hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[912] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG VIII. THƠ THỊNH ĐƯỜNG (tiếp) – PHÁI QUÁI ĐẢN

  1. PHÁI QUÁI ĐẢN

  Phái tự nhiên đối lập với phái xã hội thì phái quái đản đối lập với phái bình dị của Bạch Cư Dị, Nguyên Chẩn.

  Người ta gọi là “quái đản” vì họ chủ trương viết phải cho khác người, làm người kinh dị thì mới khéo, lòng họ mới được yên (ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu). Người ta cũng gọi họ là bọn “khổ ngâm” vì họ ngâm thơ ra rả suốt đêm để tìm một tiếng lạ lùng hoặc hạ một vần khó khăn.

  Thơ của họ không đến nỗi “hũ nút” như thơ phái đa đa (dadaïsme) ở bên Pháp, hoặc nhóm Xuân Thu ở bên mình, song họ cũng dám bỏ ra ba năm để viết 10 chữ và dùng những phép hành văn lạ lùng, cốt lời cho kêu mà không tình tứ gì cả, như hai câu dưới đây của Đỗ Phủ:

  香稻啄餘鸚鵡粒,

  碧梧棲老鳳凰枝。

  Hương đạo trác dư anh vũ lạp,

  Bích ngô thê lão phụng hoàng chi.

  Lúa thơm mổ thừa anh vũ hột,

  Ngô 1 biếc đậu cỗi phụng hoàng cành.

  Chắc có bạn đọc tới đây, muốn mượn lời Hàn Dũ để trách tôi. Hàn Dũ, một trong bát đại gia của Trung Quốc phê bình thơ Lý, Đỗ viết:

  李杜文章在,

  光芒萬丈長。

  如何皇小輩,

  肆口詆毀傷?

  蚍蜉撼大樹,

  可笑不自量。

  Lý, Đỗ, văn chương tại,

  Quang mang vạn trượng trường.

  Như hà hoàng tiểu bối,

  Tứ khẩu để huỷ thương?

  Tì phù hám đại thụ,

  Khả tiểu bất tự lường.

  Đại ý là: Văn thơ của Lý, Đỗ bất hữu, rực rỡ chiếu ra tới vạn trượng. Tụi con nít kia sao dám chỉ trích càn vậy? Khác nào như loài bồ hóng mà dám lay cây lớn, thật là không biết tự lường, đáng chê cười lắm.

  Chúng tôi không dám lay hai gốc đại thụ là Lý, Đỗ. Chúng tôi nghĩ Lý Bạch đã có lần phải tự nhận dẫu có vịnh Hoàng Hạc lâu cũng không thể hơn Thôi Hạo được, và hết thảy các người đời sau bảo bài “Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng đài” của Lý kém bài “Hoàng Hạc lâu” của Thôi. Chúng tôi lại nghĩ Bạch Cư Dị mà danh vọng, văn tài không kém Hàn Dũ, đã nói thơ của Đỗ tuy nhiều mà chỉ được 10-15 câu là tuyệt bút. Vậy phục Lý, Đỗ tới bực nào, chúng tôi cũng không thể có tinh thần quá nô lệ Lý, Đỗ mà bảo thơ của hai nhà đó không có một câu, một chữ nào kém, hoặc cầu kỳ. Chẳng qua Lý, Đỗ làm hàng ngàn bài thơ đủ thể, đủ loại, tất nhiên có lúc hoặc không đẽo gọt mà lời quá dễ dàng, hoặc quá đẽo gọt mà câu hoá khó hiểu; không thể cả ngàn bài đều hoàn toàn cả ngàn được. Lỗi ấy, thi nhân nào chẳng có, mà cũng không giảm danh Lý, Đỗ chút nào cả.

  Huống hồ Lý, Đỗ sinh ở một thời, chúng ta sinh ở một thời. Đỗ có thể cho sự cầu kỳ làm quí mà ta có thà lấy sự bình dị làm trọng; chắc gì quan niệm của ta đã sai mà của Đỗ đã đúng?

  Trong thơ của Đỗ, ta chỉ gặp vài ba chỗ cầu kỳ, tối nghĩa như bài đã trích ở trên 2 , còn trong thơ của Mạnh Giao, Lý Giả, Giả Đảo thì nhiều hơn. Tuy nhiên ba nhà sau cũng lưu lại được nhiều bài có giá trị, khi nào họ không ép hứng theo cuồng ý của họ.

   

  2. MẠNH GIAO 孟郊 (751-814)

  Ông tự là Đông Dã 東野, tự đầy đoạ tấm thân để phụng sự nàng thơ, đến nỗi phải than thở:

  夜吟曉不休

  Dạ ngâm hiểu bất hưu

  Đêm ngâm, sáng chửa thôi.

  Hàn Dũ khen ông là:

  東野動驚俗,

  天葩吐奇芬。

  Đông Dã động kinh tục,

  Thiên ba thổ kỳ phân.

  Đông Dã làm kinh người,

  Hoa thơn phun hương lạ.

  Thơ ông, chúng tôi thấy không có gì là “kỳ phân” hết, nhưng cũng xin chép lại một bài, hoặc giả có bạn nào thích chăng:

  列女操

  梧桐相待老,

  鴛鴦會雙死。

  貞女貴徇夫,

  舍生亦如此。

  波瀾誓不起,

  妾心古井水。

  Liệt nữ tháo

  Ngô đồng tương đãi lão,

  Uyên ương hội song tử.

  Trinh phụ quí tuẫn phu,

  Xả sinh diệc như thử.

  Ba lan thệ bất khởi,

  Thiếp tâm cổ tỉnh thủy.

  Lòng người tiết nữ

  Ngô đồng già có cặp,

  Uyên ương chết có đôi.

  Gái tiết quí theo chồng,

  Bỏ sống cũng vậy thôi.

  Lòng thiếp nước giếng cổ,

  Sóng dậy thề không rồi 3 .

   

  3. LÝ HẠ 李賀 (790-816)

  Lý Hạ có lẽ cũng vì lao tâm khổ tứ quá với nàng thơ mà 27 tuổi đã lìa đời. Ông không chịu giao du với ai, cứ sáng tinh sương cưỡi con lừa, đeo túi gấm đi tìm hứng. Nghĩ được câu nào, ông chép, bỏ vào túi. Người đương thời gọi ông là “tài quỉ” 才鬼, thổ cả tâm can trên giấy. Nhờ tình cảm nồng nàn, thơ ông được ít bài đáng đọc.

   

  4. GIẢ ĐẢO 賈島 (788-843)

  Ông tự là Lãng Tiên 浪先, hồi trẻ nương cửa Phật, sau hoàn tục, đậu tiến sĩ, làm quan.

  Lúc chưa thành đạt, một hôm cưỡi lừa đi thăm bạn, vừa đi vừa nghĩ ra được hai câu thơ:

  鳥宿池邊樹,

  僧敲月下門。

  Điểu túc trì biên thụ,

  Tăng xao nguyệt hạ môn.

  Nghĩa là:

  Chim đậu cây bến nước,

  Sư gõ cửa dưới trăng.

  Nhưng ông lưỡng lự, không biết nên hạ tiếng thôi là đẩy, hay xao là gõ, nên vừa đi vừa đưa một tay ra gõ, rồi lại đẩy, mà không để ý tới xe của Hàn Dũ đương chạy qua. Hàn Dũ sai lính bắt lại, hỏi biết chuyện rồi khuyên hạ tiếng xao. Hai người quen nhau từ đó và hai tiếng thôi xao đã được dùng để chỉ sự đẽo gọt câu văn một cách quá đáng.

  Một lần khác, ông cũng chú hết tâm thần để kiếm một câu đối với câu:

  落葉滿長安

  Lạc diệp mãn Trường An

  Lá rụng đầy Tràng An.

  mà đụng nhầm một vị quan lớn.

  Khi làm xong hai câu:

  獨行潭底影,

  數息樹邊身。

  Độc hành đàm để ảnh

  Sác tức thụ biên thân.

  Một đi bóng dưới nước,

  Thường nghỉ thân bên cây.

  ông đắc chí lắm, ngâm:

  兩句三年得,

  一吟雙淚流。

  知音如不賞,

  歸臥故山秋!

  Lưỡng cú tam niên đắc,

  Nhất ngâm song lệ lưu.

  Tri âm như bất thưởng,

  Quy ngọa cố sơn thu!

  Ba năm thành lưỡng cú 4 ,

  Một ngâm lệ đôi hàng.

  Tri âm như chẳng thích,

  Về ngủ ở cố san 5 !

  Ba năm mới được hai câu thì thực là quái đản. Tuy vậy, thơ ông cũng được vài bài tự nhiên, cao nhã như:

  尋隱者不遇

  松下問童子,

  言師採藥去。

  只在此中山,

  雲深不知處。

  Tầm ẩn giả bất ngộ

  Tùng hạ vấn đồng tử,

  Ngôn sư thái dược khứ.

  Chỉ tại thử trung san,

  Vân thâm bất tri xứ.

  Tìm ẩn giả không gặp

  Dưới tùng hỏi tiểu đồng,

  Nói: Thầy đi hái thuốc.

  Chỉ ở trong núi này,

  Mây sâu chẳng tìm được.

  (Vô danh dịch).

   

  TÓM TẮT

  Phái quái đản, trái với Bạch Cư Dị, Nguyên Chẩn, chủ trương sự đẽo gọt đến cực điểm. Họ lao tâm khổ trí để tìm lời, có làm kinh được người thì họ mới mãn nguyện.

  Mạnh Giao, Lý Hạ, Giả Đảo ở trong phái ấy. Tuy nhiên thơ họ không đến nỗi quá tối tăm như nhóm Xuân Thu ở bên mình và họ cũng lưu truyền được nhiều bài hay.

  --------------------------------
  1Cây ngô đồng.
  2Chữ thêm nghĩa cho tiếng trác hay tiếng lạp? Tiếng lão thêm nghĩa cho tiếng thê hay tiếng chi? Không ai biết.
  3Thề không khi nào lòng nổi sóng dục cả.
  4Hai câu.
  5Núi cũ.

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Giặc Ôkê

  Duyên Anh

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646644]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502538]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639721]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471310]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340903]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600529]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689839]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2493168]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300424]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010492]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972332]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548895]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470024]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445699]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204068]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150626]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078691]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062563]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028825]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026450]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959443]
  25.Quỷ Bảo [921712]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907577]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905326]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877025]
  29.Hắc Nho [852161]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843169]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840067]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756015]
  33.Tru Tiên [747770]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745203]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661909]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622427]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592491]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569362]
  39.Hoàn Hảo [557782]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536789]
  41.Tầm Tần Ký [511987]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456250]
  43.Thiên Đường [452700]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450857]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439787]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434015]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427377]
  48.Cậu Chó [417250]
  49.If You Are Here [411854]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408214]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm