hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[1008] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG XI. NHẠC PHỦ VÀ TỪ ĐỜI ĐƯỜNG

  1. NHẠC PHỦ VÀ TỪ LÀ GÌ?

  Độc giả đã nhận thấy, trong những chương trên, nhiều bài thơ có tên là khúc (như Tái hạ khúc), hành (Yên ca hành), từ 1 (như Lương Châu từ)…

  Hết thảy đều là những bài để phổ vào nhạc và ngâm hoặc hát. Bài nào được nhạc quan lựa thì kêu là nhạc phủ. Những thể đó đều có những quy tắc nhất định, phải thông thuộc âm nhạc đời Đường mới phân biệt nổi. Theo chúng tôi hiểu thì từ, khúc, hành đều do thơ ngũ ngôn và thất ngôn biến ra, cũng tựa như những điệu hát xẩm, hò, lý giao duyên, quan họ, cò lả, trống quân… ở nước ta, âm điệu tuy khác mà đều là biến thể của lục bát hoặc song thất lục bát.

  Vì những bài ca đó đối với chúng ta chỉ có giá trị về thơ chứ không có giá trị về âm nhạc, nên chúng tôi đã tuyển vào mục thơ, ở đây chỉ xin nói qua:

  - Những lẽ tại sao nhạc phủ thịnh ở đời Đường,

  - Và vài tác giả về từ, một thể rất phát đạt ở đời Tống sau này.

   

  2. TẠI SAO NHẠC PHỦ THỊNH Ở ĐỜI ĐƯỜNG?

  Có ba nguyên nhân:

  - Các vị hoàng đế rất ưa yến tiệc, ca, hát lại thông âm nhạc, như Đường Huyền Tông thường bảo 300 “con em vườn lê” (lê viên đệ tử) đờn ca, âm nào sai thì sửa lại liền. Ông còn đặt ra được trên 100 khúc rồi tự phổ vào nhạc.

  - Dân ca rất thịnh và được văn nhân đặc biệt chú ý tới, phỏng theo để sáng tác những thể mới. Như vậy các tác phẩm của họ dễ được truyền bá và dễ được nhà vua thưởng thức.

  - Do đó bớt sự cách biệt giữ thi nhân và quần chúng. Quần chúng thích nghe thơ của thi nhân và thi nhân thích được nghe quần chúng ngâm thơ của mình. Độc giả chắc còn nhớ Bạch Cư Di lấy làm tự hào rằng đi đâu cũng nghe thấy mọi hạng người thuộc thơ ông.

  Vương Xương Linh, Cao Thích và Vương Chi Hoán cũng lấy sự thơ được phổ biến trong quần chúng nhiều hay ít mà định tài cao, thấp của nhau.

  Tương truyền một hôm ba thi sĩ ấy đương tìm hứng trong một tửu quán thì có bốn ca nữ tới. Chi Hoán bảo 2 bạn:

  - Chúng mình từ trước tới nay chưa ai phục ai. Bây giờ ta định với nhau, hễ thơ ai được bọn ca kỹ kia hát nhiều nhất thì người đó sẽ được tôn làm thiên tử, kẻ khác sẽ là chư hầu.

  Một lát sau, một ả hát hai bài tuyệt cú của Vương Xương Linh: bài Phù Dung lâu tống Tân Tiệm và bài Tòng quân hành. Một ả khác hát bài Biệt Đổng Đại của Cao Thích.

  Vương Chi Hoán thấy thơ mình chưa được ngâm, vừa tức vừa thẹn, nổi khùng, nói:

  - Mấy con đó xấu xí, quê mùa biết đâu được những khúc hay. Các anh đợi, nếu con bé đẹp mặt và sáng sủa nhất đám kia (vừa nói vừa chỉ một ả) mà không hát thơ tôi thì suốt đời tôi chịu thua các anh, nhược bằng trái lại thì các anh phải xá tôi làm thiên tử.

  Quả nhiên, một lát sau, mỹ nhân nọ cất tiếng oanh và hát khúc Lương Châu từ của Vương.

  Tiếng ca vừa dứt, Chi Hoán vỗ bàn cười ha hả:

  - Đó, mỗ nói có sai đâu, bọn quê mùa kia chịu thua mỗ chưa?

  Bọn con hát, thấy lớn tiếng rất ngạc nhiên, hỏi ra, hay được nguyên do rồi, lấy làm thú lắm, chung nhau tiền để thết ba nhà thơ một bữa tiệc 2 .

   

  3. CÁC TỪ 3 GIA ĐỜI ĐƯỜNG

  Có thể nói hầu hết thi nhân nào cũng sáng tác ít nhiều bài từ:

  Bạch Cư Dị truyền lại bài Ức Giang Nam:

  憶江南

  江南好。

  風景舊曾諳。

  日出江花紅勝火,

  春來江水綠如藍,

  能不憶江南?

  Ức Giang Nam

  Giang Nam hảo,

  Phong cảnh cựu tằng am.

  Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,

  Xuân lai giang thuỷ lục như lam,

  Năng bất ức Giang Nam?

  Nhớ Giang Nam

  Giang Nam đẹp,

  Phong cảnh cũ từng ham.

  Trời mọc, hoa sông hồng quá lửa,

  Xuân về, dòng nước biếc như chàm,

  Ai chẳng nhớ Giang Nam?

  Ôn Đình Quân, lời rất diễm lệ, lại sáng tác được nhiều điệu mới, ảnh hưởng đến đời sau rất nhiều, đứng đầu trong nhóm từ gia mà tác phẩm chép trong bộ Hoa gian tập 花間集. Ông chiếm một địa vị đặc biệt giữa cái thời thơ suy mà từ thịnh.

  Xin cử bài:

  憶江南

  梳洗罷,

  獨倚望江樓,

  過盡千帆皆不是。

  斜暉脈脈水悠悠,

  腸斷白蘋洲。

  Ức Giang Nam

  Sơ tẩy bai,

  Độc ỷ vọng giang lâu,

  Quá tận thiên phàm giai bất thị.

  Tà huy mạch mạch thủy du du,

  Trường đoạn bạch tần châu.

  Nhớ Giang Nam

  Mới tắm gội,

  Đứng dựa ngắm giang lâu,

  Ngàn buồm coi hết người đâu tá?

  Lẳng lặng ánh chiều, nước gợn sầu.

  Đoạn trường bạch tần châu 4 .

  Lưu Vũ Tích có bài Xuân khứ dã 春去也 (Xuân đi rồi), rất thường được ca nữ ngâm nga.

  Như độc giả đã thấy, từ là một thể chuyên tả tình, lấy bóng bảy, du dương làm khéo, ý càng buồn, càng dễ cảm.

   

  TÓM TẮT

  Thơ mà phổ được vào nhạc và được nhạc quan lựa thì gọi là nhạc phủ. Nhạc phủ có nhiều thể: ngâm, hành, khúc, từ.

  Từ là một thể mới xuất hiện ở đời Đường, câu dài, câu ngắn, song có quy tắc riêng, dùng để tả những nỗi sầu, nhớ, oàn, hận, lời cốt đẹp đẽ và du dương. Thi sĩ nào cũng làm ít nhiều bài từ. Những bài ấy đều gom trong bộ Hoa gian tập.

  Từ gia nổi tiếng là Ôn Đình Quân. Ông sáng tác được nhiều điệu mới, chiếm một địa vị đặc biệt giữa cái thời thể thơ suy mà từ thịnh.

  --------------------------------
  1Xin đừng lầm thể từ này 詞 với thể từ 辭 của nước Sở đời Chiến Quốc và Tần, Hán. Sở từ là những bài dài, câu đối nhau, có vần hoặc không, còn từ là một thể thơ mới xuất hiện thời thịnh Đường, thường ngắn, cốt để ca và diễn tình cảm.
  2Từ đó người ta gọi Vương Chi Hoán là "thi thiên tử".
  3Người viết từ.
  4Bạch tần châu là bãi mọc cỏ bạch tần.

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Một Mai Khi Hòa Bình

  Nhã Ca

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646938]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502932]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4640091]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471816]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341336]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600939]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690105]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2497578]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300897]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010847]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972353]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549055]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470358]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446046]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204117]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150808]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078918]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062655]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1029043]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026601]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959539]
  25.Quỷ Bảo [921908]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907697]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905360]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877110]
  29.Hắc Nho [852254]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843302]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840154]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756144]
  33.Tru Tiên [747846]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745374]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661996]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622519]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592517]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569470]
  39.Hoàn Hảo [557813]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536857]
  41.Tầm Tần Ký [512149]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456463]
  43.Thiên Đường [452731]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [451040]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439846]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434095]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427586]
  48.Cậu Chó [417352]
  49.If You Are Here [411885]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408330]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm