hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[920] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG IX. VÀI THI HÀO KHÁC THỜI THỊNH ĐƯỜNG

  Ngoài những tác phẩm kể trong các chương trên, Thịnh Đường còn nhiều bài thơ kiệt tác. Chúng tôi xin lựa ít bài được lưu truyền nhất mà các nhà Nho hồi xưa không ai không thuộc.

  1. THÔI HỘ 崔護

  題昔所見處

  去年今日此門中,

  人面桃花相映紅。

  人面不知何處去,

  桃花依舊笑春風。

  Đề tích sở kiến xứ

  Khứ niên kim nhật thử môn trung,

  Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

  Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

  Đài hoa y cựu tiếu xuân phong.

  Tác giả là Thôi Hộ, đẹp trai, ít giao du, một ngày thanh minh, đi chơi ngoài thành, thấy một nhà có vườn đào đương trổ hoa, bèn gõ cửa xin nước uống. Một người con gái đẹp nghiệm trang ra hỏi rồi đem nước mời uống. Đến tiết thanh minh năm sau, Thôi Hộ nhớ cảnh cũ, lại thăm thì cửa đóng then gài. Chàng để bài thơ này ở cửa rồi đi. Mấy hôm sau lại đến, chợt nghe tiếng khóc. Một ông lão ra hỏi: “Cậu phải là Thôi Hộ không? Con gái tôi đọc thơ cậu lại nhịn đói mà chết”. Thôi Hộ vào khấn, cô gái ấy sống lại, bèn cưới làm vợ.

  Đề ở chỗ đã thấy năm trước

  Nhớ ngày năm ngoái cửa trong này,

  Đỏ ánh bông đào, dáng mặt người.

  Không biết mặt người đâu đó nhỉ?

  Bông đào y cũ đón xuân cười 1 .

  (Vô danh dịch)

   

  2. THƯỜNG KIẾN 常建

  宿王昌齡隱居

  清溪深不測,

  隱處唯孤雲。

  松際露微月,

  清光猶為君。

  茅亭宿花影,

  藥院滋苔紋。

  余亦謝去事,

  西山鸞鶴群。

  Túc Vương Xương Linh ẩn cư

  Thanh khê thâm bất trắc,

  Ẩn xứ duy cô vân.

  Tùng tế lộ vi nguyệt,

  Thanh quang do vị quân.

  Mao đình túc hoa ảnh,

  Dược viện tư đài văn.

  Dư diệc tạ khứ sự,

  Tây sơn loan hạc quần.

  Lại ngủ chỗ ẩn cư của Vương Xương Linh

  Ngồi trong sâu thăm thẳm,

  Chỗ ẩn chỉ chòm mây.

  Kẽ tùng lộ ánh nguyệt,

  Sáng trong vị bác đây.

  Nhà tranh bóng hoa ngủ,

  Viện thuốc mọc rêu đầy.

  Cũng tính từ thờ sự,

  Hạc loan bạn núi này.

  (Vô danh dịch)

   

  3. NHUNG DỤC 戎昱

  別湖上亭

  好是春風湖上亭,

  柳條籐蔓系離情。

  黃鶯久住渾相識,

  欲別頻啼四五聲。

  Biệt hồ thượng đình

  Hảo thị xuân phong hồ thượng đình,

  Liễu điều đằng mạn hệ ly tình.

  Hoàng oanh trú cửu hồn tương thức,

  Dục biệt tần đề tứ ngũ thanh.

  Từ biệt cái đình trên hồ

  Gió xuân mát quá, chỗ hồ đình,

  Nhành liễu dây leo buộc mối tình.

  Ở mãi, oanh vàng quen biết lắm,

  Gần đi, hót vội bốn năm thanh.

  (Vô danh dịch)

   

  4. TRƯƠNG KẾ 張繼

  楓橋夜泊

  月落烏啼霜滿天,

  江楓漁火對愁眠。

  姑蘇城外寒山寺,

  夜半鐘聲到客船。

  Phong Kiều dạ bạc

  Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

  Giang phong ngư hoả đối sầu miên.

  Cô Tô thành ngoại Hàn san tự,

  Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

  Đêm đậu thuyền ở bến Phong Kiều

  Trời sương, trăng lặn, quạ kêu luôn,

  Ngủ đối cầu phong lửa cá 2 buồn.

  Thuyền đậu thành Tô 3 chùa núi lạnh.

  Nửa đêm chuông nện tiếng bong bong.

  (Vô danh dịch)

  Bài này hay ở âm điệu tuyệt diệu, dịch theo nguyên thể rất khó. Ngô Tất Tố và Trần Trọng Kim đều đã dịch theo thể lục bát:

  Quạ kêu, sương tỏa, trăng lui,

  Đèn chài, cây bãi, đối người nằm khô.

  Chùa đâu trên núi Cô Tô,

  Tiếng chuông đưa đến bến đò canh khuya.

  (Ngô Tất Tố dịch)

  Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi,

  Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co.

  Con thuyền đậu bến Cô Tô,

  Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

  (Trần Trọng Kim dịch)

  J. Leiba cũng có một bài thơ rất du dương mà ý như mượn của Trương Kế:

  Thuyền dạo hồ Đông muôn dặm chơi,

  Quạ kêu, trăng lặn, nước mờ khơi.

  Hàn San vẳng tiếng chuông chùa sớm,

  Cây bến, đèn ngư, não mộng người.

   

  5. THÔI HẠO 崔顥

  黃鶴樓

  昔人已乘黃鶴去,

  此地空餘黃鶴樓!

  黃鶴一去不復返,

  白雲千載空悠悠。

  晴川歷歷漢陽樹,

  芳草萋萋鸚鵡洲。

  日暮鄉關何處是?

  煙波江上使人愁。

  Hoàng Hạc lâu

  Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,

  Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu!

  Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,

  Bạch vân thiên tải không du du.

  Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,

  Phương thảo thê thê Anh Vũ châu,

  Nhật mộ hương quan hà xứ thị?

  Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

  Hoàng Hạc lâu ở gần Vũ Xương (đã chú thích ở trên). Anh Vũ Châu ở gần Hán Dương, trên sông Trường Giang. Thôi Hạo bất hủ nhờ bài này. Lý Bạch tới lầu Hoàng Hạc, đọc nó rồi, liệng bút than: “Trước mặt có cảnh mà nói không được vì có thơ Thôi Hạo ở trên đầu”. Sau Lý làm bài “Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng đài” để kình với Thôi Hạo (đã trích ở trên).

  Đã nhiều thi nhân dịch bài Hoàng Hạc lâu, chúng tôi xin chép lại ba bản dịch để độc giả so sánh.

  Gác Hoàng Hạc

  Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?

  Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ!

  Hạc vàng đi mất từ xưa,

  Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.

  Hán Dương sông lạnh cây bày,

  Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non.

  Quê hương khuất bóng hoàng hôn,

  Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai!

  (Tản Đà dịch)

  Lầu Hoàng hạc

  Người xưa cưỡi hạc đã lên mây,

  Lầu Hạc còn suông với chốn này.

  Một vắng, hạc vàng xa lánh hẳn,

  Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay.

  Vàng gieo bến Hán, ngàn cây hửng,

  Xanh ngút châu Anh, lớp cỏ dày

  Trời tối quê nhà đâu tá nhỉ?

  Đầy sông khói sóng gợi niềm tây.

  (Ngô Tất Tố dịch)

  Lầu Hoàng Hạc

  Người xưa cưỡi hạc đi đâu mất,

  Lầu Hạc vàng trơ đứng chỗ này.

  Hạc vàng một đi không trở lại,

  Mây trắng ngàn năm vơ vẫn bay.

  San sát bóng sông cây Hán đó,

  Dầu dầu ngọn cỏ bãi Anh đây.

  Quê nhà, trời tối, nào đâu nhỉ?

  Sóng khói tuôn sầu nhớ chẳng khuây.

  (Vô danh dịch)

  --------------------------------
  1Câu này, Nguyễn Du đã dịch trong cuốn Kiều:
  Hoa đào năm ngoài còn cười gió đông.
  Để tả cảnh vắng vẻ của nhà Thuý Kiều khi Kim Trọng trở lại.
  2Lửa thuyền đánh ca.
  3Thành Cô Tô ở tỉnh Giang Tô, gần đó có cái cầu kêu là Phong Kiều và chùa Hàn Sơn (Núi lạnh).

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Z.28 Macao... Trinh Nữ Giang Hồ

  Người Thứ Tám

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646694]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502557]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639745]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471324]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340935]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600551]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689862]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2493493]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300459]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010521]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972335]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548914]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470038]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445738]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204071]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150637]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078720]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062566]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028846]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026462]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959449]
  25.Quỷ Bảo [921726]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907586]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905329]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877036]
  29.Hắc Nho [852174]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843176]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840070]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756028]
  33.Tru Tiên [747774]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745214]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661913]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622435]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592494]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569368]
  39.Hoàn Hảo [557785]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536791]
  41.Tầm Tần Ký [511989]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456256]
  43.Thiên Đường [452701]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450877]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439789]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434019]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427435]
  48.Cậu Chó [417258]
  49.If You Are Here [411857]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408222]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm