍飢?待吃他呵,教奴怎生吃?思量起來,不如奴先死,圖得不知他親死時。思之:虛飄飄命怎期?難捱,實丕丕,災共危!

  (雙調過曲)(孝順兒)嘔得我肝腸痛珠淚垂,喉嚨尚兀自牢嗄住。糠呵!你遭礱,被椿杵篩你簸揚你,啮盡控持,好似奴家身狼狽,千辛萬苦皆經曆。苦人吃著苦味,兩苦相逢,可知道欲吞不去。

  (前腔)糠和米本是相依倚,被簸颺作兩處飛。一賤一貴,好似奴家與夫婿,終無相見期。丈夫你便是米啊,米在他方沒處尋,奴家恰便似糠啊,怎的把糠來救得人飢餒?好似兒夫出去,怎的教奴供膳得公婆甘旨?

  (Thương điệu quá khúc) (Sơn pha dương) Loạn mang mang bất phong nẫm đích niên tuế, viễn thiều thiều bất hồi lai đích phu tế, cấp tiên tiên bất nại phiền đích nhị thân, nhuyễn khiếp khiếp bất tế sự đích cô thân. Kỷ y tận điển, thốn ti bất quải thể. Kỷ phiên bính tử liễu nô thân dĩ, tranh nại một chủ công bà giáo thùy khán thủ. Tư chi: hư phiêu phiêu mệnh nhẫm kỳ? Nan nhai, thực phi phi, tai cộng nguy!

  (Tiền xoang) Toan lựu lựu nan cùng tận đích chu lệ, loạn phân phân nan khoan giải đích sầu kết, cốt nhai nhai nan phù trì đích bệnh thân, chiến căng căng nan nhai quá đích thời hòa tuế. Giá khang ngã đãi bất khiết tha a, giao nô nhẫm nhẫn cơ? Đãi khiết tha a, giao nô nhẫm sinh khiết? Tư lượng khởi lai, bất như nô tiên tử, đồ đắc bất tri tha thân tử thời. Tư chi: hư phiêu phiêu mệnh nhẫm kỳ? Nan nhai, thực phi phi, tai cộng nguy!

  (Song điệu quá khúc) (Hiếu thuận nhi) Ẩu đắc ngã can tràng thống châu lệ thùy, hầu lung thượng ngột tự lao sá trụ. Khang a! Nị tao lung, bị thung xử si nị bá dương nị; khiết tận khống trì, hảo tự nô gia thân lang bái, thiên tân vạn khổ giai kinh lịch. Khổ nhân khiết trứ khổ vị, lưỡng khổ tương phùng, khả tri đạo dục thôn bất khứ!

  (Tiền xoang) Khoang hoà mể bản thi tương y ỷ, bị bá dương tác lưỡng xử phi. Nhất tiện nhất quý, hảo tự nô gia dữ phu tế, chung vô tương kiến kỳ. Trượng phu nị tiện thị mễ a, mễ tại tha phương một xử tầm; nô gia cáp tiện tự khang a, nhẫm đích bả khang lai cứu đắc nhân cơ nỗi? Hảo tự nị phu xuất khứ, nhẫm đích giáo nô cung thiện đắc công bà cam chỉ?

  (Thương điệu quá khúc) 1 Loạn bời bời, năm lại mất mùa, xa dằng dặc, chồng lại chẳng về, cha mẹ chồng nóng nảy chẳng chịu đợi lâu, một mình yếu ớt chẳng làm được việc gì. Áo đã cầm hết, tấc vải chẳng dính mình. Mấy lần liều chết thân tôi, ngặt mình không làm chủ thân mình được vì còn cha mẹ chồng, ai đâu săn sóc? Nghĩ kỹ: mạng vật vờ, sống chết không kỳ hạn. Chịu không nổi, thực là gặp cảnh nguy lớn lao!

  (Điệu trước) Nước mắt đỏ chua xót rỏ giọt khó hết được, lòng sầu rối bời bời khó cởi mở, xương gồ gồ khó đỡ được cái thân lắm bệnh, run lẩy bẩy khó chống nổi cho qua năm, tháng. Cám này ta không nuốt mi ư, sao chịu được đói? Nuốt mi ư? Nuốt sao cho trôi? Nghĩ lại, bất nhược ta nên chết trước để khỏi thấy cha mẹ chồng chết. Lại nghĩ: mạng vật vờ, sống chết không kỳ hạn. Chịu không nổi, thực là cảnh nguy lớn lao!

  (Song điệu quá khúc) (Hiếu thuận nhi) Mửa ra, đau từng khúc ruột, nước mắt đỏ dòng dòng, cuống họng nghẹt cứng, khạt không ra. Cám à! Mi bị cối xay, lại bị chày đâm, người ta rây mi, quạt mi, nuốt hết mi, mi lại dội lên, mi cũng như ta, gặp cảnh bối rối, nghìn cay vạn đắng đều đã trải. Người khổ nuốt khổ vị 2 , hai cái khổ gặp nhau, nên nuốt không được!

  (Điệu trước) Cám với gạo, vốn nương tựa nhau, bị quạt ra hai nơi. Một hèn một sang cũng như tôi với chồng tôi, tới chết không gặp được nhau. Hỡi chàng, chàng là gạo, gạo ở xa, không biết đâu mà tìm; thiếp là cám, làm cách nào cám cứu được người khỏi chết đói? Cũng như chồng đi khỏi rồi, tôi làm cách nào cung cấp được thức ăn ngon cho cha mẹ chồng?

  Lời lẽ đoạn đó, tuy kém văn hoa, song bình dị và thành thực, dễ cảm động hạng bình dân chất phác. Chính vì vậy mà tuồng đã được hoan nghênh nhiệt liệt.

  Ngoài Tì bà ký còn 4 tuồng nữa đã làm biết bao khán giả rỏ lệ, tức tuồng Kinh thoa ký 荊釵記, Bái nguyệt đình 拜月亭, Lưu Trí Viễn 劉智遠 và Sát cẩu ký 殺狗記.

  Ba tuồng trên đều kể tình cảnh của những cặp vợ chồng bị chia rẽ sau được sum họp, duy có tuồng cuối là thể tài khác hẳn. Một người mê bạn mà ghét em mà bạn thì toàn là bọn bất lương, rượu trà đàng điếm. Vợ người đó muốn khuyên chồng, giết một con chó rồi nói là lỡ giết người, xin chồng nhờ bạn bè đem chôn lén giùm. Bạn chồng làm lơ, người em lãnh việc. Từ đó người chồng biết tâm địa của bạn và hết lòng thương em.

  c. Tới giữa đời Minh

  Tới giữa đời Minh, nhiều văn nhân có tên tuổi bắt đầu soạn tuồng nên về phương diện văn nghệ, tuồng được nâng cao.

  Hầu hết những tuồng thời ấy đều lãng mạn, nhất là tuồng Mẫu đơn đình của Thang Hiển Tổ. Thang đậu tiến sĩ làm ít lâu rồi từ chức, về vườn trước tác.

  Tuồng Mẫu đơn đình là một kiệt tác, lãng mạn hơn Tây Tương ký, hơn cả René của Chateaubriand, Werther của Goethe và Tuyết hồng lệ sử của Từ Trẩm Á.

  Một thiếu nữ họ Đỗ, nhân đọc thiên “Quan quan thư cư” trong kinh Thi rồi mơ màng mộng hoài xuân, tâm tình u uất. Bữa nọ nàng dạo chơi trong vườn hoa, mệt quá, về phòng nằm xuống thiêm thiếp, mộng thấy một thiếu niên tên là Liễu Mộng Mai, hai người yêu nhau, kết hôn nhau. Khi tỉnh mộng, nàng ngơ ngẩn, phát bệnh tương tư, tự vẽ hình của mình rồi chết, chôn trong một vườn hoa.

  Liễu Mộng Mai lại là con người có thực. Một hôm nhân tránh gió tuyết mà vào trú chân trong vườn ấy, thấy bức vẽ của nàng, mê mẫn tâm thần, quyết chí ở lại, ngày đêm thắp hương khấn vái. Hồn nàng hiện về, người và ma quyến luyến, tư thông với nhau. Sau nàng được tái sinh, chàng thi đậu trạng và hai bên kết hôn.

  Truyện vừa ly kỳ mà lời như gấm, nên ảnh hưởng vĩ đại đến thanh niên thời đó. Tương truyền một thiếu nữ đọc truyện đó, đau lòng quá đến nỗi đứt ruột mà chết! Một thiếu nữ khác, khi lâm chung, dặn cha mẹ liệm vở tuồng đó với nàng. Đủ biết thanh niên Trung Quốc thời ấy ủy mị đến bực nào!

  Thang Hiển Tổ còn 3 tuồng nữa rất nổi danh và cũng lãng mạn là Nam Kha ký 南柯記, Tử thoa ký 紫釵記 và Hàm Đan ký 邯鄲記.

  Chu Duy Chi trong cuốn “Trung Quốc văn nghệ tư trào sử học”, ví Thang với kịch gia bực nhất của Anh là Shakespeare. Cả hai đều sống một thời (Thang: 1550-1617), Shakespeare: 1564-1616), cả hai đều đa tài, lãng mạn, không chịu tự bó buộc trong những luật của phái cổ điển: Shakespeare thì phá luật Tam nhất trí, còn Thang bất chấp cả âm luật của tuồng, nói: “Ý ta tới đâu, ta theo tới đó, không kể lời chê bai của mọi người”.

  d. Đến cuối đời Minh

  Đến cuối đời Minh, các nhà soạn tuồng gọt đẽo lời văn quá, lại không chú trọng đến nội dung, vừa xa quần chúng, vừa mất tự nhiên và tuồng bắt đầu suy.

  Tác phẩm đáng lưu truyền là vở Yến tử tiên 燕子笺 của Nguyễn Đại Thành 阮大鋮, cũng vẫn là một thiên tình sử lãng mạn. Chàng Đô Lương yêu một kỹ nữ tên là Hành Vân, sai vẽ một tấm hình hai người đứng chung. Vì một sự lầm lộn, bức hình ấy về tay nàng Phi Vân, con một vị quan. Phi Vân trông hình thấy một thiếu niên anh tuấn đứng chung với một người giống mình quá xúc động sinh tình, làm một bài từ, viết trên giấy hoa tiên, buộc vào chân chim én, thả đi. Chim én mang thơ lại đúng chỗ Đô Lương ở. Sau 3 người đều lưu lạc, rồi do những sự tình cờ mà gặp được nhau và Đô Lương cưới cả 2 nàng.

   

  2. TIỂU THUYẾT

  a. Đặc điểm của Tiểu thuyết đời Minh

  Trong những thời đại trước, tiểu thuyết Trung Quốc chỉ mới là phôi thai, qua đời Minh nó mới phát huy đầy đủ, phần kỹ thuật cao rộng, phần tư tưởng phong phú, mô tả khéo léo mà tình tiết chi ly. Bốn kỳ thư Thuỷ Hử truyện, Tam Quốc chí diễn nghĩa, Tây Du kýKim Bình Mai đáng được kể là những danh tác trên thế giới. Nhưng nếu theo quan niệm người Âu thì những tiểu thuyết ấy có những khuyết điểm: bố cục không rõ, thiếu tính cách nhất trí, nhân vật nhiều quá, tiểu tiết rườm quá.

  Đại loại tiểu thuyết thời ấy có đặc điểm này là không rõ tên tác giả và cũng không biết ai soạn vào thời nào. Hầu hết là những truyện được truyền khẩu trong dân gian. Khi kể thì mỗi người tuỳ tài riêng của mình. Vì tiểu thuyết hồi xưa chỉ được coi là một loại văn du hý, nên người chép thường dấu tên mà những người đời sau tự ý sửa đổi, thêm bớt, có khi tới 5 lần, 7 lượt, làm mất hẳn bản sắc của nguyên cảo, thành thử mỗi tiểu thuyết không còn là công trình của một cây bút nữa 3 . Do đó, văn không đều, có đoạn hay, có đoạn kém và sự nghiên cứu tác giả là một việc rất khó khăn. Hiện nay các học giả Trung Quốc còn đương tìm tòi, chưa ai đồng ý với ai, có người cho Tam Quốc chí, Thuỷ Hử, Tây Du xuất hiện ở đời Nguyên, có người lại sắp nó vào đời Minh.

  Chúng tôi theo Hồ Văn Dực, tác giả bộ “Tân trước Trung Quốc văn học sử”, cuốn được dùng trong các trường Trung học ở Thượng Hải hồi 1940 mà đặt những tác phẩm ấy vào đời Minh, nhưng chúng tôi tưởng người đầu tiên soạn những bộ ấy phải ở đời Nguyên hoặc trước nữa, mà văn nhân đời Minh chỉ sửa lại cho nó thành hình thức bây giờ thôi.

  Tiểu thuyết đời Minh chia làm 4 loại:

  - tiểu thuyết anh hùng

  - tiểu thuyết lịch sử

  - tiểu thuyết thần quái

  - tiểu thuyết diễm tình.

  Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt xét từng loại một.

  b. Tiểu thuyết anh hùng

  Trong loại này, phải kể trước hết bộ Thuỷ Hử 水滸. Tương truyền nguyên cảo bộ ấy của Thi Nại Am 施耐菴, hoặc La Quán Trung 羅貫中. Thi sống ở cuối đời Nguyên, còn La là học trò ông. Có lẽ Thi soạn rồi La sửa. Bản đầu tiên ấy giản lược lắm; đến triều Gia Tĩnh xuất hiện một bản khác, nội dung phong phú hơn; sau lại có một bản nữa nhan đề là “Trung Nghĩa Thuỷ Hử toàn thư” hoàn bị nhất, cộng 120 hồi.

  Thuỷ Hử là một kiệt tác kể những việc xảy ra trong dân gian ở 2 đời Tống, Nguyên và có liên quan tới bọn anh hùng Lương Sơn Bạc. Bốn mươi hồi trên, nghệ thuật rất cao, nhất là những hồi từ Lỗ Trí Thâm đại náo Ngũ Đài Sơn, Võ Tòng đả hổ, Tây Môn Khánh dan díu với Phan Kim Liên.

  Tính tình và hành vi của bọn thảo dã anh hùng hiện rõ trên giấy, chi tiết lại ly kỳ, ai đọc cũng mê.

  Kim Thánh Thán 金聖歎, một phê bình gia đại tài đời Minh cho rằng văn chương Trung Quốc không cuốn nào hơn bộ ấy.

  Cũng trong loại tiểu thuyết anh hùng, ta nên kể thêm những bộ “Hậu Thuỷ Hử”, “Thuỷ Hử hậu truyện và Đãng Khấu chí 蕩寇志.

  c. Tiểu thuyết lịch sử

  Được truyền tụng nhất là bộ Tam Quốc chí diễn nghĩa 三國志演義 của La Quán Trung. Ông sinh ở cuối đời Nguyên, trước sau soạn được 17 bộ tiểu thuyết lịch sử: Tuỳ Đường 隋唐, Phấn trang lâu 粉粧樓 …

  Ông mượn tài liệu trong cuốn Tam Quốc chí của Trần Thọ rồi thêm vào những truyện cũ được lưu truyền trong dân gian mà soạn nên bộ ấy.

  Bản lưu hành bây giờ không phải là nguyên cảo của ông mà đã bị một người họ Mao sửa đổi.

  Chưa thấy bộ tiểu thuyết nào ảnh hưởng lớn dân gian bằng bộ Tam Quốc. Bất kỳ người Trung Hoa nào cũng nhớ ít nhiều đoạn trong đó. Tác giả cho Lưu Bị đại biểu nhà Hán, tả Tào Tháo thành một tên gian hùng, có ý muốn khuyên độc giả trung quân.

  Tác phẩm không được toàn mỹ, kết cấu vụng về, tư tưởng nghèo nàn, đáng sắp vào loại lịch sử ký sự hơn là loại lịch sử tiểu thuyết. Người ta có thể trách La Quán Trung cho Lưu Bị khóc nhiều quá, không ra vẻ một minh chúa, còn Quan Vũ thì kiêu căng, quá cố chấp… Song ai cũng phải nhận nhiều đoạn rất cảm động làm phấn khởi người đọc, như đoạn Lưu Bị ba lần đến thảo lư vời Gia Cát Lượng, đoạn tả trận Xích Bích…

  Ta nên kể thêm những bộ sau này, tuy kém Tam Quốc nhưng cũng có danh: Tây Chu diễn nghĩa 西周演義, Đông Chu liệt quốc 東周列國, Tàn Đường ngũ đại diễn nghĩa 残唐五代演義…

  d. Tiểu thuyết thần quái

  Loại này khá thịnh ở đời Minh.

  La Quán Trung có bộ Bình yêu truyện 平妖傳.

  Ngô Nguyên Thái có bộ Thượng động bát tiên truyện.

  Nổi danh nhất là 2 bộ Tây Du ký 西遊記 và Phong Thần 封神.

  Tây Du ký của Ngô Thừa Ân 吳承恩 soạn. Ông sống ở đời Gia Tĩnh, văn hay chữ tốt, nhà nghèo, không con, trước tác được nhiều mà di cảo thất lạc hết.

  Bộ ấy là một kỳ thư bảo tồn được nhiều thần thoại của Trung Quốc. Tài liệu rút trong bộ “Đường Tam Tạng thủ kinh thi thoại” ở đời Nguyên; ông dùng sức tưởng tượng cực kỳ phong phú và lời văn diễm lệ để tô điểm thành một trường thiên tiểu thuyết rất lý thú, tả bọn Đường Tam Tạng (tức Huyền Trang) và Tôn Hành Giả qua Tây Trúc thỉnh kinh, gặp 81 tai nạn quái dị, rùng rợn. Truyện có chỗ vui vẻ, có chỗ mỉa mai, chỗ dạy đời, lối nào cũng thành công.

  Phong Thần (chưa rõ tác giả) kể truyện Chu Vũ Vương diệt vua Trụ; tuy kém Tây Du về phương diện nghệ thuật nhưng cũng ly kỳ, có danh.

  e. Tiểu thuyết diễm tình

  Tác phẩm vĩ đại nhất là Kim Bình Mai 4 金平梅. Tương truyền tác giả là Vương Thế Trinh. Thuyết ấy chưa đáng tin. Chắc một văn nhân nào đó muốn phúng thích giai cấp sĩ phu hủ bại ở đương thời, nên soạn ra rồi lại ẩn danh.

  Toàn bộ gồm 100 hồi, nội dung lấy truyện Tây Môn Khánh dan díu với nàng Kim Liên làm cốt rồi tả nhân tình, thế thái cùng những đồi phong bại tục của bọn thượng lưu. Tình dục và nhục cảm được mô tả chi ly đến nỗi Emile Zola 5 ở Pháp có đọc tới cũng phải sợ.

  Như trên chúng tôi đã nói, xã hội thời đó vô cùng lãng mạn, lối văn ấy được hoan nghênh nhiệt liệt. Người đời sau có kẻ chê dâm thư, có kẻ khen là tả chân, răn đời. Theo thiển kiến, tác giả phải dấu tên, có lẽ cũng vì đã tự nhận thấy rằng bộ Kim Bình Mai có tính cách “phúng nhất nhi khuyến bách” 6 . Nếu tác giả quả có ý răn đời thì thêm những đoạn tả nhục dục một cách quá tỉ mỉ làm chi, tỉ mỉ hơn cả cuốn L’amant de Lady Chatterley của Lawrence? Những nhà cầm quyền Trung Quốc gần đây cũng nghĩ vậy nên đã kiểm duyệt gắt gao, chỉ cho phát hành một bản trong đó những đoạn miêu tả táo bạo quá bị cắt bỏ hết.

  Những bộ Ngọc Kiều Lý 玉嬌李, Tục Kim Bình Mai, Cách liêm hoa ảnh 隔廉花影 cũng đều là dâm thư mà văn chương lại hủ lậu. Đáng giới thiệu chỉ có ít bộ như Hảo cầu truyện 好逑傳, Ngọc Kiều Lê 玉嬌犁 và Bình sơn lãnh yến 平山冷燕 mà các cụ hồi xưa ở nước ta rất thích đọc. Những tiểu thuyết ấy cũng tả mối tình giữa tài tử giai nhân, nghệ thuật khá.

  g. Đoản thiên tiểu thuyết

  Đoản thiên tiểu thuyết đời Minh cũng bắt đầu thịnh, hầu hết là kể những việc cũ đời Tống và Nguyên.

  Phùng Mộng Long 馮夢龍 viết 3 bộ Tam ngôn 三言 tức là Dụ thế minh ngôn 喻世明言, Cảnh thế thông ngôn 警世通言 và Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恆言.

  Một tác giả khác soạn 2 bộ Lưỡng phách 两拍.

  Sau Bão Ủng đạo nhân 抱甕道人 lựa những truyện hay nhất trong năm bộ ấy mà soạn bộ Kim cổ kỳ quan 今古奇觀. Chắc độc giả nào hồi nhỏ cũng say mê khi đọc bộ ấy, hoặc oán giận kẻ bạc tình đã làm cho Đỗ Thập nương phải liệng những rương châu bảo xuống dòng nước, hoặc mừng chung với anh hàng dầu khờ khạo mà lại chiếm được hoa khôi…

   

  TÓM TẮT

  1. Tuồng đời Minh rất thịnh và chia làm 2 loại: Bắc khúcNam khúc.
  - Hồi Minh sơ, Cao Minh nổi danh nhờ bộ Tì bà ký, một vở có tính cách luân lý và rất cảm động.
  - Tới giữa đời Minh, tuồng lãng mạn xuất hiện rất nhiều. Tuồng Mẫu đơn đình của Thang Hiển Tổ đã ảnh hưởng tai hại đến tinh thần thanh niên Trung Quốc.
  - Đến cuối đời Minh, tuồng suy, nội dung kém, vừa xa quần chúng vừa mất tự nhiên.

  2. Tiểu thuyết có những đặc điểm sau này:
  - mô tả khéo léo
  - tưởng tượng phong phú
  - tác giả thường không rõ là ai và mỗi tác phẩm được nhiều người đời sau sửa chữa, thêm bớt.
  * Có 4 loại tiểu thuyết:
  - tiểu thuyết anh hùng như Thuỷ Hử của Thi Nại Am.
  - tiểu thuyết lịch sử như Tam Quốc chí của La Quán Trung, Đông Chu, Tây Chu…
  - tiểu thuyết thần quái như Tây Du ký của Ngô Thừa ÂnPhong thần diễn nghĩa.
  - tiểu thuyết diễm tình, phần nhiều là dâm thư như Kim Bình Mai.
  * Về đoản thiên tiểu thuyết nên kể bộ Kim cổ kỳ quan của Bão Ủng đạo nhân.

  --------------------------------
  1Tên điệu hát.
  2Vị đắng.
  3Ở nước ta cũng bị nạn đó như bộ Truyện Kiều đã có nhiều người vô ý thức tự ý sửa nó.
  4Bộ này được dịch ra tiếng Anh, Đức, Pháp, Bản tiếng Pháp do Club français du livre xuất bản.
  5Tiểu thuyết gia trong phái tự nhiên ở thế kỷ 19 cũng nỗi tiếng về lối tả chân táo bạo.
  6Can một phần mà khuyên 100 phần.

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Bóng Người Thiên Thu

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646645]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502538]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639721]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471310]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340904]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600529]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689839]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2493172]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300425]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010492]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972332]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548895]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470024]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445699]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204068]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150626]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078691]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062563]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028825]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026450]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959443]
  25.Quỷ Bảo [921714]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907577]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905326]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877025]
  29.Hắc Nho [852162]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843170]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840067]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756015]
  33.Tru Tiên [747770]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745203]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661909]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622427]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592491]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569362]
  39.Hoàn Hảo [557782]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536789]
  41.Tầm Tần Ký [511987]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456250]
  43.Thiên Đường [452700]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450857]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439787]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434015]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427377]
  48.Cậu Chó [417250]
  49.If You Are Here [411854]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408215]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm